CREDINTA IN SIRAAT- PODUL PESTE FOCUL IADULUI!!

CREDINTA IN SIRAAT- PODUL PESTE FOCUL IADULUI!!

Alhamdulillah wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

Imam Barbahaaree rahimahullaah  a spus:

Și să ai eemaan (credinta) în Siraat (Podul) peste Focul Iadului. Podul il va apuca pe  oricine dorește Allah. Și oricine dorește Allah, va trece peste el. Și oricine dorește Allah va cădea în Focul Iadului . Și ei vor avea lumina în funcție de nivelul eemanului (credintei) lor.

Din lucrurile care se vor întâmpla în Ziua Învierii face parte si trecerea peste Siraat (Podul) așa cum am menționat deja. Și Siratul, din punct de vedere lingvistic înseamnă at-tareeq (o cale). Și ceea ce se înțelege aici este faptul ca Podul este asezat deasupra vârfului Focului Iadului. Și va fi foarte subțire, mai subțire decât firul de păr și mai ascuțit decât o sabie și mai cald decât cărbunii arși.

Creația va trece peste el în conformitate cu nivelul faptelor lor. Faptele lor îi vor face să meargă. Asa ca oricine este salvat, atunci a reușit, și oricine nu este mântuit, este distrus. Iar oamenii care trec peste el vor trece în conformitate cu nivelul faptelor lor. Asadar, unii dintre ei vor trece ca o clipire din ochi. Și unii dintre ei vor trece ca lumina fulgerului. Și unii dintre ei vor trece ca vântul. Și unii dintre ei vor trece ca niște cai rapizi. Și unii dintre ei vor trece peste el ca niste călăreți pe cămile. Și unii dintre ei vor alerga, alergand pe picioarele lor. Și unii dintre ei vor merge. Și unii dintre ei se vor târî. Și unii dintre ei vor fi prinși și aruncați în Focul Iadului. Și acestea sunt menționate în Coranul cel Nobil și în Sunnah Profetica.

Allah Atotputernicul spune:

Pe Domnul tău! Îi vom aduna pe ei şi pe şeitani, apoi îi vom aduce pe ei în genunchi, de jur împrejurul Gheenei”.

Apoi spune:

Şi nu se află nimeni printre voi care să nu treacă pe acolo. Aceasta este o hotărâre nestrămutată a Domnului tău.”  (Surah Maryam (19):68-71)

sa nu treaca pe acolo„, înseamnă Focul Iadului. Și această trecere, este trecerea peste Siraat, Podul. Aceasta este trecerea care este menționată în Coran. Și adresarea aici este pentru credincioși și pentru alții in afara de ei. Nu este vreunul dintre voi, fara sa nu trebuiasca să treacă peste el. Credincioșii, necredincioșii și fățarnicii (ipocritii) vor trece peste el. Toată creația va trece peste acest Pod. Si oricine este salvat de el (il va traversa cu succes), atunci el va intra în Paradis. Și oricine va cadea, este distrus.

După aceea, îi vom mântui Noi pe cei care au fost cu frică (cei care au avut Taqwa, care s-au temut de Allah si au fost supusi Lui)…”. (Surah Maryam (19):72)

Nimic nu va aduce mântuirea (salvarea), cu excepția taqwaa (ascultarea/supunerea față de Allah). Nici puterea corpului, nici abundenta bogăției și nici statutul de care va bucurati nu va vor salva. Nimic nu va aduce mântuirea (salvarea), cu excepția Taqwaa-Allah, cel Perfect și Cel mai Înalt. Aceasta este afirmația textuală din Coranul Onorabil.

Și ahadeeth (hadisuri) se regasesc în Sunnah  cu privire la terorile din Ziua Învierii. Și dintre ele, este si trecerea peste Siraat, Podul. Deci este esențial să avem eemaan (credinta) în Siraat (Pod) și în trecerea peste el. Și nu este suficient să crezi în asta; mai degrabă trebuie să actionezi! Așadar, o persoană ar trebui să se pregătească pentru trecerea peste el prin a avea taqwaa (ascultarea/supunerea față de Allah); și aceasta este dintre faptele drepte.

Si spusele lui, „Podul il va apuca pe oricine dorește Allah și oricine dorește Allah va trece peste el”.

Precum Allah Preainaltul spune:

După aceea, îi vom mântui Noi pe cei care au fost cu frică (au avut Taqwa), iar pe cei nelegiuiţi îi vom lăsa acolo (in Focul Iadului) în genunchi.”  (Surah Maryam (19):72)

Fiindcă Siratul va avea cârlige peste el, care vor prinde pe oricine li se poruncește să prinda.

Spusele lui, „el va traversa„- înseamnă că  va trece peste el (peste Pod).
Spusele sale: „Și ei (oamenii) vor avea lumină în funcție de nivelul emananului (credintei) lor.”-În Ziua Învierii, oamenii eemanului (credincioșii adevărați), vor avea lumină. Și ei vor merge în interiorul ei (prin lumina).

Așa cum Allah a spus:

..Lumina lor va grăbi înaintea lor.  Şi cartile lor vor fi în mâinile lor drepte. Şi vor zice ei: „Doamne, întregeşte lumina noastră şi iartă-ne pe noi, căci Tu eşti cu putere peste toate!” (Surat-Tahreem (66):8)

Într-o zi îi vei vedea pe dreptcredincioşi şi pe dreptcredincioase cu lumina alergând în faţa lor şi cartile lor vor fi în mâinile lor drepte. [Şi li se va zice lor]: „Iată astăzi vestea voastră cea bună: Grădini pe sub care curg pâraie şi în care veţi sălăşlui voi veşnic! Aceasta este izbânda cea mare!” (Surat-Hadeed (57): 12)

Munafiqoon (ipocriții) vor primi lumină inițial, datorită faptului că ei au intrat în Islam și si-au afișat  Islamul (în aceasta lume). Deci, ei vor fi tratați în conformitate cu ceea ce au arătat în exterior. Ei vor primi lumină, dar va fi un truc, la fel cum ei au incercat să păcălească Islamul. Deci, ei vor primi lumina ca un truc, și apoi lumina lor va fi stinsă și ei vor rămâne în întuneric.

