LUSTRUIREA INIMILOR

LUSTRUIREA INIMILOR

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallatu wa salaamu ala Rasulillah!

Dragi frați și surori în Islam!

A venit timpul să ne ocupam cu adevărat  de inima noastră, dacă ținem la sănătatea ei fizică și spirituală, dacă suntem preocupați de fericirea din această lume și din cea de Apoi. Și cine altul ar fi putut scrie mai bine despre inimă decât renumitul  învățat Imaam ibn al-Qayyim al-Jawziyyah (d.751 H), rahimahullaah.

<Allaah Subhanahu wa’tala a spus:

O, voi cei care credeţi, pomeniţi-L pe Allah mereu.”[Soorah al-Ahzaab 33:4I].

“..celor care-L pomenesc pe Allah mereu şi acelora [dintre femei] care-L pomenesc, Allah le-a pregătit iertare şi răsplată mare.” [Soorah al-Ahzaab 33:35].

Şi dacă aţi împlinit rânduielile voastre (in ce priveste Pelerinajul), pomeniţi-L slăvindu-L [pe Allah], aşa cum îi pomeniţi pe părinţii voştri, ba chiar cu şi mai mare râvnă să-L pomeniţi…” [Soorah al-Baqarah 2:200].

Aceste Versete conțin porunca de a-L pomeni pe Allaah intens și abundent, deoarece slujitorul are nevoie urgentă de [pomenirea lui Allah]. Acest lucru se datorează faptului că fiecare moment în care o persoană nu o petrece în dhikr (pomenirea lui) Allah nu va avea nici un beneficiu pentru el. Mai degrabă, răul care rezultă din neglijarea dhikr (pomenirii lui) Allah este mult mai mare decât orice beneficii care pot fi obținute. Unul dintre aarifeen (cei care au cunoștință despre Allah) a spus:”Dacă o persoană ar petrece un anumit număr de ani angajat [în dhikr Allah], iar apoi  el se întoarce de la ea pentru un moment, ceea ce el va pierde este mult mai mare decât orice a câștigat deja „.

Al-Bayhaqee relatează de la Aaishah (radiallaahu anhaa) că Profetul (sallallaahu ‘alayhi wa sallam) a spus: „Nu este niciun moment în care fiul lui Adam nu-L pomeneste pe AIIaah, cu excepția faptului că va fi o sursă de regret pentru el Ziua Judecății”. [grad Hasan: Relatat de Abu Nu’aym in al-Hiliyatul-Awliyaa (51361-362). Autentificat de Shaykh al-Albaanee in Saheehul-Jaami’ (nr.5720)]

Muhuadh ibn Jabal radiallaahu anhu relatează că Profetul sallallaahu’ alayhi wa sallam a spus:”Oamenii Paradisului nu vor avea nici un regret, cu excepția acelor momente în care nu au fost angajați în dhikr (pomenirea) lui Allah.” [Saheeh: Relatat de lbnus-Sunnee in ‘Aml al-Yawma wal-Laylah (nr.3). Saheehul-Jaami’ (nr.5446)]

Muadad ibn Jabal (radiaallahu anhu) relatează de asemenea că Mesagerul lui Allah, sallallaahu ‘alayhi wa sallam, a fost întrebat:”Ce acțiune este cea mai iubita de Allah? El (sall Alahu aleyhi wa sallam) a răspuns: „Să continuați să vă păstrați limba umedă cu dhikr Allah, până când veți muri.” [Hasan: Relatat de lbn Hibbaan (nr.2318). Autentificat de Shaykh Saleem al-Hilaalee in Saheeh al-Waabilus-Sayyib (p.80).]

LUSTRUIREA INIMII

Abu Dardaa (radiallaahu anhu) a spus:”Pentru orice lucru există o lustruire si lustruirea pentru inimă este dhikr Allah „.

Al-Bayhaqee relatează de la Ibn ‘Umar (radiallaahu anhu) că Mesagerul lui Allah (sallallaahu ‘alayhi wa sallam) a spus:”Pentru orice lucru există o lustruire si lustruirea pentru inimă este dhikr (pomenirea) lui Allah. Nu este nimic mai puternic pentru a salva o persoană de pedeapsa lui Allah decât dhikr Allah.” S-a spus: Nici Jihaad pe calea lui Allah? El (sall Allahu aleyhi wa sallam) a răspuns: „Nici măcar dacă ați continua să loviți cu sabia până când s-ar rupe„. [Saheeh: Relatat de  Ahmad (4/352), de la Mu’aadh ibn Jabal radiallaahu ‘anhu. Autentificat de al-Albaanee in Saheehul-Jaami’ (nr.5644)].

Nu există nici o îndoială că inimile se ruginesc la fel cum monedele de cupru și de argint se ruginesc. Lustruirea [acestei rugini] este dhikr AIlaah. Acest lucru se datorează faptului că [dhikr] este ca un lustru [care lustruieste inima] ca o oglindă strălucitoare. Atunci când dhikr este lăsat, rugina se întoarce. Dar când dhikr se reia, atunci inima este [din nou] lustruită. Și inimile devin ruginite din cauza a două lucruri:
(i) neglijarea pomenirii lui Allah și
(ii) săvârșirea păcatelor.

Lustruirea pentru aceste două lucruri este:
(i) căutarea iertarii lui Allah și
(ii) dhikr Allah

CONFUNDAREA ADEVARULUI CU FALSUL

Oricine neglijează [pomenirea lui Allah] mare parte din timp, atunci inima lui va rugini în funcție de cât de neglijentă este persoana. Și când această rugină [murdărie] se acumulează pe inimă, atunci nu mai recunoaște lucrurile așa cum sunt ele în realitate. Astfel, ea privește minciuna ca și cum ar fi adevăr și adevărul ca și cum ar fi o minciună. Acest lucru se datorează faptului că această rugină întunecă și derutează percepția inimii și astfel nu este capabilă să recunoască lucrurile asa cum sunt cu adevărat. Așa cum se acumulează rugina, inima devine înnegrită și, pe măsură ce se întâmplă acest lucru, inima devine pătată cu această rugină murdară, iar când se întâmplă acest lucru, ea corupe percepția inimii și recunoașterea lucrurilor. Atunci inima  nu acceptă adevărul și nici nu respinge falsitatea și aceasta este cea mai mare nenorocire care poate lovi inima. Fiind neglijent [in privinta dzikr Allah] și urmarea capriciilor și a dorințelor, este o consecință directă a unei astfel de inimi, care [mai mult] stinge lumina inimii și îi orbeste viziunea.

