LUSTRUIREA INIMILOR

LUSTRUIREA INIMILOR

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallatu wa salaamu ala Rasulillah!

Dragi frați și surori în Islam!

A venit timpul să ne ocupam cu adevărat  de inima noastră, dacă ținem la sănătatea ei fizică și spirituală, dacă suntem preocupați de fericirea din această lume și din cea de Apoi. Și cine altul ar fi putut scrie mai bine despre inimă decât renumitul  învățat Imaam ibn al-Qayyim al-Jawziyyah (d.751 H), rahimahullaah.

<Allaah Subhanahu wa’tala a spus:

O, voi cei care credeţi, pomeniţi-L pe Allah mereu.”[Soorah al-Ahzaab 33:4I].

“..celor care-L pomenesc pe Allah mereu şi acelora [dintre femei] care-L pomenesc, Allah le-a pregătit iertare şi răsplată mare.” [Soorah al-Ahzaab 33:35].

Şi dacă aţi împlinit rânduielile voastre (in ce priveste Pelerinajul), pomeniţi-L slăvindu-L [pe Allah], aşa cum îi pomeniţi pe părinţii voştri, ba chiar cu şi mai mare râvnă să-L pomeniţi…” [Soorah al-Baqarah 2:200].

Aceste Versete conțin porunca de a-L pomeni pe Allaah intens și abundent, deoarece slujitorul are nevoie urgentă de [pomenirea lui Allah]. Acest lucru se datorează faptului că fiecare moment în care o persoană nu o petrece în dhikr (pomenirea lui) Allah nu va avea nici un beneficiu pentru el. Mai degrabă, răul care rezultă din neglijarea dhikr (pomenirii lui) Allah este mult mai mare decât orice beneficii care pot fi obținute. Unul dintre aarifeen (cei care au cunoștință despre Allah) a spus:”Dacă o persoană ar petrece un anumit număr de ani angajat [în dhikr Allah], iar apoi  el se întoarce de la ea pentru un moment, ceea ce el va pierde este mult mai mare decât orice a câștigat deja „.

Al-Bayhaqee relatează de la Aaishah (radiallaahu anhaa) că Profetul (sallallaahu ‘alayhi wa sallam) a spus: „Nu este niciun moment în care fiul lui Adam nu-L pomeneste pe AIIaah, cu excepția faptului că va fi o sursă de regret pentru el Ziua Judecății”. [grad Hasan: Relatat de Abu Nu’aym in al-Hiliyatul-Awliyaa (51361-362). Autentificat de Shaykh al-Albaanee in Saheehul-Jaami’ (nr.5720)]

Muhuadh ibn Jabal radiallaahu anhu relatează că Profetul sallallaahu’ alayhi wa sallam a spus:”Oamenii Paradisului nu vor avea nici un regret, cu excepția acelor momente în care nu au fost angajați în dhikr (pomenirea) lui Allah.” [Saheeh: Relatat de lbnus-Sunnee in ‘Aml al-Yawma wal-Laylah (nr.3). Saheehul-Jaami’ (nr.5446)]

Muadad ibn Jabal (radiaallahu anhu) relatează de asemenea că Mesagerul lui Allah, sallallaahu ‘alayhi wa sallam, a fost întrebat:”Ce acțiune este cea mai iubita de Allah? El (sall Alahu aleyhi wa sallam) a răspuns: „Să continuați să vă păstrați limba umedă cu dhikr Allah, până când veți muri.” [Hasan: Relatat de lbn Hibbaan (nr.2318). Autentificat de Shaykh Saleem al-Hilaalee in Saheeh al-Waabilus-Sayyib (p.80).]

LUSTRUIREA INIMII

Abu Dardaa (radiallaahu anhu) a spus:”Pentru orice lucru există o lustruire si lustruirea pentru inimă este dhikr Allah „.

Al-Bayhaqee relatează de la Ibn ‘Umar (radiallaahu anhu) că Mesagerul lui Allah (sallallaahu ‘alayhi wa sallam) a spus:”Pentru orice lucru există o lustruire si lustruirea pentru inimă este dhikr (pomenirea) lui Allah. Nu este nimic mai puternic pentru a salva o persoană de pedeapsa lui Allah decât dhikr Allah.” S-a spus: Nici Jihaad pe calea lui Allah? El (sall Allahu aleyhi wa sallam) a răspuns: „Nici măcar dacă ați continua să loviți cu sabia până când s-ar rupe„. [Saheeh: Relatat de  Ahmad (4/352), de la Mu’aadh ibn Jabal radiallaahu ‘anhu. Autentificat de al-Albaanee in Saheehul-Jaami’ (nr.5644)].

Nu există nici o îndoială că inimile se ruginesc la fel cum monedele de cupru și de argint se ruginesc. Lustruirea [acestei rugini] este dhikr AIlaah. Acest lucru se datorează faptului că [dhikr] este ca un lustru [care lustruieste inima] ca o oglindă strălucitoare. Atunci când dhikr este lăsat, rugina se întoarce. Dar când dhikr se reia, atunci inima este [din nou] lustruită. Și inimile devin ruginite din cauza a două lucruri:
(i) neglijarea pomenirii lui Allah și
(ii) săvârșirea păcatelor.

Lustruirea pentru aceste două lucruri este:
(i) căutarea iertarii lui Allah și
(ii) dhikr Allah

CONFUNDAREA ADEVARULUI CU FALSUL

Oricine neglijează [pomenirea lui Allah] mare parte din timp, atunci inima lui va rugini în funcție de cât de neglijentă este persoana. Și când această rugină [murdărie] se acumulează pe inimă, atunci nu mai recunoaște lucrurile așa cum sunt ele în realitate. Astfel, ea privește minciuna ca și cum ar fi adevăr și adevărul ca și cum ar fi o minciună. Acest lucru se datorează faptului că această rugină întunecă și derutează percepția inimii și astfel nu este capabilă să recunoască lucrurile asa cum sunt cu adevărat. Așa cum se acumulează rugina, inima devine înnegrită și, pe măsură ce se întâmplă acest lucru, inima devine pătată cu această rugină murdară, iar când se întâmplă acest lucru, ea corupe percepția inimii și recunoașterea lucrurilor. Atunci inima  nu acceptă adevărul și nici nu respinge falsitatea și aceasta este cea mai mare nenorocire care poate lovi inima. Fiind neglijent [in privinta dzikr Allah] și urmarea capriciilor și a dorințelor, este o consecință directă a unei astfel de inimi, care [mai mult] stinge lumina inimii și îi orbeste viziunea.

Allah – Cel Preaînalt – a spus:

„Şi fii răbdător împreună cu aceia care-L cheamă pe Domnul lor dimineaţa şi seara, dorind Faţa Sa! Şi nu întoarce ochii tăi [pentru alţii] de la ei, râvnind la podoaba vieţii din această lume şi nu te supune celuia căruia i-am făcut inima nepăsătoare faţă de pomenirea Noastră, care urmează poftei sale şi ale cărui fapte sunt în deşert [cuvantul folosit este ‘furat’ – (cei care) au depășit limitele și ale căror fapte au fost pierdute].” [Soorah al-Kahf 18:28].

CALITATEA UNUI ÎNDRUMATOR

Atunci când un slujitor dorește să urmeze o altă persoană, atunci lăsați-l să vadă: Este această persoană dintre cei care fac dhikr sau dintre  cei care sunt neglijenți [in privinta pomenirii lui Allah]? Această persoană judecă în conformitate cu capriciile și dorințele sale, sau conform Revelatiei? Deci, dacă judecă dupa capricii și dorințe, atunci el este de fapt dintre cei care sunt neglijenți; cei ale căror afaceri au depășit limitele și ale căror fapte sunt pierdute.

Termenul „furat” [care apare în versetul de mai sus] a fost explicat în mai multe moduri. S-a explicat ca însemnand: – (i) pierderea recompenselor acelui tip de acțiune care este esențială sa fie facuta, și în care se află succesul și fericirea; (ii) depășirea limitelor unui lucru; (iii) a fi distrus; și (iv) cel care este împotriva adevărului. Fiecare dintre aceste cuvinte sunt foarte apropiate ca sens unul de celălalt.

Ideea este că Allah – Cel care este lipsit de orice imperfecțiune, Cel PreaÎnalt – a interzis să fie urmati toți cei care posedă astfel de atribute. De aceea este absolut esențial ca o persoană să se gândească dacă astfel de atribute sunt găsite în sheik-ul (îndrumatorul) său, sau în persoana pe care o urmează sau pe care o ascultă. Dacă se regasesc (aceste atribute), atunci ar trebui să se distanțeze de o astfel de persoană. Cu toate acestea, dacă se constată că persoana este, în majoritatea cazurilor, preocupată de dhikr Allah și de urmarea Sunnah, iar afacerile sale nu depășesc limitele, ci mai degrabă el este judicios și hotărât în treburile sale, atunci el ar trebui să se agațe de el foarte ferm.