Şi în Ziua aceea, făţarnicii şi făţarnicele le vor zice dreptcredincioşilor: “Aşteptaţi ca să luăm şi noi din lumina voastră!” Dar [li] se va zice: “Întoarceţi-vă înapoi şi căutaţi lumină!” Şi se va ridica între ei un zid, cu o poartă. Înlăuntrul ei se va afla îndurarea, iar în afara ei, împrejur, se va afla chinul.

Şi (ipocritii) vor striga către ei (catre credinciosi): „Oare nu am fost împreună cu voi?” Vor zice (credinciosii): „Ba da! Însă voi v-aţi lăsat ispitiţi şi aţi stat la pândă şi aţi stat la îndoială (v-ati indoit in credinta) şi v-au amăgit nădejdile (dorintele desarte), până ce a venit porunca lui Allah. Şi amăgitorul (sheytan) v-a înşelat pe voi cu privire la Allah.

Şi in aceasta Zi nu se mai primeşte răscumpărare nici de la voi (ipocritii), nici de la aceia care au tăgăduit (de la necredinciosii  in Unicitatea lui Allah-Monoteismul Islamic). Sălaşul vostru va fi Focul. El va fi locul ce vi se cuvine vouă. Şi ce rea soartă [este aceasta]!” (Surat-Hadeed (57): 13 – 15)

Deci eemanul (credinta) va avea lumină în Ziua Învierii prin care credinciosii vor merge. În timp ce necredincioșii și ipocriții vor fi în întuneric, si cautam refugiul lui Allah de asta. Nu vor ști ei unde merg.”

[Ithaaful-Qaaree bit-Ta`leeqaat `alaa Sharhis-Sunnah
de Shaykh Saalih ibn Fowzaan al-Fowzaan hafizahullaah
Cu traducerea lui Aboo Talhah Daawood Burbank, rahimahullaah si distribuirea cu permisiunea lui  Dawud Burbank rahimahullaah]

Doamne (Ya Rabb), întregeşte lumina noastră şi iartă-ne pe noi, căci Tu eşti cu putere peste toate!”  (66):8)

Ameen, Ya Rabbil ‘Alamin!

VEZI LA CE SE REFERA TAQWA:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/06/14/taqwa-partea-1/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/06/24/taqwa-originea-oricarui-bine1/

COPYRIGHT : ISLAMUL PACEA ETERNA

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2017.

URMARIȚI ISLAMUL PACEA ETERNA:

PE PAGINA DE FACEBOOK (LIKE PAGE):

https://www.facebook.com/IslamulPaceaEterna/?ref=aymt_homepage_panel

PE GRUP:

https://www.facebook.com/groups/501221379946302/

INSTALEAZA APLICATIA PENTRU ANDROID SI IOS:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/nou-aplicatia-islamul-pacea-eterna/

ABONEAZA-TE PRIN E-MAIL:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/

 

CE SE MAI POATE FACE IN FOLOSUL CELUI DECEDAT?

CE SE MAI POATE FACE IN FOLOSUL CELUI DECEDAT?

Alhamdulillah wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

Asadar, ce se mai poate in folosul celui decedat:

Invatatii sunt de acord că beneficiile du’aa  (suplicatiei), a te ruga de iertare pentru el, oferirea de caritate și Hajj-ul, sunt lucruri care pot fi facute in folosul celui decedat si care ajung la el.

În ceea ce privește du’aa și ruga pentru iertare, Allah spune (traducerea sensurilor):

Şi acelora care au venit după ei şi au zis: „Doamne, iartă-ne nouă şi fraţilor noştri care ne-au luat-o înainte întru credinţă ..” [al-Hashr 59:10] 

Profetul (sall Allahu aleyhi wa sallam/pacea și binecuvântările lui Allah să fie asupra lui) a spus: „Rugați-vă de iertare pentru fratele vostru și cereți să fie ferm, căci acum el este întrebat (sa fie statornic si sa raspunda intrebarilor din mormant)”.

Iar el (pacea și binecuvântările lui Allah să fie asupra lui) a spus: „Când oferiți Rugăciunea (funerara) pentru cel decedat, faceți apoi du’aa cu sinceritate pentru el„.

În ceea ce privește caritatea, a fost relatat în al-Saheehayn  (in cele doua Sahihuri) de la  Aa’ishah că un om i-a spus Profetului (pacea și binecuvântările lui Allah să fie asupra lui):”Mama a murit brusc și nu a lăsat o dorință, dar eu cred că dacă ar fi apucat să vorbeasca,  ar fi dat în caritate. Va avea vreo răsplata dacă dau în numele ei in caritate?  Profetul (pacea și binecuvântările lui Allah să fie asupra lui) a spus:” Da „. [Relatat de al-Bukhaari, nr. 1388; Muslim, nr. 1004]

Și a fost relatat de al-Bukhaari de la Sa’d ibn ‘Ubaadah că mama sa a murit atunci când a fost absent și a spus: „O Messenger al lui Allah, mama mea a murit când am fost absent. O să fie în folosul ei dacă dau caritate în numele  ei? „El a spus:” Da. ” El a spus:” Iti cer sa fii martor  că grădina mea care dă roade este dată în caritate în numele ei.” [Bukhaari, 2756]

Un alt lucru care poate aduce beneficii celui decedat este atunci cand  ruda lui îi dedică o parte din sacrificiul pe care îl oferă. Când Profetul (pacea și binecuvântările lui Allah să fie asupra lui) a oferit un sacrificiu, el a spus: „În numele lui Allah, O Allah, în numele lui Muhammed și al familiei lui Muhammed.” (raportat de Muslim, nr 1967) – iar  familia lui Muhammad  include si pe cei vii și pe cei morți.

În ceea ce privește Hajj, Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) i- a spus celei care l-a întrebat despre Hajj: „Nu crezi că dacă mama ta ar avea o datorie, ai plăti-o pentru ea?  Ea a spus: „Da.” El (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus: „O datorie datorată lui Allah merită  mai mult să fie plătită„. [al-Bukhaari, 6699; Muslim, 1148]

Din cele de mai sus reiese că oferirea de caritate în numele celui decedat va fi in beneficiul lui și răsplata va ajunge la el. Nu exista nicio diferenta de opinie in aceasta privinta.

Al-Nawawi a spus:
„..Oricine dorește să-și onoreze părinții, să ofere caritate în numele lor, căci (rasplata) caritatii va ajunge la cei decedați și va fi în folosul lor și nu există nici o diferență de opinie în rândul Musulmanilor cu privire la acest subiect.