Allah – Cel Preaînalt – a spus:

„Şi fii răbdător împreună cu aceia care-L cheamă pe Domnul lor dimineaţa şi seara, dorind Faţa Sa! Şi nu întoarce ochii tăi [pentru alţii] de la ei, râvnind la podoaba vieţii din această lume şi nu te supune celuia căruia i-am făcut inima nepăsătoare faţă de pomenirea Noastră, care urmează poftei sale şi ale cărui fapte sunt în deşert [cuvantul folosit este ‘furat’ – (cei care) au depășit limitele și ale căror fapte au fost pierdute].” [Soorah al-Kahf 18:28].

CALITATEA UNUI ÎNDRUMATOR

Atunci când un slujitor dorește să urmeze o altă persoană, atunci lăsați-l să vadă: Este această persoană dintre cei care fac dhikr sau dintre  cei care sunt neglijenți [in privinta pomenirii lui Allah]? Această persoană judecă în conformitate cu capriciile și dorințele sale, sau conform Revelatiei? Deci, dacă judecă dupa capricii și dorințe, atunci el este de fapt dintre cei care sunt neglijenți; cei ale căror afaceri au depășit limitele și ale căror fapte sunt pierdute.

Termenul „furat” [care apare în versetul de mai sus] a fost explicat în mai multe moduri. S-a explicat ca însemnand: – (i) pierderea recompenselor acelui tip de acțiune care este esențială sa fie facuta, și în care se află succesul și fericirea; (ii) depășirea limitelor unui lucru; (iii) a fi distrus; și (iv) cel care este împotriva adevărului. Fiecare dintre aceste cuvinte sunt foarte apropiate ca sens unul de celălalt.

Ideea este că Allah – Cel care este lipsit de orice imperfecțiune, Cel PreaÎnalt – a interzis să fie urmati toți cei care posedă astfel de atribute. De aceea este absolut esențial ca o persoană să se gândească dacă astfel de atribute sunt găsite în sheik-ul (îndrumatorul) său, sau în persoana pe care o urmează sau pe care o ascultă. Dacă se regasesc (aceste atribute), atunci ar trebui să se distanțeze de o astfel de persoană. Cu toate acestea, dacă se constată că persoana este, în majoritatea cazurilor, preocupată de dhikr Allah și de urmarea Sunnah, iar afacerile sale nu depășesc limitele, ci mai degrabă el este judicios și hotărât în treburile sale, atunci el ar trebui să se agațe de el foarte ferm.

Într-adevăr, nu există nici o diferență între cei vii și cei morți, cu excepția dhikr Allah; deoarece Profetul [sallallaahu ‘alayhi wa sallam] a spus: „Exemplul celui care Îl pomenește de Allah și a celui care nu o face, este ca exemplul dintre cei vii și cei morți„. [ al-Bukhaari (11/208) si Muslim (1/539)]

[Din revista al-Istiqaamah- Shawwal 1418H/ Februarie 1998]

Si tot Ibn Al-Qayyim (rahimahullah) spunea despre inimă:

În inimă sunt tulburări care nu pot fi remediate decât prin a-i răspunde lui Allah. În ea este un sentiment de pustietate care nu poate fi înlăturat decât prin intimitate cu Allah. În ea este o tristețe care nu va pleca decat prin fericirea cunoașterii Lui. În ea este o neliniște/anxietate care nu se poate liniști decât prin adunarea de dragul Lui și refugierea la El de pedeapsa Lui. În ea este un foc de regret care nu poate fi stins decat prin satisfacția cu poruncile, interdicțiile și decretele Sale și prin îmbrățișarea răbdării cu acestea până la momentul în care Îl întâlnește pe El. În ea este o dorință puternică care nu va înceta până când El nu este singurul care este căutat. În ea este un gol care nu poate fi umplut decât prin iubirea Lui, întoarcerea spre El, pomenirea Lui și fiind sincer față de El. Dacă unei persoane i s-ar fi dat lumea întreaga și tot ce este în ea, acestea nu ar umple niciodată golul. ” [Sursa: Madārij al-Sālikīn 3/156]

De asemenea, Shaykh Ibn ‘Uthaymeen a declarat:

„Pomenirea lui Allah (dhikr) poate fi în inimă, cu limba sau în acțiuni fizice. Principiul de bază este pomenirea în inimă, așa cum Profetul sallAllahu aleihi wa salam a spus:”In corp este o bucată de carne, care dacă este sănătoasă, atunci întregul corp este sănătos, iar dacă este stricată, atunci întreg corpul este stricat. Și această este inima.” [Bukhaari & Muslim]

Așadar, dragi frați și surori în Islam, nu ne rămâne decât să ne îngrijim de inima noastră care înseamnă și sufletul nostru, în cel mai plăcut mod și anume Dzikr Allah!

Alhamdulillah pentru că Allah ne-a dăruit această viață pentru a o petrece în supunere față de El și nu ne-a lăsat să rătăcim descumpăniți, neștiind încotro să o apucăm.

Alhamdulillahi Rabbil Allamin!

ARTICOLE RELATIONATE:

Iată ce poți face în minutul de AUR:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2018/02/07/ai-un-minut

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/category/dua-dzikr-exemple/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/05/14/este-esential-sa-miscam-buzele-atunci-cand-recitam-coranul-sau-facem-dzikr/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/category/pomenirea-lui-allah-dzikr/

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2018.

URMARIȚI ISLAMUL PACEA ETERNA:

-PE PAGINA DE FACEBOOK (LIKE PAGE):

https://www.facebook.com/IslamulPaceaEterna/?ref=aymt_homepage_panel

-PE GRUP:

https://www.facebook.com/groups/501221379946302/

-INSTALEAZA APLICATIA PENTRU ANDROID SI IOS:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/nou-aplicatia-islamul-pacea-eterna/

-ABONEAZA-TE PRIN E-MAIL:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/

Reclame

AI UN MINUT?

AI UN MINUT?

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

Trebuie să recunoaștem că  trăim în epoca în care, de la mic la mare, prin intermediul a nenumărate mijloace, ne pierdem timpul, de cele mai multe ori cu lucruri care nu ne aduc niciun beneficiu nici în această lume și nici în cea de Apoi, asta în cazul în care nu ne implicăm în ceva care este evident haram.

