CÂT CÂNTĂREȘTE LA ILAHA ILLA-ALLAH

CÂT CÂNTĂREȘTE LA ILAHA ILLA-ALLAH

 

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

Abu Sa’id Al-Khudri (radi Allaahu anhu) a relatat că Mesagerul lui Allah (sallAllaahu allayhi wa sallam) a spus:
Musa (Moise)  aleihi salam a spus:” Rabbi (O, Domnul meu), învață-mă ceva prin care să pot să Te pomenesc  și cu care să Te invoc (in du’a)„.
Allah a răspuns: „Spune, O Musa, La ilaha ilIa-Allah (nimeni nu are drept de a fi adorat in afară de Allah)„.
Musa a spus:”Rabbi (O, Domnul meu), toți slujitorii tăi spun aceste cuvinte„.
Allah a spus: „O Musa, dacă cele șapte ceruri și tot ceea ce conțin, în afara de Mine (Ghairy*)și cele șapte pământuri de asemenea, ar fi fost toate puse într-o parte a unei balanțe și La ilaha ilIa-Allah ar fi pusă în cealaltă, aceasta din urmă ar cântari mai greu”.

[Acest hadeeth a fost relatat de Ibn Hibban, si Al-Hakim l-a declarat Sahih].

*Această expresie Ghairy este excepția de la ceea ce este în ceruri. Nu trebuie înțeleasă greșit cum că Allah este cuprins în ceruri sau pământ, deoarece El S-a descris în Coran drept Transcendent, Cel Înalt, Deasupra a toate,(în 2: 255, 20: 5, 25:59) și în multe locuri în Cartea Sa. Într-adevăr, afirmația este o altă dovadă că Allah nu poate fi considerat ca fiind parte din creație.

[Nota din Darusalam english publication]

Acest ḥadīth a fost înregistrat de Ibn Ḥib-bān, al-Ḥākim, an-Nasā’ī în al-Yawm wal-Laylah, aṭ-Tāabarānī în ad-Du’ā și al-Bayhaqī în al-Asmā waṣ-Ṣifāt. Al-Ḥākim a clasat-o ṣaḥīḥ și ah-Thahabī a tăcut despre aceasta, de obicei indicând aprobarea sa. În mod similar, Ibn Ḥajar la clasat pe ṣaḥīḥ în Fatḥ al-Bārī 11: 208, el are un lanț puțin diferit de naratori cu aṭ-Tabarānī și Abū Ya’la despre care Al-Haythamī a spus (al-Majma):” Este înregistrat de Abū Ya’la și oamenii săi sunt de încredere, dar printre ei există și o anumită slăbiciune. Abū Ḥātim l-a declarat slab, la fel ca ad-Dāraqutnī și alții, Ahmad a spus: „adadīths-urile lui sunt respinse”, a spus Nas-Āī, „respins”. Totuși, alții îl considerau de încredere ca Yahyā b. Ma’īn și în special, at-Tirmithī în cazul în care el raportează de la Abū al-Haytham (ca în cazul de față)! De asemenea, a fost citat pentru sprijinul lui  de Ibn Khuzaymah. Al-Albānī îl numește posesorul și autorul munākir (ḥadīsuri respinse), vezi al-Dā’īfah 1: 294 și 254. Al-Albānī l-a clasat ca slab în Da’īf al-Mawārid al-Zamān nr. 295, ca și Muqbil b. Hādī în al-Mustadrak nr. 1988.

Există totuși o înțelegere asupra unui ḥadīth autentic cu cuvinte diferite care dau mai multă semnificație contextului.

