„ALLAH ESTE FRUMOS ȘI IUBEȘTE FRUMUSEȚEA”. CE ÎNSEAMNĂ?

 „ALLAH ESTE FRUMOS ȘI IUBEȘTE FRUMUSEȚEA”. CE ÎNSEAMNĂ?

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa slaatu wa saalamu ala Rasulillah!

Muslim a relatat  în Saheeh-ul său, nr. 131, de la Abd-Allaah ibn Mas’ood, care a relatat că Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus:”Nimeni în inima căruia se află mândrie cât greutatea unui atom nu va intra în Paradis”. Cineva a spus:”Ce se întâmplă dacă unui bărbat îi place ca hainele sale să arate bine și pantofii săi să arate bine?” El (saws) a spus: „Allah este frumos și iubește frumusețea. Mândria înseamnă a nega adevărul și a privi în jos la oameni.”

Ibn al-Qayyim (Allah să aibă milă de el) a spus, comentând acest hadeeth: fraza „Allah este frumos și iubește frumusețea” include hainele frumoase despre care a fost întrebat în acest hadeeth. Este inclusă prin generalizare frumusețea în toate lucrurile – este ceea ce se înțelege aici. În Saheeh Muslim nr. 1686 se spune: „Allah este bun și acceptă numai ceea ce este bun„. În Sunan al-Tirmidhi se spune: „Allah iubește să vadă efectele binecuvântării Sale asupra robului Său” (relatat de al-Tirmidhi, nr. 2963- hasan saheeh).

S-a spus că Abu’l-Ahwas al-Jashami a spus: Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) m-a văzut purtând haine vechi și zdrențuite și m-a întrebat: „Ai ceva avere?”. Am spus:”Da „. El (saws) a spus:” Ce fel de bogăție?” Am spus:”Tot ce mi-a dat Allah dintre cămile și oi”. „El (saws) a spus:”Atunci arată binecuvântările generoase pe care El ti le-a dat.” [Ahmad 15323, al-Tirmidhi, 1929, al-Nisaa’i, 5128).

Allah, Glorificat fie El, iubește efectele binecuvântărilor Sale față de robul Său să fie manifestate (aratate), pentru că aceasta face parte din frumusețea pe care El o iubește și aceasta face parte din recunoștința pentru binecuvântările Sale, care formează o frumusețe interioară (frumusețea caracterului). Allah iubește să vadă frumusețea exterioară a robilor Săi care reflectă binecuvântările Sale asupra lor și frumusețea interioară a recunoștinței lor față de El pentru acele binecuvântări. Pentru că El iubește frumusețea, El coboară asupra robilor Săi hainele și podoabele cu care pot face frumos aspectul lor exterior și le dăruieste Taqwaa (teama de Allah, constiinta de Allah), care le infrumusetează caracterul interior..

Allah spune (interpretarea semnificației):

O, fii ai lui Adam! Noi v-am dat vouă straie care să vă acopere goliciunile, ca şi podoabe. Dar veşmântul smereniei, acesta este cel mai bun!..” [al-A’raaf 7:26]

Si mai spune Allah, vorbind despre oamenii Paradisului:

Allah îi va apăra pe ei de răul acelei Zile şi-i va face pe ei să aibă parte de Nadratan (lumina frumuseții) şi bucurie; Şi îi va răsplăti pe ei pentru că au răbdat, cu o Grădină şi cu [veşminte] de mătase”. [al-Insaan 76:11-12]

Fețele lor vor fi infrumusețate cu Nadrah (lumina frumuseții), adâncul sufletului lor cu bucurie și trupurile lor cu haine de mătase.
Așa cum Allah iubește frumusețea în cuvinte, fapte, îmbrăcăminte și înfățișare exterioară, El urăște urâciunea in cuvinte, fapte, îmbrăcăminte și înfățișare exterioară. El urăște urâciunea și oamenii săi și iubește frumusețea și oamenii săi.

Dar două grupuri sunt greșite în ceea ce privește această problemă:

-Un grup care spune că tot ceea ce Allah a creat este frumos, așa că El iubește tot ceea ce a creat și noi ar trebui să iubim tot ce El a creat și sa nu urâm nimic. Ei spun: oricine își dă seama că tot ce există vine de la El va vedea că este frumos … acești oameni nu au niciun simț de gelozie de dragul lui Allah sau de ură  de dragul lui Allah sau de denunțare a ceea ce este rău (munkar) sau jihaad de dragul lui Allah, sau de aderare la limitele Lui. Ei privesc frumusețea imaginilor, de sex masculin sau de sex feminin, ca făcând parte din frumusețea pe care o iubește Allah și caută să se închine lui Allah prin acte imorale. Unii dintre ei ar putea chiar să meargă atât de departe încât să pretindă că Acela pe care ei Îl adoră este manifestat sau încarnat în acele imagini. (Astaghfirullah).

-Al doilea grup pe de altă parte, spune că Allah condamnă frumusețea imaginilor, a formelor și a aparențelor exterioare. Allah spune despre Munaafiqoon (ipocriți) (interpretarea semnificației):

Dacă-i vezi, îţi plac chipurile lor. Dacă vorbesc, asculţi vorba lor…. [al-Munaafiqoon 63:4]

Dar câte neamuri care îi întrec pe ei ca avere şi ca înfăţişare am nimicit Noi înaintea lor?!” [Maryam 19:74]

În Saheeh Muslim se spune că Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus:”Allah nu se uită la înfățișarea voastră exterioară și la bogăția voastră, ci se uită mai degrabă la inimile și faptele voastre„. (Saheeh Muslim, nr. 4651).

Allah îi condamnă pe cei extravaganți, care se aplică extravaganței în îmbrăcăminte, precum și în alimente și băuturi.

Pentru a soluționa această dispută, putem spune că frumusețea în îmbrăcăminte și înfățișarea exterioară este de trei tipuri, dintre care una este lăudabilă, una este de blamat și alta nu este nici una, nici alta.

Felul de frumusețe care trebuie lăudat este ceea ce se face de dragul lui Allah, pentru a ajuta pe cineva să asculte de Allah și să îndeplinească poruncile Sale, cum ar fi atunci când Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam)  se infrumuseța atunci când se întâlnea cu delegațiile care veneau la el. Acest lucru este lăudabil pentru că este făcut pentru a face cuvântul lui Allah suprem și pentru a sprijini religia Sa.

Felul de frumusețe demn de a fi blamat este ceea ce se face de dragul acestei lumi, din motive de putere, mândrie falsă și manifestare, sau îndeplinirea unor dorințe (egoiste). Acest lucru include, de asemenea, cazurile în care frumusețea este un scop în sine pentru o persoană și este lucrul de care îi pasă cel mai mult. Mulți oameni nu au altă preocupare în viață.

În ceea ce privește felul de frumusețe care nu este nici lăudabil, nici de blamat, este ceea ce nu are nimic de-a face cu niciunul din cele două scopuri menționate mai sus (adică, nu este nici de dragul lui Allah, nici de dragul scopurilor lumești).

Hadeeth-ul în discuție se referă la două principii importante: cunoaștere și comportament. Allah trebuie să fie recunoscut pentru frumusețea care nu are nicio asemănare cu nimic altceva și El trebuie să fie venerat prin frumusețea pe care o iubește prin cuvinte, fapte și atitudini. El  iubește la robii Săi sa-și înfrumusețeze limbile cu adevărul, sa-și înfrumusețeze inimile lor cu Ikhlaas (devoțiune sincera), dragoste, pocăință și încredere în El, pentru a-și înfrumuseța aptitudinile cu supunere și pentru a-și înfrumuseța trupurile, arătând binecuvântările Sale asupra lor prin îmbrăcămintea lor, păstrandu-le pure și libere de orice murdărie sau impuritate, prin îndepărtarea părului care trebuie îndepărtat, prin circumcizie și prin tăierea unghiilor.