Stăteam și mă gândeam că Allah Subhanahu wa ta’ala din Îndurare și Compasiune nemărginita pentru această Ummah, Ummah celui mai nobil dintre toți Trimișii lui Allah (sall Allahu aleyhi wa sallam), a făcut ca o singură noapte de adorare și anume Laylat-ul Qadr (una dintre ultimele zece nopți din luna Ramadan)  să fie  mai bună decât o mie de luni (echivalentul a 83 ani și 4 luni). Allah ne-a spus nouă că este mai bună decât o mie de luni, ceea ce întrece capacitatea noastră de înțelegere de cât de mai bună este,  deoarece ne este imposibil să socotim răsplata ei.  

Motivul pentru care această Noapte binecuvântată ne-a fost dăruită de Allah Preaînaltul are legătură tot cu timpul. Profetul Muhammad sall Allahu aleyhi wa sallam a fost îngrijorat de durata de viață a acestei Ummah (care este prea scurtă),  în comparație cu cea a celorlalți Profeți.  Atunci când Allah Cel Glorios a văzut îngrijorarea din inima Profetului Său iubit-salAllahu aleihi wa sallam, i-a dăruit Laylatul Qadr, care este mult mai virtuoasa decât o mie de luni.” [Imam Malik,  Muwwata].

 De ce am ales să fac această introducere?

Pentru a sublinia importanta și valoarea timpului, având în vedere durată scurtă de viață a acestei Ummah!

Așadar,  înainte  de a deschide laptopul sau tableta,  sau de a pune mâna pe telefon sau pe telecomandă, etc, așteaptă măcar 1 minut, 1 minut în care poți acumula multă răsplată.

Iată ce poți face în minutul de AUR:

Timpul este esențial, este prea prețios pentru a fi irosit sau neglijat. Persoana înțeleaptă este cea care acordă atenție timpului său și nu o tratează ca pe un vas care să fie umplut cu lucruri ieftine și discuții deșarte. În schimb, el îl limitează la eforturi merituoase și la fapte bune, care ÎI mulțumesc pe Allah și de care pot beneficia si alți oameni. Fiecare minut al vieții unei persoane are potențialul de a-i ridica statutul puțin câte puțin.
Dacă sunteți dornici să atingeți cea mai înaltă poziție, atunci îndepărtați- vă de distracția goală.

Într-un minut poți să faci multe lucruri bune și să câștigi multă răsplată. În doar un minut, dând în caritate, studiind, memorând sau încercând să faceți fapte bune, vă puteți asigura că acest minut din viața voastră nu este irosit. Un minut poate fi înregistrat în cartea ta de fapte bune dacă știi cum să profiți la maximum și să ai grijă de el. Străduiti-vă să profitati la maximum de fiecare minut!

Urmează o listă de lucruri care pot fi făcute într-un minut,

cu permisiunea lui Allah:

 1. Într-un minut poți recita Surat al-Faatihah de 3 ori, recitând rapid și tăcut. Unii oameni de știință au spus că răsplata pentru citirea al-Faatihah este mai mult de 600 de hasanat-uri (fapte bune), deci dacă o citiți de 3 ori, veți obține, cu permisiunea lui Allah, mai mult de 1800 de hasanah-toate într-un minut.

 2. Într-un minut poți recita Surat al-Ikhlaas (Qul Huwa Allaahu Ahad) de 20 de ori, recitând rapid și tăcut. Recitarea o dată este echivalentă cu o treime din Coran. Dacă o citiți de 20 de ori, este echivalentă cu citirea de 7 ori a Coranului. Dacă o citiți de 20 de ori într-un minut în fiecare zi, l-ați citit de 600 de ori într-o lună și de 7200 de ori într-un an, ceea ce va fi egal cu răsplata citirii Coranului de 2400 de ori.

 3. Puteți citi o pagină din Cartea lui Allah într-un minut.

 4. Puteți memora un scurt aayah (Verset) din Cartea lui Allah într-un minut.

 5. Într-un minut poți să spui Laa ilaaha ill-Allaah wahdahu laa shareeka lah, lahu’l-mulk wa lahu’l-hamd wa huwa ‘ala kulli shay’in qadeer (Nu există alta divinitate cu excepția lui Allah singur fără partener; Lui îi apartine  Stăpânirea și Lauda și El este capabil să facă toate lucrurile) – de 20 de ori. Răsplata este echivalenta cu eliberarea a 8 sclavi, de dragul lui Allah, dintre fiii lui Ismaael.

 6. Într-un minut puteți spune Subhaan Allaahi wa bi hamdihi (Gloria și Lauda fie lui Allaah) de 100 de ori. Oricine spune aceasta într-o zi va fi iertat pentru păcatele sale chiar dacă acestea sunt ca spuma mării.

 7. Într-un minut poți să spui Subhaan Allaahi wa bi hamdihi Subhaan Allaah il-‘Azeem (Glorie și Lauda fie lui Allah, glorie fie lui Allah Atotputernicul) de 50 de ori. Acestea sunt două fraze care sunt usoare pe buze, grele în balanță și iubite de Cel mai Milostiv, așa cum a fost relatat de al-Bukhaari și Muslim.

 8. Profetul (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus: „Când spun ” Subhaan Allaah, wa’l-hamdu Lillah, wa laa ilaah ill-Allaah, wa Allaahu akbar (Slavă lui Allah, Lauda lui Allah, nu există alta divinitate in afara de Allah și Allah este cel mai mare) „, acest lucru este mai mult iubit de mine decât orice lucru peste care  răsare soarele” (relatat de Muslim).

Într-un minut, puteți spune toate aceste cuvinte de peste 18 ori. Aceste cuvinte sunt cele mai îndrăgite cuvinte  lui Allah, cele mai bune cuvinte, și  cântăresc foarte mult în balanta faptelor bune, așa cum a fost relatat în hadeeth saheeh.

 1. Într-un minut puteți spune: Laa hawla wa laa quwwata illa Billaah (nu există nici o forta și nici o putere, cu excepția lui Allah) mai mult de 40 de ori. Aceasta este una dintre comorile Paradisului, așa cum a fost relatat de al-Bukhaari și Muslim. Ele reprezintă un mijloc de a face față dificultăților și de a atinge obiective minunate.

