OAMENII PARADISULUI ÎȘI VOR AMINTI VIAȚA ACESTEI LUMI?

OAMENII PARADISULUI  ÎȘI VOR AMINTI VIAȚA ACESTEI LUMI?

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu!

În Paradis, slujitorii lui Allah își vor aduce aminte de lumea anterioară și, prin urmare, vor putea să doresca lucruri pe care si le-au dorit pe pământ?

În Coran există dovezi că oamenii Paradisului își vor aminti viața acestei lumi. De exemplu, în Soorat al-Toor, Allah ne spune (interpretarea semnificației):
Iar ei se vor întoarce unul către altul, întrebându-se. Şi vor zice:”Înainte, noi am trăit în mijlocul neamului nostru, temători, Însă Allah S-a îndurat de noi şi ne-a apărat de chinul vântului fierbinte, Pentru că noi L-am chemat (L-am invocat) şi mai înainte, căci El este Cel Milostiv, Îndurător [Al-Barr, Ar-Rahim]„.

[al-Toor 52: 25-28]

De asemenea, ei își vor aminti de oamenii răi care au încercat să-i facă pe oamenii credincioșii să aibă îndoieli și să-i cheme la kufr (necredinta). Allah spune (interpretarea sensului):

Şi se vor întoarce unii spre alţii, întrebându-se,

Va zice unul dintre ei: “Eu am avut un prieten apropiat (pe pământ)

Care zicea: „Tu eşti dintre cei care cred cu adevărat (în învierea după moarte)?”

Oare după ce am murit şi ne-am făcut ţărână şi oseminte, ni se va mai cere nouă socoteală (in acord cu faptele noastre)?

[al-Saffaat 37:50-53]

Ei își vor aminti încercările și necazurile prin care au trecut în această lume, în legatura cu ei înșiși, cu copiilor lor, cu familiile lor și averile lor, și vor spune cu bucurie:

Ei vor zice: “Laudă lui Allah care a îndepărtat de la noi mâhnirea! Domnul nostru este Iertător [şi] Mulţumitor [Ghafur, Şakur].

[Faatir 35:34]

Și ei isi vor  aminti de această viață când vor vedea fructele care se vor asemăna cu cele pe care le consumau în această lume, dar ale căror dimensiuni și gusturi vor fi diferite. Allah spune:

Deci vesteşte celor care cred şi plinesc fapte bune că ei vor avea grădini pe sub care curg pâraie! De câte ori vor primi din ele un rod, ca hrană, vor zice: „Acestea sunt cele care le-am primit şi mai înainte!”, căci li s-au dat [lor şi altele] asemănătoare cu ele (adică în aceeași formă, dar diferite ca gust)..” [al-Baqarah 2:25]

De asemenea, își vor aminti de dua-urile (rugile) lor în vremuri grele, când își ridicau mâinile spre cer cerând să le fie acceptate faptele și să fie ajutati să implineasca fapte bune și să fie incluși printre cei care vor moșteni binecuvântările.

Allah spune (interpretarea semnificației): „Şi vor zice:”Înainte, noi am trăit în mijlocul neamului nostru, temători, Însă Allah S-a îndurat de noi şi ne-a apărat de chinul vântului fierbinte, Pentru că noi L-am chemat (L-am invocat) şi mai înainte, căci El este Cel Milostiv, Îndurător [Al-Barr, Ar-Rahim]„. [al-Toor 52: 25-28]

În ceea ce privește situatia acelora care doresc ceva de genul binecuvântărilor acestei lumi, ei vor dori într-adevăr ceva mai bun, pentru că, chiar și cel care este cel mai jos în statut  în Paradis se va bucura de ceva de zece ori mai mare sau mai mult decât bucuriile acestei lumi.

Abdullaah ibn Mas’ood a spus:” Trimisul lui Allah (sall Allahu aleyhi wa sallam) a spus: „Știu cine va fi ultima persoană care va fi scoasă din Iad și ultima persoană care va intra în Paradis. Va fi un om care va ieși din Iad târându-se.  Allah îi va spune: „Du-te și intră în Paradis”. El va merge acolo și va crede că este plin, așa că el se va întoarce și va zice: „Doamne, l-am găsit plin”. Allah îi va spune a doua oară:” Du-te și intră în Paradis „. Deci, el va merge acolo și va crede că este plin, așa că se va întoarce și va zice:”O, Doamne, l-am găsit plin”. Allah îi va spune: „Du-te și intră în Paradis, căci acolo vei avea ceva asemanator cu lumea (pământeasca-adică tot ce contine pământul) și de zece ori mai mult”. Omul va spune: „Te distrezi pe seama mea (sau râzi de mine) si Tu esti regele tuturor? „- și l-am văzut pe Trimisul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam) zâmbind atât de larg încât dinții lui din spate puteau fi văzuți. El obișnuia să spună:”Aceasta este persoana cu cel mai mic statut în Paradis.” [Convenit; această versiune este ralatata de Muslim, nr. 272]

Tot ceea ce oamenii Paradisului vor dori, va fi al lor, așa cum spune Allaah (interpretarea semnificației):”.. în el (în Paradis) se va afla tot ceea ce poftesc sufletele şi place ochilor. „Şi în veci veţi rămâne voi în el”. [al-Zukhruf 43:71]

Un număr de ahaadeeth (hadisuri) afirmă că oamenii din Paradis vor avea îndeplinite dorințele lor de a avea copii sau de a crește lucruri (de ex.plante), fără a trebui să le aștepte.

Abu Hurayrah a spus că Profetul (sall Allahu aleyhi wa sallam) vorbea despre oamenii din Paradis într-o zi când era prezent un beduin. El a descris cum un om dintre oamenii Paradisului va cere permisiunea Domnului său pentru a crește plante. Allah îl va întreba: „Nu ai deja tot ceea ce vrei?” El va spune: „Da, dar îmi place să cresc lucruri”. Deci, el va merge să-și planteze semințele, iar în intervalul unei clipiri din ochi, vor crește, se vor coace, vor fi recoltate și vor fi adunate ca munții. Allah va spune: „Iată-te, fiu al lui Adam, nimic nu te face mulțumit!” Beduinul a spus: „O Mesager al lui Allah, vei descoperi că el este fie din Quraysh, fie din Ansaar, căci ei sunt cei care doresc să crească lucruri: noua nu ne place să creștem nimic!” Profetul (sall Allahu aleyhi wa sallam) a zâmbit larg.” (Raportat de al-Bukhaari, 6965).

Ibn Hijr a relatat următorul hadeeth în Fath al-Baari; din el aflăm că orice dorințe lumești pe care le dorești în Paradis pot fi împlinite.

Abu Sa’eed al-Khudri a spus că Trimisul lui Allah (sall Allahu aleyhi wa sallam) a spus: „Dacă credinciosul în Paradis dorește un copil, acesta va fi conceput și nascut și va crește până la vârsta dorită  instant.” (Relatat de al-Tirmidhi, 2487. Abu ‘Eesaa a spus: Aceasta este un hadeeth ghareeb hasan, a se vedea și Saheeh al-Jaami, 6649)

Îi cerem lui Allah să ne facă dintre locuitorii Paradisului prin Harul și Îndurarea Lui. Ameen, Ya Rabb!

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/12/28/care-este-rasplata-femeilor-in-jennah1/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/06/25/femeile-paradisului/

COPYRIGHT : ISLAMUL PACEA ETERNA

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2018.

URMARIȚI ISLAMUL PACEA ETERNA:

PE PAGINA DE FACEBOOK (LIKE PAGE):

https://www.facebook.com/IslamulPaceaEterna/?ref=aymt_homepage_panel

PE GRUP:

https://www.facebook.com/groups/501221379946302/

INSTALEAZA APLICATIA PENTRU ANDROID SI IOS:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/nou-aplicatia-islamul-pacea-eterna/

ABONEAZA-TE PRIN E-MAIL:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/

Anunțuri

CREDINCIOSUL (Mu’min) între TEAMĂ (al-Khawf) și SPERANȚĂ (Rajaa)

CREDINCIOSUL (Mu’min) între

TEAMĂ (al-Khawf) și SPERANȚĂ (Rajaa)

– Sharh as-Sunnah

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

Imaam Barbahaaree rahimahullaah  a spus:

‘Și să știți  că este potrivit ca slujitorul să aibă întotdeauna teamă și îngrijorare atâta timp cât rămâne în această lume pentru că nu știe în ce condiții va muri, ce final va avea, neștiind în ce stare Îl va întâlni pe Allah, Atotputernicul, Majestuosul, chiar dacă ar fi făcut toate faptele bune.

Și este potrivit ca un om care a păcătuit foarte mult în detrimentul sufletului său, să nu renunțe la nădejdea/speranța în Allah, PreaÎnaltul, la momentul morții. Mai degrabă, el ar trebui să aibă gânduri bune cu privire la Allah, temându-se de păcatele sale. Dacă Allah are milă de el, atunci aceasta face parte  din favoarea Lui și dacă El îl pedepsește, atunci este din cauza păcatelor sale.

Aceasta este o chestiune extraordinară și credinciosul (mu`min) ar trebui să combine al-khawf war-rajaa (frica și speranța) astfel încât, înfăptuind faptele sale, el să fie precedat de frică și de speranță.

Allah Preainaltul spune:

 “..Nu-şi pierde nădejdea în îndurarea lui Allah decât neamul de necredincioşi!”. (Surah-Yoosuf (12:87)

 “… Dar cine deznădăjduieşte în privinţa îndurării Domnului său, afară de cei rătăciţi?” (Suratul-Hijr (15:56)

Spune: “O, voi robii Mei, care aţi întrecut măsura în defavoarea voastră, nu deznădăjduiţi în privinţa îndurării lui Allah! Allah iartă toate păcatele. El este Iertător, Îndurător [Al-Ghafur, Ar-Rahim].”(Suratuz-Zumar (39:53)

Deci, el nu ar trebui să se teamă cu teamă excesivă, care ar putea sa-l faca să-si piarda nadejdea  în privinţa îndurării lui Allah Atotputernicul, căci aceasta este un tip de frică care este blamat. Și, de asemenea, ar trebui să aibă nădejde în Allah, Cel Atotputernic; totuși, speranța nu trebuie să-l facă să se simtă în siguranță de makr (complotul sau planul) lui Allah. Mai degrabă, ar trebui să se teamă de planul lui Allah.

Iar planul lui Allah Subhanahu wa ta’ala, este ceva ce i se potrivește Lui și face parte din perfecțiunea Lui. Nu este ca makr-ul (complotarea) ființelor create, deoarece makr (complot) în limbaj înseamnă sa te  străduiești în secret să provoci un rău altcuiva într-un mod ascuns, astfel încât el să nu știe (de complot). Asta înseamnă makr în limba arabă.

