Care Sunt Drepturile Unui Musulman Față De Un Alt Musulman? Pacatuim Daca Nu Le Indeplinim?

Care Sunt Drepturile Unui Musulman Față De Un Alt Musulman? Pacatuim Daca Nu Le Indeplinim?

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

Drepturile pe care un Musulman le are față de alt Musulman sunt multe, dintre care unele sunt obligații individuale care sunt cerute fiecărei persoane, iar dacă nu reușește să le facă, el păcătuiește. Altele sunt obligații comunitare; dacă unii oameni le indeplinesc, povara păcatului se ridica de la ceilalti. Iar unele sunt mustahab (încurajate), dar nu obligatorii, așa că Musulmanul nu păcătuiește dacă nu le face.

Al-Bukhaari (1240) și Muslim (2162) au relatat că Abu Hurayrah  (Allah sa fiemulțumit de el) a spus:„L-am auzit pe Trimisul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam) spunand:”Drepturile unui Musulman față  de un altul sunt cinci: întoarcerea salutului (raspunsul la Salam), vizitarea bolnavilor, participarea la înmormântări, acceptarea invitațiilor și sa raspunda cu ‘Yarhamuk Allah’  Allah să aibă milă de tine)  celui care strănuta „.

Muslim (2162) a relatat de la Abu Hurayrah (Allah să fie mulțumit de el) că Trimisul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus: „Drepturile unui Musulman asupra celuilalt sunt șase.” S-a spus:’Care sunt ele, O Mesager al lui Allah? El a spus: „Dacă îl întâlnești, salută-l cu salam; dacă te invită, accepta invitația; dacă  cere un sfat, dă-i lui un sfat sincer; dacă strănută și  Îl laudă pe Allah, spune-i  ‘Yarhamuk Allah’ (Allah să aibă milă de tine); dacă se îmbolnăvește, vizitează-l; și dacă moare, mergi la înmormântarea lui.”

Ash-Shawkaani (Allah sa aiba milă de el) a spus:’ Ce se înțelege prin cuvintele „Drepturile Musulmanului” este că ele nu ar trebui să fie omise și să le facă fie obligatorii, fie recomandate, într-o asemenea măsură încât este foarte similar cu faptul că sunt obligatorii și nu ar trebui să fie omise. Cuvântul „drept” (haqq) poate fi folosit în sensul de obligatoriu, așa cum a fost menționat de Ibn al-A’raabi. [Nayl al-Awtaar, 4/21] 

1. Întoarcerea salutului (raspunderea la salam) este obligatorie dacă salutul este dat unei singure persoane. Dacă este acordată unui grup, atunci este obligatorie asupra grupului (kifaayah fard sau obligație comuna; dacă unul din grupuri returnează salutul, obligația a fost îndeplinită).

În ceea ce privește inițierea salutării, principiul de bază este că este Sunnah. Se spune în al-Mawsoo’ah al-Fiqhiyyah (11/314):

„Inițierea salutului este Sunnah mu’akkada (Sunnah confirmata), deoarece Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus: „Răspândiți salutul (salaam) între voi.” Este obligatoriu să intoarceti salutul dacă acesta este dat unei persoane. Dacă salutul este dat unui grup, atunci în cazul lor este fard kifaayah (obligație comună); dacă unul dintre ei răspunde, păcatul este ridicat de la ceilalți, dar dacă toți răspund, toți au făcut ceea ce este necesar. Fie că răspund împreună sau unul după altul. Dacă toți refuză să răspundă, atunci toți păcătuiesc din cauza relatarii care spune: „Drepturile unui musulman față de celălalt sunt cinci: întoarcerea (salutului) cu salaam …”

2. Vizitarea bolnavului este o obligatie comunitara.

 Shaykh Ibn ‘Uthaymeen a spus:’Vizitarea bolnavului este fard kifaayah (obligatie comunitara).

[Majmoo‘ Fataawa wa Rasaa’il Ibn ‘Uthaymeen, 13/1085 ]

3. Participarea la funeralii este de asemenea  fard kifaayah (obligatie comunitara).

4. În ceea ce privește acceptarea invitațiilor, în cazul invitației la o sărbătoare de nuntă, atunci majoritatea savanților consideră că este obligatoriu să accepte, cu excepția cazului în care există un motiv justificat de sharia’ah pentru a nu face acest lucru. Dacă este vorba despre altceva decât o sărbătoare de nuntă, majoritatea consideră că este mustahabb (recomandat). Dar există condiții pentru acceptarea invitațiilor în termeni generali.*

5. În ce privește a spune Yarhamuk Allah (Allah să aibă milă de tine) pentru cel care strănuta, există o diferență de opinii cu privire la reguli.

Se spune în al-Mawsoo’ah al-Fiqhiyyah, 4/22:
‚ A spune Yarhamuk Allah (Allah să aibă de tine) este Sunnah  în conformitate cu Shaafa’is.
Potrivit lui Hanbali și Hanafi, este obligatoriu.
Maaliki a spus – și este o opinie si în rândul Hanbalis – că este o obligație comună.

A fost relatat de la al-Bayaan că opinia cea mai puternică este că este o obligație individuală (” fard ayn”), din cauza hadisului: „Este datoria oricărui musulman care îl aude (pe cel care strănuta) să spună: Yarhamuk Allah (Allah să aibă milă de tine).”

Opinia cea mai corectă este aceea că este obligatoriu pentru cel care-l aude pe cel care stranuta si-L lauda  pe Allah (spunând „Al-hamdu Lillah”), datorită hadisului relatat de al-Bukhaari (6223) de la Abu Hurayrah ( Allah să fie mulțumit de el) de la Profet (sall Allahu aleihi wa sallam), care a spus: „Lui Allah îi place strănutul  și nu-i place cascatul, așa că dacă vreunul dintre voi strănută și Îl laudă pe Allah (spune” al-hamdu Lillaah „), este de datoria fiecărui Musulman care îl aude să-i spună: „Yarhamuk Allah (Allah să aibă milă de tine)”.

Ibn al-Qayyim (Allah să aiba mila de el) a spus:’ Am citat hadisul lui Abu Hurayrah, în care se spune: „Dacă vreunul dintre voi strănută și Îl laudă pe Allah (al-hamdu Lillaah) este o datorie (haqq) a fiecărui musulman care îl aude să-i spună: „Yarhamuk Allaah (Allah să aibă milă de tine)”.