Astfel, ei Îl recunosc pe Allah prin aceste calități ale frumuseții și caută să se apropie de El prin cuvinte frumoase, fapte și atitudini. Ei Îl recunosc pentru frumusețea care este atributul Său și Îl adoră pe El prin frumusețea pe care El a prescris-o și religia Lui. Hadeeth-ul combină aceste două principii ale cunoașterii și comportamentului. [Al-Fawaa’id, 1/185]

Si Allah stie cel mai bine!

ARTICOLE RELATIONATE:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/03/12/cel-care-are-credinta-in-inima-sa-cat-greutatea-unui-atom/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/05/08/sa-iubesti-si-sa-respingi-de-dragul-lui-allah1/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/category/taqwa/

 

COPYRIGHT : ISLAMUL PACEA ETERNA

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2018

PATRU CUVINTE ÎN CARE SE ADUNĂ TOT BINELE PENTRU SLUJITORII LUI ALLAH

PATRU CUVINTE ÎN CARE SE ADUNĂ TOT BINELE PENTRU SLUJITORII LUI ALLAH

Shaikh Abdul Rahmaan bin Naaser al-Sadee (rahimahullah) a spus:”Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) s-a rugat ( a facut Du’a) lui Allah Subhanahu wa ta’ala cu patru cuvinte în care se adună tot binele pentru slujitorul (lui Allah) în ceea ce privește Deen (Religia) și Dunya (viața lumească):

Allaahumma Innee as-aluka al-Hudaa wal-Tuqaa wal-`Afaafa wal-Ghinaa

 
(„O, Allah! Te implor pentru calăuzire, pietate/evlavie, castitate și autosuficiență/ mulțumire/satisfacție (cu ceea ce dețin)”) [Saheeh Muslim (6566)]

Călăuzirea completă este îndrumarea pentru cunoașterea benefică și pentru faptele drepte – aceasta este (adevărata) călăuzire și adevărata religie, [atunci] când cineva cunoaște adevărul și îl urmează; și când el cunoaște falsul și îl evită – atunci el este (considerat) îndrumat pe Calea Dreaptă (Siraat al-Mustaqeem). Și oricine îndeplinește drepturile lui Allah și drepturile slujitorilor Lui, atunci el este îndrumat (spre calea care duce) spre Grădinile Plăcerii (Jannaatin Na’eem) „

Sursa:
[الفواكه الشهية في الخطب المنبرية – ص 277]

O du’a care nu ar trebui sa lipseasca dintre du’a-urile voastre zilnice si pe care va recomand sa o recitati foarte frecvent!

Descopera si alte du’a-uri uimitoare si cuprinzatoare in categoria special dedicata acestei teme:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/category/dua-dzikr-exemple/

 

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2018.

 

CALAMITĂȚILE/DEZASTRELE! PEDEAPSĂ SAU ÎNCERCARE?

CALAMITĂȚILE/DEZASTRELE! PEDEAPSĂ SAU ÎNCERCARE?

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salaamu wa salaatu ala Rasulillah!

Pedepsele, sunt ceea ce se întâmplă cu oamenii în schimbul faptelor lor rele. Încercările, sunt teste care sunt trimise pentru a încerca oamenii, iar oamenii pot fi testați prin lucruri bune sau prin lucruri  rele.
În ceea ce privește pedepsele, Allah spune (interpretarea semnificației):

Binele de care ai parte îți vine de la Allah, iar răul care te loveşte îți vine de la tine însuți…” [al-Nisa 4:79]

În ceea ce privește fraza „este de la tine însuți „, Qatadah a spus: „[Înseamnă] că pedeapsa este pentru tine, fiu al lui Adam, din pricina păcatului tău.” Abu Salih a spus că „iar răul care te loveşte îți vine de la tine însuți„, din pricina păcatului vostru, și eu [Allah] Eu sunt cel care a hotărât-o pentru voi”. (Tafseer Ibn Katheer).

Nu vă loveşte nici o nenorocire, decât pentru ceea ce agonisesc mâinile voastre, însă El iartă multe.” [al-Shoora 42:30]

Ibn Katheer (Allah să aibă milă de el) a spus: „[Asta înseamnă că] orice nenorocire ți se întâmplă, omule, este din cauza faptelor rele pe care le-ai făcut deja și „El iartă foarte mult„se referă la fapte rele – El (Allah) nu vă pedepseste pe voi pentru ele, ci vă iartă pe voi. „Iar dacă Allah i-ar pedepsi pe oameni pentru ceea ce au dobândit, n-ar mai lăsa pe faţa lui [a pământului] nici o vietate…”. [Fatir 35:45]”

În ceea ce privește încercările, Profetul (sall Allahu aleyhi wa sallam) a spus:”Dacă Allah iubește un popor, El îi încearcă; și oricine are răbdare va avea răbdare, și oricine este nerăbdător va fi nerăbdător„. (Relatat de al-Imam Ahmad; Saheeh al-Jami’, 1706).

Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a mai spus:”Valoarea recompenselor va fi în conformitate cu prelungirea încercarii. Dacă Allah iubește un popor, El îi încearcă și oricine este mulțumit, va avea mulțumire și oricine este supărat, va avea furie „. (Relatat de al-Tirmidhi, 2320; Saheeh al-Jami’, 2210).

Următoarele lucruri arată cum se poate spune dacă un anumit eveniment este o pedeapsă sau o  încercare:

-Dacă nenorocirea rezultă din implinirea unui act de supunere față de Allah, cum ar fi rănirea în jihad, sau pierderea de bani in timpul migrarii de dragul lui Allah, sau pierderea  unui loc de muncă din cauza faptului ca a devenit Musulman, sau a unui angajament sporit față de islam, atunci este vorba despre o încercare. Oricine îndură cu răbdare va fi răsplătit, dar dacă cineva reacționează furios, atunci va câștiga mânia lui Allah.

-Dacă nenorocirea rezultă din păcat, cum ar fi bolile cu transmitere sexuală sau bolile cauzate de consumul de alcool și de droguri, și așa mai departe, atunci acesta este un fel de pedeapsă care vine în această lume (in opozitie cu amânarea până în Ziua de Apoi).

-Dacă nenorocirea nu este legată nici de o faptă bună, nici de un păcat – cum ar fi alte boli, pierderea unui copil sau esecul in  afaceri – atunci depinde de situația persoanei. Dacă este bun și devotat, este o încercare, iar dacă este păcătos, este o pedeapsă.

Nenorocirea poate fi o pedeapsă pentru a ispăși păcatele sau poate fi o încercare care are drept scop ridicarea statutului unei persoane și creșterea hasanat (faptelor bune / recompenselor) – aceasta poate fi determinată de faptul că o persoană este supusă sau nesupusă. O persoană nu ar trebui să se laude, mai degrabă ar trebui să se critice pentru deficiențele sale și să se străduiască să atingă perfecțiunea. El va beneficia din nenorociri în orice caz, dacă are răbdare și speră la recompensă.

Dacă o nenorocire cade asupra unui Musulman, cum putem să știm dacă este o pedeapsă pentru păcatele sale sau un test care să-l ridice în statut?

Potrivit Coranului și Sunnei, există două cauze directe pentru calamități și încercări, în plus față de înțelepciunea lui Allah Subhanahu wa ta’ala în ceea ce El dorește și decretează.

