CALAMITĂȚILE/DEZASTRELE! PEDEAPSĂ SAU ÎNCERCARE?

CALAMITĂȚILE/DEZASTRELE! PEDEAPSĂ SAU ÎNCERCARE?

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salaamu wa salaatu ala Rasulillah!

Pedepsele, sunt ceea ce se întâmplă cu oamenii în schimbul faptelor lor rele. Încercările, sunt teste care sunt trimise pentru a încerca oamenii, iar oamenii pot fi testați prin lucruri bune sau prin lucruri  rele.
În ceea ce privește pedepsele, Allah spune (interpretarea semnificației):

Binele de care ai parte îți vine de la Allah, iar răul care te loveşte îți vine de la tine însuți…” [al-Nisa 4:79]

În ceea ce privește fraza „este de la tine însuți „, Qatadah a spus: „[Înseamnă] că pedeapsa este pentru tine, fiu al lui Adam, din pricina păcatului tău.” Abu Salih a spus că „iar răul care te loveşte îți vine de la tine însuți„, din pricina păcatului vostru, și eu [Allah] Eu sunt cel care a hotărât-o pentru voi”. (Tafseer Ibn Katheer).

Nu vă loveşte nici o nenorocire, decât pentru ceea ce agonisesc mâinile voastre, însă El iartă multe.” [al-Shoora 42:30]

Ibn Katheer (Allah să aibă milă de el) a spus: „[Asta înseamnă că] orice nenorocire ți se întâmplă, omule, este din cauza faptelor rele pe care le-ai făcut deja și „El iartă foarte mult„se referă la fapte rele – El (Allah) nu vă pedepseste pe voi pentru ele, ci vă iartă pe voi. „Iar dacă Allah i-ar pedepsi pe oameni pentru ceea ce au dobândit, n-ar mai lăsa pe faţa lui [a pământului] nici o vietate…”. [Fatir 35:45]”

În ceea ce privește încercările, Profetul (sall Allahu aleyhi wa sallam) a spus:”Dacă Allah iubește un popor, El îi încearcă; și oricine are răbdare va avea răbdare, și oricine este nerăbdător va fi nerăbdător„. (Relatat de al-Imam Ahmad; Saheeh al-Jami’, 1706).

Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a mai spus:”Valoarea recompenselor va fi în conformitate cu prelungirea încercarii. Dacă Allah iubește un popor, El îi încearcă și oricine este mulțumit, va avea mulțumire și oricine este supărat, va avea furie „. (Relatat de al-Tirmidhi, 2320; Saheeh al-Jami’, 2210).

Următoarele lucruri arată cum se poate spune dacă un anumit eveniment este o pedeapsă sau o  încercare:

-Dacă nenorocirea rezultă din implinirea unui act de supunere față de Allah, cum ar fi rănirea în jihad, sau pierderea de bani in timpul migrarii de dragul lui Allah, sau pierderea  unui loc de muncă din cauza faptului ca a devenit Musulman, sau a unui angajament sporit față de islam, atunci este vorba despre o încercare. Oricine îndură cu răbdare va fi răsplătit, dar dacă cineva reacționează furios, atunci va câștiga mânia lui Allah.

-Dacă nenorocirea rezultă din păcat, cum ar fi bolile cu transmitere sexuală sau bolile cauzate de consumul de alcool și de droguri, și așa mai departe, atunci acesta este un fel de pedeapsă care vine în această lume (in opozitie cu amânarea până în Ziua de Apoi).

-Dacă nenorocirea nu este legată nici de o faptă bună, nici de un păcat – cum ar fi alte boli, pierderea unui copil sau esecul in  afaceri – atunci depinde de situația persoanei. Dacă este bun și devotat, este o încercare, iar dacă este păcătos, este o pedeapsă.

Nenorocirea poate fi o pedeapsă pentru a ispăși păcatele sau poate fi o încercare care are drept scop ridicarea statutului unei persoane și creșterea hasanat (faptelor bune / recompenselor) – aceasta poate fi determinată de faptul că o persoană este supusă sau nesupusă. O persoană nu ar trebui să se laude, mai degrabă ar trebui să se critice pentru deficiențele sale și să se străduiască să atingă perfecțiunea. El va beneficia din nenorociri în orice caz, dacă are răbdare și speră la recompensă.

Dacă o nenorocire cade asupra unui Musulman, cum putem să știm dacă este o pedeapsă pentru păcatele sale sau un test care să-l ridice în statut?

Potrivit Coranului și Sunnei, există două cauze directe pentru calamități și încercări, în plus față de înțelepciunea lui Allah Subhanahu wa ta’ala în ceea ce El dorește și decretează.

Primul motiv este:

-Păcatele și actele de nesupunere pe care persoana le-a comis, indiferent dacă acestea constituie kufr (necredinta) sau nu sunt mai mult decât păcate obișnuite sau sunt păcate majore. Allah, Laudat fie El, îl va testa pe cel care le- comis cu o calamitate ca mod de recompensă și pedeapsă imediată (adică, în această lume).

A fost relatat că Anas (Allah să fie mulțumit de el) a spus: Trimisul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus:
Dacă Allah dorește bine pentru robul Său, El îi grăbește pedeapsa în această lume și, dacă El dorește rău pentru robul Său, El îi reține (pedeapsa) pentru păcatul său, până când El îl va recompensa  în Ziua Învierii. “  [Relatat si clasat ca hasan de at-Tirmidhi (2396); clasat ca saheeh de al-Albaani in Saheeh at-Tirmidhi

Al doilea motiv este:

Allah dorește să-l ridice în rang pe credinciosul care este răbdător, așa că El îl testează cu o nenorocire, pentru ca el să îndure cu acceptare și răbdare, și atunci el va primi răsplata celor care sunt răbdători în Viata de Apoi și va fi înregistrat la Allah ca unul dintre victoriosi.  Calamitățile au cazut asupra Profeților și a celor neprihăniți, iar Allah a făcut-o o onoare pentru ei, prin intermediul cărora au atins un nivel înalt în Paradis.

Prin urmare, se spune într-un saheeh hadeeth de la Profet (sall Allahu aleihi wa sallam):”Dacă un anumit statut a fost decretat anterior de Allah pentru o persoană și el nu-l atinge prin faptele lui, Allah îl afecteaza în trupul său, sau în bogatia sa, sau în copiii săi„. [Relatat de Abu Dawood, 3090; clasat ca saheeh de al-Albaani in as-Silsilah as-Saheehah, nr. 2599. 

A fost relatat de la Anas ibn Maalik (Allah să fie mulțumit de el) că Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus: „Marea recompensă vine cu încercări mari. Când Allah iubește un popor, El îi testează și oricine acceptă, obtine plăcerea Lui, în timp ce oricine își arată nemulțumirea, obtine mânia Lui „. [Relatat de at-Tirmidhi (2396); clasat ca saheeh de al-Albaani in as-Silsilah as-Saheehah, nr. 146 

Cele două motive sunt menționate împreună în hadeth-ul lui Aa’ishah (Allah sa fie mulțumit de ea), conform căruia Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam):”Nimic nu cade asupra unui credincios, (înțepătura unui) ghimpe sau mai mult decât atât, iar Allah îl va ridica cu un grad în statut în acest fel, sau îi va șterge o faptă rea„. [al-Bukhaari (5641) si Muslim (2573)] 

Mai mult decât atât, în cele mai multe cazuri aceste două cauze există împreună, mai degrabă decât una dintre acestea apărută singură.

Nu vedeți că dacă Allah testează pe cineva cu o nenorocire din cauza păcatului său și el îl suportă cu răbdare și recunoștință, Allah îi va ierta păcatul, îi va  ridica rangul  în Paradis și îi va recompensa pe cei care sunt răbdători și caută răsplată la El?

Când Allah testează o persoană cu o nenorocire, astfel încât el să ajungă la statutul înalt pe care El l-a decretat pentru el în Paradis, păcatele sale anterioare sunt ispașite și este considerat ca fiind recompensă pentru acele păcate în această lume, astfel încât recompensa  să nu se repete pentru el în Viata de Apoi.

Acest lucru dovedește că recompensa în această lume nu este separată de rechizitoriul din Viata de Apoi. Aceste două motive sunt menționate împreună în multe hadeeth-uri profetice autentice, cum este si relatarea lui Sa’d ibn Abi Waqqaas (Allah să fie mulțumit de el), care a spus:”Am spus: „O, Mesager lui Allah, care dintre oameni sunt cel mai mult testati? El (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus:”Profetii, apoi cei mai buni și urmatorii cei mai buni. Un om va fi testat în funcție de nivelul său de angajament religios. Dacă angajamentul său religios este solid, testul său va fi mai sever, dar dacă există o slăbiciune a angajamentului său religios, el va fi testat în funcție de nivelul său de angajament religios. Și nenorocirea va continua să cadă asupra unei persoane până când va umbla pe pământ fără niciun păcat.” [at-Tirmidhi (2398)- hasan saheeh] 

Cu toate acestea, unul dintre aceste două motive poate fi mai evident în anumite tipuri de teste decât în altele. Acest lucru poate fi înțeles prin examinarea circumstanțelor calamității.

Dacă cineva care este afectat este un necredincios, atunci calamitatea lui nu poate să-l ridice în statut, deoarece necredinciosul nu va avea nicio greutate înaintea lui Allah în Ziua Învierii. Dar poate fi o lecție și o amintire/exemplu pentru ceilalți în acest sens, pentru a nu face ceea ce a făcut el. Sau poate fi o pedeapsă imediată pentru el în această lume, în plus față de ceea ce este păstrat pentru el în  Viata de Apoi.

Allah spune (interpretarea semnificației):

Şi este El (Allah) care veghează asupra fiecărui suflet şi [vede] ceea ce dobândeşte [este la fel] ca asociaţii]? Şi totuşi îi fac lui Allah asociaţi! Spune [-le lor]: „Numiţi-i! Sau voiţi să-I vestiţi Lui ceva ce nu cunoaşte El de pe pământ? Sau sunt doar vorbe deşarte? Ba au fost cei care nu cred amăgiţi de viclenia lor împodobită şi au fost abătuţi de la drum. Iar aceia pe care Allah îi lasă să rătăcească nu au pe nimeni călăuzitor! Ei vor avea parte de osândă în viaţa aceasta, iar chinul din Viaţa de Apoi va fi şi mai greu şi nu vor avea ei nici un apărător de Allah.”

 [ar-Ra‘d 13:33-34]. 

Dar dacă cel care este afectat este un musulman care comite păcatul în mod deschis sau este un răufăcător, atunci este foarte probabil că el este răsplătit și pedepsit cu această nenorocire, pentru că ispașirea păcatelor vine înainte de înalțarea în rang, iar păcătosul este în nevoie mai mare de a-și ispași păcatele decât să fie înălțat în stare.

Pe de altă parte, dacă musulmanul este un slujitor devotat, ascultător și drept, și nu există nimic între el și Allah decat adevărata uboodiyyah (servitute), recunoștință, laudă, pocăință și supunere față de El, atunci este cel mai probabil ca această calamitate să fie un fel de onoare și ridicare în statut, iar oamenii sunt martorii lui Allah pe pământ. Dacă îl cunosc ca fiind dintre cei neprihăniți, atunci ei pot să-i dea vestea bună a statutului înălțat înaintea lui Allah dacă el îndura cu  răbdare nenorocirea.