Al-Tirmidhi a inclus hadisul lui Anas sub titlul:< Capitolul despre ceea ce a fost relatat despre faptul că este obligatoriu să spui Yarhamuk Allah (Allah să aibă milă de tine) când cineva care strănuta spune Al-hamdu Lillah (laudă lui Allah)>. Acest lucru indică faptul că este obligatoriu în opinia sa, și aceasta este viziunea corectă, din cauza hadisurilor care indică în mod clar că este obligatoriu și nu există nimic care să contrazică acest lucru, iar Allah știe cel mai bine.

Altul este cel a lui Saalim ibn ‘Ubayd, în care se spune: „Cei care sunt cu el să-i spună:”Yarhamuk Allah (Allah să aibă milă de tine) „. Și altul este raportul relatat de Tirmidhi de la Ali care a spus: Trimisul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus: „Musulmanul are șase (drepturi) față de celălalt Musulman: ar trebui să-l salute cu salam când îl întâlnește; trebuie să răspundă când îl invită; ar trebui să-i spună lui Yarhamuk Allah (Allah să aibă milă de tine), dacă el strănuta; ar trebui să-l viziteze dacă se îmbolnăvește; ar trebui să participe la înmormântarea lui dacă moare; și el ar trebui să iubească pentru el ceea ce iubește pentru el însuși.”. El ( Tirmidhi) a spus: Aceasta este un hadis Hasan (bun). A fost de asemenea relatat si printr-un alt isnaad din partea Profetului (sall Allahu aleihi wa sallam). Unii dintre invatati au vorbit negativ despre al-Haarith al-Awar (unul din naratori).

În același capitol,  este de asemenea relatat de la Abu Hurayrah, Abu Ayyoob, al-Bara și Abu Mas’ood. Iar altul dintre aceste hadisuri este cel ce a fost relatat de catre Tirmidhi de la Abu Ayyoob, conform caruia Trimisul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus: „Daca unul dintre voi stranuta, sa spuna  Al-hamdu Lillah (laudă  lui Allah); și lăsați-l să spună „ala kulli haal (în toate circumstanțele). Și cel care îi răspunde să spună: „Yarhamuk Allah (Allah să aibă milă de tine). Și lăsați-l să spună: Yahdikum Allahu wa yuslih baalakum ( Allah sa vă călăuzeasca  și vă îndreapte afacerile).

Reguli privitoare la stranut, AICI:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2017/07/05/reguli-privitoare-la-stranut/

Există patru tipuri de dovezi în hadeeth citate mai sus („dacă vreunul dintre voi strănută și Îl laudă pe Allah (spune al-hamdu Lillaah), este o datorie (haqq) a fiecărui Musulman care îl aude să-i spună: „Yarhamuk Allaah ( Allah să aibă milă de tine)”):

  • există o afirmație clară că este obligatoriu să spui Yarhamuk Allah (Allah să aibă milă de tine), care nu poate fi interpretată în nici un fel;

  • este obligatorie prin folosirea cuvântului haqq (tradus ca datorie/obligatie/drept);

  • este obligatorie prin utilizarea cuvântului „ala (asupra)”. Acest cuvânt înseamnă în mod clar că este obligatoriu

  • este impus. Nu există nicio îndoială că există multe obligații care se dovedesc a fi obligatorii pe baza unor dovezi mai puține decât acestea. Și Allah știe cel mai bine.

    [ din Haashiyat Ibn al-Qayyim „ala Sunan Abi Dawood, 13/259]

De asemenea, el a mai spus: Sensul aparent al hadisului menționat mai sus este acela că a spune Yarhamuk Allah este o obligație individuală pentru oricine il aude pe cel care a strănutat ca spune Al-hamdu Lillah; nu este acceptabil ca doar unul dintre ei să o spună. Aceasta este una dintre cele două opinii ale invatatilor, care a fost favorizată de Maalikis Ibn Abi Zayd și de Abu Bakr ibn al-‘Arabi, și nu poate fi altfel. [din  Zaad al-Ma‘aad, 2/437 ]

6. În ceea ce privește acordarea de sfaturi în cazul în care i se solicită acest lucru, este foarte probabil ca oferirea de consultanță sa fie o obligație comună.

Ibn Muflih (poate Allah avea milă de el) a spus:
Sensul aparent al cuvintelor lui Ahmad și al companionilor noștri este că este obligatoriu să se ofere sfaturi Musulmanului, chiar dacă el nu cere acest lucru, așa cum este și sensul aparent al relatarilor.

[din al-Adaab ash-Shar‘iyyah by Ibn Muflih, 1/307] 

Al-Mullah „Ali al-Qaari (Allah să aibă milă de el) a spus:
„Dacă iti cere sfatul”, înseamnă că dacă iti cere sfatul, atunci dă-i-l; este obligatoriu. De asemenea, este obligatoriu să se acorde consiliere chiar dacă nu a cerut acest lucru.

[din Mirqaat al-Mafaateeh, 5/213] 

Al-Haafiz Ibn Hajar ( Allah sa aiba milă de el) a spus:
Este clar că ceea ce se înțelege prin „datorie” (haqq) aici,  este că este obligatoriu. Acest lucru este diferit de cuvintele lui Ibn Battal, care a spus că ceea ce se înțelege este datoria de respect și de companie. Se pare că aici se înțelege că este o obligație comună.

[ Fath al-Baari, 3/113] 

Si Allah stie cel mai bine!

REGULI PRIVITOARE LA ACCEPTAREA INVITATIILOR

De la Aha Hurayrah (Allah să fie mulțumit de el) a fost relatat în Sahih al-Bukhaari (1164) și Saheeh Muslim (4022): „L-am auzit pe Trimisul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam) ca a spus:” Drepturile unui Musulman față de un alt Musulmanul sunt cinci: întoarcerea salutului, vizitarea bolnavilor, participarea la înmormântări, acceptarea invitațiilor și sa spună Yarhamuk Allaah (Allah să aibă milă de tine) când strănuta.”