Primul motiv este:

-Păcatele și actele de nesupunere pe care persoana le-a comis, indiferent dacă acestea constituie kufr (necredinta) sau nu sunt mai mult decât păcate obișnuite sau sunt păcate majore. Allah, Laudat fie El, îl va testa pe cel care le- comis cu o calamitate ca mod de recompensă și pedeapsă imediată (adică, în această lume).

A fost relatat că Anas (Allah să fie mulțumit de el) a spus: Trimisul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus:
Dacă Allah dorește bine pentru robul Său, El îi grăbește pedeapsa în această lume și, dacă El dorește rău pentru robul Său, El îi reține (pedeapsa) pentru păcatul său, până când El îl va recompensa  în Ziua Învierii. “  [Relatat si clasat ca hasan de at-Tirmidhi (2396); clasat ca saheeh de al-Albaani in Saheeh at-Tirmidhi

Al doilea motiv este:

Allah dorește să-l ridice în rang pe credinciosul care este răbdător, așa că El îl testează cu o nenorocire, pentru ca el să îndure cu acceptare și răbdare, și atunci el va primi răsplata celor care sunt răbdători în Viata de Apoi și va fi înregistrat la Allah ca unul dintre victoriosi.  Calamitățile au cazut asupra Profeților și a celor neprihăniți, iar Allah a făcut-o o onoare pentru ei, prin intermediul cărora au atins un nivel înalt în Paradis.

Prin urmare, se spune într-un saheeh hadeeth de la Profet (sall Allahu aleihi wa sallam):”Dacă un anumit statut a fost decretat anterior de Allah pentru o persoană și el nu-l atinge prin faptele lui, Allah îl afecteaza în trupul său, sau în bogatia sa, sau în copiii săi„. [Relatat de Abu Dawood, 3090; clasat ca saheeh de al-Albaani in as-Silsilah as-Saheehah, nr. 2599. 

A fost relatat de la Anas ibn Maalik (Allah să fie mulțumit de el) că Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus: „Marea recompensă vine cu încercări mari. Când Allah iubește un popor, El îi testează și oricine acceptă, obtine plăcerea Lui, în timp ce oricine își arată nemulțumirea, obtine mânia Lui „. [Relatat de at-Tirmidhi (2396); clasat ca saheeh de al-Albaani in as-Silsilah as-Saheehah, nr. 146 

Cele două motive sunt menționate împreună în hadeth-ul lui Aa’ishah (Allah sa fie mulțumit de ea), conform căruia Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam):”Nimic nu cade asupra unui credincios, (înțepătura unui) ghimpe sau mai mult decât atât, iar Allah îl va ridica cu un grad în statut în acest fel, sau îi va șterge o faptă rea„. [al-Bukhaari (5641) si Muslim (2573)] 

Mai mult decât atât, în cele mai multe cazuri aceste două cauze există împreună, mai degrabă decât una dintre acestea apărută singură.

Nu vedeți că dacă Allah testează pe cineva cu o nenorocire din cauza păcatului său și el îl suportă cu răbdare și recunoștință, Allah îi va ierta păcatul, îi va  ridica rangul  în Paradis și îi va recompensa pe cei care sunt răbdători și caută răsplată la El?

Când Allah testează o persoană cu o nenorocire, astfel încât el să ajungă la statutul înalt pe care El l-a decretat pentru el în Paradis, păcatele sale anterioare sunt ispașite și este considerat ca fiind recompensă pentru acele păcate în această lume, astfel încât recompensa  să nu se repete pentru el în Viata de Apoi.

Acest lucru dovedește că recompensa în această lume nu este separată de rechizitoriul din Viata de Apoi. Aceste două motive sunt menționate împreună în multe hadeeth-uri profetice autentice, cum este si relatarea lui Sa’d ibn Abi Waqqaas (Allah să fie mulțumit de el), care a spus:”Am spus: „O, Mesager lui Allah, care dintre oameni sunt cel mai mult testati? El (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus:”Profetii, apoi cei mai buni și urmatorii cei mai buni. Un om va fi testat în funcție de nivelul său de angajament religios. Dacă angajamentul său religios este solid, testul său va fi mai sever, dar dacă există o slăbiciune a angajamentului său religios, el va fi testat în funcție de nivelul său de angajament religios. Și nenorocirea va continua să cadă asupra unei persoane până când va umbla pe pământ fără niciun păcat.” [at-Tirmidhi (2398)- hasan saheeh] 

Cu toate acestea, unul dintre aceste două motive poate fi mai evident în anumite tipuri de teste decât în altele. Acest lucru poate fi înțeles prin examinarea circumstanțelor calamității.

Dacă cineva care este afectat este un necredincios, atunci calamitatea lui nu poate să-l ridice în statut, deoarece necredinciosul nu va avea nicio greutate înaintea lui Allah în Ziua Învierii. Dar poate fi o lecție și o amintire/exemplu pentru ceilalți în acest sens, pentru a nu face ceea ce a făcut el. Sau poate fi o pedeapsă imediată pentru el în această lume, în plus față de ceea ce este păstrat pentru el în  Viata de Apoi.

Allah spune (interpretarea semnificației):

Şi este El (Allah) care veghează asupra fiecărui suflet şi [vede] ceea ce dobândeşte [este la fel] ca asociaţii]? Şi totuşi îi fac lui Allah asociaţi! Spune [-le lor]: „Numiţi-i! Sau voiţi să-I vestiţi Lui ceva ce nu cunoaşte El de pe pământ? Sau sunt doar vorbe deşarte? Ba au fost cei care nu cred amăgiţi de viclenia lor împodobită şi au fost abătuţi de la drum. Iar aceia pe care Allah îi lasă să rătăcească nu au pe nimeni călăuzitor! Ei vor avea parte de osândă în viaţa aceasta, iar chinul din Viaţa de Apoi va fi şi mai greu şi nu vor avea ei nici un apărător de Allah.”

 [ar-Ra‘d 13:33-34]. 

Dar dacă cel care este afectat este un musulman care comite păcatul în mod deschis sau este un răufăcător, atunci este foarte probabil că el este răsplătit și pedepsit cu această nenorocire, pentru că ispașirea păcatelor vine înainte de înalțarea în rang, iar păcătosul este în nevoie mai mare de a-și ispași păcatele decât să fie înălțat în stare.

Pe de altă parte, dacă musulmanul este un slujitor devotat, ascultător și drept, și nu există nimic între el și Allah decat adevărata uboodiyyah (servitute), recunoștință, laudă, pocăință și supunere față de El, atunci este cel mai probabil ca această calamitate să fie un fel de onoare și ridicare în statut, iar oamenii sunt martorii lui Allah pe pământ. Dacă îl cunosc ca fiind dintre cei neprihăniți, atunci ei pot să-i dea vestea bună a statutului înălțat înaintea lui Allah dacă el îndura cu  răbdare nenorocirea.

Dar dacă cel afectat arată nemulțumire și panică, atunci nu se poate crede că, calamitatea lui este o onoare de la Allah ca să-l ridice în stare, pentru că Allah a știut că nu va fi răbdător și nu o va accepta cu mulțumire. Deci, în acest caz, este foarte probabil că este o redevență și o pedeapsă. Unul dintre cei drepti a spus:’ Semnul calamității ca mijloc de pedeapsă și răsplătire este lipsa de răbdare atunci când se produce o calamitate, de panică și faptul ca se plânge oamenilor. Iar semnul calamității prin ispașirea și ștergerea păcatelor este răbdarea frumoasă fără a se plânge, fără panică sau nerăbdare și de lipsa de reticență în împlinirea poruncilor și a actelor de adorare. Semnul calamității prin ridicarea unei persoane în rang este mulțumirea și acceptarea, pacea sufletului și răbdare în acceptarea voinței lui Allah până când va veni usurarea.’

