IPOCRIZIA in CREDINTA si IPOCRIZIA in FAPTE

IPOCRIZIA in CREDINTA (Nifaaq I’tiqaadee)

si IPOCRIZIA in FAPTE (Nifaaq ‘Amaliy)

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!

Imaam Barbahaaree rahimahullaah  a spus:

Ipocrizia (an-nifaaq) inseamna sa-ti arăti Islaamul pe limbă (cu vorba), ascunzând în același timp necredința (al-kufr) în inimă.
An-nifaaq (ipocrizia) este să arati în exterior ceea ce este bun și să ascunzi în interior ceea ce este rău. Și aceasta (nifaaq, ipocrizia) este de două feluri, si anume:

PRIMUL FEL DE IPOCRIZIE:

Nifaaqun I`tiqaadiyy (ipocrizia in credința) și acesta este kufrun akbar (necredință majora). Și ipocritul, adica munaafiq, este mai rău decât kaafirun asliyy (necredinciosul), deoarece necredinciosul original, este bine cunoscut ca fiind un necredincios (kaafir) și un dușman. Cu toate acestea, un munaafiq (ipocritul), îi înșeală pe Musulmani și el se manifestă ca fiind dintre ei, când el este de fapt un dușman pentru ei. El se manifestă deschis că fiind un Musulman, în timp ce el este de fapt un kaafir (un necredincios).

Allah Preainaltul spune:

Ei încearcă să-i înşele pe Allah precum şi pe cei care au crezut, dar nu se înşală decât pe ei înşişi, fără a-şi da seama.” (Surat al-Baqarah (2: 9)

Și, prin urmare, Allah îi  va pune în adâncurile cele mai de jos ale focului, sub (mai jos decat) închinătorii la idoli și sub necredincioși, pentru că ei sunt mai răi decât necredincioșii. Și, prin urmare, El, Cel mai Înalt a spus cu privire la ei:

Ei (ipocritii) sunt duşmanul! Deci fereşte-te de ei! Blestemaţi să fie de Allah! Cum s-au abătut ei de la adevar!” (Surat-Munaafiqoon (63:4)

An-Nifaaqun I`tiqaadiyy (ipocrizia in credinta) este cea cu care eemaan-ul (adevarata credinta) nu se poate combina niciodata.

AL DOILEA TIP DE IPOCRIZIE:

An-Nifaaqun `Amaliyy (ipocrizia în acțiuni); inseamna că o persoană este un credincios; un mu’min în afară și în interior. Cu toate acestea, anumite caracteristici provin de la el dintre caracteristicile ipocritilor, ceea ce face ca eemaanul (credinta) său să fie deficitar și există o amenințare gravă pentru el. Cu toate acestea, el nu iese din religie (adica acest tip de ipocrizie nu te scoate din Islam, ca in cazul primului tip). Se numește an-nifaaqun `amaliyy (ipocrizie în acțiune) și se numește an-nifaaq ul-asghar (ipocrizia minora).

Si acest fel de ipocrizie il intalnim in spusele Profetului sallAllaahu `alayhi wa sallam:

Sunt patru lucruri (caracteristici), oricine le are pe toate în el, atunci va fi un ipocrit pur și oricine are o singură caracteristică dintre ele, atunci va avea o caracteristică a ipocriziei până când o va abandona. [Acestea sunt:] Când vorbește, minte și când face o promisiune, o incalca și când se pune încrederea în el, se dovedește a fi  înșelător și atunci când argumentează, el vorbește într-o manieră urata.” [Al Bukhari (34) și Muslim (58)  de  la Abdullaah ibn Amr radiyAllaahu `anhuma]

Deci, în ceea ce privește credinciosul, ipocrizia în fapte poate apărea  la el și este o deficiență în emananul (credinta) lui și va merita amenințarea; totuși el nu se iese din religie din cauza asta.

Shaykh Saalih As Suhaymee hafizahullaah a spus:
„Și acest tip de ipocrizie; nifaaqun `amaliyy  (ipocrizia în ceea ce privește acțiunile) nu o scoate pe persoana  afara din Islaam, chiar dacă gravitatea păcatului său este mare pentru că poate duce în timp la căderea în ipocrizia în credință, si cautam adapost la Allah. Ameen!

Și totul este rău și ipocrizia este de blamat din orice perspectivă  și prin urmare, nu a existat nicio mișcare împotriva Islamului și împotriva Musulmanilor, fără ca ipocriții să nu se găsească în rândurile lor; fie ajutându-i cu materiale, fie stabilind planuri pentru ei, complotând impotriva lor sau pregătindu-le drumul sau făcând făgăduințe false până când Allah  Cel Prea Înalt, le-a expus.

Ipocrizie în acțiuni/fapte este si ar-riya (faptele făcute pentru a te afisa/pentru a fi aratate), pentru care Mesagerul lui Allah sallAllahu aleyhi wa sallam s-a temut pentru companionii săi și a numit-o shirk minor. Așa că el (sallAllahu aleuhi wa sallam) a spus:”Ceea ce mă tem cel mai mult pentru voi este shirk-ul minor.” Ei au spus:”Și ce este shirk-ul minor, O, Trimis al lui Allah?” El a zis:”Este vorba despre ar-riya (a face fapte pentru a iesi în evidență). Allah va spune în Ziua Învierii când oamenii vor fi răsplătiti pentru faptele lor: mergeti la acei oameni pentru care obisnuiati sa va aratati in viata lumeasca si vedeti, găsiti vreo recompensă la ei și vreo răsplată la ei? ” [relatat de Imaam Ahmad in Musnad, al-Bayhaqiyy in Shu`b al-Eemaan, al-Bagawiyy in SharhusSunnah din hadeeth-ul lui  Mahmood ibn Labeeb radiyAllaahu `anh si al-Mundhiriyy  a spus in cartea sa  AtTargeeb Wa At-Tarheeb, “lantul de transmitatori este bun”. Shaykh al-Albaaniyy a spus ca este “saheeh (autentic).”]

Și el, sallAllaahu allayhi wa sallam a spus:”Să nu vă informez despre ceea ce este mai înfricoșător pentru mine in privința voastra decât Al-Maseehud-Dajjaal?” Ei au spus: „Da, într-adevăr.” Așa ca a spus: Este shirk-ul ascuns, faptul ca un om se ridică și face Rugaciunea  și își înfrumusețează Rugăciunea sa din cauza faptului că vede un bărbat care se uită la el.[Relatat de Imaam Ahmad in Musnad, ibn Maajah in Sunan, at-Tahaawiyy in Sharh Mushkili alAathaar, si multi altii, de la Aboo Sa`eed al-Khudriyy radiyAllaahu `anh. Acest  hadeeth a fost declarat saheeh de atTahaawiyy si al-Haakim. Shaykh al-Albaaniyy a spus ca este hasan (bun).]

Atunci când această persoană implineste Rugaciunea în prezența oamenilor, își împodobește Rugăciunea și când se roagă în casa lui sau într-un loc în care el este nevăzut, se roagă foarte repede. Pentru asta companionii obișnuiau să se teamă grav pentru ei înșiși. Deci, nimeni nu se poate declara absolut liber și nevinovat de asta. Deci, o persoană ar trebui să se teamă de asta și, prin urmare, ei au spus cu privire la acest lucru:Nimeni nu se teme de aceasta decât un adevărat credincios și nimeni nu se simte sigur de el, cu excepția unui ipocrit„.
Deci, Musulmanul se teme pentru el însuși de această forma de ipocrizie, care este o ipocrizie minora.

Spusele sale:”Și ipocrizia este că el isi manifestă Islamul pe limba lui și isi ascunde necredința în inimă„, aceasta este definiția an-nifaaqun i`tiqaadiyy (ipocrizia în credință) și este an-nifaaqun akbar (ipocrizie majoră) și eemaan (credinta) nu se poate combina cu asta. Deci (aceasta forma de ipocrizie) nu va apărea niciodată de la un mu`min (un credincios).

Și Allaah, Majestuosul și Cel mai Înalt la începutul Suratul-Baqarah, a împărțit omenirea în trei categorii:
(1) credincioși; mu’mineen în exterior și în interior,
(2) necredincioși; kuffaar în exterior și în interior și
(3) ipocriții; munaafiqeen; cei care isi manifestă Islaamul în exterior, dar ascund necredința.

