“DACĂ EXISTĂ DUMNEZEU DE CE EXISTĂ SUFERINȚĂ PE PĂMÂNT?”

“DACĂ EXISTĂ DUMNEZEU DE CE EXISTĂ SUFERINȚĂ PE PĂMÂNT?”

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

In acest articol:

– DE CE SUFERĂ COPII ÎN ACEASTĂ LUME?

-LUCRURILE RELE CARE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN ACEST UNIVERS AU LOC PRIN VOINȚA LUI ALLAH?

1.DE CE SUFERĂ COPII ÎN ACEASTĂ LUME?

Pentru unii oameni, principala  barieră în calea credinței  în existența lui Dumnezeu este aceea că nu-și  explica de ce copii total nevinovați trec prin durere și suferință pe acest Pământ și că nu pot înțelege de ce, dacă ar fi existat un Dumnezeu, acest lucru ar putea fi permis. Si acest gen de întrebari pot avea un sens mai larg si se pot referi la toate nenorocirile care se întampla pe acest Pământ.

Haideti sa vedem cum putem explica acest lucru!

Toți oamenii ar trebui să știe că Allah, Creatorul a tot ce există, este Cel mai Înțelept și că în spatele poruncilor și decretelor Sale există o mare înțelepciune. El poate să-i lase pe slujitorii Săi sau pe unii dintre ei să cunoască înțelepciunea din spatele lor, sau poate fi ascunsă de ei ca un test și o încercare.
Ceea ce El decretează în general, se întâmplă pentru un motiv general, cum ar fi trimiterea Profetului Muhammad (pacea și binecuvântările lui Allah fiind asupra lui). Allah ne-a spus că El l-a trimis ca o Indurare pentru lumi (Aalaamin). Și, în mod asemănător, El a creat Jinii și omenirea pentru ca ei să creadă în El și să-L adore pe El Singur.

Ibn Taymiyah a spus:
Pe baza acestor lucruri, tot ceea ce face El, știm că în spatele ei există o înțelepciune. Acest lucru este suficient pentru noi în termeni generali, chiar dacă nu cunoaștem detaliile. Lipsa noastră de cunoștințe despre detaliile înțelepciunii Sale este ca și lipsa noastră de cunoștințe despre detaliile Esenței Sale. Așa cum se dovedește că Atributele Lui sunt perfecte dar nu putem ști cum este Esența Sa, deci nu respingem ceea ce știm și suntem siguri (si anume că El este perfect) din cauza a ceea ce știm (detaliile perfecțiunii Sale). În mod similar, știm că El este Cel mai Înțelept în tot ceea ce face și poruncește. Faptul că este posibil să nu cunoaștem înțelepciunea din spatele unor decrete și chestiuni minore nu ar trebui să submineze principiul de bază a ceea ce știm despre înțelepciunea Lui.

Deci, noi nu trebuie să negăm ceea ce știm despre înțelepciunea Lui, pentru că nu știm toate detaliile înțelepciunii Sale. Știm că oricine își dă seama de strălucirea matematicienilor, a doctorilor și a gramaticienilor, dar nu împărtășește atributele pe care le merită, nu poate critica ceea ce spun ei pentru că nu înțelege ce spun ei. Este mai puțin probabil ca oamenii să înțeleagă înțelepciunea lui Allah în creația Sa, decât omul obișnuit  să înțeleagă matematica, medicina și gramatica. Așadar, obiecția față de înțelepciunea lui Allah este mai ignorantă, iar cel care face acest lucru este mai rău decât un om ignorant care critică matematica, medicina și gramatica fără să aibă cunoștințe despre aceste discipline.

[Majmoo’ al-Fataawa, 6/128] 

Fără îndoială, prin faptul că Allah  permite copiilor să sufere, există o mare înțelepciune care poate fi ascunsă de unii oameni,  si astfel ei se opun decretului Divin, iar Shaytaan profită de acest lucru pentru a-i îndepărta de adevăr și de îndrumare corectă.