Toate acestea sunt doar dovezi circumstanțiale la care putem reflecta pentru a învăța ceva despre înțelepciunea lui Allah, care se află în spatele calamităților și încercărilor. Dar el nu poate fi sigur despre ce este vorba nici în ceea ce-l privește pe el sau pe alte persoane care sunt afectate de calamități.

Poate că cel mai important decât toate aceste detalii este să rețină că beneficiul practic la care ar trebui să se gândească este că fiecare calamitate și test este bun și va aduce răsplată dacă ramâne răbdător și va căuta recompensa la Allah, și că fiecare încercare și calamitatea este rea, dacă se va panica și se va înfuria.

Dacă se pregătește să suporte calamitățile cu răbdare și să se mulțumească cu decretul lui Allah, după aceea nu va mai conta dacă știe sau nu motivul calamității. Mai degrabă este mai bine pentru el să se preocupe de păcatele și neajunsurile sale și să caute o greșeală pe care a comis-o, pentru că noi toți facem greșeli. Cine dintre noi nu a fost neglijent în îndatoririle lui față de Allah?

Dacă Allah a făcut ca musulmanii să sufere calamitatea ca multi dintre ei să fie uciși în ziua de la Uhud, chiar dacă erau Companioni ai Profetului (sall Allahu aleihi wa sallam) și cei mai buni dintre   oameni după Mesageri și Profeți, pentru că au mers împotriva poruncii Profetului (sall Allahu aleihi wa sallam) atunci cum poate cineva să se gândească după aceea că are dreptul să fie ridicat în rang pentru orice lucru care i se întâmplă ?

Și chiar mai important decât toate acestea este că trebuie să gândești întotdeauna pozitiv despre Allah, Domnul tău, în toate situațiile, pentru că ceea ce vine de la Allah Subhanahu wa ta’ala este bun și El este Protectorul celor pioși și întotdeauna Iertător.

Îi cerem lui Allah azza wa jal să aibă milă de noi și să ne ierte, să ne învețe ceea ce ne va fi de folos și să ne răsplătească pentru calamitățile noastre, pentru că El este Cel care aude totul și răspunde rugilor (du’a-urilor). Ameen, Ya Rabbil Alamin!

ARTICOLE RELATIONATE:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/08/24/intelepciunea-din-spatele-incercarilor-si-suferintelor/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/12/07/stim-sa-reactionam-la-incercari/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2017/02/04/sunt-asa-cum-slujitorul-meu-crede-ca-sunt1/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2018/07/02/daca-exista-dumnezeu-de-ce-exista-suferinta-pe-pamant/

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2018.

IMPLICAȚIILE MOSCHEILOR ȘI PIEȚELOR ÎN LUMINA HADISULUI

IMPLICAȚIILE MOSCHEILOR ȘI PIEȚELOR ÎN LUMINA HADISULUI

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salaatu wa salamu ala Rasulillah!

Omul prin natura lui este liber să aleagă între drept și rău/gresit. Există suficientă înțelegere a diferenței dintre corectitudine și incorectitudine  păstrat în mintea și în inima omului de catre Allah Subhanahu wa ta’ala. Pe lângă religie, normele culturale și adunările sociale joacă de asemenea un rol esențial în modelarea personalității unui individ care are ca rezultat adaptarea la astfel de setări sociale. Conceptul de locuri cu energie pozitivă și negativă indică de asemenea această temă a subiectului în discuție. Primul, se referă la o prezență fizică în care o persoană se simte bine in legatură cu sine din cauza vocii sale interioare, cum ar fi locurile religioase de cult, și locurile de ședere în rândul membrilor familiei etc. Pe de altă parte, ultimul concept, discută despre situația în care cineva simte rău despre el și este înclinat să facă rău, cum ar fi locurile de jocuri de noroc și consumul de alcool și așa mai departe.

Acum, să explicăm în detaliu implicațiile mai mari ale acestei instrucțiuni ale Trimisului lui Allah  ﷺ , pentru a cunoaște adevărata valoare a acestor locații în viața individului:

Mesagerul lui Allah  ﷺ a spus:

Cele mai iubite dintre locuri la Allah sunt moscheile, iar cele mai urâte locuri la Allah sunt piețele„. [Sahih Muslim 671]

Hadisul menționat mai sus precizează  consecințele energiilor pozitive și  negative  ale anumitor locuri care sunt Moscheile și bazarele. Profetul  ﷺ ne spune că locul  de pe suprafața pământului pe care îl iubeste cel mai mult Creatorul universului este Casa lui Allah, adică Moscheea Sfântă unde musulmanii oferă Salah (Rugăciunea) de cinci ori în fiecare zi. Iar cea mai disprețuită locație din această lume, în fața lui Allah  este piața, pe care oamenii o vizitează pentru a cumpăra bunurile de consum.

Acum, să explicăm în detaliu implicațiile acestei instrucțiuni ale Trimisului lui Allah sall Allahu aleyhi wa sallam, astfel încât să cunoaștem adevărata valoare a acestor locuri în viața individului:

 

BENEFICIILE MERSULUI LA MOSCHEE

Moscheea este un loc sacru în viața musulmanului, care este destinat adorării și invocării lui Allah Subhanahu wa ta’ala. În primele zile de răspândire a islamului în Mekkah, credincioșii nu aveau libertatea de a se ruga în mod deschis, astfel încât ei erau limitați să ofere Rugaciunea in privat. În acel moment nu era niciun concept de masjid (Moschee). Cu ocazia  Hijrah (Migrația) la Madinah, Rasulullah ﷺ a făcut prima moschee din istoria musulmană, adică Masjid  Quba, într-un loc numit Quba situat la mică distanță de orașul Madina. De asemenea, Profetul sall Allahu aleyhi wa sallam a pus bazele  Masjid al Nabawi (Sfânta Moschee a Profetului), unde musulmanii se rugau de cinci ori pe zi. Cel mai Milostiv spune în  Coranul cel Nobil:

Şi de oriunde ai pleca, îndreaptă-ţi faţa către Moscheea Al-Haram! Oriunde v-aţi afla, îndreptaţi-vă feţele către ea, pentru ca lumea să nu aibă un temei împotriva voastră, în afara acelora dintre ei care sunt nelegiuiţi. Şi nu vă temeţi de ei, ci temeţi-vă numai de Mine, căci Eu voi să-Mi împlinesc harul Meu asupra voastră şi poate că veţi fi bine călăuziţi!”

Coran 2:150

Casa lui Allah SWT deține o mare distincție în tot ce ține de adorare în Islam. El servește ca un loc în care credincioșii au șansa să se întâlnească cu Domnul lor Atotputernic și să se supună Lui pentru Mila și Binecuvântările Sale. Din acest verset se poate observa că musulmanii trebuie să-și întoarcă fețele spre Kaaba Shareef, din moment ce toate moscheile din lume se îndreaptă spre direcția Qibla.

Unele dintre marile avantaje ale vizitării locurilor sacre ale Moscheilor:

Apropierea de Allah

In timpul Rugaciunii (Salah) si in special in Sajdah (prosternare), credinciosul este si mai aproape de Allah subhanahu wa t’ala.

