„ALLAH ESTE FRUMOS ȘI IUBEȘTE FRUMUSEȚEA”. CE ÎNSEAMNĂ?

 „ALLAH ESTE FRUMOS ȘI IUBEȘTE FRUMUSEȚEA”. CE ÎNSEAMNĂ?

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa slaatu wa saalamu ala Rasulillah!

Muslim a relatat  în Saheeh-ul său, nr. 131, de la Abd-Allaah ibn Mas’ood, care a relatat că Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus:”Nimeni în inima căruia se află mândrie cât greutatea unui atom nu va intra în Paradis”. Cineva a spus:”Ce se întâmplă dacă unui bărbat îi place ca hainele sale să arate bine și pantofii săi să arate bine?” El (saws) a spus: „Allah este frumos și iubește frumusețea. Mândria înseamnă a nega adevărul și a privi în jos la oameni.”

Ibn al-Qayyim (Allah să aibă milă de el) a spus, comentând acest hadeeth: fraza „Allah este frumos și iubește frumusețea” include hainele frumoase despre care a fost întrebat în acest hadeeth. Este inclusă prin generalizare frumusețea în toate lucrurile – este ceea ce se înțelege aici. În Saheeh Muslim nr. 1686 se spune: „Allah este bun și acceptă numai ceea ce este bun„. În Sunan al-Tirmidhi se spune: „Allah iubește să vadă efectele binecuvântării Sale asupra robului Său” (relatat de al-Tirmidhi, nr. 2963- hasan saheeh).

S-a spus că Abu’l-Ahwas al-Jashami a spus: Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) m-a văzut purtând haine vechi și zdrențuite și m-a întrebat: „Ai ceva avere?”. Am spus:”Da „. El (saws) a spus:” Ce fel de bogăție?” Am spus:”Tot ce mi-a dat Allah dintre cămile și oi”. „El (saws) a spus:”Atunci arată binecuvântările generoase pe care El ti le-a dat.” [Ahmad 15323, al-Tirmidhi, 1929, al-Nisaa’i, 5128).

Allah, Glorificat fie El, iubește efectele binecuvântărilor Sale față de robul Său să fie manifestate (aratate), pentru că aceasta face parte din frumusețea pe care El o iubește și aceasta face parte din recunoștința pentru binecuvântările Sale, care formează o frumusețe interioară (frumusețea caracterului). Allah iubește să vadă frumusețea exterioară a robilor Săi care reflectă binecuvântările Sale asupra lor și frumusețea interioară a recunoștinței lor față de El pentru acele binecuvântări. Pentru că El iubește frumusețea, El coboară asupra robilor Săi hainele și podoabele cu care pot face frumos aspectul lor exterior și le dăruieste Taqwaa (teama de Allah, constiinta de Allah), care le infrumusetează caracterul interior..

Allah spune (interpretarea semnificației):

O, fii ai lui Adam! Noi v-am dat vouă straie care să vă acopere goliciunile, ca şi podoabe. Dar veşmântul smereniei, acesta este cel mai bun!..” [al-A’raaf 7:26]

Si mai spune Allah, vorbind despre oamenii Paradisului:

Allah îi va apăra pe ei de răul acelei Zile şi-i va face pe ei să aibă parte de Nadratan (lumina frumuseții) şi bucurie; Şi îi va răsplăti pe ei pentru că au răbdat, cu o Grădină şi cu [veşminte] de mătase”. [al-Insaan 76:11-12]

Fețele lor vor fi infrumusețate cu Nadrah (lumina frumuseții), adâncul sufletului lor cu bucurie și trupurile lor cu haine de mătase.
Așa cum Allah iubește frumusețea în cuvinte, fapte, îmbrăcăminte și înfățișare exterioară, El urăște urâciunea in cuvinte, fapte, îmbrăcăminte și înfățișare exterioară. El urăște urâciunea și oamenii săi și iubește frumusețea și oamenii săi.

Dar două grupuri sunt greșite în ceea ce privește această problemă:

-Un grup care spune că tot ceea ce Allah a creat este frumos, așa că El iubește tot ceea ce a creat și noi ar trebui să iubim tot ce El a creat și sa nu urâm nimic. Ei spun: oricine își dă seama că tot ce există vine de la El va vedea că este frumos … acești oameni nu au niciun simț de gelozie de dragul lui Allah sau de ură  de dragul lui Allah sau de denunțare a ceea ce este rău (munkar) sau jihaad de dragul lui Allah, sau de aderare la limitele Lui. Ei privesc frumusețea imaginilor, de sex masculin sau de sex feminin, ca făcând parte din frumusețea pe care o iubește Allah și caută să se închine lui Allah prin acte imorale. Unii dintre ei ar putea chiar să meargă atât de departe încât să pretindă că Acela pe care ei Îl adoră este manifestat sau încarnat în acele imagini. (Astaghfirullah).

-Al doilea grup pe de altă parte, spune că Allah condamnă frumusețea imaginilor, a formelor și a aparențelor exterioare. Allah spune despre Munaafiqoon (ipocriți) (interpretarea semnificației):

Dacă-i vezi, îţi plac chipurile lor. Dacă vorbesc, asculţi vorba lor…. [al-Munaafiqoon 63:4]

Dar câte neamuri care îi întrec pe ei ca avere şi ca înfăţişare am nimicit Noi înaintea lor?!” [Maryam 19:74]

În Saheeh Muslim se spune că Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus:”Allah nu se uită la înfățișarea voastră exterioară și la bogăția voastră, ci se uită mai degrabă la inimile și faptele voastre„. (Saheeh Muslim, nr. 4651).

Allah îi condamnă pe cei extravaganți, care se aplică extravaganței în îmbrăcăminte, precum și în alimente și băuturi.

Pentru a soluționa această dispută, putem spune că frumusețea în îmbrăcăminte și înfățișarea exterioară este de trei tipuri, dintre care una este lăudabilă, una este de blamat și alta nu este nici una, nici alta.

Felul de frumusețe care trebuie lăudat este ceea ce se face de dragul lui Allah, pentru a ajuta pe cineva să asculte de Allah și să îndeplinească poruncile Sale, cum ar fi atunci când Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam)  se infrumuseța atunci când se întâlnea cu delegațiile care veneau la el. Acest lucru este lăudabil pentru că este făcut pentru a face cuvântul lui Allah suprem și pentru a sprijini religia Sa.

Felul de frumusețe demn de a fi blamat este ceea ce se face de dragul acestei lumi, din motive de putere, mândrie falsă și manifestare, sau îndeplinirea unor dorințe (egoiste). Acest lucru include, de asemenea, cazurile în care frumusețea este un scop în sine pentru o persoană și este lucrul de care îi pasă cel mai mult. Mulți oameni nu au altă preocupare în viață.

În ceea ce privește felul de frumusețe care nu este nici lăudabil, nici de blamat, este ceea ce nu are nimic de-a face cu niciunul din cele două scopuri menționate mai sus (adică, nu este nici de dragul lui Allah, nici de dragul scopurilor lumești).

Hadeeth-ul în discuție se referă la două principii importante: cunoaștere și comportament. Allah trebuie să fie recunoscut pentru frumusețea care nu are nicio asemănare cu nimic altceva și El trebuie să fie venerat prin frumusețea pe care o iubește prin cuvinte, fapte și atitudini. El  iubește la robii Săi sa-și înfrumusețeze limbile cu adevărul, sa-și înfrumusețeze inimile lor cu Ikhlaas (devoțiune sincera), dragoste, pocăință și încredere în El, pentru a-și înfrumuseța aptitudinile cu supunere și pentru a-și înfrumuseța trupurile, arătând binecuvântările Sale asupra lor prin îmbrăcămintea lor, păstrandu-le pure și libere de orice murdărie sau impuritate, prin îndepărtarea părului care trebuie îndepărtat, prin circumcizie și prin tăierea unghiilor.

Astfel, ei Îl recunosc pe Allah prin aceste calități ale frumuseții și caută să se apropie de El prin cuvinte frumoase, fapte și atitudini. Ei Îl recunosc pentru frumusețea care este atributul Său și Îl adoră pe El prin frumusețea pe care El a prescris-o și religia Lui. Hadeeth-ul combină aceste două principii ale cunoașterii și comportamentului. [Al-Fawaa’id, 1/185]

Si Allah stie cel mai bine!

ARTICOLE RELATIONATE:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/03/12/cel-care-are-credinta-in-inima-sa-cat-greutatea-unui-atom/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/05/08/sa-iubesti-si-sa-respingi-de-dragul-lui-allah1/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/category/taqwa/

 

COPYRIGHT : ISLAMUL PACEA ETERNA

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2018

IMPLICAȚIILE MOSCHEILOR ȘI PIEȚELOR ÎN LUMINA HADISULUI

IMPLICAȚIILE MOSCHEILOR ȘI PIEȚELOR ÎN LUMINA HADISULUI

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salaatu wa salamu ala Rasulillah!

Omul prin natura lui este liber să aleagă între drept și rău/gresit. Există suficientă înțelegere a diferenței dintre corectitudine și incorectitudine  păstrat în mintea și în inima omului de catre Allah Subhanahu wa ta’ala. Pe lângă religie, normele culturale și adunările sociale joacă de asemenea un rol esențial în modelarea personalității unui individ care are ca rezultat adaptarea la astfel de setări sociale. Conceptul de locuri cu energie pozitivă și negativă indică de asemenea această temă a subiectului în discuție. Primul, se referă la o prezență fizică în care o persoană se simte bine in legatură cu sine din cauza vocii sale interioare, cum ar fi locurile religioase de cult, și locurile de ședere în rândul membrilor familiei etc. Pe de altă parte, ultimul concept, discută despre situația în care cineva simte rău despre el și este înclinat să facă rău, cum ar fi locurile de jocuri de noroc și consumul de alcool și așa mai departe.

Acum, să explicăm în detaliu implicațiile mai mari ale acestei instrucțiuni ale Trimisului lui Allah  ﷺ , pentru a cunoaște adevărata valoare a acestor locații în viața individului:

Mesagerul lui Allah  ﷺ a spus:

Cele mai iubite dintre locuri la Allah sunt moscheile, iar cele mai urâte locuri la Allah sunt piețele„. [Sahih Muslim 671]

Hadisul menționat mai sus precizează  consecințele energiilor pozitive și  negative  ale anumitor locuri care sunt Moscheile și bazarele. Profetul  ﷺ ne spune că locul  de pe suprafața pământului pe care îl iubeste cel mai mult Creatorul universului este Casa lui Allah, adică Moscheea Sfântă unde musulmanii oferă Salah (Rugăciunea) de cinci ori în fiecare zi. Iar cea mai disprețuită locație din această lume, în fața lui Allah  este piața, pe care oamenii o vizitează pentru a cumpăra bunurile de consum.