Aceasta este opinia corectă. Cu privire la raportul relatat de qaadi Abu’l-Hasan al-Maawardi al-Basri al-Faqeeh al-Shaafa’i în cartea sa al-Haawi de la unii dintre savanții din al-kalaam, că nicio recompensă nu poate ajunge la decedat după moartea sa, aceasta este o părere care este cu siguranță greșită și este în mod clar contrară textelor din Qur’aan și Sunnah și consensul acestei  ummah, astfel încât nu trebuie sa-i fie acordată nicio atenție.

În ceea ce privește Rugăciunea și postul în numele celor morți, punctul de vedere al al-Shaafa’i și al majorității învățaților este că răsplata pentru asta nu ajunge la decedat, mai putin dacă nu este un post care a fost obligatoriu pentru cel decedat, astfel încât moștenitorul său sau cineva caruia moștenitorul i-a dat permisiunea, îl face în numele său. Două opinii cu privire la acest lucru au fost relatate de al-Shaafa’i, cea mai cunoscută fiind că nu este valabilă; o viziune mai corectă, conform învățătorilor Shaafai, este că este valabilă.

În ceea ce privește citirea Qur’an-ului, părerea binecunoscută a Mandhabului Shaafa’i  este că răsplata pentru asta nu ajunge la decedat. Unii dintre companionii săi au spus că răsplata lui ajunge la decedat. Unii dintre invatati au fost de părere că răsplata tuturor actelor de adorare – rugăciune, post, citire a Qur’an-ului etc. – ajung la decedat … Apoi al-Nawawi a menționat că răsplata pentru du’aa, caritate și Hajj ajunge la decedat, conform consensului invatatilor.

Se spune în Tuhfat al-Muhtaaj (7/72):

Decedatul poate beneficia de caritate acordată în numele său, care poate include un Mus-haf  (Coran),  sau săparea unui puț sau plantarea unui copac, fie că o face în timpul vieții sale, fie că este făcută de altcineva în numele său după moartea sa.

În ceea ce privește cea mai buna cale de care pot beneficia parintii, este Du’a din plin.

Allah spune :

 “Şi din îndurare coboară pentru ei aripa smereniei şi îndurării şi spune: „Doamne, fii îndurător cu ei, căci ei m-au crescut [când am fost] mic![al-Isra’ 17:24] 

Iar Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus: „Când o persoană moare, toate faptele sale bune se termină cu excepția a trei: caritate continuă sau cunoștințe benefice sau un copil dreptcredincios care se va ruga (va face Du’a) pentru el„.

În ceea ce privește caritatea, cele mai bune lucruri pe care ar putea fi cheltuite in caritate sunt  cheltuielile pe calea lui Allah, construirea de moschei și ajutarea celor care cauta stiinta prin tipărirea cărților pentru ei sau oferindu-le banii de care au nevoie.

De asemenea, trebuie evitate inovatiile (bid’ah), cum ar fi marcarea oferita in a patruzecea zi după moarte sau la trecerea unui an,  sau întâlniri de recitare  a surei al-Faatihah (prima surah a Qur’an-ului ), a face acte interzise la morminte și așa mai departe.

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2016/01/03/recitarea-al-fatiha-in-anumite-ocazii/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/11/04/moartea-si-doliul-in-islam/

Si Allah stie cel mai bine!

COPYRIGHT : ISLAMUL PACEA ETERNA

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2017.

URMARIȚI ISLAMUL PACEA ETERNA:

PE PAGINA DE FACEBOOK (LIKE PAGE):

https://www.facebook.com/IslamulPaceaEterna/?ref=aymt_homepage_panel

PE GRUP:

https://www.facebook.com/groups/501221379946302/

INSTALEAZA APLICATIA PENTRU ANDROID SI IOS:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/nou-aplicatia-islamul-pacea-eterna/

ABONEAZA-TE PRIN E-MAIL:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/

 

ZIUA in CARE VEI fi SINGUR si NEAJUTORAT

alone11

 

 

ZIUA in CARE VEI fi SINGUR si NEAJUTORAT

BISMILLAH

 

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!

Realitatea acestui moment este descrisa clar in Surah Al-Anaam 6:94, si in Surah Al-Kahf 18:48.

Si acum ati venit la Noi (pentru judecata si rasplata) singuri (fara averi, fara copii, fara ajutoare, fara idolii despre care credeati ca vor mijloci pentru voi), precum v-am creat pe voi la inceput, si ati lasat in urma voastra tot ceea ce Noi v-am daruit. Si nu-i vedem Noi impreuna cu voi, pe mijlocitorii vostri despre care ati pretins ca ar fi asociati. Acum s-a taiat orice legatura intre voi si v-au parasit pe voi aceia despre care ati pretins (ca ar fi mijlocitorii vostri).” 6:94

Si mai spune Allah:

Si ei vor fi asezati dinaintea Domnului tau in rand. ‘Iata ca ati venit la Noi precum v-am creat pe voi dintru intai, cu toate ca ati pretins (ati tagaduit invierea) ca Noi nu vom implini fagaduinta Noastra (de a va invia, judeca si rasplati).” 18:48

Reflectarea asupra Versetelor:

-In timp ce unii pot respinge posibilitatea Invierii in Viata de Apoi, din pacate, negarea lor nu va schimba realitatea finala din Viata de Apoi

-Toti oamenii, barbati si femei se vor reintoarce la Creatorul lor, Allah Subhanahu wa Ta’ala

In Ziua Invierii, nu va exista vreo alta relatie de care vor depinde, iar cei pe care i-au chemat si in care s-au increzut (alte divinitati, oameni, idoli,etc.) ca ajutoare, prieteni si asociati/parteneri (alaturi de Allah), nu vor fi acolo pentru ei.

-Averea si banii acumulate in aceasta viata vor fi lasate in urma

-Fiecare individ va fi singur fara niciun intermediar, prieten sau partener

-Devine clar ca niciun intermediar nu are vreo contributie (vreo parte) in modelarea destinului cuiva, asa cum multi au crezut anterior. Prin urmare, cei care si-au pus increderea in altii pe langa Allah- Singurul Protector, vor fi parasiti.

– Omul trebuie să renunte la iluzia că bogăția acestei lumi este atat de importantă precum crede el. Bogăția nu poate oferi protecția pe care Allah o ofera.

-Stand in picioare singur, în fața lui Allah, in  totalitate  dependent de mila Lui, omul nu va fi ajutat de nimic altceva in afara de faptele sale bune.