Dar dacă cel afectat arată nemulțumire și panică, atunci nu se poate crede că, calamitatea lui este o onoare de la Allah ca să-l ridice în stare, pentru că Allah a știut că nu va fi răbdător și nu o va accepta cu mulțumire. Deci, în acest caz, este foarte probabil că este o redevență și o pedeapsă. Unul dintre cei drepti a spus:’ Semnul calamității ca mijloc de pedeapsă și răsplătire este lipsa de răbdare atunci când se produce o calamitate, de panică și faptul ca se plânge oamenilor. Iar semnul calamității prin ispașirea și ștergerea păcatelor este răbdarea frumoasă fără a se plânge, fără panică sau nerăbdare și de lipsa de reticență în împlinirea poruncilor și a actelor de adorare. Semnul calamității prin ridicarea unei persoane în rang este mulțumirea și acceptarea, pacea sufletului și răbdare în acceptarea voinței lui Allah până când va veni usurarea.’

Toate acestea sunt doar dovezi circumstanțiale la care putem reflecta pentru a învăța ceva despre înțelepciunea lui Allah, care se află în spatele calamităților și încercărilor. Dar el nu poate fi sigur despre ce este vorba nici în ceea ce-l privește pe el sau pe alte persoane care sunt afectate de calamități.

Poate că cel mai important decât toate aceste detalii este să rețină că beneficiul practic la care ar trebui să se gândească este că fiecare calamitate și test este bun și va aduce răsplată dacă ramâne răbdător și va căuta recompensa la Allah, și că fiecare încercare și calamitatea este rea, dacă se va panica și se va înfuria.

Dacă se pregătește să suporte calamitățile cu răbdare și să se mulțumească cu decretul lui Allah, după aceea nu va mai conta dacă știe sau nu motivul calamității. Mai degrabă este mai bine pentru el să se preocupe de păcatele și neajunsurile sale și să caute o greșeală pe care a comis-o, pentru că noi toți facem greșeli. Cine dintre noi nu a fost neglijent în îndatoririle lui față de Allah?

Dacă Allah a făcut ca musulmanii să sufere calamitatea ca multi dintre ei să fie uciși în ziua de la Uhud, chiar dacă erau Companioni ai Profetului (sall Allahu aleihi wa sallam) și cei mai buni dintre   oameni după Mesageri și Profeți, pentru că au mers împotriva poruncii Profetului (sall Allahu aleihi wa sallam) atunci cum poate cineva să se gândească după aceea că are dreptul să fie ridicat în rang pentru orice lucru care i se întâmplă ?

Și chiar mai important decât toate acestea este că trebuie să gândești întotdeauna pozitiv despre Allah, Domnul tău, în toate situațiile, pentru că ceea ce vine de la Allah Subhanahu wa ta’ala este bun și El este Protectorul celor pioși și întotdeauna Iertător.

Îi cerem lui Allah azza wa jal să aibă milă de noi și să ne ierte, să ne învețe ceea ce ne va fi de folos și să ne răsplătească pentru calamitățile noastre, pentru că El este Cel care aude totul și răspunde rugilor (du’a-urilor). Ameen, Ya Rabbil Alamin!

ARTICOLE RELATIONATE:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/08/24/intelepciunea-din-spatele-incercarilor-si-suferintelor/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/12/07/stim-sa-reactionam-la-incercari/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2017/02/04/sunt-asa-cum-slujitorul-meu-crede-ca-sunt1/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2018/07/02/daca-exista-dumnezeu-de-ce-exista-suferinta-pe-pamant/

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2018.

“DACĂ EXISTĂ DUMNEZEU DE CE EXISTĂ SUFERINȚĂ PE PĂMÂNT?”

“DACĂ EXISTĂ DUMNEZEU DE CE EXISTĂ SUFERINȚĂ PE PĂMÂNT?”

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

In acest articol:

– DE CE SUFERĂ COPII ÎN ACEASTĂ LUME?

-LUCRURILE RELE CARE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN ACEST UNIVERS AU LOC PRIN VOINȚA LUI ALLAH?

1.DE CE SUFERĂ COPII ÎN ACEASTĂ LUME?

Pentru unii oameni, principala  barieră în calea credinței  în existența lui Dumnezeu este aceea că nu-și  explica de ce copii total nevinovați trec prin durere și suferință pe acest Pământ și că nu pot înțelege de ce, dacă ar fi existat un Dumnezeu, acest lucru ar putea fi permis. Si acest gen de întrebari pot avea un sens mai larg si se pot referi la toate nenorocirile care se întampla pe acest Pământ.

Haideti sa vedem cum putem explica acest lucru!

Toți oamenii ar trebui să știe că Allah, Creatorul a tot ce există, este Cel mai Înțelept și că în spatele poruncilor și decretelor Sale există o mare înțelepciune. El poate să-i lase pe slujitorii Săi sau pe unii dintre ei să cunoască înțelepciunea din spatele lor, sau poate fi ascunsă de ei ca un test și o încercare.
Ceea ce El decretează în general, se întâmplă pentru un motiv general, cum ar fi trimiterea Profetului Muhammad (pacea și binecuvântările lui Allah fiind asupra lui). Allah ne-a spus că El l-a trimis ca o Indurare pentru lumi (Aalaamin). Și, în mod asemănător, El a creat Jinii și omenirea pentru ca ei să creadă în El și să-L adore pe El Singur.

Ibn Taymiyah a spus:
Pe baza acestor lucruri, tot ceea ce face El, știm că în spatele ei există o înțelepciune. Acest lucru este suficient pentru noi în termeni generali, chiar dacă nu cunoaștem detaliile. Lipsa noastră de cunoștințe despre detaliile înțelepciunii Sale este ca și lipsa noastră de cunoștințe despre detaliile Esenței Sale. Așa cum se dovedește că Atributele Lui sunt perfecte dar nu putem ști cum este Esența Sa, deci nu respingem ceea ce știm și suntem siguri (si anume că El este perfect) din cauza a ceea ce știm (detaliile perfecțiunii Sale). În mod similar, știm că El este Cel mai Înțelept în tot ceea ce face și poruncește. Faptul că este posibil să nu cunoaștem înțelepciunea din spatele unor decrete și chestiuni minore nu ar trebui să submineze principiul de bază a ceea ce știm despre înțelepciunea Lui.

Deci, noi nu trebuie să negăm ceea ce știm despre înțelepciunea Lui, pentru că nu știm toate detaliile înțelepciunii Sale. Știm că oricine își dă seama de strălucirea matematicienilor, a doctorilor și a gramaticienilor, dar nu împărtășește atributele pe care le merită, nu poate critica ceea ce spun ei pentru că nu înțelege ce spun ei. Este mai puțin probabil ca oamenii să înțeleagă înțelepciunea lui Allah în creația Sa, decât omul obișnuit  să înțeleagă matematica, medicina și gramatica. Așadar, obiecția față de înțelepciunea lui Allah este mai ignorantă, iar cel care face acest lucru este mai rău decât un om ignorant care critică matematica, medicina și gramatica fără să aibă cunoștințe despre aceste discipline.

[Majmoo’ al-Fataawa, 6/128] 

Fără îndoială, prin faptul că Allah  permite copiilor să sufere, există o mare înțelepciune care poate fi ascunsă de unii oameni,  si astfel ei se opun decretului Divin, iar Shaytaan profită de acest lucru pentru a-i îndepărta de adevăr și de îndrumare corectă.

Printre motivele pentru care Allah permite copiilor să sufere sunt următoarele:

1- Este un mijloc de a arăta că, copilul este bolnav sau are dureri; dacă nu era acea suferință, nu se descoperea de ce boală suferă.
2 – Plânsul care este cauzat de durere aduce beneficii mari corpului copilului.
3- Lecții de învățat: familia acestui copil poate săvârși acțiuni haraam (interzise) sau neglijează obligațiile religioase, dar când văd suferința copilului lor, îi face să renunțe la acele acțiuni haraam, cum ar fi consumarea cametei, comiterea adulterului, neîmplinirea  Salah (Rugăciunii) sau fumatul, mai ales dacă suferința copilului se datorează unei boli pe care o provoacă, așa cum se întâmplă în cazul unora dintre lucrurilor Haraam menționate mai sus.
4 – Gândirea la  Viata de Apoi, pentru că nu există fericire și pace adevărată decât în ​​Paradis; nu există suferință și durere acolo, numai sănătate, bunăstare și fericire. Și gândirea la Iad, căci acesta este adăpostul durerii și suferinței veșnice și fără sfârșit. Deci, ei vor face ceea ce îi va aduce mai aproape de Paradis și îi va îndeparta de Iad.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah a spus:
Apoi gânditi-va la înțelepciunea lui Allaah care îi face pe copii să plângă foarte mult, și la beneficiile pe care le aduce asta. Medicii și naturaliștii au atestat beneficiile și înțelepciunea din spatele ei. Ei au spus: Există o anumita umiditate în creierul copiilor care, dacă ar rămâne în creierul lor, ar cauza foarte multă rău. Așa că plânsul elimina acea umiditate din creier, ceea îi face mai puternici și mai sănătosi.
Mai mult, plânsul și strigătul lărgesc pasajele de respirație și venele, le întăresc și întăresc nervii.
Cât de mult beneficiază copiii de plânsul și strigătul pe care îl auzim de la ei. Dacă aceasta este înțelepciunea cu privire la plânsul care este cauzat de durere, înțelepciune care probabil nu v-a trecut niciodată prin minte, același lucru se aplică și suferinței copiilor și a cauzelor și consecințelor sale bune. Există o mare înțelepciune care poate fi ascunsă de majoritatea oamenilor și ei sunt foarte confuzi în legătură cu aceasta.

[Miftaah Daar al-Sa’aadah, 2/228.] 

El a mai spus: 

Aceste dureri sunt una din trăsăturile inerente ale dezvoltării omului, de care niciun om sau animal nu poate fi lipsit. Dacă omul ar fi lipsit de durere, nu ar fi un om, ci mai degrabă ar fi un înger sau o altă creatură.
Durerea copiilor nu este mai dificilă decât durerea cu care se confruntă adulții, dar adulții s-au obișnuit cu durerea, deci nu mai este o problemă importantă pentru ei. Ce deosebire există între ceea ce suferă un copil și ceea ce suferă un adult rațional.

Toate acestea reprezintă unul dintre aspectele principale ale condiției umane. Dacă omul nu ar fi creat așa, ar fi o creatură diferită. Ce credeți dacă unui copil îi este foame, sau sete,  sau îi este frig sau este obosit – sa fie ceva pentru care a el a fost selectat și testat, dar cu care să nu fie  testati adulții? Omul – și chiar animalele – au fost create pe această bază.
Dacă cineva ar întreba: De ce a fost creat astfel omul? De ce nu a fost creat fără această vulnerabilitate la durere și suferință?
Aceasta este o întrebare greșită, pentru că Allah l-a creat într-o lume a încercărilor dintr-o substanță slabă. Deci el este vulnerabil la boli și suferințe, iar Allah l-a creat astfel încât el este vulnerabil la tot felul de dureri …

Faptul că aceste dureri și plăceri coexistă, este unul dintre semnele Vietii de Apoi, pentru că înțelepciunea Divină a decretat că  trebuie să existe două sălașuri: o locuință care este dedicată în întregime plăcerii, în care nu există deloc durere și un loc care este dedicat în totalitate durerii, în care nu există deloc plăcere. Prima locuință este Paradisul, iar cea de-a doua este Iadul (Allah sa ne fereasca! Ameen!)

Miftaah Daar al-Sa’aadah, 2/230, 231. 

2.LUCRURILE RELE CARE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN ACEST UNIVERS AU LOC PRIN VOINȚA LUI ALLAH?

Tot ceea ce se întâmplă în acest univers se întâmplă prin Voia lui Allah? Dacă este așa, atunci cum pot să se întâmple lucrurile pe care Allah nu le place  sub suveranitatea lui Allah și prin Voia Lui?