Deci, dacă aceasta se face pentru o cauză dreaptă, atunci este dreptate și aceasta este complotarea sau planificarea lui Allah, Perfectul și PreaÎnaltul, pentru că El se opune răufăcătorilor și face ca pedeapsa să vină asupra lor într-un mod în care ei nu percep și aceasta este dreptate de la El,  Cel Perfect. Așa că El este lăudat pentru asta, dar pentru cazul in care  dăunează altcuiva nu este pentru o cauză dreaptă si atunci este dhulm (opresiune) și nu este permis. Iar aceasta face parte din makr (complotarea) ființelor create, iar în ceea ce privește complotarea Creatorului, Celui Prea Înalt, atunci este ceva laudabil deoarece este dreptate și corectitudine din partea Lui, Cel Perfect și Cel PreaÎnalt. Deci, aceasta este diferența dintre cele două; între complotul lui Allah și complotarea ființelor create.

Allah Subhanahu wa ta’ala a spus:

Şi ei au viclenit, dar Allah a făcut ca planurile lor să nu izbutească, fiindcă Allah este cel mai bun dintre plănuitori!”  (Surah Aali `Imraan (3:54)

Acesta este un caz de recompensă pentru ei. Deci nu este o opresiune din partea Lui, El, Cel Perfect și Cel PreaÎnalt. Mai degrabă se întâmplă ca urmare a complotului lor. Ei au complotat și Allaah a complotat împotriva lor ca o pedeapsă pentru ei. Și aceasta este dreptate de la El,  Cel Perfect și Cel PreaÎnalt.

Și aceasta apare in hadeeth-ul:

Unul dintre voi poate să infaptuiasca faptele oamenilor Paradisului până când nu ramâne între el și Paradis, decat (lungimea unui) cot;  apoi ceea ce a fost scris îl depăşește și face faptele oamenilor Focului și, prin urmare, intră în el „.

Acesta este un exemplu a ceea ce Ibn al-Qayyim ( Allah să aibă milă de el) a încercat să scoată în evidență din relatarile  sahih care nu sunt înțelese în mod corespunzător.
Răspunsul este că aceasta se aplică celui care nu face fapte cu sinceritate și credință, mai degrabă el face fapte ale oamenilor Paradisului, așa cum apare numai în fața  oamenilor.

Și unul dintre voi poate să acționeze cu faptele  oamenilor Focului, până când nu mai ramâne între el și Foc, decât (lungimea unui) cot; apoi ceea ce a fost scris îl depăşește și acționează cu faptele oamenilor Paradisului și, prin urmare, intră în el.” [Relatat de al-Bukhaari (3,208) si (6,594) si Muslim (2,643) de la  `Abdullaah ibn Mas`ood radiyAllaahu `anhu.]

El intră în el pentru că a făcut faptele oamenilor Paradisului și a murit astfel. Prin urmare, nu se va intra in Foc , decât pe seama faptelor, si nu se nu va intra în Paradis decât din cauza faptelor săvârșite; iar faptele sunt în concordanță cu finalul lor.

Deci, o persoană nu trebuie să fie înșelată de propria sa neprihănire sau de corectitudinea lui și de aceea să se simta protejat de abatere/deviere. Câți credincioși și câți Musulmani și câți oameni de știință Allah nu i-a determinat să devieze atunci când  acte de nesupunere au provenit de la ei? Deci, o persoană nu ar trebui să se simtă în siguranță față de sine, nici să-și laude propriul sine. Deci, el nu ar trebui să se simtă în siguranță de la deviere și așa mai departe, amestecându-se cu oamenii răi, ascultându-i pe ei, cautând  după probleme și încercări (fitan). Nu ar trebui să se simtă în siguranță pentru el însuși.

Inimile slujitorilor sunt între două degete dintre degetele Celui Milostiv„. [Relatat de Muslim (2,654) din  hadeeth-ul lui  `Abdullaah Ibn `Amr radiyAllaahu `anhumaa.]

Asa cum Ibrahim, care este Khaleel Allah (prietenul lui Allah), alayhi ssalaam a facut o Du’a:

….şi fereşte-mă pe mine şi pe fiii mei să nu-i adorăm pe idoli! Doamne, ei i-au dus în rătăcire pe mulţi oameni..”.  (Surah Ibraaheem (14:35-36) 

Deci, o persoană nu ar trebui să se simtă în siguranță pentru el însuși de la a fi pus la incercare și de la a avea un final rău, chiar dacă el este dintre cei mai neprihăniți dintre oameni. Și nu ar trebui să dispere față de mila lui Allah chiar dacă este unul dintre cei mai răi dintre cei necredincioși dintre oameni, pentru că Allah îl poate favoriza cu căință, astfel încât el moare in Islam și, prin urmare, intră în Paradis. Pentru că atâta timp cât este încă în viață, atunci este deschis sa faca asta sau asta. Deci, faptele sunt în concordanță cu finalul lor.

Spusele sale „și ar trebui să aibă gânduri bune în privința lui Allah și să se teamă de păcatele sale„. El ar trebui să gândească bine in privinta lui Allah și nu să-și piardă nadejdea față  de mila lui Allah.

Și el trebuie să se teamă de păcatele sale„, adică să nu se spere cu o speranță care nu contine  teamă in ea. Mai degrabă ar trebui să se afle între frică și speranță.

Ei se întreceau în bine şi Ne chemau cu dorinţă/speranţă şi cu teamă şi erau evlavioşi faţă de Noi.” (Suratul-Anbiyaa· (21: 90)

Ei erau Profetii și ei se grăbeau să facă fapte bune, să-L adore și să-L invoce pe Allah, raghaban (cu speranță); însemnând speranța pentru răsplata Lui și cu rahaban (adică să se teamă de pedeapsa Lui). Deci, Profeții se aflau între frică și speranță; ei nu au luat un aspect și au lasat celălalt aspect. Ei nu au luat aspectul speranței și au lăsat în urmă aspectul fricii și nu au preluat aspectul fricii și au lăsat în urmă aspectul speranței.

Și slujitorul ar trebui să-și facă gânduri bune despre Allah, mai ales în momentul morții. Invatatii spun că, în timp ce persoana se află într-o stare de sănătate bună, el ar trebui să determine ca aspectul fricii să predomine ca o măsură de precauție, iar în momentul morții ar trebui să determine aspectul speranței să predomine. Pentru că în timpul vieții el este capabil să acționeze și să se căiască și să caute iertare, dar la punctul morții nu mai poate face nimic, și atunci ar trebui să dea prioritate aspectului speranței. Și, prin urmare, se arată în hadith:

Unul dintre voi nu ar trebui să moară decât dacă are gânduri bune în privința lui Allah, Cel Atotputernic, Majestuosul.”  [Relatat de Muslim (2,877) din  hadeeth-ul lui  `Abdullaah ibn `Amr radiyAllaahu `anhumaa.]

Spusele lui, „dacă Allah are milă de El, atunci este din favoarea Lui și dacă El îl pedepsește, atunci este datorat păcatului„. Aceasta este exact așa cum a Allah Preainaltul nu oferă fericire oamenilor si nici nu-i  pedepsește decat in functie de faptelor lor.

Allah Preainaltul spune:

Şi ei vor afla dinaintea lor tot ceea ce au săvârşit şi nu-l va nedreptăţi Domnul tău pe nici unul!” (Suratul-Kahf (18:49)’

[Ithaaful-Qaaree bit-Ta`leeqaat `alaa Sharhis-Sunnah]

În încheiere,

Anas ibn Maalik (ra) a spus:’Mesagerul lui Allah salAllahu aleihi waSallam a spus:”Cand Allah doreste bine pentru slujitorul Său, El îl foloseste.”
Ei au spus:”Cum îl foloseste El?”. El (salAllahu aleihi wa sallam) a raspuns:”El (Allah) îl calauzeste sa faca fapte bune inainte sa moara.” [Imam Ahmad, 11625; al-Tirmidhi, 2142; clasat ca sahih de al-Albaani in al-Silsilah al-Saheehah, 1334]

Mesagerul lui Allah salAllahu aleihi wa sallam a spus:”Cand Allah doreste bine pentru slujitorul Său, El îl îndulceste.” A fost întrebat:”Ce este aceasta îndulcire?” El (salAllahu aleihi wa sallam) a raspuns:”Allah îl calauzeste sa împlineasca fapte bune înainte sa moara, apoi El îi ia (sufletul) în timp ce se afla în aceasta stare.”
[Ahmad, 17330; clasat ca sahih de al-Albaani in al-Silsilah al-Saheehah, 1114]

Un sfârsit bun înseamna că o persoana a fost calauzita înainte sa moara sa se tina departe de ceea ce ar putea cauza Mânia lui Allah si sa se caiasca de pacate, si sa se concentreze pe acte de adorare si fapte bune, si apoi sa moara in acest stadiu.

Într-un hadis Qudsi (Sfânt), Allah Preaînaltul a spus:

Jur pe Maretia si pe Puterea Mea, voi strange in jurul robului meu, doua certitudini si voi lasa asupra lui doua lucruri infricosatoare. Daca se teme de mine in aceasta viata, va fi in siguranta in Ziua Judecatii; si daca se simte in siguranta in privinta Mea (nu se teme de Mine) in aceasta lume, il voi infricosa in Ziua Judecatii.” [clasat ca sahih de Al-Albani]

Fie ca Allah Subhanahu wa ta’ala sa ne calauzeasca sa împlinim faptele care vor obtine Multumirea Lui si sa ne îndulceasca astfel incat sa ne închiem aceasta viata în completa supunere!

Ameen, Ya Rabbil Alamin! Sall Allahu ala Nabyna Muhammad!

Pentru mai multe detalii legate de semnele unui sfârsit bun, citeste acest articol:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/03/23/drumul-catre-un-bun-sfarsit/

CHIAR TREBUIE SA CITITI SI ACEST ARTICOL! NEAPARAT!

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2017/02/04/sunt-asa-cum-slujitorul-meu-crede-ca-sunt/

ALTE ARTICOLE RELATIONATE:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/08/10/ultima-fapta-conteaza/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2017/04/16/o-dua-pe-care-ar-trebui-sa-o-recitam-foarte-frecvent1/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/09/16/dragostea-teama-si-sperantaa/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/06/24/taqwa-originea-oricarui-bine1/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/06/14/taqwa-partea-1/

COPYRIGHT : ISLAMUL PACEA ETERNA

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2018.