Este inregistrat in sahih ca Mesagerul lui Allah salAllahu aleihi wa sallam a spus:”Fiul lui Adam spune:”Averea mea, averea mea!” Dar ce mai are din banii lui in afara de ceea ce a mancat si a cheltuit, ceea ce a purat si a rupt si ceea ce a dat in caritate si asta ramane (inregistrat ca fapte bune). In afara de asta, el va pleca si le va lasa oamenilor.”

Relatat de ‘Abdullâh: Profetul salAllahu aleihi wa sallam a spus:”Cine considera averea mostenitorilor sai mai draga decat propria avere?’ Ei au raspuns:”O, Mesager al lui Allah! Nu este nimeni printre noi care sa nu-si iubeasca propria avere mai mult”. Profetul salAllahu aleihi wa sallam a spus:”Atunci, averea sa este ceea ce cheltuie (pentru Cauza lui Allah) in timpul vietii sale (faptele bune), in timp ce averea mostenitorilor sai este ceea ce a lasat dupa moartea sa.”  (Sahih Al-Bukhâri, Vol.8,  No.449)

(Surse:Tafsir Ibn Kathir si Tafhim al- Qur’an de Sayyid Abul Ala Moududi)

COPYRIGHT : ISLAMUL PACEA ETERNA

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA S, 2014-2015.

 

Islamul Pacea Eterna

 

MOARTEA si DOLIUL in ISLAM!

394453_531575963567203_940977376_n

MOARTEA si DOLIUL in ISLAM

BISMILLAH

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!

Ce semnifica doliul in Islam? Cine poate tine doliu si pentru cine?
Subiectul ce tine de funeralii in Islam este unul ceva mai complex si in shaa Allah in viitor poate voi face un articol complet pe acest subiect!
In acest scurt articol, voi vorbi strict despre inevitabilitatea mortii si doliului din perspectiva Islamului.

In primul rand, fiecare Musulman trebuie sa primeasca vestea mortii (unei rude sau a unui apropiat) cu rabdare, aratand acceptarea Hotararii lui Allah. Chestiunea mortii este ceva ce nu este in controlul nostru, si este poate cea mai mare provocare pe care Allah a lansat-o omenirii. Fiecare fiinta care a aparut pe acest pamant, fara nicio exceptie, este destinata sa moara. Absolut orice fiinta!! Singura certitudine a acestei vieti, este moartea!

A lui Allah este Împărăția cerurilor și a pământului. El da viață și El da moarte. Și voi nu aveți în afara lui Allah, Wali (aliat, protector, ocrotitor) sau ajutor. ” Coran 9:116

Nimanui nu-i este garantata ziua de maine, nimeni nu stie cand si in ce loc va muri.
Și nu spune (niciodată) în privința unui lucru :”Eu voi face asta mâine!’, decât adăugând ‘Dacă voiește Allah’ (in shaa Allah). ‘ Coran 18:23

Niciun suflet nu stie ce va dobandi maine si niciun suflet nu stie in care [loc de pe] pamant va muri. Allah este Atoatestiutor [si] Binestiutor [‘Alim, Khabir].” Coran 31:34

Momentul exact, data si locul mortii pentru fiecare individ este determinat si decretat de Allah Subhanahu wa ta’ala inca inainte de a ne naste pe acest pamant, iar Hotararea lui Allah niciodata nu poate fi alterata sau schimbata.

Niciun suflet nu va putea muri fara de Voia lui Allah, dupa sorocul scris. Cel care va vrea rasplata in aceasta lume, Noi i-o vom da in ea, iar cel care vrea rasplata in Lumea de Apoi, Noi i-o vom da in ea si Noi ii vom rasplati pe cei multumitori.” Coran 3:145

Oriunde ati fi, moartea va va ajunge, chiar de-ati fi in turnuri semete.” Coran 4: 78

Mesagerul lui Allah salAllahu aleihi wa sallam a spus:

”(ce tine de crearea unei) fiinte umane este pus laolalta in uterul mamei pentru patruzeci de zile, si apoi devine un cheag de sange gros pentru o perioada similara si apoi o bucata de carne pentru o perioada similara. Iar apoi Allah trimite un inger caruia i s-a poruncit sa inregistreze patru lucruri. I s-a poruncit sa scrie faptele sale, mijloacele de trai, moartea sa (timpul si locul exact) si de va fi binecuvantat sau nefericit (in religie). Apoi sufletul va fi suflat in el.” [relatat de Abdullah ibn Masud in Bukhari 4430]

Islamul considera moartea nu ca un final, ci ca o trecere a sufletului intr-o alta etapa, si ca o calatorie catre Viata de Apoi, o tranzitie catre Viata Eterna. Despre subiectul calatoriei sufletului catre Viata de Apoi, am facut mai multe articole si veti gasi link-ul intregii categorii la finalul articolului.

DOLIUL in ISLAM

Perioada maxima de doliu pentru o femeie este de patru luni si zece zile pentru in cazul decesului sotului sau, si trei zile pentru rude si alte persone apropiate.
Aceasta perioada (de trei zile) este considerata suficienta pentru a-si exprima tristetea si durerea. Singura exceptie este perioada de doliu dupa decesul sotului, in care femeia trebuie sa implineasca perioada stabilita, cunoscuta in Islam drept Iddah sau perioada de asteptare, pentru sotul ei decedat.

Aceasta perioada este considerata ca o extensie a mariajului, perioada in care nu are voie sa primeasca nicio propunere pentru un alt mariaj. In perioada prescrisa, vaduvele vor trebui sa indeplineasca anumite cerinte, si de asemenea motivul acestei perioade de asteptare este acela de a vedea daca este sau nu insarcinata. Daca se confirma o sarcina, atunci perioada de doliu se extinde pana la momentul nasterii.