Ar trebui să înțelegeți că unii oameni au fost înșelați în privința al-qadar (voința și decretul Divin), deoarece ei cred că dacă Allah decreteaza că o acțiune ar trebui să se întâmple, înseamnă că Lui Îi place acel lucru, și asta îi determină pe ei să creadă că acțiunile rele se petrec în afara voinței lui Allah. Astfel, ei atribuie slăbiciune și incapacitate lui Allah, atunci când spun că nimic nu se întâmplă în Stăpânirea Lui, pe care El nu-l dorește, și astfel El poate voi un lucru și acesta nu se întâmplă – Laudat fie Allah, El este departe de ceea ce spun ei..

De fapt, nu există nicio legătură între ceea ce Allah iubește și vrea în termeni de ce este permis și nu este permis și intre ceea ce El voieste și decreteaza si trebuie să se întâmple în univers. Acest lucru poate fi explicat în continuare, după cum urmează:

În primul rând:
În Qur’aan și Sunnah, voința și decretul lui Allah sunt împărțite în două categorii:

(I) Voința și decretul Său universal (kawni). Nimic nu se întâmplă în afara acestei voințe. Actele de adorare si de supunere și actele de neascultare se întâmplă prin voința și decretul lui Allah.
De exemplu, spune Allaah:

El are îngeri care-l însoţesc unul după altul, înaintea lui şi în urma lui, care îl veghează din porunca lui Allah. Allah nu schimbă starea unor oameni până ce ei nu schimbă ceea ce se află în sufletele lor. Iar dacă Allah voieşte un rău pentru un neam, acesta nu poate fi respins. Şi ei nu au în locul lui Allah nici un alt ocrotitor.” [al-Ra’d 13:11]

De voieşte Allah să călăuzească pe cineva, atunci îi deschide pieptul pentru Islam, iar dacă voieşte să ducă pe cineva la rătăcire, atunci îi face pieptul îngust şi închis, ca şi cum s-ar căzni să se urce în cer. Astfel trimite Allah osânda asupra acelora care nu cred.” [al-An’aam 6:125]

(II) Voința Sa legislativă (shar’i), care se aplică numai acelor lucruri pe care El le iubește și cu care este multumit.
De exemplu, spune Allaah:

“..Allah vă voieşte uşurarea, nu vă voieşte împovărarea…”. [al-Baqarah 2:185]

“..Şi Allah voieşte să vă ierte pe voi..” [al-Nisa 4”27]

“..Allah nu voieşte să vă facă vouă greutăţi, ci doreşte să vă curăţească..” [al-Maa’idah 5:6]

Diferența dintre cele două Voințe: Există diferențe între Voința universală a lui Allah și Voința Sa legislativă, care se deosebesc una de cealaltă. Aceste diferențe includ următoarele:

Voința universală are legătură cu ceea ce Allah iubește și este mulțumit și cu ceea ce El nu iubește și nu este mulțumit, iar voința Lui legislativă are legătură numai cu ceea ce Allah iubește și este mulțumit.

-Prin Voința Sa universală, El poate să decidă ceva nu este pentru Sine, ci să servească un altui scop, cum ar fi crearea lui Iblees, de exemplu, și toate lucrurile rele, din cauza cărora se întâmplă multe lucruri pe care Allah le iubește, cum ar fi căința, străduința și căutarea iertării.
Voința Sa legislativă are legătură cu ceea ce El prescrie de dragul Său, pentru că Allah vrea să  ascultam de El și El iubește asta, așa că El o prescrie și este mulțumit de ea.

-Voința Lui universală trebuie să se întâmple în mod inevitabil, cum ar fi nașterea sau moartea unei persoane etc.
Dar voința Lui legislativă – precum Allah doreste să creadă toată lumea – nu se întâmplă neapărat. Se poate întâmpla sau poate nu. Dacă era inevitabil să se intample, atunci toti oamenii ar deveni Musulmani.

-Voința Sa universală are legătură cu Unicitatea lui Allah in Stăpânire și cu faptul că El este Singurul Creator, în timp ce voința Lui legislativă este legată de Divinitatea și Legea Lui

-Cele două voințe ale Sale se întâlnesc în cazul celui care Îl ascultă si se supune Lui. Cel care implineste Salah (Rugaciunea) – de exemplu – le combină pe ambele, pentru că Rugăciunea este iubită  de Allah; El a poruncit-o și El este mulțumit de ea și o iubește, așa că este prescrisa de Voința Sa legislativă în acest sens. Dar faptul că se întâmplă indică faptul că Allah a vrut să se întâmple, deci este decretat prin decretul său universal în acest sens. Prin urmare, cele două voințe sunt combinate în cazul celui care se supune lui Allah.

-Voința Lui universală lucreaza în cazul necredinței kaafirului și a păcatului neascultătorului. Faptul că se întâmplă aceste lucruri indică faptul că Allah a vrut să se întâmple, pentru că nu se întâmplă nimic decât prin Voia Lui. Dar faptul că Allah nu le iubește și nu este mulțumit de ele, indică faptul că ele se întâmplă prin voința Sa universală, nu prin voința Sa legislativă.

-Voința Sa legislativă este la lucru în cazul unui kaafir (necredincios) care începe să creadă sau a unui păcătos care începe să se supună lui Allah. Aceste lucruri sunt iubite de Allah, astfel încât acestea sunt supuse voinței Sale legislative. Faptul că acestea nu se întâmplă – chiar dacă Allah le-a poruncit și le iubește – indică faptul că ele sunt supuse numai voinței Sale legislative.

Acestea sunt unele dintre diferențele dintre cele două Voințe. Cine înțelege diferența dintre ele va evita multe îndoieli care îi fac pe oameni să se poticnească și să se rătăcească. Oricine se uită la acțiunile oamenilor cu această înțelegere dublă, va avea o înțelegere clară, dar oricine o privește pe baza Voinței universale numai, fără Voința legislativă sau invers, va fi ca și cum ar fi fără un ochi.

Tot ceea ce face Allah este bun, înțelept și drept.
Allah face ceea ce face din motive care sunt cunoscute de El; Slujitorii Săi, sau unii dintre ei, pot cunoaște unele dintre aceste motive, sau mințile lor limitate ar putea să nu înțeleagă prea mult din înțelepciunea Divină din spatele lucrurilor. Deciziile generale pot fi din motive generale și din mila universală, cum ar fi trimiterea lui Muhammad (sall Allahu aleihi wa sallam) după cum spune Allaah:

Şi Noi (este folost pluralul de Majestate) nu te-am trimis (O, Muhammad-sall Allahu aleihi wa sallam) decât ca o îndurare pentru Aalameen (omenire, jinni si tot ce exista).” [al-Anbiya 21:107]

Ibn al-Qayyim (Allah să aibă milă de el) a spus: Allah este Cel mai Înțelept. El nu face nimic în zadar sau fără niciun scop. Acest lucru este indicat de cuvintele Sale și de cuvintele Trimisului Său (sall Allahu aleihi wa sallam).

Și Allah știe cel mai bine.

[ A’laam al-Sunnah al-Manshoorah, 147; al-Qada’ wa’l-Qadar fi Daw’ al-Kitaab wa’l-Sunnah by Shaykh Dr. ‘Abd al-Rahmaan al-Mahmoud; al-Eemaan bi’l-Qada’ wa’l-Qadar by Shaykh Muhammad al-Hamd]

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/02/04/hotararea-divina-si-predestinarea/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/08/24/intelepciunea-din-spatele-incercarilor-si-suferintelor/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/12/07/stim-sa-reactionam-la-incercari/

COPYRIGHT : ISLAMUL PACEA ETERNA

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2018.

”CREDINCIOS IN TIMPUL ZILEI, NECREDINCIOS IN TIMPUL NOPTII..”

 

”CREDINCIOS IN TIMPUL ZILEI,

NECREDINCIOS IN TIMPUL NOPTII..”

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!

Relatat de Abu Hurairah رضي الله عليه وسلم: Mesagerul lui  Allaah صلى الله عليه وسلم  a spus:”Fii prompt în a face fapte bune (înainte de a fi depășit/surprins) de turbulențe (incercari) care vor fi ca  o parte a unei nopți întunecate. În timpul (acelei perioade furtunoase), un om va fi un credincios dimineața și (va deveni) un necredincios seara, sau el va fi credincios seara și (va deveni) un necredincios dimineața și își va vinde credința pentru bunurile lumești. „[Saheeh Muslim (169)]

Shaikh al-`Uthaymeen رحمه الله a spus:

<Autorul (Imaam al-Nawawi) a menționat Hadeeth-ul  lui Abu Hurairah رضي الله عنه in care  Profetul صلى الله عليه وسلم a spus:”Fii prompt în a face fapte bune„, adică să fii rapid/sa te grabesti; „Fapte bune„, adică acțiuni drepte. „Fapte bune” sunt considerate acele fapte care sunt construite pe două fundații: Iklaas (Sinceritate) pentru Allah și urmarea Profetului صلى الله عليه وسلم ; și aceasta este împlinirea Șahaada (marturisirii de credinta)- Laa ilaha ill Allah, Muhammad Rasul Allah- (Nimeni  nu este vrednic de a fi venerat/adorat in afara de Allah și Muhammad este Mesagerul lui Allah).

Acțiunile care nu sunt făcute din sinceritate nu sunt considerate ca fiind fapte bune. Dacă cineva se ridică pentru a implini Rugaciunea, dar intenționează să se afiseze, atunci acțiunea sa nu va fi acceptată chiar dacă el ofera perfect Rugăciunea – prin completarea condițiilor Rugăciunii, a stalpilor ei și a actiunilor ei obligatorii și optionale – pentru că a amestecat această faptă cu Shirk. Oricine asociază pe cineva sau ceva cu Allah, Allah nu acceptă fapta sa așa cum este menționat într-un Hadeeth autentic  de la  Abu Hurairah رضي الله عنه in care Profetul صلى الله عليه وسلم a spus:

Allah a spus:”Eu sunt Cel care nu are nevoie de un partener. Dacă cineva face ceva în care asociază pe cineva cu Mine, îl voi abandona cu cel cu care a asociat (alaturi de Allah). ” [Saheeh Muslim (7666)]

În mod similar: Dacă o persoană face un act sincer (pentru Allah), dar vine cu o Bid’ah (inovatie)  pe care Profetul صلى الله عليه وسلم  nu a legiferat-o, fapta lui nu va fi acceptată chiar dacă ar fi sincer si chiar dacă ar plânge din umilință, aceasta nu-i va fi de folos. Acest lucru se datorează faptului că Profetul  a descris Bid’ah drept eroare/ratacire: El  صلى الله عليه وسلم  a spus:

„..fiecare lucru nou-inventat este o inovare (bida’h) si fiecare inovare este ratacire.”[Sunan al-Nasaa’ee (1579); Saheeh Muslim (1885), Sunan Abu Dawood (4607) si Ibn Maajah (44, 45, 47)]

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2016/12/10/avertisment-impotriva-bidah/

El  صلى الله عليه وسلم  a spus apoi: „înainte de a fi depășit/surprins de Fitan (turbulențe), care vor fi ca o parte a unei nopți întunecate„, el صلى الله عليه وسلم  a informat că va fi Fitan (singular Fitnah) – care vor fi ca o parte a unei nopți întunecate – și căutăm refugiu la Allah-  adica, va fi întunecată, neagră, unde o persoană nu va vedea  nici o lumină în ea – și refugiul lui Allah este căutat – și nici o persoană nu va ști unde se îndreaptă. El va fi uimit, fără să știe unde este ieșirea. Îi cer lui Allah să ne protejeze pe toți din Fitan (incercari/turbulente).

