CORANUL ESTE TĂMĂDUIRE ȘI ÎNDURARE PENTRU CREDINCIOȘI

CORANUL ESTE TĂMĂDUIRE ȘI ÎNDURARE PENTRU CREDINCIOȘI

 

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salaamu wa salaatu ala Rasulillah!

Coranul este Cuvântul lui Allah care a fost revelat Profetului Muhammad (sall Allahu aleyhi wa sallam) și este recitat ca un act de adorare.

Această definiție a Coranului este cuprinzătoare:

-Expresia „Cuvântul lui Allah” exclude cuvintele ființelor umane sau ale altora.

-Expresia „revelat Profetului Muhammad (sall Allahu aleyhi wa sallam)” exclude orice lucru care a fost revelat oricui altcuiva, cum ar fi Injeel (Evanghelia), Tawraat (Torah) și Zaboor (Psalmii).

-Expresia „este recitat ca un act de adorare” exclude hadeeth-urile qudsi (hadeeth-urile în care Profetul (sall Allahu aleyhi wa sallam) a relatat cuvintele lui Allah care nu sunt parte din Coran).

Coranul aduce lumină și oferă certitudine, este frânghia puternică, este calea celor drepți/neprihăniți. El ne povesteste despre cei care au venit înaintea noastră, despre Profeți și despre oameni evlaviosi, și despre modul în care cei care nu i-au ascultat au gustat pedeapsa lui Allah și au fost umiliți. Conține Versete care vorbesc despre miracolele lui Allah și puterea Lui în acest mare univers. Ne spune despre originea ființelor umane, care sunt create din „apa disprețuită” (sperma). Conține principiile de bază ale credinței care trebuie să fie îmbrățișate de fiecare inimă umilă.

Acesta conține regulile sharee’ah-ei care ne spun ce este permis și ce este interzis; ce este adevărat și ce este fals. Coranul ne spune despre Înviere și soarta ființelor umane, fie în Focul în care vor arde și vor fi printre cei umiliți, fie în Paradis cu grădinile, izvoarele, plantele și locurile de siguranţă.
În el există vindecare pentru inimile oamenilor, lumină și iluminare pentru orbi.

Allah spune (interpretarea semnificației):

Noi pogorâm prin Coran ceea ce este tămăduire şi îndurare pentru dreptcredincioşi (in Monoteismul Islamic si care actioneaza astfel) şi nu face decât să sporească pierderea celor nelegiuiţi (Zalimoon- politesti si facatori de rău).” [al-Isra’ 17:82] 

Al-Haafiz Ibn Katheer a spus în comentariul său asupra acestui verset:

Aici, Allah ne spune despre Cartea Lui, pe care El a revelat-o Trimisului Său Muhammad (sall Allahu aleihi wa sallam) și care este Coranul despre care Allah spune:”Deşertăciunea nu va veni la ea nici dinaintea şi nici din urma ei, pentru că ea este o Revelaţie de la un Înţelept Vrednic de Laudă [Hakim, Hamid]!” [Fussilat 41:42]- si care este “tămăduire şi îndurare pentru dreptcredincioşi” -adică îndepărtează bolile din inimă, cum ar fi îndoiala, ipocrizia, shirk-ul, devierea si ratacirea, abaterea și greșeala; Coranul vindecă toate aceste boli. Și este de asemenea îndurare care aduce credință, înțelepciune  și dorința de bine. Acest lucru este valabil numai pentru cei care cred în el și îl urmează; pentru ei va fi o vindecare și o îndurare. Dar, în ceea ce-i privește pe necredinciosi și pe cei care s-au înșelat pe ei insisi, ascultarea Qur’aan-ului (de către ei)  doar îi îndeparteaza si mai mult (de la adevăr) și le mărește lor necredinta. Problema provine de la ei, de la necredinciosi, si nu de la Qur’aan.

Allah spune (interpretarea semnificației):

Spune: „El (Coranul) este pentru cei care cred ocârmuire şi tămăduire, însă aceia care nu cred [au] în urechile lor surzenie şi el (Coranul) este pentru ei rătăcire! Aceştia sunt ca şi cei chemaţi dintr-un loc depărtat (asa ca ei nici nu asculta, nici nu inteleg)!” [Fussilat 41:44] 

Când este revelată o sură, sunt printre ei unii (ipocritii) care zic:”Căruia dintre voi i-a sporit aceasta credinţa?” Cât despre aceia care cred, ea a făcut să le sporească lor credinţa şi ei se bucură. Însă acelora care au patimă (boală) în inimile lor (indoială, necredintă si ipocrizie), [această sură] le va adăuga suspiciune si indoială la suspiciunea  lor şi vor muri ei necredincioşi. [al-Tawbah 9:124-125] 

Qutaadah a spus despre fraza „Și trimitem din Coran ceea ce este o vindecare și o îndurare pentru cei care cred”: când credinciosul îl aude, beneficiază de el (de Coran), îl memorează și îl înțelege; „şi nu face decât să sporească pierderea celor nelegiuiţi (Zalimoon- politesti si facatori de rău)- înseamnă că ei nu beneficiază de el, nu îl memorează si nu-l înțeleg. Allah a făcut acest Qur’an o vindecare și o îndurare pentru credincioși.

Tafseer Ibn Katheer, 3/60. 

Allaah spune:

O, oameni! V-a venit vouă îndemn de la Domnul vostru (acest Coran, poruncirea a tot ce este bun si interzicerea a tot ce este rău) şi tămăduire pentru ceea ce este în piepturi, călăuzire şi îndurare (explicarea lucrurilor premise si interzise) pentru dreptcredincioşi! [Yoonus 10:57] 

În Coran este îndrumare pentru omenire, depărtare de  rătăcire si apropiere de adevăr.

Allah spune (interpretarea semnificației):

Aceasta este Cartea, cea fără îndoială; Ea este Călăuză pentru cei smeriţi (Al-Murraqoon).” [al-Baqarah 2:2] 

Astfel, ţi-am revelat Noi  (O Muhammad-saws) un Rooh (o revelatie si îndurare), la porunca Noastră. Tu nu ai ştiut [mai înainte] ce este Cartea şi ce este credinţa, însă Noi l-am făcut (acest Coran) lumină cu care călăuzim pe cine voim dintre robii Noştri. Şi tu (O Muhammad-saws) călăuzeşti (omenirea) pe un Drum Drept (religia lui Allah- Monoteismul Islamic),

Pe drumul lui Allah, ale căruia sunt cele din ceruri şi de pre pământ. Şi către Allah se îndreaptă [toate] lucrurile (pentru judecată).”  [al-Shoora 42:52-53] 

Coranul conține nenumărate beneficii, astfel încât oricine caută fericirea în această lume și în Lumea de Apoi trebuie să se refere la el pentru judecată și să urmeze poruncile sale.

Imam Ibn Hazm a spus:
Deoarece dovezile și minunile arată că, Coranul este legământul lui Allah cu noi, trebuie să credem în el și să acționăm în conformitate cu acesta. A ajuns la noi prin intermediul generațiilor de musulmani care l-au transmis celor care au venit după ei, ceea ce nu lasă loc la îndoială că, Coranul este cel care este scris în Mus-hafs (exemplarele Coranului sub forma de Carte) pe care le găsim peste tot. Trebuie să urmăm învățăturile din el, pentru că el este punctul nostru de referință, deoarece citim în el cuvintele:

Nu este vietate (creatură) pe pământ, nici pasăre care zboară cu aripile ei, decât în neamuri (comunităti), ca şi voi. Nu am lăsat nimic nepomenit în Carte. Apoi, la Domnul lor vor fi (toti) adunaţi”. [al-An’aam 6:38] 

Orice porunci și interdicții sunt în Qur’an, trebuie să aderăm la ele. [Al-Ihkaam, 1/92] 

Si Allah stie cel mai bine!

 

TOATE ARTICOLELE DIN CATEGORIA: CORANUL-REVELATIA FINALA

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/category/coranul-revelatia-finala/

 

COPYRIGHT : ISLAMUL PACEA ETERNA

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2018.

 

ASCULTAREA SUREI AL-KAHF IN ZIUA DE VINERI ARE ACEEASI RASPLATA CU CITIREA EI?

kahf

ASCULTAREA SUREI AL-KAHF IN ZIUA DE VINERI

ARE ACEEASI RASPLATA CU CITIREA EI?

BISMILLAH

Alhamdulillahi Rabbil Alaameen wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

Sunt hadeeth-uri saheeh de la Profet sall Allahu aleihi wa sallam referitiare la virtutiile citirii Surei al-Kahf  in timpul zilei si noptii de Vineri.

De la Abu Sa’eed al-Khudri,  care a spus:”Oricine citeste Surat al-Kahf in noaptea de Jumu’ah va avea o lumina care se va întinde  între el si Casa cea straveche (Ka’bah).”

[ al-Daarimi, 3407. Clasat ca saheeh de Shaykh al-Albaani in Saheeh al-Jaami, 6471)] 

Oricine citeste Surat al-Kahf in ziua de Jumu’ah,  va avea o lumina care va străluci de la el de la o Vinere la alta.”

[al-Haakim, 2/399; al-Bayhaqi, 3/249. Ibn Hajar a spus in Takhreej al-Adhkaar  ca este un  hasan hadeeth,  si a spus ca este cea mai puternica relatare in legatura cu citirea Surei al-Kahf. A fost clasat ca saheeh de Shaykh al-Albaani in Saheeh al-Jaami’, 6470)]

S-a relatat ca Ibn ‘Umar  (RA) a spus:”Mesagerul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus:”Oricine citeste Surat al-Kahf  in ziua de Jumu’ah, o lumina va straluci de la el de sub picioarele sale pana la norii cerului, care va straluci pentru el in Ziua Invierii, si el va fi iertat (pacatele sale), intre doua Vineri.”

Al-Mundhiri a spus ca a fost relatat de  Abu Bakr ibn Mardawayh in  Tafseer-ul sau cu un isnad in care nu este nicio greseala. (al-Targheeb wa’l-Tarheeb, 1/298) 

Surah al-Kahf trebuie citita in noaptea sau ziua de Jumu’ah. Noaptea de Jumu’ah incepe de la apusul soarelui din ziua de Joi, iar ziua de Jumu’ah se incheie odata cu apusul soarelui (din ziua de Vineri). Asadar, timpul pentru citirea acestei Sure se intinde de la apusul soarelui din ziua de Joi pana la apusul soarelui din ziua de Vineri.