Într-adevăr, nu există nici o diferență între cei vii și cei morți, cu excepția dhikr Allah; deoarece Profetul [sallallaahu ‘alayhi wa sallam] a spus: „Exemplul celui care Îl pomenește de Allah și a celui care nu o face, este ca exemplul dintre cei vii și cei morți„. [ al-Bukhaari (11/208) si Muslim (1/539)]

[Din revista al-Istiqaamah- Shawwal 1418H/ Februarie 1998]

Si tot Ibn Al-Qayyim (rahimahullah) spunea despre inimă:

În inimă sunt tulburări care nu pot fi remediate decât prin a-i răspunde lui Allah. În ea este un sentiment de pustietate care nu poate fi înlăturat decât prin intimitate cu Allah. În ea este o tristețe care nu va pleca decat prin fericirea cunoașterii Lui. În ea este o neliniște/anxietate care nu se poate liniști decât prin adunarea de dragul Lui și refugierea la El de pedeapsa Lui. În ea este un foc de regret care nu poate fi stins decat prin satisfacția cu poruncile, interdicțiile și decretele Sale și prin îmbrățișarea răbdării cu acestea până la momentul în care Îl întâlnește pe El. În ea este o dorință puternică care nu va înceta până când El nu este singurul care este căutat. În ea este un gol care nu poate fi umplut decât prin iubirea Lui, întoarcerea spre El, pomenirea Lui și fiind sincer față de El. Dacă unei persoane i s-ar fi dat lumea întreaga și tot ce este în ea, acestea nu ar umple niciodată golul. ” [Sursa: Madārij al-Sālikīn 3/156]

De asemenea, Shaykh Ibn ‘Uthaymeen a declarat:

„Pomenirea lui Allah (dhikr) poate fi în inimă, cu limba sau în acțiuni fizice. Principiul de bază este pomenirea în inimă, așa cum Profetul sallAllahu aleihi wa salam a spus:”In corp este o bucată de carne, care dacă este sănătoasă, atunci întregul corp este sănătos, iar dacă este stricată, atunci întreg corpul este stricat. Și această este inima.” [Bukhaari & Muslim]

Așadar, dragi frați și surori în Islam, nu ne rămâne decât să ne îngrijim de inima noastră care înseamnă și sufletul nostru, în cel mai plăcut mod și anume Dzikr Allah!

Alhamdulillah pentru că Allah ne-a dăruit această viață pentru a o petrece în supunere față de El și nu ne-a lăsat să rătăcim descumpăniți, neștiind încotro să o apucăm.

Alhamdulillahi Rabbil Allamin!

ARTICOLE RELATIONATE:

Iată ce poți face în minutul de AUR:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2018/02/07/ai-un-minut

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/category/dua-dzikr-exemple/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/05/14/este-esential-sa-miscam-buzele-atunci-cand-recitam-coranul-sau-facem-dzikr/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/category/pomenirea-lui-allah-dzikr/

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2018.

URMARIȚI ISLAMUL PACEA ETERNA:

-PE PAGINA DE FACEBOOK (LIKE PAGE):

https://www.facebook.com/IslamulPaceaEterna/?ref=aymt_homepage_panel

-PE GRUP:

https://www.facebook.com/groups/501221379946302/

-INSTALEAZA APLICATIA PENTRU ANDROID SI IOS:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/nou-aplicatia-islamul-pacea-eterna/

-ABONEAZA-TE PRIN E-MAIL:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/

TIMPUL PRESCRIS PENTRU POMENIRILE DE DIMINEATA si SEARA

TIMPUL PRESCRIS PENTRU DZIKR

DE DIMINEATA SI SEARA

Alhamdulillah wa sallatu wa salaamu ala Rasulillah!

Pomenirile (Dzikr) ce trebuie recitate dimineata si seara sunt considerate scut de protectie si fiecare dintre noi trebuie sa depunem eforturi si sa ne facem timp pentru ca Dzikr Allah sa faca parte din rutina zilnica, fie ca vorbim de timpuri prescrise, sau in orice timp.

Cu cat facem mai mult dzikr cu atat limba si mintea noastra se vor obisnui sa rosteasca cuvinte de glorificare a lui Allah.

Asadar, sa vedem care este timpul prescris pentru a face dzikr dimineata si seara si desigur ma refer la acele pomeniri pe care Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) ne-a indemnat sa le facem specific pentru dimineata si seara.

Opinia corecta este ca exista un timp prescris pentru recitarile de dimineata si seara, deoarece acest lucru este mentionat in numeroase hadeeth-uri de la Profet (sall Allahu aleihi wa sallam) in care se spune:”Cine spune asta sau asta dimineata.. si asta sau asta seara..”.

Invatatii au opinii diferite in ce priveste timpul exact in ce priveste inceputul si sfarsitul perioadei de dimineata si seara.

Unii dintre ei au spus ca timpul de dimineata incepe cand se ivesc zorii (adhan Fajr) si se termina cand rasare soarele (practic intervalul in care se face Fajr). Altii au spus ca se termina atunci cand se termina dimineata (inainte de pranz), adica cand se termina timpul Rugaciunii al-Duha, dar timpul preferat pentru dzikr este de la ivirea zorilor pana cand rasare soarele.

In legatura cu seara, unii invatati au spus ca timpul pentru dzikr incepe de la timpul de ‘Asr si se termina cand apune soarele, iar altii au spus ca dureaza pana cand o treime din noapte a trecut. Iar altii au spus ca timpul pentru dzikr de seara incepe dupa apusul soarelui.

Probabil cea mai potrivita opinie este ca o persoana trebuie sa se straduiasca sa recite pomenirile de dimineata intre ivirea zorilor si rasaritul soarelui (intervalul Rugaciunii de Fajr), si daca a ratat va fi acceptabil daca le recita inainte ca timpul al-duha sa se sfarseasca (aproximativ 30 min inainte sa intre Rugaciunea de Dzuhr).

Si ar trebui sa recite pomenirile de seara intre timpul de ‘Asr si Maghrib, iar apoi daca rateaza, va fi acceptabil daca le recita inainte ca o treime din noapte sa treaca.

Dovada pentru aceasta preferinta este faptul ca, Coranul ne indeamna sa-L pomenim pe Allah dimineata devreme (bukoor) si tarziu dupa-amiaza (‘ashiy), care este timpul intre ‘Asr si Maghrib.

Ibn al-Qayyim (rh) a spus:”Allah spune:

“…si preamareste-L cu lauda pe Stapanul tau, inainte de rasaritul soarelui si inainte de asfintit.” Coran 50:39

Aceasta este interpretarea a ceea ce este mentionat in hadeeth, “Oricine spune asta si asta dimineata… si seara”.

Ceea ce intelege prin asta este, inainte ca soarele sa rasara, si inainte sa apuna.

Timpul pentru acest lucru este intre ivirea zorilor si rasaritul soarelui si intre ‘Asr si Maghrib.

Allah spune:

 “..Si preamareste-L pe Domnul Tau cu lauda, atat spre seara (‘ASHI- dupa mijlocul zilei pana la apus) cat si spre dimineata (IBKAR- dimineata foarte devreme sau rasaritul soarelui pana inainte de pranz)”. Coran 40:55

Ibkaar inseamna prima parte a zilei, iar ‘ashiy inseamna ultima parte. Deci timpul este dupa Fajr si dupa ‘Asr.”

(Sumar din al-Waabil al-Sayyib, 200. Vezi si Sharh al-Adhkaar al-Nawawiyyah de Ibn ‘Allaaj, 3/74, 75, 100). 

Sunt de asemenea dzikr care se recita in timpul noptii, dupa cum se spune in hadeeth-ul:”Oricine recita ultimele doua versete din Surat al-Baqarah noaptea, vor fi suficiente pentru el.”  (al-Bukhaari, 4008; Muslim, 807).

Si se cunoaste ca noaptea incepe la apus (Maghrib),  si se termina la ivirea zorilor (adhan Fajr).

Asa ca, Musulmanii trebuie sa se straduiasca sa recite fiecare dzikr care este conectat cu un timp specific la timpul potrivit, dar daca rateaza, trebuie sa recupereze sau nu?

Shaykh Muhammad ibn Saalih al-‘Uthaymeen (rh) a spus:”In legatura cu recuperarea daca uita, speram ca va fi rasplatit pentru asta.”. [islam q&a]

Si Allah stie cel mai bine!

Articole relationate:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/07/19/pomenirea-lui-allahdzikr-dimineata-si-seara/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2016/08/21/adhkaar-inainte-de-a-merge-la-culcare/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/01/09/ce-se-intampla-cu-sufletul-in-timpul-somnului/

© ISLAMUL PACEA ETERNA 2013-2017

POMENIRI (DZIKR) PENTRU DIMINEATA SI SEARA:

Anas (RA) a spus că l-a auzit  pe Profet, sall Allahu aleihi wa sallam spunand: „Să stau cu oamenii pomenindu-L pe Atotputernicul Allah, de la Rugaciunea de dimineață (Fajr) până la răsăritul soarelui, este mai iubit pentru mine decât eliberarea a patru sclavi dintre copiii lui Isma’il. Să stau cu oamenii pomenindu-L pe Allah de la Rugaciunea de după-amiază (‘Asr), până când apune soarele, este mai iubit pentru mine decât eliberarea patru sclavi dintre  copiii lui Isma’il.“ [Relatat  de Abu Dawud (numărul 3667). Al-Albani l-a clasat  ca hasan (bun) în SahihAbu Dawud 2/698.

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ „اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ”.