Invatatii au împărțit invitațiile la care Musulmanilor li s-a poruncit să raspunda, în două categorii:

1 –Invitația la o petrecere de nuntă (waleemah). Majoritatea oamenilor de știință au spus că este obligatoriu să accepte o astfel de invitație, cu excepția cazului în care există o scuză legitimata de Shar’ia – unele scuze vor fi menționate mai jos, in Sha Allah.

Dovezile (daleel) conform cărora este obligatorie acceptarea acestor invitații este hadeeth-ul relatat de Al-Bukhaari (4779) și Muslim (2585) de la Abu Hurayrah, in care Profetul (sall Allahu aleihi wa salllam) a spus:”Cel mai rău fel de mâncare este mâncarea de la o sărbătoare de nuntă care este reținută de la cei care vor veni și la care sunt invitați oamenii care ar putea să o refuze. Oricine nu acceptă invitația nu a ascultat de Allah și de Trimisul Său„.

2 –Invitația la diferite feluri de întâlniri, altele decât sărbătorile de nuntă. Majoritatea savanților spun că acceptarea acestor invitații este mustahabb, și nimeni nu difera in aceasta privinta, cu excepția unora dintre Shaafais și Zaahiris, care au spus că este obligatorie. Dacă spunem că este puternic incurajata  (mustahabb), suntem destul de aproape. Și Allah știe cel mai bine.

Insa oamenii de știință au stipulat condiții pentru acceptarea unei invitații; dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, atunci nu este obligatoriu sau mustahabb să acceptați invitația, mai degrabă ar putea fi haraam să participi. Aceste condiții au fost rezumate de Shaykh Muhammad ibn ‘Uthaymeen, care a spus:

– Nu trebuie să existe nimic munkar (rau, reprobabil) în locul în care  se ține intalnirea etc. Dacă există ceva neplacut/criticabil și este posibil să îl eliminați, atunci este obligatoriu să participați din două motive: acceptarea invitației și schimbarea lucrurilor neplăcute. Dacă nu este posibil să-l eliminați, atunci este haraam (interzis) să participați.

– Persoana care l-a invitat nu ar trebui să fie o persoană pentru care este obligatoriu sau Sunnah să o paraseasca (cum ar fi cel care comite in mod deschis acțiuni imorale sau păcate, în cazul în care părăsirea lui poate fi de folos în a-l face sa se caiasca).

– Persoana care l-a invitat ar trebui să fie Musulmană. Dacă nu este, atunci nu este obligatoriu să accepțe invitația, pentru că Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus: „Drepturile unui Musulman față de un alt Musulman sunt cinci …”

– Alimentele oferite ar trebui să fie permise pentru a fi mâncate.

– Acceptarea invitației nu trebuie să conducă la ignorarea unei îndatoriri mai importante; dacă acesta este cazul, atunci este haraam sa accepte invitația.

– Nu trebuie să provoace nici o problemă persoanei invitate. De exemplu, dacă are nevoie să călătorească sau să-și părăsească familia care are nevoie de el acolo și așa mai departe. (al-Qawl al-Mufeed, 3/111).

Unii invatati au adăugat:
– Dacă gazda a emis o invitație generală, spunând că toată lumea este binevenită, atunci nu este obligatoriu sa accepte invitatia

De asemenea, femeile trebuie să țină cont de faptul că trebuie să ceară permisiunea soțului lor de a ieși la petrecerile, intalnirile la care sunt invitațe. Ar trebui ca aceste  surori să încerce să utilizeze cât mai bine timpul și întâlnirile lor în moduri care le vor aduce beneficii fie din punct de vedere religios, fie din punct de vedere lumesc.

Trimisul lui Allah (sallAllahu aleihi wa sallam) ne-a avertizat asupra consecințelor participării la întâlniri în care Allah nu este menționat. El (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus: „Nici o persoana nu sta într-o adunare în care ei nu-L pomenesc pe Allah sau nu trimit binecuvântari asupra Profetului (sall Allahu aleihi wa sallam), fara ca sa  regrete, dacă El dorește El îi va pedepsi și dacă El voieste, îi va ierta „. (Relatat de al-Tirmidhi, 3302, el a spus că acesta este un hadeeth saheeh hasan, care a fost clasificat  ca saheeh de Al-Albaani în Sahee al-Tirmidhi, 3/140)

Fie ca Allah sa ne ajute si sa ne daruiasca abilitatea de a porunci binele (al-Maru’f) si de a interzice raul (al-Munkar) si de a obtine rasplata Sa cu orice ocazie! Allahumma Ameen!

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/03/29/ce-datorie-ai-in-fata-de-fratelesora-ta-in-islam/

COPYRIGHT : ISLAMUL PACEA ETERNA

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2017.

URMARIȚI ISLAMUL PACEA ETERNA:

PE PAGINA DE FACEBOOK (LIKE PAGE):

https://www.facebook.com/IslamulPaceaEterna/?ref=aymt_homepage_panel

PE GRUP:

https://www.facebook.com/groups/501221379946302/

INSTALEAZA APLICATIA PENTRU ANDROID SI IOS:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/nou-aplicatia-islamul-pacea-eterna/

ABONEAZA-TE PRIN E-MAIL:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/

REGULI PRIVITOARE LA STRANUT

REGULI PRIVITOARE LA STRANUT

Alhamdulillahi Rabbil Alamin!

Multi oameni nu isi inchipuie ca stranutul ar putea avea vreo conotatie religioasa, sau ca exista o religie care reglementeaza pana si stranutul!

Alhamdulillah! Chiar exista!

In acest articol veti afla:

1– DE CE TRBUIE MUSULMANII SA SPUNA  “Al-hamdu Lillah” DUPA CE STRANUTA?

2-DACA CINEVA STRANUTA IN TIMPUL RUGACIUNII, TREBUIE SA SPUNA ‘Al-hamdu Lillah?

3-DACA UN COPIL STRANUTA, ESTE PRESCRIS SA SPUI ‘al-hamdu Lillah’ IN NUMELE SAU?