*URMARIȚI ISLAMUL PACEA ETERNA*

*PE PAGINA DE FACEBOOK (LIKE PAGE):

https://www.facebook.com/IslamulPaceaEterna/?ref=aymt_homepage_panel

*PE GRUP:

https://www.facebook.com/groups/501221379946302/

*INSTALEAZA APLICATIA PENTRU ANDROID SI IOS:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/nou-aplicatia-islamul-pacea-eterna/

*ABONEAZA-TE PRIN E-MAIL:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/

AI UN MINUT?

AI UN MINUT?

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

Trebuie să recunoaștem că  trăim în epoca în care, de la mic la mare, prin intermediul a nenumărate mijloace, ne pierdem timpul, de cele mai multe ori cu lucruri care nu ne aduc niciun beneficiu nici în această lume și nici în cea de Apoi, asta în cazul în care nu ne implicăm în ceva care este evident haram.

Stăteam și mă gândeam că Allah Subhanahu wa ta’ala din Îndurare și Compasiune nemărginita pentru această Ummah, Ummah celui mai nobil dintre toți Trimișii lui Allah (sall Allahu aleyhi wa sallam), a făcut ca o singură noapte de adorare și anume Laylat-ul Qadr (una dintre ultimele zece nopți din luna Ramadan)  să fie  mai bună decât o mie de luni (echivalentul a 83 ani și 4 luni). Allah ne-a spus nouă că este mai bună decât o mie de luni, ceea ce întrece capacitatea noastră de înțelegere de cât de mai bună este,  deoarece ne este imposibil să socotim răsplata ei.  

Motivul pentru care această Noapte binecuvântată ne-a fost dăruită de Allah Preaînaltul are legătură tot cu timpul. Profetul Muhammad sall Allahu aleyhi wa sallam a fost îngrijorat de durata de viață a acestei Ummah (care este prea scurtă),  în comparație cu cea a celorlalți Profeți.  Atunci când Allah Cel Glorios a văzut îngrijorarea din inima Profetului Său iubit-salAllahu aleihi wa sallam, i-a dăruit Laylatul Qadr, care este mult mai virtuoasa decât o mie de luni.” [Imam Malik,  Muwwata].

 De ce am ales să fac această introducere?

Pentru a sublinia importanta și valoarea timpului, având în vedere durată scurtă de viață a acestei Ummah!

Așadar,  înainte  de a deschide laptopul sau tableta,  sau de a pune mâna pe telefon sau pe telecomandă, etc, așteaptă măcar 1 minut, 1 minut în care poți acumula multă răsplată.

Iată ce poți face în minutul de AUR:

Timpul este esențial, este prea prețios pentru a fi irosit sau neglijat. Persoana înțeleaptă este cea care acordă atenție timpului său și nu o tratează ca pe un vas care să fie umplut cu lucruri ieftine și discuții deșarte. În schimb, el îl limitează la eforturi merituoase și la fapte bune, care ÎI mulțumesc pe Allah și de care pot beneficia si alți oameni. Fiecare minut al vieții unei persoane are potențialul de a-i ridica statutul puțin câte puțin.
Dacă sunteți dornici să atingeți cea mai înaltă poziție, atunci îndepărtați- vă de distracția goală.

Într-un minut poți să faci multe lucruri bune și să câștigi multă răsplată. În doar un minut, dând în caritate, studiind, memorând sau încercând să faceți fapte bune, vă puteți asigura că acest minut din viața voastră nu este irosit. Un minut poate fi înregistrat în cartea ta de fapte bune dacă știi cum să profiți la maximum și să ai grijă de el. Străduiti-vă să profitati la maximum de fiecare minut!

Urmează o listă de lucruri care pot fi făcute într-un minut,

cu permisiunea lui Allah:

 1. Într-un minut poți recita Surat al-Faatihah de 3 ori, recitând rapid și tăcut. Unii oameni de știință au spus că răsplata pentru citirea al-Faatihah este mai mult de 600 de hasanat-uri (fapte bune), deci dacă o citiți de 3 ori, veți obține, cu permisiunea lui Allah, mai mult de 1800 de hasanah-toate într-un minut.

 2. Într-un minut poți recita Surat al-Ikhlaas (Qul Huwa Allaahu Ahad) de 20 de ori, recitând rapid și tăcut. Recitarea o dată este echivalentă cu o treime din Coran. Dacă o citiți de 20 de ori, este echivalentă cu citirea de 7 ori a Coranului. Dacă o citiți de 20 de ori într-un minut în fiecare zi, l-ați citit de 600 de ori într-o lună și de 7200 de ori într-un an, ceea ce va fi egal cu răsplata citirii Coranului de 2400 de ori.

 3. Puteți citi o pagină din Cartea lui Allah într-un minut.

 4. Puteți memora un scurt aayah (Verset) din Cartea lui Allah într-un minut.

 5. Într-un minut poți să spui Laa ilaaha ill-Allaah wahdahu laa shareeka lah, lahu’l-mulk wa lahu’l-hamd wa huwa ‘ala kulli shay’in qadeer (Nu există alta divinitate cu excepția lui Allah singur fără partener; Lui îi apartine  Stăpânirea și Lauda și El este capabil să facă toate lucrurile) – de 20 de ori. Răsplata este echivalenta cu eliberarea a 8 sclavi, de dragul lui Allah, dintre fiii lui Ismaael.

 6. Într-un minut puteți spune Subhaan Allaahi wa bi hamdihi (Gloria și Lauda fie lui Allaah) de 100 de ori. Oricine spune aceasta într-o zi va fi iertat pentru păcatele sale chiar dacă acestea sunt ca spuma mării.

 7. Într-un minut poți să spui Subhaan Allaahi wa bi hamdihi Subhaan Allaah il-‘Azeem (Glorie și Lauda fie lui Allah, glorie fie lui Allah Atotputernicul) de 50 de ori. Acestea sunt două fraze care sunt usoare pe buze, grele în balanță și iubite de Cel mai Milostiv, așa cum a fost relatat de al-Bukhaari și Muslim.

 8. Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus: „Când spun ” Subhaan Allaah, wa’l-hamdu Lillah, wa laa ilaah ill-Allaah, wa Allaahu akbar (Slavă lui Allah, Lauda lui Allah, nu există alta divinitate in afara de Allah și Allah este cel mai mare) „, acest lucru este mai mult iubit de mine decât orice lucru peste care  răsare soarele” (relatat de Muslim).

Într-un minut, puteți spune toate aceste cuvinte de peste 18 ori. Aceste cuvinte sunt cele mai îndrăgite cuvinte  lui Allah, cele mai bune cuvinte, și  cântăresc foarte mult în balanta faptelor bune, așa cum a fost relatat în hadeeth saheeh.

 1. Într-un minut puteți spune: Laa hawla wa laa quwwata illa Billaah (nu există nici o forta și nici o putere, cu excepția lui Allah) mai mult de 40 de ori. Aceasta este una dintre comorile Paradisului, așa cum a fost relatat de al-Bukhaari și Muslim. Ele reprezintă un mijloc de a face față dificultăților și de a atinge obiective minunate.

 2. Într-un minut, puteți spune Laa ilaaha ill-Allaah aproximativ 50 de ori. Acesta este cel mai maret cuvânt, deoarece este cuvântul Tawheed-ului, cuvântul bun, cuvântul care stă ferm. Dacă acestea sunt ultimele cuvinte ale unei persoane, el va intra în Paradis și există și alte relatari care indică cât de marete sunt aceste cuvinte.

 3. Într-un minut, puteți spune Subhaan Allah wa bi hamdih, ‘adada khalqihi, wa ridaa nafsihi, wazinata’ arshihi, wa midaada kalimaatihi (Gloria și Lauda fie lui Allah, cât și numărul creației Sale, atat de mult cât Îl multumeste pe El, la fel de mult ca si greutatea Tronului Său și la fel de mult ca și cerneala cuvintelor Sale) de peste 15 ori. Aceste cuvinte aduc de mult mai multe ori răsplata in comparatie cu alte forme de tasbeeh și dhikr, așa cum a fost raportat în hadeeth saheeh de la Profet (sall Allahu aleihi wa sallam).

 4. Într-un minut puteți cere iertarea lui Allah de mai mult de 100 de ori spunând: Astaghfir-Allah (caut iertarea lui Allah). Virtuțile căutării iertării nu sunt nici un secret, căci acesta este mijlocul de a obține iertarea și a intra în Paradis și este mijlocul de a obtine o viață bună, de a-ti crește puterea, de a evita dezastrele, de a face lucrurile mai ușoare, de a aduce ploaia și de a spori bogăția și copii.

 5. Într-un minut poți să-ți motivezi inima să-i mulțumești lui Allah, să-L iubești, să te temi de El, să-ti pui speranța în El, și să călătorești prin etapele uboodiyyah (totală înrobire față de Allah). Ați putea face acest lucru atunci când vă culcați pe pat sau mergeți pe stradă.

 6. Poți recita orice du’aa din cărțile de du’aa, într-un minut.

Acestea sunt unele dintre multe alte fapte bune pe care le putem face intr-un minut sau in mai multe, la noi acasa sau in afara ei, pentru noi sau pentru ceilati.

Maximizarea unui minut vă poate motiva să profitați la maximum de alte perioade care altfel ar putea fi risipite.
Aceste acțiuni sunt, de asemenea, printre cele mai bune mijloace prin care puteti  obține fericirea, care va pot aduce ușurare și bucurie și de  înlăturare a stresului și anxietatii.

Fie ca Allah să ne ajute să facem ceea ce El iubește și ceea ce Îl multumeste pe El.

Sall Allahu ala Muhammad, sall Allahu aleihi wa sallam!

[Inspirat din broșura „Cel mai bun mod de a profita la maximum de un minut” de către dr. Muhammad ibn Ibraaheem al-Hamad]

Notă: Rețineți că majoritatea acestor acțiuni nu vă vor costa nimic; ele nu au nevoie de tahaarah (puritate) și nu cer mult efort. Dimpotrivă, poți să le faci în timp ce te plimbi, în mașină, stand  în picioare sau  așezat, etc.

CITESTE:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/06/16/tu-stii-cu-ce-poti-cumpara-viata-eterna/

COPYRIGHT : ISLAMUL PACEA ETERNA

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2018.