Allah ne spune:

Aceia dintre voi care se savarsesc din viata si lasa dupa ei sotii, ele trebuie sa astepte [o perioada de] patru luni si zece [zile]. Dupa ce au implinit timpul lor, nu mai e niciun pacat pentru voi pentru ceea ce fac ele cu sine, dupa cuviinta (adica sunt libere pentru a contracta un nou mariaj). Si Allah este Binestiutor [Khabir] a toate cate le faceti.” Coran 2:234

Umm Atiyah a relatat ca Mesagerul lui Allah salAllahu aleihi wa sallam a spus:”Nicio femeie nu trebuie sa tina doliu pentru o persoana decedata mai mult de trei zile, in afara de sot (pentru care perioada este de) patru luni si zece zile. Ea nu trebuie sa poarte haine colorate, ci numai haine simple. Ea nu trebuie sa-si aplice Kohl in ochi, sau sa foloseasca parfum, cu exceptia a putin parfum (un tip specific de parfum), atunci cand se curata dupa menstruatie.”
(Muslim, 2739)

Umm Habeebah bint Abi Safyaan a relatat ca atunci cand a aflat de moartea tatalui ei, a cerut niste parfum cu care s-a dat pe brate si a spus:”Nu am nicio nevoie de el (de parfum), dar l-am auzit pe Profet salAllahu aleihi wa sallam spunand:”Nu este permis pentru o femeie care crede in Allah si in Ultima Zi sa tina doliu pentru o persoana mai mult de trei zile, cu exceptia sotului (pentru care trebuie sa tina) patru luni si zece zile.” (al-Bukhaari, 4926).

Relatat de Umm Atiyya:”Ni s-a interzis sa tinem doliu pentru mai mult de trei zile pentru un decedat, cu exceptia sotului, pentru care o femeie trebuie sa tina doliu pentru patru luni si zece zile, (in timpul careia) nu putem sa ne punem kohl in ochii nostri, nici sa ne parfumam, nici sa purtam haine vopsite, in afara de ‘Asb (un vesmant specific Yemenului). Dar este permis pentru noi ca atunci cand ne curatam dupa menstruatie si facem baie, sa folosim o bucata dintr-o anumita tamaie. Si era interzis pentru noi sa urmam procesiunile funerare.” (al-Bukhari).

Asadar, femeia ce a devenit vaduva dupa moartea sotului ei, in perioada de doliu prescrisa (4 luni si 10 zile), nu are voie sa foloseasca parfum, nici pe corp si nici pe haine, nici sa se impodobeasca cu henna sau sa foloseasca machiaj, sau sa foloseasca kohl, sau sa foloseasca orice altceva pentru a se infrumuseta. De asemenea nu trebuie sa poarte haine atractive, cum ar fi haine vopsite cu sofran, sau alt tip de vopsea rosie sau alte culori atractive si nici nu poate purta bijuterii.
De asemenea femeia vaduva aflata in perioada de iddah nu are voie sa doarma in alta casa decat casa ei (casa in care a locuit cu sotul ei decedat), cu exceptia motivelor legitime din punct de vedere Islamic, cum ar fi frica pentru siguranta ei, etc. Daca vaduva are o nevoie pentru care trebuie sa iasa din casa pentru un tratament medical, sau un process la tribunal, sau pentru a sustine un examen, sau pentru a merge la cumparaturi daca nu are pe nimeni care sa faca cumparaturile pentru ea, atunci are permisiunea de a face acest lucru pe timpul zilei, atata timp cat se asigura ca se va intoarce in casa sotului ei inainte de magreb (apusul soarelui).

IMBRACAMINTEA DE DOLIU

Shaykh ‘Abd-Allaah ibn Jibreen a spus:”A purta negru in semn de doliu pentru decedat este o forma de bida’h, iar sotiile decedatului trebuie numai sa evite hainele decorative (elegante/luxoase), bijuteriile, machiajul si parfumul in timpul perioadei de doliu. Delasarea muncii obisnuite in timpul doliului este tot o forma de bida’h. (Vaduvele pot face orice munca obisnuita asa cum faceau si inainte). Si Allah stie cel mai bine!” (al-Lu’lu’ al-Makeen, 39).

Shaykh Muhammad ibn Saalih al-‘Uthaymeen a spus:”Purtarea de haine special pentru a accepta condoleante este o forma de bida’h in opinia noastra deoarece poate indica ca esti nemultumit cu Hotararea lui Allah, Laudat fie El.” Fataawaa al-Ta’ziyah, 38).

Si a mai spus:”Purtarea de negru ca semn de doliu este un simbol fals care nu are nicio baza. La timp de doliu o persoana trebuie sa faca ceea ce este prescris de Islam si trebuie sa spuna:’ Innaa Lillaahi wa innaa ilayhi raaji’oon. Allaahumma’jurni fi museebati wa’khluf li khayran minhaa (lui Allah ii apartinem si la El este intoarcerea noastra. O Allah, recompenseaza-ma pentru pierderea mea si inlocuieste-o cu ceva mai bun). (Fataawa Islamiyah, 3/313).

CONDOLEANTE PENTRU NE-MUSULMANI

Este permis sa oferim condoleante la timp de doliu ne-musulmanilor, sa-i vizitam atunci cand sunt bolnavi si sa-i consolam daca o calamnitate cade asupra lor.
Trebuie neaparat sa cunoastem ca atunci cand ii consolam pe ei, NU trebuie sa cerem iertare pentru ei sau Pradisul pentru cei decedati dintre ei.

Mesagerul lui Allah, sall Allahu aleihi wa sallam a fost impiedicat de catre Allah Subhanahu wa Ta’aala sa se roage pentru unchiul sau Abu Talib . La fel a fost si cazul lui Ibrahim(aleihi sallam) pentru tatal sau.
Allah spune:
Nu se cade, ca Profetul si cei care cred, sa ceara iertare pentru Mushirikun (politeisti, idolatri, necredinciosi in Unicitatea lui Allah) chiar daca ei sunt rude, dupa ce li s-a aratat limpede ca ei sunt oaspetii Iadului (pentru ca au murit in stare de necredinta).” 9:113

In tafsirul lui Ibn Kathir referitor la acest Verset se mentioneaza:
<Cand Abu Talib era pe moarte, Profetul sall Allahu aleihi wa sallam a mers la el si i-a gasit pe Abu Jahl si pe Abdul bin Abi Umayyah. Profetul sall Allahu aleihi wa sallam i-a spus:’ Spune Laa Ilaha ila Allah’. Abu Jahl si Abdul bin Abi Umayyah i-au spus:’ Vei parasi religia lui Abdul Muttalib?’. Abu Talib a spus:’ Voi ramane in religia lui Abdul Mutalib’. Atunci Profetul, sal Allahu aleihi wa sallam a spus:’ Voi cere de la Allah iertare pentru tine, atata timp cat nu imi va fi interzis sa fac asta’.
Apoi a fost revelat Versetul de mai sus, 9:113.