Alif, Lam, Mim. Aceasta este Cartea, cea fără îndoială; Ea este Călăuză pentru cei smeriţi (oamenii care detin Taqwa-supusi lui Allah), Care cred în ghaib (cele nevăzute) şi plinesc Rugăciunea [As-Salat] şi din ceea ce le-am dăruit fac milostenie. Şi care cred în ceea ce ţi-a fost pogorât ţie (o, Muhammad ﷺ)  şi în ceea ce a fost pogorât înaintea ta şi în Viaţa de Apoi ei se încred. Aceia sunt călăuziţi de Domnul lor şi aceia sunt izbânditori.” (Suratul-Baqarah (2: 1-5)

Aceste Versete sunt cu privire la credincioși; mu’mineen, cei care sunt credincioși în exterior și în interior. Cât despre necredincioși atat in exterior cat si in interior, Allah a spus cu privire la ei în următoarele Versete:

Pentru cei care nu cred e totuna de-i previi sau nu-i previi; ei nu cred. Allah a zăvorât inimile lor şi urechile lor, iar peste ochii lor s-a aşternut o năframă. Şi ei vor avea [parte de] chin mare.” (Surat al-Baqarah (2: 6-7)

Apoi spune Allah, in legatura cu ipocritii:

Printre oameni sunt unii care spun: „Noi credem în Allah şi în Ziua de Apoi”, în vreme ce ei, de fapt, nu cred. Ei încearcă să-i înşele pe Allah precum şi pe cei care au crezut, dar nu se înşală decât pe ei înşişi, fără a-şi da seama…

Pana la:

Surzi, muţi, orbi sunt ei şi nu se întorc la adevar.” (Suratul-Baqarah (2: 8-18)

Deci aceste Versete sunt în privința ipocriților; munaafiqeen și sunt zece Versete.

Spusele sale:”Ipocritul este cel care- și manifestă Islamul pe limba  și ascunde necredința în dameer/ inima „. Ad-dameer înseamnă ceea ce ascunde în inimă.

[Sharh As-Sunnah
de Shaykh Saalih ibn Fowzaan al-Fowzaan hafizahullaah]

Fie ca Allah sa ne fereasca de orice tip de ipocrizie si sa ne indrepte inimile catre supunerea sincera si adevarata față de El Subhanahu wa ta’ala! Ameen, Ya Rabb!

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/09/02/doreste-cineva-sa-si-consume-energia-degeaba-pericolul-shirk-ului-minor-riyaa/

COPYRIGHT © ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI

DACA PIERZI HAYA (modestia, rusinea), PIERZI IMAN-ul (credinta)!

modesty-2

DACA PIERZI HAYA (modestia), PIERZI IMAN-ul (credinta)!

BISMILLAH

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!

Ce este HAYA? Este ceva ce ne lipseste foarte mult, si este ceva ce avem atunci cand nu ar trebui…

Sunteti curiosi sa vedeti la ce ma refer? Atunci TREBUIE sa cititi acest articol! IMPORTANT!!!

Haya este derivata din cuvantul hayat care inseamna viata. Acest termen acopera mai multe concepte. El poate fi tradus ca: modestie, sfiala, timiditate, respect de sine, rușine, onoare, umilință, etc.

Intelesul original al termenului de Haya in acord cu natura credinciosului, se refera la un sentiment neplacut si incomod însoțit de jena, cauzata de  teama de a fi expus sau cenzurat pentru un anumit comportament nedemn sau indecent.

Haya din punct de vedere Islamic este un atribut care il indeamna pe credincios sa evite orice lucru neplacut si dezgustator. Il retine pe el sau ea de la a fi neglijent in a oferi fiecaruia ceea ce i se cuvine, si pentru orice motiv pentru care nu si-a tinut legamantul, se simte inconfortabil si jenat in legatura cu acest lucru, motivul fiind nemultumirea lui Allah ce se datoreaza ruperii legamantului.

Haya joaca un rol urias in vietile Musulmanilor deoarece este o parte foarte importanta a Iman-ului (credintei) noastre. Daca nu avem nicio forma de Haya in noi, atunci se pare ca Iman-ul nostru este extrem de slab.

Relatat de Abu Huraira (ra) ca Profetul (salla Allahu aleyhi wa sallam) a spus:”Credinta consta in mai mult de 60 de ramuri (parti). Iar Haya este o parte a credintei.” (Bukhari)

Invatam de asemenea de la Profet (salla Allahu aleihi wa sallam) importanta Haya, si despre faptul ca ar trebui sa ne simtim rusinati daca nu posedam Haya in caracterul nostru.

Relatat de Abdullah ibn Umar (ra):”Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a trecut pe langa un barbat care il admonesta pe fratele sau in legatura cu Haya si care spunea:”Tu esti foarte rusinos, si ma tem ca as putea sa-ti fac vreun rau.” Auzind acest lucru, Trimisul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus:”Lasa-l, pentru ca Haya este (parte) a credintei.”  (Bukhari)

Hadisul arata ca Haya nu este ceva ce se refera numai la femei, ci este un atribut pe care trebuie sa-l aiba si barbatii credinciosi, deoarece este un semn al faptului ca se tem de Allah si un semn al valorii religiei lor.

TIPURI DE HAYA- CATE FELURI DE HAYA SUNT?

Haya este de doua feluri: BUNA si REA!

Haya buna, inseamna sa fii rusinat sa comiti un pacat sau un lucru pe care Allah si Mesagerul Sau (sall Allahu aleihi wa sallam) l-au interzis, iar Haya rea este sa te simti rusinat sa faci un lucru pe care Allah si Mesagerul Sau (sall Allahu aleihi wa sallam) l-au poruncit!

HAYA BUNA

Oricine este un credincios (el sau ea), trebuie sa-si construiasca personalitatea si caracterul pe o buna dimensiune a Haya. Cel mai important este ca el/ea sa fie rusinat sa faca orice Ii displace lui Allah, cu credinta ca vor trebui sa raspunda pentru toate faptele lor.

De multe ori auzim declaratii de genul: fac ce vreau eu, credinta este in inima, nimeni nu ma judeca in afara de Allah si eu raspund pentru faptele mele. Apoi sunt altii care aproba si incurajeaza acest gest de atitudine. Dar oare cei care fac astfel de declaratii sunt constienti ca vor da socoteala? Sunt siguri ca vor avea timp sau ocazia sa-si ceara iertare de la Allah? Isi asuma cu atata usurinta si chiar aroganta, pedeapsa lui Allah? Oare au uitat ca pana si Profetii se vor teme pentru soarta lor in Ziua Socotelii? Allah sa ne fereasca de o astfel de atitudine!

Daca cineva isi dezvolta simtul de Haya buna, acesta il va ajuta sa se supuna poruncilor lui Allah si sa stea departe de pacate. Odata ce credinciosul realizeaza ca Allah Subhanahu Wa Ta’ala il priveste tot timpul si ca va raspunde pentru orice miscare pe care a facut-o in aceasta viata, el nu va neglija nicio porunca a lui Allah si a Mesagerului Sau (sall Allahu aleihi wa sallam).

Astfel, cu cat este mai puternic simtul de Haya buna, cu atat mai mult se va asigura ca Allah nu-l va gasi facand nimic interzis. Modul de a-ti dezvolta Haya este de a continua sa inveti si sa dobandesti cat mai multa stiinta religioasa pe care sa o aplici in viata ta, sa te alipesti de tot ceea ce ar putea fi un bine si sa stai departe de tot ceea ce ar putea fi un rau si care ar putea avea consecinte nefaste in Viata de Apoi.

Un alt tip de Haya, tine de aspectul social si de relatia cu ceilati. De exemplu, un copil nu doreste sa faca ceva ce ar putea sa o supere pe mama lui, sau o sotie nu ar vrea sa faca ceva care sa-l supere pe sotul ei, sau chiar un student care nu vrea sa faca ceva care ar putea sa-l dezamageasca pe profesorul sau.

Si de asemenea, mai este un tip de Haya in care credinciosul devine rusinat de el insusi. Acest lucru se intampla atunci cand se atinge varful credintei (Iman-ului). Asta inseamna ca daca el/ea face, spune, sau vede orice lucru rau/gresit, sau daca comite si cel mai mic/neinsemnat pacat, incepe sa se simta foarte rau si rusinat sau se simte extrem de vinovat in inima lui. Acest tip de Haya dezvolta  un inalt grad de constiinta de sine si aceasta intareste supunerea credinciosului  față de Allah.