Fitan pot fi cauzate  din pricina unor îndoieli și concepții greșite și apoi sunt acelea care sunt cauzate de dorințe.

Fitnah  îndoielilor: Fiecare Fitnah (încercare) se bazează pe ignoranță. Un exemplu în acest sens este ceea ce s-a întâmplat cu oamenii inovarilor ( Bid’ah) care au introdus în credințele lor („Aqeedah”) ceea ce nu facea parte din Sharee’ah  (Legea)  lui Allah; sau oameni ai Bid’ah care au introdus în discursul și acțiunile lor ceea ce nu făcea parte din Sharee’ah  lui Allah. Un om este pus la încercare prin asta – și refugiul lui Allah este căutat – așa că este condus în rătăcire, departe de adevăr datorită acestor concepții greșite.

Un alt exemplu este ceea ce are loc datorită implicării în probleme îndoielnice. Lucruri clare pentru cel care are credință cu certitudine (și el le evită cu totul); dar aceste chestiuni sunt îndoielnice (și persistă) în inima celor  rataciți – iar refugiul lui Allah este căutat. Deci el (cel ratacit), se ocupă de chestiuni care sunt în mod clar Haraam (interzise). Dar când există o acoperire a inimii din cauza păcatelor – și cerem de la Allah pentru binele nostru – lucrurile devin confuze pentru el. Deci, în timp, faptele lui rele devin drepte pentru el (i se par lui ca sunt drepte) și el crede că face ceva bun, așa cum a spus Allaah تعالى:

Spune (O Muhammad صلى الله عليه وسلم ):”Voiţi să vă vestim Noi care sunt aceia care vor avea cel mai mult de pierdut din faptele lor? Aceia a căror râvnă în această lume este rătăcită, în vreme ce ei îşi închipuie că fac bine.” [Surah al-Kahf (18): 103-104]

Deci, aceștia sunt cei pierzatori  și refugiul lui Allah este căutat.

În mod asemănător, Fitan  sunt cauzate  de dorințe, adică o persoană poate să știe că un lucru este Haraam, dar din moment ce sinele (Nafs)  îl cheamă spre el, se angajează în aceste lucruri interzise, fără să se îngrijoreze de declaratiile Profetului صلى الله عليه وسلم  . El știe că asta si asta sunt  acte  obligatorii, dar Naf-ul său (Sinele) îl cheamă la lenevie, așa că paraseste/renunta la  acel act obligatoriu.  Acestea sunt Fitan cauzate de propriile  dorințe.

Și, de asemenea, tot din aceste  Fitan face parte, de fapt si cel mai sever tip, Fitan contactelor sexuale ilegale și homosexualitatea – și refugiul lui Allah este căutat – pentru că acesta este una dintre cele mai dăunătoare Fitnah ale acestui Ummah.

Profetul صلى الله عليه وسلم a spus:”Dupa mine nu am lasat alta incercare mai severa pentru barbati decat femeile.” [Saheeh al-Bukhaaree (5096) si Saheeh Muslim (6603, 6604)]

Si el  صلى الله عليه وسلم a mai spus:

Așadar, evitați ispita femeilor; într-adevăr, prima incercare  pentru poporul lui Israeel a fost cauzata de femei.” [Saheeh Muslim (6606)]

Fitnah poporului Israeel a fost cauzată de femei și într-adevăr este o mare Fitnah. Sunt bărbați care impletesc căi, astfel încât să poată păta onoarea femeilor, plasând pozele lor (in reviste și postere), făcând păpuși (cu trăsături feminine) incitând dorințele, făcând oamenii să se uite la ele de fiecare dată și în fiecare moment – și refugiul lui Allah este căutat. Dar, cu puterea lui Allah, Du`aa-urile Musulmanilor îi pot învinge, astfel încât ei sa se intoarca pe calcaiele lor  și ca femeile de pretutindeni sa își păstreaze onoarea, pe care Allah le-a daruit-o lor.

Important este că Profetul صلى الله عليه وسلم ne-a avertizat despre aceste Fitan, care sunt ca parte a unei nopți întunecate, în care o persoană va fi credincioasă dimineața și seara va deveni un necredincios – iar refugiul lui Allah este căutat. Într-o zi el va aposta din Islaam, ieșind din religie. Și va fi credincios seara și dimineața va deveni un necredincios – îi cerem lui Allah pentru bunăstarea noastră. De ce? Pentru că: „își va vinde credința pentru bunurile lumești„. Sa nu credeți că „bunurile lumești” înseamnă numai bogăția. Mai degrabă, fiecare lucru plăcut face parte din „bunurile lumești”, fie că este vorba de bogăție, de faimă sau de putere, fie de femei sau altceva. Tot ceea ce este plăcut pe acest pământ face parte din „bunurile lumești”, așa cum a spus Allaah تعالى:

..râvnind voi la bunurile acestei vieți lumeşti..” [Surah al-Nisaa’ (4): 94]

Totul de pe acest pământ face parte  din „bunurile perisabile ale acestei vieți”.
Astfel, acești oameni vor fi credincioși dimineața și seara vor deveni necredincioși sau vor fi credincioși seara, dar dimineața vor deveni necredincioși – toți își vând religia pentru bunurile perisabile ale acestei vieți. Îi cerem lui Allaah  sa ne protejeze  pe noi și pe voi de aceste Fitan. Și  frați ai mei! Căutați refugiul lui Allah de Fitan tot timpul; iar printre cele mai majore  Fitan sunt acelea pentru  care Profetul صلى الله عليه وسلم ne-a poruncit să căutăm adapost la  Allah,  atunci când a spus:

Cand unul dintre voi rosteste (ultimul) Tashahhud (in Rugaciune) trebuie sa caute adapost la Allah de patru (incercari) si sa spuna:”O, Allah! Caut adapost la Tine de chinul Iadului,  de chinul mormantului, de incercarile vietii si ale mortii si de incercarea lui Maseeh al-Dajjaal.” [Saheeh Muslim (1217, 1219, 1220)]

Îi cerem lui Allah  să ne răsplăteasca cu fermitate în această viață lumească și în Viața de Apoi. Allahumma Ameen!>

[Sharh Riyaadh al-Saaliheen (2/16-20) – Shaikh al-`Uthaymeen رحمه الله]

VEZI SI:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/06/08/inainte-ca-incercarile-sa-apara/

In legatura cu Du’a-ul mentionat mai sus, nu pot incheia acest articol fara sa va aduc la cunostinta importanta deosebita a cestei Du’a pe care trebuie sa o recitam dupa tasahud-ul final in fiecare Rugaciune:

Allaahumma ‘innee a’oothu bika min ‘adhaabil-qabri, wa min ‘adhaabi Jahannama, wa min fitnatil-Mahyaa wal Mamaati, wa min sharri Fitnatil-Maseehid-Dajjal

(O Allah, caut adapost la Tine de pedeapsa din mormant, de chinul Focului Iadului, de incercarile vietii si ale mortii si de incercarea (calamitatea) lui Al-Maseeh Ad-Dajjal)

Majoritatea invatatilor au considerat că această Du`a (suplicație) se încadrează în categoria sunnah accentuata. A fost relatat cu autoritatea lui Tawus, unul dintre marii Tabi’un (urmașii generației după Companionii Profetului sall Allahu aleyhi wa sallam), că acesta Du`a este obligatorie. Este relatat de asemenea ca Tawus i-a ordonat fiului său să-și repete Rugaciunea (salah) atunci când știa că nu a recitat acestă Du`a. Acest lucru indică faptul că aceasta Du`a este o Sunnah accentuată, pe care un Mu’min (credincios) nu trebuie să o rateze într-o Salah (Rugaciune) obligatorie sau voluntară.

Oamenii sunt supuși unor încercări în viața lor și după moarte. O persoana poate comite păcate sau Bid’ah (inovație în Islam) sau poate fi expus la Kufr (necredință) în religia lui Allah. S-ar putea să fie ispitit de bogăție, de pofte, de păcate sau de o companie/anturaj rău și să comită acte care nu-i plac lui Allah, fie că este Kufr, Bid’ah, fie păcate în timpul vieții lor sau la moartea lor.

Îi cerem lui Allah să ne dea protecție de asta. O persoana poate fi testata cu încercarea lui Al-Masih-ul-Dajjal dacă va trăi în timpul în care el apare. Al-Masih-ul-Dajjal va apărea la sfârșitul timpului, pretinzând că este un profet și domn al întregii creații. Mulți oameni îl vor urma. Căutăm adăpost cu Allah de asta. Ei vor fi distrusi/condamnati pentru că îl vor urma. Trebuie să-i cereți lui Allah să îi protejeze de aceste încercări, pentru că ei nu știu dacă vor fi mântuiți sau nu. Prin urmare, trebuie să-i cereți lui Allah să-i protejeze de chinul  Focului, pedeapsa mormântului, încercările vieții și ale morții și încercarea lui Al-Masih-ul-Dajjal. Toată lumea are nevoie de acesta du`a, pentru ca ei să nu fie incercati în viața lor sau dupa moarte; și sa nu sufere de incercarea lui Al-Masih-ul-Dajjal dacă se întâmplă să trăiască în momentul în care el apare. Îi cerem lui Allah să ne salveze de la asta. [din Fatwas of Nur `Ala Al-Darb]

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/01/25/ce-fapte-anuleaza-islamul/

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2017.

URMARIȚI ISLAMUL PACEA ETERNA:

PE PAGINA DE FACEBOOK (LIKE PAGE):

https://www.facebook.com/IslamulPaceaEterna/?ref=aymt_homepage_panel

PE GRUP:

https://www.facebook.com/groups/501221379946302/

INSTALEAZA APLICATIA PENTRU ANDROID SI IOS:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/nou-aplicatia-islamul-pacea-eterna/

ABONEAZA-TE PRIN E-MAIL:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/

 

CUM OBTINEM SUCCESUL IN VIATA?

CUM OBTINEM SUCCESUL IN VIATA?

 

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, was alaatu wa salaamu ala Rasulillah!

Cum putem obtine succesul in aceasta viata si in cea de Apoi? Ce fel de succes sau prosperitate doreste Islamul sa obtina aceasta Ummah in viata lumeasca?

Pace sufleteasca, satisfactie, fericire si lipsa grijilor..acestea sunt lucruri pe care fiecare si le doreste, si acestea sunt modalitatile prin care oamenii pot duce o viata buna si pot gasi fericirea si bucuria completa..

Islamul, care este o religie completa, un sistem complet de viata, ne arata mijloacele prin care putem obtine aceste lucruri, alaturi de alte mijloace practice, dar nimeni nu le poate combina pe toate, cu exceptia credinciosilor; unii oameni pot obtine unele dintre ele, dar vor fi lipsiti de altele.

In acest articol veti gasi un sumar al mijloacelor prin care putem atinge acest scop pentru care fiecare dintre noi se straduieste. In unele cazuri, cei care obtin multe dintre ele, vor duce o viata buna, o viata de bucurie; in alte cazuri, cei care vor esua in a le obtine pe toate, vor trai o viata presarata cu greutati. Si sunt si altii care sunt intre, in functie de mijloacele pe care sunt in stare sa le atinga.

ACESTE MIJLOACE SUNT:

1-Credinta si faptele bune

Acesta este cel mai maret si cel mai fundamental dintre mijloace.