Allah (Dumnezeu)  l-a creat pe Adam si a suflat in el sufletul, dupa cum este mentionat in Coran si in hadeeth-ul  (relatarea) Profetului Muhammad (sall Allahu aleihi wa sallam/pacea si binecuvantarea lui Allah fie asupra lui):

Cand Allah l-a creat pe Adam si a suflat in el sufletul, el (Adam) a stranutat si a spus ‘Al-hamdu-Lillah (Lauda lui Allah)’. El L-a Laudat pe Allah cu permisiunea Lui.  Apoi Domnul lui i-a spus ‘Fie ca Allah sa aiba mila de tine, O Adam. Mergi la acei Ingeri, la un grup dintre ei care stau, si spune ‘As-Salamu ‘alaykum’ (pacea fie asupra voastra)’. Ei (Ingerii) au spus ‘Wa ‘alayka al-salaam wa rahmat-Allaah’ (si asupra ta sa fie pacea si Indurarea lui Allah).’ Apoi el s-a intors la Domnul sau, care a spus, ‘Acesta este salutul tau si salutul descendentilor tai dintre ei.”

[(Relatare clasata ca hasan (autentica) de al-Tirmidhi in  Sunan al-Tirmidhi, 3290).]

Vezi si:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/04/03/as-salamu-aleikum-de-la-adam-la-iisus-la-muhammad/

1. DE CE TRBUIE MUSULMANII SA SPUNA  “Al-hamdu Lillah” DUPA CE STRANUTA?

Este dovedit in hadeeth-ul de la Abu Hurayrah (ra) ca Profetul (sall Allahu aleyhi wa sallam) a spus:”Lui Allah îi place stranutul si nu-i place cascatul, asa ca daca unul dintre voi stranuta si Îl lauda pe Allah (spunand “al-hamdu Lillaah”), este o datorie pentru fiecare Musulman care il aude sa-i raspunda “Yarhamuk Allaah (Fie ca Allah sa aiba mila de tine). Iar pentru cascat, acesta este de la Shaytan, asa ca daca unul dintre voi simte dorinta de a casca, ar trebui sa se abtina cat de mult poate, pentru ca atunci cand unul dintre voi casca, Shaytan râde de el.”  (al-Bukhaari, 10/505)

A fost de asemenea relatat de la Abu Hurayrah (ra) ca Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus:”Daca unul dintre voi stranuta, sa spuna ‘Al-hamdu Lillaah,’ iar fratele lui sau tovarasul lui sa spuna ‘Yarhamuk Allaah.’ Iar daca îi spune ‘Yarhamuk Allaah,’, atunci sa-i raspunda,  ‘Yahdeekum Allaahu wa yusliha baalakum (Fie ca Allah sa te calauzeasca si sa te corecteze). (al-Bukhaari, 10/502)

Anas (ra) a relatat ca, doi oameni au stranutat in prezenta Profetului (sall Allahu aleihi wa sallam), care a spus “Yarhamuk Allaah” unuia dintre ei, dar nu si celuilalt. Cel caruia nu i-a spus a zis:”Cutare a stranutat, iar tu i-ai spus lui ‘Yarhamuk Allaah’. Si eu am stranutat, dar nu mi-ai spus si mie”. El (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus:”El L-a laudat pe Allah (adica a spus ‘al-hamdu-Lillah’), iar tu nu ai spus.” (al-Bukhaari, 10/504)

Abu Moosa al-Ash’ari a relatat ca Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam a spus:”Cand unul dintre voi stranuta si Îl lauda pe Allah (adica spune ‘al-hamdu-lillah’), atunci spuneti-i ‘Yarhamuk Allaah’, dar daca nu-L lauda pe Allah, atunci nu spuneti.” (Muslim 2992)

Stranutul aduce unei persoane binecuvantarea unei usurari prin eliberarea vaporilor ce erau  blocati in cap si care daca ar fi ramas acolo, i-ar fi cauzat durere si boala. Din acest motiv, Islamul îi spune celui care stranuta sa-L laude pe Allah pentru aceasta binecuvantare si pentru faptul ca, corpul sau ramane intact dupa aceasta zduncinatura care l-a zguduit precum un cutremur…

S-a spus, in legatura cu originea cuvantului “tashmeet” [care corespunde cu a spune ‘yarhamuk Allaah’, insa intelesul original este acela de a spune cuiva sa se bucure de necazul altuia]: aceasta este sa-i spui lui sa fie bucuros, deoarece l-a suparat pe Shaytan prin laudarea lui Allah pentru binecuvantarea stranutatului in asociere cu faptul ca stranutul este ceva ce-I place lui Allah.

Cand o persoana Îl mentioneaza pe Allah si  Îl lauda pe El, acest lucru il supara pe Shaytan in mai multe feluri, de exemplu: actul stranutului in sine este ceva placut lui Allah; el Îl lauda pe Allah pentru el (spunand ‘al-hamduu-lillah’);  Musulmanii se roaga de indurare pentru el (spunandu-i ‘yarhamuk Allah’); iar el se roaga pentru ei sa fie calauziti (raspunzandu-le ‘Yahdeekum Allaahu wa yusliha baalakum ). Toate acestea il supara pe Shaytan, asa ca, credinciosului i se spune sa se bucure pentru supararea inamicului sau (Sheytan).

A te ruga pentru indurare pentru cel care stranuta se numeste tashmeet  deoarece implica sa te bucuri pentru supararea inamicului. Acesta este un inteles bun, pe care oamenii ar trebui sa-l aiba in minte atunci cand stranuta sau cand spun  ‘yarhamuk Allaah’  celui care stranuta, si ar trebui sa aprecieze binecuvantarea stranutului pentru corp si minte, si sa inteleaga de ce Îi place lui Allah, Cel mai Genoros si Maret.

Invatatul Ibn Muflih al-Hanbali (rh) a relatat ca Imaam Ibn Hubayrah a spus:“Al-Raazi  a relatat de la anumiti doctori: Stranutul nu este un semn al debutului unei boli, decat daca este acompaniat de guturai (raceala).”

Ibn Hubayrah  a spus:”Daca o persoana stranuta, este un indiciu al unei bune sanatati, o digestie buna si forta fizica, asa ca el trebuie sa-L laude pe Allah, si de aceea Mesagerul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam) ne-a poruncit sa-L laudam pe Allah.”