– ‘A ‘oothu billaahi minash-Shaytaanir-rajeem. Allaahu laa ‘ilaaha ‘illaa Huwal-Hayyul-Qayyoom, laa ta’khuthuhu sinatun wa laa nawm, lahu maa fis-samaawaati wa maa fil-‘ardh, man thai-lathee yashfa’u ‘indahu ‘illaa bi’ithnih, ya’lamu maa bayna ‘aydeehim wa maa khalfahum, wa laa yuheetoona bishay’im-min ‘ilmihi ‘illaa bimaa shaa’a, wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal’ardh, wa laa ya’ooduhu hifdhuhumaa, wa Huwal- ‘Aliyyul- ‘Adheem.

Îmi caut refugiu în Allah de la Satan, cel alungat. Allah! Nu este nimeni vrednic de adorare in afara de El,, Cel Veșnic Viu, Cel care susține și protejează tot ce există. Nici atipirea, nici somnul nu îl cuprind. Lui îi aparține tot ceea ce este în ceruri și orice este pe pământ. Cine este cel care poate mijloci cu El decât cu permisiunea Lui? El știe ce se întâmplă cu ei în această lume și ce se va întâmpla cu ei în Viata de Apoi. Și niciodată nu vor cuprinde nimic din cunoașterea Lui, cu excepția a ceea ce El dorește. Tronul Lui se întinde peste ceruri și pe pământ și nu simte nici o oboseală în păzirea și păstrarea lor. Și El este Cel Prea Înalt, Cel Mare. (Ayat-ul Kursi 2:255)

Ref: Oricine spune acest lucru când se trezeste dimineața, va fi protejat de djinini până când se retrage seara și oricine îl va spune când se retrage seara va fi protejat de ei până când se va trezi dimineața. A fost raportat de Al-Hakim 1/562, Al-Albani l-a considerat autentic în Sahihut-Targhib wat-Tarhib 1/273. El a spus că lanțul de transmisie al lui At-Tabarani este de incredere (Jayyid).

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ „قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ۞ اللهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ”

Bismillaahir-Rahmaanir-Raheem. Qul Huwallaahu ‘Ahad. Allaahus-Samad. Lam yalid wa lam yoolad. Wa lam yakun lahu kufuwan ‘ahad.

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător! Spune: „El este Allah, Cel Unic! Allah este As-Samad! El nu zămisleşte şi nu este născut Şi El nu are pe nimeni egal!” Surat Iklas (112)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ „قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّ النَّفّٰثَٰتِ فِي الْعُقَدِ ۞ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ”.

Bismillaahir-Rahmaanir-Raheem. Qul ‘a’oothu birabbil-falaq. Min sharri ma khalaq. Wa min sharri ghaasiqin ‘ithaa waqab. Wa min sharrin-naffaathaati fil-‘uqad. Wa min sharri haasidin ‘ithaa hasad.

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător! Spune:”Eu caut adăpost la Stăpânul revărsatului zorilor/Împotriva răului [venind] de la ceea ce El a creat/ Şi împotriva răului întunericului care se aşterne/ Şi împotriva răului vrăjitoarelor care suflă în noduri/ Şi împotriva răului pizmuitorului, când pizmuieşte.” Surat al-Falaq (113)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ „قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۞ مَلِكِ النَّاسِ ۞ إِلَهِ النَّاسِ ۞ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۞ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۞ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ”.

Bismillaahir-Rahmaanir-Raheem. Qul ‘a’oothu birabbin-naas. Malikin-naas. ‘Ilaahin-naas. Min sharril-waswaasil-khannaas. Allathee yuwaswisu fee sudoorin-naas. Minal-jinnati wannaas.

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător! Spune: „Eu caut adăpost la Domnul oamenilor, Stăpânul oamenilor, Dumnezeul oamenilor/ Împotriva răului ademenitorului fugar/ Care şopteşte în piepturile oamenilor,Dintre djinni şi oameni”. Surat An-Naas (114)

(A se recita in lb araba de trei ori fiecare)

Ref: Al-Ikhlas 112:1-4. – Al-Falaq 113:1-5. – An-Nas 114:1-6 –Oricine le recita de trei ori dimineata si seara, ii vor fi de ajuns (ca o protectie) impotriva tuturor lucrurilor. Hadisul a fost raportat de către Abu Dawud 4/322, si At-Tirmithi 5/567. Vezi si Al-Albani’s Sahih At-Tirmithi 3/182.

„أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ للهِ وَالْحَمْدُ للهِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحَدْهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ربِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَومِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَومِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَسُوءِ الكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ”.

 ‘Asbahnaa wa ‘asbahal-mulku lillaahi walhamdu lillaahi, laa ‘ilaaha ‘illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu wa Huwa ‘alaa kulli shay’in Qadeer. Rabbi ‘as’aluka khayra maa fee haathal-yawmi wa khayra maa ba’dahu wa ‘a’oothu bika min sharri maa fee haathal-yawmi wa sharri maa ba’dahu, Rabbi ‘a’oothu bika minal-kasali, wa soo’il-kibari, Rabbi ‘a’oothu bika min ‘athaabin fin-naari wa ‘athaabin fil-qabri.

Am intrat într-o nouă zi 1 și cu ea toată stăpânirea este al lui Allah. Lauda este pentru Allah. Nimeni nu are dreptul de a fi venerat, ci numai Allah Singur, care nu are niciun partener. Lui Allah îi aparține stăpânirea, si a Lui este lauda și El este capabil să facă toate lucrurile. Doamne, te rog, pentru binelei acestei zile zilei și al zilelor care vin după ea, și căut adăpost în Tine de răul acestei zilei și al zilelor care vin după ea. 2 Domnul meu, căut refufiu in Tine de lenevie și de neputinta bătranetii. Doamne, îmi caut refugiu la Tine de Pedeapsa Focului  Iadului și de pedeapsa mormântului. 3

Ref:
1 Cand o reciti seara trebuie sa spui ‘Amsaynaa wa’amsal-mulku lillaah:”Am încheiat o altă zi și cu ea toată stăpânirea este a lui Allah
2Cand o reciti seara trebuie sa spui: Rabbi ‘as’aluka khayra maa fee haathihil-laylati, wa khayra maa ba’dahaa, wa ‘a’oothu bika min sharri maa fee haathihil-laylati wa sharri maa ba’dahaa:”Te rog pentru lucrurile bune ale acestei nopți și ale nopților care vin după ea și eu caut refugiu în Tine de răul acestei nopți și al nopților care vin după ea
3Muslim 4/2088.

„اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ”.

Allaahumma bika ‘asbahnaa, wa bika ‘amsaynaa, wa bika nahyaa, wa bika namootu wa ‘ilaykan-nushoor.

O, Allah, prin Tine, intrăm în dimineață și prin Tine intrăm în seară 1, prin Tine trăim și prin Tine murim, si la Tine este Întoarcerea Finală.2

Ref:
1 Când spuneți asta seara, ar trebui să spuneți: Allaahumma bika ‘amsaynaa wa bika’ asbahnaa, wa bika nahyaa, wa bika namoot, wa ‘ilaykal-maseer: „O Allah, Tu ne aduci sfârșitul zilei precum  ne aduci  începutul ei, Tu ne aduci viața și ne aduci moartea, si la Tine este soarta noastră „. 2 Sahih At-Tirmithi 3/142. „

„اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِر لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ”.

 Allaahumma ‘Anta Rabbee laa ‘ilaaha ‘illaa ‘Anta, khalaqtanee wa ‘anaa ‘abduka, wa ‘anaa ‘alaa ‘ahdika wa wa’dika mas-tata’tu, ‘a’oothu bika min sharri maa sana’tu, ‘aboo’u laka bini’matika ‘alayya, wa ‘aboo’u bithanbee faghfir lee fa’innahu laa yaghfiruththunooba ‘illaa ‘Anta.

O, Allah, Tu ești Domnul meu, nu este nimeni vrednic de a fi adorat in afara de Tine. Tu m-ai creat și eu sunt sclavul Tău. Eu păzesc legământul Tău și jurământul Meu față de Tine atât cât sunt în stare. Îmi caut refugiu în Tine de răul a ceea ce am făcut. Recunosc binecuvântările Tale asupra mea și eu recunosc greșelile mele. Iartă-mă, căci nimeni nu poate ierta păcatele in afara de Tine.

Ref: Oricine o recita cu convingere seara si moare in timpul acelei nopti va intra in Paradis si oricine o recita cu convingere dimineata si moare in acea zi va intra in Paradis, Al-Bukhari 7/150. Alte relatari sunt în An-Nasa’i și At-Tirmithi.

„اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ”.

Allaahumma maa ‘asbaha bee min ni’matin ‘aw bi’ahadin min khalqika faminka wahdaka laa shareeka laka, falakal-hamdu wa lakash-shukru.

O, Allah, orice binecuvântare a fost primită de mine sau de oricare dintre creațiile Tale 1 este numai de la Tine Singur, Tu nu ai niciun partener. Toata lauda este pentru Tine și mulțumirile sunt pentru Tine. 2

Ref:
1 Când spuneți asta seara, ar trebui să spuneți: Allaahumma maa ‘amsaa bee …: „O, Allah, cum intru în această seară …”
2 Oricine recitesta aceasta dimineata, si-a indeplinit obligatia de a-i multumi lui Allah pentru acea zi; și oricine o spune seara, și-a îndeplinit obligația pentru acea noapte. Abu Dawud 4/318, An-Nasa’i Amalul-Yawm wal-Laylah (nr.7), Ibn As-Sunni (nr 41), Ibn Hibban (nr 2361). Lanțul său de transmisie este bun (Hasan), Ibn Baz, p. 24.