Allah ne spune:

Pe cel ce face o faptă bună – bărbat ori femeie – şi este adevarat credincios ( in Monoteismul Islamic), îl vom dărui Noi cu o viaţă bună (in aceasta lume cu respect, satisfactie si provizii obtinute halal (in mod permis)). Şi Noi îi vom răsplăti pe ei după [faptele] cele mai bune pe care le-au săvârşit (cu Paradisul in Viata de Apoi).” [Coran, Surah  al-Nahl 16:97] 

Allah ne spune noua si ne promite ca oricine va combina credinta cu faptele bune va avea o viata buna si o buna rasplata in aceasta viata si in Akhirah (Viata de Apoi).

Motivul pentru aceasta este clar: cei care cred in Allah, cu credintă sinceră care îi motiveaza sa faca fapte bune si care schimba inimi si atitudini si ii calauzeste pe Calea cea Dreapta in aceasta lume si in Viitoarea, urmeaza principiile si orientarile prin care ei trateaza orice lucru care li se intampla, fie ca sunt cauzatoare de fericire si entuziasm sau de anxietate, griji si suparare.

Ei trateaza lucrurile pe care le plac prin acceptarea lor si oferirea de multumiri pentru ele si folosirea lor intr-un mod adecvat (bun). Atunci cand le trateaza in aceasta maniera, creeaza in ei un simt al entuziasmului si speranta ca vor fi recompensati pentru multumirea pe care au aratat-o, care este mult mai importanta decat lucrurile bune care li se intampla.

Si ei trateaza lucrurile rele, grijile si necazurile prin  rezistență la acelea la care pot rezista, atenuându-le pe acelea pe care le pot atenua și indurând cu răbdare  pe acelea pe care nu le pot evita. Astfel, ca rezultat al lucrurilor rele,  ei vor obtine o multime de beneficii, experienta, putere, rabdare si speranta rasplatii, care sunt mult mai importante, si care diminueaza greutatile prin care sunt nevoiti sa treaca, si le inlocuiesc cu fericire si spernta pentru binecuvantarile si rasplata lui Allah.

Intr-un hadeth autentic, Profetul sall Allahu aleihi wa sallam a spus:”Cat de minunata este situatia credinciosului,  pentru ca toate treburile sale sunt bune. Daca ceva bun i se intampla, el aduce multumiri pentru asta si aceasta este bine pentru el; daca ceva rau i se intampla, el indura cu rabdare, si aceasta este bine pentru el. Si asta nu i se aplica nimanui in afara de credincios.” [Muslim 2999]

Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) ne spune in acest hadeeth ca, credinciosul intotdeauna castiga, iar rasplata pentru faptele sale intotdeauna se multiplica, indiferent de ce i se intampla, bun sau rau.

2 – A fi bun cu oamenii in vorba si fapta si toate modurile de a face bine.

Acesta este unul dintre mijloacele de indepartare a grijilor si stresului. Prin aceste mijloace, Allah indeparteaza grijile si necazurile atat de la cei drepti, dar si de la altii, insa credinciosul are parte de mai mult, si asta deoarece bunatatea lui față de altii provine din sinceritate si din speranta rasplatii, astfel incat Allah face sa fie usor pentru el sa fie bun cu ceilalti datorita sperantei ca asta va aduce lucruri bune si va indeparta lucrurile rele, prin sinceritatea lui si speranta rasplatii.

Nu este nimic bun în cea mai mare parte a vorbelor lor tainice, în afara acelora care poruncesc milostenia (Sadaqa/ caritatea),  sau Ma’roof (Monoteismul Islamic si toate faptele bune si drepte pe care Allah le-a poruncit), sau  împăcarea între oameni. Iar aceluia care face aceasta, căutând Mulțumirea lui Allah, îi vom dărui mare răsplată.”  [Coran, al-Nisa 4:114] 

Parte a acestei mari rasplati este usurarea de griji si probleme, etc.

3 – Un alt mijloc de indepartare a anxietatii care provine din tensiunea nervoasa si preocuparea cu ganduri ingrijoratoare, este ocuparea timpului cu fapte bune sau cautarea stiintei benefice.

Aceasta te va distrage de la lucrurile care cauzeaza anxietate. In acest mod, o persoana poate uita de lucrurile care-l fac sa fie stresat si suparat, si poate sa devina bucuros si mult mai energic. Acest lucru este un alt mijloc pe care si credinciosul si altii il au in comun, insa credinciosul se distinge prin credinta lui, sinceritate si speranta rasplatii atunci cand se ocupa cu cunoasterea pe care o invata sau o preda, sau cu faptele bune pe care le face.

De asemenea, activitatea cu care se ocupa, trebuie sa fie ceva ce-i place, deoarece aceasta este mult mai probabil sa produca rezultatul dorit. Si Allah stie cel mai bine!

4- Un alt lucru care ar putea împiedica îngrijorarea și anxietatea, este concentrarea tuturor gândurilor asupra zilei de azi și sa nu vă îngrijorați de viitor sau sa plangeti dupa trecut.

Din moment ce  Profetul (pacea și binecuvântările lui Allah fie asupra lui) a căutat adăpost la Allah pentru îngrijorare și regret, din parere de rau pentru lucrurile din trecut care nu pot fi corectate sau schimbate și îngrijorarea care poate veni din cauza fricii pentru viitor. Deci, trebuie să ne concentrăm doar pe ziua de azi și să ne concentrăm eforturile pentru a face lucrurile drept astăzi. Dacă o persoană se concentrează asupra prezentului, va face lucrurile în mod corespunzător și va uita de griji și regrete.

Asadar, o persoana trebuie sa se straduiasca sa obtina ceea ce ii va aduce beneficii in termeni spirituali si lumesti, si sa-I ceara lui Allah sa faca ca eforturile sale sa aiba succes.

Profetul (sall Allahu aleyhi wa sallam) a spus:”Straduiti-va pentru ceea va aduce beneficii si cereti ajutorul lui Allah, si nu fiti neajutorati. Daca orice (rau) vi se intampla, nu spuneti, ‘Daca as fi facut asta sau asta, atunci asta sau asta s-ar fi intamplat’, ci trebuie sa spuneti ‘Qaddara Allah wa ma sha a fa’ala (Allah hotaraeste si ce voieste El se intampla), deoarece (cuvantul) ‘daca’, deschide poarta catre Sheytan.” (Muslim).

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2017/07/26/folosirea-cuvantului-daca/

Astfel, Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a descris lucrurile ca fiind de doua feluri:

-Lucruri pentru care o persoana trebuie sa se straduiasca sa le obtina, orice poate din ele, sau sa se indeparteze de ele, ori sa le usureze. In aceasta situatie, o persoana trebuie sa faca eforturi si sa ceara ajutorul lui Allah.

-Lucruri in care asa ceva nu este posibil, caz in care trebuie sa fie impacat si sa le accepte si sa se resemneze față de Vointa lui Allah.

Fara indoiala ca acordarea atentiei acestor principii va aduce bucurie si va usura greutatile si stresul.

5 –Unul dintre cele mai bune mijloace de a te simti impacat/satisfacut/multumit si relaxat si pentru a obtine linistea sufleteasca este pomenirea (dzikr) lui Allah in cantitate mare.

Aceasta  are un mare efect in a aduce multumirea si linistea sufleteasca, deoarece are o influenta speciala si datorita sperantei ca dzikr aduce si o imensa rasplata.

Pe cei ce cred şi ale căror inimi sunt liniştite întru pomenirea lui Allah”, căci prin pomenirea lui Allah se liniştesc inimile. Cei ce cred şi săvârşesc fapte bune, aceia vor avea parte de fericire şi bună întoarcere.” [Coran, al-Ra’d 13:28-29] 

6 – Un alt mijloc care aduce fericire si indeparteaza grijile este eliminarea lucrurilor care cauzeaza ingrijorare si straduinta de a obtine lucruri care produc fericire.

Acest lucru poate fi facut prin incercarea de a uita lucrurile rele din trecut care nu pot fi schimbate, si realizarea ca staruirea asupra lor este pierdere de timp. Asadar, o persoana trebuie sa se straduiasca sa se opreasca de la a se gandi la ele  si de asemenea sa se opreasca de la a se stresa in privinta viitorului, a temerii de saracie si a fricii ca alte lucruri rele i se vor intampla.

Trebuie sa realizeze ca viitorul este ceva ce tine de necunoscut, si ca nimeni nu poate sti ce bine sau ce rau i se poate intampla. Acestea se afla in puterea lui Allah subhanahu wa ta’ala, si tot ceea ce pot face slujitorii Sai, este sa se straduiasca sa obtina lucruri bune si sa indeparteze lucrurile rele. De asemenea, trebuie sa indeparteze gandurile ingrijoratoare in ce priveste viitorul si sa isi puna increderea in Domnul sau pentru a avea grija de situatia lui,

Unul dintre cele mai efective  moduri de a trata grijile in legatura cu viitorul este recitarea acestor du’a-uri pe care Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) obisnuia sa le recite:

Allahumma aslih li deeni alladhi huwa ‘ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma’ashi, wa aslih li akhirati allati ilayha ma’adi, waj’al al-hayata ziyadatan li fi kulli khayr, wa’l-mawta rahatan li min kulli sharr (O Allah, corecteaza-mi  angajamentul meu religios care este temelia vieții mele și corecteaza-mi lucrurile mele lumești în care se afla  mijloacele mele de trai și acorda-mi binele în Viata de Apoi, la care este întorcerea mea. Fa-mi viața mea  mijloc de acumulare a binelui și fă-mi moartea un răgaz pentru mine de tot ce este rau).”  ( Muslim, 2720). 

Allahumma rahmataka arju fa la takilni ila nafsi tarfata ‘aynin wa aslih li shani kullahu, la ilaha illa anta (O Allah, sper in compasiunea Ta, sa nu ma lasi singur cu problemele mele nici macar o clipire din ochi; si indreapta-mi toate lucrurile mele. Nu este alta divinitate in afara de Tine)”. [Abu Dawood cu un  saheeh isnad nr. 5090; clasat ca hasan/bun de al-Albani in Saheeh al-Kalim al-Tayyib, p.49]

Daca cineva rosteste aceste du’a-uri, care cer ca lucrurile spirituale si lumesti sa fie indreptate si corectate, cu o prezenta adecvata a mintii si cu o intentie sincera, in timp ce se straduieste sa  obtina asta, Allah îi va acorda lui ceea ce a cerut si îi  va schimba grijile cu bucurie si fericire.

7 – Daca cineva se confrunta cu anxietate si suferinta in urma unui dezastru, atunci cel mai efectiv mijloc pentru a se usura este sa se gandeasca la cel mai rau scenariu la care se putea ajunge si sa incerce sa accepte situatia. Cand a reusit asta, trebuie sa incerce sa-l atenueze cat de mult posibil.

Prin aceasta acceptare si aceste eforturi, el se va usura de grijile sale si de suferinte, si in loc de de griji se va stradui sa aduca lucruri bune si sa se ocupe de ceea ce poate dintre lucrurile rele.

De asemenea, straduindu-se sa obtina ceva bun ce il va distrage de la grijile sale in legatura cu calamnitatea suferita (si aici pot fi incluse multe lucruri ce tin de avere, sanatate, etc), el isi va revigora puterea de a rezista la lucrurile rele, si isi va pune speranta si increderea in Allah.

Fara dubiu, aceste lucruri sunt de un mare beneficiu in atingerea fericirii si dobandirea linistii sufletesti, precum si aducerea  sperantei rasplatii in aceasta lume si in cea de Apoi. Aceasta este ceva binecunoscut din experienta multora care au incercat acest remediu.

8 – Statornicia inimii si a nu fi tulburat de lucruri imaginare si ganduri rele.

