JOCUL DE TABLE!!!

JOCUL DE TABLE!!!

Alhamdulillahi Rabbil Alamin!

Care este regula in privinta jocului de table sau jocului cu zaruri?

Nu este permis să joci table deoarece implică utilizarea zarurilor care sunt haraam și strict interzise, ​​datorită hadeeth-ului relatat de Muslim (2260) de la Buraydah (Allah să fie mulțumit de el), conform căruia Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam)  spus: „Oricine joacă cu zaruri, este ca și cum ar fi înmuiat mâna în carnea și sângele unui porc„.

Zarurile  sunt acele cuburi mici pe care sunt scrise numerele și cu care se joacă.

Al-Nawawi a spus în comentariul său la acest hadeeth:”… Acest hadeeth este citat ca dovadă de către al-Shaafa’i și majoritatea savanților pentru interzicerea jocului cu zaruri. Ceea ce se înțelege prin „scufundarea mâinii în carnea și sângele unui porc”, este ca si cum  ar fi să le mănânce, astfel încât această interdicție (a jocului cu zaruri) este asemănătoare cu interzicerea mâncării (carnii și sângelui unui porc). „

Abu Dawood (4938) și Ibn Maajah (3762) au relatat din partea lui Abu Moosa al-Ash’ari că Trimisul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus: „Oricine joacă cu zaruri nu s-a supus lui Allah și Trimisului Său„. [Clasificat ca Hasan de al-Albaani în Saheeh Abi Dawood]

A fost de asemenea relatat de Ahmad (19519) cu cuvintele: „Cine se joacă cu cuburi (zaruri) nu s-a supus lui  Allah și Trimisuuil Său„. [Clasificat ca hasan de al-Arna’oot în Tahqeeq al-Musnad]

Aceste hadisuri indică faptul că este haraam să joace cu zaruri, deci fiecare joc care implică joc cu zaruri este de asemenea haraam, și  nu se aplică doar jocului de table.

Ibn Qudaamah ( Allah să fie mulțumit de el) a spus în al-Mughni (10/171):<Capitolul despre jocuri>: „Fiecare joc care implică jocurile de noroc este haraam, indiferent de ce joc este. Este jocul pe care Allah ne-a poruncit să-l evităm și cel care o face în mod regulat, mărturia lui (shahadah- marturia de credinta) trebuie respinsă. Ceea ce este liber de jocuri de noroc este jocul în care nu există nici o plată de către ambele părți sau de catre o parte. Unele dintre aceste jocuri sunt haraam, iar unele sunt admise. Ceea ce este haraam este jocul cu zaruri. Aceasta este opinia lui Abu Haneefah și a majorității companionilor al-Shaafa’i.”

Al-Zayla’i a relatat că există un consens că este haraam să joace cu zaruri. [Tabyeen al-Haqaa’iq (6/32)]

Se spune în Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah (15/210): Nu este permis să joci cu zaruri, chiar dacă asta nu implică premii, mai ales dacă distrage  de la efectuarea Rugăciunii la timp. Deci, este esențial să se abțină de la a face acest lucru, pentru că este un fel de divertisment care este haraam.

Aceasta este regula in privinta jocului de table în general. Dacă, în plus, implică parierea, jurământul fals sau distragerea oamenilor de la Rugăciune, atunci este și mai mult haraam.

Și Allah știe cel mai bine.