اللّهُـمَّ عافِـني في بَدَنـي ، اللّهُـمَّ عافِـني في سَمْـعي ، اللّهُـمَّ عافِـني في بَصَـري ، لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ. (ثلاثاً)
اللّهُـمَّ إِنّـي أَعـوذُبِكَ مِنَ الْكُـفر ، وَالفَـقْر ، وَأَعـوذُبِكَ مِنْ عَذابِ القَـبْر ، لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ . (ثلاثاً)

Allaahumma ‘aafinee fee badanee, Allaahumma ‘aafinee fee sam’ee, Allaahumma ‘aafinee fee basaree, laa ‘ilaaha ‘illaa ‘Anta
Allaahumma ‘innee ‘a’oothu bika minal-kufri, walfaqri, wa ‘a’oothu bika min ‘athaabil-qabri, laa ‘ilaaha ‘illaa ‘Anta. (three times)

O, Allah, fă-mă sănătos în trupul meu. Allah, păstreaza pentru mine auzul meu. Allah, pastreaza pentru mine vederea mea. Nu este nimeni vrednic de adorare in afara de Tine. (Recita de trei ori în limba arabă.)
O, Allah, eu caut refugiu in Tine de necredinta si saracie si eu caut Refugiu in Tine de  pedeapsa mormantului. Nu are nimeni drept de a fi adorat in afara de Tine. este vrednic de închinare decât Tu. (Recita de trei ori în limba arabă.)

Ref:
Abu Dawud 4/324, Ahmad 5/42, An-Nasa’i, Amalul-Yawm wal-Laylah (nr.22), Ibn As-Sunni (nr 69), Al-Bukhari Al -Adab Al-Mufrad . Lanțul său de transmisie este bun (Hasan), Ibn Baz, p. 26.

„حَسْبِيَ اللهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ”.

Hasbiyallaahu laa ‘ilaaha ‘illaa Huwa ‘alayhi tawakkaltu wa Huwa Rabbul-‘Arshil-‘Adheem .

Allah este suficient pentru mine. Nu este nimeni vrednic de adorare in afara de El. Mi-am pus încrederea în El, El este Domnul Tronului Cel Maret. (Se recita de șapte ori în limba arabă.)

Ref:
Allah va acorda oricui o recita de șapte ori dimineața sau seara, orice doreste din această lume sau din următoarea. Ibn As-Sunni (nr.71), Abu Dawud 4/321. Ambele ralatari sunt atribuite direct Profetului sall Allahu aleihi wa sallam(Marfu1). Lanțul transmisiei este Sahih). Ibn As-Sunni.

„اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْللِي، وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي”.

Allaahumma ‘innee ‘as’alukal-‘afwa wal’aafiyata fid-dunyaa wal’aakhirati, Allaahumma ‘innee ‘as’alukal-‘afwa wal’aafiyata fee deenee wa dunyaaya wa ‘ahlee, wa maalee , Allaahum-mastur ‘awraatee, wa ‘aamin raw’aatee, Allaahum-mahfadhnee min bayni yadayya, wa min khalfee, wa ‘an yameenee, wa ‘an shimaalee, wa min fawqee, wa ‘a’oothu bi’adhamatika ‘an ‘ughtaala min tahtee.

O, Allah, îți cer iertarea și protecția Ta în această lume și în următoarea. O, Allah, îți cer iertarea și protecția Ta în religia mea, în afacerile mele lumești, în familia mea și în averea mea. O, Allah, ascunde secretele mele și mă apără de suferință. O, Allah, păzește-mă de ceea ce este în fața mea și în spatele meu, de la stânga mea, de la dreapta mea și de deasupra mea. Îmi caut refugiu în Măretia Ta ca să nu fiu lovit de sub mine.

Ref:
Sahih Ibn Majah 2/332 and Abu Dawud.

„اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءاً، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ”.

Allaahumma ‘Aalimal-ghaybi wash-shahaadati faatiras-samaawaati wal’ardhi, Rabba kulli shay’in wa maleekahu, ‘ash-hadu ‘an laa ‘ilaaha ‘illaa ‘Anta, ‘a’oothu bika min sharri nafsee, wa min sharrish-shaytaani wa shirkihi, wa ‘an ‘aqtarifa ‘alaa nafsee soo’an, ‘aw ‘ajurrahu ‘ilaa Muslimin.

O, Allah, Cunoscator al celor nevăzute și vazute, Creatorul cerurilor și al pământului, Domnul și Posesorul a tot ce exista, mărturisesc că nu este nimeni vrednic de adorare in afara de Tine. Caut refugiu în Tine de răul sufletului meu și de răutatea lui Satan și a ajutoarelor lui. (Îmi caut refugiu în Tine) să-mi aducă răul asupra sufletului meu și să dăuneze oricărui musulman.

Ref:
Sahih At-Tirmithi 3/142 and AbuDawud.

„بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ”.

Bismillaahil-lathee laa yadhurru ma’as-mihi shay’un fil-‘ardhi wa laa fis-samaa’i wa Huwas-Samee ‘ul- ‘Aleem .

În Numele lui Allah, in ale Carui Nume este protectie impotriva oricarui rau de pe pamant si din cer, si El este Cel care aude totul si Atoatestiutor (Recita de trei ori în limba arabă).

Ref:
„Oricine o va recita de trei ori dimineata, nu va fi afectat de nici o nenorocire pana seara si oricine o recita de trei ori seara nu va fi afectat de nicio nenorocire pana dimineata”. [Abu Dawud 4/323, At-Tirmithi 5/465, Ibn Majah 2/332, Ahmad. Calea de transmisie a lui Ibn Majah este bună (Hasan), Ibn Baz, p. 39.]

„رَضِيتُ باللهِ رَبَّاً، وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ نَبِيَّاً”.

Radheetu billaahi Rabban, wa bil-‘Islaami deenan, wa bi-Muhammadin (sallallaahu ‘alayhi wa sallama) Nabiyyan.

Sunt mulțumit cu Allah ca Domn al meu, cu Islamul ca religia mea și cu Muhammad (sall Allahu aleihi wa sallam) ca Profet. (Recita de trei ori în limba arabă.)

Ref:
„Allah a promis oricui recita aceste cuvinte de trei ori în fiecare dimineață sau seară ca va fi mulțumit in Ziua Învierii”. Ahmad 4/337, An-Nasa’i, „Amalul-Yawm wal-Laylah p. 4, Ibn As-Sunni (nr.68), At-Tirmithi 5/465. Lanțul său de transmisie este bun (Hasan), Ibn Baz, p. 39.

„يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ”.

Yaa Hayyu yaa Qayyoomu birahmatika ‘astagheethu ‘aslih lee sha’nee kullahu wa laa takilnee ‘ilaa nafsee tarfata ‘aynin.

O Cel Veșnic Viu, Cel Etern, prin îndurarea Ta Te cheam să-mi indrepti toate afacerile mele. Nu mă lasa (singur) cu sufletul meu nici măcar cat clipirea unui ochi (adică un moment).

Ref:
Lanțul său de transmisie este Sahih, Al-Hakim 1/545, vezi Albani, Sahihut-Targhib wat-Tarhib, 1/273.

Asbahnaa wa ‘asbahal-mulku lillaahi Rabbil-‘aalameen, Allaahumma ‘innee ‘as’aluka khayra haathal-yawmi: Fathahu wa nasrahu wa noorahu, wa barakatahu, wa hudaahu, wa’a’oothu bika min sharri maafeehi wa sharri maa ba’dahu.

Am intrat într-o nouă zi și cu ea toată stăpânirea care aparține lui Allah, Domnul a tot ceea ce există. O, Allah, Te rog pentru binele din această zi, pentru biruința, ajutorul, lumina, binecuvântările și îndrumarea ei. Eu caut refugiu in Tine de raul care este in ea si de raul care o urmeaza.

Ref:
Pentru recitarea de seara se spune: Allaahumma ‘innee ‘as’aluka khayra haathihil-laylati:”O, Allah Te tog pentru binele acestei nopti”

Abu Dawud 4/322. -Hasan. Vezi si Ibn Al-Qayyim, Zadul- Ma’ad 2/273.

„أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ، حَنِيفَاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ”.

-. ‘Asbahnaa ‘alaa fitratil-‘Islaami wa ‘alaa kalimatil-‘ikhlaasi, wa ‘alaa deeni Nabiyyinaa Muhammadin (sallallaahu ‘alayhi wa sallama), wa ‘alaa millati ‘abeenaa ‘Ibraaheema, haneefan Musliman wa maa kaana minal-mushrikeen.

We have entered a new day 1 upon the natural religion of Islam, the word of sincere devotion, the religion of our Prophet Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him), and the faith of our father Ibrahim. He was upright (in worshipping Allah), and a Muslim. He was not of those who worship others besides Allah. 2

Reference:
1 When you say this in the evening, you should say: ‘Amsaynaa ‘alaa fitratil-‘Islaam...: „We end this day…”
2 Ahmad 3/406-7, 5/123, An-Nasa’i, ‘Amalul- Yawm wal-Laylah (no. 34), At-Tirmithi 4/209.

„سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ”.

-. Subhaanallaahi wa bihamdihi.