 2. Într-un minut, puteți spune Laa ilaaha ill-Allaah aproximativ 50 de ori. Acesta este cel mai maret cuvânt, deoarece este cuvântul Tawheed-ului, cuvântul bun, cuvântul care stă ferm. Dacă acestea sunt ultimele cuvinte ale unei persoane, el va intra în Paradis și există și alte relatari care indică cât de marete sunt aceste cuvinte.

 3. Într-un minut, puteți spune Subhaan Allah wa bi hamdih, ‘adada khalqihi, wa ridaa nafsihi, wazinata’ arshihi, wa midaada kalimaatihi (Gloria și Lauda fie lui Allah, cât și numărul creației Sale, atat de mult cât Îl multumeste pe El, la fel de mult ca si greutatea Tronului Său și la fel de mult ca și cerneala cuvintelor Sale) de peste 15 ori. Aceste cuvinte aduc de mult mai multe ori răsplata in comparatie cu alte forme de tasbeeh și dhikr, așa cum a fost raportat în hadeeth saheeh de la Profet (sall Allahu aleihi wa sallam).

 4. Într-un minut puteți cere iertarea lui Allah de mai mult de 100 de ori spunând: Astaghfir-Allah (caut iertarea lui Allah). Virtuțile căutării iertării nu sunt nici un secret, căci acesta este mijlocul de a obține iertarea și a intra în Paradis și este mijlocul de a obtine o viață bună, de a-ti crește puterea, de a evita dezastrele, de a face lucrurile mai ușoare, de a aduce ploaia și de a spori bogăția și copii.

 5. Într-un minut poți să-ți motivezi inima să-i mulțumești lui Allah, să-L iubești, să te temi de El, să-ti pui speranța în El, și să călătorești prin etapele uboodiyyah (totală înrobire față de Allah). Ați putea face acest lucru atunci când vă culcați pe pat sau mergeți pe stradă.

 6. Poți recita orice du’aa din cărțile de du’aa, într-un minut.

Acestea sunt unele dintre multe alte fapte bune pe care le putem face intr-un minut sau in mai multe, la noi acasa sau in afara ei, pentru noi sau pentru ceilati.

Maximizarea unui minut vă poate motiva să profitați la maximum de alte perioade care altfel ar putea fi risipite.
Aceste acțiuni sunt, de asemenea, printre cele mai bune mijloace prin care puteti  obține fericirea, care va pot aduce ușurare și bucurie și de  înlăturare a stresului și anxietatii.

Fie ca Allah să ne ajute să facem ceea ce El iubește și ceea ce Îl multumeste pe El.

Sall Allahu ala Muhammad, sall Allahu aleihi wa sallam!

[Inspirat din broșura „Cel mai bun mod de a profita la maximum de un minut” de către dr. Muhammad ibn Ibraaheem al-Hamad]

Notă: Rețineți că majoritatea acestor acțiuni nu vă vor costa nimic; ele nu au nevoie de tahaarah (puritate) și nu cer mult efort. Dimpotrivă, poți să le faci în timp ce te plimbi, în mașină, stand  în picioare sau  așezat, etc.

CITESTE:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/06/16/tu-stii-cu-ce-poti-cumpara-viata-eterna/

COPYRIGHT : ISLAMUL PACEA ETERNA

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2018.

URMARIȚI ISLAMUL PACEA ETERNA:

PE PAGINA DE FACEBOOK (LIKE PAGE):

https://www.facebook.com/IslamulPaceaEterna/?ref=aymt_homepage_panel

PE GRUP:

https://www.facebook.com/groups/501221379946302/

INSTALEAZA APLICATIA PENTRU ANDROID SI IOS:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/nou-aplicatia-islamul-pacea-eterna/

ABONEAZA-TE PRIN E-MAIL:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/

CE PLANTAM IN JENNAH (PARADIS)

STEPS

CE PLANTAM IN JENNAH

Bismillahi wa Alhamdulillahi wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

Unul dintre cele mai remarcabile lucruri ce au legatura cu Jennah este acela ca, credinciosul mosteneste ceea ce a plantat in Dunya (viata lumeasca).

Cand Profetul salAllahu aleihi wa sallam s-a urcat la ceruri in timpul Calatoriei Nocture (Al-Isra Al-Miraj), l-a intalnit pe Ibrahim aleihi salam care a spus:

“Bine ai venit Profet drept si fiul meu drept!” Apoi a spus:”Muhammad, transmite salutul meu (salam) comunitatii tale si spune-le lor ca Paradisul are Pamant sanatos si pur si apa dulce. El este un pamant neplantat si rasadurile lui sunt: SubhanAllah, Alhamdulillah, La ilaha illAllah, Allahu Akbar [iar intr-o alta relatare: si La Hawla wa la quwwata illa billah], asa ca, porunceste-le lor (Ummei tale) sa planteze multe seminte.”[Tirmidhi]

Aceasta arata importanta Dzikr si pomenirea constanta a lui Allah.
Intr-un hadis autentic, Profetul salAllahu aleihi wa sallam i-a spus lui Abū Mūsā al-Ashʿarī:
“Sa te indrum catre un cuvant care este unul dintre comorile Paradisului?” El a raspuns afirmativ. Atunci Profetul salAllahu aleihi wa sallam a spus: La hawla wa la quwwata illa billah”.[Bukhāri &Muslim]

Intr-o alta relatare, Mesagerul lui Allah salAllahu aleihi wasallam a spus:”Cele mai bune cuvinte in fata lui Allah sunt patru: SubḥānAllāh, al-Ḥamdulillāh, Lā ilāha illAllāh, Allāhu Akbar…”
[Muslim]

Ganditi-va ca Paradisul este imens, si chiar si ultimei persoane care va intra in el dupa ce va fi purifcat in Iad, i se va darui echivalentul a de zece ori fata de tot ce se afla pe Pamant [Muslim].

Asadar, sa ne ocupam cu plantarea locului nostru din Jennah cu Dzikr (pomenirea lui) Allah!

<..celor care-L pomenesc pe Allah mereu si acelora (dintre femei) care-L pomenesc, Allah le-a pregatit iertare si rasplata mare.”> Coran 33:35

Si fie ca Allah Subhanahu Wa Ta’ala sa ne daruiasca Jannatul Firdaws!
La hawla wa la quwwata illa billah! Ameen! Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!
Sal Allahu ala Muhammad, Sal Allahu aleihi wa sallam!