Cand cineva da frâu liber imaginatiei sale si isi lasa mintea sa fie tulburata de aceste ganduri, precum frica de boala sau ceva asemanator, sau furia si confuzia, ori asteptarea ca lucruri rele sa se intample sau pierderea de lucruri bune, il va umple de griji, suparare, stres, boli mintale si fizice si caderi nervoase, care vor avea un efect rau asupra lui si care vor cauza o mare vatamare, dupa cum multi oameni au experimentat.

Insa atunci cand o persoana este dependenta de Allah si isi pune increderea in El, si nu da frâu liber imaginatiei sale si nu lasa ca gandurile rele sa-l copleseasca, si se increde in Allah si are speranta in recompensa Lui, aceasta va indeparta grijile sale si il va usura de boli mintale si fizice. Ii va da o putere de nedescris, confort si fericire inimii sale.

Trebuie notat ca viata, va urma sirul gandurilor voastre. Daca gandurile voastre sunt despre lucruri care vor aduce beneficii in treburile voastre spirituale si lumesti, atunci viata voastra va fi buna si fericita. Altfel, se va intampla contrariul.

Cel care este salvat de toate aceste lucuri este unul care este protejat de Allah si ajutat de El sa se straduiasca sa obtina ceea ce ii va aduce beneficii si îi  va face inima puternica si îi va inlatura anxietatea.

Allah ne spune:

..Iar aceluia care se încrede în Allah, El îi este de ajuns…” [Coran , al-Talaq 65:3] 

Adica, Allah îi  va fi de ajuns, îi  va fi suficient pentru orice il ingrijoreaza in problemele sale spirituale si lumesti. Cel care isi pune increderea in Allah, va avea putere in inima lui si nu va fi afectat de nimic din ce isi imagineaza, si nu va fi tulburat de evenimente, deoarece stie ca acestea sunt rezultatul vulnerabilitatii naturii umane si a slabiciunii si a fricii care nu are nicio baza.

El cunoaste de asemenea, ca Allah a garantat satisfactie completa celor care isi pun increderea in El. Asfel, el isi pune increderea deplina in Allah si gaseste linistea sufleteasca in promisiunea Lui, si astfel grijile si anxietatea sunt dispersate; greutatile se transforma in usurare, supararea se transforma in bucurie si frica se transforma in pace.

Îi cerem lui Allah sa ne pastreze in siguranta si sa ne binecuvanteze cu o inima puternica si ferma, si cu incredere deplina, pentru ca Allah a garantat toate cele bune celor care isi pun (cu adevarat) increderea in El, si a garantat indepartarea tuturor lucrurilor rele si daunatoare pentru ei.

Daca lucruri rele se intampla, sau daca este o temere de ele, atunci trebuie sa numaram multiplele binecuvantari de care ne bucuram, atat pe plan spiritual cât si lumesc, si sa le comparam cu lucrurile rele care s-au intamplat, pentru ca atunci cand le vom compara, vom vedea multiplele binecuvantari de care ne bucuram, si astfel, lucrurile rele vor parea mai putin grave.

[Sursa:  al-Wasail al-Mufeedah li’l-Hayat al-Sa’eedah by Shaykh ‘Abd al-Rahman ibn Sa’di]

ARTICOLE RELATIONATE:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/12/07/stim-sa-reactionam-la-incercari/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2017/01/03/ruqyah-remediu-pentru-anxietate-depresie-boala-deochi-si-orice-rau/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/11/18/dua-pentru-a-cere-protectia-lui-allah-in-timpul-dificultatilor-si-incercarilor/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/07/19/pomenirea-lui-allahdzikr-dimineata-si-seara/

TOATA CATEGORIA:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/category/incercarile-si-rabdarea/

 © ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2017.

RUQYAH- Remediu Pentru Anxietate, Depresie, Boala, Deochi si Orice Rau

ruqyah

RUQYAH

Remediu Pentru Anxietate, Depresie, Boala, Deochi Si Orice Rau

BISMILLAH

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

Dragi frati si surori!

O sa va rog sa cititi cu atentie, sa ascultati, si sa va notati!

ARTICOLUL ESTE INSOTIT DE UN VIDEOCLIP CU RUQYAH-RECITARI DIN CORAN SI DU’A!

(Din motive tehnice, videoclipul il veti gasi la sfarsitul articolului. Bucurati-va de recitare si de binecuvantarile ei. Desigur, nu uitati sa-l mentionati in du’a-urile voastre pe fratele nostru Jeorge Hana care ne-a ajutat la realizarea videoclipului. Allah sa fie multumit de el si de noi intotdeauna! Ameen!)!

Este un subiect mai putin cunoscut de catre voi si probabil mai putin utilizat, de binecuvantarile caruia veti beneficia cu siguranta, daca veti tine cont de ceea ce veti descoperi in acest articol si bineinteles daca va veti pune increderea deplina in Allah Subhanahu Wa’tala.

Acest articol, alaturi de altele pe care le voi mentiona la sfarsit, sper sa va aduca binecuvantarile si confortul fizic, psihic si spiritual de care aveti nevoie si va  ajute sa depasiti cu bine incercarile prin care treceti, in shaa Allah!

Allah ne spune:

Pe cel ce face o fapta buna – barbat ori femeie- si este credincios adevarat (in Monoteismul Islamic), il vom darui Noi cu o viata buna (in aceasta viata). Si Noi ii vom rasplati pe ei dupa [faptele] cele mai bune pe care le-au implinit (cu Paradisul in viata de Apoi).” [al-Nahl 16:97] 

S-a relatat de catre Suhayb ca Mesagerul lui Allah (sallAllahu aleihi wa sallam) a spus:”Cat de minunata este treaba credinciosului, pentru ca toate treburile lui sunt bune, si asta nu se aplica nimanui in afara de credincios. Daca ce va bun i se intampla, el aduce multumiri, si asta este bine pentru el; si daca ceva rau i se intampla, el indura cu rabdare, si asta este bine pentru el.” (Relatat de Muslim, 2999)

CE TREBUIE SA STII DESPRE RUQYAH?

1-Recitarea Ruqyah pentru tine insuti este permisa si de fapt este o Sunnah foarte buna, deoarece Mesagerul lui Allah sall Allahu aleihi wa sallam a recitat ruqyah pentru el insusi si de asemenea si companionii radyAllahu anhum au recitat pentru ei insasi.

S-a relatat de catre ‘Aa’ishah (radyAllahu anha) ca a spus:”Cand Mesagerul lui Allah sall Allahu aleihi wa sallam a fost bolnav, recita al-Mi’wadhatayn (surah al-Falaq si an-Nas) asupra lui si scuipa uscat. Cand durerea lui crestea in intensitate, eu am recitat asupra lui si l-am sters cu propria sa mana, cautand barakah (binecuvantarea) ei.” [al-Bukhaari, 4728; Muslim, 2192] 

In legatura cu relatarea din Muslim (220), in care Profetul sall Allahu aleihi wa sallam i-a descris pe cei saptezeci de mii din ummah sa care vor intra in Paradis fara socoteala sau fara sa fie pedepsiti in care se spune:”Ei sunt cei care nu recita ruqyah sau nu cer sa li se faca ruqyah, si ei nu cred in semen rele (superstitii) si ei isi pun increderea in Domnul lor.”- fraza “ ei nu recita ruqyah” reprezinta cuvintele relatatorului, si nu ale Profetului sall Allahu aleihi wa sallam, din moment ce Bukhari a relatat acest hadeeth (5420) si nu a mentionat aceasta fraza.

Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah rahimahullah a spus:”Acesti oameni sunt laudati deoarece ei nu cer nimanui sa faca ruqyah pentru ei, iar ruqyah este un fel de du’a, deci ei nu cer altora sa se roage pentru ei (adica nu cer sa se faca du’a pentru ei- in acest sens, am sa va rog sa cititi articolul meu despre cei care cer sa se faca du’a pentru ei. Veti gasi link-ul imediat mai jos). Fraza “ si ei nu recita ruqyah” care este mentionata in hadeeth este o greseala (din partea relatatorului), pentru ca recitarea ruqyah pentru ei insasi sau pentru altii este o fapta buna. Profetul sall Allahu aleihi wa sallam a recitat ruqyah pentru el insusi si pentru altii; in schimb nu a cerut nimanui sa faca ruqyah pentru el. Recitarea ruqyah de catre el pentru el si pentru altii a fost la fel ca si a face du’a pentru el sau pentru altii; aceasta este ceva ce este impus, deoarece toti Profetii i-au cerut lui Allah si s-au rugat Lui, dupa cum Allah ne-a spus in povestile lui Adam, Ibrahim, Musa si altii.” [Majmoo’ al-Fataawa, 1/182]

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/05/05/cel-care-spunefaci-dua-pentru-mine/

Ibn al-Qayyim (rhA)  a spus:”Aceasta fraza a fost inserata in hadeeth, dar este o greseala din partea anumitori relatatori.” [Haadi al-Arwaah, 1/89] 

Ruqyah este unul dintre cele mai bune remedii pe care credinciosul trebuie sa-l foloseasca regulat.

2-A cere sa ti se faca ruqyah de catre o alta persoana nu este haram, dar este contrar cu ceea ce este mai bine si mai perfect.

Invatatii comitetului de Fatwa au spus:”A cere altora sa faca du’a pentru cineva sau sa faca ruqyah este permis, dar sa le faci fara (ajutorul) oamenilor sau sa le faci pentru tine insuti este mai bine.” [Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 24/261] 

Shaykh Ibn Baaz (rhA) a spus:

Acest hadeeth indica ca a nu cere altora este mai bine, precum si neutilizarea cauterizarii este mai bine, dar atunci cand este o nevoie pentru asta, nu este nimic gresit sa ceri sa ti se faca ruqyah sau sa utilizezi cauterizarea, deoarece Profetul sall Allahu aleihi wa sallam i-a spus lui Aaisha sa ceara ruqyah pentru o boala ce a cazut asupra ei, si i-a spus mamei copiilor lui Ja‘far ibn Abi Taalib  al carei nume era Asma’ bint ‘Umays  sa ceara ruqyah pentru ei. Acest lucru arata ca nu este nimic gresit atunci cand este o nevoie, sa ceri sa ti se faca ruqyah.” [Majmoo‘ Fataawa Ibn Baaz, 25/118-119] 

3-In legatura cu du’a ce sunt prescrise pentru Musulmani pentru a fi recitate daca doreste sa recite Ruqyah pentru el sau pentru altcineva, ele sunt multe, cele mai bune fiind al-Faatihah si al-Mi’wadhatayn (Surah al-Falaq si An-Nas). [dupa cum este relatat in al-Bukhaari, 2276, si Muslim, 2201, respectiv in al-Bukhaari, 4728; Muslim, 2192- aceste relatari sunt incluse in articolele mele dedicate surei Al-Fatiha si Surelor Al-Falaq si An-Nas]

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/09/26/surat-al-fatiha-cea-mai-mareata-sura-din-coran/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/09/29/surah-al-falaq-si-surah-an-naas/

Muslim (2202) a relatat de la  ‘Uthmaan ibn Abi’l-Aas ca el s-a plans Mesagerului lui Allah sall Allahu aleihi wa sallam despre o durere pe care o simtea in corpul sau de la momentul in care devenise Musulman. Profetul sall Allahu aleihi wa sallam i-a spus:”Pune mana ta pe partea din corpul tau unde simti durerea si spune: ‘Bismillaah’ (in Numele lui Allaah) de trei ori, iar apoi spune de sapte oriA’oodhu bi ‘izzat-illaah wa qudratihi min sharri ma ajid wa uhaadhir‘  (caut aparare in Gloria si puterea lui Allah de raul pe care-l simt si de care ma ingrijorez).”- du’a-ul va aparea si in videoclip!