Acum, să explicăm în detaliu implicațiile acestei instrucțiuni ale Trimisului lui Allah sall Allahu aleyhi wa sallam, astfel încât să cunoaștem adevărata valoare a acestor locuri în viața individului:

 

BENEFICIILE MERSULUI LA MOSCHEE

Moscheea este un loc sacru în viața musulmanului, care este destinat adorării și invocării lui Allah Subhanahu wa ta’ala. În primele zile de răspândire a islamului în Mekkah, credincioșii nu aveau libertatea de a se ruga în mod deschis, astfel încât ei erau limitați să ofere Rugaciunea in privat. În acel moment nu era niciun concept de masjid (Moschee). Cu ocazia  Hijrah (Migrația) la Madinah, Rasulullah ﷺ a făcut prima moschee din istoria musulmană, adică Masjid  Quba, într-un loc numit Quba situat la mică distanță de orașul Madina. De asemenea, Profetul sall Allahu aleyhi wa sallam a pus bazele  Masjid al Nabawi (Sfânta Moschee a Profetului), unde musulmanii se rugau de cinci ori pe zi. Cel mai Milostiv spune în  Coranul cel Nobil:

Şi de oriunde ai pleca, îndreaptă-ţi faţa către Moscheea Al-Haram! Oriunde v-aţi afla, îndreptaţi-vă feţele către ea, pentru ca lumea să nu aibă un temei împotriva voastră, în afara acelora dintre ei care sunt nelegiuiţi. Şi nu vă temeţi de ei, ci temeţi-vă numai de Mine, căci Eu voi să-Mi împlinesc harul Meu asupra voastră şi poate că veţi fi bine călăuziţi!”

Coran 2:150

Casa lui Allah SWT deține o mare distincție în tot ce ține de adorare în Islam. El servește ca un loc în care credincioșii au șansa să se întâlnească cu Domnul lor Atotputernic și să se supună Lui pentru Mila și Binecuvântările Sale. Din acest verset se poate observa că musulmanii trebuie să-și întoarcă fețele spre Kaaba Shareef, din moment ce toate moscheile din lume se îndreaptă spre direcția Qibla.

Unele dintre marile avantaje ale vizitării locurilor sacre ale Moscheilor:

Apropierea de Allah

In timpul Rugaciunii (Salah) si in special in Sajdah (prosternare), credinciosul este si mai aproape de Allah subhanahu wa t’ala.

Nu! Nu-i da lui ascultare, ci prosternează-te şi apropie-te!” [Quran, 96: 19]

Înalte recompense pentru Rugăciunea în congregație:

Masjid (Moscheea) este locul unde musulmanii se roagă colectiv lui Allah SWT. Profetul  cel nobil ﷺ a dat vestea plăcută a răsplătilor pentru cei care ofera Salah în congregație cu următoarele cuvinte:
Rugăciunea în adunare este superioară rugăciunii de unul singur de douăzeci și șapte de ori” (Bukhari)

Acordarea Paradisului pentru vizitarea Moscheii dimineața și seara:

Efectuarea Rugaciunii în Masjid dimineața devreme și seara când o persoană este într-adevăr obosită după muncă este o sarcină foarte dificil de făcut. Vizitarea moscheilor în aceste momente ale zilei a fost considerată ca sursă de atingere a Paradisului de  catre Rasulullah ﷺ:

Cine se duce la moschee dimineața sau seara, Allah pregătește pentru el un loc în Jannah ori de câte ori se duce dimineața la moschee și se întoarce din ea seara„. [Bukhari]

Răsplata pentru fiecare pas spre moschee:

Abu Hurrairah (R.A)  a relatat că Mesagerul lui Allah ﷺ  a spus:
„Cel care se purifică (face  Wudu) în casa lui și apoi merge într-una din casele lui Allah (la moschee) pentru a îndeplini un Salat obligatoriu, un pas al voinței sale îi șterge păcatele și un alt pas va ridica rangul său (în Jannah).” (Muslim)

Acestea sunt unele dintre beneficiile care descriu efectele pozitive ale intrării și adorării lui Allah Subhanahu wa ta’ala în moschee.

DEZAVANTAJELE  VIZITĂRII PIEȚELOR

Având în vedere Hadisul Profetului  în care el ﷺ  a considerat bazarul drept locația detestată pe pământ în comparație cu moscheile, nu înseamnă  că nu ar trebui să se viziteze deloc piața; mai degrabă transmite un mesaj de a nu uita de adorarea lui Allah SWT în timp ce se află în aceste locuri și, de asemenea, de a evita să se implice in tratarea nedreaptă a celorlalți oameni.

Unele dintre dezavantajele probabile de a merge la mall-uri și locuri de cumpărături sunt:

1. Uitarea în legătură cu Allah SWT:

În timp ce o persoană se află intr-un loc de cumparaturi, de cele mai multe ori se întâmplă să piardă o Salah (Rugaciune) sau mai multe

2. Minciuna și acționarea nedreaptă: Cei care își pun bunurile la vânzare în bazar sunt sfătuiți să păstreze onestitatea în comerț cu clienții lor. Din păcate, de cele mai multe ori, oamenii sunt înșelați prin stabilirea prețului mărfii peste costul normal. Din cauza unor astfel de nereguli, piețele sunt cel mai rau loc de pe pământ și detestat de Allah Atotputernicul.

3. Îndeplinirea dorințelor inutile:

Rătăcind în jurul centrelor comerciale, majoritatea persoanelor care posedă multa bogăție cumpără produse inutile pe baza dorințelor lor. Înseamnă că, în cele din urmă, piețele duc la cheltuieli neintemeiate, ceea ce provoacă afecțiune pentru materialism și lăcomie.

4. Pierderea timpului:

Unii oameni o numesc „Hanging Out” prin simplul mers pe jos în mall-uri fără niciun motiv. Astfel de acte sunt pur si simplu pierdere a timpului pe care îl puteam folosi în orice alt efort productiv, cum ar fi Rugăciunea, vizitarea rudelor, ajutorarea altora etc.

Acestea sunt unele dintre dezavantajele vizitarii piețelor si locurilor de cumpărături, fiind acolo pentru nici un motiv sau pentru o perioadă de timp inutilă.

Pe scurt, Moscheea este un loc foarte sacru în această lume, care oferă Musulmanului posibilitatea  de a câștiga multe binecuvântări  de la Allah SWT. Pe de altă parte, piața este un loc în care dragostea pentru această viață temporară devine mai puternică și ne face să uitam de adevăratul scop al existenței.

Si Allah stie cel mai bine!

 

COPYRIGHT : ISLAMUL PACEA ETERNA

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2018.

FACEȚI LUCRURILE MAI UȘOARE ȘI DAȚI VEȘTI BUNE!

FACEȚI LUCRURILE  MAI UȘOARE

ȘI  DAȚI VEȘTI BUNE!

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

Anas bin Malik a relatat că Profetul (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) a spus:”Ușurați-le  oamenilor și nu le ingreunați; dați-le vești bune și nu-i faceți să fugă (de Islam). „[Bukhari și Muslim]

ÎNȚELESUL ACESTUI HADEETH:

Ușurați-le  oamenilor” înseamnă că trebuie să tratăm fiecare ființă umană, inclusiv pe noi înșine, într-o manieră foarte prietenoasă și cordială. Ar trebui să urmăm aspecte ușoare și simple, indiferent dacă are legătură cu acțiunile noastre sau cu relațiile noastre cu alții. Aisha (Radiyallahu Anha) relatează:”Ori de câte ori Profetului (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) i s-a dat să  aleagă intre două chestiuni, el  alegea pe cel mai ușor dintre cele două, atâta timp cât nu ar era păcat să facă acest lucru„. (Bukhari & Muslim)

Prin urmare, ar trebui să încercați să alegeți lucrul mai ușor în toate circumstanțele și condițiile, deoarece acesta este ceea ce Allah vrea de la noi, așa cum Allah arată în Sfântul Quraan:”.. Allah vă voieşte uşurarea, nu vă voieşte împovărarea…” (Coran 2: 185)

De exemplu, dacă ar exista sa spunem două drumuri  spre o Moschee. O cale are multe pietre și spini pe ea, ceea ce face foarte greu mersul pe jos; în timp ce a doua cale este mult mai netedă și mai ușor de parcurs. Prin urmare, a doua cale este mai bine de urmat decât prima, deoarece este mai ușoară. Ceea ce este important să ne amintim este că tot ceea ce este mai ușor este mai adecvat, atâta timp cât nu există niciun păcat în a face acest lucru. Acest lucru poate fi înțeles din relatarea mai sus menționată a lui Aisha (Radiyallahu Anha).

În ceea ce privește Ibaadah (actele de adorare), dacă nu este posibil decât prin a te pune în situatie grea, atunci această greutate pe care o suporți în timp ce îndeplinești acest act de adorare mărește răsplata ta. Cu toate acestea, dacă vă puneți într-o situație grea și există o alternativă mai ușoară, atunci această acțiune ar fi împotriva a ceea ce este mai bun.

De exemplu postul, Profetul (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) a spus:”Oamenii vor continua să prospere atâta timp cât grăbesc ruperea postului„, iar într-o altă relatare „întârzie masa de suhur a zilei de post„. Motivul pentru aceasta se datorează faptului că prin întârzierea mesei de suhur (masa de dinaintea ivirii zorilor) nu numai că face postul mai ușor, dar și permite unei persoane să aibă energie pentru o perioadă mai lungă în timpul zilei în comparație cu masa luată pe timp de noapte sau cu mult înainte de ivirea zorilor.

Și nu le ingreunați lor” ceea ce înseamnă, nu urmați calea rigidă, nici în adorarea voastră, nici în relațiile voastre cu ceilati. Profetul (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) a văzut un om stând în soare. El (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) a întrebat despre această persoană. Sahaabah (Companionii-radyAllahu anhum) au spus:”O, Profetule (Sallallahu Alayhi Wa Sallam), el postește și a făcut un jurământ de a sta în soare în timp ce postește”. Astfel, Profetul (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) a interzis acestui om să facă acest lucru și a spus:’ Nu stați în soare„(Bukhari), deoarece acest lucru cauzează greutăți și dificultăți unei persoane.