CezarinaS.

TOGETHER FOR ETERNAL PEACE!

Islamul Pacea Eterna

ESTE ESENTIAL SA MISCAM BUZELE ATUNCI CAND RECITAM CORANUL SAU FACEM DZIKR?

 

PICTURE

 

ESTE ESENTIAL SA MISCAM BUZELE ATUNCI CAND RECITAM CORANUL SAU FACEM DZIKR?

BISMILLAH

Lauda lui Allah, Stapanul Tuturor Lumilor!

Pomenirea lui Allah (dzikr) este una dintre cele mai nobile fapte pe care le poate face un Musulman. Dzikr nu este numai o actiune verbala, ci putem sa-L pomenim pe Allah in inimile noastre, cu buzele noastre sau prin actiuni fizice.

Shaykh ‘Abd al-Rahmaan ibn Sa’di (Allaah sa aiba mila de el) a spus:
Expresia dhikr Allaah (pomenirea lui Allaah) include orice lucru prin mijlocul caruia o persoana se poate apropia de Allah, cum ar fi credinta (‘aqeedah), ganduri, fapte ale inimii, actiuni fizice, laudarea lui Allah, a invata si a preda stiinta benefica, samd. Toate acestea reprezinta pomenirea lui Allah. [Al-Riyaadh al-Nadrah, p. 245]

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen a declarat:
Pomenirea lui Allah (dhikr) poate fi in inima, cu limba sau in actiuni fizice. Principiul de baza este pomenirea in inima, asa cum Profetul sallAllahu aleihi wa salam a spus:”In corp este o bucata de carne, care daca este sanatoasa, atunci intregul corp este sanatos, iar daca este stricata, atunci intreg corpul este stricat. Si aceasta este inima.” [Bukhaari & Muslim]

Ceea ce conteaza este pomenirea in inima, deoarece Allah ne spune:
“..si nu te supune aceluia caruia i-am facut inima nepasatoare fata de pomenirea Noastra, care urmeaza poftei sale si ale carui fapte sunt in desert.” [18:28]

Pomenirea lui Allah cu limba noastra sau prin actiuni fizice, fara sa-L pomenim pe El in inima noastra este o greseala serioasa; este asemanatoare cu trupul care este lipsit de suflet.
A-L pomeni pe Allah in inima, inseamna sa te gandesti la semnele lui Allah, sa-L iubesti pe El, sa-L venerezi pe El, sa te intorci cu cainta catre El, sa te temi de El, sa-ti pui increderea in El, si alte actiuni ale inimii.
Pomenirea lui Allah cu limba inseamna sa rostesti toate cuvintele care te vor aduce mai aproape de Allah, iar dintre toate, spune:”LAA ILAAHA ILL ALLAH”.

Pomenirea lui Allah prin fapte, inseamna orice fapta care te poate aduce mai apropape de Allah, cum ar fi statul si plecaciunea si prosternarea din timpul Rugaciunii, straduinta pe Calea lui Allah, plata zakatului, etc.Toate acestea fac parte din pomenirea lui Allah, pentru ca atunci cand facem asta, noi ne supunem lui Allah.

Recita ceea ce ti s-a revelat in Carte(Coranul) si implineste Rugaciunea [As-Salat]. Rugaciunea impiedica de la Al-Fahsha (pacate grave de orice fel, legaturi intime ilegale) si de la Al-Munkar (politeism, necredinta, ceea ce este oprit). Iar pomenirile (lauda) lui Allah (pentru voi) sunt lucru si mai mare (decat pomenirea lui Allah de catre voi in Rugaciuni), iar Allah stie ce faceti voi!”29:45

Abu Al-Aliyah a comentat versetul:
Rugaciunea (As-Salat) are trei atribute, iar Rugaciunea care nu contine nici una dintre aceste atribute nu este o Rugaciune adevarata. Ele sunt:

1) sa fie in totalitate si sincer de dragul lui Allah Singur (Ikhlas);

2) teama de Allah si pomenirea lui Allah. Ikhlas te determina sa faci fapte bune, iar teama te impiedica de la implinirea de fapte rele;

3) pomenirea lui Allah este Coranul care contine porunci si interdictii.

Ibn Awn Al-Ansari a spus:”Cand faci Rugaciunea, faci o fapta buna, care te impiedica de la pacatele imorale si fapte rele, iar ceea ce faci este parte din pomenirea lui Allah care este mai mare.

In ce priveste adzkaar care este rostit cu limba, cum ar fi recitarea Coranului, rostirea Tasbeeh (SubhanAllah), Tahmeed (Alhamdulillah), Tahleel (Laa Ilaha ill Allah), Takbir (Allahu Akbar), si toate pomenirile de dimineata si seara, sau cand mergem la culcare, cand iesim/intram in casa, samd, este esential sa ne miscam limba (automat si buzele).Nu va fi luat in considerare ca le-am rostit, daca nu ne miscam limba.

Ibn Rushd a relatat in al-Bayaan wa’l-Tahseel (1/490) ca Imam Malik (Allah sa aiba mila de el) a fost intrebat despre o persoana care recita atunci cand face Rugaciunea, dar nimeni nu poate sa-l auda, nici macar el insusi, si nu-si misca limba.
El a spus:”Aceasta nu este recitare, deoarece recitarea este cea in care se misca limba.”