Glory is to Allah and praise is to Him. (Recite one hundred times in Arabic ).

Reference:
„Whoever recites this one hundred times in the morning and in the evening will not be surpassed on the Day of Resurrection by anyone having done better than this except for someone who had recited it more. ” Al-Bukhari 4/2071.

„لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ”.

-. Laa ‘ilaaha ‘illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu, wa Huwa ‘alaa kulli shay’in Qadeer.

None has the right to be worshipped but Allah alone, Who has no partner. His is the dominion and His is the praise and He is Able to do all things . (Recite ten times 1 in Arabic or one time to ward off laziness.)2

Reference:
1Allah will write ten Hasanaat (rewards) for whoever recites this ten times in the morning, and forgive him ten misdeeds and give him the reward of freeing ten slaves and protect him from Satan. Whoever recites this ten times in the evening will get this same reward. An-Nasa’i, ‘Amalul-Yawm wal-Laylah (no. 24). Its chain of transmission is sound (Sahih). Albani 1/272. Abu Hurayrah «fe narrated that the Prophet j§ said: „Allah will write one hundred Hasanat for whoever says There is no God but Allah alone, He has no partner. To Allah is possession of everything, and to Him all praise is. He is Capable of all things’ ten times in the morning, and forgive him one hundred misdeeds. He will have the reward of freeing a slave and will be protected from Satan throughout the day unto dusk. Whoever says it in the evening will have the same reward.” Ahmad 8/704, 16/293. Its chain of transmission is good (Hasan), Ibn Baz, p. 44.
2 Whoever recites this in the morning, will have the reward of freeing a slave from the Children of Isma’il. Ten Hasanaat (rewards) will be written for him, and he will be forgiven ten misdeeds, raised up ten degrees, and be protected from Satan until evening. Whoever says it in the evening will have the same reward until morning. Abu Dawud 4/319, 3/957, Ahmad 4/ 60, Ibn Majah 2/331, Ibn Al-Qayyim Zadul-Ma’ad 2/388. Its chain of transmission is sound (Sahih). Al-Albani 1/270.

„سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ: عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ”.

-. Subhaanallaahi wa bihamdihi: ‘Adada khalqihi, wa ridhaa nafsihi, wa zinata ‘arshihi wa midaada kalimaatihi.

Glory is to Allah and praise is to Him, by the multitude of His creation, by His Pleasure, by the weight of His Throne, and by the extent of His Words. (Recite three times in Arabic upon rising in the morning .)

Reference:
Muslim 4/2090.

„اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، وَرِزقاً طَيِّباً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً”.

-. Allaahumma ‘innee ‘as’aluka ‘ilman naafi’an, wa rizqan tayyiban, wa ‘amalan mutaqabbalan.

O Allah, I ask You for knowledge that is of benefit , a good provision , and deeds that will be accepted . (Recite in Arabic upon rising in the morning.)

Reference:
Ibn As-Sunni, no. 54, Ibn Majah no. 925. Its chain of transmission is good (Hasan), Ibn Al-Qayyim 2/375.

„أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ”.

-. ‘Astaghfirullaaha wa ‘atoobu ‘ilayhi.

I seek the forgiveness of Allah and repent to Him. (Recite one hundred times in Arabic during the day .)

Reference:
Al-Bukhari, cf. Al-Asqalani, Fathul-Bari 11/101, Muslim 4/2075.

„أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ”.

-. ‘A’oothu bikalimaatil-laahit-taammaati min sharri maa khalaqa.

I seek refuge in the Perfect Words of Allah from the evil of what He has created. (Recite three times in Arabic in the evening .)

Reference:
Whoever recites this three times in the evening will be protected from insect stings, Ahmad 2/ 290, An-Nasa’i, ‘Amalul-Yawm wal-Laylah no. 590, At-Tirmithi 3/187, Ibn As-Sunni no. 68. According to Al-Albani, Ibn Majah’s (2/266) chain of transmission is sound (Sahih), and following Ibn Baz 45, At-Tirmithi’s report is good (Hasan).

„اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ”.

-. Allahumma salli wa sallim ‘alaa nabiyyinaa Muhammadin

Oh Allah, we ask you for peace and blessings upon our prophet Muhammad (Recite ten times in Arabic)

Reference:
The prophet (peace be upon him) said: „Who recites blessings upon me 10 times in the morning and 10 times in the evening will obtain my intercession on the Day of Resurrection.” At-Tabrani reported this Hadith together with two chain of transmissions. One of them is reliable (Jayyid). See Haithami’s Majma’ Az-Zawa’id 10/120, and Al-Albani’s Sahih At-Targhib Wat-Tarhib 1/273

CE PLANTAM IN JENNAH (PARADIS)

STEPS

CE PLANTAM IN JENNAH

Bismillahi wa Alhamdulillahi wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

Unul dintre cele mai remarcabile lucruri ce au legatura cu Jennah este acela ca, credinciosul mosteneste ceea ce a plantat in Dunya (viata lumeasca).

Cand Profetul salAllahu aleihi wa sallam s-a urcat la ceruri in timpul Calatoriei Nocture (Al-Isra Al-Miraj), l-a intalnit pe Ibrahim aleihi salam care a spus:

“Bine ai venit Profet drept si fiul meu drept!” Apoi a spus:”Muhammad, transmite salutul meu (salam) comunitatii tale si spune-le lor ca Paradisul are Pamant sanatos si pur si apa dulce. El este un pamant neplantat si rasadurile lui sunt: SubhanAllah, Alhamdulillah, La ilaha illAllah, Allahu Akbar [iar intr-o alta relatare: si La Hawla wa la quwwata illa billah], asa ca, porunceste-le lor (Ummei tale) sa planteze multe seminte.”[Tirmidhi]

Aceasta arata importanta Dzikr si pomenirea constanta a lui Allah.
Intr-un hadis autentic, Profetul salAllahu aleihi wa sallam i-a spus lui Abū Mūsā al-Ashʿarī:
“Sa te indrum catre un cuvant care este unul dintre comorile Paradisului?” El a raspuns afirmativ. Atunci Profetul salAllahu aleihi wa sallam a spus: La hawla wa la quwwata illa billah”.[Bukhāri &Muslim]

Intr-o alta relatare, Mesagerul lui Allah salAllahu aleihi wasallam a spus:”Cele mai bune cuvinte in fata lui Allah sunt patru: SubḥānAllāh, al-Ḥamdulillāh, Lā ilāha illAllāh, Allāhu Akbar…”
[Muslim]

Ganditi-va ca Paradisul este imens, si chiar si ultimei persoane care va intra in el dupa ce va fi purifcat in Iad, i se va darui echivalentul a de zece ori fata de tot ce se afla pe Pamant [Muslim].

Asadar, sa ne ocupam cu plantarea locului nostru din Jennah cu Dzikr (pomenirea lui) Allah!

<..celor care-L pomenesc pe Allah mereu si acelora (dintre femei) care-L pomenesc, Allah le-a pregatit iertare si rasplata mare.”> Coran 33:35

Si fie ca Allah Subhanahu Wa Ta’ala sa ne daruiasca Jannatul Firdaws!
La hawla wa la quwwata illa billah! Ameen! Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!
Sal Allahu ala Muhammad, Sal Allahu aleihi wa sallam!

CezarinaS.

TOGETHER FOR ETERNAL PEACE!

Islamul Pacea Eterna

ESTE ESENTIAL SA MISCAM BUZELE ATUNCI CAND RECITAM CORANUL SAU FACEM DZIKR?

 

PICTURE

 

ESTE ESENTIAL SA MISCAM BUZELE ATUNCI CAND RECITAM CORANUL SAU FACEM DZIKR?

BISMILLAH

Lauda lui Allah, Stapanul Tuturor Lumilor!

Pomenirea lui Allah (dzikr) este una dintre cele mai nobile fapte pe care le poate face un Musulman. Dzikr nu este numai o actiune verbala, ci putem sa-L pomenim pe Allah in inimile noastre, cu buzele noastre sau prin actiuni fizice.

Shaykh ‘Abd al-Rahmaan ibn Sa’di (Allaah sa aiba mila de el) a spus:
Expresia dhikr Allaah (pomenirea lui Allaah) include orice lucru prin mijlocul caruia o persoana se poate apropia de Allah, cum ar fi credinta (‘aqeedah), ganduri, fapte ale inimii, actiuni fizice, laudarea lui Allah, a invata si a preda stiinta benefica, samd. Toate acestea reprezinta pomenirea lui Allah. [Al-Riyaadh al-Nadrah, p. 245]

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen a declarat:
Pomenirea lui Allah (dhikr) poate fi in inima, cu limba sau in actiuni fizice. Principiul de baza este pomenirea in inima, asa cum Profetul sallAllahu aleihi wa salam a spus:”In corp este o bucata de carne, care daca este sanatoasa, atunci intregul corp este sanatos, iar daca este stricata, atunci intreg corpul este stricat. Si aceasta este inima.” [Bukhaari & Muslim]

Ceea ce conteaza este pomenirea in inima, deoarece Allah ne spune:
“..si nu te supune aceluia caruia i-am facut inima nepasatoare fata de pomenirea Noastra, care urmeaza poftei sale si ale carui fapte sunt in desert.” [18:28]

Pomenirea lui Allah cu limba noastra sau prin actiuni fizice, fara sa-L pomenim pe El in inima noastra este o greseala serioasa; este asemanatoare cu trupul care este lipsit de suflet.
A-L pomeni pe Allah in inima, inseamna sa te gandesti la semnele lui Allah, sa-L iubesti pe El, sa-L venerezi pe El, sa te intorci cu cainta catre El, sa te temi de El, sa-ti pui increderea in El, si alte actiuni ale inimii.
Pomenirea lui Allah cu limba inseamna sa rostesti toate cuvintele care te vor aduce mai aproape de Allah, iar dintre toate, spune:”LAA ILAAHA ILL ALLAH”.