URMARIȚI ISLAMUL PACEA ETERNA:

PE PAGINA DE FACEBOOK (LIKE PAGE):

https://www.facebook.com/IslamulPaceaEterna/?ref=aymt_homepage_panel

PE GRUP:

https://www.facebook.com/groups/501221379946302/

INSTALEAZA APLICATIA PENTRU ANDROID SI IOS:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/nou-aplicatia-islamul-pacea-eterna/

ABONEAZA-TE PRIN E-MAIL:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/

TOT CE TREBUIE SA ȘTIȚI DESPRE ISTIKHARAH

TOT CE TREBUIE SA ȘTIȚI DESPRE ISTIKHARAH

Alhamdulullahi Rabbil Alamin wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

Rugăciunea Istikhaarah este o Sunnah pe care Profetul (sallAllahu aleyhi wa sallam-pacea și binecuvântările lui Allah fie asupra lui) a prescris-o pentru oricine dorește să facă o anumita acțiune, dar ezită asupra ei. Rugăciunea Istikhaarah acoperă mai multe aspecte si in acest articol veți descoperi tot ce trebuie sa cunoasteți despre aceasta Rugăciune. IMPORTANT!!!

1 – Definitie; 2 – Reguli; 3 – Înțelepciunea din spatele prescrierii; 4 – Motivele; 5 – Când ar trebui să începi sa te rogi Istikharah; 6 – Consultarea oamenilor înainte de a face Istikhaarah; 7 – Ce ar trebui să fie recitat în Istikhaarah; 8 – Când ar trebui să fie recitat du’aa-ul?; 9-Poate cineva sa se roage Istikhaarah în numele altcuiva?; 10-Cum se efectuează istikharah; 11-Se poate citi du’a-ul Istikhara de pe o o foaie de hartie? + VIDEO cu DU’A-ul ISTIKHARAH si DU’A-ul vers cu vers pentru cine doreste sa-l imprime!

1 – Definiție

Istikhaarah în limba Arabă înseamnă a căuta îndrumare pentru a lua o decizie cu privire la ceva. Se spune în limba Arabă, Istakhir Allaaha yakhir laka (Caută îndrumare de la Allah și El te va ghida (catre decizia corectă). În terminologia sharee’ahei, Istikhaarah înseamnă a căuta îndrumare (catre decizia corectă), și anume, căutarea îndrumării cu privire la ceea ce știe Allah, aceasta fiind cea mai bună și cea mai potrivită alegere, prin intermediul Rugăciunii si al du’aa-ului relatat în ce priveste Istikhaarah.

2 – Reguli 

Invatatii sunt de acord în unanimitate că Istikhaarah este Sunnah. Dovada că este prescrisă este hadeeth-ul relatat de al-Bukhaari de la Jaabir (Allah să fie mulțumit de el) care a spus:

“Mesagerul lui Allah (sallAllahu aleihi wa sallam) obisnuia sa-si invete companionii sa faca istikhaarah in toate lucrurile, la fel cum obisnuia sa-i invete Sure din Qur’aan. El a spus:”Daca vreunul dintre voi dezbate asupra unei decizii pe care trebuie sa o ia, atunci sa se roage 2 rak’ah de Rugaciune neobligatorie, si apoi sa spuna:

 Allaahumma inni astakheeruka bi ‘ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as’aluka min fadlika, fa innaka taqdiru wa laa aqdir, wa ta’lamu wa laa a’lam, wa anta ‘allaam al-ghuyoob. Allaahumma fa in kunta ta’lamu haadha’l-amra (then the matter should be mentioned by name) khayran li fi ‘aajil amri wa aajilihi (or: fi deeni wa ma’aashi wa ‘aaqibati amri) faqdurhu li wa yassirhu li thumma baarik li fihi. Allaahumma wa in kunta ta’lamu annahu sharrun li fi deeni wa ma’aashi wa ‘aaqibati amri (or: fi ‘aajili amri wa aajilihi) fasrifni ‘anhu [wasrafhu ‘anni] waqdur li al-khayr haythu kaana thumma radini bihi.

O, Allah, caut Îndrumarea Ta ( în luarea unei decizii) prin virtutea Științei Tale și caut abilitatea prin virtutea Puterii Tale și iți cer din Favorurile Tale mărețe căci cu adevărat Tu ai putere în timp ce eu nu am și cu adevărat Tu știi în timp ce eu nu știu și Tu ești Cunoscătorul celor nevăzute. O, Allah, dacă Tu știi că acest lucru (și-l menționezi) este bun pentru mine în [ce privește] religia mea și [în ce privește] viața mea și [în ce privește] rezultatul faptelor mele atunci decretează-l pentru mine și ușurează-l pentru mine iar apoi binecuvântează-l pentru mine. Dar dacă Tu știi că acest lucru (și îl menționezi) va fi rău pentru mine în [ce privește] religia mea și în [ce privește] viața mea și [în ce privește] rezultatul faptelor mele atunci îndepărtează-l de mine și îndepărtează-mă de el și decretează pentru mine binele oriunde ar fi iar apoi fă-mă mulțumit cu acesta.” [relatat de al-Bukhaari in mai multe locuri  Saheeh-ul sau (1166)] 

3 – Înțelepciunea din spatele prescrierii

Motivul pentru care Istikhaarah este prescrisa este acela că este (considerata) supunere la porunca lui Allah și o demonstrație practică că noi nu detinem nici o putere și nici o forta proprie. Aceasta înseamnă întoarcerea la Allah și încercarea de a combina binele acestei lumi și a Celei de Apoi. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să bateți la ușa lui Allah, Lăudat fie El, și nu este nimic mai benefic în această privință decât salaah (Rugăciunea) și du’aa (supplicația), pentru că implică venerarea lui Allah, lăudarea Lui și exprimarea nevoii de El. Apoi, după Rugăciunea Istikhaarah trebuie să faca ceea ce simte el ca este cel mai bine.

4 – Motivele

În ce condiții ar trebui să se roage Istikhaarah? Cele patru madhhabs (scoli) sunt de acord că istikhaarah este prescrisa în cazurile în care o persoană nu cunoaște care este decizia corectă pe care ar trebui sa o ia. În chestiunile în care se știe dacă un lucru este bun sau rău, cum ar fi actele de adorare, faptele bune, păcatele sau acțiunile rele, nu este nevoie să se roage istikhaarah în aceste cazuri. Dar dacă o persoană dorește să afle momentul potrivit pentru a face ceva, cum ar fi dacă să facă Hajj în acest an, pentru că există posibilitatea de a întâlni un dușman sau anumite necazuri sau dacă să meargă cu o anumită persoană sau nu, atunci el se poate ruga istikhaarah cu privire la astfel de decizii. Dar nu există loc pentru Istikhaarah atunci când vine vorba de lucruri obligatorii, haraam sau makrooh. Mai degrabă Istikhaarah are de a face cu lucruri care sunt recomandate sau permise. Istikhaarah nu este ceruta in mod obișnuit cu privire la lucrurile recomandate, mai degrabă ar trebui să se facă în cazurile în care există un conflict, adică atunci când o persoană are posibilitatea de a alege între două lucruri și trebuie să decidă cu care să înceapă sau cu care nu. În ceea ce privește lucrurile permise, el se poate ruga Istikhaarah ca o chestiune obișnuită/regulată.

5 – Cand trebuie sa inceapa sa se roage Istikhaarah? 

Persoana care dorește să se roage Istikhaarah ar trebui să aibă o minte deschisă și sa nu fi decis asupra unui anumit mod de acțiune. Expresia „Dacă vreunul dintre voi dezbate” indică faptul că trebuie să se roage Istikhaarah atunci când cineva începe să se gândească la respectiva chestiune, când, prin binecuvântarea Rugăciunii și a du’aa, ceea ce este bun îi va deveni clar, spre deosebire de momentul cand ideea s-a înrădăcinat și hotărârea sa de a o face este fermă, caz în care înclinația lui îl va schimba și există teama că înțelepciunea nu poate fi dominantă, pentru că el este înclinat să facă ceea ce a decis deja să facă. Poate că ceea ce se înțelege prin deliberare aici este rezolvat, pentru că un gând trecator nu contează. Și o persoană nu ar trebui să se roage istikhaarah decât atunci când a decis să facă ceva, dar nu are o înclinație puternică față de acel ceva. În caz contrar, dacă o persoană ar trebui să se roage Istikhaarah pentru fiecare gând care îi trece prin minte, el nu se va opri niciodată și își va pierde  timpul făcând asta.

6 – Consultarea altora inainte de a face istikhaarah 

Al-Nawawi a spus: Este mustahabb (recomandat), înainte de a se ruga istikhaarah, să se consulte cu cineva pe care îl cunoaște ca fiind sincer, care are grijă și are experiență și care este demn de încredere în ceea ce privește angajamentul și cunoștințele sale religioase. Allah spune (interpretarea semnificației):

„….Sfătuieşte-te cu ei asupra treburilor…”. [Aal ‘Imraan 3:159]

7 – Ce trebuie recitat in Salaat al-Istikhaarah 

Există mai multe opinii cu privire la ceea ce ar trebui recitat în Salaat al-Istikhaarah:
Hanafi, Maaliki și Shaafa’i au spus că este mustahabb, după recitarea Al-Faatihah, să se recite Qul yaa ayyuha’l-kaafiroon (sura 109) în prima rak’ah și Qul huwa Allaahu ahad (sura 112) în cea de a doua. Al-Nawawi a spus, explicând motivul pentru asta: Este potrivit să le reciți în Rugăciune, pentru a arata sinceritatea, exprimand faptul că vă lăsați afacerile/lucrurile/problemele voastre in seama lui Allah.

Ei au spus că este de asemenea permisă adăugarea altor versete din Qur’aan, în care contextul se referă la ideea de a alege sau de a lua o decizie.
Hanbali și câțiva dintre fuqaha (invatati)  au spus că nu sunt anumite Versete ce ar trebui recitate când se roagă Istikhaarah.

8 – Când ar trebui să fie recitat du’aa-ul Istikharah

Hanafi, Maaliki, Shaafa’i și Hanbali au afirmat că duaa-ul trebuie recitat imediat după Rugăciune. Acest lucru este în concordanță cu ceea ce a fost spus în hadeethul relatat de la Trimisul lui Allah (sallAllahu aleihi wa sallam). [Vezi al-Mawsoo’ah al-Fiqhiyyah, partea 3, p. 241]

Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah a spus în al-Fataawa al-Kubra: Partea a 2-a, p. 265- Întrebarea referitoare la Du’a al-Istikhaarah: Ar trebui ca aceasta du’aa să fie recitata în timpul Salaatului (Rugăciuni) sau după ce a spus salaam (adica dupa ce a incheiat Rugaciunea cu Salam)?

Răspunsul este că este permis să reciti du’aa al-istikhaarah înainte sau după salaam, indiferent dacă te rogi salaat al-istikhaarah sau altă rugăciune. Recitarea du’aa-ului înainte de salaam este de preferat, deoarece Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) obișnuia să recite o mulțime de du’aa înainte de salaam, și slujitorul înainte de a spune salaam, este încă în starea (sacra) de Rugăciune, așa că este mai bine să recite du’aa-ul atunci.