Al-Mannaawi  a spus:”Al-Haafiz ibn Hajar  a spus in  Amaali:“In unele relatari se spune despre “ziua de Jumu’ah”, iar in unele relatari se spune despre “noaptea de Jumu’ah”. Ele pot fi reconciliate spunand ca ceea ce se intelege din asta este ca, vorbim despre ziua (de Vineri) care include si noaptea si vice versa.” (Fayd al-Qadeer, 6/199)  

Al-Mannaawi a mai spus:”Este recomandat sa se citeasca in timpul zilei sau noptii de Jumu’ah, asa cum a declarant al-Shaafa’i (rahimahullah).” (Fayd al-Qadeer, 6/198) 

Rasplata ce rezulta din citirea  Surei al-Kahf  in ziua de Vineri este mentionata numai pentru cel care citeste aceasta sura in aceasta zi.

Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus:”Oricine citeste  Surat al-Kahf  in ziua de Vineri, Allah va coborî asupra lui lumina intre aceste doua (zile de) Vineri.”

[al-Bayhaqi; clasat ca saheeh de Shaykh al-Albaani in Saheeh al-Jaami‘.]

Este binecunoscut ca cel care asculta o Sura nu se considera ca si cum ar fi citit-o. Bazat pe acest lucru, daca cineva isi doreste rasplata care este mentionata in aceste hadeeth-uri, atunci va trebui sa citeasca Surat al-Kahf,  si nu este suficient doar sa o asculte.

Dar daca o persoana nu poare citi din Coran bine, si el asculta recitarea altcuiva, cautand rasplata care a fost mentionata pentru asta, atunci sunt sperante ca el va avea aceeasi rasplata ca cel care o citeste, din cauza bunei sale intentii si a faptului ca el face ceea ce este capabil sa faca.

Si Allah stie cel mai bine!

[islam q&a]

Asadar, cine isi doreste rasplata citirii Surei al-Kahf in ziua de Vineri (ziua si noaptea), si nu poate citi cursiv din Coran, atunci poate apela la ascultarea ei (in timp ce urmareste citirea ei). Daca nici nu intelege limba araba, atunci va trebui sa asculte si sa urmareasca si traducerea in limba pe care o cunoaste, cu speranta ca Allah il va rasplati dupa intentia lui.

Va recomand sa ascultati si sa cititi Surah al-Kahf cu traducere in limba Romana, VIDEO NOU AICI:

 

 

Surah al-Kahf cu traducere AUDIO in limba Romana, pentru cei care din anumite motive gasesc dificil sa citeasca:

Si nu in ultimul rand:

Oricine memoreaza primele zece Versete din Surah al-Kahf va fi protejat de Dajjal„. [Sahih Muslim]

Pentru primele zece Versete din Surah al-Kahf, click AICI:


Vezi si:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/04/25/ce-rasplata-avem-pentru-ascultarea-coranului/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/04/29/ne-acoperim-capul-cand-citim-coranul/

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA S, 2014-2018.

CUM A COBORÂT REVELATIA DIVINA PROFETULUI MUHAMMAD (saws)?

 pink coran

 

CUM A COBORÂT REVELATIA DIVINA

PROFETULUI MUHAMMAD (saws)?

BISMILLAH

Alhamdulillahi Rabbil Alamin!

Nu se cuvine ca unei fiinte  umane  sa-i vorbeasca Allah,

decat numai printr-o Revelatie, sau din spatele unui val (fara sa-L vada pe Allah, ci numai sa-L auda), sau [prin] trimiterea unui Mesager (asa cum este Ingerul Gibril) care reveleaza cu Voia Sa, ceea ce El voieste.

Cu adevarat, El este Cel Preainalt si Intelept [Aliyy, Hakim].”

[al-Shuraa 42:51]

Invatatii islamului au studiat si au mentionat felurile Revelatiei dupa cum urmeaza:

Un vis bun

Un vis bun si adevarat a fost primul stadiu al Revelatiei Divine ce a fost experimentat de catre Profet (sall Allahu aleyhi wa sallam). Orice viziune pe care a avut-o in vis se intampla in realitate la fel de clar precum revarsatul zorilor.

‘Aa’ishah Umm al-Mu’mineen (radyAllahu anha) a spus:”Primul lucru care s-a intamplat cu Mesagerul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam) [in legatura] cu Wahy (Revelatia) a fost viziune adevarata  (ru’ya sadiqah) in visurile sale; el nu a vazut ceva fara sa devina real (adevarat) precum revarsatul zorilor.” [Convenit]

A fost relatat ca Profetul sall Allahu aleihi wa sallam a spus:”Visele (viziunile) Profetilor sunt Revelatie.”

Allah Atotputernicul a spus despre Ibrahim (Avraam) aleihi sallam:

O, fiul meu! Am vazut in vis ca [trebuie] sa te sacrific.” [37:102]

Inspiratia

Aceasta este ceea ce Ingerul insufla in inima Profetului (sall Allahu aleihi wa sallam) fara sa fie vazut. S-a relatat ca Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus:”Duhul cel Sfant, Gibril (Gabriel) aleihi sallam mi-a inspirat mie ca niciun suflet nu va muri pana cand nu-si va implini termenul său si isi va primi proviziile in totalitate, asa ca, temeti-va de Allah si cereti inzestrare cu moderatie.” [clasat ca sahih de Al-Albani]

Revelatia ca un sunet de clopot 

Revelatia care venea ca un sunet de clopot, si aceasta era cea mai grea forma pe care o primea dintre toate.

 ‘Aa’ishah (radyAllahu anhu) a spus ca Al-Haarith (ra) l-a intrebat pe Mesagerul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam) cum venea Revelatia la el. Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a raspuns:”Uneori este ca dangătul unui clopot, iar acest lucru este cel mai dificil (dintre toate formele Revelatiei).  Apoi aceasta stare trece, după ce eu am retinut /înțeles ce se spune. Altădată ingerul vine sub forma unui om si imi vorbeste, iar eu retin ceea ce zice.” (Al-Bukhari)

Inseamna ca Reveletatia coboara intr-o forma similara cu sunetul unui clopot, dar nu este un sunet real.

Ceea ce Allah i-a revelat Profetului (sall Allahu aleihi wa sallam), fără medierea unui Inger, asa cum El i-a vorbit lui Musa (Moise) bin Imran (aleihi salam). Aceasta treapta (a revelatiei) este cunoscută ca i s-a intamplat lui Moise, bazat pe textele Coranului. Este de asemenea stabilit ca acest lucru i s-a intamplat si Profetului Muhammad (sall Allahu aleihi wa sallam) bazat pe hadith-ul despre Al-Isra (Calatoria nocturna).

Profetul (salaAllahu aleihi wa salam) obisnuia sa il vada pe inger in forma sa adevărată, iar Ingerul ii inspira revelatia Divina  care fusese trimisa de catre Allah Atotputernicul.

– Ingerul se prezenta sub forma unui om si i se adresa Profetului (salAllahu aleihi wa salam) , care in consecinta intelegea  ceea ce spunea. In acest caz si companionii il vedeau pe inger.

Aceste detalii in ce priveste Revelatia au fost declarate de catre Ibn Al-Qayyim, (Allah sa aiba mila de el).

Revelatia Divina a fost inceputul unei noi ere in istoria omenirii, atunci cand i-a fost coborată Profetului (sall Allahu aleihi wa sallam).  

Coborarea Revelatiei Divine a fost dificila pentru Mesagerul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam), asa dupa cum s-a afirmat si in textele anterioare (si cu siguranta este ceva ce noi nu putem cuprinde),  cu toate ca Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a fost cel mai curajos si a avut cea mai viteaza inima, dupa cum au indicat intamplarile prin care a trecut  in urmatorii douazeci si trei de ani. Revelatia nu a fost: un om care se adreseaza unui om. A fost adresata de un Inger ce purta Cuvintele lui Allah Subhanahu wa ta’ala, Profetului (sall Allahu aleihi wa sallam), pe care Allah l-a ales sa poarte Mesajul Său si să-l transmita intregii omeniri.

A fost o sarcina extrem de grea si o imensa responsabilitate care a fost  indeplinita doar de singura persoana pe care Allah Atotputernicul a ales-o  să o poarte si care să transmita Mesajul Divin, Profetul Muhammad (sall Allahu aleihi wa salam).

Gravitatea situatiei a fost relatata de hadeeth-ul in care Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) i-a spus sotiei sale Khadeejah (radyAllahu anha):”Ma tem pentru mine’.[Bukhari]

Este de asemenea explicat de ‘Aa’ishah (radyAllahu anha) cand a spus:”Mesagerul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam) s-a intors cu inima batandu-i violent, pana cand a ajuns la Khadeejah bint Khuwaylid (ra) si a spus:”Acopera-ma! Acopera-ma!” [Bukhari]

Dificultatea coborarii Revelatiei Divine este de asemenea aratata de hadeeth-ul relatat de ‘A’isha (ra) care a spus:”Cu adevarat, l-am vazut pe Profet (sall Allahu aleihi wa sallam) fiind inspirat Divin intr-o zi foarte rece si am observat  sudoarea care i se scurgea de pe frunte.” [Al-Bukhari]

‘Ubaadah bin As-Saamit (ra) a spus:”Ori de cate ori Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) primea Revelatia Divina, el simtea severitatea ei si culoarea feţei i se schimba”. [Muslim] [sursa islamweb.net]

In Saheeh Bukhari se mentioneaza hadeeth-ul lui ‘Aisha (radyAllahu anha):

“Inceperea Revelatiei Divine pentru Mesagerul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam) a fost sub forma unui vis bun care s-a adeverit precum lumina zilei, si apoi dragostea pentru izolare a fost revarsata asupra lui. El obisnuia sa se izoleze in pestera Hira unde Il adora pe Allah (Singur) continuu pentru mai multe zile inainte ca sa-si doreasca sa-si vada familia. Obisnuia sa-si ia cu el mancare pentru timpul in care statea si apoi se reintorcea la (sotia lui) Khadija sa-si ia din nou mancare, pana cand, deodata Adevarul a coborat asupra lui in timp ce se afla in pestera Hira.