Și dați-le vești bune” înseamnă, dăruiește mereu bucurie ție și altora. Prin urmare, dacă am făcut o acțiune virtuoasă, atunci ar trebui să ne bucurăm și să fim fericiți că Allah Atotputernicul  ne va accepta acțiunea noastră, cu condiția să ne temem de Allah Atotputernicul în timp ce realizăm acea acțiune pioasă. Allah cel Atotputernic spune:”Adevărat, Allah Atotputernic acceptă numai de la cei care sunt pioși” (Coran 5: 27).

Când facem Dua lui Allah Atotputernicul, ar trebui să ne exprimăm bucuria și să fim mulțumiți de faptul că Allah Atotputernicul va răspunde cererii noastre. Allah cel Atotputernic spune:”Şi Domnul vostru zice: „Chemaţi-Mă şi Eu vă voi răspunde!” ( Coran 40: 60)

A da vești bune  altora este de asemenea considerat ca un mijloc de răsplată. Dacă o persoană vine la noi spunând „Am făcut asta și asta” și acțiunile lor au fost plăcute, dați-le vești bune astfel încât spiritele lor să  prindă viață. Chiar și atunci când îi vizitați pe cei bolnavi, spuneți-le: „Aveți speranță” sau „Nu vă faceți griji deoarece  este o curățire (de pacate) pentru voi” și menționați-le răsplata răbdării și luminați-i cu vești bune, spunând:”Astăzi  aratați mult mai bine”,etc. Când le spunem astfel de lucruri, le aducem o mare bucurie lor și în schimb si nouă.

Și nu-i faceți să fugă„, adică, nu alungați oamenii de la a face fapte bune, ci mai degrabă încurajați-i și motivați-i. Îndepărtarea oamenilor de la îndeplinirea faptelor bune se poate face direct și indirect. Un exemplu de eliminare indirectă a oamenilor de la adorare este prin prelungirea Rugaciunii ( Salaah) mai mult decât ceea ce este menționat în Sunnah. Această explicație este clarificată clar în Bukhari. Este, de asemenea, relatat într-un Hadith de Abu Hurairah (Radiyallahu Anhu) că Profetul (Sallallahu Alayhi Wa Sallam) a spus:”Dacă cineva dintre voi conduce oamenii în Rugăciune, el ar trebui să o scurteze. Căci printre ei sunt cei slabi, bolnavi și bătrâni. Și dacă cineva dintre voi face Rugaciunea singur, el poate prelungi (Rugăciunea) cât de mult dorește„.(Bukhari)

În concluzie, putem înțelege fără îndoială următoarele beneficii derivate din acest hadis:
1. Islamul încurajează ușurința.
2. Ar trebui să dăm frecvent vesti bune (imbucuratoare).
3. Nu ar trebui să-i alungăm pe oameni de la islam.
4. În orice moment, trebuie să luăm în considerare situația celorlalți înainte de a relaționa cu ei.

(de Sh. Khalid Abduroaf (LLB Shariah Law – Islamic University of Madinah)

CITESTE:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/08/20/islamul-o-religie-usoara/

COPYRIGHT : ISLAMUL PACEA ETERNA

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2018.

URMARIȚI ISLAMUL PACEA ETERNA:

PE PAGINA DE FACEBOOK (LIKE PAGE):

https://www.facebook.com/IslamulPaceaEterna/?ref=aymt_homepage_panel

PE GRUP:

https://www.facebook.com/groups/501221379946302/

INSTALEAZA APLICATIA PENTRU ANDROID SI IOS:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/nou-aplicatia-islamul-pacea-eterna/

ABONEAZA-TE PRIN E-MAIL:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/

 

”CREDINCIOS IN TIMPUL ZILEI, NECREDINCIOS IN TIMPUL NOPTII..”

 

”CREDINCIOS IN TIMPUL ZILEI,

NECREDINCIOS IN TIMPUL NOPTII..”

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!

Relatat de Abu Hurairah رضي الله عليه وسلم: Mesagerul lui  Allaah صلى الله عليه وسلم  a spus:”Fii prompt în a face fapte bune (înainte de a fi depășit/surprins) de turbulențe (incercari) care vor fi ca  o parte a unei nopți întunecate. În timpul (acelei perioade furtunoase), un om va fi un credincios dimineața și (va deveni) un necredincios seara, sau el va fi credincios seara și (va deveni) un necredincios dimineața și își va vinde credința pentru bunurile lumești. „[Saheeh Muslim (169)]

Shaikh al-`Uthaymeen رحمه الله a spus:

<Autorul (Imaam al-Nawawi) a menționat Hadeeth-ul  lui Abu Hurairah رضي الله عنه in care  Profetul صلى الله عليه وسلم a spus:”Fii prompt în a face fapte bune„, adică să fii rapid/sa te grabesti; „Fapte bune„, adică acțiuni drepte. „Fapte bune” sunt considerate acele fapte care sunt construite pe două fundații: Iklaas (Sinceritate) pentru Allah și urmarea Profetului صلى الله عليه وسلم ; și aceasta este împlinirea Șahaada (marturisirii de credinta)- Laa ilaha ill Allah, Muhammad Rasul Allah- (Nimeni  nu este vrednic de a fi venerat/adorat in afara de Allah și Muhammad este Mesagerul lui Allah).

Acțiunile care nu sunt făcute din sinceritate nu sunt considerate ca fiind fapte bune. Dacă cineva se ridică pentru a implini Rugaciunea, dar intenționează să se afiseze, atunci acțiunea sa nu va fi acceptată chiar dacă el ofera perfect Rugăciunea – prin completarea condițiilor Rugăciunii, a stalpilor ei și a actiunilor ei obligatorii și optionale – pentru că a amestecat această faptă cu Shirk. Oricine asociază pe cineva sau ceva cu Allah, Allah nu acceptă fapta sa așa cum este menționat într-un Hadeeth autentic  de la  Abu Hurairah رضي الله عنه in care Profetul صلى الله عليه وسلم a spus:

Allah a spus:”Eu sunt Cel care nu are nevoie de un partener. Dacă cineva face ceva în care asociază pe cineva cu Mine, îl voi abandona cu cel cu care a asociat (alaturi de Allah). ” [Saheeh Muslim (7666)]

În mod similar: Dacă o persoană face un act sincer (pentru Allah), dar vine cu o Bid’ah (inovatie)  pe care Profetul صلى الله عليه وسلم  nu a legiferat-o, fapta lui nu va fi acceptată chiar dacă ar fi sincer si chiar dacă ar plânge din umilință, aceasta nu-i va fi de folos. Acest lucru se datorează faptului că Profetul  a descris Bid’ah drept eroare/ratacire: El  صلى الله عليه وسلم  a spus:

„..fiecare lucru nou-inventat este o inovare (bida’h) si fiecare inovare este ratacire.”[Sunan al-Nasaa’ee (1579); Saheeh Muslim (1885), Sunan Abu Dawood (4607) si Ibn Maajah (44, 45, 47)]

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2016/12/10/avertisment-impotriva-bidah/

El  صلى الله عليه وسلم  a spus apoi: „înainte de a fi depășit/surprins de Fitan (turbulențe), care vor fi ca o parte a unei nopți întunecate„, el صلى الله عليه وسلم  a informat că va fi Fitan (singular Fitnah) – care vor fi ca o parte a unei nopți întunecate – și căutăm refugiu la Allah-  adica, va fi întunecată, neagră, unde o persoană nu va vedea  nici o lumină în ea – și refugiul lui Allah este căutat – și nici o persoană nu va ști unde se îndreaptă. El va fi uimit, fără să știe unde este ieșirea. Îi cer lui Allah să ne protejeze pe toți din Fitan (incercari/turbulente).

Fitan pot fi cauzate  din pricina unor îndoieli și concepții greșite și apoi sunt acelea care sunt cauzate de dorințe.

Fitnah  îndoielilor: Fiecare Fitnah (încercare) se bazează pe ignoranță. Un exemplu în acest sens este ceea ce s-a întâmplat cu oamenii inovarilor ( Bid’ah) care au introdus în credințele lor („Aqeedah”) ceea ce nu facea parte din Sharee’ah  (Legea)  lui Allah; sau oameni ai Bid’ah care au introdus în discursul și acțiunile lor ceea ce nu făcea parte din Sharee’ah  lui Allah. Un om este pus la încercare prin asta – și refugiul lui Allah este căutat – așa că este condus în rătăcire, departe de adevăr datorită acestor concepții greșite.

Un alt exemplu este ceea ce are loc datorită implicării în probleme îndoielnice. Lucruri clare pentru cel care are credință cu certitudine (și el le evită cu totul); dar aceste chestiuni sunt îndoielnice (și persistă) în inima celor  rataciți – iar refugiul lui Allah este căutat. Deci el (cel ratacit), se ocupă de chestiuni care sunt în mod clar Haraam (interzise). Dar când există o acoperire a inimii din cauza păcatelor – și cerem de la Allah pentru binele nostru – lucrurile devin confuze pentru el. Deci, în timp, faptele lui rele devin drepte pentru el (i se par lui ca sunt drepte) și el crede că face ceva bun, așa cum a spus Allaah تعالى:

Spune (O Muhammad صلى الله عليه وسلم ):”Voiţi să vă vestim Noi care sunt aceia care vor avea cel mai mult de pierdut din faptele lor? Aceia a căror râvnă în această lume este rătăcită, în vreme ce ei îşi închipuie că fac bine.” [Surah al-Kahf (18): 103-104]

Deci, aceștia sunt cei pierzatori  și refugiul lui Allah este căutat.

În mod asemănător, Fitan  sunt cauzate  de dorințe, adică o persoană poate să știe că un lucru este Haraam, dar din moment ce sinele (Nafs)  îl cheamă spre el, se angajează în aceste lucruri interzise, fără să se îngrijoreze de declaratiile Profetului صلى الله عليه وسلم  . El știe că asta si asta sunt  acte  obligatorii, dar Naf-ul său (Sinele) îl cheamă la lenevie, așa că paraseste/renunta la  acel act obligatoriu.  Acestea sunt Fitan cauzate de propriile  dorințe.

Și, de asemenea, tot din aceste  Fitan face parte, de fapt si cel mai sever tip, Fitan contactelor sexuale ilegale și homosexualitatea – și refugiul lui Allah este căutat – pentru că acesta este una dintre cele mai dăunătoare Fitnah ale acestui Ummah.