VEZI SI:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/06/07/dua-inainte-sau-dupa-salam11/

9- Nimeni nu se poate ruga istikhaarah în numele altcuiva

Nu este permis ca cineva să se roage istikhaarah în numele altcuiva.
Se spune în Liqa ‘al-Baab al-Maftooh, de către Shaykh Ibn’ Uthaymeen (nr.89): Istikhaarah poate fi făcuta numai de persoana care dorește să facă ceva sau se gândește să facă. Nu este valabil să se roage istikhaarah în numele altei persoane, chiar dacă el îl deleagă să facă acest lucru și spune: Roaga-te lui Allah Istikhaarah pentru mine (și roagă-L să mă îndrume  în această chestiune), pentru că Trimisul lui Allah (sallAllahu aleihi wa sallam) a spus: „Dacă vreunul dintre voi deliberează asupra unei   decizii pe care trebuie să o ia, atunci să se roage două rak’ah ...” De asemenea, dacă doi oameni intră în moschee și unul dintre ei îi spune celuilalt: Roagă-te pentru mine două rak’ah pentru a „saluta moscheea” (tahiyyat al-masjid), iar eu mă voi așeza, acest lucru nu este valabil. Rugăciunea Istikhaarah este legată de persoana care caută îndrumări cu privire la lucrurile pe care vrea să le facă.

10- Cum se efectuează istikharah

Descrierea  Salaat al-Istikhaarah  a fost relatata de Jaabir ibn ‘Abd-Allaah al-Salami (ra) care a spus: “Mesagerul lui Allah (sallAllahu aleihi wa sallam) obisnuia sa-si invete companionii sa faca istikhaarah in toate lucrurile, la fel cum obisnuia sa-i invete Sure din Qur’aan. El a spus:”Daca vreunul dintre voi este preocupat în privinta unei decizii pe care trebuie sa o ia, atunci sa se roage 2 rak’ah de Rugaciune neobligatorie, si apoi sa spuna:

 Allaahumma inni astakheeruka bi ‘ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as’aluka min fadlika, fa innaka taqdiru wa laa aqdir, wa ta’lamu wa laa a’lam, wa anta ‘allaam al-ghuyoob. Allaahumma fa in kunta ta’lamu haadha’l-amra (then the matter should be mentioned by name) khayran li fi ‘aajil amri wa aajilihi (or: fi deeni wa ma’aashi wa ‘aaqibati amri) faqdurhu li wa yassirhu li thumma baarik li fihi. Allaahumma wa in kunta ta’lamu annahu sharrun li fi deeni wa ma’aashi wa ‘aaqibati amri (or: fi ‘aajili amri wa aajilihi) fasrifni ‘anhu [wasrafhu ‘anni] waqdur li al-khayr haythu kaana thumma radini bihi.

O, Allah, caut Îndrumarea Ta ( în luarea unei decizii) prin virtutea Științei Tale și caut abilitatea prin virtutea Puterii Tale și iți cer din Favorurile Tale mărețe căci cu adevărat Tu ai putere în timp ce eu nu am și cu adevărat Tu știi în timp ce eu nu știu și Tu ești Cunoscătorul celor nevăzute. O, Allah, dacă Tu știi că acest lucru (și-l menționezi) este bun pentru mine în [ce privește] religia mea și [în ce privește] viața mea și [în ce privește] rezultatul faptelor mele atunci decretează-l pentru mine și ușurează-l pentru mine iar apoi binecuvântează-l pentru mine. Dar dacă Tu știi că acest lucru (și îl menționezi) va fi rău pentru mine în [ce privește] religia mea și în [ce privește] viața mea și [în ce privește] rezultatul faptelor mele atunci îndepărtează-l de mine și îndepărtează-mă de el și decretează pentru mine binele oriunde ar fi iar apoi fă-mă mulțumit cu acesta.

[Ralatat de al-Bukhaari, 6841; rapoarte similare sunt de asemenea înregistrate de al-Tirmidhi, al-Nisaa’i, Abu Dawood, Ibn Maajah și Ahmad).

Ibn Hijr (Allah să aibă milă de el) a spus, comentând pe acest hadeeth:
„Istikhaarah este un cuvânt care înseamnă să-l rogi pe Allah să ajute pe cineva să facă o alegere, adică alegerea celui mai bun dintre două lucruri, atunci cand cineva are nevoie să aleagă una dintre ele.

Cu privire la fraza „Trimisul lui Allah (sallAllahu aleihi wa sallam) obișnuia să ne învețe să facem istikhaarah în toate lucrurile„, Ibn Abi Jamrah a spus: „Este o expresie generală care se referă la ceva specific. În ceea ce privește aspectele care sunt waajib (obligatorii) sau mustahabb (încurajate), nu este nevoie de istikhaarah pentru a decide dacă să le facă, iar în ceea ce privește chestiunile care sunt haraam (interzise) sau makrooh (neplacute), nu este nevoie de istikhaarah pentru a decide dacă să le evite. Istikhaarah se limitează la chestiuni care sunt mubaah (permise) sau mustahabb (încurajate) atunci când există o decizie care trebuie luată cu privire la care ar trebui să i se acorde prioritate. „Eu spun: se referă atât la lucruri mari, cât și la cele mici, și probabil o chestiune nesemnificativă ar putea constitui fundamentul unei mari probleme.

Expresia „Dacă vreunul dintre voi este îngrijorat …” apare în versiunea relatată de Ibn Mas’ood ca: „dacă vreunul dintre voi dorește să facă ceva …”
Lăsați-l să se roage două rak’ah de Rugăciune neobligatorie.” Acest lucru este menționat pentru a clarifica faptul că nu înseamnă, de exemplu, rugăciunea Fajr. Al-Nawawi a spus în al-Adhkaar: El se poate ruga Istikaarah după două rak’ah de Rugăciune obișnuită de sunnah făcuta la zuhr, de exemplu, sau după două rak’ah de orice rugăciune naafil (voluntara) chiar dacă acestea sunt efectuate în mod regulat sau nu …  Se pare că este cazul în care, dacă a făcut intenția de a se ruga istikhaarah în același timp cu intenția de a se ruga o astfel de Rugăciune particulară, este bine, dar nu si dacă nu a avut această intenție.

Ibn Abi Jamrah a spus: Înțelepciunea din spatele punerii Salaat (Rugaciunii) în fața du’aa-ului este că Istikhaarah este destinată să combine bunătatea acestei lumi cu bunătatea Celei de Apoi. O persoană trebuie să bată la ușa Regelui (Allah) și nu este nimic mai eficient decât Rugăciunea, deoarece conține glorificarea și lauda lui Allah și exprimă nevoia de El în orice moment.

Expresia „apoi lăsați-l să spună” ar părea că ar însemna că du’aa-ul ar trebui să fie spus după terminarea Rugăciunii, iar cuvântul „thumma” (apoi) probabil înseamnă după recitarea tuturor cuvintelor din salaat (Rugaciune) și înainte de a spune salaam.

Fraza „O, Allah, căut călăuzirea Ta prin virtutea Științei Tale” se explică prin fraza „pentru că Tu știi cel mai bine„. În mod similar, „prin virtutea Puterii Tale” înseamnă cel mai probabil „căutând ajutorul Tău„.  Îti cer abilitatea (astaqdiruka ) înseamnă ” Îti cer Tie (Te rog) să-mi dai puterea sau capacitatea (qudrah) de a face” ceea ce am cerut, sau probabil înseamnă „Te rog pe Tine (O, Allah)  să decretezi (tuqaddir)  acest lucru pentru mine„. .

și iți cer din Favorurile Tale mărețe”se referă la faptul că Allah dăruieste din marea Sa generozitate, dar nimeni nu are dreptul la binecuvântările Sale. Aceasta este opinia lui Ahl al-Sunnah.

caci cu adevarat Tu ai putere in timp ce eu nu am, si cu adevarat Tu stii in timp ce eu nu stiu”, se referă la faptul că puterea și cunoașterea aparțin numai lui Allah Singur și că robul lui Allah nu are nici o parte din ele, cu excepția a ceea ce Allah decretează pentru el.

O, Allah, dacă Tu știi că acest lucru..”. Potrivit unei relatari, el ar trebui să-l menționeze pe nume (lucrul respectiv). Este evident din context că ar trebui să il mentioneze, dar este probabil suficient (doar) să se gândească la această problemă în timp ce face acesta du’aa „.

Atunci decretează-l pentru mine” înseamnă „fă-l să se întâmple pentru mine” sau poate însemna „ușureaza-l pentru mine„.

Atunci îndepărtează-l de mine și îndepărtează-mă de el” înseamnă „ca inima mea să nu se mai simtă atașată de el după ce a fost îndepartat.”

Fă-mă mulțumit cu aceasta” înseamnă „fă-mă să mă mulțumesc cu el, astfel incat niciodată sa nu regret că l-am cerut, sau să-mi para rău că s-a întâmplat, pentru că nu știu ce se va întâmpla, chiar dacă la momentul cererii eram multumit de el.’

Secretul este ca inima să nu se atașeze de chestiunea în cauză, pentru că aceasta va duce la o stare de neliniște. A fi mulțumit de ceva, înseamnă că inima ta este mulțumită cu decretul lui Allah (cu ceea ce Allah a hotarat).

(Sumar din comentariul lui al-Haafiz Ibn Hijr ( Allaah sa aiba mila de el) la hadeeth-ul  din Saheeh al-Bukhaari, Kitaab al-Da’waat  si Kitaab al-Tawheed.).

De asemenea sunt tot feluri de conceptii gresite despre ceea ce trebuie sa simti, sau sa visezi, sau de cate ori ar trebui  efectuata Istikharah. Nu exista nicio dovada pentru aceste lucruri, si pentru ca deja articolul este unul destul de lung, am sa va aduc la cunostinta doar o concluzie in acest sens.

Shaykh al-Islam [Ibn Taymiyah] (Allah să aibă milă de el) a spus cu privire la chestiunea de a te simți fericit în legatura cu ceva: dacă el face Istakhaarah, atunci orice îl face Allah să se simtă fericit și îl face ușor pentru el, aceasta este ceea ce Allah ales pentru el. (Majmoo ‘al-Fataawaa, 10/539).

Există o diferență între a face senzația de fericire unicul semn, și a o face una dintre mai multele semne. Nu există o perioadă de timp stabilită pentru salaat al-istikhaarah; este permis să se repete mai mult de o dată, dar nu există limită pentru asta (adica de câte ori sa faca Istikharah). De asemenea, poate să recite  du’aa înainte sau după ce a  incheiat Rugaciunea cu salaam.