Al-Kasaani a spus in Badaa’i’ al-Sanaa’i’ (4/118):
“Recitarea trebuie facuta numai prin miscarea limbii. Nu stiti ca daca cel care poate sa recite dar nu-si misca limba, rugaciunea lui nu este acceptata? La fel, cel care recita/citeste Coranul, nu se poate spune ca a recitat daca nu-si misca limba, ci mai degraba doar ca s-a uitat la el.
Acest lucru este indicat si de faptul ca, invatatii spun ca nu este permis pentru o persoana aflata in stare de junub sa recite Coranul cu limba sa, dar ei spun ca este permisibil sa se uite la Mus-haf (Coranul sub forma de carte) si sa recite Coranul in inima lui, fara sa-si miste limba. Acest lucru demonstreaza ca este o diferenta intre cele doua, si ca, a nu misca limba , nu poate fi socotita ca citire sau recitare. [al-Majmoo’, 1/187-189]

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen Allah sa aiba mila de el) a fost intrebat:’Este obligatoriu sa misti limba cand reciti Coranul in Rugaciune, sau este sufiecient sa reciti in inima ta?
El a raspuns:”Recitarea trebuie facuta prin miscarea limbii. Daca o persoana recita in inima lui cand face Rugaciunea, nu este suficient. In mod similar, aceeasi regula se aplica si in cazul tuturor pomenirilor (adhkaar), nu este suficient sa le recitam in inima, ci este esential sa ne miscam limba si buzele.
Majmoo’ Fataawa Ibn ‘Uthaymeen, 13/156

RECITAREA ADHKAR PENTRU CEL CARE SE AFLA IN STARE DE IMPURITATE RITUALA-JUNUB

Este permisibil pentru cel aflat in stare de Junub (impuritatea datorata relatiilor sexuale) sa faca Du’a, si sa-L pomeneasca pe Allah, incluzand pomenirile (adhkar) recomandate inainte de culcare.
Intr-un hadis relatat de Aisaha(radiyAllahu anha) se spune:” Mesagerul lui Allah, sallAllahu aleihi wa salam obisnuia sa-L pomeneasca pe Alah in toate situatiile.”[Muslim]
Unii dintre comentatorii acestui hadis au spus: Acest hadis precizeaza principiul de baza, care este pomenirea lui Allah in toate circumstantele, indiferent daca te afli in stare de impuritate minora sau majora.
Dhikr in forma de Tasbeeh, Tahleel, Takbeer si alte pomeniri similare sunt permise in toate situatiile, in acord cu consensul Musulmanilor.
Ceea ce este interzis, este Dzikr care consta in recitarea Coranului, un verset intreg sau mai mult, fie ca este recitat din Mus-haf sau recitat din memorie.Dar este mustahab (recomandat) pentru cel care se afla in Junub, sa-si spele partile intime si sa faca wudu’ (ablutiunea) cand doreste sa mearga la culcare (daca nu doreste sa faca baia completa imediat , ci vrea sa mai amane), deorece acest lucru este stipulat intr-un hadis relatat de Umar (radiyAllahu anhu), care a spus:

O, Mesager al lui Allah! Poate unul din noi sa doarma daca este in Junub?” El, sallAllahu aleihi wa slam a spus:”Da, daca face wudu’.” [Bukhari]

[ al-Sharh al-Mumti’ by Ibn ‘Uthaymeen, 1/288; Tawdeeh Ahkaam by al-Bassaam, 1/250; Fataawa Islamiyyah, 1/232]-Islam Q&A

Si Allah stie cel mai bine!

Pacea fie asupra voastra!

CezarinaS.

Islamul Pacea Eterna

 

♥ ALHAMDULILLAH ♥

large

Alhamdulillah!
Cea Mai Perfecta  Si Mai Minunata Lauda

BISMILLAH

Lauda lui Allah, Stapanul Tuturor Lumilor
Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!

Ca Musulmani, expresia “Alhamdulilah” اَلحَمْدُ لِله – este parte integranta a religiei noastre; am fost invatati sa o rostim, atat din Coran cat si din Sunah, si multi dintre noi o folosim in vocabularul nostru zilnic, ca sa nu mai amintim despre faptul ca o rostim de fiecare data cand recitam Surat Al-Fatiha.


Alhamdulillah” este o expresie extraordinara, cu un inteles adanc, care ar necesita pagini intregi de explicatii, insa in acest scurt articol, voi incerca sa sumarizez intelesul acestei fraze cuprinzatoare.
Din punct de vedere lingvistic, “Hamd” provine din “ha-meem-daal” si Hamd se foloseste atunci cand mentionam atributele (bune) ale unei persoane, atribute care sunt la nivelul perfectiunii.


Hamd’ este bazat pe “mahabbah” (iubire) si “ta’dheem” (onoare). ‘Hamd’ nu este o expresie “falsa”, menita ca sa multumeasca o persoana fara a avea semnificatie, ci’Hamd’ este intotdeauna adevarata.’Hamd’ implica admiratie, dragoste si amplifica lauda celui care este laudat (mahmood). ‘Hamd’ este o lauda sincera si adevarata, si este lauda pe care o merita cel care este laudat (mahmood). ‘Hamd’ mai include de asemenea, recunostinta si multumire.
Rostirea “Alhamdulillah”, implica lauda exclusiva si totala pentru Allah Singur. Cum facem acest lucru? Folosind ‘Al’ inainte de ‘hamd’, care inseamna ca, toata Lauda in toate timpurile este pentru Allah.
Li’ din ‘lillah’,(care inseamna- pentru Allah) implica limitarea, ceea ce inseamna ca , Singurul Care merita sa fie Laudat (hamd) este Allah.
Acum, avand aceasta definitie concreta in minte, ce inseamna cu adevarat “Alhamdulillah”?
Cea mai potrivita definitie ar fi:”Cea mai perfecta si cea mai minunata lauda este pentru Allah”. Noi spunem “Alhamdulillah” din dragoste si onoare, cu umilinta si in completa supunere si sincera recunostinta pentru Allah azza wa jal. Din Coran invatam ca “Alhamdulillah” va fi sfarsitul rugii credinciosilor in Jennah (Paradis):


Cu adevarat, cei care cred si savarsesc fapte bune, Domnul (Rabb) lor ii va calauzi prin credinta lor; pe sub ei vor curge rauri in Gradinile Placerii (Jennah). Ruga (Du’a) lor in ele va fi “Subhanaka Allahumma” (Glorie Tie, O, Allah), si “Salam” (Pace) va fi salutul lor (in Jennah), iar sfarsitul rugii lor va fi “Alhamdulillahi Rabbil-‘Alamin” (Lauda lui Allah, Stapanul Tuturor lumilor-oameni, jinni si tot ce exista).” Coran 10:9-10


Al-Hamdulillah” apare de 38 de ori in Coran. Cand o Sura incepe cu Hamd, implica si faptul ca, de cate ori incepem ceva (de exemplu o Khutbah-predica, o lectie) trebuie sa incepem cu “hamd”. Si de semenea, ne mai invata cum trebuie sa-L laudam pe Allah, rostind “Alhamdulillah”.
Unul dintre Numele lui Alah care coincide cu Hamd, este Al-Hameed. Allah Ta’ala este Al-Hameed-Cel mai demn de a fi Laudat.
Cum este Al-Hameed diferit de ‘mahmood’ (cel care este laudat)?