Profetul صلى الله عليه وسلم a spus:”Dupa mine nu am lasat alta incercare mai severa pentru barbati decat femeile.” [Saheeh al-Bukhaaree (5096) si Saheeh Muslim (6603, 6604)]

Si el  صلى الله عليه وسلم a mai spus:

Așadar, evitați ispita femeilor; într-adevăr, prima incercare  pentru poporul lui Israeel a fost cauzata de femei.” [Saheeh Muslim (6606)]

Fitnah poporului Israeel a fost cauzată de femei și într-adevăr este o mare Fitnah. Sunt bărbați care impletesc căi, astfel încât să poată păta onoarea femeilor, plasând pozele lor (in reviste și postere), făcând păpuși (cu trăsături feminine) incitând dorințele, făcând oamenii să se uite la ele de fiecare dată și în fiecare moment – și refugiul lui Allah este căutat. Dar, cu puterea lui Allah, Du`aa-urile Musulmanilor îi pot învinge, astfel încât ei sa se intoarca pe calcaiele lor  și ca femeile de pretutindeni sa își păstreaze onoarea, pe care Allah le-a daruit-o lor.

Important este că Profetul صلى الله عليه وسلم ne-a avertizat despre aceste Fitan, care sunt ca parte a unei nopți întunecate, în care o persoană va fi credincioasă dimineața și seara va deveni un necredincios – iar refugiul lui Allah este căutat. Într-o zi el va aposta din Islaam, ieșind din religie. Și va fi credincios seara și dimineața va deveni un necredincios – îi cerem lui Allah pentru bunăstarea noastră. De ce? Pentru că: „își va vinde credința pentru bunurile lumești„. Sa nu credeți că „bunurile lumești” înseamnă numai bogăția. Mai degrabă, fiecare lucru plăcut face parte din „bunurile lumești”, fie că este vorba de bogăție, de faimă sau de putere, fie de femei sau altceva. Tot ceea ce este plăcut pe acest pământ face parte din „bunurile lumești”, așa cum a spus Allaah تعالى:

..râvnind voi la bunurile acestei vieți lumeşti..” [Surah al-Nisaa’ (4): 94]

Totul de pe acest pământ face parte  din „bunurile perisabile ale acestei vieți”.
Astfel, acești oameni vor fi credincioși dimineața și seara vor deveni necredincioși sau vor fi credincioși seara, dar dimineața vor deveni necredincioși – toți își vând religia pentru bunurile perisabile ale acestei vieți. Îi cerem lui Allaah  sa ne protejeze  pe noi și pe voi de aceste Fitan. Și  frați ai mei! Căutați refugiul lui Allah de Fitan tot timpul; iar printre cele mai majore  Fitan sunt acelea pentru  care Profetul صلى الله عليه وسلم ne-a poruncit să căutăm adapost la  Allah,  atunci când a spus:

Cand unul dintre voi rosteste (ultimul) Tashahhud (in Rugaciune) trebuie sa caute adapost la Allah de patru (incercari) si sa spuna:”O, Allah! Caut adapost la Tine de chinul Iadului,  de chinul mormantului, de incercarile vietii si ale mortii si de incercarea lui Maseeh al-Dajjaal.” [Saheeh Muslim (1217, 1219, 1220)]

Îi cerem lui Allah  să ne răsplăteasca cu fermitate în această viață lumească și în Viața de Apoi. Allahumma Ameen!>

[Sharh Riyaadh al-Saaliheen (2/16-20) – Shaikh al-`Uthaymeen رحمه الله]

VEZI SI:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/06/08/inainte-ca-incercarile-sa-apara/

In legatura cu Du’a-ul mentionat mai sus, nu pot incheia acest articol fara sa va aduc la cunostinta importanta deosebita a cestei Du’a pe care trebuie sa o recitam dupa tasahud-ul final in fiecare Rugaciune:

Allaahumma ‘innee a’oothu bika min ‘adhaabil-qabri, wa min ‘adhaabi Jahannama, wa min fitnatil-Mahyaa wal Mamaati, wa min sharri Fitnatil-Maseehid-Dajjal

(O Allah, caut adapost la Tine de pedeapsa din mormant, de chinul Focului Iadului, de incercarile vietii si ale mortii si de incercarea (calamitatea) lui Al-Maseeh Ad-Dajjal)

Majoritatea invatatilor au considerat că această Du`a (suplicație) se încadrează în categoria sunnah accentuata. A fost relatat cu autoritatea lui Tawus, unul dintre marii Tabi’un (urmașii generației după Companionii Profetului sall Allahu aleyhi wa sallam), că acesta Du`a este obligatorie. Este relatat de asemenea ca Tawus i-a ordonat fiului său să-și repete Rugaciunea (salah) atunci când știa că nu a recitat acestă Du`a. Acest lucru indică faptul că aceasta Du`a este o Sunnah accentuată, pe care un Mu’min (credincios) nu trebuie să o rateze într-o Salah (Rugaciune) obligatorie sau voluntară.

Oamenii sunt supuși unor încercări în viața lor și după moarte. O persoana poate comite păcate sau Bid’ah (inovație în Islam) sau poate fi expus la Kufr (necredință) în religia lui Allah. S-ar putea să fie ispitit de bogăție, de pofte, de păcate sau de o companie/anturaj rău și să comită acte care nu-i plac lui Allah, fie că este Kufr, Bid’ah, fie păcate în timpul vieții lor sau la moartea lor.

Îi cerem lui Allah să ne dea protecție de asta. O persoana poate fi testata cu încercarea lui Al-Masih-ul-Dajjal dacă va trăi în timpul în care el apare. Al-Masih-ul-Dajjal va apărea la sfârșitul timpului, pretinzând că este un profet și domn al întregii creații. Mulți oameni îl vor urma. Căutăm adăpost cu Allah de asta. Ei vor fi distrusi/condamnati pentru că îl vor urma. Trebuie să-i cereți lui Allah să îi protejeze de aceste încercări, pentru că ei nu știu dacă vor fi mântuiți sau nu. Prin urmare, trebuie să-i cereți lui Allah să-i protejeze de chinul  Focului, pedeapsa mormântului, încercările vieții și ale morții și încercarea lui Al-Masih-ul-Dajjal. Toată lumea are nevoie de acesta du`a, pentru ca ei să nu fie incercati în viața lor sau dupa moarte; și sa nu sufere de incercarea lui Al-Masih-ul-Dajjal dacă se întâmplă să trăiască în momentul în care el apare. Îi cerem lui Allah să ne salveze de la asta. [din Fatwas of Nur `Ala Al-Darb]

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/01/25/ce-fapte-anuleaza-islamul/

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2017.

URMARIȚI ISLAMUL PACEA ETERNA:

PE PAGINA DE FACEBOOK (LIKE PAGE):

https://www.facebook.com/IslamulPaceaEterna/?ref=aymt_homepage_panel

PE GRUP:

https://www.facebook.com/groups/501221379946302/

INSTALEAZA APLICATIA PENTRU ANDROID SI IOS:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/nou-aplicatia-islamul-pacea-eterna/

ABONEAZA-TE PRIN E-MAIL:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/

 

NU ESTE NICIO SCUZA PENTRU NIMENI SA RATACEASCA CREZAND CA ESTE CALAUZIT

 

 

NU ESTE NICIO SCUZA PENTRU NIMENI SA RATACEASCA CREZAND CA ESTE CALAUZIT-

de Dawud Burbank (rahimahullaah)

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

Un subiect foarte important! Insist mult pe acest gen de subiecte, deoarece de calauzirea adevarata si de aqeedah corecta depinde succesul sau esecul nostru in Viata de Apoi! Daca avem baza corecta, daca stim de unde sa obtinem cunoasterea, atunci ne va fi mult mai usor sa distingem intre calauzire si ratacire. In toate cazurile insa, nu trebuie sa ne culcam pe o ureche, ci sa ramanem intotdeauna conectati cu stiinta si sa cautam in permanenta calauzirea si indrumarea lui Allah in dua’u-rile noastre! Nu este nimic mai important si mai valoros in afara de calauzirea cea dreapta! Datorita ei vom reusi sa implinim Islamul si datorita ei vom reusi sa ramanem fermi in fata atator incercari ale vietii lumesti cu care ne confruntam si peste care trebuie sa trecem cu sucses.

In acest articol am ales sa va prezint o relatare de la ‘Umar ibn al-Khatab radyAllahu anhu si explicatia ei. Asadar,

Autorul  rahimahullaah a spus,

“Si `Umar Ibnul-Khattaab radyAllahu anhu a spus:’Nu este nicio scuza pentru nimeni sa rataceasca, crezand ca este calauzit, nici sa abandoneze Calauzirea crezand ca este ratacire, din moment ce lucrurile au fost facute clare, dovezile stabilite si scuzele au fost oprite.”

[Este relatat de Aboo Yoosuf in cartea al-Kharaaj si de Ibn Shabbah in  Taareekh of alMadeenah si de Ibn Battah in al-Ibaanah si de Ibn Hazm in al Ihkaam si altii, prin intermediul mai multor lanturi de la `Umar radiyAllaahu `anhu . Si de asemenea a fost relatat de Aboo Nu`aym in al-Hilyatul-Owliyaa· de la `Umar ibn `Abdil `Azeez rahimahullaah (faimosul khaleefah).

EXPLICATIA…

Spusele lui `Umar radiyAllaahu `anhu “Nu este nicio scuza pentru nimeni..”,  deoarece Allah a facut Adevarul clar si l-a clarificat in detaliu in Coran si in Sunnah, asadar nu este nicio scuza pentru nimeni sa se afle in ratacire, deoarece el este  cel care nu a reusit, deoarece nu a cautat Adevarul, si nu a intrebat oamenii de stiinta (invatatii), astfel încât ratacirea a apărut din pricina lui însuși, deci el este cel care nu a respectat ceea ce este cerut (din partea lui).

Spusele sale “crezand ca este calauzire..”- acest lucru clarifică faptul că presupunând/ gândindu-ne în mod greșit  (în acest caz), nu va fi suficient în ceea ce privește Adevărul.

Iar Allah Preainaltul spune:

Şi ei (diavolii) îi vor abate pe ei de la drum, în vreme ce ei (oamenii shirk-ului) vor socoti că sunt bine călăuziţi.”  (Soorat Zukhruf (43), aayah 37)

Asadar, ceea ce ei considera si cred, nu va fi o justificare si o scuza, deoarece ei nu au facut referire la Carte si la Sunnah ca sa fie  constienti de Adevar si sa-l distinga de falsitate, ci ei doar si-au urmat poftele lor, si ei cred ca sunt calauziti.

Allah a judecat ca ei se fac vinovati de necredinta si ratacire. Asadar, simpla gandire a cuiva ca se afla in Adevar nu devine o scuza pentru el, doar in cazul in care nimic din Revelatia Divina trimisa Mesagerilor nu a ajuns la el.