Pomenirea lui Allah prin fapte, inseamna orice fapta care te poate aduce mai apropape de Allah, cum ar fi statul si plecaciunea si prosternarea din timpul Rugaciunii, straduinta pe Calea lui Allah, plata zakatului, etc.Toate acestea fac parte din pomenirea lui Allah, pentru ca atunci cand facem asta, noi ne supunem lui Allah.

Recita ceea ce ti s-a revelat in Carte(Coranul) si implineste Rugaciunea [As-Salat]. Rugaciunea impiedica de la Al-Fahsha (pacate grave de orice fel, legaturi intime ilegale) si de la Al-Munkar (politeism, necredinta, ceea ce este oprit). Iar pomenirile (lauda) lui Allah (pentru voi) sunt lucru si mai mare (decat pomenirea lui Allah de catre voi in Rugaciuni), iar Allah stie ce faceti voi!”29:45

Abu Al-Aliyah a comentat versetul:
Rugaciunea (As-Salat) are trei atribute, iar Rugaciunea care nu contine nici una dintre aceste atribute nu este o Rugaciune adevarata. Ele sunt:

1) sa fie in totalitate si sincer de dragul lui Allah Singur (Ikhlas);

2) teama de Allah si pomenirea lui Allah. Ikhlas te determina sa faci fapte bune, iar teama te impiedica de la implinirea de fapte rele;

3) pomenirea lui Allah este Coranul care contine porunci si interdictii.

Ibn Awn Al-Ansari a spus:”Cand faci Rugaciunea, faci o fapta buna, care te impiedica de la pacatele imorale si fapte rele, iar ceea ce faci este parte din pomenirea lui Allah care este mai mare.

In ce priveste adzkaar care este rostit cu limba, cum ar fi recitarea Coranului, rostirea Tasbeeh (SubhanAllah), Tahmeed (Alhamdulillah), Tahleel (Laa Ilaha ill Allah), Takbir (Allahu Akbar), si toate pomenirile de dimineata si seara, sau cand mergem la culcare, cand iesim/intram in casa, samd, este esential sa ne miscam limba (automat si buzele).Nu va fi luat in considerare ca le-am rostit, daca nu ne miscam limba.

Ibn Rushd a relatat in al-Bayaan wa’l-Tahseel (1/490) ca Imam Malik (Allah sa aiba mila de el) a fost intrebat despre o persoana care recita atunci cand face Rugaciunea, dar nimeni nu poate sa-l auda, nici macar el insusi, si nu-si misca limba.
El a spus:”Aceasta nu este recitare, deoarece recitarea este cea in care se misca limba.”

Al-Kasaani a spus in Badaa’i’ al-Sanaa’i’ (4/118):
“Recitarea trebuie facuta numai prin miscarea limbii. Nu stiti ca daca cel care poate sa recite dar nu-si misca limba, rugaciunea lui nu este acceptata? La fel, cel care recita/citeste Coranul, nu se poate spune ca a recitat daca nu-si misca limba, ci mai degraba doar ca s-a uitat la el.
Acest lucru este indicat si de faptul ca, invatatii spun ca nu este permis pentru o persoana aflata in stare de junub sa recite Coranul cu limba sa, dar ei spun ca este permisibil sa se uite la Mus-haf (Coranul sub forma de carte) si sa recite Coranul in inima lui, fara sa-si miste limba. Acest lucru demonstreaza ca este o diferenta intre cele doua, si ca, a nu misca limba , nu poate fi socotita ca citire sau recitare. [al-Majmoo’, 1/187-189]

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen Allah sa aiba mila de el) a fost intrebat:’Este obligatoriu sa misti limba cand reciti Coranul in Rugaciune, sau este sufiecient sa reciti in inima ta?
El a raspuns:”Recitarea trebuie facuta prin miscarea limbii. Daca o persoana recita in inima lui cand face Rugaciunea, nu este suficient. In mod similar, aceeasi regula se aplica si in cazul tuturor pomenirilor (adhkaar), nu este suficient sa le recitam in inima, ci este esential sa ne miscam limba si buzele.
Majmoo’ Fataawa Ibn ‘Uthaymeen, 13/156

RECITAREA ADHKAR PENTRU CEL CARE SE AFLA IN STARE DE IMPURITATE RITUALA-JUNUB

Este permisibil pentru cel aflat in stare de Junub (impuritatea datorata relatiilor sexuale) sa faca Du’a, si sa-L pomeneasca pe Allah, incluzand pomenirile (adhkar) recomandate inainte de culcare.
Intr-un hadis relatat de Aisaha(radiyAllahu anha) se spune:” Mesagerul lui Allah, sallAllahu aleihi wa salam obisnuia sa-L pomeneasca pe Alah in toate situatiile.”[Muslim]
Unii dintre comentatorii acestui hadis au spus: Acest hadis precizeaza principiul de baza, care este pomenirea lui Allah in toate circumstantele, indiferent daca te afli in stare de impuritate minora sau majora.
Dhikr in forma de Tasbeeh, Tahleel, Takbeer si alte pomeniri similare sunt permise in toate situatiile, in acord cu consensul Musulmanilor.
Ceea ce este interzis, este Dzikr care consta in recitarea Coranului, un verset intreg sau mai mult, fie ca este recitat din Mus-haf sau recitat din memorie.Dar este mustahab (recomandat) pentru cel care se afla in Junub, sa-si spele partile intime si sa faca wudu’ (ablutiunea) cand doreste sa mearga la culcare (daca nu doreste sa faca baia completa imediat , ci vrea sa mai amane), deorece acest lucru este stipulat intr-un hadis relatat de Umar (radiyAllahu anhu), care a spus:

O, Mesager al lui Allah! Poate unul din noi sa doarma daca este in Junub?” El, sallAllahu aleihi wa slam a spus:”Da, daca face wudu’.” [Bukhari]

[ al-Sharh al-Mumti’ by Ibn ‘Uthaymeen, 1/288; Tawdeeh Ahkaam by al-Bassaam, 1/250; Fataawa Islamiyyah, 1/232]-Islam Q&A

Si Allah stie cel mai bine!

Pacea fie asupra voastra!

CezarinaS.

Islamul Pacea Eterna

 

♥ ALHAMDULILLAH ♥

large

Alhamdulillah!
Cea Mai Perfecta  Si Mai Minunata Lauda

BISMILLAH

Lauda lui Allah, Stapanul Tuturor Lumilor
Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!

Ca Musulmani, expresia “Alhamdulilah” اَلحَمْدُ لِله – este parte integranta a religiei noastre; am fost invatati sa o rostim, atat din Coran cat si din Sunah, si multi dintre noi o folosim in vocabularul nostru zilnic, ca sa nu mai amintim despre faptul ca o rostim de fiecare data cand recitam Surat Al-Fatiha.


Alhamdulillah” este o expresie extraordinara, cu un inteles adanc, care ar necesita pagini intregi de explicatii, insa in acest scurt articol, voi incerca sa sumarizez intelesul acestei fraze cuprinzatoare.
Din punct de vedere lingvistic, “Hamd” provine din “ha-meem-daal” si Hamd se foloseste atunci cand mentionam atributele (bune) ale unei persoane, atribute care sunt la nivelul perfectiunii.


Hamd’ este bazat pe “mahabbah” (iubire) si “ta’dheem” (onoare). ‘Hamd’ nu este o expresie “falsa”, menita ca sa multumeasca o persoana fara a avea semnificatie, ci’Hamd’ este intotdeauna adevarata.’Hamd’ implica admiratie, dragoste si amplifica lauda celui care este laudat (mahmood). ‘Hamd’ este o lauda sincera si adevarata, si este lauda pe care o merita cel care este laudat (mahmood). ‘Hamd’ mai include de asemenea, recunostinta si multumire.
Rostirea “Alhamdulillah”, implica lauda exclusiva si totala pentru Allah Singur. Cum facem acest lucru? Folosind ‘Al’ inainte de ‘hamd’, care inseamna ca, toata Lauda in toate timpurile este pentru Allah.
Li’ din ‘lillah’,(care inseamna- pentru Allah) implica limitarea, ceea ce inseamna ca , Singurul Care merita sa fie Laudat (hamd) este Allah.
Acum, avand aceasta definitie concreta in minte, ce inseamna cu adevarat “Alhamdulillah”?
Cea mai potrivita definitie ar fi:”Cea mai perfecta si cea mai minunata lauda este pentru Allah”. Noi spunem “Alhamdulillah” din dragoste si onoare, cu umilinta si in completa supunere si sincera recunostinta pentru Allah azza wa jal. Din Coran invatam ca “Alhamdulillah” va fi sfarsitul rugii credinciosilor in Jennah (Paradis):


Cu adevarat, cei care cred si savarsesc fapte bune, Domnul (Rabb) lor ii va calauzi prin credinta lor; pe sub ei vor curge rauri in Gradinile Placerii (Jennah). Ruga (Du’a) lor in ele va fi “Subhanaka Allahumma” (Glorie Tie, O, Allah), si “Salam” (Pace) va fi salutul lor (in Jennah), iar sfarsitul rugii lor va fi “Alhamdulillahi Rabbil-‘Alamin” (Lauda lui Allah, Stapanul Tuturor lumilor-oameni, jinni si tot ce exista).” Coran 10:9-10


Al-Hamdulillah” apare de 38 de ori in Coran. Cand o Sura incepe cu Hamd, implica si faptul ca, de cate ori incepem ceva (de exemplu o Khutbah-predica, o lectie) trebuie sa incepem cu “hamd”. Si de semenea, ne mai invata cum trebuie sa-L laudam pe Allah, rostind “Alhamdulillah”.
Unul dintre Numele lui Alah care coincide cu Hamd, este Al-Hameed. Allah Ta’ala este Al-Hameed-Cel mai demn de a fi Laudat.
Cum este Al-Hameed diferit de ‘mahmood’ (cel care este laudat)?