Mahmood este cel care este laudat numai cand este laudat de cineva. Hameed este Cel care intotdeauna merita sa fie laudat, indiferent daca El este laudat sau nu.
Asa ca, Allah Ta’ala este Cel mai demn de a fi Laudat, chiar daca Il laudam sau nu.
Allah este Al-Hameed in Sine, in Numele Sale, in Atributele Sale si in Actiunile Sale. El merita toata lauda si toata dragostea.
Din toata creatia, Profetul Muhammad-salAllahu aleihi wa sallam, a fost cel care l-a glorificat pe Allah cel mai mult si in cel mai complet mod. Allah ii va darui lui-sal Allahu aleihi wa sallam, steagul laudei in Ziua Invierii, iar el-salAllahu aleihi wa sallam, il va tine in mana sa, iar cei care l-au laudat pe Allah se vor aduna in spatele sau, iar cei care l-au laudat pe Allah cel mai mult, vor fi cel mai aproape de steag. Cei care l-au laudat pe Allah la bine si la greu si sunt rabdatori cu ceea ce Allah a hotarat pentru ei, vor avea o casa in Paradis care se numeste Casa Laudei.
Cand trebuie sa folosim “hamd”? Este indicat sa-L laudam pe Allah tot timpul, asa cum ne bucuram in permanenta de binecuvantarile Lui aparente sau ascunse, in religie sau in viata lumeasca. Allah merita lauda slujitorilor Sai intotdeauna, datorita Numelor si Atributelor Sale Perfecte.
Sunt doua tipuri de lauda: -lauda in sensul de shukr (multumire) pentru toate binecuvantarile lui Allah pentru slujitorii Sai
-lauda pentru ceea ce Allah merita, datorita Numelor si Atributelor Sale perfecte si nobile.
Cunoasterea cu adevarat a Numelor si Atributelor lui Allah, este cel mai bun, cel mai complet si mai maret fel de a-ti indeplini datoria de lauda pentru Allah.
Alhamdulillah”- o fraza atat de scurta, cu un inteles atat de adanc!

Cu Pace,

CezarinaS.

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA S, 2013-2014.

Islamul Pacea Eterna

DZIKR MARATHON(III)-RASPLATA PENTRU DZIKR

DZIKRR

DZIKR MARATHON(III)-RASPLATA PENTRU DZIKR

 

100 Tasbeeh-SUBHANALLAH are rasplata eliberarii a 100 de sclavi;100 Tahmeed-ALHAMDULILLAH are rasplata a 100 de cai dati pentru sadaqa(pomana);

100 Takbeer-ALLAHU AKBAR are rasplata a 100 de jertfe;

100 Tahleel- LAA ILAHA ILLALLAH umple ceea ce se afla intre cer si pamant;

[Ahmad 6/344; Silsihah Saheehah 3/303]

Tasbeeh, Takbeer si Tahleel, pentru fiecare dintre ele se scriu 20 de fapte bune si se sterg 20 de fapte rele; iar TahmeedALHAMDULILLAHI RABBIL ‘ALAMIN este echivalent cu 30 de fapte bune si se sterg 30 de fapte rele.[Ahmad 2/303; Mustadrak 1/512; Saheeh al Jaami’ 1718]

SUBHANALLAH  WAL HAMDULILLAH  WA LAA ILLAHA ILLALLAH  WALLAHU AKBAR  WA LAA HAWLA WA LAA QUWWATA ILLA BILLAH– sunt fapte bune nemuritoare(eterne); sunt mijloc de iertare a pacatelor chiar daca sunt atat de multe ca spuma marii(este vorba despre pacatele mici, pentru pacatele majore este necesara cainta sincera-Tawbah).[Tirmidhi 3460; Haakim 1/503; Sahih al Jaami’5636]

LAA HAWLA WA LAA QUWWATA ILLA BILLAH– este o comoara dintre comorile Paradisului; plante in Paradis; una dintre usile Paradisului; fapte bune eterne.[Bukhari 4205;Muslim 2704/44]+[Ahmad5/418; sahih ibn Hibbaan 821]+[Ahmad2/333]+[Ahmad 3/75;sahih ibn Hibbaan 840, si altii].

SUBHANALLAH x33 ori+ ALHAMDULILLAH x33 ori+ ALLAHU AKBAR x33 ori+

LAA ILLAHA ILLALAAH WAHDAHU LA SHARIKA LAH LAHUL MULK WA LAHUL HAMD WA HUWA ‘ALAA KULLI SHAY’N QADEER x1 data, rostite dupa fiecare Salah(Rugaciune), sunt mijloc de iertare a pacatelor chiar daca sunt atat de multe precum spuma marii.[Muslim597/146]  

SUNHANALLAH x33 ori+ ALHAMDULILLAH x33 ori+ ALLAHU AKBAR x34 ori-rostite inainte de culcare, mai bune decat a avea un servitor.[Authentic suplication p17]

Doua fapte care daca un Musulman se tine de ele va intra in Paradis:1)sa spuna SUBHANALLAH x10 ori, ALHAMDULILLAH x10 ori si ALLAHU AKBAR x10 ori dupa fiecare Salah(Rugaciune),in total150(30 x 5 Rugciuni zilnice) care echivaleaza cu 1500 de fapte bune in balanta; 2) sa spuna ALLAHU AKBAR x34 ori, ALHAMDULILLAH x33 ori si SUBHANALLAH x33 ori, in total 100 si care echivaleaza cu 1000 de fapte bune in balanta.[Abu Dawood 5065; Tirmidhi, Nisaa’I, Ibn Majah, Ahmad 2/205, Authentic Suplication p52]

Patru fraze care cantaresc mai greu decat daca ai ramane in locul de rugaciune de la Fajr pana la Duhaa pomenindu-L in tot acest timp pe Allah:

SUBHANALLAHI WA BIHAMDIHI ‘ADADA KHALQIHI -WA RIDAA NAFSIHI- WA ZINATA ‘ARSHIHI- WA MIDAADA KALIMATIHI x3 ori

(Fie ca Allah sa fie lipsit de orice imperfectiune de atatea ori cat numarul creatiei Sale, si al satisfactiei Sale, si cat greutatea Tronului Sau si cerneala folosita pentru Cuvintele Sale)[Muslim; Authentic Suplication p7]