HAYA REA

Dupa ce am discutat despre diferitele tipuri de Haya benefica, este timpul sa dicutam despre tipul de Haya care nu numai ca este impotriva invataturilor Profetului (sall Allahu aleihi wa sallam), dar este si o dovada solida a slabiciunii cuiva in credinta.

Acest aspect negativ se învârte in jurul timiditatii si rusinii cuiva de a face ceva din ceea ce Allah a ordonat in Coran sau in Sunnah. Acest lucru constitue jena si rusinea de a face ceva legal sau ceva ce Allah ne-a impus. Aceasta inseamna ca cineva sa nu urmeze obligatiile Islamului, din cauza faptului ca se simte rusinat in fața altora.

Acest lucru este in totalitate interzis, deoarece insemna ca cineva daruieste mai mult respect oamenilor din aceasta viata decat Celui Care a creat intreg Universul, inseamna ca da intaietate multumirii oamenilor in detrimentul Multumirii lui Allah, inseamna ca pune pret mai mare pe aprecierea oamenilor in loc de aprecierea lui Allah. Allah sa ne fereasca!

Mai poate sa insemne si faptul ca el/ea se simt rusinati sau tematori in a cauta stiinta Islamica din motive lumesti, deoarece ei nu vor sa fie vazuti de altii. Aceasta este inca o data contrar cu ceea ce Allah Subhanahu wa ta’ala ne-a spus in Coran, si anume sa cautam cunoasterea si sa o transmitem si altora. Ei nu realizeaza ca in Islam,  cea mai buna statura a unui Musulman este aceea de a fi un da’i (cel care face dawah- chemarea la Islam) sau un profesor de Islam. Pozitia lor este chiar mai mare in ochii lui Allah decat cel care sta singur in casa lui si face acte de ibadah (adorarea lui Allah).

Un alt tip de Haya care este extrem de populara in societatile occidentale, este Haya care are legatura cu femeile, si anume aceea de a-si pastra castitatea si modestia. Pentru cineva care are intr-adevar Haya, aceasta nu ar trebui sa intre in contradictie cu nimic din ceea ce Allah ne-a poruncit, chiar daca vad in asta o forma de test sau de incercare.

Haya unei femei vine din modestia ei si din timiditatea ei si din teama ei de Allah. Asa ca, cum ar putea ea sa aiba Haya daca merge in public neacoperita?

Abdullah ibn Umar (ra) a relatat ca Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus:”Intr-adevar, Haya (modestia) si Iman (credinta) sunt companioni. Cand unul lipseste, celalalt se duce si el.” (Baihaqi)

Gasim suficiente dovezi in Coran si hadith care explica motivul din spatele purtarii Hijabului. Shariah Islamica nu se opreste doar la a da porunci in privinta Hijabului, ci clarifica de asemenea fiecare lucru care relationeaza direct cu aceste porunci si inchide usile oricaror forme de indecenta si vulgaritate.

Modestia (haya) si mentinerea onoarei si demnitatii sunt de prima importanta in conservarea naturii morale a oricarei societati. Tocmai de aceea, modestia a fost numita ornament al femeii, care o protejeaza de multe pacate si care previne ca orice barbat rau intentionat sa indrazneasca sa aiba ganduri rele in privinta ei. Aceasta Haya a fost facuta parte din natura ei, pentru a o proteja de abuzuri din partea barbatilor imorali.

Este foarte evident ca Hijabul joaca un rol extrem de important in legatura cu Haya, deoarece Hijabul previne desfranarea, iar Haya intareste Imanul. Ambele lucreaza impreuna. In timpul iubitului nostru Profet (sall Allahu aleihi wa sallam), imediat ce versetele despre Hijab au fost revelate, toti barbatii au mers la casele lor, la sotiile si fiicele lor si la rudele lor apropiate, sa le spuna sa se acopere.

Relatat de Aisha (ra):”Fie ca Allah sa fie indurator cu cele dintai femei emigrante. Cand Versetul: “Sa-si coboare valurile peste piepturile lor” [24:31] a fost revelat,  și-au rupt hainele groase de exterior și au făcut văluri din ele. Iar când versetul:”..sa se inveleasca in Jilbaburile lor (vesminte de exterior) [33:59] a fost revelat , femeile Ansarilor au iesit afara ca si cum ar fi avut ciori peste capetele lor prin purtarea vesmintelor de exterior.”(Abu Dawood)

Acest lucru arata ca toate aceste femei au dorit sa-si pastreze modestia si de aceea s-au grabit sa urmeze poruncile lui Allah.

Haya si Iman sunt interdependente, ori exista amandoua, ori dispar amandoua. Dupa cum Profetul (sall Allahu aleigi wa sallam) a spus:”Cand nu mai ramane Haya, atunci fa ce poftesti.”

Explicatia acestui Hadith, in acest articol:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2016/02/13/daca-nu-te-rusinezi-atunci-fa-ceea-ce-poftesti/

In zilele noastre, implicarea in indecenta si pacate pentru atat de mult timp a ucis practic simtul modestiei (Haya), pe care Islamul ne-a poruncit sa-l protejam.

Poate cineva si-ar dori sa cunoasca,

MERITELE PE CARE LE ARE HAYA SI DE CE ESTE ATAT DE IMPORTANTA

In primul rand, Allah iubeste Haya.

Cu adevarat, Allah (este Cel care) are Haya si este Protectorul. El iubeste Haya si oamenii care acopera greselile altora.” (Bukhari)

In al doilea rand, Haya insasi este Maretia Islamului dupa cum Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus:”Fiecare  mod de viață are un caracter (o moralitate) înnăscut(a). Caracterul (moralitatea) Islamului este Haya. „, sau:”Fiecare Deen (religie) are un caracter înnăscut. Caracterul Islamului este modestia (Haya). „(Abu Dawood)

In al treilea rand, dupa cum Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus:”Haya nu aduce nimic in afara de bine.”  (Bukhari)

In al patrulea rand, Haya este un foarte clar semn al Iman-ului nostru. Dupa cum Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) i-a spus acelui Ansar care-si condamna fratele pentru ca era prea rusinos:”Lasa-l, pentru ca Haya este (parte din) Credinta.” (Bukhari)

Si nu in ultimul rand, Haya conduce catre Paradis, dupa cum Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) ne-a spus:

Haya vine din Iman; Iman-ul conduce catre Paradis. Obscenitatea vine din aversiune, iar aversiunea conduce catre Foc.”  (Bukhari)

Cuvantul Haya, asa cum am specificat la inceputul articolului, deriva din cuvantul Hayat, care inseamna viata. Devine evident acest lucru numai cand cineva poseda Haya in el, abia atunci traieste o viata in Islam. Pe de alta parte, cel care este lipsit de Haya, traieste o viata care este moarta din punct de vedere Islamic, desi se afla in viata in acord cu aceasta dunya (viata lumeasca).

Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus:”Haya și încrederea vor fi primele care vor disparea din aceasta lume, asa ca, continuati sa cereti lui Allah pentru ele.” (Baihaqi)

In societatile moderne sau asa zis avansate si civilizate, in care nu mai exista valori morale, omul a renuntat la ideea de pacat in viata lui. Ei au redenumit pacatul ca fiind „o necesitate a vietii”.

Islamul este Deen (un mod de viata si o religie in acelasi timp), si din acest motiv ne-a ordonat sa ne pastram Haya tot timpul si oriunde, fie ca ne aflam printre oameni, sau singuri, a poruncit Musulmanilor, barbati si femei sa aiba Haya, sa-si protejeze modestia si sa adere la poruncile lui Allah!

Fie ca Allah sa  ne intareasca credinta si sa ne sporeasca simtul de Haya, sa ne ajute sa ne supunem  poruncilor Sale si sa stam departe de interzicerile Sale, sa facem ca Islamul sa devina cu adevarat si nu teoretic, modul nostru de viata, si sa sa ne calauzeasca pe Drumul cel Drept!

Allahumma Ameen!

Sall Allahu ala Muhammad! Sall Allahu aleihi wa sallam!

Singurii care au de pierdut, singurii care sunt nedrepti cu propriile suflete, singurii care nu au mila de propriile suflete, sunt chiar oamenii:

“[Allah jura] Pe Nafs (suflet) si pe Cel care l-a perfectat

Și i-a inspirat (discernamantul/conștiința) [a] ceea ce este greșit pentru el și (ceea ce este) potrivit pentru el.