Ceea ce este obligatoriu pentru el, este sa revina la Carte si la Sunnah si nu doar sa ramana asupra a ceea ce crede si ce considera si a ceea ce-i spun oamenii ca este adevarul. Aceasta nu este o scuza si aceasta o  regasim in Vesetul:

”..căci ei şi i-au luat pe şeitani ca aliaţi, în locul lui Allah, şi au socotit că sunt bine călăuziţi.” (Soorat-A`raaf (7), aayah 30)

Priviti cum si-au luat ei sheitani dintre oameni si dintre jinni ca aliati alaturi de Allah (sau in locul lui Allah) si i-au urmat si ei inca cred ca ei sunt bine calauziti!

Allah Preainaltul ne spune:

Cât despre acela care se întoarce de la Îndemnarea Celui Milostiv [Ar-Rahman], aceluia îi vom orândui Noi un şeitan care-i va fi tovarăş (companion)  nedespărţit.” (Soorat -Zukhruf (43), aayah 36)

Ascultati la ce spune Allah! Oricine se intoarce de la pomenirea Celui Milostiv, atunci El va numi pentru el un sheytan..(audhu billahi minash-shaytani rajim).

Aceasta este pedeapsa Lui. Iar acesti companioni (sheytanii) le vor bloca lor drumul drept in timp ce ei vor crede ca sunt bine calauziti.

Cei care-i urmeaza cred ca ei sunt bine calauziti, dar asta nu le va aduce niciun beneficiu si nu este nicio scuza pentru ei deoarece chemarea Mesagerilor a ajuns la ei, dar ei nu au acceptat-o.

Scuzele pot fi acceptate doar in legatura cu lucruri ce tin de ijtihaad, lucruri unde este loc pentru invatati sa faca deductii personale, lucruri unde ijtihad-ul este permis. Ei se straduiesc in acord cu abilitatea si capabilitatea lor de a cerceta pana la punctul in care cred ca sunt in Adevar. Precum este aratat de spusele Profetului sall Allahu aleihi wa sallam:

Daca un judecator se straduieste si este corect, atunci el va primi doua rasplati; si daca se straduieste si greseste, atunci este o singura rasplata pentru el.”

[Relatat de al-Bukhaari in Saheeh-ul sau (nr. 7352) si de Muslim in Saheeh-ul sau (nr. 1716) de la `Amr ibnul-`Aas and si de la Aboo Hurayrah radiyAllaahu `anhumaa]

Aceasta este in legatura cu lucruri ce tin de ijtihad. Iar pentru lucruri care sunt towqeefiyyah, acestea depind de text si ele sunt lucruri ce tin de aqeedah, crez si credinta, si nimeni nu are dreptul să  intervina în ele cu deducția personală, mai curand este obligatoriu sa urmeze dovezile. Nu este loc pentru ijtihad si deductie personala in lucruri ce tin de crez și credință.

Spusele sale, „nici sa abandoneze Calauzirea crezand ca este ratacire”- situatia nu este lasata la ceea ce o persoana considera si crede, astfel incat el adopta ratacirea crezand ca este Calauzire, sau el abandoneaza Adevarul gandind ca este ratacire.

Ceea ce crede el si ceea ce considera, nu-l va scuza si nu-l va justifica, deoarece Clauzirea si ratacirea au fost, ambele, facute clare de catre Allah in Coran si au fost facute clare de catre Mesagerul lui Allah sallAllaahu `alayhi wa sallam in Sunnah, iar Salafi (primele generatii) le-au explicat in vietile lor si in credinta lor, asa ca Adevarul este clar si toata Lauda I se cuvine lui Allah.

Si din Indurarea lui Allah este aceea ca Adevarul este clar in Carte si in Sunnah si in drumul primelor generatii (predecesorii cei piosi). Nu este nicio obscuritate si nicio confuzie, deoarece Adevarul a ramas clar in Carte si in Sunnah si ambele au fost aparate de distorsionare si schimbare; asadar nu este nicio scuza pentru nimeni in acest caz.

Spusele sale, “pentru ca lucrurile au fost facute clare”- intr-adevar lucrurile au fost facute clare, totusi necesita cercetare si studiu si o persoana trebuie sa invete si sa achizitioneze cunoastere de la oamenii de stiinta (invatatii). El nu trebuie sa obtina cunoasterea de la el insusi sau de la oamenii ignoranti sau de la pretinsii oameni de stiinta sau doar din carti, ci trebuie sa ia cunoasterea de la ‘ulamaa-oamenii de stiinta/invatatii.

Si spusele sale, “dovezile stabilite si scuzele au fost oprite”- nimeni nu are nicio scuza. Aceasta Religie a fost protejata de Allah de distorsionare si de schimbare, iar Adevarul a devenit clar si nu este nicio confuzie in privinta lui. Contrar situatiei generatiilor anterioare carora li s-a prelungit timpul si ei au distortionat si au schimbat Cartile lor si le-au alterat, astfel incat Adevarul a devenit confuz si a disparut.

Shaykh Ahmad an-Najmee rahimahullaah a spus in explicatia sa:

”Autorul, rahimahullaah a spus ca `Umar ibnul-Khattaab radiyAllaahu `anhu a spus:’Nu este nicio scuza pentru nimeni sa rataceasca, crezand ca este calauzit, nici sa abandoneze Calauzirea crezand ca este ratacire, din moment ce lucrurile au fost facute clare, dovezile stabilite si scuzele au fost oprite.”

Acesta este un discurs exceptional care a venit de la un om exceptional, acel om care a fost cel de al doilea Khalif, `Umar ibnul-Khattaab radiyAllaahu `anhu.

Si aceasta inseamna ca oricine se pune pe le insusi în eroare, gândindu-se că este Calauzire sau care renunță la Calauzire, considerând că este rătacire, atunci nu va fi nicio scuza pentru el la Allah, deoarece acest lucru nu poate fi facut decat de cel care a esuat in cautarea Adevarului in Carte si in Sunnah; asa ca nu va fi nicio scuza pentru el.

Si a zis mai apoi, ‚deoarece lucrurile au fost facute clare”, inseamna,- facute clare in Cartea lui Allah si in Sunnah Mesagerului lui Allah sallAllaahu `alayhi wa sallam si in faptele Companionilor si dovezile au fost stabilite asupra oamenilor asa cum este aratat de spusele lui Allah Preainaltul:

[Şi a trimis] trimişi – vestitori şi prevenitori – pentru ca oamenii să nu mai aibă nici un fel de scuză față de Allah, după trimişi. Iar Allah este Puternic [şi] Înțelept [‘Aziz, Hakim].” (Soorat-Nisaa (4), aayah 165)

si scuzele au fost oprite (taiate/intrerupte)”- deci nu este nicio scuza pentru o persoana care inoveaza in Religie, sau care rataceste, sau care este ignorant in ce priveste regulile, dupa ce Allah le-a facut clare si le-a facut foarte clare pe limba Mesagerului Sau sallAllaahu `alayhi wa sallam cu care El a trimis Revelatia in Carte si in Sunnah.” (Irshaadus-Saaree fee Sharhis-Sunnati lil Barbahaaree)

Shaykh Saalih al-Fowzaan hafizahullaah a punctat:

Nu este nicio scuza pentru a fi ratacit pentru cel care nu a cautat Adevarul

Scuzele pot fi doar in caz de ijtihaad, dupa straduinta in aflarea Adevarului

Nu este loc de ijtihaad in chestiuni ce tin de crez si credinta

Adevarul este clar in Carte (Coran) si in Sunnah si in drumul predecesorilor cei piosi (salafus-salih)

Coranul si Sunnah sunt ambele protejate de distorsionare si schimbare

O persoana trebuie sa achizitioneze cunoasterea de la oamenii de stiinta/invatati/’ulamaa.

[Ithaaful-Qaaree bit-Ta`leeqaat `alaa Sharhis-Sunnah by Shaykh Saalih ibn Fowzaan al-Fowzaan hafizahullaah. Translated by Aboo Talhah Daawood Burbank, rahimahullaah.]

RECOMAND O DU’A FOARTE BUNA PENTRU A CERE DE LA ALLAH CALAUZIRE:

Allahumma inni as’alukal-huda, wat-tuqa, wal-‘afafa, wal-ghina (O Allah! Te implor pentru Calauzire, evlavie, castitate si multumire/satisfactie (cu ceea ce detin)). [Muslim].

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/category/urmarea-sunnah-vs-bidah/

CEEA CE FACI IN SECRET, ARATA CINE ESTI CU ADEVARAT!

CEEA CE FACI IN SECRET,

ARATA CINE ESTI CU ADEVARAT!

Alhamdulillah wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

Cine sunt cei care vor veni in Ziua Invierii cu fapte  bune cat muntii, dar pe care Allah le va transforma in țărână risipită?

Ibn Maajah (4245) a relatat de la Thawbaan (RA) ca Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus:”Stiu oameni din Ummah mea care vor veni in Ziua Judecatii cu fapte bune cat muntii Tihaamah, dar Allah le va face ca țărâna risipită.

Thawbaan a spus:”O, Mesager al lui Allah, descrie-i pentru noi si spune-ne mai multe, ca sa nu devenim dintre ei fara sa stim.” El (saws) a spus:”Ei sunt fratii vostri si din rasa voastra, închinându-se (facand fapte de adorare) noaptea asa cum faceti voi, dar ei vor fi oameni care, atunci cand sunt singuri, incalca limitele sacre ale lui Allah.”

Acesta este un hadith saheeh; clasat astfel de al-Buwaysari in Misbaah al-Zujaajah (4/246) si al-Albaani in al-Saheehah.

Ibn Hajar al-Haythami (rh) in al-Zawaajir (3/49)  referitor la cei care pretind ca sunt drepti in exterior si incalca limitele sacre, chiar comițând pacate minore cand sunt singuri, este privit ca ceva major, si a citat acest hadith ca dovada, si a spus:”Cel al carui obicei este sa faca spectacol din a fi bun si ascunde lucrurile rele, cauzeaza mai mult rau si ratacire Musulmanilor, deoarece nu are nicio pietate si nicio frica de Allah.”

Asa ca, mare grija la faptele pe care le faceti atunci cand sunteti singuri, pentru ca acelea definesc adevarata personalitate. Atunci esti ‘tu’ cu adevarat! In acest sens, va rog sa urmariti videoclipul de la sfarsitul acestui articol!

Indiferent de situatie, trebuie stiut că, Tawbah- căința, daca este sincera, sterge pacatele.