Mai mult, trebuie sa ne rugam pentru ei intr-un mod potrivit, si sa-i incurajam sa ramana rabdatori si statornici, si sa le reamintim ca acesta este decretul lui Allah. Si Allah stie cel mai bine!

Vezi si:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2016/02/27/reguli-de-urmat-la-moartea-ne-musulmanilor4066/

Trebuie sa cunoastem ca, indiferent cat de mult bine poti face in aceasta viata, nu va fi de niciun folos daca nu ai ales sa crezi in cel mai mare bine, daca nu ai ales sa-ti dedici viata Creatorului tau si sa-ti petreci viata in supunere fata de El. Acesta este dreptul lui Allah asupra omenirii si acesta este scopul pentru care am fost adusi la existenta!

Spune:”Voiti sa va vestim Noi care sunt aceia care vor avea cel mai mult de pierdut din faptele lor? Aceia a caror ravna in aceasta lume este ratacita, in vreme ce ei isi inchipuie ca fac bine. Aceia care au tagaduit semnele Domnului lor si intalnirea cu El si in desert au fost faptele lor..” Coran 18:103-104

Fie ca Allah sa ne daruiasca intelepciunea de a urma ceea ce El ne-a poruncit si in maniera in care El a legiferat si de a sta departe de tot ceea ce El ne-a interzis, si sa fim dintre cei rabdatori si dintre cei multumitori fata de Allah, cunoscand ca nimic din ceea ce ne-a fost destinat nu avea cum sa ne ocoleasca si nimic din ceea ce nu ne era destinat nu avea cum sa cada asupra noastra si sa fim satisfacuti cu tot ceea ce Allah a hotarat pentru noi, sa ne intrecem in fapte bune si sa ne cerem constant iertare si sa ne savarsim din viata decat fiind Musulmani!

Doamne! Pe aceia pe care il faci sa intre in Foc, Tu il acoperi de rusine, iar pentru cei nelegiuti nu este cine sa-i ajute!
Doamne! Noi am auzit un vestitor (Profetul Muhammad saws) chemand la credinta:”Credeti in Domnul vostru”. Si am crezut.
Doamne, iarta-ne noua pacatele noastre si sterge faptele noastre rele, si ia-ne sufletele impreuna cu cei evlaviosi”. Coran 3:192-194
Ameen, Ya Rabbil ‘Alamin!

CezarinaS.

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/category/viata-dupa-moarte/

Islamul Pacea Eterna

CUM VA FI SOCOTEALA IN ZIUA INVIERII?

pink-shadow-hd-flower-wallpaper

CUM VA FI SOCOTEALA IN ZIUA INVIERII?

BISMILLAH

Bismillah wa Alhamdulillah wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

Va exista vreo diferenta intre durata socotelii credinciosilor si necredinciosilor?
Fara indoiala, deoarece Allah a spus despre Ziua Invierii,

In Ziua aceea stapanirea cea adevarata va fi a Celui Milostiv si va fi o zi grea pentru necredinciosi.” [Coran 25:26]

Simplul fapt ca pentru necredinciosi va fi greu in Ziua Invierii, indica ca ea va fi usoara pentru credinciosi.

Cuvintele:”Aceea va fi atunci o Zi grea. Deloc usoara pentru necredinciosi.” [74:9-10], indica de asemenea ca pentru credinciosi va fi usor, si nu va fi dificil in acea Zi.

Iar in Versetul:
Alergand spre chemator, necredinciosii vor zice:’Aceasta este o Zi grea!”.[54:8], se arata ca Ziua Invierii va fi lunga pentru necredinciosi si scurta pentru Musulmani.

Allah Subhanahu wa Ta’ala a mentionat in Cartea Sa lungimea perioadei in care va avea loc socoteala in Ziua Invierii:

Oaspetii Raiului vor fi in Ziua aceea intr-un loc mai bun si intr-un loc de odihna mai frumos.
[25:24]
Acest verset arata ca socoteala se va incheia intr-o jumatate de zi, deoarece ‘al-maqeel’ tradus aici cu loc de odihna, se refera la siesta sau odihna de dupa amiaza, ce are loc in mijlocul unei zile fierbinti (calduroase).
Printre cei care spun ca socoteala se va incheia intr-o jumatate de zi sunt: Ibn Abbas, Ibn Mas’ud, Ikrimah si Ibn Jubayr (radiyAllahu anhum), pentru ca aceasta este indicat de acest Verset, dupa cum a fost relatat de Ibn Kathir si altii.
[Daf’ Ayhaam al-Idtiraab de al-Shanqeeti, p. 172]

Un alt indiciu clar ca socoteala credinciosului in Ziua Invierii va fi usoara, se regaseste in Hadisul lui Abu Hurairah radiyAllahu anhu care a relatat ca Profetul salAllahu aleihi wa sallam a spus:”Pentru crediciosi, (lungimea) Ziua Invierii va fi ca timpul dintre Zuhr (Rugaciunea de pranz) si ‘Asr (Rugaciunea de dupa-amiaza).”
[al-Haakim in al-Mustadrak, clasat ca saheeh de al-Albaani in Saheeh al-Jaami’, 8193].

Si Allah stie cel mai bine!
[Islam q&a]

SubhanAllah, wa Alhamdulillah, wa Laa ilaha ill Allah, wa Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwata ila billah!

CezarinaS.

TOGETHER FOR ETERNAL PEACE!

Islamul Pacea Eterna

 

SEMNELE UNUI SFARSIT BUN!

MOSC 5

SEMNELE UNUI  SFARSIT BUN!

BISMILLAH

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin! Wa salaatu wa salaamu ala Rasul Allah!

Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu!

Allah ne spune in Coranul cel Nobil:
O, voi cei care credeti! Fiti cu frica de Allah (implinind ceea ce El a poruncit si abtinandu-va de la ceea ce El a interzis), asa cum se cuvine sa fie frica de El (supunandu-va Lui, fiind multumitor fata de El si pomenindu-L pe El mereu) si sa nu va savarsiti din viata decat fiind Musulmani (in completa supunere fata de El)! “ [3:102]

In shaa Allah sa murim in completa supunere fata de Allah!

Dar ce inseamna un bun sfarsit? Cum recunoastem un sfarsit bun?