Nu! Nu-i da lui ascultare, ci prosternează-te şi apropie-te!” [Quran, 96: 19]

Înalte recompense pentru Rugăciunea în congregație:

Masjid (Moscheea) este locul unde musulmanii se roagă colectiv lui Allah SWT. Profetul  cel nobil ﷺ a dat vestea plăcută a răsplătilor pentru cei care ofera Salah în congregație cu următoarele cuvinte:
Rugăciunea în adunare este superioară rugăciunii de unul singur de douăzeci și șapte de ori” (Bukhari)

Acordarea Paradisului pentru vizitarea Moscheii dimineața și seara:

Efectuarea Rugaciunii în Masjid dimineața devreme și seara când o persoană este într-adevăr obosită după muncă este o sarcină foarte dificil de făcut. Vizitarea moscheilor în aceste momente ale zilei a fost considerată ca sursă de atingere a Paradisului de  catre Rasulullah ﷺ:

Cine se duce la moschee dimineața sau seara, Allah pregătește pentru el un loc în Jannah ori de câte ori se duce dimineața la moschee și se întoarce din ea seara„. [Bukhari]

Răsplata pentru fiecare pas spre moschee:

Abu Hurrairah (R.A)  a relatat că Mesagerul lui Allah ﷺ  a spus:
„Cel care se purifică (face  Wudu) în casa lui și apoi merge într-una din casele lui Allah (la moschee) pentru a îndeplini un Salat obligatoriu, un pas al voinței sale îi șterge păcatele și un alt pas va ridica rangul său (în Jannah).” (Muslim)

Acestea sunt unele dintre beneficiile care descriu efectele pozitive ale intrării și adorării lui Allah Subhanahu wa ta’ala în moschee.

DEZAVANTAJELE  VIZITĂRII PIEȚELOR

Având în vedere Hadisul Profetului  în care el ﷺ  a considerat bazarul drept locația detestată pe pământ în comparație cu moscheile, nu înseamnă  că nu ar trebui să se viziteze deloc piața; mai degrabă transmite un mesaj de a nu uita de adorarea lui Allah SWT în timp ce se află în aceste locuri și, de asemenea, de a evita să se implice in tratarea nedreaptă a celorlalți oameni.

Unele dintre dezavantajele probabile de a merge la mall-uri și locuri de cumpărături sunt:

1. Uitarea în legătură cu Allah SWT:

În timp ce o persoană se află intr-un loc de cumparaturi, de cele mai multe ori se întâmplă să piardă o Salah (Rugaciune) sau mai multe

2. Minciuna și acționarea nedreaptă: Cei care își pun bunurile la vânzare în bazar sunt sfătuiți să păstreze onestitatea în comerț cu clienții lor. Din păcate, de cele mai multe ori, oamenii sunt înșelați prin stabilirea prețului mărfii peste costul normal. Din cauza unor astfel de nereguli, piețele sunt cel mai rau loc de pe pământ și detestat de Allah Atotputernicul.

3. Îndeplinirea dorințelor inutile:

Rătăcind în jurul centrelor comerciale, majoritatea persoanelor care posedă multa bogăție cumpără produse inutile pe baza dorințelor lor. Înseamnă că, în cele din urmă, piețele duc la cheltuieli neintemeiate, ceea ce provoacă afecțiune pentru materialism și lăcomie.

4. Pierderea timpului:

Unii oameni o numesc „Hanging Out” prin simplul mers pe jos în mall-uri fără niciun motiv. Astfel de acte sunt pur si simplu pierdere a timpului pe care îl puteam folosi în orice alt efort productiv, cum ar fi Rugăciunea, vizitarea rudelor, ajutorarea altora etc.

Acestea sunt unele dintre dezavantajele vizitarii piețelor si locurilor de cumpărături, fiind acolo pentru nici un motiv sau pentru o perioadă de timp inutilă.

Pe scurt, Moscheea este un loc foarte sacru în această lume, care oferă Musulmanului posibilitatea  de a câștiga multe binecuvântări  de la Allah SWT. Pe de altă parte, piața este un loc în care dragostea pentru această viață temporară devine mai puternică și ne face să uitam de adevăratul scop al existenței.

Si Allah stie cel mai bine!

 

COPYRIGHT : ISLAMUL PACEA ETERNA

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2018.

“DACĂ EXISTĂ DUMNEZEU DE CE EXISTĂ SUFERINȚĂ PE PĂMÂNT?”

“DACĂ EXISTĂ DUMNEZEU DE CE EXISTĂ SUFERINȚĂ PE PĂMÂNT?”

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

In acest articol:

– DE CE SUFERĂ COPII ÎN ACEASTĂ LUME?

-LUCRURILE RELE CARE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN ACEST UNIVERS AU LOC PRIN VOINȚA LUI ALLAH?

1.DE CE SUFERĂ COPII ÎN ACEASTĂ LUME?

Pentru unii oameni, principala  barieră în calea credinței  în existența lui Dumnezeu este aceea că nu-și  explica de ce copii total nevinovați trec prin durere și suferință pe acest Pământ și că nu pot înțelege de ce, dacă ar fi existat un Dumnezeu, acest lucru ar putea fi permis. Si acest gen de întrebari pot avea un sens mai larg si se pot referi la toate nenorocirile care se întampla pe acest Pământ.

Haideti sa vedem cum putem explica acest lucru!

Toți oamenii ar trebui să știe că Allah, Creatorul a tot ce există, este Cel mai Înțelept și că în spatele poruncilor și decretelor Sale există o mare înțelepciune. El poate să-i lase pe slujitorii Săi sau pe unii dintre ei să cunoască înțelepciunea din spatele lor, sau poate fi ascunsă de ei ca un test și o încercare.
Ceea ce El decretează în general, se întâmplă pentru un motiv general, cum ar fi trimiterea Profetului Muhammad (pacea și binecuvântările lui Allah fiind asupra lui). Allah ne-a spus că El l-a trimis ca o Indurare pentru lumi (Aalaamin). Și, în mod asemănător, El a creat Jinii și omenirea pentru ca ei să creadă în El și să-L adore pe El Singur.

Ibn Taymiyah a spus:
Pe baza acestor lucruri, tot ceea ce face El, știm că în spatele ei există o înțelepciune. Acest lucru este suficient pentru noi în termeni generali, chiar dacă nu cunoaștem detaliile. Lipsa noastră de cunoștințe despre detaliile înțelepciunii Sale este ca și lipsa noastră de cunoștințe despre detaliile Esenței Sale. Așa cum se dovedește că Atributele Lui sunt perfecte dar nu putem ști cum este Esența Sa, deci nu respingem ceea ce știm și suntem siguri (si anume că El este perfect) din cauza a ceea ce știm (detaliile perfecțiunii Sale). În mod similar, știm că El este Cel mai Înțelept în tot ceea ce face și poruncește. Faptul că este posibil să nu cunoaștem înțelepciunea din spatele unor decrete și chestiuni minore nu ar trebui să submineze principiul de bază a ceea ce știm despre înțelepciunea Lui.

Deci, noi nu trebuie să negăm ceea ce știm despre înțelepciunea Lui, pentru că nu știm toate detaliile înțelepciunii Sale. Știm că oricine își dă seama de strălucirea matematicienilor, a doctorilor și a gramaticienilor, dar nu împărtășește atributele pe care le merită, nu poate critica ceea ce spun ei pentru că nu înțelege ce spun ei. Este mai puțin probabil ca oamenii să înțeleagă înțelepciunea lui Allah în creația Sa, decât omul obișnuit  să înțeleagă matematica, medicina și gramatica. Așadar, obiecția față de înțelepciunea lui Allah este mai ignorantă, iar cel care face acest lucru este mai rău decât un om ignorant care critică matematica, medicina și gramatica fără să aibă cunoștințe despre aceste discipline.

[Majmoo’ al-Fataawa, 6/128] 

Fără îndoială, prin faptul că Allah  permite copiilor să sufere, există o mare înțelepciune care poate fi ascunsă de unii oameni,  si astfel ei se opun decretului Divin, iar Shaytaan profită de acest lucru pentru a-i îndepărta de adevăr și de îndrumare corectă.