Este de asemenea important de stiut ca Musulmanii trebuie sa se supuna textelor si sa actioneze in conformitate cu ele, fara sa incerce prea mult sa inteleaga precis de ce un anumit text porunceste sau interzice ceva. Trebuie sa creada ca Allah este Intelept si ca El nu prescrie nimic pentru slujitorii Sai fara sa fie in interesul lor, atat pentru aceasta viata cat si pentru Viitoarea. Regula de baza pentru Musulmani este sa respecte si sa urmeze poruncile, iar daca are anumite cunostinte despre motivul din spatele poruncilor, atunci Lauda I se cuvine lui Allah.

2.DACA STRANUTA IN TIMPUL RUGACIUNII, TREBUIE SA SPUNA ‘AL-HAMDU-LILLAH?

Daca o persoana stranuta in timp ce efectueaza Rugaciunea, este prescris pentru el sa spuna ‘al-hamdu Lillaah’, chiar daca Rugaciunea este una obligatorie sau voluntara. Aceasta este opinia majoritatii Invatatilor dintre Sahabah si Tabi’een si de asemenea opinia lui Imam Maalik, al-Shaafa’i si Ahmad, insa ei nu au cazut de acord daca sa se spuna incet sau cu voce tare.

Opinia corecta si parerea lui Imam Ahmad este aceea ca trebuie sa spuna cu voce, dar atat incat sa se poata auzi el insusi, pentru a nu-i distrage pe ceilalti slujitori. Aceasta este indicat de intelesul general al hadeeth-ului relatat de Abu Hurayrah (rA) in care Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus:”Daca unul dintre voi stranuta, sa spuna ‘Al-hamdu Lillaah’…”.[ al-Bukhaari]

Este prescris sa se spuna in timpul Rugaciunii, dar daca o persoana stranuta in timp ce face Rugaciunea si  Îl lauda pe Allah, nu este permis pentru cei care-l aud sa raspunda cu ‘Yarhamak Allaah’ (Allaah sa aiba mila de tine), deoarece aceasta face parte din discursul uman si aceasta nu este permis in timpul Rugaciunii.

Este dovedit ca Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a atentionat pe cineva care a spus ‘Yarhamak Allaah’ unui barbat care a stranutat in timp ce facea Rugaciunea, si i-a spus:”In Rugaciune nimic din discursul uman nu este permis; (Rugaciunea) este doar tasbeeh (glorificarea lui Allah), takbeer (Marirea lui Allah) si recitarea Coranului”. [Imam Muslim, Abu Dawood asi al-Nasaa’i] 

[Fataawa Al-Lajnah al-Daa’imah li’l-Buhooth al-‘Ilmiyyah wa’l-Ifta’ (26/113)]

Pe scurt:

-Este prescris sa spui “Al-Hamdulillaah” (الحمد لله), chiar si in timpul Rugacinii (Salah)

-Trebuie sa-ti misti buzele si limba in timp ce articulezi aceasta fraza

-Trebuie sa o spui cu voce inceata, doar cat sa te auzi pe tine fara sa-i deranjezi pe ceilalti

-Ceilati care fac Rugaciunea nu trebuie sa raspunda cu Tashmeet (spunand ‘Yarhamuka-llaah’)

-A spune:  “al-Hamdulillaah”,  este Dhikr  (pomenirea lui Allaah)  si este parte a Rugaciunii, in timp ce raspunsul cu Tashmeet  este considerata parte  a discursului uman

-Shaikh Ibn al-`Uthaymeen a spus:’Daca cel care raspunde cu Tashmeet  se afla de asemenea in timpul Rugaciunii, atunci Rugaciunea lui devine invalida. [Fatwa Noorun `alaa al-Darb]

3.DACA UN COPIL STRANUTA, ESTE PRESCRIS SA SPUI ‘al-hamdu Lillah’ IN NUMELE SAU?

A spune “Yarhamuk Allah’ (Allah sa aiba mila de tine) celui care stranuta si care  Îl lauda pe Allah ( spunand “al-hamdu Lillah”), este parte a etichetei care este prescrisa in Islam si este unul dintre drepturile pe care le are un Musulman fata de celalalt.

Dar daca nu spune  “al-hamdu Lillah”,  atunci nu este indreptatit ca cineva sa-i raspunda cu “Yarhamuk Allah”, asa cum a fost explicat la punctul 1.

An-Nawawi (rh)  a spus:”Este prescris sa spui ‘Yarhamuk Allah’ daca cel care a stranutat L-a laudat pe Allah, din moment ce este makrooh sa-i spui, daca nu L-a laudat pe Allah. Dar daca  Îl lauda pe Allah, iar cealalta persoana nu-l aude, atunci nu trebuie sa-i spuna  ‘Yarhamuk Allah’. Maalik a spus:’Nu trebuie sa-i spuna Yarhamuk Allah, decat  daca-l aude  ca L-a laudat pe Allah. Dar daca vede ca cineva de langa el ii spune Yarhamuk Allah, atunci trebuie sa spuna si el. [Sharh an-Nawawi ‘ala Muslim (18/121)] 

Revenind la intrebare, daca copilul se afla la varsta discernamantului si daca il invatam manierele, atunci este prescris sa-l invatam sa-L laude pe Allah daca stranuta.

Copii si noii intrati in Islam trebuie sa fie invatati sa spuna “al-hamdu Lillah” dupa ce stranuta.

Daca un copil stranuta si  Îl lauda pe Allah, putem sa-i spunem ‘Sa fii binecuvantat” , sau “Allah sa te ajute” sau Yarhamuk Allah.”. Aceasta a fost spus de catre Shaykh ‘Abd al-Qaadir. [Mataalib Ooli an-Nuha (1/945).  Kashshaaf al-Qinaa‘ (2/158)]

Dreptul celui care  Îl lauda pe Allah dupa ce stranuta este aplicabil tuturor, indiferent ca este tanar sau batran, si trebuie sa li se raspunda cu aceeasi fraza, si anume :“Yarhamuk Allah”. 

[Fath al-Mu‘een Sharh Alfaaz al-Mu‘een (4/219)]

Daca copilul este mic si nu a atins varsta la care poate sa invete sau sa pronunte cuvintele “al-hamdu Lillah” corect, atunci unii dintre invatati sunt de parere ca tutorele său ar trebui sa-L laude pe Allah in numele său, dar ceea ce este mai corect este ca aceasta se cere doar de la cel care stranuta si nu ar trebui sa fie facut de altcineva in locul său.