Izbândește cel care-l curățește (purifica)

Și pierdut este cel care-l strică (il corupe)”.  [Ash- Shams 91: 7-10]

Mai puteti citi urmatoarele articole care relationeaza  foarte mult cu subiectul:

DACA NU TE RUSINEZI, FA CE POFTESTI:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2016/02/13/daca-nu-te-rusinezi-atunci-fa-ceea-ce-poftesti/

PERICOLUL DE A-TI EXPUNE PACATUL:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2016/01/22/pericolul-de-a-ti-expune-pacatul-in-mod-public/

DE CE SA PORT HIJAB?:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/02/09/de-ce-sa-port-hijab/

FEMEI CARE SUNT IMBRACATE, DAR GOALE:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/03/02/femei-care-sunt-imbracate-dar-goale/

VESTIMENTATIA IN ISLAM:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/02/11/vestimentatia-in-islam-pentru-femei-si-barbati/

CE INSEAMNA PLECAREA PRIVIRILOR?:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2016/02/20/ce-inseamna-plecarea-privirilor/

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA S, 2014-2015.

 

EXCELENTA BUNELOR MANIERE!

good-manners

EXCELENTA BUNELOR  MANIERE !!!

BISMILLAH

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!

Multi oameni nu se uita la nivelul nostru de credinta sau la actele noastre de adorare. Ei iau in considerare manierele noastre. Daca manierele sunt virtuoase, oamenii vor beneficie de credinta si de cunoasterea ta si vor imita manierele tale in adorare si nu numai. Daca manierele tale lasa de dorit, ei nu vor acorda atentie cunostintelor tale, indiferent cat de invatat ai fi. Astfel, bunele maniere sunt imperative pentru toti credinciosii.

In acest articol:

1.Legatura intre religie si bunele maniere,

2.Rasplata pentru bunele maniere in Viata de Apoi, si

3.Cum dobandim bune maniere si un inalt standard al caracterului, care nu inseamna altceva decat mijloc de obtinere a unui rang inalt in Paradis!!!

 

LEGATURA INTRE RELIGIE SI BUNE MANIERE

Bunele maniere au o pozitie mareata in Islam. Este suficient ca Allah Subhanahu wa Ta’ala l-a laudat pe Profetul Sau, sallAllahu aleihi wa sallam in Coran spunand:”Si tu ai un inalt (excelent) caracter moral.”  [Quran 68:4].

Moralitatea mentionata in acest Verset a fost interpretata de Ibn ‘Abbaas (rA) ca fiind “religia”. Este ca si cum Allah Ta’ala ii spune Profetului sall Allahu aleihi wa sallam:’tu te afli intr-o religie mareata in care toate bunele maniere sunt incluse”.

In acest sens, cand Sa’ad ibn Hishaam a intrebat-o pe Mama Credinciosilor ‘Aa’ishah (rA) despre caracterul Profetului sall Allahu aleihi wasallam, ea a raspuns:”Caracterul sau a fost Coranul”, ceea ce inseamna ca el a fost o întruchipare a invataturilor Coranului. Auzind acest scurt dar cuprinzator raspuns, Sa’ad ibn Hishaam a spus:”Acest raspuns a fost suficient pentru mine, incat eram sa plec fara sa-i mai pun alte intrebari.”  [Al-Bukhari si Muslim]

Astfel, pozitia mareata pe care o ocupa bunele maniere in Islam, arata cat de mult acorda atentie aceasta mareata religie lucrurilor legate de bunele maniere. 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala ne arat noua premizele fundamentele ale bunelor maniere spunand:

Fii cu iertare, porunceste ceea ce este bun si indeparteaza-te de nestiutori (ignoranti).” Coran 7:199].

Invatatii au spus ca niciun alt Veset din Coran nu se refera la toate bunele maniere ca acest Verset.

Asta inseamna sa mentii bune relatii cu cei care se cearta/disputa cu tine, sa daruiesti celor care te pagubesc, si sa-i ierti pe cei care te trateaza rau. SubhanAllah!

Cu alte cuvinte, acest verset l-a calauzit pe Profet sall Allahu aleihi wa sallam sa-i ierte pe oameni si sa le accepte scuzele, sa-i trateze cu indulgenta si sa nu se amestece in problemele lor personale.

In legatura cu „indeparteaza-te de nestiutori (ignoranti)”, Allah Subhanahu Wa Ta’ala ne spune intr-un alt verset:

“..iar atunci cand cei nestiutori (ignoranti) le vorbesc lor [aspru], ei le raspund [cuvinte de pace].”  [Quran 25: 63].

Fiind cel care a aderat cel mai mult la invataturile Coranului, Profetul sall Allahu aleihi wa sallam a fost cel mai bun dintre oameni al nivelului caracterului.

Anas ibn Maalik (rA) a spus:”Nu am simtit niciodata vreo bucata de catifea sau matase mai fina decat  palma Profetului sall Allahu aleihi wa sallam, si nu am mirosit vreun parfum mai placut decat mirosul Mesagerului lui Allah (saws). L-am slujit pentru zece ani si niciodata nu mi-a spus :”Uff”. Niciodata nu mi-a spus:”De ce ai facut asta?” pentru ceva ce am facut, si nici nu mi-a zis:”De ce nu ai facut asta sau asta?” pentru ceva ce nu am facut.”  [Al-Bukhari].

Moralitatea este inima religiei si este scopul principal al Shari’ah (a Legii Islamice) si mijloc prin care se obtine credinta ferma.

RASPLATA PENTRU BUNELE MANIERE IN VIATA DE APOI 

O persoana cu bune maniere va avea una dintre cele mai grele balante in Ziua judecatii.

Profetul sall Allahu aleyhi wa sallam a spus:”Nimic nu este mai greu in balanta slujitorului in Ziua Judecatii, decat bunele maniere.” [Abu Daawood si At-Tirmithi]

Aceasta inseamna ca toate faptele vor fi cantarite in acea Zi, si cel mai greu in balanta cuiva vor atarna bunele maniere.

De asemenea, bunele maniere paveaza drumul catre Paradis. Atunci cand Profetul sall Allahu aleihi wa sallam a fost intrebat despre cele mai bune calitati care conduc catre Paradis, el a raspuns:”Taqwa (pietatea, teama de Allah) si bunele maniere.” [Ibn Maajah si Al-Haakim]

Prin bune maniere o persoana poate avea o credinta puternica.

Cei care au cele mai bune maniere sunt cei care au cea mai completa credinta.”  [Al-Bukhari si Muslim].

Tot prin bune maniere o persoana poate atinge nivelul slujitorul devotat.

Credinciosul atinge rangul unui Musulman care posteste si implineste Rugaciunea ziua si noaptea cu bunele sale maniere.”[Abu Daawood, Saheeh]

Mesagerul lui Allah sall Allahu aleyhi wa sallam a spus:”Garantez o casa la marginea Paradisului pentru cel care renunta la argumente si dispute chiar si daca are dreptate. Si [garantez de asemenea] o casa in mijlocul Paradisului pentru cel care renunta la minciuna (marturii false) chiar si daca este in gluma. Si [garantez] o casa in cel mai inalt loc al Paradisului pentru cel care are un standard inalt al caracterului.” (Abu Dâwûd, At-Tirmidhi, Nasâ’i si Ibn Majah).

Aceasta inseamna ca cel mai inalt rang dintre toate va fi daruit celor care au bune maniere.

Dar nu numai atat, Profetul sall Allahu aleihi wa sallam a mai spus:”Cei mai aproape de mine in Paradis sunt cei cu cele mai bune maniere.” [At-Tirmithi, Saheeh].

Datorita statutului maret al oamenilor cu bune maniere in Ziua Judecatii, Profetul sall Allahu aleihi wa sallam i-a sfatuit pe companionii sai spunadu-le:”Intotdeauna tratati oamenii cu bune maniere.” [Ahmad si At-Tabaraani]

In concluzie, Allah Subhanahu wa ta’ala iubeste bunele maniere si le ureste pe cele rele. Allah l-a trimis pe Profetul Sau sall Allahu aleihi wa sallam sa ii invite pe oameni sa obtina cele mai bune maniere.