Printre motivele pentru care Allah permite copiilor să sufere sunt următoarele:

1- Este un mijloc de a arăta că, copilul este bolnav sau are dureri; dacă nu era acea suferință, nu se descoperea de ce boală suferă.
2 – Plânsul care este cauzat de durere aduce beneficii mari corpului copilului.
3- Lecții de învățat: familia acestui copil poate săvârși acțiuni haraam (interzise) sau neglijează obligațiile religioase, dar când văd suferința copilului lor, îi face să renunțe la acele acțiuni haraam, cum ar fi consumarea cametei, comiterea adulterului, neîmplinirea  Salah (Rugăciunii) sau fumatul, mai ales dacă suferința copilului se datorează unei boli pe care o provoacă, așa cum se întâmplă în cazul unora dintre lucrurilor Haraam menționate mai sus.
4 – Gândirea la  Viata de Apoi, pentru că nu există fericire și pace adevărată decât în ​​Paradis; nu există suferință și durere acolo, numai sănătate, bunăstare și fericire. Și gândirea la Iad, căci acesta este adăpostul durerii și suferinței veșnice și fără sfârșit. Deci, ei vor face ceea ce îi va aduce mai aproape de Paradis și îi va îndeparta de Iad.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah a spus:
Apoi gânditi-va la înțelepciunea lui Allaah care îi face pe copii să plângă foarte mult, și la beneficiile pe care le aduce asta. Medicii și naturaliștii au atestat beneficiile și înțelepciunea din spatele ei. Ei au spus: Există o anumita umiditate în creierul copiilor care, dacă ar rămâne în creierul lor, ar cauza foarte multă rău. Așa că plânsul elimina acea umiditate din creier, ceea îi face mai puternici și mai sănătosi.
Mai mult, plânsul și strigătul lărgesc pasajele de respirație și venele, le întăresc și întăresc nervii.
Cât de mult beneficiază copiii de plânsul și strigătul pe care îl auzim de la ei. Dacă aceasta este înțelepciunea cu privire la plânsul care este cauzat de durere, înțelepciune care probabil nu v-a trecut niciodată prin minte, același lucru se aplică și suferinței copiilor și a cauzelor și consecințelor sale bune. Există o mare înțelepciune care poate fi ascunsă de majoritatea oamenilor și ei sunt foarte confuzi în legătură cu aceasta.

[Miftaah Daar al-Sa’aadah, 2/228.] 

El a mai spus: 

Aceste dureri sunt una din trăsăturile inerente ale dezvoltării omului, de care niciun om sau animal nu poate fi lipsit. Dacă omul ar fi lipsit de durere, nu ar fi un om, ci mai degrabă ar fi un înger sau o altă creatură.
Durerea copiilor nu este mai dificilă decât durerea cu care se confruntă adulții, dar adulții s-au obișnuit cu durerea, deci nu mai este o problemă importantă pentru ei. Ce deosebire există între ceea ce suferă un copil și ceea ce suferă un adult rațional.

Toate acestea reprezintă unul dintre aspectele principale ale condiției umane. Dacă omul nu ar fi creat așa, ar fi o creatură diferită. Ce credeți dacă unui copil îi este foame, sau sete,  sau îi este frig sau este obosit – sa fie ceva pentru care a el a fost selectat și testat, dar cu care să nu fie  testati adulții? Omul – și chiar animalele – au fost create pe această bază.
Dacă cineva ar întreba: De ce a fost creat astfel omul? De ce nu a fost creat fără această vulnerabilitate la durere și suferință?
Aceasta este o întrebare greșită, pentru că Allah l-a creat într-o lume a încercărilor dintr-o substanță slabă. Deci el este vulnerabil la boli și suferințe, iar Allah l-a creat astfel încât el este vulnerabil la tot felul de dureri …

Faptul că aceste dureri și plăceri coexistă, este unul dintre semnele Vietii de Apoi, pentru că înțelepciunea Divină a decretat că  trebuie să existe două sălașuri: o locuință care este dedicată în întregime plăcerii, în care nu există deloc durere și un loc care este dedicat în totalitate durerii, în care nu există deloc plăcere. Prima locuință este Paradisul, iar cea de-a doua este Iadul (Allah sa ne fereasca! Ameen!)

Miftaah Daar al-Sa’aadah, 2/230, 231. 

2.LUCRURILE RELE CARE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN ACEST UNIVERS AU LOC PRIN VOINȚA LUI ALLAH?

Tot ceea ce se întâmplă în acest univers se întâmplă prin Voia lui Allah? Dacă este așa, atunci cum pot să se întâmple lucrurile pe care Allah nu le place  sub suveranitatea lui Allah și prin Voia Lui?

Ar trebui să înțelegeți că unii oameni au fost înșelați în privința al-qadar (voința și decretul Divin), deoarece ei cred că dacă Allah decreteaza că o acțiune ar trebui să se întâmple, înseamnă că Lui Îi place acel lucru, și asta îi determină pe ei să creadă că acțiunile rele se petrec în afara voinței lui Allah. Astfel, ei atribuie slăbiciune și incapacitate lui Allah, atunci când spun că nimic nu se întâmplă în Stăpânirea Lui, pe care El nu-l dorește, și astfel El poate voi un lucru și acesta nu se întâmplă – Laudat fie Allah, El este departe de ceea ce spun ei..

De fapt, nu există nicio legătură între ceea ce Allah iubește și vrea în termeni de ce este permis și nu este permis și intre ceea ce El voieste și decreteaza si trebuie să se întâmple în univers. Acest lucru poate fi explicat în continuare, după cum urmează:

În primul rând:
În Qur’aan și Sunnah, voința și decretul lui Allah sunt împărțite în două categorii:

(I) Voința și decretul Său universal (kawni). Nimic nu se întâmplă în afara acestei voințe. Actele de adorare si de supunere și actele de neascultare se întâmplă prin voința și decretul lui Allah.
De exemplu, spune Allaah:

El are îngeri care-l însoţesc unul după altul, înaintea lui şi în urma lui, care îl veghează din porunca lui Allah. Allah nu schimbă starea unor oameni până ce ei nu schimbă ceea ce se află în sufletele lor. Iar dacă Allah voieşte un rău pentru un neam, acesta nu poate fi respins. Şi ei nu au în locul lui Allah nici un alt ocrotitor.” [al-Ra’d 13:11]

De voieşte Allah să călăuzească pe cineva, atunci îi deschide pieptul pentru Islam, iar dacă voieşte să ducă pe cineva la rătăcire, atunci îi face pieptul îngust şi închis, ca şi cum s-ar căzni să se urce în cer. Astfel trimite Allah osânda asupra acelora care nu cred.” [al-An’aam 6:125]

(II) Voința Sa legislativă (shar’i), care se aplică numai acelor lucruri pe care El le iubește și cu care este multumit.
De exemplu, spune Allaah:

“..Allah vă voieşte uşurarea, nu vă voieşte împovărarea…”. [al-Baqarah 2:185]

“..Şi Allah voieşte să vă ierte pe voi..” [al-Nisa 4”27]

“..Allah nu voieşte să vă facă vouă greutăţi, ci doreşte să vă curăţească..” [al-Maa’idah 5:6]

Diferența dintre cele două Voințe: Există diferențe între Voința universală a lui Allah și Voința Sa legislativă, care se deosebesc una de cealaltă. Aceste diferențe includ următoarele:

Voința universală are legătură cu ceea ce Allah iubește și este mulțumit și cu ceea ce El nu iubește și nu este mulțumit, iar voința Lui legislativă are legătură numai cu ceea ce Allah iubește și este mulțumit.