Ingerul (Jibril) a venit la el si i-a cerut sa citeasca. Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a raspuns:”Eu nu stiu sa citesc”. Profetul (saws) a adaugat:”Ingerul m-a prins (cu forta) si m-a strans atat de tare incat nu mai puteam sa rezist. Apoi m-a eliberat si din nou mi-a cerut sa citesc si am raspuns:”Nu stiu sa citesc”. Apoi m-a prins din nou si m-a strans timp de o secunda pana cand nu mai puteam sa indur. Apoi m-a eliberat si din nou mi-a cerut sa citesc si din nou am raspuns:”Nu stiu sa citesc (sau ce ar trebui sa citesc?)”.  Apoi m-a prins si m-a strans pentru a treia oara si apoi m-a eliberat si a spus:”Citeste! In numele Domnului tau care a creat (tot ce exista). Care l-a creat pe om din sange inchegat! Citeste! Domnul tau este Cel mai Nobil.” [Coran 96: 1,2,3]

Apoi, Trimisul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam) s-a intors cu Revelatia si cu inima sa batandu-i foarte tare. Apoi a mers la Khadija bint Khuwailid si a spus:”Acopara-ma! Acopera-ma!” Ea l-a acoperit pe el pana cand teama lui s-a sfarsit si apoi i-a povestit ei tot ce s-a intamplat si a zis:”Ma tem ca ceva se va intampla cu mine”.

Khadija i-a raspuns:”Niciodata! [Jur] Pe Allah, Allah niciodata nu te va dezonora. Tu pastrezi relatii bune cu rudele si cunostintele tale, ajuti saracii si nevoiasii, iti servesti oaspetii cu genereozitate si ii ajuti pe cei afectati de o calamnitate.”

Khadija l-a insotit apoi la varul ei  Waraqa bin Naufal bin Asad bin ‘Abdul ‘Uzza, care, in timpul perioadei preislamice a devenit crestin si obisnuia sa scrie cu litere ebraice. El scria din Evanghelie in Ebraica atat cat Allah ii permitea sa scrie. Era un om batran si isi pierduse vederea. Khadija i-a spus lui Waraqa:”Asculta povestea nepotului nostru, O văr al meu!” Waraqa a intrebat:”O nepoate! Ce ai vazut?” Mesagerul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam) a descris ceea ce vazuse. Waraqa a spus:”Acesta este acelasi cu cel care pastreaza secretele (Ingerul Gibril) pe care Allah l-a trimis lui Moise. Mi-as fi dorit sa fiu tanar si să traiesc timpul cand oamenii tai te vor respinge.”

Mesagerul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam) a intrebat:”Ma vor respinge?”. Waraqa a raspuns:”Oricine a venit cu ceva similar cu ceea ce ai adus tu a fost tratat cu ostilitate; si daca voi mai ramane in viata pana in acea zi cand tu vei fi respins, atunci tei voi sustine cu putere.”

Insă peste cateva zile Waraqa a murit si de asemenea Revelatia Divina s-a interupt pentru o perioada.”

Tot in sahih Bukhari, relatat de Jabir bin ‘Abdullah Al-Ansari: “Discutand despre perioada de pauză a Revelatiei relatam vorbele Profetului (sallAllahu aleihi wa sallam):”In timp ce mergeam, deodata am auzit o voce din cer. M-am uitat in sus si am vazut acelasi Inger care m-a vizitat in pestera Hira, sezand pe un scaun intre cer si pamant. M-am speriat de el si m-am intors acasa si am spus:”Inveleste-ma (in paturi)”. Apoi Allah a revelat urmatoarele Vesete sfante (ale Coranului):”O, tu (Muhhammad)  cel acoperit! Ridica-te si indeamna (avertizeaza oamenii despre Pedeapsa lui Allah)… pana la “si de nelegiuire (inchinarea la idoli) stai departe”.[Coran 74:1-4]. Dupa aceasta, Revelatia a inceput sa vina puternic, frecvent si regulat.

Allahu Akbar!

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/06/13/istoria-alcatuirii-coranului1/

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA S, 2014-2015.

CE MESAJE CONTIN CELE MAI VECHI FRAGMENTE ALE CORANULUI DESCOPERITE LA BIRMINGHAM!!!

quran2

CE MESAJE CONTIN

CELE MAI VECHI FRAGMENTE ALE CORANULUI

DESCOPERITE LA BIRMINGHAM!!!

BISMILLAH

Bismilllah wa Alhamdulillah wa salaatu wa sallamu ala Rasulillah!
Dragi frati si surori in Islam! Dragi oameni!

Cu putin timp in urma va anuntam cu bucurie si mari emotii, descoperirea unor fragmente ale Coranului la Universitatea din Birmingham, considerate a fi cele mai vechi inscrisuri din lume ale Coranului. Anul acesta in luna Octombrie, Universitatea din Birmingham va da publicitatii aceasta nepretuita comoara. Dupa opiniile cercetatorilor, aceste fragmente ale Coranului au fost scrise de cineva care l-a cunoscut personal pe Profet, salAllahu aleihi wa sallam!

Coranul este minunea vesnica pe care Allah a revelat-o Profetului Muhammad salAllahu aleihi wa sallam! De ce este un miracol? Din pricina puterii mesajului sau si a claritatii argumentelor care conduc catre singura concluzie rationala, si anume ca, acestea nu sunt vorbele unui om, ci Cuvintele lui Allah, Creatorul tuturor lucrurilor, revelate, pentru intreaga umanitate si pentru posteritate!

In momentul in care am scris precedentul articol prin care va faceam cunoscuta aceasta veste minunata, mi-am amintit ca Allah ne spunea intr-un alt verset:

Noi le vom arata Semnele Noastre [in cele mai indepartate] zari si in sufletele lor insisi, astfel incat sa fie limpede ca el [Coranul] este Adevarul. Oare nu este de ajuns ca Domnul tau este martor la toate?”. Coran 41:53

Cu adevarat Allah continua sa ne transmita semnele sale, iar unul dintre aceste semne, este si aceasta descoperire. Si este o descoperire uimitoare si unica pentru timpurile in care ne aflam, deoarece aceste pergamente se aflau printre alte multe carti si documente apartinand Orientului Mijlociu si numai Voia lui Allah a facut ca ele sa fie descoperite astazi, intr-un moment in care poate era cel mai mult nevoie de ele. Si numai Allah cunoaste intelepciunea din spatele acestui eveniment!

In acest articol am sa va supun atentiei mesajele continute de fragmentele Coranului descoperite in Birmingham, considerate a fi cele mai vechi din lume!
Fragmentele din Coran descoperite contin versete din Surah Al-Kahf (18: 23-31), din Surah Maryam (19:91-98) si Surah Ta Ha (20:1-13).
In aceste pagini, Coranul le vorbeste deopotriva Crestinilor, Evreilor si oponentilor Islamului! SubhanAllah!
De asemenea, aceste Versete sunt si o buna reamintire pentru noi, continand Cuvinte de mângâiere și sfat Divin ce coincid cu momentul in care Musulmanii se simt parca din ce în ce mai blamati și nesiguri, mai ales in tarile din occident. SubhanAllah!

Inainte ca Britanicii sa dezvaluie lumii intregi aceste pagini, haideti sa incercam sa reflectam asupra intelesului acestor versete, pentru ca cea mai mare minune a Coranului nu este nici frumusetea lui, nici rezistenta pergamentului pe care a fost scris, ci puterea mesajului sau!

MESAJUL CATRE CRESTINATATE:

Si ei zic:”Cel Milostiv si-a luat un fiu [pe Isus (cum spun crestinii), sau pe Ezra (cum spun evreii), sau fiice dintre ingeri (cum spuneau paganii Arabi]! Voi spuneti un lucru cumplit! Aproape ca cerurile se crapa de aceste [vorbe], pamantul se despica si muntii se prabusesc in farame, pentru ca ei Ii atribuie Celui Milostiv un fiu. In vreme ce nu se cuvine ca Cel Milostiv sa-si ia un fiu. Toti cei care se afla in ceruri si pe pamant vor veni la Cel Milostiv ca robi. El i-a socotit si i-a numarat pe ei bine. Si fiecare dintre ei va veni la El in Ziua Invierii singur. Acelora care cred si sãvârsesc fapte bune Cel Milostiv le va arãta iubire.
Si Noi l-am fãcut usor (acest Coran), în limba ta (O, Muhammad saws), pentru ca tu sã-i binevestesti prin el pe cei cu fricã- Muttaqun (de pedeapsa lui Allah) si sã-i previi prin el un neam neînduplecat. Si câte neamuri am nimicit Noi înainte de ei! Mai gasesti tu (O, Muhammad saws) vreun singur [om] din ele? Sau mai auzi tu cea mai micã soaptã a lor? [Surah Maryam 19:88-98]

Ibn Jarir a relatat ca Ibn Abbas a spus in legatura cu declaratia lui Allah cum ca ‘cerurile aproape se crapa, pamantul se despica si muntii se prabusesc in farame, pentru ca ei Ii atribuie Celui Milostiv un fiu’:
“Cu adevarat, cerurile, pamantul si muntii si toate creaturile, cu exceptia oamenilor si jinilor, sunt infricosate de atribuirea de parteneri lui Allah. Creatia aproape ca inceteaza sa mai existe din pricina asocierii de parteneri lui Allah, datorita Maretiei Sale. Asa cum idolatrii nu vor beneficia de faptele lor bune din cauza asocierii de parteneri lui Allah, speram ca Allah va ierta pacatele celor care cred in Unicitatea Sa absoluta, prin adorarea numai a Lui Singur“.

Aceste versete ne mai arata si ca, oricât de mari credem că suntem, puterile și imperiile vin și se duc si nu suntem decat o licarire in cronologia istoriei.

O AMINTIRE PENTRU EVREI

Muhammad salAllahu aleihi wa sallam ca Arab nu avea de ce sa-l preamareasca pe Moise, un Profet al evreilor, un neam care ii era rival, mai ales ca lui i-a fost destul de greu sa obtina acceptarea din partea arabilor.
Moise aleihi salam este mentionat de 136 de ori in Coran cu numele, mai mult decat oricare alt Profet. Daca Profetul Muhammad salAllahu aleihi wa sallam ar fi fost motivat de puterea politica, asa cum a fost acuzat de unii ar fi trebuit, asa cum fac politicienii pentru a castiga suport, sa-l inlature pe rivalului sau. Dar Profetul Muhammad salAllahu aleihi wa sallam nu era decat un Profet ce primea Revelatia de la acelasi Dumnezeu, asa cum a primit si Moise, si nicio alta teorie nu sta in picioare. Si daca ar fi vreun grup sau vreo societate care sa recunoasca Adevarul Cuvintelor Domnului lor, aceia ar trebui sa fie evreii.