Allah nu iarta sa I se faca vreun partas. Afara de aceasta El iarta cui vioieste. Iar acela care pune in rand cu Allah un partas, nascoceste un mare pacat.” [Coran 4:48]

Spune: O, voi robii Mei (Ibadi) care ati intrecut masura in defavoarea voastra (prin comiterea de pacate), nu deznadajduiti (nu va pierdeti speranta) in privinta Indurarii lui Allah! Allah iarta toate pacatele. El este Iertator [Al-Ghafur], Indurator [Ar-Rahim]”. [Coran 39:53]

Allah a listat pacatele majore si actele imorale pe care El si slujitorii Sai cei drepti le dispretuiesc  (25: 68-69) si apoi a spus:

Afara de acela care se caieste, crede si savarseste fapte bune; acestora le va schimba Allah faptele rele cu fapte bune, caci Allah este Iertator, Indurator [Ghafur, Rahim].” [al-Furqaan 25:70]

Al-Harawi (rh) a spus:”Căința nu poate fi corecta fara trei lucruri: inapoierea drepturilor altora, a simti regret pentru pacatele tale si sa te straduiesti sa recuperezi din ceea ce ai pierdut din faptele tale bune.”

Ibn al-Qayyim a spus:”Înapoierea drepturilor altora inseamna: Căința pentru pacate pe care le-a comis impotriva lui Allah si achitarea a ceea ce datoreaza altor persoane.

A simti regret pentru pacatele sale inseamna: [1] sa se simta trist pentru pacatele sale, care este un indicativ al reintoarcerii sale la Allah, spre deosebire de cel care nu este deranjat de pacatul sau, care este un indicativ al coruperii si a lipsei de viata a inimii sale; [2] sa se simta trist pentru pacatul fratelui sau, ca si cum el l-ar fi facut, si sa nu se bucure de necazul fratelui sau. Aceasta este o dovada a inmuierii inimii sale si a iubirii sale pentru Allah.

Straduinta pentru recuperarea a ceea ce a pierdut: acest lucru inseamna sa recupereze ceea ce a pierdut din actele sale de adorare si aproprierea de Allah, prin implinirea de acte similare cu ele sau mai bune decat ele, in special pentru restul vietii sale, atunci când timpul întâlnirii sale cu Allah se apropie.”

[Madaarij al-Saalikeen, 1/434]

Si Allah stie cel mai bine!

Lui Allah Îi  cerem ajutorul si Lui Îi cerem iertare. Pe cine a calauzit Allah, nu poate sa rataceasca si pe cine a lasat sa rataceasca, nimeni nu poate sa-l calauzeasca.

Marturisesc ca nimeni nu are drept de a fi adorat in afara de Allah si marturisesc ca Muhammad salAllahu aleihi wa sallam este slujitorul Sau si incheietorul Mesagerilor Sai.

VIZIONEAZA AICI:

What You Do In Secret Is Who You Really Are:

 

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2017.

ARABIA DIN NOU VERDE…

pajisti

ARABIA DIN NOU VERDE

BISMILLAH

Alhamdulillah wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu!

Incalzirea globala este considerata a fi cea mai serioasa problema a mediului din timpurile noastre, in legatura cu care expertii au tinut numeroase conferinte si au publicat numeroase articole. Acesti experti au atribuit fenomenului de incalzire globala, acumularea de gaze in atmosfera din cauza poluarii provenite de la fabrici, emisiile de la masini, care au condus la cresterea temperaturii si a temperaturii oceanului care ameninta sa topeasca ghetarii si sa produca inundatii pe pamant, care se asteapta sa schimbe caracteristicile anumitor regiuni complet si sa schimbe clima pe arii vaste de pe intreg pamantul.

Din punct de vedere Islamic, nu gasim in Quran si Sunnah referinte despre acest fenomen, cu exceptia unui hadith, despre care unii invatati care sunt specializati in sharia’ah si stiinta mediului, au spus ca are legatura cu acest subiect, iar unii dintre cei mai proeminenti specialisti din lume au cazut de acord cu ei, si anume ca, Peninsula Araba  va deveni din nou pajiști și râuri. Ei au atribuit acest lucru unei schimbari complete a climatului si topirii ghetarilor ca urmare a incalzirii globale.

Ceea ce credem noi este ca Arabia va deveni din nou pajiști și râuri fara indoiala, insa nu putem fi siguri ca acest lucru se va intampla din cauza topirii ghetarilor, deoarece acest lucru este cunoscut numai de catre Allah. Totusi, mentionam acest punct de vedere deoarece este relevant si deoarece a fost mentionat de anumiti specialisti Musulmani si ne-musulmani.

Hadith-ul este urmatorul:

S-a relatat de catre Abu Hurayrah (RA) ca Mesagerul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus:”Ceasul* nu va incepe pana cand pamantul Arabilor va deveni din nou pajiști* și râuri.” [Muslim (157)]

*Ceasul: se are in vedere Ultima Ora, Ziua Judecatii.

*Pajiști (lunci, câmpii) se refera la terenuri spatioase cu multa vegetatie.

Dr. Zaghloul al-Najjaar  a spus:

Acest hadith este un miracol stiintific care descrie un fenomen natural care nu a fost inteles de oamenii de stiinta pana tarziu, la sfarsitul secolului XX, cand a fost dovedit de evidente definitive ca Peninsula Araba a fost pajiști și râuri in cele mai vechi timpuri. Studii climatice au indicat de asemenea ca desertul arid este acum pe cale sa devina din nou pajiști și râuri, deoarece pamantul in lunga sa istorie a trecut prin schimbari climatice care au loc gradat la perioade lungi de timp, sau pot fi bruste si rapide.

Studii climatice indica faptul ca intram intr-o noua perioada ploioasa, dovada fiind schimbul maselor de ghetari in emisfera Nordica spre sud, și o scădere considerabilă a temperaturilor de iarnă.

Faptul ca Profetul Muhammad (sall Allahu aleihi wa sallam) s-a referit la aceasta epoca de gheata in hadith-ul sau cand a spus:”pana cand pamantul Arabilor va deveni din nou pajiști și râuri”, este o dovada a Profetiei sale, si arata ca el intotdeauna a fost conectat la Revelatia Divina si a fost invatat de catre Creatorul cerurilor si al pamantului.”

Shaykh ‘Abd al-Majeed al-Zandaani a spus:

Profesorul Alfred Kroner, unul dintre cei mai faimosi geologi din lume, a participat la conferinta de geologie la Colegiul de Stiinte ale Pamantului din cadrul Universitatii Regelui  ‘Abd al-‘Azeez (King ‘Abd al-‘Azeez University).

I-am spus:”Aveti vreo dovada ca Arabia a fost odata gradini si râuri?

El a spus:”Da, acest lucru este binecunoscut si este un adevar stiintific. Geologii stiu asta deoarece daca faci sapaturi  in orice arie vei gasi semne care arata ca acest pamant a fost pajiști și râuri. Sunt o multime de dovezi.”

I-am spus:”Aveti vreo dovada ca Arabia va deveni din nou pajiști și râuri?”

El a raspuns:”Acest lucru este ceva real si dovedit. Noi, geologii, il stim, si il masuram, si il calculam.”

Am zis:”De ce?”

El a zis:”Deoarece noi am studiat istoria pamantului in trecut, si am gasit ca a traversat multe stagii, unul dintre ele fiind epoca de gheata. Ce inseamna epoca de gheata? Aceasta înseamnă că o anumită cantitate de apă de mare se transforma in gheata si se aduna la Polul Nord, apoi incepe sa se indrepte catre sud, iar cand se indreapta catre sud acopera tot ceea ce se afla sub ea, si climatul de pe pamant se schimba. Printre schimbarile climatice se afla si schimbarea care are loc in Arabia, unde apa devine rece si Arabia devine unul dintre pamanturile care are cea mai multa ploaie si râuri de pe pamant.”

Am spus:”Puteti sa confirmati asta pentru noi?”

El a spus:”Da, acesta este un lucru incontestabil.”

I-am spus:”Ascultati! Cine i-a spus lui Muhammad (sallAllahu aleyhi wa sallam) despre asta? Toate acestea sunt mentionate intr-un hadith care este relatat de Muslim in care el (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus:”Ceasul nu va incepe pana cand pamantul Arabilor nu va deveni din nou pajiști și râuri.” Cine i-a spus lui Muhammad (sall Allahu aleihi wa sallam) ca Arabia a fost odata pajiști și râuri?”

El s-a gandit, apoi a spus:”Romanii.”

I-am spus:”Si cine i-a spus ca Arabia va deveni din nou pajiști și râuri?”

El s-a gandit pentru moment si a spus:”Cel Care se afla deasupra!”

Apoi i-am spus:”Consemneaza!”

Atunci a consemnat cu propria mână:”Sunt uimit de adevarurile stiintifice pe care le-am vazut in Coran si Sunnah, pe care nu le-am putut dovedi decat de curand prin metode stiintifice moderne. Acest lucru arata ca Profetul Muhammad (sall Allahu aleyhi wa sallam) nu a obtinut aceasta cunoastere decat prin revelatia de deasupra.”

[jur] Pe Allah! Am petrecut numai doua ore si jumatate cu acest om de stiinta German, pana cand el a zis toate acestea. Acest geniu printre oamenii de stiinta a scris asta si a aprobat-o, ceea ce inseamna ca este (doar) o stiinta, un (singur) adevar si un (singur) Dumnezeu- Allah Subhanahu Wa ta’ala.”

Allahu Akbar!

Si Allah stie cel mai bine!

[sursa islam q&a]

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA S, 2014-2015.

„SUNT ASA CUM SLUJITORUL MEU CREDE CA SUNT”

“SUNT ASA CUM SLUJITORUL MEU CREDE CA SUNT”

<Sunt asa cum slujitorul Meu crede ca Eu sunt –

Sunt asa cum slujitorul Meu se asteapta sa fiu!>

BISMILLAH

Alhamdulillah wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus:

Allah Preainaltul a spus:”Sunt asa cum slujitorul Meu crede ca sunt (asa cum se asteapta sa fiu). Sunt cu el atunci cand Ma pomeneste. Daca Ma pomeneste in sinea sa, il pomenesc si eu in sinea Mea; daca Ma pomeneste in adunare, il pomenesc intr-o adunare mai buna. Daca se aproprie de Mine cu lungimea unei mâini, ma aproprii de el cu lungimea unui braț.  Daca se aproprie de Mine cu distanta unui  brat, ma aproprii de el cu distanța dintre cele două brațe întinse. Daca el vine la Mine mergand, Eu ma duc catre el alergand.”