Dar daca cineva se roaga (face Du’a) pentru copil, spunand ceva ce este adecvat, cum ar fi sa ceara  indurare pentru el sau sa devina dreptcredincios, s.a.m.d., speram ca nu este nimic gresit in asta, deoarece copilul nu este considerat ca fiind neglijent prin omiterea laudarii lui Allah, iar du’a in acest caz este prescrisa in general. Insa nu trebuie sa devina o practica regulata.

Ibn Muflih (rh) a spus in al-Adaab ash-Shar‘iyyah (2/343): 

‘Abdullah ibn Ahmad a relatat de la al-Hasan, ca a fost intrebat despre un copil mic care stranuta. El a zis:’Trebuie sa i se spuna:’Sa fii binecuvantat’.

Autorul an-Nazm  a spus:’Daca un copil stranuta, el trebuie indemnat sa spuna  ‘al-hamdu Lillah’. Apoi trebuie sa i se spuna:’Yarhamuk Allah’ sau ‘sa fii binecuvantat’, s.a.m.d, si apoi trebuie invatat cum sa raspunda.

Daca este mic, tutorele său sau altcineva care este prezent, poate sa-L laude pe Allah, si fraze similare cu cele prezentate anterior trebuie sa i se spuna copilului.

Si Allah stie cel mai bine!

CE DATORIE AI FATA DE FRATELE/SORA TA IN ISLAM?

SORA BLOG

Ce Datorie Ai Fata De Fratele/Sora Ta In Islam?

Lauda lui Allah, Stapanul Tuturor Lumilor!

Un subiect foarte necesar, care ne invata cum trebuie sa ne comportam fata de fratii nostri in Islam si cum trebuie sa procedam atunci cand suntem nevoiti sa-i corectam pe cei care gresesc dintre ei.

Inainte de a intra in subiectul propriu-zis, vreau sa va mai spun ca, pentru a face Dawah, pentru a-i invita pe ceilalti la Adevar, este nevoie pe langa cunostiintele temeinice in domeniu, sa stii cum sa te adresezi si cum sa interactionezi, in functie de fiecare interlocutor in parte. De asemenea, este nevoie de foarte multa rabdare, sa stii cum sa reactionezi atunci cand esti provocat, si cum sa-i sfatuim pe fratii nostri atunci cand gresesc. Si am spus sa-i sfatuim, nu sa-i condamnam sau sa-i judecam. Trebuie sa stii sa-ti adaptezi discursul in functie de fiecare situatie in particular. Ai nevoie de experienta, rabdare si multa diplomatie.

Este considerat Musulman cel/cea care nu-i face rau altui Musulman cu vorbele, mainile sau faptele sale. Este un Musulman, cel care este in stare sa-i gaseasca 70 de scuze altui Musulman si care nu il dezonoreaza si nu il depreciaza pe fratele/sora sa. Un Musulman este cel/cea care iubeste pentru fratele/sora sa, ceea ce iubeste pentru sine. Un Musulman este cel a carui inima este curata fata de un alt Musulman.

In Ziua Judecatii, i se va da cartea cuiva si el va constata ca nu are in ea nicio fapta buna implinita de dragul lui Allah. El Il va intreba pe Domnul Sau:De ce nu sunt inregistrate faptele mele bune?”, iar Allah ii va raspunde:”Ele i-au fost date celui pe care l-ai ranit si l-ai insultat vorbind impotriva lui”.[Ibn Hibban]

Profetul, sall Allahu aleihi wa salam a spus:”Un Musulman este cel care evita sa-l raneasca pe fratele sau cu limba si mainile sale. Si un Muhajir (emigrant) este cel care renunta la ceea ce Allah a interzis.”[Bukhari vol.1/2/9]

Pretindem ca ne temem de Foc, dar ne aruncam cu buna stiinta in el. Pretindem ca ne dorim Paradisul, dar nu facem niciun efort sa-l obtinem. Ne temem de moarte, dar nu ne pregatim pentru ea. Citim Coranul, dar nu actionam conform poruncilor lui. Pretindem ca-l iubim pe Profet, sall Allahu aleihi wa salam, dar nu urmam drumul lui.
Allah Subhanahu wa Ta’ala ne porunceste:
5:2-“Intrajutorati-va in plinirea faptelor bune si in evlavie, dar nu va ajutati la pacat si la nedreptate!”

In Ziua Judecatii, propriile noastre organe, limba, ochii, urechile, vor fi martori impotriva noastra. Inainte de toate, aveti grija de limba voastra, pentru ca vorbirea este un dar unic de la Allah pe care l-a revarsat asupra fiintelor umane. Celelalte lucruri depind de ea.

Profetul, sall Allahu aleihi wa salam a spus:”Oricare dintre voi vede o fapta rea, sa o schimbe cu mana lui (actionand); daca nu poate, atunci cu limba lui; iar daca nu poate, in inima lui (urand lucrul respectiv), iar aceasta este cea mai slaba forma a credintei”.[Muslim]

Abu Musa Al-Ash’ari(RA a relatat:”L-am intrebat pe Mesagerul lui Allah, sall Allahu aleihi wa salam:’Cine este cel mai bun dintre Musulmani?”. El a raspuns:”Acela de a carui limba si maini Musulmanii se afla in siguranta”.[Bukhari&Muslim]

“Un Musulman ii este frate Musulmanului. El nu-i face rau si nici nu-l paraseste (la nevoie), nu-l minte si nu-l dispretuieste.”[Muslim]

“Oricine isi doreste sa fie izbavit de Focul Iadului si sa intre in Gradina (Paradisului), sa-i trateze pe oameni asa cum isi doreste sa fie tratat.”[Muslim]

“Daca un prieten dintre prietenii vostri greseste, gasiti 70 de scuze pentru el. Daca inima voastra nu este capabila de asta, atunci sa stiti ca, greseala (defectul) este in voi insiva”.[Hamdun al-Qassar]