1. Ta, Ha.
2. Noi nu ti-am pogorât Coranul pentru ca tu sã te superi (din pricina necredintei lor),
3. Ci ca o vestire pentru acela care se teme [de Allah],
4. [Si ca] o revelatie de la Acela care a creat pãmântul si cerurile cele
înalte.
5. Cel Milostiv care s-a asezat (Istawa- intr-o maniera care se potriveste Majestatii Sale) pe Tron,
6. Ale Lui sunt cele din ceruri si cele de pe pãmânt, precum si cele
care se aflã între cele douã si sub tãrânã(toate lucrurile se afla sub autoritatea Lui).
7. Si dacã tu rostesti vorbele cu glas tare, El stie, [neîndoielnic], taina
si ceea ce este chiar si mai ascuns (inclusiv gandurile).
8. Allah! Nu existã altã divinitate în afarã de El– La ilaha illa Huwa! Ale Lui sunt numele cele mai frumoase (cele 99 de Nume)
9. Oare ai aflat tu istoria lui Moise?
10. Când a vãzut el un foc si a zis cãtre familia lui: „Rãmâneti [aici]!
Eu vãd un foc! Poate cã o sã vã aduc un tãciune de la el sau voi afla
la foc cãlãuzire!”.
11. Si când a ajuns la el( la foc), a fost el strigat: „O, Moise!
12. Eu sunt Stãpânul (Domnul) tãu! Scoate-ti încãltãrile tale, cãci tu te afli în valea cea sfântã, Tuwa!
13. Eu te-am ales (pentru profetie), deci ascultã la ceea ce ti se reveleazã!
15. Eu sunt Allah si nu exista alta divinitate in afara de Mine– La ilaha illa Ana (nimeni nu are drept de a fi adorat in afara de Mine), asadar venenereaza-Ma (numai pe Mine) si implineste Rugaciunea [As-Salat] pentru pomenirea Mea!
16. Ceasul va sosi- de-abia il mai tin ascuns, pentru ca fiecare suflet sa fie rasplatit dupa cum se straduieste! [Surah Ta Ha 20: 1-15]

O AMINTIRE PENTRU MUSULMANI

Si nu spune [niciodatã] în privinta unui lucru: „Eu voi face asta
mâine!” Decât [adãugând]: „Dacã voieste Allah [Illa an ya-shaa Allahu]!”. Si pomeneste-L pe Domnul tãu, dacã uiti (rosteste formula ‘in shaa Allah’ atunci iti amintesti), si spune: „Poate ca Domnul meu mã va cãlãuzi cãtre o dovadã mai puternicã decât aceasta!” Surah Al-Kahf 18: 23-24

Musulmanii cunosc astazi o crestere a insecuritatii, prin inrautatirea islamofobiei si nesigurinta in privinta felului in care pot sa-si mentina identitatea Islamica si credinta. Cu totii cunoastem povestea tinerilor din Surah Al-Kahf (Pestera) in care un grup de tineri, speriati de persecutiile religioase din partea unei societati care dorea sa schimbe ceea ce ei credeau (credinta lor), au cautat refugiu intr-o pestera.

In urmatoarele versete, Allah ne spune:
Au rãmas ei în pestera lor trei sute de ani si încã nouã (trei sute de ani solari care echivaleaza cu treisute noua ani lunari, -o alta minune a Coranului). Spune:”Allah stie mai bine cât au rãmas ei acolo. Ale Lui sunt cele nestiute din ceruri si de pe pãmânt! Cât de bine vede El si cât de bine aude El [totul]! Ei (cei din ceruri si de pe pamant) nu au nici un ocrotitor (Wali) afarã de El si El nu are niciun asociat la Hotararea si Legea Lui!” 18: 25-26

Coranul a fost revelat de catre Allah Profetului Muhammad salAllahu aleihi wa sallam iar printre dovezile care arata autenticitatea sa este si faptul ca a ramas neschimbat timp de 14 secole. Aceste pergamente descoperite aproape miraculos astazi, sunt o marturie la cuvintele care urmeaza:
Si recitã [O, Muhammad saws] ceea ce ti-a fost revelat din Cartea Domnului tãu (Coranul). Nimeni nu poate schimba cuvintele Sale si tu nu vei afla în afarã de El adãpost!” 18:27
SubhanAllah!

Cum pot, sau cum trebuie sa reactioneze Musulmanii intr-un climat care devine uneori ostil sau care devine din ce in ce mai neprielinic?

Si fii rãbdãtor împreunã cu aceia care-L cheamã pe Domnul lor
dimineata si seara, dorind Fata Sa (Multumirea lui Allah)! Si nu întoarce ochii tãi [pentru altii] de la ei, râvnind la podoaba vietii din aceastã lume si nu te supune celuia cãruia i-am fãcut inima nepãsãtoare fatã de pomenirea Noastrã, care urmeazã poftei sale si ale cãrui fapte sunt în desert.” 18:28

UN MESAJ PENTRU CEI CARE RESPING CORANUL

Spune: „Adevãrul (ceea ce mi s-a revelat) vine de la Domnul vostru!..” 18:29
Aici “Domnul vostru” arata ca Allah nu este doar Dumnezeul Musulmanilor, ci este Domnul intregii umanitatii si intregii creatii , inclusiv al acelora care au descoperit aceste pergamente si care le vor arata lumii intregi si a tuturor celor care ni se impotrivesc.

Allah se adreseaza intregii umanitatii in Coran, avertizandu-i fata de o pedeapsa severa pentru cei care resping sau se opun mesajului sau si le promite o rasplata neinchipuita celor care il accepta. Acesta este un Adevar pe care Musulmanii adesea se feresc sa-l tranmita si altora, si un adevar pe care multi dintre ne-musulmani nu vor sa-l auda.

Dar dupa ce Coranul a devenit evident, ramane ca fiecare sa faca o alegere:
Cine voieste sã creadã si cine voieste sã nu creadã!”(Profetul Muhammad saws este dator numai cu transmiterea Mesajului). Noi am pregãtit pentru Zalimun (politeisti si nelegiuiti) un foc ale cãrui [flãcãri] îi înconjoarã din toate pãrtile, iar atunci când vor cere ei ajutor (din pricina setei), li se va veni lor în ajutor cu o apã ca fierul topit, ce le va frige fetele. Cumplitã bãuturã si cumplit sãlas (Infernul).
Aceia care cred si plinesc fapte bune, [sã stie cã] Noi nu lãsãm sã se piardã rãsplata aceluia care sãvârseste fapte bune!
Aceia vor avea parte de ‘Adn (grãdinile Edenului) pentru sãlas , pe sub
care trec pâraie. Se vor împodobi în ele cu brãtãri de aur si vor îmbrãca straie verzi din mãtase si brocart, rezemându-se [îmbrãcati]
în ele pe divane. Minunatã rãsplatã si minunat sãlas (Paradisul)!” Surah Al-Kahf 18: 29-31

Acestea sunt Vesetele ce se regasesc in cele mai vechi pergamente ale Coranului din lume, acesta este mesajul pe care il contin. Mesaj adresat intregii umanitati. Coranul este minunea vesnica a lui Allah care va dainui in toate timpurile, valabila pentru toti oamenii!

Un avertisment puternic, un mesaj coplesitor, o minune extraordinara care demonstreaza inca o data ca:

Ya-Sin. (Jur) Pe Coranul plin de intelepciune [alhakeem = perfect, in care neadevarul, falsitatea nu pot  veni nici din fata si nici din spatele sau). (Adevarat) tu (Muhammad -salAllahu aleihi wa sallam), esti (unul) dintre Trimisi pe un drum drept (Religia lui Allah-Monoteismul Islamic)! (Aceasta este) Revelatia Celui Atotputernic (si) Indurator [Al-Aziz, Ar-Rahim]”. Surah Ya-Sin 36:1-5

SubhanAllah wa Alhamdulillah wa La ilaha ill Allah wa Allahu Akbar wa La hawla wa la quata ila billah!

Lui Allah Ii cerem ajutorul si Lui Ii cerem iertare. Pe cine a calauzit Allah, nu poate sa rataceasca si pe cine a lasat sa rataceasca, nimeni nu poate sa-l calauzeasca.
Marturisesc ca nimeni nu are drept de a fi adorat in afara de Allah si marturisesc ca Muhammad salAllahu aleihi wa sallam este slujitorul Sau si incheietorul Mesagerilor Sai.
Sunt multumita cu Allah ca Domn, cu Islamul ca religie si cu Muhammad salAllahu aleihi wa sallam ca Trimis!

CITESTE:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/07/22/cel-mai-vechi-manuscris-al-coranului/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/06/13/istoria-alcatuirii-coranului1/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/09/05/acesta-este-un-mesaj-pentru-intreaga-umanitate/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/04/06/cel-milostiv-si-a-luat-un-fiu-aproape-ca-cerurile-se-crapa-de-aceste-vorbe/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/01/29/daca-am-fi-trimis-noi-acest-coran-unui-munte/

PLEASE SHARE!

Cezarina S.
TOGETHER FOR ETERNAL PEACE!

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA S, 2014-2015. Folosirea neautorizată și/sau duplicarea materialelor fără permisiune scrisă de la autorul/deținătorul blogului este interzisă! Materialele pot fi distribuite/folosite, numai în cazul în care numele blogului ISLAMUL PACEA ETERNA este afișat si linkul respectivului material este atașat, fără a se înterveni în textul original!

Islamul Pacea Eterna

A FOST DESCOPERIT CEL MAI VECHI MANUSCRIS AL CORANULUI!!!

coran mov

A FOST DESCOPERIT

CEL MAI VECHI MANUSCRIS AL CORANULUI!

BISMILLAH

Alhamdulillahi Rabbil Alamin!
Allahu Akbar! Laa ilaha ill Allah!
Promisiunea lui Allah este Adevar!

Cu foarte mari emotii, dar si cu o imensa bucurie, doresc sa va anunt despre un eveniment care, nu numai ca va face sa tresalte de bucurie inimile tuturor Musulmanilor, dar care s-ar putea sa schimbe mentalitati si conceptiile gresite despre Islam, mai ales ca descoperirea a fost facuta de oameni de stiinta si cercetatori din UK, mai precis de la Universitatea din Birmingham.
Acum, in momentul in care va scriu, deja am ascultat stirea chiar si la un post de televiziune din Romania, si fara indoiala, stirea se va raspandi cu repeziciune! Iar daca acest lucru va fi mediatizat, si desigur va fi, asteptarile trebuie sa fie dintre cele mai bune, in shaa Allah!

Allah a promis ca Islamul va intra in orice casa, indiferent prin ce mijloace, iar cel care il va accepta va fi dintre cei onorati, si cel care-l vor respinge vor fi dintre cei dezonorati.