11- Citirea Du’a-ului de pe o foaie de hârtie

Nu este nimic în neregulă cu citirea de du’aa-uri (in general) de pe o foaie de hârtie, dacă cineva nu le-a memorat, sau scrierea de duaa pe o foaie de hârtie și  citirea lor uneori, atunci când este un timp favorabil pentru a face du’a, cum ar fi la sfârșitul nopții, în timpul nopții sau în alte momente. Dar dacă este posibil să le memorezi și să le reciți din inimă și cu umilință și concentrare corespunzătoare, asta e mai bine.

În ceea ce privește Rugăciunea, este mai bine să o recite din memorie, iar duaa-ul trebuie să fie scurt și cuprinzator. Dacă du’a-urile sunt citite dintr-o foaie de hârtie în timpul tashahhud-ului de exemplu, sau între cele două prosternari, nu există nimic gresit in asta, dar dacă memorați du’aa-urile, este mai aproape de concentrarea adecvata. Și Allah este Sursa puterii.” [Majmoo’ Fataawa Ibn Baaz (26/136)

Pentru cine doreste sa imprime aceasta du’a pentru a o putea recita cu usurinta si pentru a cunoaste si intelesul ei:

O, Allah, caut Îndrumarea Ta ( în luarea unei decizii) prin virtutea Științei Tale

ALLAHUMMA INII ASTAKHIIRUKA BI ’ILMIK

și caut abilitatea prin virtutea Puterii Tale

UA AS-TAQ-DIRUKA BI QUD-RATIK

și iți cer din Favorurile Tale mărețe

UA AS-ALUKA MIN FAD-LIKAL-‘ADHIIM

căci cu adevărat Tu ai putere în timp ce eu nu am

FA-IN-NAKA TAQ-DIR UA LA AQ-DIR,

și cu adevărat Tu știi

UA T’A-LAM

în timp ce eu nu știu

UA LAA A’A-LAM,

și Tu ești Cunoscătorul celor nevăzute

UA ANTA ‘ALLAAMUL-GHUIUUB

O, Allah, dacă Tu știi

ALLAHUMMA IN KUNTA TA’A-LAM

că acest lucru (și-l menționezi)

AN- NA HADHAL-AMR’..(si se mentioneaza lucrul respectiv)

este bun pentru mine

KHAI-RUN LII

în [ce privește] religia mea

FII DIINI

și [în ce privește] viața mea

UA MA-’AASHII

și [în ce privește] rezultatul faptelor mele

UA ‘AQIBATI AMRII

atunci decretează-l pentru mine

FAQ-DUR-HU LII

și ușurează-l pentru mine

UA IAS-SIR-HU LII

iar apoi binecuvântează-l pentru mine

THUM-MA BAARIK LII FIH

Dar dacă Tu știi

UA IN KUNTA TA’A-LAM

că acest lucru (și îl menționezi)

AN-NA HADHAAL-AMR’ ( si se mentioneaza lucrul respectiv)

va fi rău pentru mine

SHAR-RUN LII

în [ce privește] religia mea

FII DIINII

și în [ce privește] viața mea

UA MA-’AASHII

și [în ce privește] rezultatul faptelor mele

UA ‘AQIBATI AMRII

atunci îndepărtează-l de mine

FAS-RIF-HU AN-NII

și îndepărtează-mă de el

UA-S-RIF-NII ‘ANHU

și decretează pentru mine binele

UA-Q-DUR LII AL-KHAIRA

oriunde ar fi

HAITHU KAAN

iar apoi fă-mă mulțumit cu acesta.

THUMMA-R-DINII BIH

 

VIDEO CU DU’A AL-ISTIKHAARAH:

 

 

COPYRIGHT : ISLAMUL PACEA ETERNA

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2018.

URMARIȚI ISLAMUL PACEA ETERNA:

PE PAGINA DE FACEBOOK (LIKE PAGE):

https://www.facebook.com/IslamulPaceaEterna/?ref=aymt_homepage_panel

PE GRUP:

https://www.facebook.com/groups/501221379946302/

INSTALEAZA APLICATIA PENTRU ANDROID SI IOS:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/nou-aplicatia-islamul-pacea-eterna/

ABONEAZA-TE PRIN E-MAIL:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/

 

Intelesul Hadeeth-ului “Qul Huwa Allaahu Ahad” este echivalent cu 1/3 din Coran!

Intelesul Hadeeth-ului  Qul Huwa Allaahu Ahad” este echivalent cu 1/3 din Coran!

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salaatu wa sallamu ala Rasulillah!

Dragi frati si surori, va recomand sa cititi acest articol pentru a descoperi virtutiile Suratul Ikhlas, probabil cea mai recitata Sura dupa Al-Fatiha! Jazakum Allahu khairan!

Sunt anumite  ahaadeet (hadisuri) relatate de la Profet (sallAllahu aleihi wa sallam) care afirmă că Surat al-Ikhlaas (Qul Huwa Allaahu Ahad) este echivalenta cu o treime din Qur’aan.

Al-Bukhaari (6643) a relatat de la Abu Sa’eed că un om a auzit un alt bărbat care recita „Qul Huwa Allaahu Ahad” și o repeta. În dimineața următoare, el a venit la Trimisul lui Allah (sallAllahu aleihi wa sallam) și i-a spus despre asta. Omul a crezut că era prea puțin, dar Trimisul lui Allah (sallAllahu aleihi wa sallam) a spus:”Pe Acela în Mâna Caruia se afla  sufletul meu, este echivalenta cu o treime din Coran. “

Muslim (811) a relatat de la Abu’l-Dardaa că Profetul (sallAllahu aleihi wa sallam) a spus: „Este vreunul dintre voi capabil să recite o treime din Coran într-o singură noapte?” Ei au spus:”Cum poate cineva să citească o treime din Qur’aan?” El a spus: „Qul Huwa Allaahu Ahad este echivalenta cu o treime din Qur’aan

Muslim (812) a relatat că Abu Hurayrah a spus: Trimisul lui Allah (sallAllahu aleihi wa sallam) a spus: „Adunați-vă, căci vă voi recita o treime din Coran„. Asa ca cei care au putut sa se adune acolo, s-au adunat, apoi Profetul lui Allah (sallAllahu aleihi wa sallam) a ieșit și a recitat Qul Huwa Allaahu Ahad, apoi a intrat. Ei și-au spus unii altora:’Poate că au existat niște vesti din cer (revelatii) pentru care a intrat (casa). Apoi Profetul lui Allah (sallAllahu aleyhi wa sallam)) a ieșit și a spus: „V-am spus că vă voi recita o treime din Coran? Într-adevăr, este echivalentă cu o treime din Coran. „

Rasplata lui Allah este imensă, iar Allah a acordat favorurile Sale acestei Ummah și a compensat-o pentru durata scurtă a vieții ei (in comparatie cu a comunitatilor anterioare), oferindu-i mai multă răsplată pentru fapte simple. Este ciudat faptul că, unii oameni, în loc să se motiveze să facă mai bine, acest lucru îi face apatici și leneși în a face acte de adorare.

În ceea ce privește semnificația hadeeth-ului:
Există o diferență între jaza (recompensa) și ijza (ceea ce este suficient).
–  Jaza „înseamnă răsplata pe care Allah o oferă celor care-L ascultă pe El.
–  Ijza „înseamnă ceea ce este suficient și înlocuiește altceva.

Recitarea Qul Huwa Allaahu Ahad aduce o recompensă echivalentă recitării unei treimi din Qur’aan, dar nu înlocuiește o treime din Qur’aan.
Dacă de exemplu o persoană promite să citească o treime din Qur’an, nu este suficient pentru el să citească Qul Huwa Allaahu Ahad, deoarece este echivalent cu o treime din Coran în recompensă, dar nu în sensul de a fi suficient sau de a lua locul citirii unei treimi din Coran.

Același lucru se poate spune despre recitarea ei de trei ori. Dacă o persoană o recita de trei ori în Rugăciunea sa, asta nu înseamnă că el nu trebuie să mai recite al-Faatihah, chiar dacă i se va da răsplata recitării întregului Qur’an.

Un exemplu similar este răsplata dată de către Legiuitor aceluia care oferă o singură Rugăciune (Salah) în Sanctuarul de la Mekkah și anume că va avea răsplata a o sută de mii (100 000) de Rugăciuni. Oare poate cineva considera această recompensă Divină ca înseamnand că nu trebuie să mai implineasca Rugaciunea (Salah) pentru zeci de ani, doar pentru că a oferit o singură Rugăciune în Masgid al-Haram echivalentă cu o sută de mii de Rugăciuni?
Mai degrabă aceasta are de a face cu recompensa; iar pentru ceea ce este suficient, aceasta este o altă chestiune cu totul diferita.

Mai mult, niciunul dintre invatati nu a spus vreodată că nu este nevoie să citim Qur’aanul sau că Qul Huwa Allaah Ahad este suficient și înlocuiește acest lucru. Opinia corectă  a invatatilor este că această sură are această mare virtute, deoarece Qur’aanul se ocupă de trei teme/subiecte: o treime pentru reguli, o treime pentru promisiuni și avertismente și o treime pentru Numele și Atributele Divine.
Această Sură combină Numele și Atributele Divine.
Aceasta este părerea lui Abu’l-Abbaas ibn Surayj, iar Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah a declarat că este bună în Majmoo ‘al-Fataawa, 17/103.

Cunoștințele Musulmanului  nu pot fi complete decât dacă se uită la Cartea lui Allah ca la un întreg. Cel care se oprește la Soorat al-Ikhlaas nu poate avea cunoaștere asupra celorlalte două chestiuni.

Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah – (Allah sa aiba milă de el) a spus:

Oamenii au nevoie de porunci, interdicții și povestiri care se afla în Qur’aan, chiar dacă Tawheed (Unicitatea lui Allah) este mai mare decât asta. Omul trebuie să știe ce trebuie să facă și ceea ce este interzis să facă; el trebuie să știe ce este impus pentru el și povestirile și promisiunile și recompensele. Acestea nu pot fi înlocuite de nimic altceva, iar Tawheed nu poate fi înlocuit de acestea. Povestirile nu pot lua locul poruncilor și interdicțiilor, iar poruncile și interdicțiile nu pot înlocui poveștile. Mai degrabă tot ceea ce a fost trimis de Allah este benefic și oamenii au nevoie de ele…  [Majmoo’ al-Fataawa, 17/137-139]

Si daca tot am vrut sa arat intelesul acestor hadeeth-uri, mi-am amintit de un alt hadeeth care vorbeste de o alta fapta de adorare importanta.