Al-Tirmidhi (2080) a adaugat: El a spus:”Am facut astfel, iar Allah a indepartat acel lucru de care sufeream, si am continuat sa-mi indemn familia si altii sa faca astfel.” [clasat ca saheeh de al-Albaani in Saheeh al-Tirmidhi, 1696)]

-“A’oodhu bi kalimaat Allaah al-taammah min kulli shaytaanin wa haammah wa min kulli ‘aynin laammah (caut refugiu in Cuvintele perfecte ale lui Allah, de orice demon si de orice reptila otravitoare, si de deochi).” [al-Bukhaari, 3191]

-“Allaahumma Rabb an-naas, mudhhib al-ba’s ishfi anta al-Shaafi, laa shaafiya illa anta, shifaa’an laa yughaadir saqaman (O Allaah, Domn al oamenilor, Cel care usurezi greutatile, da-ne vindecare, pentru ca nu este vindicator in afara de Tine, o vindecare ce nu lasa nicio urma de boala).[ al-Bukhaari (5750) si Muslim (2191)] 

-A fost relatat de Ahmad (3528) de la ‘Abdullah ibn Mas‘ood, care a spus: Mesagerul lui Allah sall Allahu aleyhi wa sallam a spus:” Nicio persoana care sufera de orice anxietate si suparare si spune:

Allaahumma innee ‘abduka wa ibn ‘abdika wa ibn amatika, naasiyati bi yadika, maadin fiyya hukmuka, ‘adlun fiyya qadaa’uka, as’aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitaabika aw ‘allamtahu ahadan min khalqika aw ista’tharta bihi fi ‘ilm il-ghaybi ‘andak an taj’ala al-Qur’aana rabee’ qalbi wa noor sadri wa jalaa’a huzni wa dhahaaba hammi

(O Allah, eu sunt slujitorul Tau, fiul slujitorului Tau, fiul slujitoarei Tale, fruntea mea se afla in Mâna Ta, porunca Ta asupra mea este intotdeauna implinita si hotararea (decretul) Tau asupra mea este drept. Iti cer Tie prin intermediul fiecarui Nume care iti apartine cu care Tu Insuti Te-ai numit, sau ai revelat in Cartea Ta, sau cu care Tu ai invatat creatia Ta, sau cu care Tu ai pastrat in stiinta celor nevazute cu Tine, ca Tu sa faci ca, Coranul sa fie viata inimii mele si lumina pieptului meu si indepartare pentru durerea mea si usurare pentru anxietatea mea.), fara  ca Allah sa-i indeparteze  tristetea si durerea si sa-i dea in schimb  bucurie.” S-a spus:”O, Mesager al lui Allah, nu ar trebui sa le invatam (aceste cuvinte)?” El, sall Allahu aleihi wa sallam a spus:”Da, intr-adevar; oricine le aude trebuie sa le invete.” [Clasat ca saheeh de al-Albaani in as-Silsilah as-Saheehah, 199]

– Profetul sallAllahu aleihi wa sallam a spus:” Sa nu va spun  ceva care, daca orice calamnitate sau dezastru cade asupra oricaruia dintre voi si care rosteste aceste cuvinte, il va alina (il va usura)? Este [vorba despre] Du’a-ul lui Dhu’l Noon ( Profetul Yona):

Laa ilaaha illa Anta subhanaka inni kuntu min al-zaalimeen’. (Nimeni nu are drept de adorare in afara de Tine (Allah), Glorificat sa fii Tu! Cu adevarat am fost dintre raufacatori- Coran al-Anbiyah 21:87).

In acord cu o alta relatare:”Nu este Musulman care sa rosteasca acesta Du’a in legatura cu orice lucru, fara ca Allah sa-i raspunda (la Du’a).”[Sahih al-Jaami’ al-Sagheer wa Ziyaadatuhu, 2065].

-Du’a pentru cel care este afectat de depresie:

-„Allahumma rahmataka arju, fa laa takilni ila nafsi tarfat ‘ayn, wa aslih li sha’ni kullahu, laa ilaaha illa Anta”.(O, Allah, sper in Compasiunea Ta, sa nu ma lasi singur cu problemele mele nici macar cat o clipire din ochi; si rezolva-mi toate problemele, nu este alta divinitate in afara de Tine). [Clasat ca  al-Albaani in Saheeh Abi Dawood.] 

-Relatat in Muslim (2730) de la Ibn ‘Abbaas, ca Profetul lui Allah sallAllahu aleyhi wasallam obisnuia sa spuna la necaz:

La ilaha illa-llahul-Azimul-Halim. La ilaha illa-llahu Rabbul-‘Arshil-‘Azim. La ilaha illa-llahu Rabbus-samawati, wa Rabbul-ardi, wa Rabbul-‘Arshil- Karim.” (Nimeni nu are drept de a fi adorat in afara de Allah, Atotputernicul, Milosul; nimeni nu are drept de a fi adorat in afara de Allah, Domnul Tronului Maret; nimeni nu are drept de a fi adorat in afara de Allah,  Domnul cerurilor, Domnul pamantului si Domnul Tronului cel Nobil).”[Bukhari 6345; Muslim 2730]

An-Nawawi a spus in Sharh Muslim: Acesta este un hadeeth extrordinar caruia trebuie sa-i dam atentie si pe care sa-l recitam intr-o mare masura la timp de suferinta si calamnitate.

At-Tabari  a spus: Primele generatii obisnuiau sa recite aceasta du’a si ei o numeau du’a al-karb (du’a pentru necaz/suferinta).

– “Allaahumma inni a’oodhu bika min al-hammi wa’l-hazani wa’l’ajzi wa’l-kasali wa’l-jubni wa’l-bukhli wa dala’ il-dayn wa ghalbat al-rijaal (O Allaah, caut aparare la Tine griji, durere, incapacitate de muncă, lene, lașitate, zgârcenie, de a fi  îndatorat greu și de a fi coplesit de către oameni).” [al-Bukhaari, 6008] 

-“A’oodhu bi kalimaat-Illaah it-taamah min kulli shaytaanin wa haammah wa min kulli ‘aynin laammah (caut adapost in perfectele cuvinte ale lui Allah de orice demon si vermon si orice invidios).” [relatat de al-Bukhaari (3191) din hadeeth-ul lui Ibn ‘Abbaas]

Intelesul cuvantului “vermon”(haammah) este: animale si insecte otravitoare letale.

Intelesul “invidios”(laammah) este ceea ce cauzeaza rau din cauza invidiei (hasad).

VERSETELE si DU’A -urile prezentate in VIDEOCLIP

SURAT AL-IKHLAS

Qul huwa Allahu ahad

Allahus-Samad

Lam yalid wa lam yuulad

Wa lam yaku(n) lahu kufuwan Ahad

 SURAT AL-FALAQ

Qul aAAudzu birabbil-falaq

Min sharri ma khalaq

Wa  min sharri ghasiqin idza waqab

Wa min sharrin-naffathati fil-AAuqad

Wa min sharri hasidin  idza hasad

SURAT AN-NAS

Qul aAAudzu birabbin-nas

Malikin-nas

Ilahin-nas

Min sharril waswasi –l khannas

Alladzi yuwaswisu fii suduurin-nas

Minal jinnati wan-nas

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/07/04/virtutiile-ayat-ul-kursi-si-ultimelor-doua-versete-din-al-baqarah/

AYAT AL-KURSI (2:255)

Al-Lahu Lā ‘Ilāha ‘Illā Huwa Al-Ĥayyu Al-Qayyūmu Lā Ta’khudhuhu Sinatun Wa Lā Nawum. Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-‘Arđi Man Dhā Al-Ladhī Yashfa`u `Indahu ‘Illā Bi’idhnihi Ya`lamu Mā Bayna ‘Aydīhim Wa Mā Khalfahum Wa Lā Yuĥīţūna Bishay’in Min `Ilmihi ‘Illā Bimā Shā’a Wasi`a Kursīyuhu As-Samāwāti Wa Al-‘Arđa Wa Lā Ya’ūduhu Ĥifžuhumā Wa Huwa Al-`Alīyu Al-`Ažīm

ULTIMELE DOUA VERSETE DIN SURAH AL-BAQARAH (2:285-286)

‘Āmana Ar-Rasūlu Bimā ‘Unzila ‘Ilayhi Min Rabbihi Wa Al-Mu’uminūna Kullun ‘Āmana Bil-Lahi Wa Malā’ikatihi Wa Kutubihi Wa Rusulihi Lā Nufarriqu Bayna ‘Aĥadin Min Rusulihi Wa Qālū Sami`nā Wa ‘Aţa`nā Ghufrānaka Rabbanā Wa ‘Ilayka Al-Maşīr(u)

Lā Yukallifu Al-Lahu Nafsāan ‘Illā Wus`ahā Lahā Mā Kasabat Wa `Alayhā Mā Aktasabat Rabbanā Lā Tu’uākhidhnā ‘In Nasīnā ‘Aw ‘Akhţa’nā Rabbanā Wa Lā Taĥmil `Alaynā ‘Işrāan Kamā Ĥamaltahu `Alá Al-Ladhīna Min Qablinā Rabbanā Wa Lā Tuĥammilnā Mā Lā Ţāqata Lanā Bihi Wa A`fu `Annā Wa Aghfir Lanā Wa Arĥamnā ‘Anta Mawlānā Fānşurnā `Alá Al-Qawmi Al-Kāfirīn

DU’A-RILE CE SUNT RECITATE IN VIDEOCLIP

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

As’alullahal-‘Adhima Rabbal-‘Arshil-‘Adhimi an yashfiyak

I ask Allah, the Great, the Lord of the Great Throne to cure you.

Ii cer lui Allah, Cel Mare, Stapanul Tronului cel Maret, sa te vindece

[Abu Dawud and At- Tirmidhi].

–––––––––––––––-

بِسْمِ اللهِ

Bismillah x3

In the Name of Allah.

In Numele lui Allah

أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

A’udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir x7

Cer adapost la Allah si prin Puterea Sa de raul care ma afecteaza si de care ma tem

I seek refuge with Allah and with His Power from the evil that I find and that I fear

Sahih Muslim- hadeeth-ul complet este prezentat mai sus in articol

–––––––––––

‏ „‏ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ، وَاشْفِي وَأَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

Allahumma Rabban-nasi, adhhibil-ba’sa, washfi, Antash-Shafi, la shifa’a illa shifa’uka, shifaan la yughadiru saqama

O, Allah! Domn al oamenilor, indeparteaza necazul, da-ne noua leacul pentru ca Tu esti Cel mai mare Vindecator. Nu este alt leac decat prin Puterea Ta (vindecatoare) care nu lasa nicio boala in urma)

„O Allah, the Lord of the people! Remove the trouble and heal the patient, for You are the Healer. No healing is of any avail but Yours; healing that will leave behind no ailment.”

Sahih al-Bukhari

–––––––

 أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ ‏

U’idhukuma bikalimatillahi-tammati, min kulli shaitanin wa hammatin, wa minkulli’ainin lammah

„O Allah! I seek Refuge with Your Perfect Words from every devil and from poisonous pests and from every evil, harmful, envious eye.”

O, Allah! Caut adapost in Cuvintele Tale perfecte de orice demon si de orice daunatoare otravitoare  si de orice lucru rau si daunator si de deochi

Sahih al-Bukhari

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„`

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

„I seek refuge with the complete words of Allah from the evil of what He has created.”

A’udhu bikalimatil-lahit-tammati min sharri ma khalaq

Caut adapost in Cuvintele Perfecte ale lui Allah de orice rau [venind] de la ceea ce El a creat

Sunan Ibn Majah

––––––––––

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ

Audhu bi kalimati’ llahi’t-tammati min ghadabihi wa’aiqabih wa sharri ibadihi wa min hamazati’ sh-shayatin wa an yahdurun.