Trimisul lui Allah salAllhu aleihi wa sallam a spus:”Aceasta chestiune (Islamul) va ajunge acolo unde ajunge ziua si noaptea, si nu va lasa nicio casa de Madar (pamant) sau vreo casa de Wabar (cort de par de camila, etc) fara ca Allah sa nu aduca Religia Sa in el, (fie) cu onoarea celui onorat sau cu dezonoarea celui dezonorat; onoare cu care Allah onoreaza Islamul, si dezonoare cu care Allah dezonoreaza Kufr (necredinta).” [Musnad Ahmad 16998]

Si intr-o alta relatare:”Nu va fi o casa pe fata pamantului, facuta fie din Madar ori Wabar (insemnand orice fel de casa), fara ca Allah sa aduca Cuvantul Islamului in ea, (fie) cu onoarea celui onorat, sau cu dezonoarea celui dezonorat; atunci, (fie) Allah ii va onora si ii va face dintre oamenii lui (ai Islamului), ori El ii va dezonora si ei nu se vor supune (Islamului).” [Musnad , Ibn Hiban autentificat ca saheeh de Al-Albani]

Ceea ce ar putea  fi cele mai vechi fragmente ale Coranului, au fost descoperite la Universitatea din Birmingham, testarile aratand ca manuscrisul ar putea avea o vechime de acum 1370 de ani, facand din acesta unul dintre cele mai timpurii inscrisuri.

Manuscrisul a fost pastrat impreuna cu o colectie de alte carti si documente din Orientul Mijlociu, fara sa fie identificat ca fiind unul dintre cele mai vechi fragmente ale Coranului!

Testele facute cu radiocarbon de Universitatea Oxford au aratat ca fragmentele, scrise pe piele de capra sau oaie, sunt dintre cele mai vechi texte ale Coranului. Aceste testari au aratat cu o probabilitate de 95% ca pergamentul dateaza dintro perioada cuprinsa intre anii 568-645.

Cel care a scris, trebuie sa fi fost cineva care l-a cunoscut personal si sa-l fi auzit direct pe Profetul Muhammad salAllahu aleihi wa sallam afirma profesorul David Thomas de la Universitatea din Birmingham.
Fragmentele din Coran sunt inca lizibile.

Profesorul Thomas mai spune ca scriitorul manuscrisului trebuie sa-l fi auzit pe Profet salAllahu aleihi wa sallam cum predica, iar fragmentele acestui pergament pot sa dateze la mai putin de doua decenii dupa moartea Profetului Muhammad salAllahu aleihi wa sallam.

Susan Worrall spune ca Universitatea vrea să expună această descoperire importantă la nivel internațional pe ecrane publice.
Manuscrisul, scris în ” Hijazi script”, o formă timpurie de scris a limbii Arabe , devine una dintre cele mai vechi dintre fragmentele cunoscute ale Coranului.
Cea mai posibila data a descoperirii de la Birmingham ar putea fi anul 645 care il situeaza printre cele mai vechi.
Dr Waley afirma ca manuscrisul descoperit in Birmingham este un „pretios supravietuitor”.

In orice caz, aceasta- impreuna cu frumusetea continutului alaturi de scriptul Hijazi surprizator de clar, este o veste care va bucura inimile Muslmanilor!
Comunitatea musulmană locală și-a exprimat deja bucuria cu privire la descoperirea dîn orașul lor și Universitatea spune ca manuscrisul va fi expus public.

„Când am văzut aceste pagini am fost foarte mișcat. Au fost lacrimi de bucurie și emoție în ochii mei. Și sunt sigur că oamenii din întreaga Marea Britanie vor veni la Birmingham pentru a-si arunca o privire asupra acestor pagini”, a declarat Muhammad Afzal, președintele Moscheii Centrale din Birmingham.

Universitatea spune ca fragmentele Coranului vor fi expuse la Institutul Barber din Birmingham în luna octombrie.

Profesorul Thomas spune ca va arata oamenilor din Birmingham că detin „o comoară cum nu este alta„.

La hawla wa la quata illa billah! Allahu Akbar!

I ALLAH!

AICI GASITI ARTICOLUL SI MATERIALELE VIDEO CARE INFATISEAZA CEL MAI VECHI MANUSCRIS AL CORANULUI:

http://www.bbc.com/news/business-33436021#_=_

CITESTE:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/06/13/istoria-alcatuirii-coranului1/

Islamul Pacea Eterna

CINE A DAT NUME SURELOR DIN CORAN?

coran2

CINE A DAT NUME SURELOR DIN CORAN?

BISMILLAH

Bismillah wa Alhamdulilah wa Salaatu wa Salaamu ala Rasullillah!
Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu!
Dragi frati si surori in Islam!

Din pricina unor erori pe care le-am vazut intr-o postare pe Facebook, avand obligatia religioasa recunoscuta de Invatatii Musulmani de a arata Adevarul si a nu lasa ca ignoranta sa se raspandeasca, am decis sa lamuresc  acest subiect, de altfel foarte important si pe care fiecare Musulman trebuie sa-l cunoasca.

Numele Surelor din Coran erau bine-cunoscute in timpul vietii Profetului salAllahu aleihi wa sallam. Multe relatari arata ca ele erau ceva comun la acea vreme.

An-Nawas ibn Sam’an (ra) a spus ca l-a auzit pe Profet salAllahu aleihi wa sallam spunand:”In Ziua Invierii, Coranul si cei care au actionat in conformitate cu el vor fi adusi cu Surat Al-Baqarah si Aal-‘Imran in fata lor.” [Muslim]

Abu Huraira (ra) a relatat ca l-a auzit pe Mesagerul lui Allah salAllahu aleihi wa sallam spunand:”Nu faceti din casele voastre morminte. Satana fuge din casa in care Surat Al-Baqarah este recitata.” [Muslim]

Hudhayfah (ra) a spus:”Faceam Rugaciunea cu Profetul salAllahu aleihi wa salam intr-o noapte si el a inceput sa recite Surat Al-Baqarah. Am crezut ca se va inclina (in plecaciune-ruku) la sfarsitul a o suta de versete, dar el a continuat; atunci am crezut ca probabil va recita intreaga Sura intr-o rakat, dar el a continuat si am crezut ca probabil se va inclina (in ruku) dupa ce va completa (aceasta sura). Apoi a inceput An-Nisaa si a recitat-o; apoi a inceput Al-Imran si a recitat-o..” [SubhanAllah!]

In Bukhari si Muslim este relatata o istorisire a unui barbat care dorea sa se casatoreasca cu o femeie, dar care nu detinea nicio avere. Profetul salAllahu aleihi wa sallam l-a intrebat:”Stii vreo parte din Coran?”. El a spus:”Stiu Sura asta si asta (si le-a enumerat).” Profetul salAllahu aleihi wa sallam a spus:”Le poti recita pe de rost (din memorie)?”. El a spus:”Da”. La care Mesagerul lui Allah salAllahu aleihi wa sallam a spus:”Du-te, ti-am dat-o pe ea in casatorie pentru partile (surele) din Coran pe care le stii.”

Abdullah ibn Mas’ud (ra) a spus:”Surat Bani-Israel, Al-Kahf, Maryam, Taha, Al-Anbiyaa, au fost prima mea agoniseala si vechea mea proprietate.” (dintre primele Sure pe care le-am memorat). [Bukhari]

(Daca observam din cele doua relatari, cum Coranul era considerat o avere! SubhanAllah!)

Imam As-Suyuti a subliniat in lucrarea sa Al-Itqan fi `Ulum Al-Qur’an ca denumirea Surelor este bazata pe Tawqif. El a spus:”Toate Numele Surelor au fost dovedite prin tawqif [adica ele au fost cunoscute doar prin intermediul Revelatiei Divine si prin intermediul textelor autentice ale hadisului, fara sa lase loc de ijtihad (interpretare)].”

Invatatii sunt de acord cu faptul ca Numele Surelor au fost date prin intermediul Revelatiei. Aceasta inseamna fie ca Allah Subhanahu Wa Ta’ala l-a trimis pe Gibril aleihi salam cu Numele Surelor la Profet salAllahu aleihi wa sallam care le-a transmis apoi Companionilor, ori Profetul salAllahu aleihi wa sallam insusi a fost calauzit sa le numeasca si Revelatia a venit apoi ca sa sustina acest lucru.

Prima dintre cele doua opinii este adoptata de majoritatea savantilor Musulmani care sunt specializati in stiinta Coranului, dupa cum a declarat Jalal al-Din Al-Suyuti care a spus:”Este dovedit ca Numele Surelor au fost date prin intermediul Tawqeef (calauzire Divina prin intermediul Revelatiei)”. [(Jalal al-Deen Al-Suyuti, Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, vol. 1, Cairo, n.d., p. 147].

Acest lucru este dovedit de numeroase Hadith-uri care mentioneaza numele unor Sure, asa cum le cunoastem astazi. Unele dintre ele le-am enumerat mai sus, dar sunt numeroase alte relatari care vorbesc despre virtutiile anumitor Sure si pe care Profetul salAllahu aleihi wa sallam le-a numit.
Acest lucru arata ca Surele din Coran erau cunoscute cu acelasi nume in timpul vietii Profetului salAllahu aleihi wa sallam si el a fost cel care le-a dat lor aceste nume bazat pe Revelatia primita de la Allah Subhanahu wa Ta’ala, dupa opinia majoritatii invatatilor Musulmani.

Cineva se poate intreba, de ce unele Sure au mai multe denumiri?

De exemplu, Surat Ash-Sharh mai este denumita si Al-Inshirah? Sau Surat Al-Isra mai este cunoscuta si ca Surat Bani-Israel.
Trebuie sa facem o diferenta clara intre ceea ce este scris in Mus’haf (Coranul in forma de carte) ca Nume ale Surelor si ceea ce este folosit uneori de anumiti oameni atunci cand se refera la o anumita Sura, care poate fi primele cuvinte de la inceputul Surei sau alte derivate.
Aceasta nu contrazice cu nimic faptul ca, Coranul este protejat si conservat, deoarece Numele Surelor este acelasi cu cel mentionat in Mus’haf si nimeni nu-l poate schimba.

Mai exista si situatia in care anumitor Sure le-au fost date mai mult decat un nume de catre Profet salAllahu aleihi wa salam. Noi putem folosi oricare dintre aceste nume, dar este de preferat sa folosim numele care se regaseste in Mus’haf si care este si cel mai cunoscut printre oameni.
Pentru exemplificare, Surat Al-Israa a fost numita si Bani Israel de catre Profet salAllahu aleihi wa sallam, Surat Al-Fatihah a fost numita si Umm Al-Quran, etc.
Dar indiferent de Numele cu care mai sunt cunoscute unele Sure, si care se regasesc in cartile de specialitate, numele cu care au fost numite de catre Profet salAllahu aleihi wa sallam si care i-au fost revelate, au fost folosite frecvent de catre el salAllahu aleihi wa sallam atunci cand se referea la o anumita Sura.