Anas ibn Maalik (ra) a spus:’Mesagerul lui Allah salAllahu aleihi waSallam a spus:”Cand Allah doreste bine pentru slujitorul Sau, El il foloseste.”
Ei au spus:”Cum il foloseste El?”. El salAllahu aleihi wa sallam a raspuns:”El il calauzeste sa faca fapte bune inainte sa moara.”
[Imam Ahmad, 11625; al-Tirmidhi, 2142; clasat ca sahih de al-Albaani in al-Silsilah al-Saheehah, 1334]

Mesagerul lui Allah salAllahu aleihi wa sallam a spus:”Cand Allah doreste bine pentru slujitorul Sau, El il indulceste.” A fost intrebat:”Ce este aceasta indulcire?” El salAllahu aleihi wa sallam a raspuns:”Allah il calauzeste sa implineasca fapte bune inainte sa moara, apoi El ii ia (sufletul) in timp ce se afla in aceasta stare.”
[Ahmad, 17330; clasat ca sahih de al-Albaani in al-Silsilah al-Saheehah, 1114]

Un sfarsit bun inseamna ca o persoana a fost calauzita inainte sa moara sa se tina departe de ceea ce ar putea cauza Mania lui Allah si sa se caiasca de pacate, si sa se concentreze pe acte de adorare si fapte bune, si apoi sa moara in acest stadiu.

Sunt semne care indica un sfarsit bun, unele sunt vazute de cel care este pe moarte, si unele care sunt vazute de catre ceilalti oameni.

In legatura cu semnele unui bun sfarsit care apar la cel care este pe moarte, sunt vestile bune ca Allah este multumit de el.
Dupa cum Allaah ne spune:
“Insa aceia care zic:’Domnul nostru este Allah!’ si apoi urmeaza calea cea dreapta, asupra lor se vor cobori Ingerii (in momentul mortii) [zicandu-le]:’Nu va temeti si nu fiti mahniti si primiti bunavestire despre Raiul ce vi s-a fagaduit!” [Fussilat 41:30]

Aceste vesti bune vin la cel care este pe moarte. [Tafseer Ibn Sa’di, 1256]

Aceasta este indicat si de hadithul din Bukhari(6507) si Muslim (2683) de la mama credinciosilor Aisha radiyAllahu anha care a spus:”Oricine iubeste intalnirea cu Allah, Allah iubeste sa-l intalneasca, si oricine uraste intalnirea cu Allah, Allah uraste sa-l intalneasca.” Am spus:”O, Profet al lui Allah! Vrei sa spui, sa urasti moartea? Pentru ca fiecare dintre noi uraste moartea!” El (salAlahu aleihi wa sallam) a spus:”Nu este asa; dar cand unui credincios i se dau vestile bune ale indurarii si multumirii lui Allah si paradisului Sau, el iubeste sa-L intalneasca pe Allah. Iar cand unui necredincios i se dau vestile maniei si pedepsei lui Allah, el uraste sa-L intalneasca pe Allah si Allah uraste sa-l intalneasca.”

An-Nawawi (Allah sa aiba mila de el) a spus: Ceea ce semnifica acest hadith este ca dragostea si ura la care se refera, sunt cele care se intampla atunci cand cineva intra in stadiul in care Tawbah (cainta) nu mai este acceptata, cand celui care este pe moarte i se arata situatia lui si soarta lui.

Sunt mai multe semne ale unui sfarsit bun, pe care invatatii le-au extras din textele care vorbesc despre acest lucru. Ele sunt urmatoarele:

1 – Rostirea Shahada (marturisirii de credinta) la timpul mortii, deoarece Profetul salAllahu aleihi wa sallam a spus:”Cel ale carui ultime cuvinte sunt Laa ilaha ill-Allah (nu are nimeni drept de adorare in afara de Allah) va intra in Paradis.” [Abu Dawood 3116, clasat ca sahih de Al- Albani in sahih Abu Dawoo 2673]

2 – Sa mori cu sudoare pe frunte, deoarece al-Buraydah ibn al-Husayb (ra) a spus:”L-am auzit pe Mesagerul lui Allah salAllahu aleihi wa sallam spunand:”Credinciosul moare cu sudoare pe fruntea sa.” [Ahmad, Tirmidhi, Nasa’I, clasat ca sahih de al-Albani]

3 – Sa mori in noaptea sau ziua de Vineri, deoarece Mesagerul lui Allah salAllahu aleihi wa sallam a spus:”Nu este Musulman care moare in ziua de Vineri sau in noaptea de Vineri, fara ca Allah sa-l protejeze de incercarile mormantului.” [Ahmad, Tirmidhi, Al Albani l-a clasat ca hasan sau sahih]

4 – Sa mori ca luptator pentru cauza lui Allah, deoarece Allah spune:

Sa nu crezi ca cei care au fost ucisi pe calea lui Allah [martirii] sunt morti! Dimpotriva, ei sunt vii la Domnul lor si sunt bine daruiti [din roadele Raiului]. Veseli de binefacerea pe care le-a daruit-o Allah. Ei se bucura pentru aceia care au ramas in urma lor si nu li s-au alaturat inca, pentru ca ei nu au a se teme si nici nu sunt mahniti. Ei se bucura de binefacerea lui Allah si de harul Lui, precum si de aceea ca Allah nu lasa sa se piarda rasplata credinciosilor.” [Aal ‘Imraan 3:169-171]

Iar Profetul salAllahu aleihi wa salam a spus:”Oricine este ucis de dragul lui Allah este martir, si oricine moare de dragul lui Allah este martir.”[Muslim, 1915]

5 – Sa mori de ciuma, deoarece Profetul salAllahu aleihi wa salam a spus:”Ciuma este martiriu pentru fiecare Musulman.” [al-Bukhaari, 2830; Muslim, 1916]

S-a relatat ca Aisha (ra) a spus:”L-am intrebat pe Mesagerul lui Allah salAllahu aleihi wa sallam despre ciuma, si el mi-a spus ca este o pedeapsa pe care Allah o trimite asupra cui voieste El, si Allah a facut-o indurare pentru credinciosi, pentru ca nu este cineva care sta pe pamantul lui la timp de ciuma, indurand cu rabdare si cautand rasplata lui Allah, cunoscand ca nimic nu va cadea asupra sa in afara de ceea ce Allah a hotarat pentru el, fara sa i se dea rasplata asemanatoare cu a unui martir.” [Bukhaari, 3474]

6 – Sa mori de o boala de stomac.
Profetul salAllahu aleihi wa sallam a spus:”..si oricine moare de o boala de stomac este martir.[Muslim, 1915]

7 – Sa mori sub daramaturi sau inecat, deoarece Profetul salAllahu aleihi wa sallam a spus:”Martirii sunt cinci: cel care moare de ciuma, cel care moare de o boala de stomac, cel care se ineaca, cel care este sfaramat de caderea unui zid, si cel care este martirizat de dragul lui Allah.” [Bukhari 2829, Muslim 1915]

8 – Femeia ca moare ca urmare a nasterii, sau cand este insarcinata.