Mahmood este cel care este laudat numai cand este laudat de cineva. Hameed este Cel care intotdeauna merita sa fie laudat, indiferent daca El este laudat sau nu.
Asa ca, Allah Ta’ala este Cel mai demn de a fi Laudat, chiar daca Il laudam sau nu.
Allah este Al-Hameed in Sine, in Numele Sale, in Atributele Sale si in Actiunile Sale. El merita toata lauda si toata dragostea.
Din toata creatia, Profetul Muhammad-salAllahu aleihi wa sallam, a fost cel care l-a glorificat pe Allah cel mai mult si in cel mai complet mod. Allah ii va darui lui-sal Allahu aleihi wa sallam, steagul laudei in Ziua Invierii, iar el-salAllahu aleihi wa sallam, il va tine in mana sa, iar cei care l-au laudat pe Allah se vor aduna in spatele sau, iar cei care l-au laudat pe Allah cel mai mult, vor fi cel mai aproape de steag. Cei care l-au laudat pe Allah la bine si la greu si sunt rabdatori cu ceea ce Allah a hotarat pentru ei, vor avea o casa in Paradis care se numeste Casa Laudei.
Cand trebuie sa folosim “hamd”? Este indicat sa-L laudam pe Allah tot timpul, asa cum ne bucuram in permanenta de binecuvantarile Lui aparente sau ascunse, in religie sau in viata lumeasca. Allah merita lauda slujitorilor Sai intotdeauna, datorita Numelor si Atributelor Sale Perfecte.
Sunt doua tipuri de lauda: -lauda in sensul de shukr (multumire) pentru toate binecuvantarile lui Allah pentru slujitorii Sai
-lauda pentru ceea ce Allah merita, datorita Numelor si Atributelor Sale perfecte si nobile.
Cunoasterea cu adevarat a Numelor si Atributelor lui Allah, este cel mai bun, cel mai complet si mai maret fel de a-ti indeplini datoria de lauda pentru Allah.
Alhamdulillah”- o fraza atat de scurta, cu un inteles atat de adanc!

Cu Pace,

CezarinaS.

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA S, 2013-2014.

Islamul Pacea Eterna

Pomenirea lui Allah (Dzikr)-dimineata si seara

allahmosc

Pomenirea lui Allah (Dzikr)-dimineata si seara

BISMILLAH

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!

Ibn Al-Qayyim (Allah sa aiba mila de el) a spus:”Pomenirile de dimineata si seara (adhkar) joaca rolul unui scut; cu cat este mai gros cu atat mai mult detinatorul sau nu va fi afectat. Mai mult, puterea lui se intinde atat de mult incat sageata trasa spre el se intoarece inapoi catre cel care a tras.

Allah ne indeamna in Coran:

“..Si preamareste-L pe Domnul Tau cu lauda, atat spre seara (‘ASHI-intre mijlocul zilei pana la apus) cat si spre dimineata (IBKAR-dimineata foarte devreme pana la rasarit)” Coran 40:55

“…si preamareste-L cu lauda pe Stapanul tau, inainte de rasaritul soarelui si inainte de asfintit.”  Coran 50:39

“..Si inalta lauda Domnului tau inainte de rasaritul soarelui, inainte de asfintitul lui si in ceasurile noptii lauda-L..” Coran 20:130

Pomenirea lui Allah este expresia supunerii si devotiunii noastre fata de Allah si este superioara tuturor lucrurilor. Pentru mai multe detalii despre importanta pomenirii lui Allah, click aici:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/07/09/pomenirea-lui-allah-aduce-pacea-in-suflete/

In acest articol  voi face referire la pomenirile speciale pe care Profetul Muhammad sall Allahu aleihi wa sallam ne-a indemnat sa le facem la timpuri speciale, cum ar fi: dimineata si seara. Inainte insa de a va da exemple, vreau sa stabilim care este perioada de timp in care putem face aceste pomeniri, si ce inseamna mai exact, dimineata si seara.

Majoritatea invatatilor sunt de parere ca, perioada la care se face referire este dimineata devreme pana la rasaritul soarelui, practic in intervalul de timp al Rugaciunii de Fajr, si unii dintre ei au prelungit aceasta perioada pana la sfarsitul perioadei in care se poate face Rugaciunea (optionala) Duha- adica cu aproximativ ½ de ora inainte de a intra Rugaciune de Zuhr (pranz); iar cand ne referim la pomenirile de seara, ei au spus ca aceasta perioada incepe odata cu Rugaciunea de ‘Asr (de dupa-amiaza) pana inainte de apusul soarelui, iar unii dintre ei au spus ca se poate extinde si dupa apusul soarelui pana in prima treime a noptii. Pentru a fi mai siguri, si daca luam ca baza si versetele din Coran pe care le aveti la inceputul acestui articol, cand ne referim la dimineata, este mai corect sa luam in considerare intervalul Rugaciunii de Fajr (de cand incepe pana la rasaritul soarelui) si doar daca am uitat sau am intarziat, sa depasim acest interval; iar cand ne referim la seara, ne referim la perioada de timp dupa Rugaciunea de Asr pana inainte de apusul soarelui, iar daca am uitat sau am intarziat, putem sa facem aceste pomeniri si dupa apusul soarelui pana la intrarea Rugaciunii ‘Isha, dupa cum reiese din urmatoarea Fatwa:

TIMPUL PENTRU POMENIRILE DE SEARA

Seara (al-masaa’) este perioada cuprinsa dupa Rugaciunea de ‘Asr pana la Rugaciunea de ‘Ishaa. Recitarea pomenirilor (Dzikr) de seara pot fi facute atat la inceputul cat si la sfarsitul intervalului, pentru ca toata acesta perioada de timp se considera masaa’(seara). Nu intra in aceasta categorie recitarile care trebuiesc facute noaptea, cum ar fi recitarea Ayat-ul Kursi inainte de culcare, sau a ultimelor doua Versete din Surat Al-Baqara.
Adzkar ce este specificat a se recita noaptea, trebuie recitat noaptea, iar cele care se specifica ca trebuie recitate in timpul zilei, trebuie recitate in timpul zilei. In ce priveste pe cel care a uitat si vrea sa recupereze, in shaa Allah va fi rasplatit pentru asta.
[Fatwas of Shaykh Ibn ‘Uthaymeen for al-Da’wah magazine, issue # 1741, 7/2/1421AH,p. 36]

Si Allah stie cel mai bine!

 

           EXEMPLE DE POMENIRI

           PENTRU DIMINEATA SI SEARA

Mesagerul lui Allah, salAllahu aleihi wa sallam a spus:

“Cine recita dimineata si seara: SubhanAllahi wa bihamdihi, de 100 de ori, nu va fi intrecut in Ziua Invierii de nimeni in afara de cel care a recitat aceleasi cuvinte de mai multe ori.”[Muslim]

“ Cine rosteste seara: A’UDZU BI-KALIMATI-LLAHIT-TAMATI MIN SHARRI MA KHALAQ (Caut adapost in Cuvintele Perfecte ale lui Allah de orice rau [venind] de la ceea ce El a creat.) [Muslim] (de 3 ori)

*este cea mai buna protectie impotriva animalelor si insectelor periculoase, si chiar a oamenilor.

“Recitati Surat Al-Ikhlas [nr.112] si Al-Mu’awwidhatain [Surat Al-Falaq(113) si An-Nas(114)] de trei ori, in zori si la amurg si vor fi suficiente pentru voi in orice privinta.” [Abu Dawood &Tirmidhi]

*Aceste Sure din Coran sunt foarte bune pentru pomenirea lui Allah. Mai mult, prin virtutea acestor trei Sure, Allah il va proteja pe cel care le recita, de orice lucru periculos. Intr-un alt hadis, se spune ca Profetul-salAllahu aleihi wa sallam, dupa ce se intindea pe pat (inainte de culcare), recita aceste Sure, apoi sufla in palmele sale si apoi si le trecea peste corpul sau pana unde putea sa ajunga (cu palmele sale).