Este recomandat sa se foloseasca Numele Surei care se regaseste si in Mus’haf, care este cel mai usor si cel mai comun si cel mai cunoscut.

Alte cateva pareri ale invatatilor:

Imam Ibn Jareer at-Tabari a spus:”Surele din Coran aveau nume care le-au fost date de catre Profet salAllahu aleihi wa sallam.” [Jaami‘ al-Bayaan (1/100)]

Shaykh Sulaymaan al-Bujayrami a spus:”Numele Surelor sunt subiect de Tawqeef si sunt relatate de la Profet salAllahu aleihi wa salam, deoarece Numele Surelor, ordinea in care apar, si ordinea Vesetelor, fiecare dintre aceste trei lucruri sunt subiect de tawqeef si sunt relatate de la Profet salAllahu aleihi wa sallam. Gibril aleihi salam i-a spus lui asta si cum sunt ele in al-Lawh al-Mahfooz (Tablele Pastrate unde sunt inregistrate toate lucrurile).”
[Tuhfat al-Habeeb ‘ala Sharh al-Khateeb (2/163)]

Al-‘Allaamah at-Taahir ibn ‘Ashoor a spus: “In legatura cu Numele Surelor, ele au fost date in timpul perioadei Revelatiei. Scopul numirii lor este acela de a fi usor sa se faca referire la ele si sa se discute intelesul lor.”[At-Tahreer wa’t-Tanweer (1/88)]
[Sursa: onislam.net; islam q&a; Islamicweb fatwa section]
Si Allah stie cel mai bine!

Dragi frati si surori in Islam!
Responsabilitatea de a face Dawah ( a invita la Islam) este una foarte mare si implica anumite cerinte si obligatii.
A vorbi despre Islam fara cunoastere este un pacat extrem de grav, si tocmai de aceea, responsabilitatea ca si rasplata de altfel, va fi proportionala cu binele sau raul pe care l-am facut.

Intotdeauna am incercat, atunci cand am observat lucruri deviante, sa scriu articole care sa lamureasca subiectul respectiv.
De multe ori, poate ati observat, am facut apel la voi sa aveti grija de unde va procurati informatiile si de unde achizitionati cunostintele despre Islam.

Trimisul lui Allah salAlahu aleihi wa sallam a spus:
Oricare dintre voi vede o fapta neingaduita sa o indrepte cu mana lui, iar daca nu poate, atunci cu limba lui, iar daca nu poate, atunci in inima lui; si aceasta este cea mai slaba forma a credintei.(cu cea mai mica rasplata)”.[Muslim]

In incheiere, ma rog lui Allah sa ne faca dintre slujitorii Sai cei statornici, sa ne calauzeasca numai catre Adevar si sa nu ne lase sa ratacim niciodata!
Ameen! Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!
SalAllahu ala Muhammad! SalAllahu aleihi wa sallam!

TREBUIE SA CITITI SI:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/06/13/istoria-alcatuirii-coranului1/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/05/02/pacatul-de-a-vorbi-despre-allah-fara-stiinta/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/11/14/cei-care-urmeaza-ratacirea/

CezarinaS.

TOGETHER FOR ETERNAL PEACE!

Islamul Pacea Eterna

NE ACOPERIM (CAPUL) CAND CITIM CORANUL?

ayatul kursi

NE ACOPERIM (CAPUL) CAND CITIM CORANUL?

BISMILLAH

Bismillahi wa Alhamdulillahi wa salatu wa salaamu ala Rasulillah!

Intrebarea pe care si-o pun multe surori este daca trebuie sa se acopere sau sa indeplineasca toate cerintele Hijabului, atunci cand citesc Coranul.

Nu este obligatoriu pentru o femeie sa-si puna Hijabul pentru a citi Coranul, deoarece nu este nicio dovada care sa arate ca este obligatoriu.

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen a spus ca recitarea Coranului nu necesita acoperirea capului.
Shaykh Ibn ‘Uthaymeen a spus in comentariul sau despre sujud al-Tilaawah (prosternarea de recitare atunci cand se ajunge la anumite Versete la care este recomandata prosternarea):
Sujud al-tilaawah trebuie implinit cand citim Coranul. El poate fi facut in orice stare, chiar si cu capul neacoperit, etc, deoarece aceasta prosternare nu intra sub incidenta regulilor Rugaciunii (As-Salat).”
(Fataawa al-Jaami’ah li’l-mar’ah al-Muslimah, 1/249).

In legatura cu citirea Coranului, nu este permis pentru cel care se afla in stare de janabah (impuritate datorata relatiilor sexuale) sa citeasca Coranul, fie din Mus’haf* sau altfel [Ceea ce este interzis, este Dzikr care consta in recitarea Coranului, un verset intreg sau mai mult, fie ca este recitat din Mus’haf sau recitat din memorie], pana cand nu face Ghusul (baia completa), deoarece a fost relatat ca nimic nu-l impiedica pe Profet salAllahu aleihi wa sallam de la citirea Coranului in afara de janabah. Dar daca o persoana si-a pierdut ablutiunea (Wudoo’), atunci este permis pentru el sa recite Coranul din memorie, deoarece acesta este sensul general al dovezilor.”
(Majmoo’ Fataawa al-Shaykh Ibn Baaz, 10/150)

Este mai bine, si este mustahab, sa facem wodoo’ inainte de a recita Coranul, pentru ca este Cuvantul lui Allah, si este mai bine sa avem ablutiunea, ca semn de respect.
Insa atingerea Mus’haf (Coranul in forma de carte) nu este permisa fara sa avem wodoo’ (ablutiunea), deoarece Allah ne spune:
(o carte-Coranul) Pe care numai cei curatiti o ating.”[al-Waaqi’ah 56:79]
(Majmoo’ Fataawa al-Shaykh Ibn Baaz, 10/150)

CE TREBUIE SA FACA O FEMEIE CARE CITESTE CORANUL SI AJUNGE LA UN VERSET UNDE SE RECOMANDA PROSTERNAREA
Se poate prosterna daca nu este acoperita?

„Este mai bine pentru o femeie care ajunge la un verset la care este prescris sa se prosterneze, sa o faca cu capul acoperit, dar daca implineste sajdat al-tilaawah (prosternarea de recitare) fara sa fie acoperita, speram ca nu este nimic gresit in asta, deoarece sajdat al-tilaawah nu intra sub incidenta regulilor Rugaciunii (Salah), ci este un act de supunere si apropriere de Allah, precum sunt si alte feluri de dzikr (pomeniri) si fapte bune”.
[Al-Lajnah al-Daa’imah Li’l-Buhooth al-‘Ilmiyyah wa’l-Iftaa’, 7/263]-Islam q&a

*Este considerat Coran, ceea ce Allah Subhanahu Wa Ta’ala a revelat Profetului Muhammad, sall Allahu aleihi wa salam, iar Coranul sub forma de Carte, este denumit Mus’haf. Orice alta traducere a sensurilor Coranului, nu poate fi considerat Coran. Toate regulile care se aplica Coranului, in ce priveste citirea, recitarea, beneficiile unor Sure sau Versete, sunt valabile doar pentru Mus’haf.

Si Allah stie cel mai bine!
CezarinaS.
Barak Allahu fiikom!

Lui Allah Ii cerem ajutorul si Lui Ii cerem iertare. Pe cine a calauzit Allah, nu poate sa rataceasca si pe cine a lasat sa rataceasca, nimeni nu poate sa-l calauzeasca.
Marturisesc ca nimeni nu are drept de a fi adorat in afara de Allah si marturisesc ca Muhammad salAllahu aleihi wa sallam este slujitorul Sau si incheietorul Mesagerilor Sai.

ESTE ESENTIAL SA CITESTI SI:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/05/14/este-esential-sa-miscam-buzele-atunci-cand-recitam-coranul-sau-facem-dzikr/

TOGETHER FOR ETERNAL PEACE!

Islamul Pacea Eterna

Rasplata Recitarii Coranului In Ramadan

hqdefault

Rasplata Recitarii Coranului In Ramadan

BISMILLAH

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!

Coranul are o semnificatie si mai importanta in luna Ramadan, deoarece este luna in care a fost revelat.

Allah spune:
2:185-“[Aceste zile sunt] luna Ramadan, in care a fost trimis Coranul, drept calauza pentru oameni, dovezi limpezi pentru drumul cel drept si Indreptar [Al-Furqan].”

Jibril-aleihi salam obisnuia sa vina la Profet ﷺ in fiecare noapte in luna Ramadan si sa studieze Coranul cu el.[Bukhari si Muslim]

10 Rasplati Pentru Fiecare Litera Din Coran

Pentru fiecare litera recitata din Coran, primim 10 rasplati.
Trimisul lui Allah ﷺ a spus: “Oricine recita o litera din Cartea lui Allah va primi o hasanah (fapta buna) pentru ea (pentru recitarea ei), iar hasanah este multiplicata de zece ori. Nu spun ca Alif-Laam- Meem este (considerat ca) o litera, ci Alif(A) este o litera, Laam(L) este o litera si Meem(M) este o litera.”[At-Tirmidhi, Ad-Darimi]

Intr-o alta relatare de la Ibn Abbas, Mesagerul lui Allah ﷺ a spus:

Allah a inregistrat faptele bune si rele si le-a facut clare. Oricine intentioneaza sa implineasca o fapta buna si nu o face, Allah i-o va inregistra ca pe o fapta buna completa. Daca intentioneaza sa o implineasca si o si implineste, atunci Allah Gloriosul i-o va inregistra ca zece fapte bune pana la sapte sute sau chiar mai mult. Daca intentioneaza sa faca o fapta rea si nu o face, atunci Allah i-o va inregistra ca pe o fapta buna completa. Iar daca o face, atunci Allah i-o va inregistra ca pe o singura fapta rea.”[Sahih Bukhari]

Astfel pentru fiecare litera pe care o vom recita din Coran putem obtine minim 10 hasanah pana la 700 hasanat,sau chiar mai mult. Cu cat mai mareata si mai sincera este intentia noastra, cu atat rasplata noastra va fi mai mare, in sha’ Allah!

Cei Care Se Straduiesc Sa Citeasca Vor Obtine Rasplata Dubla

Cei care citesc cu dificultate si se straduiesc sa citeasca vor avea rasplata dubla pentru fiecare litera.