[Sahîh al-Bukhârî (6856) si Sahîh Muslim (4832)]

Comentariile Invatatilor asupra acestui Hadeeth:

Invatatii (Allah sa aiba mila de ei) au comentat asupra acestui Hadith Qudsi (sacru) in care Profetul (sallAllahu aleyhi wa sallam) a spus ca Allah a spus:”Sunt asa cum slujitorul Meu se asteapta sa fiu”, astfel:

Ibn Hajar (rhA) a spus:”Intelesul este: Eu sunt capabil sa fac orice slujitorul se asteapta sa fac.”  [Fath al-Bari]

Imam Nawawi (rhA)  a spus:”Invatatii au spus ca asteptarea a ceea ce este mai bun de la Allah este sa se astepte ca El se va indura de el si-i va usura greutatile.” [Sharh Sahih Muslim]

Imam Nawawi  a mai spus: “al-Qadi ‘Iyad a spus ca asta inseamna ca El il va ierta daca cauta asta, ii va accepta cainta daca se caieste, ii va raspunde daca va face du’a, si il va multumi (satisface) daca cere pentru ceva. S-a spus de asemenea ca se refera la a avea speranta si  cautarea alinarii, si aceasta este mult mai corect.” [Sharh Sahih Muslim]

Ahmad bin ‘Umar al-Qurtubi (rh) a spus:”S-a spus ca spusele Sale:”Sunt asa cum slujitorul meu se asteapta ca Eu sa fiu”, inseamna, cand cineva asteapta un raspuns atunci cand face du’a, cainta lui sa fie acceptata, ceva rau sa fie indepartat de la el, faptele sale care sunt implinite in mod adecvat sa fie acceptate… Iar aceasta este sustinut de spusele sale:”Chemati-L pe Allah fiind siguri ca vi se va raspunde”.

De asemenea, este de datoria celui care se pocăiește, caută iertare, și face fapte bune sa faca un efort pentru îndeplinirea obligațiilor sale, în timp ce el este sigur că Allah va accepta faptele sale bune și ii va ierta păcatele sale, așa dupa cum Allah a promis că El va accepta orice căință sincera și faptelele bune. Așa că, orcine implineste o astfel de faptă și crede și se așteaptă ca Allah nu-i va accepta și că nu va beneficia de ea, acest lucru este deznadejde fata de lui Allah, și face parte dintre cele mai mari dintre  păcatele majore. Oricine moare astfel va avea parte de ceea ce s-a așteptat.” [Al-Mufhim li ma Ushkil min Talkhis Kitab Muslim]

Ibn al-Qayyim (rhA) a spus:”Majoritatea oamenilor, de fapt toti, cu exceptia celor protejati de Allah, isi asuma altceva in afara de adevar, si isi asuma ce este mai rau. Majoritatea oamenilor cred ca sunt lipsiti de drepturile lor, ca au ghinion, ca merita mai mult decat Allah le-a daruit, si este ca si cum ar spune:”Domnul meu a gresit fata de mine si m-a lipsit de ceea ce merit”, iar sufletul său depune marturie la aceasta, in timp ce limba sa o neaga si refuza sa o spuna deschis. Și oricine sapă în sufletul lui pentru a afla dedesubturile, va gasi asta in el precum focul intr-o explozie … Asa ca, sapă in sufletul tau: esti tu protejat de asta? Daca te afli in siguranta de asta, inseamna ca ai fost protejat de ceva grav. Altfel, nu te vad salvat.”  [Zad al-Ma’ad]

Ibn al-Qayyim a mai spus de asemenea:”Cu cat ai o asteptare mai buna de la Domnul tau si incredere in El, cu atat mai mult te vei baza pe El si iti vei pune increderea in El. De aceea unii au explicat ca adevarata incredere inseamna sa ai asteptari bune de la Allah. In realitate, a avea asteptari bune de la Allah, conduce la a te baza pe El si ati pune increderea in El, deoarece este de neconceput ca cineva sa poata avea încredere în cineva de la care are așteptări proaste sau  nicio speranță, si Allah stie cel mai bine.” [Tahdhib Madarij as-Salikin]

Si a mai spus:”Cel care spera in Allah trebuie sa fie intotdeauna optimist, precaut, și plin de speranță în harul lui Allah, așteptându-se la ceea ce este mai bun de la El.” [Tahdhib Madarij as-Salikin]

Sayyid Qutb (rhA) a spus:”Credinciosii ai caror inimi sunt conectate la Allah, ai caror suflete sunt apropiate de El, care experimenteaza constant harul Sau, ei nu deznadajduiesc fata de Indurarea lui Allah chiar si daca sunt inconjurati din toate partile de dezastre si greutati severe. Credinciosul se afla in mila din umbra credintei sale, in placerea legaturii cu Domnul sau, in  linistea sigurantei in Protectorul sau, chiar si atunci cand se afla in chinurile greutatilor si a dezastrului.”

Si a mai spus:”Inima credincioasa isi asuma ceea ce este mai bun despre Domnul ei, si intotdeauna asteapta ceea ce este mai bun de la El. Se asteapta la bine de la El in vremuri usoare si vremuri grele, si crede ca Allah doreste binele pentru el in orice situatie. Secretul pentru asta este acela ca inima sa este conectata la Allah, iar fluxul de bine de la Allah nu este niciodata intrerupt. Așa că, de fiecare dată când inima este conectata la El,  atinge această fundamentală realitate și o experimentează într-un mod direct și dulce.”  [Fi Dhilal al-Qur’an]

Unul dintre Salaf a spus:”De cate ori o criza apare in drumul tau, utilizeaza asteptarea ta buna despre Allah pentru a o putea indeparta. Aceasta te aduce mai aproape de alinare.” [al-Faraj Ba’d ash-Shiddah]

Sa’id bin Jubayr obisnuia sa spuna in du’a-ul sau:”O, Allah, Iti cer Tie sa-mi daruiesti adevarata incredere in Tine si asteptari bune despre Tine.” [Siyar A’lam an-Nubala]

‘Abdullah bin Mas’ud (radi Allahu anhu) a spus:”[Jur] Pe Cel in afara de Care nimeni nu are drept sa fie adorat, credinciosului nu i s-a dat ceva mai bun decat asteptarile sale bune de la Allah, si [jur] pe Cel in afara de Care nimeni nu merita sa fie adorat, nu este slujitor al lui Allah care sa aiba asteptari bune de la El, fara ca Allah sa nu-i dea lui ceea  ce asteapta, din moment ce tot binele se afla in Mâna Sa.” [Husn adh-Dhann bi Allah]

Jâbir b. `Abd Allah al-Ansârî a relatat ca Mesagerul lui Allah (sall Allahu aleuyhi wa sallam) a spus cu trei zile inainte de moartea sa:”Niciunul dintre voi nu ar trebui sa moara vreodata decat in timp ce se asteapta  la ceea ce este mai bun de la Allah.” [Sahîh Muslim (5125)]

Este gresit pentru orice Musulman sa gandeasca rau despre Allah. Un Musulman trebuie intotdeauna sa creada ceea ce este mai bine despre Domnul sau. Atata timp cat Musulmanul se straduieste sa se angajeze in fapte bune, el trebuie sa se astepte la cel mai bun rezultat, acela ca: Allah ii va accepta faptele bune; ca Allah prin Indurarea Sa il va ierta; si ca Allah il va binecuvanta sa-si traiasca aceasta viata pana la sfarsitul ei, in credinta. De aceea Profetul (sall Allahu aleyhi wasallam) a spus:”Niciunul dintre voi nu ar trebui sa moara vreodata decat in timp ce isi asuma ceea ce este mai bun despre Allah.” [Sahîh Muslim (5125)]

Ibn al-Qayyim a spus:”Nu este nicio indoiala ca asumarea a ceea ce este mai bun despre Allah vine numai ca rezultat al unei conduite drepte. Cel care este dreptcredincios este cel care-si asuma ceea ce este mai bun de la Domnul sau, cunoscand ca Allah il va rasplati pe el pentru faptele sale bune si ca El niciodata nu-si va incalca promisiunea.

Pe de alta parte, pacatosul care persista in fapte rele, nedreptate si nesupunere este impiedicat de faptele sale rele de la a-si asuma ceea ce este mai bun de la Domnul sau. Asteptarile bune nu merg niciodata mână in mână cu starea perturbata de nesupunere. Pacatosul este instrainat de Domnul sau pe masura pacatelor sale. Cel care are cel mai bun rezultat la Domnul sau este fara indoiala cel care este cel mai ascultator fata de Domnul sau.”

Al-Hasan al-Basrî a spus:”Credinciosul isi asuma ceea ce este mai bun de la Domnul sau si astfel el implineste cele mai bune fapte. Pacatosul isi asuma ceea ce este mai rau de la Domnul sau, si astfel face fapte rele.”

Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus: ”Allah Preainaltul a spus:”Sunt asa cum slujitorul Meu crede ca sunt (asa cum se asteapta sa fiu). Sunt cu el atunci cand Ma pomeneste. Daca Ma pomeneste in sinea sa, il pomenesc si eu in sinea Mea; daca Ma pomeneste in adunare, il pomenesc intr-o adunare mai buna. Daca se aproprie de Mine cu lungimea unei mâini, ma aproprii de el cu lungimea unui braț.  Daca se aproprie de Mine cu distanta unui  brat, ma aproprii de el cu distanța dintre cele două brațe întinse. Daca el vine la Mine mergand, Eu ma duc catre el alergand.” [Sahîh al-Bukhârî (6856) si Sahîh Muslim (4832)]

Primul lucru la care ne cheama Allah este sa avem o perspectiva pozitiva despre El in toate situatiile, din moment ce El va fi asa cum slujitorul Sau crede despre El. SubhanAllah!

Cand slujitorul isi asuma ceea ce este mai bun de la Domnul sau si isi pune speranta in providenta Domnului sau, Domnul sau nu-l va dezamagi. Allah nu va lasa ca faptele sale bune sa nu fie rasplatite. Cand slujitorul Il implora pe Allah, el crede ca du’a-ul sau va fi acceptat. Cand se caieste sincer pentru un pacat, el se increde in Allah ca-l va ierta. Cand implineste o fapta virtuoasa, isi asuma ca Allah o va accepta de la el si-l va rasplati pentru ea. Toate acestea sunt parte a ceea ce inseamna sa-ti asumi ceea ce este mai bun de la Allah.