“Daca vedeti ceva ce nu va place la un frate, incearcati sa gasiti pana la 70 de scuze pentru el. Iar daca nu puteti gasi nicio scuza, spuneti:’Trebuie sa fie o scuza, dar nu o stiu eu’.[Jafar as-Sadiq]

Abdullah ibn Muhammad ibn Munazil(Allah sa aiba mila de el) a spus:”Un credincios cauta scuze pentru fratii lui, in timp ce un ipocrit cauta greselile fratilor lui.”[Sulami Adab al-Suhba]

Imam Muhammad bin Sirin (Allah sa aiba mila de el) a spus:”Daca afli ca fratele tau a facut ceva rau, atunci trebuie sa-i gasesti o scuza; iar daca nu-i gasesti o scuza, trebuie sa spui:’Are o scuza”.[Shu’b-ul –Iman 6/323 de Imam al-Bayhaqi]

Daca nu ne vom ierta unii pe altii, cum sa ne asteptam sa ne ierte Allah? Daca nu aratam indurare altora, cum putem sa cerem Indurarea lui Allah pentru noi?

Profetul, sall Allahu aleihi wa salam a spus:”Nu li se va arata indurare celor care nu arata indurare, si nu li se va acorda iertarea celor care nu-i pot ierta pe altii”.[Bukhari]

Ramai tacut! Profetul, sall Allahu aleihi wa salam a spus:”Daca unul dintre voi se maniaza (enerveaza), sa ramana tacut.”[Ahmad Musnad 1/239]

In general, enervarea, supararea, il face pe om sa piarda controlul, astfel incat poti rosti cuvinte care pot conduce la dusmanie. A pastra tacerea, duce la evitarea tuturor acestor rele.

Cu adevarat, in curand vom face fata Curtii Divine in Ziua Judecatii finale, cand Judecatorul Suprem va fi Allah, iar procurorii vor fi Ingerii Sai care au inregistrat fiecare fapta. Martorii, vor fi membrele noastre: ochii, urechile, limba, mainile, picioarele, precum si faptele noastre care vor marturisi impotriva sau in favoarea noastra.

Paziti-va limba! Cuvintele grele pot produce rani adanci, adanci pana in inima! Iar atunci cand esti ranit, spune-i celui care te-a agresat;’Pace!’ si nimic mai mult. Pentru ca s-a spus: Cel care isi pazeste limba este in pace.
Cele mai bune cuvinte sunt in Coranul cel Sfant si cel mai minunat mod de a le rosti sunt asa cum a facut-o iubitul nostru Profet sall Allahu aleihi wa salam. Asa ca cititi-l, studiati-l si actionati conform lui.

Orice lucru bun sau rau pe care il spui, pe fata sau in secret, este inregistrat pentru sau impotriva ta.
“Si el nu va rosti niciun cuvant, fara sa aiba langa el un supraveghetor (un Inger) pregatit [sa scrie]”. 50:18

Fii atent ! S-ar putea sa rostesti un cuvant care va fi impotriva ta in Ziua Judecatii! Asigura-te ca limba ta rosteste adevarul sau ramane tacuta, precum Profetul , sall Allahu aleihi wa salam a spus: ”Oricine crede in Allah si in Ziua de Apoi, sa spuna ceva bun, ori sa ramana tacut”.[Bukhari, Muslim,Ahmad, Tirmidhi, Ibn Majah]

33:70-“O, voi cei care credeti! Fiti cu frica de Allah si spuneti vorbe adevarate. Pentru ca El sa va indrepte faptele voastre si sa va ierte greselile voastre! Acela care este cu supunere fata de Allah si fata de Trimisul Sau, va dobandi mare izbanda (atat in aceasta lume, cat si in Lumea de Apoi).”

103:1-3-“Jur pe timp! Ca omul va fi in pierdere. Afara de aceia care cred si implinesc fapte bune si se indeamna unul pe altul catre Adevar si se indeamna unul pe altul la rabdare.”

Corecteaza-i pe ceilalti, sfatuindu-i si NU condamnandu-i!
A porunci binele si a interzice raul, este parte integranta a Islamului.

3:110-“Voi [adevaratii credinciosi in Monoteismul Islamic si adevaratii urmasi ai Sunnei Profetului Muhammad,saws] sunteti cea mai buna comunitate care s-a ivit vreodata pentru oameni. Voi porunciti Al-Ma’ruf si opriti Al-Munkar si credeti in Allah.”
*Al-Ma’ruf= monoteismul Islamic si tot ceea ce Islamul a poruncit
*Al-Munkar=politeismul si necredinta si tot ceea ce Islamul a interzis

De asemenea, Allah ne spune ca si in interiorul familiei trebuie sa ne sfatuim reciproc catre ceea ce este bun si prin indepartarea de la ceea ce este rau.
66:6-“O, voi cei care credeti! Paziti-va pe voi insiva si familiile voastre de un Foc ale carui vreascuri sunt oamenii si pietrele…”

A sfatui oamenii presupune vointa si sinceritate. Daca o facem intr-un mod incorect, ar putea ca efectul sa fie altul decat cel asteptat, sau mai mult, sa raneasca. Asta se intampla atunci cand in loc sa sfatuim, de fapt condamnam. Pentru ca, mai degraba, cel care condamna, pare ca vrea doar sa gaseasca si sa descopere greselile, in loc sa aiba interesul sincer de a ajuta.
In primul rand trebuie sa ai intentia de a ajuta si sa te asiguri ca sfatul tau nu va fi gresit inteles. Aceasta te va ajuta sa capeti increderea interlocutorului tau.
Trebuie sa-ti amintesti ca atunci cand sfatuiesti pe cineva cu intentia de a-i corecta greselile, sa fi convins ca acest lucru este benefic pentru el. Condamnarea nu numai ca este in opozitie cu sfatuirea sincera, dar este si un pacat grav!!
Cunoastem ca faptele sunt judecate in functie de intentii, asa ca, inainte de toate purificati-va intentia, inainte de a decide sa ajutati un frate cu sinceritate. Intrebati-va daca sunteti sincer, ori doriti sa-l pedepsiti si sa-l dispretuiti dezvaluidu-i greselile. Intrebati-va, inainte sa actionati!
Niciodata sa nu faci publice greselile fratelui tau! Daca faci astfel, il vei face sa se simta si mai umilit si expus. Daca intentia ta este sincera, trebuie sa se reflecte in atitudinea ta, iar acest lucru trebuie sa ramana in privat.