A’ishah (RA), a relatat ca Profetul ﷺ a spus:
Cu adevarat cel care recita Coranul frumos, lin si precis, va fi in compania Ingerilor cei nobili si supusi. Iar pentru cel care recita cu dificultate, balbaindu-se sau poticnindu-se printre Versetele sale, va avea rasplata de doua ori.” [Bukhari&Muslim]

Acest hadis dovedeste ca cei care nu cunosc bine limba Araba sau intampina dificultati in recitarea Coranului, vor obtine o rasplata si mai mare pentru recitarea Coranului, datorita efortului lor. Astfel, ei nu ar trebui niciodata sa renunte din teama ca nu sunt capabili sa recite, deorece vor obtine o rasplata dubla.

Asa ca, sa incercam sa facem efortul de a recita cat mai mult din Coran in timpul Ramadanului si in restul zilelor noastre, pentru a obtine aceasta imensa rasplata si implicit Multumirea lui Allah.

Fie ca Allah sa ne ajute sa fim dintre cei care vom iubi sa recitam Coranul si dintre cei care vom actiona in conformitate cu el! Ameen!

Pacea fie asupra voastra!
                             CezarinaS.

LET’S WORK together FOR ETERNAL PEACE!

Islamul Pacea Eterna

CUM A FOST PASTRAT CORANUL!

 

coran nice

CUM A FOST PASTRAT CORANUL cel NOBIL
Povestea si rolul lui Zayd ibn Thabit in alcatuirea Coranului

BISMILLAH
Lauda lui Allah Stapanul Tuturor Lumilor!

Dragi frati si surori in Islam!

Un subiect important despre strangerea, alcatuirea si pastratrea Coranului sau Cartea Islamului, ultima revelatie a lui Allah pentru intreaga umanitate, care are caracteristici UNICE fata de toate celelalte Scripturi.

Dintre aceste caracteristici, trebuie sa amintim urmatoarele:

-Fiecare cuvant este revelat Divin, Profetului Muhammad ﷺ. Coranul este denumit “Cuvantul lui Allah” in sensul literar al expresiei.
In Islam se face o distinctie clara intre Coran, care reprezinta Cuvantul lui Allah (in totalitate), revelat textual Mesagerului lui Allah ﷺ (fara ca ingerul Gibril, aleihi salam sau Profetul ﷺ sa intervina in vreun fel, si Hadith-ul, care reprezinta cuvintele sau faptele Profetului Muhammad ﷺ. Aceasta distinctie nu se mai intalneste in nicio alta Scriptura sau alte texte religioase.

De aceea Versetele care incep cu:”Spune[O, Muhammad]” sunt pastrate si recitate ca atare.

-Coranul este singura Scriptura care a fost pastrata intacta atat in scris, cat si oral, deoarece a fost memorat pe de rost in totalitate de mii de oameni incepand din timpurile Profetului ﷺ pana in zilele noastre. Multi dintre acesti oameni nici nu erau/nu sunt vorbitori de limba araba, care este limba Coranului. Numai acest lucru poate fi considerat o minune avand in vedere ca, Coranul contine mai mult de sase mii de versete.

-De asemenea, Coranul a fost scris in totalitate in timpul vietii Profetului ﷺ, sub directa sa supraveghere, lucru care nu se mai intalneste in nicio alta Scriptura.

-Coranul este singura Scriptura care a servit drept Constitutie pentru multe state si guverne de-a lungul istoriei Islamului.

Acestea sunt doar cele mai importante caracteristici care dau Coranului o distinctie absolut unica fata de orice alta Scriptura, fara a lua in discutie miracolele pe care le contine aceasta Carte Nobila, si care au la randul lor un caracter unic, deoarece restul miracolelor pe care le gasim in celelalte Scripturi cu care Allah i-a sprijinit pe Profetii Sai anteriori au avut un efect temporar si au luat sfarsit odata cu ei, ramanand doar relatari istorice, in timp ce minunea Coranului va dainui vesnic in toate timpurile si pretutindeni, si aceasta pentru ca misiunea celorlalti Profeti a luat sfarsit odata cu venirea urmatorului Profet, in timp ce misiunea Profetului Muhammad ﷺ va dainui pana in Ziua de Apoi si a necesitat o minune care sa faca marturie pentru ea in toate timpurile.

Povestea si rolul lui Zayd ibn Thabit (RA) in alcatuirea Coranului

An-Nawwar, mama lui Zayd care era vaduva, a rugat pe unele dintre rudele sale sa-i mentioneze Profetului Muhammad ﷺ dorinta fiului sau de a fi dintre companionii sai cei apropiati.
Ei s-au dus la Profet ﷺ si i-au spus:”O, Profet al lui Allah, acest copil al nostru cunoaste pe de rost 17 Sure din Carte, si le recita cu acuratete asa cum ti-au fost revelate tie. Pe de alta parte, este bine pregatit in citire si scriere. El isi doreste sa fie apropiat de tine. Asculta-l, daca doresti.

Profetul Muhammad ﷺ a ascultat recitarea lui Zaid, pe care a gasit-o foarte clara si precisa, lucru care demonstra talentul sau special. Asa ca, i-a poruncit sa invete Ebraica pentru a facilita comunicarea dintre Profet ﷺ si Evrei.
Mai tarziu, Zayd ibn Thabit a invatat Syriaca si a dvenit traducatorul oficial al Profetului Muhammad ﷺ. Acest tanar a devenit si scribul oficial al Profetului ﷺ si a fost numit pentru a consemna Revelatia Divina care i se pogora Profetului ﷺ din ceruri.
Acest lucru a facut ca inteligentul Zayd sa observe circumstantele Revelatiei de foarte aproape, si sa devina mai tarziu cea mai importanta persoana in lucruri ce tineau de Coran, dupa moartea Profetului Muhammad ﷺ.
Cunostiintele sale despre Coran i-a facut pana si pe cei mai mari Companioni ai Profetului ﷺ sa apeleze la el si sa-i arate un respect special, in ciuda faptului ca el era mult mai tanar decat cei mai multi dintre ei (avea doar 22 de ani la moartea Profetului ﷺ).

Istoria ne arata ca Abdullah ibn Abbas (RA) care este foarte cunoscut pentru cunostiintele sale in materie de credinta,  l-a vazut  odata pe Zayd ibn Thabit cand incerca sa-si incalece animalul de calarie, si a mers sa-l ajute. Zayd i-a spus (din cauza respectului pe care il purta):”Nu te deranja,o var al Mesagerului lui Allah!”. Ibn Abbas i-a raspus:”Asa am fost instruiti sa ne tratam invatatii.”

In timpul si dupa batalia de la Yamamah, in zilele primului calif, Abu Bakr (RA), Zayd a fost cel ales pentru a alcatui Coranul sub forma unei carti, ajutat de Umar ibn Al-Khatab (RA).

Povestea este urmatoarea:
In timpul bataliei de la Yamamah cand un numar mare de companioni ai Profetului ﷺ care stiau Coranul pe de rost au murit, Umar ibn Khatab (RA) si-a exprimat ingrijorarea ca anumite versete ale Coranului sa nu fie uitate din cauza mortii acestor companioni. Asa ca, i-a sugerat lui Abu Bakr (RA) sa stranga si sa alcatuiasca Coranul.
La inceput, Abu Bakr a ezitat, deoarece spunea ca:”Acest lucru este ceva ce Profetul ﷺ nu a facut”. Totusi, mai tarziu a fost convins de necesitatea acestui lucru, realizand ca in timpul vietii Profetului ﷺ nu a fost nevoie de o astfel de masura, din moment ce sursa si transmitatorul Revelatiei traia printre ei.
Apoi, Abu Bakr (RA) si-a dat seama ca Zayd ibn Thabit este omul potrivit pentru aceasta sarcina. Asa ca, s-a adresat lui Zayd (RA) spunand:
Tu esti un tanar intelept si de incredere. Si tu erai cel care obisnuia sa scrie Revelatia pentru Profet ﷺ, asa ca, aduna Coranul si aranjeaza-l”.
Zayd a spus:”Jur pe Allah ca daca mi-ar fi cerut sa mut un munte, ar fi fost mai usor decat aceasta sarcina ce mi-a fost incredintata”.
Dupa alcatuirea intregii Cartii (Coranul), ea a fost pastrata de Abu Bakr(RA), apoi de succesorul sau, Umar (RA), care i-a incredintat-o dupa moartea sa fiicei sale Hafsa, sotia Profetului Muhammad ﷺ, care la randul ei era cunoscuta pentru cunostiintele ei despre Coran, ea fiind si una dintre putinii oameni cu stiinta de carte din comunitate.

Imediat vom arunca o privire asupra unor detalii ce tin de acest mare eveniment al alcatuirii Coranului- Cartea Islamului. Inainte insa, trebuie reamintit faptul ca, multi Companioni au memorat intregul Coran in timpul vietii Profetului ﷺ. De asemenea, a fost scris la ordinul sau de scribii sai, dintre care Zayd ibn Thabit era cel mai cunoscut. Totusi, multi dintre acesti companioni au murit din pricina bataliilor dintre armata Islamului si cei care au apostat (cunoscute in istorie ca fiind”Razboaiele Apostaziei”).
Acesta a fost si motivul principal pentru care Umar ibn Al-Khatab (RA) a sugerat alcatuirea Coranului sub forma unei carti. Sarcina care i-a fost incredintata lui Zayd(RA), a fost aceea de a aduna partile imprastiate la diferiti oameni, sa verifice textele si sa le aranjeze in ordinea versetelor si capitolelor, asa cum au fost stabilite de insusi Profetul ﷺ inainte de moartea sa.

Intr-o relatare a imamului Ahmad, Trimisul lui Allah ﷺ a spus:”A venit Gibril si mi-a poruncit sa pun acest verset in acest loc din aceasta Sura.”(era vorba despre Versetul 16:90)

Al-Qurtubi a relatat ca Ibn Abbas a spus:”Ultimul verset din Coran care a fost revelat este:’Si fiti cu frica de Ziua in care va veti intoarce la Allah, cand fiecare suflet va fi rasplatit dupa ceea ce a agonisit si ei(oamenii) nu vor fi nedreptatiti!’(2:281). Si Gibril a zis:”O, Muhammad! Aseaza-l pe el dupa versetul doua sute optzeci din Surat Al-Baqara!