-Prin Voința Sa universală, El poate să decidă ceva nu este pentru Sine, ci să servească un altui scop, cum ar fi crearea lui Iblees, de exemplu, și toate lucrurile rele, din cauza cărora se întâmplă multe lucruri pe care Allah le iubește, cum ar fi căința, străduința și căutarea iertării.
Voința Sa legislativă are legătură cu ceea ce El prescrie de dragul Său, pentru că Allah vrea să  ascultam de El și El iubește asta, așa că El o prescrie și este mulțumit de ea.

-Voința Lui universală trebuie să se întâmple în mod inevitabil, cum ar fi nașterea sau moartea unei persoane etc.
Dar voința Lui legislativă – precum Allah doreste să creadă toată lumea – nu se întâmplă neapărat. Se poate întâmpla sau poate nu. Dacă era inevitabil să se intample, atunci toti oamenii ar deveni Musulmani.

-Voința Sa universală are legătură cu Unicitatea lui Allah in Stăpânire și cu faptul că El este Singurul Creator, în timp ce voința Lui legislativă este legată de Divinitatea și Legea Lui

-Cele două voințe ale Sale se întâlnesc în cazul celui care Îl ascultă si se supune Lui. Cel care implineste Salah (Rugaciunea) – de exemplu – le combină pe ambele, pentru că Rugăciunea este iubită  de Allah; El a poruncit-o și El este mulțumit de ea și o iubește, așa că este prescrisa de Voința Sa legislativă în acest sens. Dar faptul că se întâmplă indică faptul că Allah a vrut să se întâmple, deci este decretat prin decretul său universal în acest sens. Prin urmare, cele două voințe sunt combinate în cazul celui care se supune lui Allah.

-Voința Lui universală lucreaza în cazul necredinței kaafirului și a păcatului neascultătorului. Faptul că se întâmplă aceste lucruri indică faptul că Allah a vrut să se întâmple, pentru că nu se întâmplă nimic decât prin Voia Lui. Dar faptul că Allah nu le iubește și nu este mulțumit de ele, indică faptul că ele se întâmplă prin voința Sa universală, nu prin voința Sa legislativă.

-Voința Sa legislativă este la lucru în cazul unui kaafir (necredincios) care începe să creadă sau a unui păcătos care începe să se supună lui Allah. Aceste lucruri sunt iubite de Allah, astfel încât acestea sunt supuse voinței Sale legislative. Faptul că acestea nu se întâmplă – chiar dacă Allah le-a poruncit și le iubește – indică faptul că ele sunt supuse numai voinței Sale legislative.

Acestea sunt unele dintre diferențele dintre cele două Voințe. Cine înțelege diferența dintre ele va evita multe îndoieli care îi fac pe oameni să se poticnească și să se rătăcească. Oricine se uită la acțiunile oamenilor cu această înțelegere dublă, va avea o înțelegere clară, dar oricine o privește pe baza Voinței universale numai, fără Voința legislativă sau invers, va fi ca și cum ar fi fără un ochi.

Tot ceea ce face Allah este bun, înțelept și drept.
Allah face ceea ce face din motive care sunt cunoscute de El; Slujitorii Săi, sau unii dintre ei, pot cunoaște unele dintre aceste motive, sau mințile lor limitate ar putea să nu înțeleagă prea mult din înțelepciunea Divină din spatele lucrurilor. Deciziile generale pot fi din motive generale și din mila universală, cum ar fi trimiterea lui Muhammad (sall Allahu aleihi wa sallam) după cum spune Allaah:

Şi Noi (este folost pluralul de Majestate) nu te-am trimis (O, Muhammad-sall Allahu aleihi wa sallam) decât ca o îndurare pentru Aalameen (omenire, jinni si tot ce exista).” [al-Anbiya 21:107]

Ibn al-Qayyim (Allah să aibă milă de el) a spus: Allah este Cel mai Înțelept. El nu face nimic în zadar sau fără niciun scop. Acest lucru este indicat de cuvintele Sale și de cuvintele Trimisului Său (sall Allahu aleihi wa sallam).

Și Allah știe cel mai bine.

[ A’laam al-Sunnah al-Manshoorah, 147; al-Qada’ wa’l-Qadar fi Daw’ al-Kitaab wa’l-Sunnah by Shaykh Dr. ‘Abd al-Rahmaan al-Mahmoud; al-Eemaan bi’l-Qada’ wa’l-Qadar by Shaykh Muhammad al-Hamd]

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/02/04/hotararea-divina-si-predestinarea/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/08/24/intelepciunea-din-spatele-incercarilor-si-suferintelor/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/12/07/stim-sa-reactionam-la-incercari/

COPYRIGHT : ISLAMUL PACEA ETERNA

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2018.

CÂT CÂNTĂREȘTE LA ILAHA ILLA-ALLAH

CÂT CÂNTĂREȘTE LA ILAHA ILLA-ALLAH

 

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

Abu Sa’id Al-Khudri (radi Allaahu anhu) a relatat că Mesagerul lui Allah (sallAllaahu allayhi wa sallam) a spus:
Musa (Moise)  aleihi salam a spus:” Rabbi (O, Domnul meu), învață-mă ceva prin care să pot să Te pomenesc  și cu care să Te invoc (in du’a)„.
Allah a răspuns: „Spune, O Musa, La ilaha ilIa-Allah (nimeni nu are drept de a fi adorat in afară de Allah)„.
Musa a spus:”Rabbi (O, Domnul meu), toți slujitorii tăi spun aceste cuvinte„.
Allah a spus: „O Musa, dacă cele șapte ceruri și tot ceea ce conțin, în afara de Mine (Ghairy*)și cele șapte pământuri de asemenea, ar fi fost toate puse într-o parte a unei balanțe și La ilaha ilIa-Allah ar fi pusă în cealaltă, aceasta din urmă ar cântari mai greu”.

[Acest hadeeth a fost relatat de Ibn Hibban, si Al-Hakim l-a declarat Sahih].

*Această expresie Ghairy este excepția de la ceea ce este în ceruri. Nu trebuie înțeleasă greșit cum că Allah este cuprins în ceruri sau pământ, deoarece El S-a descris în Coran drept Transcendent, Cel Înalt, Deasupra a toate,(în 2: 255, 20: 5, 25:59) și în multe locuri în Cartea Sa. Într-adevăr, afirmația este o altă dovadă că Allah nu poate fi considerat ca fiind parte din creație.

[Nota din Darusalam english publication]

Acest ḥadīth a fost înregistrat de Ibn Ḥib-bān, al-Ḥākim, an-Nasā’ī în al-Yawm wal-Laylah, aṭ-Tāabarānī în ad-Du’ā și al-Bayhaqī în al-Asmā waṣ-Ṣifāt. Al-Ḥākim a clasat-o ṣaḥīḥ și ah-Thahabī a tăcut despre aceasta, de obicei indicând aprobarea sa. În mod similar, Ibn Ḥajar la clasat pe ṣaḥīḥ în Fatḥ al-Bārī 11: 208, el are un lanț puțin diferit de naratori cu aṭ-Tabarānī și Abū Ya’la despre care Al-Haythamī a spus (al-Majma):” Este înregistrat de Abū Ya’la și oamenii săi sunt de încredere, dar printre ei există și o anumită slăbiciune. Abū Ḥātim l-a declarat slab, la fel ca ad-Dāraqutnī și alții, Ahmad a spus: „adadīths-urile lui sunt respinse”, a spus Nas-Āī, „respins”. Totuși, alții îl considerau de încredere ca Yahyā b. Ma’īn și în special, at-Tirmithī în cazul în care el raportează de la Abū al-Haytham (ca în cazul de față)! De asemenea, a fost citat pentru sprijinul lui  de Ibn Khuzaymah. Al-Albānī îl numește posesorul și autorul munākir (ḥadīsuri respinse), vezi al-Dā’īfah 1: 294 și 254. Al-Albānī l-a clasat ca slab în Da’īf al-Mawārid al-Zamān nr. 295, ca și Muqbil b. Hādī în al-Mustadrak nr. 1988.