Ce se intelege prin “Umrah in Ramadan este echivalenta cu Hajj”?

Ce se înțelege prin virtutea menționată cum că „Umrah în Ramadaan este echivalenta cu Hajj”? Acest lucru poate fi explicat după cum urmează:

Fără îndoială, Umrah în Ramadaan nu înlocuiește Hajj-ul obligatoriu, adică cel care face „Umrah in Ramadaan” nu și-a îndeplinit datoria de a îndeplini Hajj-ul obligatoriu de dragul lui Allah.

Ceea ce se înțelege prin hadeeth este că ele sunt asemănătoare în ceea ce privește recompensa, nu în ceea ce privește îndeplinirea datoriei.
Cu toate acestea, ceea ce se înțelege prin echivalența dintre recompensa pentru „Umrah în Ramadan” și recompensa pentru Hajj este echivalența în termeni de valoare, nu în termeni de categorie. Fără îndoială, Hajj-ul este superior fată de Umrah în ceea ce privește tipul de acțiune.

Cel care face „Umrah în Ramadaan” va obține o răsplată egală cu cea a Hajj-ului, dar acțiunea Hajj-ului aduce virtuți speciale și statut care nu sunt prezente în Umrah, cum ar fi du’aa în Arafah, jamaraat, oferirea jertfei și așa mai departe. Deși sunt egale în ceea ce privește recompensele, ele nu sunt egale în ceea ce privește tipul sau natura.

Ishaq ibn Raahawayh a spus:
Ceea ce acest hadeeth: „Umrah în Ramadaan este echivalent cu Hajj” înseamnă, este similar cu hadeeth-ul relatat de Profet (sallAllahu aleyhi wa sallam) în care a spus: „Oricine recita Qul Huwa Allaahu Ahad a recitat o treime din Qur’aan„. [Sunan al-Tirmidhi (2/268)]

În Masa’il al-Imam Ahmad ibn Hanbal (1/553) există o relatare al lui Abu Ya’qoob al-Koosaj:
„Am spus: Cine a spus: „Umrah în Ramadaan este echivalenta cu Hajj”? Este dovedit? El a spus: Da, este dovedit.
Ishaq a spus: Este dovedit așa cum a spus el. Ceea ce înseamnă înseamnă că va fi înregistrat pentru el o răsplată ca cea a Haj-uluij, dar el nu va fi niciodată ca cel care a făcut Hajj.”

[ Mai multe detalii: https://islamqa.info/en/104926

In final, m-am gandit sa va reamintesc alte hadeeth-uri care vorbesc despre virtutiile Recitarii Surei al-Ikhlas singura, sau impreuna cu alte sure din Coran:

Trimisul lui Allah (sallAllahu aleyhi wa sallam) a spus:“Oricine recita Surat “Kul Huwa Allahu Ahad” de zece ori, Allah va construi pentru el o casa in Jennah”.[Al-Jaami as-Sagheer, clasat de Al-Albani ca sahih]

Mu’adh bin Abdillah  a relatat cu autoritatea tatălui său care a spus: ”Am iesit afară intr-o noapte foarte intunecată si ploioasă să-l căutam pe Mesagerul lui Allah(sallAllahu aleyhi wa sallam)  pentru a se ruga pentru noi. L-am gasit si a spus:’Recită!’. Asa ca, am intrebat:’Ce ar trebui sa recit?’. El, salAllahu aleihi wa salam a spus:’Recita Qul huwAllahu ahad si ultimele Sure (al- mu’awwathatayn) seara si dimineata de trei ori, pentru ca iti vor fi de ajuns pentru orice.”[Abu Dawood, sahih al-Jaami’]

Din traditia Profetului, salAllahu aleihi wa salam face parte si recitarea ultimele trei Sure din Coran inainte de merge la culcare.

Aisha (RA) a relatat ca in fiecare noapte cand Profetul(sallAllahu aleyhi wa sallam) mergea la culcare, isi impreuna mainile, apoi sufla in ele si recita:’Spune:El este Allah, Cel Unic (Suratul Ikhlas-112)’ si “Spune: Caut adapost la Domnul revarsatului zorilor(Suratul Falaq-113)’ si :Spune:Caut adapost la Domnul oamenilor(Surat an-Nas-114)’. Apoi si le trecea peste corpul sau atat cat putea sa ajunga cu mainile sale, incepand cu capul si fata si cu partea din fata a corpului. Facea asta de trei ori.” [Sahih al-Bukhaari, 4630]

Relatat tot de Aisha (RA):”De cate ori Trimisul lui Allah, sallAllahu aleihi wa salam mergea la culcare, obisnuia sa recite Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq si Surah An-Naas, iar apoi sufla in palme si le trecea peste fata si pe acele parti ale corpului unde putea sa ajunga cu mainile sale, iar cand se imbolnavea, imi cerea mie sa fac asta pentru el.”[Sahih Bukhari]

Ultimele doua Sure (Falaq si an-Nas) sunt o cerere de protectie de la Allah fata de raul tuturor creaturilor. Sunt o cerere de protectie si sprijin de la Allah, si o protejare impotriva lui Shaytan, care a promis sa-i duca in ratacire pe credinciosi. Pentru a fi in siguranta, Allah ne-a poruncit sa cautam protectia Lui, de cate ori simtim ceva neplacut, sau ne simtim nelinistiti sau ingrijorati. Mai multe amanunte aici:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/09/29/surah-al-falaq-si-surah-an-naas/

De asemenea, face parte din Sunnah, recitarea Surei Al-Kafirun in prima rakat si a Surei Ikhlas in a doua rakat, in Rugaciunea Sunnah inainte de Fajr, si in Rugaciunea Sunnah dupa Magreb:

Abu Hurairah [RA] a relatat:
Trimisul lui Allah (SallAllahu aleihi wa sallam) a recitat în cele două rak’ah sunnah a Rugăciunii Fajr, Surah Al-Kafirun (în prima Rak’ah) și Surah Al-Ikhlas (în a doua Rak’ah)„. [Muslim]

Relatat de Abdullah Ibn Mas’ud [RA]:
Nu pot număra de câte ori l-am auzit pe Mesagerul lui Allah (sallAllahu aleihi wa sallam) recitand în cele două rak’at (ale Rugaciunii Sunnah) după (Rugaciunea) Maghrib și în cele două rak’at înainte de (Rugaciunea) Fajr:’ Spune: O, voi necredinciosi „(Surah Kafiroon – 109) și” Spune: este Allah, Cel Unic”(Surah Ikhlas – 112).” [Relatat de Ibn Majah și At-Tirmidhi]

Si nu in ultimul rand, desi Rugaciunea Witr este ultima Rugaciune cu care ne incheiem ziua,

Abd al-Rahmaan ibn Abzaa a relatat că Mesagerul lui Allah (sallAllahu aleihi wa sallam) obisnuia sa recite Sabbih isma Rabbi al-A’laa (Soorat al-A’laa, # 87), Qul yaa ayyuhaa’l -aafiroon (Soorat al-Kaafiroon, # 109) și Qul huwa Allaahu ahad (Soorat al-Ikhlaas, # 112) în rugăciunea sa Witr, iar când termina, el repeta Subhaan al-Malik al-Quddoos (Glorie Regelui cel Sfânt) de trei ori, făcând ultima vocală lungă la a treia recitare. (Raportat de al-Nisaa’i, 1721)

Surat al-A’laa:

 

VEZI SI:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2016/04/10/excelenta-rugaciunilor-voluntare/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/07/04/virtutiile-ayat-ul-kursi-si-ultimelor-doua-versete-din-al-baqarah/

Si Allah stie cel mai bine si succesul vine numai de la Allah!

COPYRIGHT : ISLAMUL PACEA ETERNA

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2018.

URMARIȚI ISLAMUL PACEA ETERNA:

*PE PAGINA DE FACEBOOK (LIKE PAGE):

https://www.facebook.com/IslamulPaceaEterna/?ref=aymt_homepage_panel

*PE GRUP:

https://www.facebook.com/groups/501221379946302/

*INSTALEAZA APLICATIA PENTRU ANDROID SI IOS:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/nou-aplicatia-islamul-pacea-eterna/

*ABONEAZA-TE PRIN E-MAIL:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/

Este Obligatoriu Ghusl Dupa Terminarea Menstruatiei Inainte De Relatiile Intime?

Este Obligatoriu Ghusl Dupa Terminarea Menstruatiei

Inainte De Relatiile Intime?

Bismillah wal Hamdulilah  wa salaatu wa sallamu ala Rasulillah!

Este obligatoriu pentru femeia care a ajuns la sfarsitul menstruatiei sa faca Ghusl (baia completa) inainte de a avea relatii cu sotului ei?

In primul rand, este obligatoriu pentru femeia Musulmana sa faca Ghusl dupa terminarea ciclului menstrual, – la sfarsitul articolului veti gasi link-urile relationate cu acest subiect-, pentru a putea implini Rugaciunea (Salah).

In al doilea rand, nu este permis pentru ea sa aiba relatii intime cu sotul ei inainte de a face ghusl, dupa cum Allah Subhanahu wa ta’ala ne spune:

Te întreabă despre [împreunarea] cu femeile în timpul menstruaţiei. Spune: „Acesta este un rău. Aşadar, staţi departe de femei în timpul menstruaţiei şi nu vă apropiaţi de ele până nu se vor curăţi! Iar dacă sunt curate (dupa ce s-au purificat printr-o baie), puteţi veni la ele, aşa cum v-a poruncit Allah, căci Allah îi iubeşte pe cei care se căiesc şi îi iubeşte pe cei care se curăţesc.” Quran 2:222

Purificarea nu inseamna doar ca sangerarea s-a oprit, ci si Ghusl (baia completa) care urmeaza dupa asta. Ghusl inseamna spalarea intregului corp si este Sunnah sa se sterga aria pe unde a trecut sangele cu ceva (un servetel de exemplu) parfumat cu Mosk, dupa cum este indicat in hadeeth-ul Profetului sall Allahu aleyhi wa sallam:”Ia o bucata de material sau bumbac care este parfumata cu Mosk si purifica-te cu ea.”

[Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid]

CE TREBUIE SA STII DESPRE GHUSL:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/10/03/ghusl-ablutiunea-completa1/

CE TREBUIE SA STII DESPRE MENSTRUATIE:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2016/06/01/ce-trebuie-sa-stii-despre-menstruatie/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2016/06/02/menstruatia-cand-incepe-si-cand-se-termina/

IPOCRIZIA in CREDINTA si IPOCRIZIA in FAPTE

IPOCRIZIA in CREDINTA (Nifaaq I’tiqaadee)

si IPOCRIZIA in FAPTE (Nifaaq ‘Amaliy)

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!