Printre motivele pentru care Allah permite copiilor să sufere sunt următoarele:

1- Este un mijloc de a arăta că, copilul este bolnav sau are dureri; dacă nu era acea suferință, nu se descoperea de ce boală suferă.
2 – Plânsul care este cauzat de durere aduce beneficii mari corpului copilului.
3- Lecții de învățat: familia acestui copil poate săvârși acțiuni haraam (interzise) sau neglijează obligațiile religioase, dar când văd suferința copilului lor, îi face să renunțe la acele acțiuni haraam, cum ar fi consumarea cametei, comiterea adulterului, neîmplinirea  Salah (Rugăciunii) sau fumatul, mai ales dacă suferința copilului se datorează unei boli pe care o provoacă, așa cum se întâmplă în cazul unora dintre lucrurilor Haraam menționate mai sus.
4 – Gândirea la  Viata de Apoi, pentru că nu există fericire și pace adevărată decât în ​​Paradis; nu există suferință și durere acolo, numai sănătate, bunăstare și fericire. Și gândirea la Iad, căci acesta este adăpostul durerii și suferinței veșnice și fără sfârșit. Deci, ei vor face ceea ce îi va aduce mai aproape de Paradis și îi va îndeparta de Iad.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah a spus:
Apoi gânditi-va la înțelepciunea lui Allaah care îi face pe copii să plângă foarte mult, și la beneficiile pe care le aduce asta. Medicii și naturaliștii au atestat beneficiile și înțelepciunea din spatele ei. Ei au spus: Există o anumita umiditate în creierul copiilor care, dacă ar rămâne în creierul lor, ar cauza foarte multă rău. Așa că plânsul elimina acea umiditate din creier, ceea îi face mai puternici și mai sănătosi.
Mai mult, plânsul și strigătul lărgesc pasajele de respirație și venele, le întăresc și întăresc nervii.
Cât de mult beneficiază copiii de plânsul și strigătul pe care îl auzim de la ei. Dacă aceasta este înțelepciunea cu privire la plânsul care este cauzat de durere, înțelepciune care probabil nu v-a trecut niciodată prin minte, același lucru se aplică și suferinței copiilor și a cauzelor și consecințelor sale bune. Există o mare înțelepciune care poate fi ascunsă de majoritatea oamenilor și ei sunt foarte confuzi în legătură cu aceasta.

[Miftaah Daar al-Sa’aadah, 2/228.] 

El a mai spus: 

Aceste dureri sunt una din trăsăturile inerente ale dezvoltării omului, de care niciun om sau animal nu poate fi lipsit. Dacă omul ar fi lipsit de durere, nu ar fi un om, ci mai degrabă ar fi un înger sau o altă creatură.
Durerea copiilor nu este mai dificilă decât durerea cu care se confruntă adulții, dar adulții s-au obișnuit cu durerea, deci nu mai este o problemă importantă pentru ei. Ce deosebire există între ceea ce suferă un copil și ceea ce suferă un adult rațional.

Toate acestea reprezintă unul dintre aspectele principale ale condiției umane. Dacă omul nu ar fi creat așa, ar fi o creatură diferită. Ce credeți dacă unui copil îi este foame, sau sete,  sau îi este frig sau este obosit – sa fie ceva pentru care a el a fost selectat și testat, dar cu care să nu fie  testati adulții? Omul – și chiar animalele – au fost create pe această bază.
Dacă cineva ar întreba: De ce a fost creat astfel omul? De ce nu a fost creat fără această vulnerabilitate la durere și suferință?
Aceasta este o întrebare greșită, pentru că Allah l-a creat într-o lume a încercărilor dintr-o substanță slabă. Deci el este vulnerabil la boli și suferințe, iar Allah l-a creat astfel încât el este vulnerabil la tot felul de dureri …

Faptul că aceste dureri și plăceri coexistă, este unul dintre semnele Vietii de Apoi, pentru că înțelepciunea Divină a decretat că  trebuie să existe două sălașuri: o locuință care este dedicată în întregime plăcerii, în care nu există deloc durere și un loc care este dedicat în totalitate durerii, în care nu există deloc plăcere. Prima locuință este Paradisul, iar cea de-a doua este Iadul (Allah sa ne fereasca! Ameen!)