Există totuși o înțelegere asupra unui ḥadīth autentic cu cuvinte diferite care dau mai multă semnificație contextului.

Abdullāh b. Amr b. al-As a relatat că Profetul (sallAllaahu allayhi wa sallam) a spus: „Când moartea l-a vizitat pe Profetul  lui Allah Nuh (Noe) aleihi sallam, a zis fiului său:”Iti voi spune dorinta. Iti poruncesc două lucruri și iti interzic două lucruri: Iti poruncesc Lā ilāha illa Allāh. Desigur, dacă cele șapte ceruri și cele șapte pământuri ar fi fost așezate pe o parte a balantei și Lā ilāha illa Allāh ar fi fost așezată pe cealaltă parte a balantei, ele  ar inclina către Lā ilāha illa Allah ... »

Acest ḥadīth a fost înregistrat de al -Bukhaaree în al-Adab al-Mufrad, Ahmad, al-Bayhaqī în al-Asmā și, de asemenea de aṭ-Tabarānī conform lui al-Haythamī care a spus:” Acest isnād (lant) este ṣaḥīḥ. Al-Albānī l-a inclus în as- Ṣahīhah Nr. 134 și Shaykh Muqbil b. Hādī a inclus ḥadīthul lui Ahhmad în Ṣaḥīḥ al-Musnad minma Laysa fī aṣ-Ṣaḥīḥayn v. 1 p.544 și a spus: „Acest ḥadīth este ṣaḥīḥ.”

[Nota preluata din English Publication of “Explanation of Kitab at-Tawheed” de Imam as-Sa’di]

(Preluat din ‘Kitab-ut-Tawheed- Dawud Burbank)

Să ne rugăm lui Allah să ne ajute să traim in conformitate cu La ilaha illa Allah in timpul acestei vieti pentru a putea fi dintre cei ale căror ultime cuvinte să fie La ilaha illa Allah!

 

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/03/07/este-credinta-in-allah-suficienta-pe-a-te-numi-un-credincios/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/02/15/la-ilaha-illa-allah-cheia-catre-paradis/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/09/18/credinta-allah-si-importanta-laa-ilaha-ill-allah/

TOATE ARTICOLELE DIN CATEGORIA TAWHEED vs. SHIRK:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/category/tauhid-vs-shirk/

MODUL CORECT DE A EFECTUA RUQYAH PENTRU UN COPIL MIC

MODUL CORECT DE A EFECTUA RUQYAH PENTRU UN COPIL MIC

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

 

Despre Ruqyah am vorbit în detaliu într-un alt articol al carui link îl veți găasi la sfarșit.

În acest articol doresc să vă  informez despre modul corect de a efectua Ruqyah pentru copiii mici, mai ales că ei au mare nevoie.

Modul corect de a efectua ruqyah pentru un copil mic pentru a-l proteja este ceea ce Profetul sall Allahu aleihi wa sallam obișnuia să facă pentru nepoții săi al-Hasan și al-Husayn (Allah sa fie mulțumit de ei).

Al-Bukhaari (3371) a relatat că Ibn Abbaas (radyAllahu anhu) a spus: Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) obișnuia să caute refugiu la Allah pentru al-Hasan și al-Husayn si spunea:”Tatăl vostru (Ibraaheem- aleihi sallam) obișnuia să caute refugiu cu (aceste cuvinte) pentru Ismaa’el și Ishaaq: A‘oodhu bi kalimaat Illaahi’t-taammah min kulli shaytaanin wa haammah wa min kulli ‘aynin laammah

(Caut refugiu în cuvintele desăvârșite ale lui Allah de fiecare diavol și de haammah  și de kulli ‘aynin laammah ).

Ibn Hajar a spus in Fath al-Baari (6/410): 

Cuvântul „haammah” se referă la lucruri otrăvitoare.
Cuvintele ” kulli ‘aynin laammah” – al-Khattaabi a spus: Ce se înțelege prin aceasta este orice boală și afectiune care pot afecta o persoană de nebunie și confuzie. Se mai traduce si: „de fiecare ochi rău (deochi)”.

De asemenea este mustahabb (recomandat) atunci când efectuăm ruqyah pentru copii să recităm al-Mu’awwidhatayn (ultimele două sure din Coran –se recită in limba arabă!!) peste ei și să ștergem trupurile lor în timp ce recităm, sau să le recităm în mâini și apoi să suflăm în ele, scuipand ușor, apoi să ștergem peste tot ceea ce se poate ajungem din corpul lor, sau să le recitem în apă și apoi să-i  ștergem sau să-i  spălăm cu acea apă. Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) obișnuia să caute refugiu pentru sine și pentru alții, prin intermediul acestor două sure.

S-a spus că Abu Sa’eed al-Khudri (rady Allahu anhu) a spus:”Trimisul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam) obișnuia să caute  refugiu la Allah de Jinni și de deochi (adică ochiul rău) până când Mu’aawidhatayn (ultimele doua Sure din Coran) au fost revelate, si atunci când au fost revelate, el a început să le recite pentru protecție și nu a mai recitat nimic altceva”. [at-Tirmidhi (2058); clasat ca saheeh de al-Albaani in Saheeh at-Tirmidhi. ]

Suflarea cu puțină salivă după recitarea Mu’aawidhatayn este luată din practica Profetului (sall Allahu aleihi wa sallam) chiar înainte de a merge la culcare. El sall Allahu aleihi wa sallam le recita în mâini (palme) și sufla în ele, apoi își ștergea corpul cu mâinile sale. Când s-a îmbolnăvit, Aa’ishah făcea asta pentru el, ceea ce indică faptul că, în cazul unui copil mic, mama lui poate recita  Mu’aawidhatayn și să sufle în mâinile ei  și apoi să șteargă corpul copilului cu ele.

S-a relatat că „Aa’ishah (rady Allahu anha) a spus:”Când Mesagerul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam) mergea la patul lui (la culcare), el sufla în mâinile sale după recitarea lui Qul Huwa Allaahu Ahad (Surat al-Ikhlaas) și Mu’aawidhatayn (Surat Al-Falaq si Surat An-Nas), apoi își ștergea fața și tot ce putea să atingă din trupul său cu mâinile sale”. Aa’ishah a mai spus:”Și când s-a îmbolnăvit, mi-a spus să fac eu asta pentru el”. [ al-Bukhaari (5748)]

CITESTE ARTICOLE DETALIATE:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2017/01/03/ruqyah-remediu-pentru-anxietate-depresie-boala-deochi-si-orice-rau/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/03/22/cum-sa-ceri-protectia-lui-allah-impotriva-deochiului/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/09/29/surah-al-falaq-si-surah-an-naas/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/01/09/ce-se-intampla-cu-sufletul-in-timpul-somnului/

 

 

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2018.

URMARIȚI ISLAMUL PACEA ETERNA:

-PE PAGINA DE FACEBOOK (LIKE PAGE):

https://www.facebook.com/IslamulPaceaEterna/?ref=aymt_homepage_panel

-PE GRUP:

https://www.facebook.com/groups/501221379946302/

-INSTALEAZA APLICATIA PENTRU ANDROID SI IOS:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/nou-aplicatia-islamul-pacea-eterna/

-ABONEAZA-TE PRIN E-MAIL:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/