Atat savantii, cat si istoricii si cercetatorii, sunt unanim de acord cu faptul ca, oranduirea versetelor Coranului este un lucru instituit de Allah Preainaltul, prin intermediul lui Gibril(Gavril), aleihi salam.
Mai mult, Profetul ﷺ revizuia recitarea Coranului impreuna cu Ingerul Gibril, aleihi salam o data in fiecare an, si l-a repetat de doua ori in anul in care a murit.

Relatat de Abu Huraira(RA):”Gibril obisnuia sa repete recitarea Coranului cu Profetul ﷺ o data pe an, dar l-a repetat de doua ori in anul in care a murit. Profetul ﷺ obisnuia sa ramana in I’tikaf (izolare in Moschee) pentru zece zile in fiecare an (in luna Ramadan), dar in anul mortii sale, a stat in I’tikaf pentru douazeci de zile.” [Sahih Bukhari, vol 6, Book 61, nr 520]

Revenind la alcatuirea Coranului, Zayd(RA) insusi, care era si seful acestei comisii, cunostea pe de rost intregul Coran, alaturi de multi alti Companioni. El a urmat o procedura foarte meticuloasa in alcatuirea Coranului, dupa cum urmeaza:

-Oricine cunostea o parte din Coran venea si o relata pentru a fi inregistrata de catre comisie. Relatarea nu era acceptata daca companionul respectiv nu a auzit-o direct din gura Profetului insasi ﷺ, iar textul nu fusese verificat in ultimii sai ani de viata
-Versetele si capitolele erau scrise in ordinea aratata lor de catre insusi Profetul Muhammad ﷺ.
-Pentru a asigura autenticitatea, niciun text nu era aceptat pana cand cel care il relata comisiei nu aducea si doi martori care sa marturiseasca ca l-au vazut cu ochii lor ca acesta a auzit versetele direct de la Profet ﷺ.
Prin intermediul acestei proceduri meticuloase, comisia condusa de catre Zayd bin Thabit (RA) si cu sprijinul si ajutorul lui Umar bin Khatab(RA),au strans intregul text al Coranului, care a fost pastrat de catre Abu Bakr (RA).
Apoi, dupa moartea acestuia, de catre al doilea Calif- Umar ibn Al-Khatab care i l-a incredintat dupa moartea sa, fiicei sale Hafsa, asa cum am mentionat anterior.
Califul Uthman ibn Affan (RA) a avut onoarea de a superviza distribuirea „versiunii standard”  (dialectul Quraysh) a Coranului in timpul guvernarii sale.

Din nou, aceasta sarcina i-a revenit lui Zayd (RA), care a fost ajutat de un numar de companioni redutabili ai Profetului ﷺ.
Invatam din istorie ca, Profetul ﷺ a permis urmasilor sai sa recite Coranul cel Sfant in acord cu propiul dialect. Insa cand statul Islamic s-a extins foarte mult, companionii s-au raspandit peste tot in noile zone cucerite. Fiecare a predat Coranul in dialectul sau.
Acest lucru a cauzat anumite confuzii, in mod special noilor convertiti care nu intelegeau aceste diferente de pronuntie. Oamenii incepusera chiar sa certe asupra corectitudinii modului de recitare al fiecaruia.
Pentru a pune capat haosului si confuziei, marele Calif Uthman ibn Affan (RA), i-a consultat pe companioni, si a luat decizia istorica a unei “versiuni standard” care sa fie urmata de toata lumea.
El a trimis dupa textul care se afla la Hafsa, vaduva Profetului ﷺ, si fiica celui de al doilea Calif, si a ordonat comisiei care il includea si pe Zayd ibn Thabit(RA), sa faca mai multe copii ale acelui text si sa le trimita in cele mai importante regiuni ale statului.

Apoi Califul Utman (RA) a ordonat sa fie distruse orice alte copii existente. Acest lucru a asigurat unificarea modului de recitare a Coranului, protejarea textului de a fi falsificat, si protejarea comunitatii Musulmane de a lupta cu diferitele moduri de recitare.

Astfel, astazi, ori de cate ori deschidem o copie a Coranului, gasim exprimarea “in acord cu manuscrisul lui Uthman”, cu referire la copile standard facute la ordinul Califului Uhtman bin Affan si executate de catre Zayd ibn Thabit (Allah sa fie multumit de ei), cu ajutorul unor ilustri Companioni ai Profetului Muhammad ﷺ.
<Doua dintre copiile originale ale Coranului din timpul lui Utman, sunt disponibile pana astazi iar textele lor pot fi comparate cu oricare alta copie a Coranului din oricare loc sau perioada de timp. Veti gasi ca sunt identice.>(Ibid, pg 64)

Comparand conservarea unica a Coranului cu oricare alt text, fie el religios sau secular, devine evident ca niciunul nu poseda vreo protectie miraculoasa similara. Coranul este singurul text protejat Divin de orice corupere si cerem oricarei minti deschise sa citeasca, sa inteleaga si sa traiasca conform Coranului, “Manualul intregii omeniri”, al carui autor absolut este Allah cel Unic!

Ea este o Carte plina de putere. Desartaciunea nu va veni la ea nici nici dinaintea si nici din urma ei, pentru ca ea (Cartea-Coranul) este o Revelatie de la un Intelept Vrednic de Lauda [Hakim,Hamid].” Coran 41:41-42

Acest Coran este ceva ce nu poate fi creat (produs) vreodata de altcineva in afara de Allah (Domnul cerurilor si al pamantului), ci este confirmarea (revelatiilor) dinaintea lui (Tora si Evanghelia) si explicatia completa a Cartii (legile oranduite pentru oameni). Nu este nicio indoiala ca el este venit (revelat) de la Stapanul Lumilor (‘Alamin- oameni, jinni si tot ce exista)!” Coran 10: 37

Allahu Akbar!

Fie ca Allah sa-i rasplateasca pe toti cei care au contribuit la strangerea si alcatuirea Coranului cu cel mai inalt loc din Paradis! Ameen!

Pacea fie asupra voastra!
                             CezarinaS.

LET’S WORK together FOR ETERNAL PEACE!

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA S, 2013-2014.

Islamul Pacea Eterna

DACA AM FI TRIMIS NOI ACEST CORAN UNUI MUNTE…

BISMILLAH

Allah Preainaltul ne spune:

Daca am fi trimis Noi  acest Coran unui munte, l-ai fi vazut tu umilindu-se smerit si despicandu-se de frica lui Allah. Si aceste pilde le dam Noi oamenilor pentru ca ei sa cugete”.[Al-Hashr 59:21]

Muntele este unul dintre cele mai tari lucruri din cate exista. Rocile din care se formeaza muntii sunt extraordinar de dure.

Allah ne spune:
Apoi au încremenit inimile voastre, dupã aceea, asemenea pietrelor sau chiar mai învârtoșite..” (Al- Baqara 2:74)

Daca acest Coran ar fi fost trimis unui munte, l-ai fi vazut cu siguranta umilindu-se de frica lui Allah.

“Umilindu-se”, insemnand supunere.

Si din cauza fricii teribile de Allah, il vei vedea “ despicandu-se”-  sfâșiindu-se în bucăți”.

Iar acest Coran este coborat peste inimile voastre, iar inimile voastre, cu exceptia a ceea ce Voieste Allah- se contracta si devin tari, dure, nici nu se deschid nici nu accepta.

Iar pentru cei care cred, cand Ayat (Versetele Coranului) le sunt trimise, le sporeste lor credinta; iar pentru cei care au boala in inimile lor, le adauga mizerii la mizeria lor; si cautam adapost la Allah de asa ceva!

Asta inseamna ca inimile lor devin si mai inflexibile si mai dure si adauga mizerii la mizeria lor. Allah sa ne fereasca!

Daca acest Coran ar fi fost trimis unui munte, s-ar sfarama si s-ar umili din cauza maretiei Cuvintelor lui Allah ce i-au fost trimise.

Aceasta este o dovada ca muntii au simturi, deoarece se umilesc si se despica.

Profetul sall Allahu aleihi wa sallam a spus in legatura cu muntele Uhud:”Acesta este Uhud, un munte care ne iubeste si pe care il iubim”. [Al-Bukhari (4422) si Muslim (1392) de la Abu Humaid As-Sa’idi (ra)]

Allah Subhanahu wa Ta’ala spune:

Îl preamãresc (Tusabbih Lahu) cele șapte ceruri și pãmântul și cei care se aflã în ele și nu este nimic care sã nu-L preamãreascã și sã nu-I aducã laude, însã voi nu pricepeti.”[Al-Israa’ 17: 44]

O, voi frati Musulmani, daca observati ca inima voastra nu este miscata de Coran, acuzati-va pe voi insiva, deoarece Allah ne-a informat ca daca acest Coran ar fi fost trimis unui munte, el s-ar fi sfasiat in bucati, iar Coranul este recitat inimilor voastre, si voi nu sunteti miscati. Ii cerem lui Allah sa ne ajute pe noi si pe voi.

[extras din Al-Aqidah Al-Wasitiyyah, de Shaykh Muhammad bin Salih Al-‘Uthaimin, Dar-us-Salam Publications, Vol-1 pg. 589-592]

Relatat de Jabir bin Abdullah(ra):

„Profetul, sall Allahu aleihi wa sallam obisnuia sa stea langa un pom de curmal Vinerea (pentru Khutba-predica). Atunci cineva dintre Ansar a spus:” O, Mesager al lui Allah! Putem sa facem un amvon pentru tine?” El a raspuns:”Daca doriti”. Asa ca ei au facut un amvon pentru el si cand era ziua de Vineri, el venea la amvon (pentru a tine Khutba-Predica). Pomul de curmal plangea ca un copil! Profetul, sall Allahu aleihi wa sallam a coborat (de la amvon) si l-a imbratisat in timp ce el (curmalul) a continuat sa geama ca un copil. Profetul, sall Allahu aleihi wa sallam a spus:”A plans pentru ca pierde ceea ce obisnuia sa auda din stiinta religioasa care era data langa el.” [Sahih al-Bukhari].

Subhan Allah!

In shaa Allah sa avem grija si sa pretuim si sa constientizam ceea ce Allah ne-a trimis noua si intregii omeniri. Daca am pricepe…

Insa oamenii sunt nedrepti cu ei insisi, sunt nedrepti cu propriile suflete:

„[Allah jura] Pe Nafs (suflet) si pe Cel care l-a perfectat

Și i-a inspirat (discernamantul/conștiința) [a] ceea ce este greșit pentru el și (ceea ce este) potrivit pentru el.

Izbândește cel care-l curățește (purifica)

Și pierdut este cel care-l strică (il corupe)”.  [Ash- Shams 91: 7-10]

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA S, 2014-2015.