Caut adapost in Cuvintele perfecte ale lui Allah de Mânia Sa, de pedeapsa Sa, de raul slujitorilor Sai, de soaptele sheytanilor si de prezenta lor

I seek refuge in Allah’s perfect words from His anger, His punishment, the evil of His servants, the evil suggestions of the devils and their presence.

 Jami’a at-Tirmidhi

–––––––––

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ

(Allāhumma rabbas samāwātis-sab`i wa rabbal-`arshil-`aẓīm, rabbana, wa rabba kulli shai’in, munzilat-Tawrāti wal-Injīli wal-Qur’ān, fāliqal-habbi wan-nawā, a`ūdhu bika min sharri kulli shai’in anta ākhidhun bināṣiyatihi, antal-awwalu falaisa qablaka shai’un, wa antal-ākhiru falaisa ba`daka shai’un, wa antaẓ-ẓāhiru falaisa fawqaka shai’un, wa antal-bāṭinu falaisa dūnaka shai’a)

“Say: ‘O Allah, Lord of the Seven Heavens and the Lord of the Magnificent Throne, our Lord, and the Lord of everything, Revealer of the Tawrah, the Injil, and the Quran, Splitter of the seed-grain and the date-stone, I seek refuge in You from the evil of everything that You are holding by the forelock, You are the First, for there is nothing above You, and You are the Last, for there is nothing after you. And you are az-Zahir, for there is nothing above you. And you are Al-Batin, for there is nothing below You.

O, Allah, Domn al celor sapte ceruri si Domn al Tronului Cel Maret, Domnul nostru, Domnul tuturor, Care a revelat Tora, Evanghelia si Coranul, Cel care despica samanta de grau si samburele de curmala, caut adapost la Tine de raul oricui, Tu esti Intâiul si nu este nimic deasupra Ta, si Tu esti Cel de pe urma, si nu este nimic dupa Tine. Si Tu esti az-Zahir, pentru ca nu este nimic deasupra Ta, Si Tu esti al-Batin, pentru ca nu este nimic mai jos de Tine.

Sahih Muslim

––––––––––––

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ ‏.‏

Bismillah arqika min kulli shay’in yu’dhika, wa min sharri kulli nafsin aw’aynin aw haasidin. Allahu yashfik, bismillahi arqik”.

In numele lui Allah, implinesc ruqyah pentru tine, de orice lucru care iti face rau, de raul fiecarui suflet sau de deochi, fie ca Allah sa te vindece, in numele lui Allah implinesc ruqyah pentru tine

(In the Name of Allah I perform Ruqyah for you, from everything that is harming you, from the evil of every soul or envious eye, may Allah heal you. In the Name of Allah I perform Ruqyah for you)

Sahih Muslim

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2017/01/02/cea-mai-buna-dua-pentru-cele-mai-extreme-situatii/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/11/18/dua-pentru-a-cere-protectia-lui-allah-in-timpul-dificultatilor-si-incercarilor/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/03/22/cum-sa-ceri-protectia-lui-allah-impotriva-deochiului/

 

VIDEOCLIPUL AICI:

 

CEA MAI BUNA DU’A PENTRU CELE MAI EXTREME SITUATII!!!

 

allah-alone

 

CEA MAI BUNA DU’A PENTRU CELE MAI EXTREME SITUATII!

BISMILLAH

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

Salamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuhu.

Astazi doresc sa va vorbesc despre unul dintre cele mai puternice Versete din Coranul cel Glorios: Hasbunallahu Wa Ni’mal Wakeel– Allah este suficient pentru noi si El este Cel mai bun Ocrotitor (al nostru). Coran ‘Al-Imran 3: 173

Cine nu-si doreste victorie, protectie si ajutor? Cine nu se simte slab, coplesit de dificultati, stres si griji?

In cautarea unei solutii pentru pace si liniste sufleteasca, oamenii pot recurge la pastille, droguri, si la cine stie ce altceva.

Dar cum gestioneaza adevaratul Musulman astfel de situatii?

Ibn ‘Abbas (ra) a spus:”Cand (Profetul) Ibrahim a fost aruncat in foc, el a spus:”Hasbunallahu Wa Ni’mal Wakeel- Allah (Singur) este suficient pentru noi, si El este Cel mai bun Ocrotitor (pentru noi). La fel a facut si Mesagerul lui Allah, Muhammad sall Allahu aleihi wa sallam cand i s-a spus ca o mare armata de pagani s-a adunat impotriva lui, asa ca “teme-te de ei.” Dar acest (avertisment) i-a sporit lui si Musulmanilor credinta si ei au spus:”Hasbunallahu Wa Ni’mal Wakeel-Allah (Singur) este suficient pentru noi, si El este Cel mai bun Ocrotitor (pentru noi). [Al-Bukhari].

Cand Ibraheem alaihis- salam a fost aruncat in foc de catre cei care credeau ca au putere asupra tuturor lucrilor, el a facut aceasta du’a al carei efect a uimit o lume intreaga.

Focul a devenit racoros. Nu a putut sa-i arda niciun fir de par. Despre acest eveniment magnific, cititi acest articol:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/10/05/povestea-incredibila-a-prietenului-lui-allah/

Acesta este efectul recitarii: Hasbunallahu Wa Ni’mal Wakeel!

Cand se parea ca Profetul Muhammad, sal-lal-laahu-alaihi-wa-sallam, era coplesit de situatie a declarat ca “Allah (Singur) este suficient pentru noi, si El este Cel mai bun Ocrotitor (pentru noi)”.

“Celor carora ipocritii le-au spus lor:”Iata, oamenii s-au adunat impotriva voastra, deci temeti-va de ei”, credinta le-a sporit si au zis ei: Allah (Singur) este suficient pentru noi, si El este Cel mai bun Ocrotitor (pentru noi)”. [Aal Imran: 173]

In timpul activitatii sale de Da’wah, atunci cand a intampinat respingerea anumitor oameni, Profetului Muhammad sal-lal-laahu-alaihi-wasallam, i s-a poruncit de catre Allah sa spuna: Hasbiyaallahu laa ilaaha illa huwa, ‘alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul ‘arshil adheem:

“Iar daca ei se intorc, [atunci] spune:”Allah imi este mie de ajuns! Nu este alta divinitate in afara de El, in El ma incred, caci El este Stapanul Tronului cel Mare.” [Surah Tawbah 9:129]*

*(De la Abu’d-Darda’ (rA) in  Sunan Abu Dawood cu un jayyid isnaad:”Oricine spune dimineata si seara: Hasbi Allaahu laa illaha illa huwa ‘alayhi tawwakaltu wa huwa rabb al-‘arsh il-‘azeem (Allah este Suficient pentru mine, nu este alta divinitate in afara de El; in El imi pun increderea si El este Stapanul Tronului cel mare-Coran 9:129), de sapte ori, Allah, Ludat fie El, il va satisfice (ii va fi de ajuns) in orice privinta (in orice problema pe care o are).”

Cand companionii sai s-au speriat de Ziua Judecatii, Profetul Muhammad sal-lal-laahu-alaihi-wasallam i-a instruit sa spuna: Hasbunallahu Wa Ni’mal Wakeel. 

Abu Sa’id Al-Khudri (ra) a relatat: Mesagerul lui Allah sal-lal-laahu-alaihi-wasallam a spus:”Cum sa ma simt bine in timp ce Ingerul Trompetei (Israfil) si-a pus buzele sale pe Trompeta si asteapta porunca lui Allah sa sufle in ea.” El (saws) a realizat ca asta i-a șocat pe Companioni, asa ca le-a spus lor sa caute confort recitand: ‘Hasbunallahu wa Ni’mal-Wakeel.

In momente de frica si anxietate, trebuie sa cerem ajutorul lui Allah recitand frecvent acest Verset din Coranul cel Glorios: “Hasbunallahu wa Ni’mal Wakeel– Allah (Singur) este Suficient pentru noi si El este Cel mai bun Ocrotitor (al nostru).” (3:173).

Un adevarat Musulman intelege ca Allah Singur este Datatorul de Indurare, si El Singur este Cel care indeparteaza raul si necazurile.

Recitarea Hasbunallahu Wa Nimal Wakeel aduce o atingere vindecatoare care este extrem de necesara in viata noastra.

Prin punerea increderii depline in Tawakul-Allah [dar acea Incredere completa ca a lui Ibrahim (as)], lasand lucrurile in seama lui Allah, cerand numai gratia si indurarea Sa, prin acceptarea decretului Sau si supunerea fata de Vointa Lui, Musulmanul se poate echipa cu ceea ce are nevoie pentru a face față incercarilor vietii.

Iar acest singur Verset, Hasbunallahu Wa Ni’mal Wakeel este sursa intregii puterii si a intregului confort!

Asa ca, haideti sa recitam acest Verset, ziua si noaptea, cat de mult posibil si sa ne punem cu adevarat si complet si fara ezitare increderea in Allah Subhanahu wa ta’ala!

Fie ca Allah sa ne daruiasca intelepciunea de a urma Calauzirea Sa pana la ultima suflare! Allahumma Ameen!

Sal Allahu ala Muhammad, sall Allahu aleyhi wa sallam!

…Iar aceluia care este cu frica de Allah, ii va da El o iesire buna. Si-l va inzestra pe el de unde nici nu se asteapta. Iar aceluia care se increde in Allah, El ii este de ajuns, caci Allah implineste lucrul Sau si Allah a stabilit un termen pentru fiecare lucru”. Coran At-Talaq 65:2-3

SubhanAllah!

Jazakallah Khayr.

[inspirat din yassarnalquran]

Toate articolele din  categoria:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/category/incercarile-si-rabdarea/

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA S, 2014-2015.

ZILNIC, TREI NENOROCIRI AFECTEAZA FIECARE FIINTA UMANA

calendar

ZILNIC, TREI NENOROCIRI AFECTEAZA FIECARE FIINTA UMANA!

BISMILLAH

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!

In fiecare zi si noapte, fiul lui Adam este afectat de trei nenorociri. Nicio zi nu trece fara să fie afectat de toate trei.

*PRIMA NENOROCIRE

Durata vietii lui este redusă in fiecare zi. Lui nu-i pasă prea mult că durata vietii lui se reduce, dar daca se micsoreaza ceva din averea lui, incepe să se ingrijoreze. Ceea ce uita el este că averea este recuperabilă, insa nu si durata vietii.

*A DOUA NENOROCIRE

In fiecare zi el consuma proviziile oferite lui de catre Allah. Daca sunt Halal, el va fi intrebat despre ele [Surah al-Takaathur (102): 8]. Dar daca sunt obtinute prin mijloace Haram, atunci va fi pedepsit pentru ele; si nimeni nu cunoaste amploarea pedepsei cu exceptia lui Allah.

*A TREIA NENOROCIRE

In fiecare zi se apropie mai mult de Akhirah (Viata de Apoi) cu o anumita distantă; si in acelasi timp se indepartează de viata lumeasca cu o anumita distantă. Dar ingrijorarea lui pentru Viata de Apoi care este Eterna este nimic in comparatie cu ingrijorarea lui pentru aceasta viata trecatoare. El nu stie daca resedinta lui va fi cel mai inalt loc in Paradis sau cel mai jos loc din adancimea Iadului.

O, Allah! Nu face din această viată cea mai mare preocupare a noastră, si nici limita cunoasterii noastre. Si nu face ca drumul nostru să ne conduca către Iad. Si fă Paradisul resedinta noastră finală! Allahumma Ammen!

Sall Allahu ala Muhammad! Sall Allahu aleyhi wa sallam!

Islamul Pacea Eterna