Am fost trimis numai pentru a perfecta bunele maniere.” [Maalik si Ahmad ]

Mai mult, cea mai minunata indurare a lui Allah fata de slujitorul Sau dupa Islam, este aceea de a-l face manierat, dupa cum Profetul sall Allahualeihi wa sallam a spus:”Oamenilor nu li s-a dat altceva mai bun in afara de bunele maniere.”

Intr-o alta relatare:”Cel mai bun dintre voi este cel ale carui maniere sunt cele mai bune.” [Al-Bukhari si Muslim]

DOBANDIREA BUNELOR MANIERE

Moralitatea se bazeaza pe patru stalpi esentiali: rabdarea, castitatea, curajul si dreptatea. Rabdarea conduce la toleranta, indurare, restrictionarea furiei si evitarea ofensarii altora; castitatea te protejeaza de caderea in pacatul viciilor; curajul te propulseaza catre respectul de sine si favorizeaza standarde morale ridicate; iar justetea te invata moderatia si caracterul practic. 

Pe de alta parte, manierele rele se fondeaza si ele pe patru stalpi: ignoranta, nedreptatea, dorinte si furie. Ignoranta conduce o persoana catre opinia ca ceea ce este bun, este rau; nedreptatea cauzeaza plasarea lucrurilor in locul gresit; dorintele incita la lăcomie, avariție, zgârcenie, si vicii; furia dă naștere la mândrie, ciudă, invidie, agresiune și nebunie.

Trebuie să fim conștienți de aceste patru caracteristici, în ideea de a scăpa de manierele proaste, cunoscand că aceste trăsături sunt rădăcina tuturor manierelor rele, si pentru a ne fi usor sa le eradicam.

Nu este indoiala ca manierele bune se pot invata; totusi, unele dintre ele sunt instictive. Cele instictive sunt cele cu care Allah a creat o persoana ca parte a caracterului lui innascut.

Odata, Profetul sall Allahu aleihi wa sallam i-a spus unui companion:”Tu ai doua caracteristici pe care Allah le iubeste: tolerantă si consfătuire.”Companionul a intrebat:”Le-am dobandit eu, sau Allah le-a creat in natura mea?”. El sall Allahu aleihi wa sallam a raspuns:”Nu, Allah le-a creat in natura ta.” Companionul a spus:”Lauda lui Allah care a creat in mine doua caracteristici pe care Allah si Mesagerul Sau le iubesc.” [Abu Daawood]

Profetul sall Allahu aleihi wa sallam obisnuia sa-i ceara  lui Allah sa-l ajute sa dobandeasca bune maniere intr-o Du’a pe care o rostea la inceputul Rugaciunii (dupa Takbeer):”O, Allah calauzeste-ma catre cel mai bun caracter, pentru ca nimeni nu poate calauzi catre el in afara de Tine, si indeparteaza-ma de cel mai rau caracter, pentru ca nimeni nu ma poate indeparta de el in afara de Tine.” [Muslim]

Printre factorii care ajuta la dobandirea bunelor maniere sunt determinarea sincera si apropierea graduala catre schimbarea manierelor, pentru ca ele se vor schimba incet, dar sigur. Asta deorece este imposibil sa inlocuiesti imediat un comportament rau cu unul bun. Pentru a ne imbunatati comportamentul este nevoie sa ne straduim pentru dreptate si trebuie sa ne socotim sufletul. Mai mult, este nevoie de oameni care sa ne directioneze catre bine si care sa fie capabili sa ne arate greselile. Cum ar putea cineva sa-si detecteze greselile daca nu are in preajma oameni care sa le spuna ca trebuie sa-si rectifice comportamentul?

Inlocuirea relelor maniere cu cele bune este un important factor in obtinrea unui caracter moral inalt.  

Acest lucru se va intampla cand persoana va adera la Drumul cel Drept al lui Allah prin virtutea caruia orice zgarcenie se va transforma in darnicie, aroganta se va transforma in umilinta, iar imprudenta in timiditate. Aceasta se observa clar la cei pe care Allah i-a calauzit catre Drumul Sau, deoarece calauzirea este unul dintre factorii principali care se rasfrange in bunele maniere.

Un alt mijloc pentru a dobandi bune maniere este citirea biografiei Profetului sall Allahu aleihi wa sallam si a invatatilor cei drepti, care au fost cele mai bune exemple de bune maniere.

Apoi cautarea companiei oamenilor piosi si drepti. De asemenea, citirea de Versete, hadisuri, carti si articole care sa iti trezeasca dorinta pentru a-ti cultiva bunele maniere (mai ales prin cunoasterea rasplatirii in Viata de Apoi), sau care sa te avertizeze impotriva manierelor rele (prin mentionarea pedepsei pentru ele); toate sunt de o extrema importanta in dobandirea unui caracter nobil si al bunelor maniere. [inspirat de islamweb.net]

De asemenea, nu este niciun dubiu ca, modul si mediul in care a crescut o persoana joaca un rol major in formarea unei constitutii morale si este un factor crucial în disponibilitatea cuiva de a fi redirecționat spre bunele maniere. Din acest motiv, va trebui sa acordam o atentie sporita cresterii si educarii copiilor nostri, pentru ca de formarea lor atunci cand sunt mici, depinde viitorul lor atunci cand vor deveni adulti, iar o educatie morala si sanatoasa ii va ajuta sa-si imbunatateasca caracterul atunci cand vor deveni independenti si ii va tine departe de relele influente care pot aparea din exterior, in shaa Allah!

Nu doresc sa inchei acest articol fara sa va dau cateva exemple de hadisuri si comentarii din Riyyadus-Salihin.

Abu Darda (ra) a relatat ca Trimisul lui Allah, sallAlahu aleihi wa salam a spus:”Lucrul cel mai greu care va atarna in Balanta slujitorului credincios in Ziua Judecatii, este buna purtare. Allah il uraste pe cel care se exprima murdar sau cu un limbaj grosolan.” [Tirmidhi]

Abu Huraira (ra)a relatat ca Trimisul lui Allah, sallAlahu aleihi wa salam a spus:”Care este fapta cea mai insemnata pentru ca omul sa mearga in Jennah (Paradis)? El a raspuns:”Teama de Allah (Taqwa) si buna purtare”. Atunci a fost intrebat:”Care este slabiciunea care-l impinge pe om in Focul Iadului?” El a raspuns:”Limba (limbajul) si organul sexual.” [Tirmidhi]

Comentariu: Cei care au un limbaj agresiv si periculos, cei care fac afirmatii eretice, care se implica in barfa si calomnie sau in discutii agresive si fara sens, toate acestea conduc catre Iad. Din acest motiv este deosebit de important pentru fiecare sa-si dezvolte Taqwa (constiinta/teama de Allah) si sa-si reconsidere comportamentul, sa evite slabiciunile limbii si ale organelor genitale, astfel incat in Viata de Apoi sa nu fie ruinati.

Ibn Mas’ud (ra) a relatat ca Trimisul lui Allah, sallAlahu aleihi wa salam a spus:”Sa nu va spun despre cel care Focul este interzis sa-l atinga? Este interzis sa-l atinga pe cel care este intotdeauna accesibil (disponibil), politicos si bland.”[Tirmidhi]

Comentariu: Acest hadis arunca lumina asupra comportamentului bland care este intemeiat pe credinta si care salveaza omul de Focul Iadului.

Fie ca Allah sa ne calauzeasca numai catre Adevar si numai catre ceea ce Il multumeste pe El!

Allahumma Ameen!

caracter

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2016/08/08/excelenta-evitarii-argumentarii/

Toate articolele din categoria:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/category/comportametul-musulmanului-si-bunele-maniere/

COPYRIGHT : ISLAMUL PACEA ETERNA

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA S, 2014-2015.

EXCELENTA EVITARII ARGUMENTARII

paradise-garden

EXCELENTA EVITARII ARGUMENTARII

 

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!

Relatat de ‘Aisha (rA):”Profetul sallAllahu aleyhi a spus:”Cea mai urâta persoana pentru Allah este cel care este cel mai certăreț dintre adversari.”(Sahih Al-Bukhâri, Vol.3, Hadîth Nr.637).

Relatat de Abu Umamah ca Mesagerul lui Allah sall Allahu aleyhi wa sallam a spus:”Garantez o casa la marginea Paradisului pentru cel care renunta la argumente si dispute chiar si daca are dreptate. Si [garantez de asemenea] o casa in mijlocul Paradisului pentru cel care renunta la minciuna (marturii false) chiar si daca este in gluma. Si [garantez] o casa in cel mai inalt loc al Paradisului pentru cel care are un standard inalt al caracterului.” (Abu Dâwûd, At-Tirmidhi, Nasâ’i si Ibn Majah).

Una dintre lectiile pe care le invatam din aceste hadith-uri este aceea de a evita conflictele si de a evita sa fii certaret chiar si in situatiile in care ai dreptate. Atunci cand dorim sa punctam adevarul nu trebuie sa devenim certareti si sa evitam orice atitudine de acest fel, pentru a evita sa ne expunem riscului deteriorarii relatiilor. Cel mai bine este sa raspundem indemnului Profetului nostru sall Allahu aleihi wa sallam si sa ne abtinem.

Shaykh Ibn Uthaymeen (rhA)  a spus:

Dezbaterea este de doua feluri:

1. Dezbaterea numai de dragul argumentarii: cand o persoana argumenteaza cu ignorantii si care-i provoaca pe invatati pretizand ca are cunoastere, încercând să convingă oamenii că opinia lui este una corectă; o astfel de argumentare este blamata.

2. Dezbaterea in ideea de a demonstra adevarul, chiar si daca este impotriva sa; aceasta este recomandata si poruncita. Semnul care indica o dezbatere sincera este aceea ca adevarul este aratat unei persoane, el este convins si el anunta ca a renuntat la opinia sa (pentru a actiona conform adevarului)…, pe scurt, daca scopul dezbaterii este acela de a demonstra adevarul si de a respinge falsul, atunci este un act de bine, si obisnuirea cu el si invatarea lui este o fapta buna, in special in timpurile si vremurile noastre, deoarece argumentarea si semetirea sunt atat de raspandite incat gasim ceva ce este confirmat si dovedit clar in Coran si Sunnah si cineva ridica chestiuni indoielnice (fabricate) despre asta.”

 

Pentru a concluziona, daca dezabaterea este una cu intentia de a arata adevarul si a respinge falsul iar cel care dezbate urmeaza cele mai bune maniere facand asta utilizand intelepciunea si cuvinte blande, iar dezbaterea lui este pentru ceea ce este bun, iar beneficiul depaseste dezavantajele, si daca nu se teme de aroganta si ceva asemanator, atunci dezbaterea lui este de laudat.

In ce priveste dezbaterea care nu are niciun beneficiu, sau in care persoana intentioneaza sa-si arate superioritatea si sa fie invingator, sau daca dezbate cu duritate si cu asprime și nu în conformitate cu ceea ce este poruncit în această privință, sau daca se teme ca dezavantajele ar putea fi mai mari decat beneficiul, atunci este o dezbatere ce este dezaprobata.

Abu Huraira(RA) a relatat ca Profetul, sall Allahu aleihi wa sallam a spus:”Oricine crede in Allah si in Ziua de Apoi, sa spuna ceva bun, ori sa ramana tacut”.[Bukhari, Muslim,Ahmad, Tirmidhi, Ibn Majah]

Nawawi a spus:”Acest hadis arata explicit ca este imperativ sa nu vorbesti cu exceptia a ceea ce este bun, ceea ce inseamna ca are un anumit beneficiu. Daca persoana este in dubiu in ce priveste  beneficiul adus, atunci este mai bine sa ramana tacut.”

Si Allah stie cel mai bine!

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/03/01/pentru-cine-isi-doreste-o-casa-in-jennah/

„ORICARE DINTRE VOI VEDE UN RAU, SA-L SCHIMBE CU MANA LUI..”

WRONG

 

ORICARE DINTRE VOI VEDE UN RAU,

SA-L SCHIMBE CU MANA LUI..”

BISMILLAH

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!

Cu autoritatea lui Abu Sa’eed al Khudree (ra) care a spus:

L-am auzit pe Mesagerul lui Allah salAllahu aleihi wa sallam spunand:”Oricare dintre voi vede un rau, sa-l schimbe cu mana lui; si daca nu este in stare sa faca astfel, atunci (sa-l schimbe) cu limba lui; si daca nu este in stare sa faca astfel, atunci cu inima lui- si asta este cea mai slaba forma a credintei.” [Muslim]

Acesta este un hadis important care arata ca Musulmanii nu ar trebui sa fie niste observatori nepasatori, ci sunt obligati sa faca ceva pentru a opri faptele rele. De asemenea, ne invata si ordinea in care trebuie sa procedam.

Daca vedem ceva rau, primul lucru, este sa-l oprim fizic (‘sa-l schimbe cu mana lui”).

De exemplu, Profetul salAllahu aleihi wa sallam a spus:

Parabola mea si oamenii, este ca cea a unui barbat care a aprins un foc. Cand el a iluminat imprejurimile, moliile si alte creaturi care sunt atrase de lumina au inceput sa cada in el (in foc). El a inceput sa-i scoata afara din foc, dar ei l-au coplesit si au continuat sa cada in el. Eu sunt cel care va impinge afara din foc, dar voi continuati sa va aruncati cu capul in el.” [Sahih al-Bukhari 6002]

Nu este suficient sa ne tinem pe noi insine departe de fapte rele, ci trebuie sa-i ajutam de asemenea si pe altii si sa-i oprim de la infaptuirea de fapte rele si caderea in pacate care pot conduce la Focul Iadului. Daca avem posibilitatea de a putea opri un rau, atunci trebuie sa o facem.

Daca nu suntem capabili fizic sa schimbam lucruri sau sa oprim faptele rele, atunci trebuie sa vorbim impotriva lor, sau sa sfatuim impotriva lor, sau sa aratam o cale mai buna, sau sa cautam ajutor (‘sa-l schimbe cu limba lui’).

Nu trebuie sa ramanem tacuti, daca avem posibilitatea si abilitatea de a vorbi. Putem sa avertizam pe cineva impotriva faptelor rele, sa-l sfatuim sa aleaga o alta cale. Comunicarea nu este nicidecum o actiune fara folos, ci din contra, poate duce la mari schimbari.

In final, daca nu avem nicio putere de a actiona in niciunul dintre cele doua metode prezentate anterior, atunci cel putin, ne putem opune in inima noastra.

Ca Musulmani, noi nu acceptam greselile si nici nu capitulam si traim o viata in care nu este nicio opozitie impotriva raului. Noi nu mintim si nu-i lasam pe cei nedrepti sa ne copleseasca si sa paseasca asupra noastra si sa raspandeasca raul lor si asupra altora.

Ceea ce este rau este rau, si in momentul in care il acceptam in inima noastra, vom pierde vederea a ceea ce este bun si ceea ce este rau (nu vom mai distinge binele de rau).
Cand vom inceta sa vedem raul ca fiind rau si binele ca fiind bine- linia dintre ele va deveni neclara (tulbure), iar ceea ce este rau va deveni permis! Si este usor de observat  ca raul se raspandeste incetul cu incetul, si tot incetul cu incetul, pentru ca nimeni nu se i se mai opune, devine ceva normal si general acceptat.

Daca vei uri raul in inima ta, atunci probabil va aparea si o oportunitate in viitor in care vei putea vorbi sau vei putea opri fizic ceea ce este gresit, pentru ca raul sa nu prevaleze si sa nu se raspandeasca.

Dragi frati si surori in Islam!
Allah este cu cei iubitori de Adevar si cu cei facatori de bine. Allah ne porunceste in Coran sa poruncim Al Mar’uf (monoteismul Islamic, si tot ceea ce Allah ne-a poruncit, intr-un cuvant- BINELE) si sa interzicem Al-Munkar (politeismul, necredinta si tot ceea ce Allah a interzis, intr-un cuvant RAUL). Nu ne putem dezice de aceasta misiune, daca vrem sa izbandim in aceasta viata si in cea de Apoi si daca dorim cu adevarat binele nostru si al fratilor si semenilor nostri!

Fie ca Allah sa ne daruiasca abilitatea de a lupta pentru ca binele si adevarul sa triumfe!
Ameen, Ya Rabb!

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/09/02/poruncirea-binelui-al-maruf-si-interzicera-raului-al-munkar1/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/07/31/o-allah-ajuta-ne-sa-fim-dintre-slujitorii-tai-cei-putini/

CezarinaS.

Islamul Pacea Eterna

FII CEL MAI BUN!

1389583657_1392343973
FII CEL MAI BUN!!!