LAA ILAHA ILLALLAH WAHDAHU LAA SHAREEKA LAH LAHUL MULK WA LAHUL HAMD WA HUWA ‘ALAA KULLI SHAY’N QADEER x 100 ori( Nu are nimeni drept de adorare in afara de Allah, a Lui este Stapanirea si Lui I se cuvine toata lauda si El este capabil de orice lucru)- are rasplata elibararii a 10 sclavi; 100 de fapte bune sunt inregistrate si 100 de fapte rele sunt sterse; protectie  fata de Shaytan in ziua respectiva pana seara; si nimeni nu va fi in stare sa faca fapte mai bune in afara de cel care spune de mai multe ori.[Bukhari 6403]

LAA ILAHA ILLALLAH WAHDAHU LAA SHAREEKA LAH LAHUL MULK WA LAHUL HAMD WA HUWA ‘ALAA KULLI SHAY’N QADEER x10 ori spuse dimineata echivaleaza cu rasplata eliberarii unui sclav dintre Bani Ismail; 10 fapte bune sunt inregistrate si 10 fapte rele sunt sterse; va fi ridicat in rang cu 10 trepte si va fi protejat de Shaytan pana seara, iar daca le vei spune seara vei avea aceeasi rasplata pana dimineata.[Abu Dawood 5077]

Cea mai buna Du’a este ALHADULILLAH si cea mai buna Dzikr este LAA ILAAHA ILLALLAH.[Tirmidhi 3383; Sahih al Jaami,1104]

Du’ a la intrarea in market:

LAA ILLAHA ILLALLAH WAHDAHU LAA SHAREEKA LAH LAHUL MULK WA LAHUL HAMD YUHYEE WA YUMEET WA HUWA HAYYUN LAA YAMOOT BIYADIHIL  KHAIR WA HUWA ‘ALAA KULLI SHAY’IN QADEER(Nimeni nu are drept de adorare in afara de Allah, fara parteneri, a Lui este Stapanirea si toata lauda I se cuvine Lui. El da viata si El cauzeaza moartea. El este Nepieritor. In Mana Sa se afla tot binele si El este capabil de orice lucru)- cine rosteste aceste fraze la intrarea in market(oricare loc pentru cumparaturi), Allah va scrie pentru cel care rosteste aceste fraze:UN MILION de fapte bune si Ii va sterge UN MILION de fapte rele si Il va ridica in rang cu UN MILION de nivele.[Tirmidhi 3383; Sahih al Jaami’ 1104]. SubhanAllah!!!

Nota: 1. Pentru a nu rata asa o imensa oportunitate, va sfatuiesc sa va scrieti aceasta dzikr pe o hartie sau pe telefon, sau cum este mai usor pentru voi, si nu uitati sa o rostiti intotdeauna cand mergeti la cumparaturi.2. valabil pentru toate du’a si dzikr: “oo” se citeste “u”; “ee” se citeste “i”.

Va urma, inshAllah!

In aceeasi categorie:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/08/12/dzikr-marathoni/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/08/15/rasplata-pentru-dzikrii/

 

Cu pace,

              Cezarina S.

LET’S WORK together FOR ETERNAL PEACE!

Islamul Pacea Eterna

DZIKR MARATHON(II)-RASPLATA PENTRU DZIKR

SUBHANALLAH

RASPLATA PENTRU DZIKR(II)

BISMILLAH 

-Cea mai buna pomenire este Coranul, fiecare litera va fi rasplatita de 10 ori[Tirmidhi2910;sahih al Jaami’4/340]

1000 de fapte bune sunt scrise si 1000 de fapte rele sunt sterse, pentru cine rosteste de 100 de ori: SUBHAANALLAH [Muslim 2698/37]

-Pacatele sunt sterse chiar si daca sunt atat de multe ca spuma marii, pentru cine rosteste de 100 de ori:                                  SUBHAANALLAH WA BIHAMDIHI [Muslim2691/28]

-Nimeni nu va veni in Ziua Judecatii cu ceva mai bun decat cineva care a rostit mai mult: SUBHAANALLAH WA BIHAMDIHI, de 100 de ori sau mai mult. [Muslim 2692/29]

-Un palmier va fi plantat in Paradis pentru cel care rosteste: SUBHAANALLAH WA BIHAMDIHI [Tirmidhi&Haakim-sahih64], sau intr-o alta relatare: SUBHAANALLAHIL ‘ADHEEM WA BIHAMDIHI [Tirmidhi&Haakim]

– 2 expresii usoare pentru limba, dar grele pe scala faptelor bune si iubite de catre Allah: SUBHAANALLAH WA BIHAMDIHI WA SUBHAANALLAHIL ‘ADHEEM.

-Umple scala: ALHAMDULILLAH si umple ceea ce este intre ceruri si pamant: SUBHAANALLAH WALHAMDULILLAH [Muslim 223;Nawawi 23]

SUBHAANALLAH WAL HAMDULILLAH WA LAA ILLAAHA ILLALLAH WALLAHU AKBAR reprezinta:

a)4 cele mai iubite expresii de catre Allah[Muslim 2137/12]

b)fiecare fraza este Sadaqa(pomana)[Muslim1006;Nawawi 25]

c)plante in Paradis[Tirmidhi59/3462]

d)cele mai iubite expresii pentru Profet-salAllahu aleihi wa sallam decat orice altceva peste care a rasarit soarele[ Muslim 2659]

e)pacatele dispar asa cum cad frunzele[Tirmidhi 3533;sahih al Jaami’1601]

f)nimeni nu este mai bun in fata lui Allah, decat un credincios caruia i s-a dat viata lunga in Islam si care inmulteste pomenirea lui Allah(takbeer, tasbeeh,tahleel, tahmeed).[Ahmad1/163;Nisaa’I 6/106–

g)te salveaza de Foc; cea mai dainuitoare fapta buna[Sahih al Jaami’3214]

h)nimic mai greu pe scala faptelor bune[ Sahih ibn Hibbaan 3/114 no.338]

ppp

Va urma, inshAllah!

LET’S WORK together FOR ETERNAL PEACE!

CLICK AICI PENTRU DZIKR MARATHON (I):

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/08/12/dzikr-marathoni/

Islamul Pacea Eterna