Allah ne avertizeaza:
24:19-20-“Aceia care vor ca printre dreptcredinciosi sa se raspandeasca ticalosia, vor avea parte de osanda dureroasa atat in aceasta lume, cat si in Lumea de Apoi. Allah stie, in vreme ce voi nu stiti.”

De asemenea,Profetul, sall Allahu aleihi wa salam a spus:
Oricine il condamna pe fratele sau pentru un pacat (pe care l-a comis) si pentru care si-a cerut iertare, nu va muri pana nu-l va comite (acelasi pacat) el insusi”. [Tirmidhi]

Al-Fudail a spus:”Credinciosul acopera (pacatul fratelui sau) si il sfatuieste, in timp ce facatorul de rau il dispretuieste si il condamna.”

In acest context, trebuie de asemenea sa ne infranam de la barfa sau alte vorbe desarte, care ne pot conduce catre conversatii despre greselile altora. Sa avem mereu in vedere avertismentele lui Allah si ale Profetului Sau, sall Allahu aleihi wa salam despre cei care se implica in dezvaluirea defectelor celorlalti.
De asemenea, sa nu fim dintre cei care cauta defectele si greselile celorlalti.
“O, voi cei care ati crezut cu limbile voastre, dar in inimile carora nu a ajuns credinta! Nu-i barfiti pe Musulmani, si nu dezvaluiti secretele lor! Pentru ca cel care dezvaluie greselile fratelui sau, Allah ii va dezvalui greselile sale. Si oricine isi are secretele dezvaluite de Allah, Allah il va dezonora, chiar si daca se ascunde in adancul casei sale.”[Abu Dawood in al-Adab, 4/271,#4880]

Ibn Hajar a punctat in cartea sa ca, trebuie sa fim atenti la diferenta dintre a da un sfat (naseehah) si dispretuirea altora (fadeehah).

Profetul, sall Allahu aleihi wa salam a spus:”Nu va bucurati de necazul fratelui vostru, pentru ca Allah il va ierta pentru el, si va va testa pe voi cu el.”[Tabaraanee si multi altii]

Alte cateva sfaturi pe care sa le avem in vedere atunci cand dorim sa corectam pe cineva:
-alegeti cuvinte potrivite si nu condamnati si nu-i pedepsiti pe ceilalti
-evitati sa-i corectati pe ceilalti cand emotiile si nervii vostri sunt la maxim. Pastreaza sfatul pentru mai tarziu, pentru a nu risca sa deteriorezi relatiile.
-daca consideri ca ai dreptul sa-i sfatuiesti pe ceilalti si sa le corectezi greselile, atunci ai si obligatia sa apreciezi si ceea ce este bun la ei. Aprecierea este cel mai bun mod de a ajungie la ceilalti, sa le atingi inima si sa imbunatatesti relatiile, si sa-i faci sa-ti asculte sfatul.
-la randul tau, si tu trebuie sa fi deschis sa accepti sfaturi, aratand ca nu faci exceptie de la regula

In incheierea acestui material as dori sa amintesc despre o poveste exceptionala care este un foarte bun “reminder” pentru noi toti.

Profetul, sall Allahu aleihi wa salam a spus:”Erau doi oameni dintre Banu Israeel care se straduiau in mod egal. Unul dintre ei comitea pacate, iar celalalt se straduia in adorare. Iar cel care se straduia in adorare, continua sa-l vada pe cel pacatos si sa-i spuna:’Renunta!’ Asa ca, intr-o zi, l-a vazut comitand un pacat si i-a spus:’Renunta!’ El i-a raspuns:’Lasa-ma cu Domnul meu; ai fost trimis ca supraveghetor asupra mea?’ El a spus:’Pe Allah! Allah nu te va ierta, si nici nu te va primi in Paradis’. Apoi li s-au luat sufletele si au venit impreuna in fata Domnului Lumilor. Asa ca El (Allah) i-a spus celui care se straduia in adorare:’ Ai tu cunostinta despre Mine, sau ai vreo putere asupra a ceea ce este in Mainile Mele?’ Si El i-a spus pacatosului:’Du-te si intra in Paradis prin Indurarea Mea!’. Si i-a spus celuilalt:’Duceti-l la Foc’. Abu Huraira a spus:”Pe Cel in Mana Caruia se afla sufletul meu! El a spus un cuvant care a distrus aceasta lume si Viata de Apoi pentru el”.[Saheeh Abu Dawood]

Acest hadis mi-a amintit de un altul:
Omul rosteste ceva fara sa gandeasca(daca este bine sau rau) si din pricina asta, va cadea in Focul Iadului, mai adanc decat distanta dintre apus si rasarit.”[Bukhari&Muslim]

Allah sa ne fereasca si sa ne tina departe de un astfel de deznodamant!Ameen!

Si nu in ultimul rand, sa ne amintim ca Allah ne descrie in Cartea Sa: “Dreptcredinciosii si dreptcredincioasele sunt Auliya’ (aliati- se ajuta, se sustin, se protejeaza) unii pe altii”. 9:71

Datoria noastra este aceea de a fi preocupati unii de ceilalti si de a contribui la pregatirea pentru Viata de Apoi. Iar pentru asta, trebuie sa ne asiguram ca invataturile Islamice sunt corect implementate si urmate corect. De aceea este necesar sa fim pregatiti atunci cand dorim sa sfatuim un frate sau sora si sa folosim in mod constructiv cunostiintele noastre.
Si sa nu uitam ca rabdarea si iertare fac parte din lucrurile nobile, si nu oricui este dat sa intampine raul cu binele, in afara de cei cu un caracter deosebit, si sa nu uitam ca, bunele maniere vor cantari cel mai greu in balanta in Ziua Judecatii!

„…Garantez o casa in cel mai inalt loc din Paradis, pentru cel care are bune maniere.” [Abu Dawood]


Allah sa fie cu voi!

FROM THE LIPS OF MUHAMMAD
Cu Pace!
CezarinaS.
Let’s Work TOGETHER For Eternal Peace!

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA S, 2013-2014.

Islamul Pacea Eterna