Miftaah Daar al-Sa’aadah, 2/230, 231. 

2.LUCRURILE RELE CARE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN ACEST UNIVERS AU LOC PRIN VOINȚA LUI ALLAH?

Tot ceea ce se întâmplă în acest univers se întâmplă prin Voia lui Allah? Dacă este așa, atunci cum pot să se întâmple lucrurile pe care Allah nu le place  sub suveranitatea lui Allah și prin Voia Lui?

Ar trebui să înțelegeți că unii oameni au fost înșelați în privința al-qadar (voința și decretul Divin), deoarece ei cred că dacă Allah decreteaza că o acțiune ar trebui să se întâmple, înseamnă că Lui Îi place acel lucru, și asta îi determină pe ei să creadă că acțiunile rele se petrec în afara voinței lui Allah. Astfel, ei atribuie slăbiciune și incapacitate lui Allah, atunci când spun că nimic nu se întâmplă în Stăpânirea Lui, pe care El nu-l dorește, și astfel El poate voi un lucru și acesta nu se întâmplă – Laudat fie Allah, El este departe de ceea ce spun ei..

De fapt, nu există nicio legătură între ceea ce Allah iubește și vrea în termeni de ce este permis și nu este permis și intre ceea ce El voieste și decreteaza si trebuie să se întâmple în univers. Acest lucru poate fi explicat în continuare, după cum urmează:

În primul rând:
În Qur’aan și Sunnah, voința și decretul lui Allah sunt împărțite în două categorii:

(I) Voința și decretul Său universal (kawni). Nimic nu se întâmplă în afara acestei voințe. Actele de adorare si de supunere și actele de neascultare se întâmplă prin voința și decretul lui Allah.
De exemplu, spune Allaah:

El are îngeri care-l însoţesc unul după altul, înaintea lui şi în urma lui, care îl veghează din porunca lui Allah. Allah nu schimbă starea unor oameni până ce ei nu schimbă ceea ce se află în sufletele lor. Iar dacă Allah voieşte un rău pentru un neam, acesta nu poate fi respins. Şi ei nu au în locul lui Allah nici un alt ocrotitor.” [al-Ra’d 13:11]

De voieşte Allah să călăuzească pe cineva, atunci îi deschide pieptul pentru Islam, iar dacă voieşte să ducă pe cineva la rătăcire, atunci îi face pieptul îngust şi închis, ca şi cum s-ar căzni să se urce în cer. Astfel trimite Allah osânda asupra acelora care nu cred.” [al-An’aam 6:125]

(II) Voința Sa legislativă (shar’i), care se aplică numai acelor lucruri pe care El le iubește și cu care este multumit.
De exemplu, spune Allaah:

“..Allah vă voieşte uşurarea, nu vă voieşte împovărarea…”. [al-Baqarah 2:185]

“..Şi Allah voieşte să vă ierte pe voi..” [al-Nisa 4”27]

“..Allah nu voieşte să vă facă vouă greutăţi, ci doreşte să vă curăţească..” [al-Maa’idah 5:6]

Diferența dintre cele două Voințe: Există diferențe între Voința universală a lui Allah și Voința Sa legislativă, care se deosebesc una de cealaltă. Aceste diferențe includ următoarele:

Voința universală are legătură cu ceea ce Allah iubește și este mulțumit și cu ceea ce El nu iubește și nu este mulțumit, iar voința Lui legislativă are legătură numai cu ceea ce Allah iubește și este mulțumit.

-Prin Voința Sa universală, El poate să decidă ceva nu este pentru Sine, ci să servească un altui scop, cum ar fi crearea lui Iblees, de exemplu, și toate lucrurile rele, din cauza cărora se întâmplă multe lucruri pe care Allah le iubește, cum ar fi căința, străduința și căutarea iertării.
Voința Sa legislativă are legătură cu ceea ce El prescrie de dragul Său, pentru că Allah vrea să  ascultam de El și El iubește asta, așa că El o prescrie și este mulțumit de ea.