Imaam Barbahaaree rahimahullaah  a spus:

Ipocrizia (an-nifaaq) inseamna sa-ti arăti Islaamul pe limbă (cu vorba), ascunzând în același timp necredința (al-kufr) în inimă.
An-nifaaq (ipocrizia) este să arati în exterior ceea ce este bun și să ascunzi în interior ceea ce este rău. Și aceasta (nifaaq, ipocrizia) este de două feluri, si anume:

PRIMUL FEL DE IPOCRIZIE:

Nifaaqun I`tiqaadiyy (ipocrizia in credința) și acesta este kufrun akbar (necredință majora). Și ipocritul, adica munaafiq, este mai rău decât kaafirun asliyy (necredinciosul), deoarece necredinciosul original, este bine cunoscut ca fiind un necredincios (kaafir) și un dușman. Cu toate acestea, un munaafiq (ipocritul), îi înșeală pe Musulmani și el se manifestă ca fiind dintre ei, când el este de fapt un dușman pentru ei. El se manifestă deschis că fiind un Musulman, în timp ce el este de fapt un kaafir (un necredincios).

Allah Preainaltul spune:

Ei încearcă să-i înşele pe Allah precum şi pe cei care au crezut, dar nu se înşală decât pe ei înşişi, fără a-şi da seama.” (Surat al-Baqarah (2: 9)

Și, prin urmare, Allah îi  va pune în adâncurile cele mai de jos ale focului, sub (mai jos decat) închinătorii la idoli și sub necredincioși, pentru că ei sunt mai răi decât necredincioșii. Și, prin urmare, El, Cel mai Înalt a spus cu privire la ei:

Ei (ipocritii) sunt duşmanul! Deci fereşte-te de ei! Blestemaţi să fie de Allah! Cum s-au abătut ei de la adevar!” (Surat-Munaafiqoon (63:4)

An-Nifaaqun I`tiqaadiyy (ipocrizia in credinta) este cea cu care eemaan-ul (adevarata credinta) nu se poate combina niciodata.

AL DOILEA TIP DE IPOCRIZIE:

An-Nifaaqun `Amaliyy (ipocrizia în acțiuni); inseamna că o persoană este un credincios; un mu’min în afară și în interior. Cu toate acestea, anumite caracteristici provin de la el dintre caracteristicile ipocritilor, ceea ce face ca eemaanul (credinta) său să fie deficitar și există o amenințare gravă pentru el. Cu toate acestea, el nu iese din religie (adica acest tip de ipocrizie nu te scoate din Islam, ca in cazul primului tip). Se numește an-nifaaqun `amaliyy (ipocrizie în acțiune) și se numește an-nifaaq ul-asghar (ipocrizia minora).

Si acest fel de ipocrizie il intalnim in spusele Profetului sallAllaahu `alayhi wa sallam:

Sunt patru lucruri (caracteristici), oricine le are pe toate în el, atunci va fi un ipocrit pur și oricine are o singură caracteristică dintre ele, atunci va avea o caracteristică a ipocriziei până când o va abandona. [Acestea sunt:] Când vorbește, minte și când face o promisiune, o incalca și când se pune încrederea în el, se dovedește a fi  înșelător și atunci când argumentează, el vorbește într-o manieră urata.” [Al Bukhari (34) și Muslim (58)  de  la Abdullaah ibn Amr radiyAllaahu `anhuma]

Deci, în ceea ce privește credinciosul, ipocrizia în fapte poate apărea  la el și este o deficiență în emananul (credinta) lui și va merita amenințarea; totuși el nu se iese din religie din cauza asta.

Shaykh Saalih As Suhaymee hafizahullaah a spus:
„Și acest tip de ipocrizie; nifaaqun `amaliyy  (ipocrizia în ceea ce privește acțiunile) nu o scoate pe persoana  afara din Islaam, chiar dacă gravitatea păcatului său este mare pentru că poate duce în timp la căderea în ipocrizia în credință, si cautam adapost la Allah. Ameen!

Și totul este rău și ipocrizia este de blamat din orice perspectivă  și prin urmare, nu a existat nicio mișcare împotriva Islamului și împotriva Musulmanilor, fără ca ipocriții să nu se găsească în rândurile lor; fie ajutându-i cu materiale, fie stabilind planuri pentru ei, complotând impotriva lor sau pregătindu-le drumul sau făcând făgăduințe false până când Allah  Cel Prea Înalt, le-a expus.

Ipocrizie în acțiuni/fapte este si ar-riya (faptele făcute pentru a te afisa/pentru a fi aratate), pentru care Mesagerul lui Allah sallAllahu aleyhi wa sallam s-a temut pentru companionii săi și a numit-o shirk minor. Așa că el (sallAllahu aleuhi wa sallam) a spus:”Ceea ce mă tem cel mai mult pentru voi este shirk-ul minor.” Ei au spus:”Și ce este shirk-ul minor, O, Trimis al lui Allah?” El a zis:”Este vorba despre ar-riya (a face fapte pentru a iesi în evidență). Allah va spune în Ziua Învierii când oamenii vor fi răsplătiti pentru faptele lor: mergeti la acei oameni pentru care obisnuiati sa va aratati in viata lumeasca si vedeti, găsiti vreo recompensă la ei și vreo răsplată la ei? ” [relatat de Imaam Ahmad in Musnad, al-Bayhaqiyy in Shu`b al-Eemaan, al-Bagawiyy in SharhusSunnah din hadeeth-ul lui  Mahmood ibn Labeeb radiyAllaahu `anh si al-Mundhiriyy  a spus in cartea sa  AtTargeeb Wa At-Tarheeb, “lantul de transmitatori este bun”. Shaykh al-Albaaniyy a spus ca este “saheeh (autentic).”]

Și el, sallAllaahu allayhi wa sallam a spus:”Să nu vă informez despre ceea ce este mai înfricoșător pentru mine in privința voastra decât Al-Maseehud-Dajjaal?” Ei au spus: „Da, într-adevăr.” Așa ca a spus: Este shirk-ul ascuns, faptul ca un om se ridică și face Rugaciunea  și își înfrumusețează Rugăciunea sa din cauza faptului că vede un bărbat care se uită la el.[Relatat de Imaam Ahmad in Musnad, ibn Maajah in Sunan, at-Tahaawiyy in Sharh Mushkili alAathaar, si multi altii, de la Aboo Sa`eed al-Khudriyy radiyAllaahu `anh. Acest  hadeeth a fost declarat saheeh de atTahaawiyy si al-Haakim. Shaykh al-Albaaniyy a spus ca este hasan (bun).]

Atunci când această persoană implineste Rugaciunea în prezența oamenilor, își împodobește Rugăciunea și când se roagă în casa lui sau într-un loc în care el este nevăzut, se roagă foarte repede. Pentru asta companionii obișnuiau să se teamă grav pentru ei înșiși. Deci, nimeni nu se poate declara absolut liber și nevinovat de asta. Deci, o persoană ar trebui să se teamă de asta și, prin urmare, ei au spus cu privire la acest lucru:Nimeni nu se teme de aceasta decât un adevărat credincios și nimeni nu se simte sigur de el, cu excepția unui ipocrit„.
Deci, Musulmanul se teme pentru el însuși de această forma de ipocrizie, care este o ipocrizie minora.

Spusele sale:”Și ipocrizia este că el isi manifestă Islamul pe limba lui și isi ascunde necredința în inimă„, aceasta este definiția an-nifaaqun i`tiqaadiyy (ipocrizia în credință) și este an-nifaaqun akbar (ipocrizie majoră) și eemaan (credinta) nu se poate combina cu asta. Deci (aceasta forma de ipocrizie) nu va apărea niciodată de la un mu`min (un credincios).

Și Allaah, Majestuosul și Cel mai Înalt la începutul Suratul-Baqarah, a împărțit omenirea în trei categorii:
(1) credincioși; mu’mineen în exterior și în interior,
(2) necredincioși; kuffaar în exterior și în interior și
(3) ipocriții; munaafiqeen; cei care isi manifestă Islaamul în exterior, dar ascund necredința.

Alif, Lam, Mim. Aceasta este Cartea, cea fără îndoială; Ea este Călăuză pentru cei smeriţi (oamenii care detin Taqwa-supusi lui Allah), Care cred în ghaib (cele nevăzute) şi plinesc Rugăciunea [As-Salat] şi din ceea ce le-am dăruit fac milostenie. Şi care cred în ceea ce ţi-a fost pogorât ţie (o, Muhammad ﷺ)  şi în ceea ce a fost pogorât înaintea ta şi în Viaţa de Apoi ei se încred. Aceia sunt călăuziţi de Domnul lor şi aceia sunt izbânditori.” (Suratul-Baqarah (2: 1-5)

Aceste Versete sunt cu privire la credincioși; mu’mineen, cei care sunt credincioși în exterior și în interior. Cât despre necredincioși atat in exterior cat si in interior, Allah a spus cu privire la ei în următoarele Versete:

Pentru cei care nu cred e totuna de-i previi sau nu-i previi; ei nu cred. Allah a zăvorât inimile lor şi urechile lor, iar peste ochii lor s-a aşternut o năframă. Şi ei vor avea [parte de] chin mare.” (Surat al-Baqarah (2: 6-7)

Apoi spune Allah, in legatura cu ipocritii:

Printre oameni sunt unii care spun: „Noi credem în Allah şi în Ziua de Apoi”, în vreme ce ei, de fapt, nu cred. Ei încearcă să-i înşele pe Allah precum şi pe cei care au crezut, dar nu se înşală decât pe ei înşişi, fără a-şi da seama…

Pana la:

Surzi, muţi, orbi sunt ei şi nu se întorc la adevar.” (Suratul-Baqarah (2: 8-18)

Deci aceste Versete sunt în privința ipocriților; munaafiqeen și sunt zece Versete.

Spusele sale:”Ipocritul este cel care- și manifestă Islamul pe limba  și ascunde necredința în dameer/ inima „. Ad-dameer înseamnă ceea ce ascunde în inimă.

[Sharh As-Sunnah
de Shaykh Saalih ibn Fowzaan al-Fowzaan hafizahullaah]

Fie ca Allah sa ne fereasca de orice tip de ipocrizie si sa ne indrepte inimile catre supunerea sincera si adevarata față de El Subhanahu wa ta’ala! Ameen, Ya Rabb!

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/09/02/doreste-cineva-sa-si-consume-energia-degeaba-pericolul-shirk-ului-minor-riyaa/

COPYRIGHT © ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI