JOCUL DE TABLE!!!

JOCUL DE TABLE!!!

Alhamdulillahi Rabbil Alamin!

Care este regula in privinta jocului de table sau jocului cu zaruri?

Nu este permis să joci table deoarece implică utilizarea zarurilor care sunt haraam și strict interzise, ​​datorită hadeeth-ului relatat de Muslim (2260) de la Buraydah (Allah să fie mulțumit de el), conform căruia Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam)  spus: „Oricine joacă cu zaruri, este ca și cum ar fi înmuiat mâna în carnea și sângele unui porc„.

Zarurile  sunt acele cuburi mici pe care sunt scrise numerele și cu care se joacă.

Al-Nawawi a spus în comentariul său la acest hadeeth:”… Acest hadeeth este citat ca dovadă de către al-Shaafa’i și majoritatea savanților pentru interzicerea jocului cu zaruri. Ceea ce se înțelege prin „scufundarea mâinii în carnea și sângele unui porc”, este ca si cum  ar fi să le mănânce, astfel încât această interdicție (a jocului cu zaruri) este asemănătoare cu interzicerea mâncării (carnii și sângelui unui porc). „

Abu Dawood (4938) și Ibn Maajah (3762) au relatat din partea lui Abu Moosa al-Ash’ari că Trimisul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus: „Oricine joacă cu zaruri nu s-a supus lui Allah și Trimisului Său„. [Clasificat ca Hasan de al-Albaani în Saheeh Abi Dawood]

A fost de asemenea relatat de Ahmad (19519) cu cuvintele: „Cine se joacă cu cuburi (zaruri) nu s-a supus lui  Allah și Trimisuuil Său„. [Clasificat ca hasan de al-Arna’oot în Tahqeeq al-Musnad]

Aceste hadisuri indică faptul că este haraam să joace cu zaruri, deci fiecare joc care implică joc cu zaruri este de asemenea haraam, și  nu se aplică doar jocului de table.

Ibn Qudaamah ( Allah să fie mulțumit de el) a spus în al-Mughni (10/171):<Capitolul despre jocuri>: „Fiecare joc care implică jocurile de noroc este haraam, indiferent de ce joc este. Este jocul pe care Allah ne-a poruncit să-l evităm și cel care o face în mod regulat, mărturia lui (shahadah- marturia de credinta) trebuie respinsă. Ceea ce este liber de jocuri de noroc este jocul în care nu există nici o plată de către ambele părți sau de catre o parte. Unele dintre aceste jocuri sunt haraam, iar unele sunt admise. Ceea ce este haraam este jocul cu zaruri. Aceasta este opinia lui Abu Haneefah și a majorității companionilor al-Shaafa’i.”

Al-Zayla’i a relatat că există un consens că este haraam să joace cu zaruri. [Tabyeen al-Haqaa’iq (6/32)]

Se spune în Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah (15/210): Nu este permis să joci cu zaruri, chiar dacă asta nu implică premii, mai ales dacă distrage  de la efectuarea Rugăciunii la timp. Deci, este esențial să se abțină de la a face acest lucru, pentru că este un fel de divertisment care este haraam.

Aceasta este regula in privinta jocului de table în general. Dacă, în plus, implică parierea, jurământul fals sau distragerea oamenilor de la Rugăciune, atunci este și mai mult haraam.

Și Allah știe cel mai bine.

OFERIREA DE CARITATE PENTRU NE-MUSULMANI

OFERIREA DE CARITATE PENTRU NE-MUSULMANI

Alhamdulillahi wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

In acest articol:

1.-Este permis sa oferim caritate ne-musulmanilor? Vom fi rasplatiti pentru asta?

2.- Este permis să dai o bani unei persoane care  cerșește pe stradă, dar care nu este Musulman?

3.- Ajutarea cuiva sa cumpere alcool si alte lucruri haram (interzise)

*Este permis sa oferim caritate ne-musulmanilor?

Vom fi rasplatiti pentru asta?

Este permis să se ofere caritate non-musulmanilor și această acțiune va fi răsplătită, dacă ei au nevoie de ea, dar ei nu ar trebui să primească caritate obligatorie, și anume zakat, cu excepția cazului în care aceștia sunt dintre cei ale căror inimi trebuie să fie înmuiate, (ei sunt aproape de îmbrățișarea islamului). Este o condiție pentru a oferi caritate non-musulmanilor si anume că ei nu ar trebui să fie implicați în lupta împotriva musulmanilor sau la înlăturarea lor de la casele lor, deoarece caritatea în astfel de cazuri ar fi considerata ca ajutor in  lupta împotriva Musulmanilor. (Fataawa Mutanawwi’ah de Shaykh Ibn ‘Uthaymeen, 521).

Allah spune:

Allah nu vă opreşte să faceţi bine acelora care nu au luptat împotriva voastră, din pricina religiei, şi nu v-au alungat din căminele voastre, [ba din contră] să fiţi foarte buni şi drepţi, căci Allah îi iubeşte pe cei drepţi. Însă Allah vă opreşte să-i luaţi ca aliaţi pe aceia care au luptat împotriva voastră, din pricina religiei, şi v-au alungat din căminele voastre şi au ajutat la alungarea voastră. Iar aceia care şi-i iau ca aliaţi sunt nelegiuiţi (zaalimoon-facatori de rau, care nu se supun lui Allah).” [al-Mumtahimah 60:8-9].

Musulmanii ar trebui să caute în primul rând să ofere caritate fraților lor musulmani care au nevoie, și sunt mulți in aceasta situatie. Și Allah știe cel mai bine.

*Este permis să dai o bani unei persoane care  cerșește pe stradă, dar care nu este Musulman?

Invatatii (Fuqahaa) diferă cu privire la faptul dacă este permis să se dea caritate unui ne-musulman. Motivul pentru diferența de opinie este că, caritatea înseamnă să dai ceva în speranța de a câștiga recompense. Așadar, o persoană va fi răsplătită pentru cheltuirea pentru un ne-musulman?

Hanbalis au spus – și este binecunoscut punctul de vedere al Shaafai și a fost de asemenea relatat de la Muhammad în al-Siyar al-Kabeer, că este permisă acordarea de caritate ne-musulmanilor în mod general. Acest lucru se datorează aplicabilității generale a Versetului:

Şi-l hrănesc cu mâncare, în ciuda dragostei pentru ea, pe cel sărman şi pe orfan şi pe prizonier.”[al-Insaan 76: 8]

Ibn Qudaamah a spus: „În acel moment, captivii nu ar fi putut fi decat ne-musulmani”.

Profetul sall Allahu aleyhi wa sallam) a spus: „În (tratamentul bun al) fiecarei fiinte există o răsplată.”

Asma bint Abi Bakr (Allah să fie mulțumit de amândoi) a spus:”Mama mea a venit să mă viziteze și ea era o politeista (mushrika) în vremea Trimisului lui Allah sall Allahu aleihi wa sallam). L-am întrebat pe Mesagerul lui Allaah sall Allahu aleihi wa sallam:”Mama mea a venit să mă viziteze și nu vrea să devină Musulmană. Ar trebui să mențin legăturile de rudenie cu mama mea? „El a spus:” Da, menține legăturile de rudenie cu mama ta.”

Asta deoarece menținerea legăturilor de rudenie este de laudat în toate religiile și oferind-o altora este o caracteristica nobila.” [Al-Mawsoo’ah al-Fiqhiyyah, p 26.]

Dacă o persoană non-musulmană cerșește, vorbim despre unul din următoarele cazuri:

-Are o nevoie urgentă, cum ar fi mâncarea, și dacă nu primește mâncare, el va muri. În acest caz ar trebui să-l hrăniți, dacă nu este ostil in mod deschis față de Islam, caz în care ar trebui să vă abțineți. În astfel de cazuri, ceea ce îi este dat lui ar trebui să fie caritate (sadaqah), si nu zakaah.

-Nevoia lui nu este urgentă ca în primul caz, dar poate sa i se dea ceva unei persoane ca aceasta, cu scopul de a-i deschide inima și a-l chema la islam, pentru că acest lucru servește scopului general al sharee’ah.

Si Allah stie cel mai bine!

*Ajutarea cuiva sa cumpere alcool si alte lucruri haram (interzise)

Care este regula pentru un Musulman care asistă cu bună știință pe cineva prin împrumutul de bani pentru a cumpăra alcool sau pentru a cumpăra țigări?

Nu este permis să ajuți un Musulman sau un ne-musulman să cumpere alcool sau să facă orice alt lucru rău sau păcătos. Cel care face asta este un pierzator și un păcătos.

Allah a  interzis acest lucru în Qur’aan, când El a spus:

Întrajutorați-vă în plinirea faptelor bune (Al-Birr) şi în evlavie (At-Taqwa), dar nu vă ajutați la păcat şi la nedreptate! Și fiți cu frică de Allah, căci Allah este aspru la pedeapsă!” [al-Maa’idah 5:2] 

Trimisul lui Allah (sall Allahu aleyhi wa sallam) a blestemat zece tipuri de oameni în ceea ce privește alcoolul.

A fost relatat că Anas ibn Maalik a spus: Trimisul lui Allah (sall Allahu aleyhi wa sallam) a blestemat zece tipuri de oameni în ceea ce privește alcoolul: cel care presează/stoarce (strugurii etc.), cel pentru care se face (cel pentru care se storc strugurii), cel care-l bea, cel care-l cară, cel pentru care este carat, cel care-l toarna, cel care îl vinde, cel care consuma pretul lui, cel care îl cumpără, cel pentru care este cumpărat.” [al-Tirmidhi, 1259; Ibn Maajah, 3381. Clasat ca saheeh de Shaykh al-Albaani in Saheeh al-Tirmidhi, no. 1041] 

Deci, oricine bea alcool sau  ajută pe altcineva să o facă, merită blestemul relatat în acest hadith. Deci, nu  este permis să ajutați pe cineva să bea alcool sau să comită orice altă acțiune care este haram (interzis).

Si Allah stie cel mai bine!

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2016/05/03/cum-isi-trateaza-musulmanul-revertit-mama-crestina4231/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2016/05/01/a-sta-langa-cei-care-consuma-alcool/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2016/08/31/este-fumatul-haram-interzis/

COPYRIGHT : ISLAMUL PACEA ETERNA

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2017.

URMARIȚI ISLAMUL PACEA ETERNA:

PE PAGINA DE FACEBOOK (LIKE PAGE):

https://www.facebook.com/IslamulPaceaEterna/?ref=aymt_homepage_panel

PE GRUP:

https://www.facebook.com/groups/501221379946302/

INSTALEAZA APLICATIA PENTRU ANDROID SI IOS:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/nou-aplicatia-islamul-pacea-eterna/

ABONEAZA-TE PRIN E-MAIL:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/

 

FOLOSIREA CUVÂNTULUI “DACĂ…”.

 

FOLOSIREA CUVÂNTULUI “DACĂ…”.

Alhamdulillahi Rabbil Allamin, wa salaatu wa salaamu ala Rasulllah!

Cuvantul “dacă” poate fi folosit in doua moduri:

1) Pentru a exprima durerea, regretul față de trecut și mahnirea pentru  ceea ce a fost decretat. Acesta este un mod nepermis, dupa cum Allah ne spune:

O, voi cei care credeţi! Nu fiţi asemeni celor care nu cred (ipocritii) şi care spun despre fraţii lor ce bat drumurile sau purced la luptă: “Dacă ar fi stat cu noi, ei nu ar fi murit şi nu ar fi fost omorâţi”. Allah hotărăşte aceasta spre întristarea inimilor lor, căci Allah este Cel care dă viaţă şi moarte. Şi Allah este Cel care Vede Toate câte le faceţi [Basir].”  [Aal ‘Imraan 3:156]

Aceasta este ceea ce Profetul (ﷺ /sall Allahu aleihi wa sallam) a interzis atunci cand a spus:”Daca ceva se intampla cu voi, nu spuneti:”Daca as fi facut asta sau asta, atunci asta sau asta s-ar fi intamplat”, spuneti in loc (de asta) “Qaddar Allaah wa maa sha’a kaan (Allaah hotareste si ceea ce El vrea, se intampla), pentru ca (cuvantul) “dacă” deschide usa lui Sheytan  (adica te face vulnerabil la durere si frica, ceea ce este daunator pentru tine si nu aduce niciun beneficiu).” [Ibn Majah – sahih]

Trebuie sa stii ca orice a cazut asupra ta, nu ai fi putut evita, si orice nu ti s-a intamplat, nu ai fi putut face sa se intample, dupa cum Allah spune:

Nici o nenorocire nu-l loveşte pe om decât numai cu Voia lui Allah [Decizia si Qadr- Predestinarea Divina]. Iar aceluia care crede în Allah, El îi va călăuzi inima. Allah este Atoateştiutor.[al-Taghaabun 64:11]

2. Cand cuvantul “dacă” este folosit pentru a transmite stiinta benefica, precum  spune Versetul:

Dacă s-ar afla în ele alţi dumnezei afară de Allah, amândouă ar fi stricate. Mărire lui Allah, Stăpânul Tronului, care este mai presus decât ceea ce spun ei.”  [al-Anbiyaa’ 21:22]

Al doilea mod este folosit pentru a exprima dragostea de bine, precum cuvintele “Dacă as avea ce are cutare si cutare, as fi facut ce face el.” A spune astfel de lucruri este permis.

Hadeeth-ul Profetului ﷺ “Dacă el [Moise] ar fi avut rabdare, ca Allah sa ne fi spus mai mult din ceea ce li s-a intamplat lor (lui Moise si al-Khidr)”, este de aceasta natura.

Profetul nostru ﷺ  si- a dorit ca Allah sa ne spuna mai mult din povestea lui Moise si a lui Khidr, si el a mentionat aceasta pentru a puncta dragostea lui pentru rabdare si pentru ceea ce rezulta din ea, si de beneficiile pe care le aduce. Nu a fost niciun element de frica sau suparare față de ceea ce a fost decretat.

[Majmoo’ al-Fataawa al-Kabeer by Ibn Taymiyah, 1023-9]

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/02/04/hotararea-divina-si-predestinarea/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/07/07/cartea-destinului-al-lauh-al-mahfuz/

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2017.

MÂNCĂM LA RESTAURANT?

MÂNCĂM LA RESTAURANT?

Alhamdulillah wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

In acest articol veti afla daca:

1-Este permis sa mancam carne la restaurant daca nu cunoastem daca a fost pronuntat numele lui Allah la momentul sacrificarii?

2-Pot Musulmanii sa manance in restaurante detinute si conduse de cei care nu-L adora pe Allah, asa cum sunt restaurantele chinezesti?

3-Este permis pentru Musulmani sa manace intr-un restaurant unde se servesc bauturi alcoolice?

Asadar,

1. Este permis sa mancam carne de la restaurant daca nu cunoastem daca a fost pronuntat numele lui Allah la momentul sacrificarii?

Daca aceste restaurante se afla in tari in care sacrificarea animalelor se afla in grija Musulmanilor sau a Oamenilor Cartii (Evrei si Crestini), sau proprietarii restaurantului au grija personal de sacrificare si ei sunt Musulmani sau dintre Oamenii Cartii, atunci este permis sa mancam in astfel de restaurante, chiar daca nu stim daca ei au mentionat sau nu, Numele lui Allah asupra animalului sacrificat, deoarece principiul de baza este acela ca, carnea lor este permisa.

Al-Bukhaari (2057) a relatat de la ‘Aa’ishah (radyAllahu anha) ca niste oameni au spus:”O, Mesager al lui Allah, niste oameni ne-au adus carne si noi nu stim daca ei au mentionat sau nu, Numele lui Allah asupra ei.” Mesagerul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus:”Mentionati voi Numele lui Allah asupra ei si mancati.”

Dar daca sacrificarea carnii este in grija altor oameni in afara de Musulmani sau de oamenii Cartii, asa cum sunt ateii si Hindusii, atunci nu este permis sa o mancam.

Trebuie notat ca, carnea sacrificata de Musulmani sau de Evrei sau Crestini este permisa si daca a fost sacrificata in maniera prescrisa in sharia’ah, si daca nu stim cum a fost sacrificata. Dar daca stim ca a fost sacrificata intr-un alt mod decat cel prescris in shari’ah, adica prin socuri electrice, strangulare, etc, atunci este considerata maytah sau carne moarta si este haram sa o consumam fie ca a fost ucisa de un Musulman sau de un kafir, deoarece Allah spune:

Vă sunt oprite (pentru mancare) Al-Maitah (mortăciunea-animale moarte care nu au fost sacrificate), sângele [scurs], carnea de porc, animalele cele asupra cărora a fost pomenit numele altcuiva decât al lui Allah [la junghierea lor], ce a pierit înăbușit, lovit, în urma căderii sau împuns cu coarnele [de altă vită], ce a fost sfâșiat de fiare – doar dacă aţi junghiat [aceste vietăți înainte de a muri] ..“ [al-Maa’idah 5:3] 

[Shaykh Ibn Baaz in Fataawa Islamiyyah, 3/414]

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen  a spus:

Unul dintre urmatoarele trei scenarii pot fi aplicate in cazul carnii servite intr-un restaurant:

-Stim ca a fost sacrificata in mod adecvat (corect). Aceasta carne este halal (permisa).

-Stim ca aceasta carne nu a fost sacrificata intr-o maniera corecta. Aceasta carne este haram (interzisa).

-Nu suntem siguri; nu stim daca a fost sacrificata in mod adecvat sau nu. Regula in acest caz este aceea ca, carnea este halal (permisa), si noi nu trebuie sa intrebam despre cum a fost ucisa, sau daca Numele lui Allah a fost mentionat asupra ei sau nu. Mai degraba, se observa din Sunnah, ca este mai bine sa nu intrebi si sa nu incerci sa afli. Din moment ce ei l-au intrebat pe Profet (sall Allahu aleihi wa sallam), ‘noi nu stim daca au mentionat sau nu, Numele lui Allah asupra ei’, iar  el (sall Allahu aleihi wa salam) nu le-a spus lor ‘intrebati-i daca au mentionat Numele lui Allah asupra ei sau nu, ci a spus:”Mentionati voi Numele lui Allah asupra ei si mancati!”

Aceasta Tasmiyah, adica sa spui Numele lui Allah, pe care Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) le-a spus sa o faca, nu este tasmiyah pentru sacrificare, deoarece sacrificarea s-a incheiat si a avut loc. Mai degraba este tasmiyah pentru mancat, deoarece este prescris pentru cel care mananca sa rosteasca Numele lui Allah cand mananca ( adica sa spuna ‘Bismillah’).

Opinia corecta in ce priveste rostirea Numelui lui Allah este aceea ca este obligatorie, deoarece Mesagerul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam) a prescris asta, si deoarece persoana care nu rosteste Numele lui Allah (atunci cand mananca sau bea), Shaytan imparte cu el hrana si bautura.

Daca cineva vrea sa fie grijuliu si sa renunte sa manance aceasta carne, nu este nimic gresit in asta, dar de asemenea, nu este nimic gresit daca o mananca. [Fataawa Islamiyyah, 3/415] 

2. Pot Musulmanii sa manance in restaurante detinute si conduse de cei care nu-L adora pe Allah, asa cum sunt restaurantele chinezesti?

Nu este nicio obiectie pentru un Musulman sa manance din mancarea pe care un kafir (necredincios), fie ca este politeist sau altceva, a gatit-o, deoarece gatitul nu implica sacrificarea in acord cu calauzirea Islamica pentru a necesita ca persoana sa faca parte din ahl il-kitaab (Oamenii Cartii). De fapt, este doar o chestiune ce tine de gatit, si singura preocupare pe care trebuie sa o avem tine de curatenie si de evitarea impuritatilor (najasa), si de asemenea ca nimic din ceea ce este haram (interzis) sa fie amestacat cu mancarea, cum ar fi khamr (vinul sau bauturile alcoolice) sau untura (slanina).  [Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid]

3. Este permis pentru Musulmani sa manace intr-un restaurant unde se servesc bauturi alcoolice?

Daca este posibil sa manance in alta parte, atunci nu este permis sa manance in aceste locuri, deoarece asta implica cooperare alaturi de ei in pacat si incalcarea legii. Daca nu este posibil sa manance in alta parte, atunci este permis sa manance in caz de necessitate, deoarece Allah spune:

“..şi nu v-a impus în religie nici o greutate..” [al-Hajj 22:78] 

Allah nu impune nici unui suflet decât ceea ce este în putinţa lui…” [al-Baqarah 2:286] 

Insa nu trebuie sa mancam sau sa bem nimic in afara de ceea ce Allah a permis.

[Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 22/296-297]

Vezi si:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2016/05/01/a-sta-langa-cei-care-consuma-alcool/

CEEA CE FACI IN SECRET, ARATA CINE ESTI CU ADEVARAT!

CEEA CE FACI IN SECRET,

ARATA CINE ESTI CU ADEVARAT!

Alhamdulillah wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

Cine sunt cei care vor veni in Ziua Invierii cu fapte  bune cat muntii, dar pe care Allah le va transforma in țărână risipită?

Ibn Maajah (4245) a relatat de la Thawbaan (RA) ca Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus:”Stiu oameni din Ummah mea care vor veni in Ziua Judecatii cu fapte bune cat muntii Tihaamah, dar Allah le va face ca țărâna risipită.

Thawbaan a spus:”O, Mesager al lui Allah, descrie-i pentru noi si spune-ne mai multe, ca sa nu devenim dintre ei fara sa stim.” El (saws) a spus:”Ei sunt fratii vostri si din rasa voastra, închinându-se (facand fapte de adorare) noaptea asa cum faceti voi, dar ei vor fi oameni care, atunci cand sunt singuri, incalca limitele sacre ale lui Allah.”

Acesta este un hadith saheeh; clasat astfel de al-Buwaysari in Misbaah al-Zujaajah (4/246) si al-Albaani in al-Saheehah.

Ibn Hajar al-Haythami (rh) in al-Zawaajir (3/49)  referitor la cei care pretind ca sunt drepti in exterior si incalca limitele sacre, chiar comițând pacate minore cand sunt singuri, este privit ca ceva major, si a citat acest hadith ca dovada, si a spus:”Cel al carui obicei este sa faca spectacol din a fi bun si ascunde lucrurile rele, cauzeaza mai mult rau si ratacire Musulmanilor, deoarece nu are nicio pietate si nicio frica de Allah.”

Asa ca, mare grija la faptele pe care le faceti atunci cand sunteti singuri, pentru ca acelea definesc adevarata personalitate. Atunci esti ‘tu’ cu adevarat! In acest sens, va rog sa urmariti videoclipul de la sfarsitul acestui articol!

Indiferent de situatie, trebuie stiut că, Tawbah- căința, daca este sincera, sterge pacatele.

Allah nu iarta sa I se faca vreun partas. Afara de aceasta El iarta cui vioieste. Iar acela care pune in rand cu Allah un partas, nascoceste un mare pacat.” [Coran 4:48]

Spune: O, voi robii Mei (Ibadi) care ati intrecut masura in defavoarea voastra (prin comiterea de pacate), nu deznadajduiti (nu va pierdeti speranta) in privinta Indurarii lui Allah! Allah iarta toate pacatele. El este Iertator [Al-Ghafur], Indurator [Ar-Rahim]”. [Coran 39:53]

Allah a listat pacatele majore si actele imorale pe care El si slujitorii Sai cei drepti le dispretuiesc  (25: 68-69) si apoi a spus:

Afara de acela care se caieste, crede si savarseste fapte bune; acestora le va schimba Allah faptele rele cu fapte bune, caci Allah este Iertator, Indurator [Ghafur, Rahim].” [al-Furqaan 25:70]

Al-Harawi (rh) a spus:”Căința nu poate fi corecta fara trei lucruri: inapoierea drepturilor altora, a simti regret pentru pacatele tale si sa te straduiesti sa recuperezi din ceea ce ai pierdut din faptele tale bune.”

Ibn al-Qayyim a spus:”Înapoierea drepturilor altora inseamna: Căința pentru pacate pe care le-a comis impotriva lui Allah si achitarea a ceea ce datoreaza altor persoane.

A simti regret pentru pacatele sale inseamna: [1] sa se simta trist pentru pacatele sale, care este un indicativ al reintoarcerii sale la Allah, spre deosebire de cel care nu este deranjat de pacatul sau, care este un indicativ al coruperii si a lipsei de viata a inimii sale; [2] sa se simta trist pentru pacatul fratelui sau, ca si cum el l-ar fi facut, si sa nu se bucure de necazul fratelui sau. Aceasta este o dovada a inmuierii inimii sale si a iubirii sale pentru Allah.

Straduinta pentru recuperarea a ceea ce a pierdut: acest lucru inseamna sa recupereze ceea ce a pierdut din actele sale de adorare si aproprierea de Allah, prin implinirea de acte similare cu ele sau mai bune decat ele, in special pentru restul vietii sale, atunci când timpul întâlnirii sale cu Allah se apropie.”

[Madaarij al-Saalikeen, 1/434]

Si Allah stie cel mai bine!

Lui Allah Îi  cerem ajutorul si Lui Îi cerem iertare. Pe cine a calauzit Allah, nu poate sa rataceasca si pe cine a lasat sa rataceasca, nimeni nu poate sa-l calauzeasca.

Marturisesc ca nimeni nu are drept de a fi adorat in afara de Allah si marturisesc ca Muhammad salAllahu aleihi wa sallam este slujitorul Sau si incheietorul Mesagerilor Sai.

VIZIONEAZA AICI:

What You Do In Secret Is Who You Really Are:

 

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2017.

GHEERAH sau GELOZIA PROTECTIVA!

perla

GHEERAH sau GELOZIA PROTECTIVA!

BISMILLAH

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!

Am vorbit in detaliu in articolele mele  despre conceptul de Hijab, despre vestimentatia femeilor si barbatilor Musulmani, despre Haya (modestie). Veti gasi toate link-urile la sfarsit.

Mai este insa un aspect, foarte important care se incadreaza in acelasi topic si despre care vreau neaparat sa va vorbesc.

*IMPORTANT SI PENTRU FRATI SI PENTRU SURORI!

Traim in societati in care majoritatea barbatilor si femeilor si-au pierdut simtul modestiei, femeile sunt obsedate de infatisarea lor si poarta haine care sa fie apreciate de ceilalti si care atrag atentia altor barbati, chiar si daca sunt maritate. Casatoria a inceput sa fie vazuta ca ceva de moda veche si ceva pe termen scurt, iar relatiile frivole sunt o norma. Barbatii nu mai sunt deloc stanjeniti de felul cum se imbraca sotiile lor sau daca atrag privirile altor barbati (ba chiar unii dintre ei sunt mandri ca sotiile/partenerele lor atrag privirile altor barbati) si nici nu sunt deranjati daca alti barbati discuta, râd, glumesc si chiar danseaza cu partenerele lor.

Nu vreau sa generalizez, dar cam asa arat tabloul societatii actuale, in care modestia a disparut si in care, prin toate mijloacele, se promoveaza imoralitatea.

In Islam, exista conceptul de Gheerah. Gheerah este un cuvant in limba Araba care inseamna gelozie protectiva. Aceasta este considerata un tip de gelozie buna, benefica, inseamnand sentimentul de gelozie si protectie pe care-l simte barbatul față de sotia lui, sau față de surorile sale si alte femei care sunt in grija lui si caruia nu-i place ca alți barbați sa se uite la ele. Acesta este un sentiment natural pe care Allah l-a incorporat in firea barbatilor si femeilor. Profetul (sall Allahu aleyhi wa sallam) a avut cel mai puternic simț de gheerah pentru soțiile sale si toți companionii erau cunoscuți pentru simțul lor de gheerah. Toți barbații Musulmani ar trebui sa aiba un simț colectiv de protecție pentru femeile Musulmane, dupa cum Allah ne spune:

Barbatii sunt protectori si sustinatori ai femeilor…” [Al-Nisa 4:34]

Barbaților care nu le pasa de cum se comporta si cum se infațiseaza femeile lor in fața altor barbați si care nu impun Hijabul soțiilor lor si femeilor lor, se numesc dayyooth. A fi un dayyooth este considerat un pacat major!

Dragi surori care sunteți fericite si va simțiți „eliberate” deoarece soții vostri va permit sa parasiți casa fara sa purtați Hijabul in mod corect sau sa nu-l purtati deloc, sau sa va amestecați cu barbați non-mahram sau sa va puneți pozele pe Facebook incercand sa va convingeți singure ca totul este in regula, intrebați-va si gandiți-va la urmatorul lucru…. asta, daca va doriti pentru voi si pentru sotii vostri, Viata de Apoi!

Soțul vostru nu simte o gelozie protectiva fața de voi? Nu-i pasa daca discutați cu barbați non-mahram, sau iesiti afara fara sa va acoperiti adecvat sau nu se stie cati barbati pot avea acces la pozele voastre?

Daca nu, atunci exista o mare problema cu Imanul (credinta) lui, iar obligatia Hijabului (care este un cumul intre vestimentatie si comportament) nu este numai asupra voastra, ci si asupra lui, deoarece daca el nu detine acest simt de gheerah, atunci el este un Dayyooth,  si-i este interzis Paradisul (Jennah)!

Cu autoritatea lui Abdullaah Ibn ‘Amr, inregistrat in Ahmad, An-Nasaa’i & Al-Haakim, in care Profetul (sall Allahu aleyhi wa sallam) a mentionat:“Trei categorii de oameni nu vor intra in Paradis si Allah nu se va uita la ei in Ziua Judecatii: (1) cel care este nesupus față de parintii sai, (2) femeia care imita barbatii si (3) ad-Dayooth (barbatul care nu are gelozie protectiva pentru femeile sale: sotii, surori, etc) .”[ Saheeh Al-Jaami’ As-Sagheer 3/74, hadith nr. 3066]

Ibn al-Qayyim (rahimahullaah) a spus:”Un dayyooth (barbatul care nu simte gelozie pentru femeile si familia sa) este cel mai josnic din creatia lui Allah, si Jennah (Paradisul) este interzis pentru el (din cauza lipsei de Ghayrah-gelozia protectiva). Un barbat ar trebui sa fie “gelos” in legatura cu onoarea  si pozitia sotiei sale. El ar trebui sa o apere ori de cate ori este calomniata sau se vorbeste rau despre ea pe la spate. De fapt este un drept a fiecarui Musulman in general, dar un drept al sotului in particular. El ar trebui sa fie gelos si sa nu permita altor barbati sa se uite la sotia sa sau sa vorbeasca cu ea intr-o maniera care nu este adecvata.

Fundatia Religiei este Ghayrah, si cel care nu are Ghayrah este unul care nu are Religie, pentru ca Ghayrah protejeaza inima si revitalizeaza membrele si te protejeaza de rau si desfranare, iar lipsa de Ghayrah omoara inima, astfel incat membrele mor, si nu mai ramane protectie (de lucrurile minore).

Iar exemplul de Ghayrah in inima, este exemplul puterii ce te apara de boala si lupta impotriva ei, asa ca, daca puterea se duce, el se va confrunta cu boala, și nu va găsi nimic cu care sa se protejeze de ea, astfel ca ea se va instala [in el]  si-l va distruge.” [Ad-Daa’ Wad-Dawaa’, p.77]

Profetul (sallallaahu alayhi wa sallam) a spus:”Femeia este lucru ce trebuie tinut ascuns; cand ea paraseste casa, Sheytan o infrumuseteaza.” [Cu autoritatea lui Abu Ahwas de la Abdullaah, relatat  in Tirmidhi 1173, Ibn Khuzaymah 1685-1687, Tabaraani 10/132, Abdur-Razaak 5116, autentificat de Shaykh Al-Albaani in Sunan At-Tirmidhi 1173]

De la ‘Umar (radiyallaahu ‘anhu)  care a spus ca Mesagerul lui Alla (salallaahu ‘alaihi wa sallam) a spus:”Fiecare dintre voi este paznic si este responsabil pentru cei care sunt in grija sa… barbatul este pazitorul familiei si este responsabil pentru cei care sunt in grija lui; femeia este pazitoare a casei sotului ei si este raspunzatoare pentru cei aflati in grija ei…”  

[Relatat de al-Bukhari (Eng. Trans. 9/189/no.252) si  Muslim(Eng. Trans. 3/1017/no.4496)]

Barbatii sunt protectori si sustinatori ai femeilor, datorita [dreptului] pe care Allah l-a daruit unuia asupra celuilat si datorita cheltuielilor [pentru intretinere] pe care le fac din bunurile lor.”

[ al-Nisa 4:34]

O, voi cei care credeti! Paziti-va pe voi insiva si familiile voastre de un Foc ale carui vreascuri sunt oamenii si pietrele si peste care sunt ingeri neinduplecati si aspri care nu se razvratesc impotriva lui Allah in ceea ce le porunceste si care fac ceea ce li se porunceste.” [Coran At-Tahrim 66: 6]

Este o mare diferenta, in epoca actuala cu atat mai mult, intre felul in care Islamul protejeaza si dă valoare femeii si cat de ieftin este tratata femeia in afara Islamului. Ca Musulmani, trebuie sa fim atenti la simtul modestiei, rusinii si la Gheerah, intr-o societate si intr-o perioada in care majoritatea oamenilor au pierdut-o.

O POVESTE DESPRE  Gheerah!

Pentru a intelege calitatea a ceea ce inseamna gheerah, ne putem uita la incidentul despre care Asmaa (RA), fiica lui  Abu Bakr al-Siddiq (RA) si sora lui Aisha (RA) l-a povestit despre ea insasi.

Abu Bakr a fost un comerciant bogat si a maritat-o pe fiica sa Asmaa cu un mare companion, Az-Zubayr ibn al-‘Awwam (RA) care era un barbat foarte sarac, dar un om cu multa Taqwa si unul dintre Companionii carora li s-a promis Paradisul.

Asma a relatat:”Cand az-Zubayr s-a casatorit cu mine nu avea nici pamant, nici avere, nici sclav …”. Asa ca Asmaa trebuia sa munceasca foarte greu la framantarea aluatului si trebuia sa mearga departe sa aduca apa. Si a continuat:”Samburii de curmal de pe pamantul lui az-Zubair cu care Mesagerul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam)  l-a înzestrat erau la o distanta de doua mile de Madinah. Intr-o zi, cand caram samburii de curmal pe capul meu, s-a intamplat sa ma intalnesc cu Mesagerul lui Allah (sall Allahu aleyhi wa sallam) alaturi de un grup de Companioni. El m-a strigat si i-a poruncit camilei sa se aseze astfel incat sa pot sa ma asez in spatele lui. M-am simtit rusinata sa merg cu barbati si mi-am adus aminte de az-Zubair si de Gheerah lui, si el era un barbat care avea  cel mai mult gheerah. Mesagerul lui Allah (sall Allahu aleihi wasallam) mi-a inteles rusinea si a plecat. Am venit la az-Zubauir si am spus:”Mesagerul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam) m-a intalnit si eu caram samburi de curmal pe capul meu si era cu el un grup de Companioni. El i-a spus camilei sa ingenuncheze ca sa pot sa incalec, dar m-am simtit rusinata si mi-am adus aminte de Gheerah ta.”

 Asa ca Asmaa a refuzat propunerea Profetului (sall Allahu aleihi wa sallam). Auzind asta, az-Zubair a spus:”Pe Allah, gandul ca tu cari samburi de curmal pe capul tau este o povara mai severa pentru mine decat sa  calaresti alaturi de el.” [Bukhari]

Ce simt al demnitatii si onoarei putea sa aiba Asmaa! Cat de mult s-a gandit ea la sentimentele sotului ei! Ea cunostea ca sotul ei avea un puternic sentiment de gheerah si nu a dorit sa-l supere acceptand ajutorul oferit de Profet (sall Allahu aleihi wa sallam), cu toate ca Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a fost cel mai pur dintre oameni si chiar daca asta a insemnat o ingreunare a situatiei ei. Si observati atitudinea lui az-Zubair (RA), care desi avea un puternic sentiment de gheerah, el nu a dorit niciun inconvenient pentru sotia sa. Ce minunata relatie trebuie sa fi fost intre ei!

Si Allah stie cel mai bine!

Lui Allah Îi cerem ajutorul si Lui Îi cerem iertare. Pe cine a calauzit Allah, nu poate sa rataceasca si pe cine a lasat sa rataceasca, nimeni nu poate sa-l calauzeasca.

Marturisesc ca nimeni nu are drept de a fi adorat in afara de Allah si marturisesc ca Muhammad salAllahu aleihi wa sallam este slujitorul Sau si incheietorul Mesagerilor Sai.

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2016/09/17/daca-pierzi-haya-pierzi-imanul/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/02/09/de-ce-sa-port-hijab/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/03/02/femei-care-sunt-imbracate-dar-goale/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2016/11/20/reguli-privitoare-la-folosirea-parfumului-de-catre-femei/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/02/11/vestimentatia-in-islam-pentru-femei-si-barbati/

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA S.

Reguli Privitoare La Folosirea Parfumului De Catre Femei

parfum1

Reguli Privitoare La Folosirea Parfumului De Catre Femei!

BISMILLAH

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin Wa Salaatu Wa Salaamu Ala Rasulillah!

Regulile privind folosirea parfumului de catre femei depind de situatie.

1. Folosirea parfumului pentru sot

Acest lucru este mustahabb si recomandat, deoarece face parte din modul in care sotia trebuie sa-si trateze sotul si ajuta la cresterea iubirii dintre soti, atunci cand ambii dau atentie modului in care se prezinta unul in fata celuilalt.

Al-Mannaawi a spus in Fayd al-Qadeer (3/190): 

‘Intrebuintarea parfumului si impodobirea femeii pentru sotul ei este ceva ce este apreciat. Unul dintre intelepti a spus: Femeia care se impodobeste (se aranjeaza) si care se parfumeaza pentru sotul ei este unul dintre cele mai puternice lucruri care produc dragoste si afectiune intre ei, si care indeparteaza antipatia si dispretul, deoarece ochiul este pionierul inimii; daca ochiul priveste la ceva atractiv, mesajul va ajunge in inima sa si va crea iubire, dar dacă se uită la ceva urât sau care nu-i place in privinta hainelor sau articolelor de îmbrăcăminte, acest mesaj va ajunge la inima si nu-i va place și se va crea dispreț.

2. Folosirea parfumului si iesirea afara cu scopul de a lasa ca barbatii non-mahram sa-l miroasa.

Acest lucru este haram si este un pacat major.

S-a relatat de catre Abu Moosa (ra) ca Profetul sallAllahu aleihi wa sallam a spus:”Daca o femeie se parfumeaza si trece pe langa oameni astfel incat ei sa poata sa-i miroasa parfumul, atunci este asa si asa”, si el a vorbit cu asprime-  înseamnand o adulteră. [Abu Dawood (4173) si al-Tirmidhi (2786); clasat ca saheeh de Ibn Daqeeq al-Eid in al-Iqtiraah (126) si de Shaykh al-Albaani in Saheeh al-Tirmidhi]. 

al-Mannaawi a spus in Fayd al-Qadeer (1/355): 

“ea este o adultera”: asta deoarece ea este expusa la zina (pacatul adulterului) si implementarea mijloacelor care conduc catre el si invitarea celor care-l cauta (care sunt in cautare de zina). Prin urmare, ea este numita o adultera in sensul metaforic, deoarece dorinta se poate prevala și zina reală poate avea loc. Trecerea ei pe langa bărbați este asemănatoare cu șederea ei în calea lor, astfel încât să treacă pe langa ea.

3.Daca ea se parfumeaza si iese  și crede că cel mai probabil va trece printr-un grup în care vor exista barbati care vor mirosi parfumul ei

Aceasta este de asemenea haram, chiar si daca nu intentioneaza sa tenteze barbati si nu aceasta este scopul ei, deoarece aceasta actiune este considerata fitnah (tentatie) in sine. Exista si o indicatie in shariah ca aceasta este haram si nu este permis.

Si spune dreptcredincioaselor (al-mu’minat) sa-si plece privirile lor (sa nu priveasca la lucruri interzise) si sa-si pazeasca castitatea, si sa nu-si arate frumusetea (gatelile/podoabele) lor (zenatahunna), afara de ce este pe dinafara (interpretat ca: ochii, pentru necesitatea de a vedea, sau fata si palmele, sau vesmantul exterior) si sa-si coboare valurile (khimar–acoperamant pentru cap) peste Juyubihinna (piepturile lor)! Si sa nu-si arate frumusetea lor (zenatahunna) decat inaintea sotilor lor, sau a paritilor lor, sau a parintilor sotilor lor, sau a fiilor lor, sau a fiilor sotilor lor, sau a fratilor lor, sau a fiilor fratilor lor, sau a fiilor surorilor lor, sau a femeilor lor, sau a acelora care le stapanesc mainile lor drepte (sclave), sau a slujitorilor dintre barbati, care nu mai au dorinta, sau a copiilor mici care nu stiu ce este goliciunea femeilor. Si sa nu loveasca cu piciorele lor, astfel incat sa se afle ce podoabe (zenatahinna) ascund ele. Si caiti-va cu totii, o, voi dreptcredinciosilor (ayyuha al-mu’minum), fata de Allah, pentru ca voi sa izbanditi”. [Coran Surat al-Noor 24:31]

Astfel, femeilor le este interzis sa-si arate podoabele barbatilor non-mahram, iar parfumul este fara indoiala unul dintre lucrurile care fac parte din impodobirea femeii, si astfel este inclus in interzicere.

A fost relatat ca Zaynab, sotia lui ‘Abd-Allaah ibn Mas’ood a spus: ‘Mesagerul lui Allah sall Allahu aleihi wa sallam ne-a spus:”Daca careva dintre voi  vine la moschee, sa nu-si puna parfum.”[ Muslim (443)]

Daca Profetul sall Allahu aleihi wa sallam a interzis femeilor sa iasa la moschee fiind parfumate, deoarece barbatii pot mirosi unele parfumuri din cauza aproprierii stranse si din cauza lipsei unei bariere intre barbati si femei, atunci este mult mai evident ca femeile nu au permisiunea de a merge in locuri de cumparaturi si adunari, fiind parfumate, chiar daca nu intra in categoria pacatelor majore, este ceva ce este fara indoiala haram.

Ibn Hajar al-Haytami a spus in al-Zawaajir ‘an Iqtiraab al-Kabaa’ir (2/71-72): 

“Hadeeth-ul pe care-l socotim ca fiind un pacat major, trebuie interpretat ca atare, daca fitnah este cu siguranta prezenta; cand exista doar teama de fitnah, atunci este makrooh, iar daca se crede ca va cauza fitnah, atunci este haram, dar nu este un pacat major.”

4. Cand femeia se parfumeaza si crede ca cel mai probabil, mirosul ei nu va ajunge la oameni si ca barbatii nu vor mirosi nimic din el, cum ar fi atunci cand ea iese in masina sotului pentru o excursie intr-un loc izolat, sau sa-si viziteze familia, sau pentru o adunare numai pentru femei, sau se duce la moschee in masina si va urma sa iasa la intrarea care este rezervata numai femeilor pentru Rugaciune si care este complet separata de cea a barbatilor, iar apoi se intoarce direct la masina fara sa mearga pe strada, si alte situatii asemanatoare in care femeile nu se asteapta sa mearga pe strazi, iar scopul ei atunci cand se parfumeaza este sa se pastreze curata in general, asa cum este prescris in shariah, in aceste situatii nu este nimic gresit in folosirea parfumului, deoarece motivul pentru interzicere, acela ca mirosul sa ajunga la alti barbati, nu se aplica.

Dovezile sunt urmatoarele:

(i) Motivul aparent pentru interzicere in dovezile citate anterior nu se aplica in acest caz, asa ca nu este fitnah si nu este provocare a dorintelor.

(ii) In Sunnah este o dovada ca femeile companionilor (Sahabah) obisnuiau sa foloseasca parfum cand credeau ca nu puteau fi mirosite de catre barbati.

S-a relatat ca ‘Aa’ishah (radyAllahu anha) a spus:”Obisnuiam sa iesim cu Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) la Mekkah, si noi puneam parfum pe fruntile noastre cand intram in ihram, apoi daca una dintre noi transpira, se prelingea pe fata ei, iar Profetul (sallAllahu aleihi wa sallam) vedea, dar nu o certa.” [Abu Dawood (1830)  si clasat ca hasan de al-Nawawi in al-Majmoo’ (7/219) si ca saheeh de al-Albaani in Saheeh Abi Dawood]

Acest hadeeth trebuie inteles in lumina conditiilor care erau cunoscute in vremurile de la inceput, cand caravanele de femei erau despartite de cele ale barbatilor, sau femeile nu se amestecau cu barbatii sau nu treceau prin locurile unde erau ei. 

Shaykh ‘Abd al-‘Azeez ibn Baaz (rhA) a spus in Majmoo’ al-Fataawa (10/40): 

“Este permis pentru ea sa aplice parfum daca iese intr-un loc pentru femei si nu trece pe langa barbati pe strada.”

In Jalasaat Ramadaaniyyah (1415/al-Majlis al-Khaamis/Majmoo’at As’ilah tuhimm al-Usrah) de Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (rhA) se spune:

„Dar, dacă femeia va merge în mașină și parfumul ei va fi vizibil doar pentru cei în fața cărora isi poate arăta parfumul, și ea va ieși din mașină și se va duce direct la locul ei de muncă, fără a fi niciun barbat în jurul ei, atunci nu este nimic în neregulă, deoarece nu este niciun haraam implicat. Atunci când ea este în mașina ei, este ca și cum ar fi în casa ei. Dar dacă ea va trece pe langa barbati, atunci nu este permis ca ea să fie parfumata.”

Daca apare o urgenta in care se poate ca anumiti barbati sa miroasa parfumul ei, din cauza unui accident de masina de exemplu, sau o boala urgenta pentru care este dusa la spital si ceva asemanator, atunci este ceva ce este iertat, in shaa Allah, deoarece Allah nu impovareaza un suflet mai mult decat poate,  iar  regulile shariah trebuie urmate atunci cand exista posibilitatea si nu in caz de necessitate.”

Si Allah stie cel mai bine!

[sursa islam q&a]

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/11/24/despre-adulter-in-coran-si-biblie/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/03/02/femei-care-sunt-imbracate-dar-goale/