BISMILLAH

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!
V-ati intrebat vreodata ce inseamna sa fi cel mai bun?
Dintre foarte multele relatari ale Profetului sallAllahu aleihi wa salam, fara sa le aranjez in vreo ordine anume, sau dupa un anumit tip de merit, am ales sa va fac cunoscute si voua unele dintre ele, pentru a vedea care este drumul catre “cel mai bun” sau catre “cele mai merituoase fapte”, pentru a incerca sa devenim cei mai buni si cei mai iubiti in fata Creatorului nostru, Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Fara subiectivitate, fara vorbe goale, ci doar criterii Divine despre ce inseamna sa fii cel mai bun, relatate de cel mai bun dintre cei mai buni, Muhammad sall Allahu aleihi wa salam.

Asadar, nu fi dintre cei obisnuiti, dintre cei comuni, incearca sa fii “cel mai bun”!!!

Trimisul lui Allah sallAllahu aleihi wa salam catre intreaga umanitate a spus:

1.”Cel mai bun dintre Musulmani este cel de ai carui mana si limba, Musulmanii sunt in siguranta.” [Muslim]
Acest hadith reafirma sanctitatea credinciosului, si faptul ca nu este ceva mai valoros in Religie (Deen) decat viata. Aceasta viata trebuie protejata nu doar de arma (care se afla in mana cuiva) dar si de limba care este insasi forta distructiva. De fapt, Profetul sallAllahu aleihi wa salam ne-a informat ca multi oameni vor ajunge in Focul Iadului doar pentru ceea ce au rostit gurile lor. Asadar cel care reuseste sa-si controleze furia si limba, a obtinut cu adevarat ceea ce este mai bun in aceasta viata lumeasca, in care cei mai multi oameni isi ruineaza Viata de Apoi, prin varsarea de sange si atacul la onoarea altor Musulmani.
Iar aceia care ii vor necaji pe dreptcredinciosi si dreptcredincioase, fara ca ei sa fi agonisit [ceva pentru care sa merite aceasta], aceia vor avea parte de infractiunea de ponegrire (calomnie) si pacat invederat.” [Coran 33:58]
SubhanAllah! Luati aminte la aceste fapte distrugatoare!!!

2.”Cei mai buni dintre oameni sunt cei cu cel mai minunat (excelent) caracter.” [Sahih Tabarani]
Un hadith care vine practic in completarea celui precedent. Cu adevarat, bunele maniere si caracterul nobil, au fost deseori elogiate de Profet sallAllahu aleihi wa salam.
Probabil acesta este si motivul pentru care Profetul sallAllahu aleihi wa salam a garantat un loc in cel mai inalt loc al Paradisului pentru cel care are bune maniere. [Abu Dawood]

3.”Cei mai buni credinciosi in ceea ce priveste Islamul este cel de a carui mana si limba Musulmanii sunt in siguranta, si cei mai buni dintre credinciosi in ce priveste Iman-ul sunt cei mai excelenti dintre ei in caracter; si cel mai bun dintre cei care au migrat este cel care a migrat de la ceea ce Allah Preainaltul a interzis; si cel mai bun Jihad este atunci cand cineva se straduieste impotriva sufletului sau de dragul lui Allah, Atotputernicul, Magnificul.”[ Sahih Tabarani]

4.”Cei mai buni dintre voi in Islam sunt cei care au cel mai minunat (excelent) caracter atata timp cat aveti o intelegere adanca a religiei.” [Sahih Ahmad]

Daca Allah doreste binele cuiva, El ii daruieste intelegerea (fiqh) religiei.” [Bukhari&Muslim]
Allah ne-a transmis prin intermediul Profetului sallAllahu aleihi wa salam ca daca El ne iubeste si ne doreste binele, ne face sa intelegem religia. A obtine iubirea lui Allah este cel mai de pret lucru, pentru ca iubirea lui Allah este mult mai Mareata si nu se poate compara cu iubirea nimanui altcuiva.

5.”Cei mai buni dintre oameni sunt cei care aduc cel mai bun beneficiu pentru restul omenirii.” [Draqutni-hasan]

6.”Cei mai buni dintre oameni sunt cei care traiesc cel mai mult si exceleaza in faptele lor, in timp ce, cei mai rai dintre oameni sunt cei care traiesc mult si corup faptele lor.”[Sahih Tirmidhi]
Asadar, cereti-I lui Allah sa va binecuvanteze cu o viata lunga pe care sa o petreceti facand fapte bune de dragul Lui (si in conformitate cu Shari’ah).

7.”Cele mai bune dintre femei sunt cele care te multumesc cand le privesti, te asculta cand le poruncesti, si care se protejeaza ( isi protejeaza castitatea) pe ele si banii tai in absenta ta.” [Sahih Tabarani]
Femeile Musulmane trebuie sa depuna un extra efort pentru a proteja casnicia. Bineinteles, cu conditia ca si barbatul sa indeplineasca toate drepturile sotiei.

8.”Cei mai buni dintre voi sunt cei care ii hranesc pe altii si raspund la salut.” [Abu Ya’la, hasan]

9.”Cea mai buna calatorie pe care poti sa o faci este la Moscheea mea si la Casa cea Veche (Kaaba).” [Sahih Ahmad]

10.”Cele mai bune Moschei pentru femei sunt cele mai retrase (izolate) locuri din casele lor.”[Sahih Bayhaqi]

11.”Cele mai bune dintre femeile lumii sunt patru: Maryam bint ‘Imran (mama lui Isus aleihi salam), Khadijah bint Khuwaylid (prima sotie a Profetului saws), Fatimah bint Muhammad (fiica Profetului saws) si Asiyah, sotia lui Faraon.” [Sahih Ahmad]

12.”Cea mai buna zi in care rasare soarele este Vinerea; in ea Adam a fost creat, in ea a fost facut sa intre in Paradis si in ea a fost alungat (din Paradis). Si Ceasul nu va veni decat intr-o zi de Vineri.” [Muslim]

13. Intr-un hadith relatat de Ibn Umar (ra), Mesagerul lui Allah salAllahu aleihi wa sallam a spus:”Cele mai iubite nume la Allah Subhanahu Wa Ta’ala sunt Abdullah si Abd-Ar-Rahman.”

[Sunan Abu Dawood 2833, At-Tirmidhi 3728, Sunan Ibn Majah vol.5]

14.”Cele mai iubite fapte in acord cu Allah sunt Rugaciunile la timpul lor, apoi sa iti tratezi parintii in cel mai bun mod, apoi Jihad in Calea lui Allah.” [Convenit]
Invatatii au spus ca atunci cand Profetul sallAllahu aleihi wa salam ne-a spus ca o anumita fapta este cea mai buna fapta, nu inseamna ca este absolut cea mai buna fata de restul faptelor. Destul de des, alte hadith-uri subliniaza excelenta unor fapte intr-o ordine diferita. Aceasta pentru a ne explica noua greutatea unor astfel de fapte, pentru a recunoaste valoarea lor, si nu ca exista doar una si singura cea mai buna fapta.

15.”Cele mai iubite cuvinte in acord cu Allah Preainaltul sunt patru:”SubhanAllah, Alhamdulillah, La ilaha ill Allah si Allahu Akbar; nu conteaza cu care dintre ele incepeti.”[Muslim]

16.”Cea mai buna rostire in acord cu Allah este atunci cand slujitorul spune: Subhanallahi wa bihamdihi!” [Muslim]

17.”Cea mai buna rostire in acord cu Allah Preainaltul este cea pe care Allah a ales-o pentru Ingerii Sai: Subhana Rabbi wa bihamdihi, Subhana Rabbi wa bihamdihi, Subhana Rabbi wa bihamdihi.” [Sahih Tirmidhi]

18.”Cea mai iubita dintre oameni pentru mine este ‘Aisha si dintre barbati, Abu Bakr.”[Convenit]
Cate motive avem sa ii iubim pe acest cuplu tata si fiica?
Nu numai ca ea a fost sotia Profetului nostru sallAllahu aleihi wa salam, dar a fost si cea care a transmis Sunnah, cea a carei puritate a fost atestata de Insusi Domnul Lumilor, si mama credinciosilor!
Iar despre cel mai maret om a acestei Ummah dupa Profet, sallAllahu aleihiwa salam, As-Siddiqh, cel care a fost statornic cand altii au ezitat, Amir’l Mu’minin.
Fie ca Allah sa ne ajute sa invatam mai multe despre acesti doi eroi ai Islamului prin studierea vietilor lor si implementarea calitatilor lor in vietile noastre. Ameen!