Din acest motiv, Profetul sall Allahu aleihi wa sallam a spus:”Cand Il implori pe Allah in du’a, fi convins ca El iti va raspunde.” [Sunan al-Tirmidhî (3401)]

Asumarea a ceea ce este mai bun in privinta lui Allah este unul dintre aspectele credintei noastre in Allah, si este bazata pe credinta noastra in Indurarea Lui, puterea Lui, genereozitatea Lui. Este de asemenea un aspect fundamental al increderii noastre in Allah, care este esentiala pentru credinta noastra monoteista.

Mai mult, Allah ii respinge pe cei care gandesc rau despre El. Allah arata ca asteptarile lor rele despre El ca fiind cel mai clar semn al ipocriziei. El spune despre ipocritii care l-au abandonat pe Profet (sall Allahu aleyhi wa sallam) si pe Companionii sai in timpul Bataliei de la Uhud:

”..iar o alta parte a fost cuprinsa de griji, banuind despre Allah lucruri neadevarate (gresite), intocmai cum fusesera banuielile lor din perioada ignorantei [Al-Jahiliyya]..” [Sûrah Al `Imrân (3): 154]

Si mai spune Allah tot despre ipocriti:

Si pentru ca sa-i chinuiasca pe cei fatarnici (ipocriti) si pe cele fatarnice (ipocrite), pe politeisti si pe politeiste, care nutresc gand rau despre Allah..” [Sûrah al-Fath (48): 6]

Asumarea de catre noi a ceea ce este mai bun despre Allah inseamna sa ne punem speranta si asteptarile noastre in Allah. Noi cunoastem ca Allah poate fi aspru la pedeapsa precum si Cel mai Indurator, insa noi trebuie sa ne punem speranta in Indurarea Lui si sa fim increzatori ca daca ne caim sincer pentru pacatele noastre si ne straduim sa implinim cat mai multe fapte bune, vom obtine iertarea lui Allah. Deznadejdea insasi este un pacat major.

Allah ne spune, transmitandu-ne cuvintele Profetului sau Iacob (aleihi salam):

“..si nu va pierdeti nadejdea in Indurarea lui Allah! Nu-si pierde nadejdea in Indurarea lui Allah, decat neamul de necredinciosi.”
[Sûrah Yûsuf: 87]

La hawla wa la quwata ila billah!

[islamtoday.net & hadithaday.org]

Islamul Pacea Eterna

PE CINE ALEGEM SA MULTUMIM?

please allah

PE CINE ALEGEM SA MULTUMIM?

 

Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu!

Rasul Allah (sal Allahu alaihi wa sallam) a spus:

”Cel care Îl nemultumeste pe Allah cautand  plăcerea oamenilor, Allah este nemultumit de el si acei oameni sunt de asemenea nemultumiti, pentru ca i-a multumit in pofida faptului ca el a câștigat nemulțumirea lui Allah. Si cel care Îl multumeste pe Allah, desi prin asta el îi nemulțumeste pe oameni, Allah este multumit de el, si de asemenea, acei oameni pe care i-a nemultumit pentru ca L-a multumit pe Allah, vor deveni multumiti de el. Allah îl face admirabil, iar discursul său și faptele (sale) le infrumuseteaza in ochii altora”. [Tabarani]

Acest hadith este discutat in contextual lucrurilor care sunt clar haram sau la limita. Este un hadith minunat care simplifica lucrurile extraordinar  pentru noi.

Este imposibil sa multumesti pe toata lumea si tot timpul. De fapt, este imposibil si sa multumesti o singura persoana tot timpul.

Allah Subhanahu wa Ta’ala ne spune ca in loc sa cautam in mod constant sa multumim o persoana sau alta, trebuie sa ne directionam toate eforturile pentru a-L multumi pe Allah, si El va avea grija de restul. De multe ori ne rusinam sa ne  supunem lui Allah, ne temem de repercursiuni la locul de munca sau in relatiile noastre cu apropiatii, rudele sau cu prietenii.

Acest hadith ne avertizeaza impotriva nesupunerii fața de Allah de dragul multumirii creatiei Sale. Pe termen lung, niciunul dintre acesti oameni nu va fi multumit de noi datorita nesupunerii noastre fața de Allah.

Cum putem sa-i multumim pe altii, in detrimentul nemultumirii Celui Care este Cel important si cu Care avem cea mai adanca si cea mai durabila relatie?

Daca toti oamenii sunt multumiti de noi, dar Allah nu este, ce am obtinut?

Iar daca Allah este multumit de noi si toti oamenii nu sunt multumiti, ce avem de pierdut?

Allah le-a promis dreptcredinciosilor si drepcredincioaselor Gradini pe sub care curg paraie, in care vor avea salas vesnic si camine bune in gradinile Edenului. Insa cea mai mare fericire este Multumirea lui Allah; aceasta este o izbanda nemarginita (succesul suprem, pentru ca placerile Paradisului sunt neinsemnate in comparatie cu Multumirea Divina deplina).” Coran 9:72

Asadar, pe cine alegem sa multumim?

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/05/03/daca-cautam-onoarea-in-altceva-decat-in-islam/

 

COPYRIGHT : ISLAMUL PACEAETERNA

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA S, 2014-2015.

ISUS/’ISA aleihi sallam IN HADIS

Sheikh-Zayed-Grand-Mosque

ISUS (‘ISA) aleihi sallam IN HADIS

BISMILLAH

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!
Trimisul lui Allah salAllahu aleihi wa sallam a spus despre Isus/’Isa aleihi sallam:

Sahih Bukhari Vol 3, Bk 34, Nr 425:

Relatat de Abu Hurairah:”Trimisul lui Allah salAllahu aleihi wa sallam a spus:
“Pe Cel in Mana Caruia se afla sufletul meu, fiul Mariei (Isus) va cobori in curand printre voi (O,Musulmani) ca un conducator drept si va rupe crucea si va omori porcul si va aboli Jizya (taxa perceputa ne-musulmanilor care se afla sub protectia unui guvern Musulman). Apoi banii vor fi din abundenta si nimeni nu va mai accepta caritate.”

Sahih Bukhari Vol 3, Bk 43, Nr 656:

Relatat de Abu Hurairah:”Trimisul lui Allah salAllahu aleihi wa sallam a spus:”Ceasul nu va veni pana cand fiul Mariei nu va cobori printre voi ca judecator drept; el va farama crucea, va ucide porcul si va aboli Jizya. Banii vor fi din abundenta si nimeni nu-i va mai accepta (sub forma de caritate).”

Sahih Bukhari Vol 4, Bk 55, Nr 651:

Relatat de Abu Hurairah a spus:”L-am auzit pe Trimisul lui Allah salAllahu aleihi wa sallam spunand:”Sunt cel mai aproape dintre toti oamenii de fiul Mariei, si toti Profetii sunt frati, si nu este niciun Profet intre mine si el (Isus/’Isa).”

Sahih Bukhari Vol 4, Bk 55, Nr 652:

Relatat de Abu Hurairah:”Trimisul lui Allah salAllahu aleihi wa sallam a spus:”Atat in aceasta lume cat si in cea de Apoi, sunt cel mai aproape dintre toti oamenii de Isus fiul Mariei. Profetii sunt frati; mamele lor sunt diferite, dar religia lor este una singura.”

Sahih Bukhari Vol 4, Bk 55, Nr 657:

Relatat de Abu Hurairah:”Trimisul lui Allah salAllahu aleihi wa sallam a spus:”Pe Cel in Mana Caruia se afla sufletul meu, adevarat (Isus) fiul Mariei va cobori curand printre voi si va judeca omenirea cu dreptate (ca judecator drept); el va farama crucea si va omori porcul si nu va mai fi Jizya. Banii vor fi din abundenta astfel incat nimeni nu-i va mai accepta si o singura prosternare pentru Allah (in Rugaciune) va fi mai buna decat intreaga lume si tot ce se afla in ea.” Abu Hurairah a adaugat:”Daca vrei, poti recita (acest verset din Cartea Sfanta):”Si nu va fi niciunul dintre Oamenii Scripturii (evrei si crestini) fara sa creada in el (in Isus ca Trimis al lui Allah si fiinta umana) inainte de moartea sa. Iar in Ziua Judecatii el va fi martor impotriva lor.” (Coran 4:159)

Tasir-ul acestui verset si detalii amanuntite despre coborarea lui Isus/’Isa aleihi salam inainte de Ziua Judecatii, AICI:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/10/05/the-end-of-time-revenirea-lui-isa-isus-bin-maryam/

Sahih Bukhari Vol4, Bk 55, Nr 658:

Relatat de Abu Hurairah:”Trimisul lui Allah salAllahu aleihi wa sallam a spus:”Cum va fi cand fiul Mariei (Isus) va cobori printre voi si el va judeca oamenii dupa Legea Coranului si nu dupa Legea Evangheliei.”[Fateh-ul Bari pg 304- 305 Vol 7)

Sahih Muslim Bk 030, Nr 5834:

Abu Hurairah a relatat:”Trimisul lui Allah salAllahu aleihi wa sallam a spus:”Eu sunt cel mai aproape de fiul Mariei din intreaga lume, iar Profetii au mame diferite, dar o singura religie, si nu a fost niciun Profet intre mine si el (Isus).”

Sahih Muslim Bk 030, Nr 5836:

Abu Hurairah a relatat ca Trimisul lui Allah salAllahu aleihi wa sallam a spus:”Sunt cel mai apropiat de Isus, fiul Mariei din intreaga omenire, atat in aceasta lume cat si in Urmatoarea.” Ei au spus:”O, Mesager al lui Allah, cum vine asta?” La care el, salAllahu aleihi wa sallam a raspuns:”Profetii sunt frati in credinta, avand mame diferite. Religia lor este una singura si nu este niciun Trimis intre noi.”

Sunan Abu Dawud Bk 37, Nr 4310:

Relatat de Abu Hurairah:”Trimisul lui Allah salAllahu aleihi wa sallam a spus:”Nu este niciun Profet intre mine si el, si acesta este Isus (aleihi salam). El va cobori (pe pamant). Cand il veti vedea, il veti recunoaste. (Va fi) De inaltime mijlocie, roscat, purtand doua vesminte galbene, aratand ca si cum picaturi s-ar scurge din capul sau cu toate ca nu va fi ud. El va lupta cu oamenii pentru cauza Islamului. Va sfarama crucea, va omori porcul si va aboli Jizya. Allah va face sa piara toate religiile in afara de Islam. El il va distruge pe AntiCrist si va trai pe pamant pentru patruzeci de ani si va muri, iar Musulmanii vor face Rugaciunea (de inmormantare) pentru el.”

CezarinaS.

© ISLAMUL PACEA ETERNA

Islamul Pacea Eterna