“Oricine recita de trei ori in fiecare dimineata si seara: BISMILLAHIL-LADZI LA YADURRU MA’AS-MIHI SHAI’UN FIL ARDI WA LA FIS-SAMA’I, WA HUWAS-SAMI’UL ‘ALIM

(In numele lui Allah in ale Carui Nume este protectie impotriva oricarui rau de pe pamant si din cer, si El este Cel care aude totul si Atoatestiutor).(de 3 ori)-[Abu Dawud 4/323, At-Tirmithi 5/465, Ibn Majah 2/332, Ahmad]

*Cel care recita aceasta Du’a, va intra sub protectia lui Allah, si nimic nu va putea sa-i faca rau, in afara de ceea ce  Allah voieste.

HASBI ALLAHU, LAa ILAHA ILlA HUwA, ‘ALayHI TAWAKKALTU, WA HUA RABB-UL ‘ARSHIl ‘AZeeM- Coran 9:129

 (Allah imi este mie de ajuns! Nu este alta divinitate in afara de El! In El ma incred, caci El este Stapanul Tronului cel Maret!)

De la Abu’d-Darda’ (rA) in  Sunan Abu Dawood cu un jayyid isnaad:”Oricine spune dimineata si seara:

Hasbi Allaahu laa illaha illa huwa ‘alayhi tawwakaltu wa huwa rabb al-‘arsh il-‘azeem

(Allah este Suficient pentru mine, nu este alta divinitate in afara de El; in El imi pun increderea si El este Stapanul Tronului cel Maret-Coran 9:129), de sapte ori, Allah, Ludat fie El, il va satisfice (ii va fi de ajuns) in orice privinta (in orice problema pe care o are).”

Cine recita: RADITU BILLAHI RABBAN

                    WA BIL ISLAMI DEENAN

                    WA BI MUHAMMAD ﷺ NABIYYAN

(sunt multumit cu Allah ca Rabb [Domn, Stapan], si cu Islamul ca religie si cu Muhammad-salAllahu aleihi wa sallam, ca Profet), de trei ori dimineata si seara, este un drept al lui Allah de a-l multumi in Ziua Invierii (pe cel care face aceasta declaratie).

Cine recita de trei ori dimineata: SUBHAN-ALLAHI WA BIHAMDIHI, ‘ADADA KHALQIHI, WA RIDA NAFSIHI, WA ZINATAH ‘ARSHIHI, WA MIDADA KALIMATIHI [Muslim-Riyad-us Salihin nr.1433]

*aceste cuvinte vor cantari mai greu decat orice altceva si sunt foarte rasplatite pentru ca, cuvintele pe care le contine sunt pline de Lauda si Glorificarea lui Allah.

LAA ILAHA ILLALLAH WAHDAHU LAA SHAREEKA LAH LAHUL MULK WA LAHUL HAMD WA HUWA ‘ALAA KULLI SHAY’N QADEER x 10 ori recitate dimineata echivaleaza cu rasplata eliberarii unui sclav dintre Bani Ismail; 10 fapte bune sunt inregistrate si 10 fapte rele sunt sterse; va fi ridicat in rang cu 10 trepte si va fi protejat de Shaytan pana seara, iar daca le vei spune seara vei avea aceeasi rasplata pana dimineata.[Abu Dawood 5077]

Cea mai buna ruga de iertare care se recita dimineata si seara:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/dua-dzikr-corner/cea-mai-buna-ruga-de-iertare-sayyid-al-istighfar/

A Cere Protectie Folosindu-ne De Versete Din Coran

-Recitarea Ayat-ul Kursi[2:255] in fiecare zi, preferabil de trei ori dimineata si seara, dar se poate si o singura data. De fapt nu este nicio limita sau restrictie de cate ori sa recitam Ayat-ul Kursi.[sahih Bukhari, 4624,3101]

-Recitarea urmatoarelor Sure: Al-Ikhlas, Al-Falaq si An-Nas, preferabil de trei ori dimineata si seara [Tirmidhi 2058;al-Nasaa’I 5494, Ibn Majah 3511, clasat ca saheeh de Al-Albani, si altii]

-Recitarea acestei  Du’a extrem de benefica si cuprinzatoare dupa Rugaciunea de Fajr:<Allaahumma ‘innee ‘as’aluka ‘ilman naafi’an, wa rizqan tayyiban, wa ‘amalan mutaqabbalan>
(O Allah! Iti cer stiinta benefica, si provizii bune (halal) si fapte care sa fie acceptate)
[Ibn Majah, Al-Albani, Sahih Ibn Majah 1/152 si Majma’uz-Zawd’id 10/111]


TOT PENTRU PROTECTIE, INCEARCA SI:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/03/22/cum-sa-ceri-protectia-lui-allah-impotriva-deochiului/

CE TREBUIE SA FACI INAINTE DE CULCARE:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2016/08/21/adhkaar-inainte-de-a-merge-la-culcare/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/01/09/ce-se-intampla-cu-sufletul-in-timpul-somnului/

Allah sa-i rasplateasca pe toti cei care au citit acest articol!


Islamul Pacea Eterna

POMENIREA LUI ALLAH ADUCE PACEA IN SUFLETE

Medicine_of_the_heart_Remembrance_of_Allah

POMENIREA LUI ALLAH ADUCE PACEA IN SUFLETE

BISMILLAH

Ramadanul este in special o luna a pomenirii lui Allah, care se extinde pe tot parcursul ei si care se poate face, asa cum am mai spus, in orice moment al zilei si al noptii, nu necesita nicio conditie speciala, se poate face mergand, conducand masina, stand, samd, si este una dintre cele mai bune fapte in ochii lui Allah. Insa pomenirea lui Allah, nu se rezuma nicidecum la luna Ramadan, ci trebuie sa aiba loc tot timpul. Insa este puternic recomandata in aceasta luna, pentru ca Ramadanul trebuie presarat cu cat mai multe fapte bune, iar dzikr este unul dintre cele mai bune moduri de a face fapte bune, pentru ca reprezinta Glorificarea lui Allah, iar rasplata pentru aceasta este foarte mare.


Allah Preainaltul spune:

<Pe cei care cred (in Allah, in Trimisul Sau si in Cartea Lui) si a caror inimi sunt linistite (smerite) intru pomenirea lui Allah, caci prin pomenirea lui Allah, se linistesc inimile”> Coran 13:28

<Pomeniti-Ma pe Mine si o sa-Mi aduc aminte de voi.> Coran 2:152

<Si pomeniti-L mult pe Allah, pentru ca voi sa izbanditi.> Coran 62:10

<..celor care-L pomenesc pe Allah mereu si acelora (dintre femei) care-L pomenesc, Allah le-a pregatit iertare si rasplata mare.”> Coran 33:35

Trimisul lui Allah, salAllahu aleihi wa sallam a spus:

“Sa va indrum catre cele mai bune fapte si care sunt cele mai pure in fata Domnului vostru, care va va ridica la ranguri inalte, care sunt mai eficace dacat sa cheltuiti aur si argint (pentru caritate)….Ei au spus: “Sigur”. El, salAllahu aleihi wa sallam a spus: “Pomenirea (Dzikr) lui Allah Preainaltul.”[At-Tirmidhi, Ibn Majah]

Acest hadis ne arata superioritatea pomenirii lui Allah, ca baza pentru orice fapta buna. Pomenirea lui Allah, este expresia supunerii si devotiunii noastre pentru El. Fara ea, chiar si cea mai buna virtute nu are valoare. Trebuie sa avem tot timpul in minte ca, pomenirea lui Allah este superioara tuturor lucrurilor.

Asemanarea dintre cel care-L pomeneste pe Domnul Sau, si cel care nu-L pomeneste, este ca cea dintre o creatura  vie si o creatura  moarta.”[Bukhari&Muslim]

Lipsa pomenirii lui Allah este egala cu moartea, si asa cum cel mort nu mai poate face nimic, similar cel care nu-L pomeneste pe Allah si se indeparteaza de El, nu mai poate face nimic care sa-i aduca vreun beneficiu.

“Allah Preainaltul a spus:”Sunt asa cum slujitorul meu se asteapta sa fiu, si sunt cu el cand Ma pomeneste. Daca Ma pomeneste inlauntrul sau, Il voi pomeni si Eu pe ascuns, iar daca Ma pomeneste intr-o adunare, il voi pomeni si Eu intr-o adunare mai buna (cea a ingerilor).”[Bukhari&Muslim]

Sunt asa cum slujitorul meu se asteapta sa fiu” inseamna ca trebuie sa avem convingerea ca El ne accepta cainta, ne asigura iertarea, ne usureaza si ne ajuta sa ne rezolvam problemele. Pe langa aceasta convingere trebuie sa facem fapte bune care sa-I fie pe plac lui Allah si sa evitam acele fapte pe care El le-a interzis pentru noi. Cu acest tip de conduita, trebuie sa speram la ceea ce este mai bun de la Allah. Pentru ca nu poti avea doar speranta fara sa faci nimic pentru a merita ceea ce este mai bun da la Allah. Cu adevarat, Allah este Cel mai Iertator si Cel mai Indurator cu slujitorii Sai cei credinciosi si supusi.

“Cand un grup de oameni se aduna pentru pomenirea lui Allah, ingerii ii inconjoara (cu aripile lor), Mila (lui Allah) ii acopera, linistea pogoara asupra lor si Allah ii pomeneste in fata celor care se afla in apropierea Sa.”[Muslim]

Acest hadis scoate in relief meritul pomenirii lui Allah si pozitia pe care o au cei care fac acest lucru.

 

emblema