Despre Abu Bakr radiyAllahu anhu, AICI:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/02/15/abu-bakr-as-siddiq-radiyallahu-anhu-2/

19.”Cea mai buna fapta este Rugaciunea cel mai devreme (la inceputul intervalului).”[Sahih Tirmidhi]
In orice caz, trebuie sa va asigurati ca faceti Rugaciunea la timpul ei (ceea ce inseamna in acord cu multi dintre invatati cat mai la inceputul intervalului in afara de ‘Isha care trebuie efectuata cat mai tarziu posibil).

20.” Cei mai buni dintre voi sunt cei mai buni cu sotiile lor.” [Tirmidhi, sahih]

21.”Cei mai buni dintre voi sunt cei mai buni cu familiile lor.” [Tabarani, sahih]

22.”Cea mai buna dintre toate faptele este sa ai credinta in Allah Singur, apoi Jihad si apoi un Hajj acceptat; ele depasesc toate celelalte fapte precum distanta dintre rasaritul si apusul Soarelui.” [Ahmad, sahih]

23.”Cel mai bun Jihad este a aceluia care se straduieste impotriva sufletului sau si dorintelor (sale).”[Sahih Daylami]

24.”Cel mai bun cuvant de pomenire este: La ilaha illallah si cea mai buna Du’a este: Al-hamdulillah.” [Tirmidhi, hasan]

25.”Cel mai bun cuvant de pomenire este La ilaha illAllah si cea mai buna (expresie de) multumire este Alhamdulillah.” [Baghawi, Hasan]

26.”Cea mai buna caritate este sa asiguri (furnizezi) apa.” [Ibn Majah, hasan]

27.”Cea mai buna adorare dintre toate este Du’a (implorarea, ruga, invocarea).” [Hakim, sahih]

28.”Ceea ce este mai bun in Coran este: Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!” [Hakim, sahih]

29.”Cele mai bune dintre toate zilele acestei lumi sunt cele zece zile (ale Dhul Hijjah).[Bazzar, sahih]

30.”Cea mai buna dintre toate Rugaciunile in acord cu Allah este Rugaciunea Fajr in adunare in dimineata de Vineri.” [Ibn Nu‘aym, Sahīh]

Si Allah stie cel mai bine si succesul vine numai de la Allah!

Intelept nu este cel care stie ce este bine si ce este rau, ci intelept este acela care, atunci cand vede binele il urmeaza si atunci cand vede raul se indeparteaza de el!
Fie ca Allah sa ne indrume catre cele mai bune si cele mai iubite fapte! Ameen! Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!
Sall Allahu ala Muhammad! Sall Allahu aleihi wa salam!

Cu Pace!

CezarinaS.

LET’S WORK together FOR ETERNAL PEACE!

Islamul Pacea Eterna

REGULI PRIVITOARE LA ASCULTAREA EID KHUTBAH

the soul

REGULI PRIVITOARE LA ASCULTAREA

EID KHUTBAH

Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu!

Intrebarea este cum trebuie sa ne comportam atunci cand Imamul tine Khutbah (predica) de Eid si daca este obligatoriu sa participam la aceasta Khutbah, sau daca ne este permis sa parasim adunarea.

Ibn Qudaamah (rahimullah- Allah sa aiba mila de el) a spus in cartea sa al-Kaafi (p.234):
“Cand Imamul a rostit Salam (la incheierea Rugaciunii), el trebuie sa tina o Khutbah (predica) in doua parti, asemanatoare cu cele doua Khutbah de Vineri, deoarece Profetul sallAllahu aleihi wa salam a facut astfel.”

Khutbah de Eid difera de Khutbah de Vineri in patru feluri…, al patrulea fiind ca este sunnah si nu este obligatoriu sa o asculti, deoarece s-a relatat ca ‘Abd-Allah ibn al-Saa’ib a spus:
”Am participat la Eid alaturi de Mesagerul lui Allah sallAllahu aleihi wa salam, si cand a terminat Rugaciunea a spus:”Vom tine o Khutbah, asa ca oricine doreste sa stea (si sa asculte) Khutbah, sa stea jos, si oricine doreste sa plece, sa se duca.

Al-Nawawi (rahimullah) a spus in cartea sa al-Majmoo Sharh al-Muhadhdhab, p.23:” Este Mustahab (recomandat) pentru oameni sa asculte Khutbah, desi Khutbah si ascultarea ei nu reprezinta conditii esentiale pentru Rugaciunea de Eid.

Dar al-Shafa’i a spus:”Daca cineva nu asculta Khutbah de Eid, in timpul unei eclipse, sau cand se implineste Rugaciunea pentru ploaie, sau in timpul Hajj-ului, sau vorbeste intr-un dintre aceste Khutbah, sau pleaca, nu imi place asta, dar nu trebuie sa repete Rugaciunea (adica Rugaciunea lui nu este afectata).”

In al-Sharh al-Mumti ala Zaad al-Mustanfi de Ibn Uthaymeen, 5/192 se spune:” Cuvintele [lui Ibn Qudaamah]:”asemanatoare cu cele doua Khutbah de Vineri”, inseamna ca trebuie tinute doua predici, chiar daca in aceasta privinta sunt anumite dispute. Khutbah de Eid se supune acelorasi reguli ca Khutbah de Vineri, pana la punctul in care vorbitul in timpul ei este Haram, dar nu este obligatoriu sa participi, pe cand participarea la Khutbah de Vineri, este obligatorie.

Participarea la Kutbah de Eid nu este obligatorie, si o persoana are permisiunea de a pleca, dar daca alege sa ramana, nu trebuie sa vorbeasca cu nimeni. La acest lucru se referea autorul cand a spus “asemanatoare cu cele doua Khutbah de Vineri”.

Unul dintre invatati a spus:”Nu este obligatoriu sa asculti Khutbah de Eid, pentru ca daca ar fi fost obligatoriu sa participi si sa asculti, ar fi fost Haram sa pleci. Asa cum este permisibil sa pleci, nu este obligatoriu sa asculti.”

Cu toate acestea, daca vorbitul ii dranjeaza pe cei care asculta, este Haram sa vorbesti din acest motiv (al deranjarii celorlalti), nu pentru ca nu ai ascultat Khutbah. Dar in acord cu madhhabul pe care il urmeaza autorul, este obligatoriu sa asculti Khutbah daca esti prezent.

Participarea la Khutbah nu este Wagib, asa cum este participarea la Rugaciunea de Eid.

Oricine doreste sa plece in timpul Khutbah poate sa faca astfel, in conformitate cu hadisul pe care l-am prezentat la inceputul acestui articol:” Vom tine o Khutbah, asa ca oricine doreste sa stea (si sa asculte) Khutbah, sa stea jos, si oricine doreste sa plece, sa se duca.” [Muslim si altii]

Ibn al-Qayyim a comentat:” El (Profetul sallAllahu aleihi wa salam) a dat de ales pentru cei care au participat la Rugaciunea de Eid, fie sa stea pentru Khutbah, fie sa plece.” [ Abu Dawood, an-Nasa’I, Ibn Majah autentic; vezi si Irwaa al-Ghaleel, 3/96]

Concluzia pe care o putem trage din cele prezentate, este aceea ca cel care nu doreste sa participe la Khutbah de Eid, poate sa paraseasca adunarea, fara ca acest lucru sa-i afecteze Rugaciunea, insa cel care hotareste sa ramana sa asculte predica, nu trebuie sa se angajeze in discutii si sa-i deranjeze pe ceilalti participanti.
Ar fi fost mult mai bine, daca acest lucru li s-ar face cunoscut si celor care urmeaza sa participe la Rugaciunea de Eid, pentru a se evita haosul. Pana la urma, a asculta in liniste pe cel care tine o Khutbah, sau orice alta cuvantare este si o chestiune de bun simt si de respect fata de cel care s-a pregatit special pentru a tine aceasta Khutbah.
Si tot pe viitor, poate se mai poate imbunatati si sonorizarea, pentru ca si acest lucru a fost un impediment pentru ascultarea predicii (si aici ma refer la Khutbah Rugaciunii de Eid de pe Stadionul Dinamo).

 

Si fie ca Allah sa primeasca de la noi si de la voi –

Taqabbal Allahu Minna Wa Minkum!

CezarinaS.

Islamul Pacea Eterna