-Voința Lui universală trebuie să se întâmple în mod inevitabil, cum ar fi nașterea sau moartea unei persoane etc.
Dar voința Lui legislativă – precum Allah doreste să creadă toată lumea – nu se întâmplă neapărat. Se poate întâmpla sau poate nu. Dacă era inevitabil să se intample, atunci toti oamenii ar deveni Musulmani.

-Voința Sa universală are legătură cu Unicitatea lui Allah in Stăpânire și cu faptul că El este Singurul Creator, în timp ce voința Lui legislativă este legată de Divinitatea și Legea Lui

-Cele două voințe ale Sale se întâlnesc în cazul celui care Îl ascultă si se supune Lui. Cel care implineste Salah (Rugaciunea) – de exemplu – le combină pe ambele, pentru că Rugăciunea este iubită  de Allah; El a poruncit-o și El este mulțumit de ea și o iubește, așa că este prescrisa de Voința Sa legislativă în acest sens. Dar faptul că se întâmplă indică faptul că Allah a vrut să se întâmple, deci este decretat prin decretul său universal în acest sens. Prin urmare, cele două voințe sunt combinate în cazul celui care se supune lui Allah.

-Voința Lui universală lucreaza în cazul necredinței kaafirului și a păcatului neascultătorului. Faptul că se întâmplă aceste lucruri indică faptul că Allah a vrut să se întâmple, pentru că nu se întâmplă nimic decât prin Voia Lui. Dar faptul că Allah nu le iubește și nu este mulțumit de ele, indică faptul că ele se întâmplă prin voința Sa universală, nu prin voința Sa legislativă.

-Voința Sa legislativă este la lucru în cazul unui kaafir (necredincios) care începe să creadă sau a unui păcătos care începe să se supună lui Allah. Aceste lucruri sunt iubite de Allah, astfel încât acestea sunt supuse voinței Sale legislative. Faptul că acestea nu se întâmplă – chiar dacă Allah le-a poruncit și le iubește – indică faptul că ele sunt supuse numai voinței Sale legislative.

Acestea sunt unele dintre diferențele dintre cele două Voințe. Cine înțelege diferența dintre ele va evita multe îndoieli care îi fac pe oameni să se poticnească și să se rătăcească. Oricine se uită la acțiunile oamenilor cu această înțelegere dublă, va avea o înțelegere clară, dar oricine o privește pe baza Voinței universale numai, fără Voința legislativă sau invers, va fi ca și cum ar fi fără un ochi.

Tot ceea ce face Allah este bun, înțelept și drept.
Allah face ceea ce face din motive care sunt cunoscute de El; Slujitorii Săi, sau unii dintre ei, pot cunoaște unele dintre aceste motive, sau mințile lor limitate ar putea să nu înțeleagă prea mult din înțelepciunea Divină din spatele lucrurilor. Deciziile generale pot fi din motive generale și din mila universală, cum ar fi trimiterea lui Muhammad (sall Allahu aleihi wa sallam) după cum spune Allaah:

Şi Noi (este folost pluralul de Majestate) nu te-am trimis (O, Muhammad-sall Allahu aleihi wa sallam) decât ca o îndurare pentru Aalameen (omenire, jinni si tot ce exista).” [al-Anbiya 21:107]

Ibn al-Qayyim (Allah să aibă milă de el) a spus: Allah este Cel mai Înțelept. El nu face nimic în zadar sau fără niciun scop. Acest lucru este indicat de cuvintele Sale și de cuvintele Trimisului Său (sall Allahu aleihi wa sallam).

Și Allah știe cel mai bine.

[ A’laam al-Sunnah al-Manshoorah, 147; al-Qada’ wa’l-Qadar fi Daw’ al-Kitaab wa’l-Sunnah by Shaykh Dr. ‘Abd al-Rahmaan al-Mahmoud; al-Eemaan bi’l-Qada’ wa’l-Qadar by Shaykh Muhammad al-Hamd]

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/02/04/hotararea-divina-si-predestinarea/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/08/24/intelepciunea-din-spatele-incercarilor-si-suferintelor/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/12/07/stim-sa-reactionam-la-incercari/

COPYRIGHT : ISLAMUL PACEA ETERNA

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2018.

Lasă un Comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s