O femeie care moare cu copil este martir.” [Abu Dawood 3111]
Al-Khattabi a spus:”Aceasta inseamna ca ea moare cu un copil in pantecele ei.” [Awn al-Ma’bood]
Ubaadah ibn al-Saamit a spus:”Mesagerul lui Allah salAllahu aleihi wa sallam ne- a vorbit despre martiri si a mentionat dintre ei:”O femeie care este omorata de copilul din pantecele ei obtine martiriul, si copilul ei o trage prin cordonul sau ombilical in Paradis.” [Imam Ahmad 17341,Clasat ca saheeh de al-Albaani in Kitaab al-Janaa’iz, p. 39]

9 –Moartea cauzata prin ardere, pleurezie si tuberculoza.

Profetul salAllahu aleihi wa sallam a spus:”Sa fii ucis de dragul lui Allah este martiriu; ciuma este martiriu; inecarea este martiriu; sa mori de o boala de stomac este martiriu; si femeia care moare la nastere, copilul ei o va trage prin cordonul sau ombilical catre Paradis.” (Abu’l-Awaam a adaugat: arderea si tuberculoza). [Al-Albaani l-a clasificat: Hasan saheeh. Saheeh al-Targheeb wa’l-Tarheeb, 1396]

10 –Sa mori aparandu-ti religia, averea sau viata

Oricine este omorat aparandu-si averea sa este martir; oricine este omorat aparandu-si religia este martir; oricine este omorat in auto-aparare este martir.”
[al-Tirmidhi, 1421]

11 – Sa mori aparand granitele Islamului de dragul lui Allah.

Salman al Farsi (ra) a spus:”Mesagerul lui Allah salAlahu aleihi wa sallam a spus:”Apararea granitelor Islamului pentru o zi si o noapte este mai buna decat postul si Rugaciunea noaptea pentru o luna intreaga, si daca moare (in timp ce isi implineste aceasta datorie) va continua sa primeasca rasplata pentru aceasta mareata fapta si va fi scutit de interogatoriu in mormant.” [Muslim 1913]

12 – Cel care moare in timp ce face o fapta buna

Profetul sallAllahu aleihi wa sallam a spus:”Oricine spune Laa ilaha ill-Allah, cautand astfel Fata lui Allah, si aceasta este ultima fapta a sa, va intra in Paradis. Oricine daruieste pomana si aceasta este ultima dintre faptele sale va intra in Paradis.”
[Imam Ahmad, 22813; clasat ca saheeh by al-Albani in Kitaab al-Janaa’iz, p. 43]

Acestea sunt semnele care arata un bun sfarsit, dar noi nu putem fi siguri ca o anumita persoana este unul dintre oamenii Paradisului, mai putin cei care au fost vestiti cu Paradisul de insusi Profetul salAllahu aleihi wa sallam, precum au fost cei patru Califi Dreptcalauziti care i-au urmat, Allah sa fie multumiti de ei!

Sa ne rugam lui Allah sa fim dintre cei care vom avea un bun sfarsit

si dintre cei care vom fi binecuvantati cu Paradisul si feriti de Focul Iadului,

si fie ca ultimele noastre cuvinte sa fie:

Laa ilaha ill-Allah!

Ameen! Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!
Sal Allahu ala Muhammad! SalAllahu aleihi wa sallam!

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/08/10/ultima-fapta-conteaza/

CezarinaS.

TOGETHER FOR ETERNAL PEACE!

Islamul Pacea Eterna

SI NU ESTE NIMIC MAI BENEFIC DECAT SOMNUL SAU…

sleep

SI NU ESTE NIMIC MAI BENEFIC

PENTRU UN SLUJITOR AL LUI ALLAH

DECAT SOMNUL SAU…

BISMILLAH

Lauda lui Allah Rabbil ‘Alamin!

Ibn al-Qayyim (Allah sa aiba mila de el) a spus:

Evitati acele lucruri care vor necesita pedeapsa din mormant.
Si dintre cele mai benefice sunt: cand omul vrea sa doarma, el sta pentru o ora, de dragul lui Allah, facandu-si socoteala asupra lucrurilor pe care le-a pierdut sau castigat in ziua care a trecut.

Apoi, intre el si Domnul sau, el isi reinnoieste cainta sincera asupra lucrurilor pe care le-a pierdut, si doarme cu acea cainta (Tawbah), hotarandu-se ferm sa nu se mai intoarca la acel pacat cand se va trezi, si face astfel in fiecare noapte.

Asa ca, daca moare in acea noapte, el a murit in cainta, iar daca se trezeste, el se va trezi hotarat sa actioneze, multumit cu amanarea termenului sau (amanarea timpului mortii), ca sa poata sa se intoarca catre Domnul sau si sa faca ceea ce a ratat.

Si nu este nimic mai benefic pentru un slujitor decat somnul sau, in mod special atunci cand urmeaza (pe langa reinnoirea caintei) acele pomeniri (Dzikr) si implineste acele Sunnah care au fost relatate de catre Profetul lui Allah sallAllahu aleihi wa salam, cand merge la culcare, [facand asta], pana cand somnul il cuprinde.

Asa ca, oricui Allah ii doreste bine, El ii va asigura succesul sa faca astfel. Si nu este forta, nici putere in afara de Allah-

La hawla wa la quwata illa billah!”
[Din cartea: Ar-Rooh, p. 79]

Allah ne ia suflete la El in timpul somnului. Iar acest lucru se intampla in absolut fiecare noapte. Daca vrei sa afli ce se intampla cu sufletul in timpul somnului,

CLICK AICI:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/01/09/ce-se-intampla-cu-sufletul-in-timpul-somnului/

 

Pacea fie asupra voastra!

                               CezarinaS.

LET’S WORK together FOR ETERNAL PEACE!

Islamul Pacea Eterna