Abdullāh b. Amr b. al-As a relatat că Profetul (sallAllaahu allayhi wa sallam) a spus: „Când moartea l-a vizitat pe Profetul  lui Allah Nuh (Noe) aleihi sallam, a zis fiului său:”Iti voi spune dorinta. Iti poruncesc două lucruri și iti interzic două lucruri: Iti poruncesc Lā ilāha illa Allāh. Desigur, dacă cele șapte ceruri și cele șapte pământuri ar fi fost așezate pe o parte a balantei și Lā ilāha illa Allāh ar fi fost așezată pe cealaltă parte a balantei, ele  ar inclina către Lā ilāha illa Allah ... »

Acest ḥadīth a fost înregistrat de al -Bukhaaree în al-Adab al-Mufrad, Ahmad, al-Bayhaqī în al-Asmā și, de asemenea de aṭ-Tabarānī conform lui al-Haythamī care a spus:” Acest isnād (lant) este ṣaḥīḥ. Al-Albānī l-a inclus în as- Ṣahīhah Nr. 134 și Shaykh Muqbil b. Hādī a inclus ḥadīthul lui Ahhmad în Ṣaḥīḥ al-Musnad minma Laysa fī aṣ-Ṣaḥīḥayn v. 1 p.544 și a spus: „Acest ḥadīth este ṣaḥīḥ.”

[Nota preluata din English Publication of “Explanation of Kitab at-Tawheed” de Imam as-Sa’di]

(Preluat din ‘Kitab-ut-Tawheed- Dawud Burbank)

Să ne rugăm lui Allah să ne ajute să traim in conformitate cu La ilaha illa Allah in timpul acestei vieti pentru a putea fi dintre cei ale căror ultime cuvinte să fie La ilaha illa Allah!

 

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/03/07/este-credinta-in-allah-suficienta-pe-a-te-numi-un-credincios/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/02/15/la-ilaha-illa-allah-cheia-catre-paradis/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/09/18/credinta-allah-si-importanta-laa-ilaha-ill-allah/

TOATE ARTICOLELE DIN CATEGORIA TAWHEED vs. SHIRK:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/category/tauhid-vs-shirk/

DZIKR MARATHON(III)-RASPLATA PENTRU DZIKR

DZIKRR

DZIKR MARATHON(III)-RASPLATA PENTRU DZIKR

 

100 Tasbeeh-SUBHANALLAH are rasplata eliberarii a 100 de sclavi;100 Tahmeed-ALHAMDULILLAH are rasplata a 100 de cai dati pentru sadaqa(pomana);

100 Takbeer-ALLAHU AKBAR are rasplata a 100 de jertfe;

100 Tahleel- LAA ILAHA ILLALLAH umple ceea ce se afla intre cer si pamant;

[Ahmad 6/344; Silsihah Saheehah 3/303]

Tasbeeh, Takbeer si Tahleel, pentru fiecare dintre ele se scriu 20 de fapte bune si se sterg 20 de fapte rele; iar TahmeedALHAMDULILLAHI RABBIL ‘ALAMIN este echivalent cu 30 de fapte bune si se sterg 30 de fapte rele.[Ahmad 2/303; Mustadrak 1/512; Saheeh al Jaami’ 1718]

SUBHANALLAH  WAL HAMDULILLAH  WA LAA ILLAHA ILLALLAH  WALLAHU AKBAR  WA LAA HAWLA WA LAA QUWWATA ILLA BILLAH– sunt fapte bune nemuritoare(eterne); sunt mijloc de iertare a pacatelor chiar daca sunt atat de multe ca spuma marii(este vorba despre pacatele mici, pentru pacatele majore este necesara cainta sincera-Tawbah).[Tirmidhi 3460; Haakim 1/503; Sahih al Jaami’5636]

LAA HAWLA WA LAA QUWWATA ILLA BILLAH– este o comoara dintre comorile Paradisului; plante in Paradis; una dintre usile Paradisului; fapte bune eterne.[Bukhari 4205;Muslim 2704/44]+[Ahmad5/418; sahih ibn Hibbaan 821]+[Ahmad2/333]+[Ahmad 3/75;sahih ibn Hibbaan 840, si altii].

SUBHANALLAH x33 ori+ ALHAMDULILLAH x33 ori+ ALLAHU AKBAR x33 ori+

LAA ILLAHA ILLALAAH WAHDAHU LA SHARIKA LAH LAHUL MULK WA LAHUL HAMD WA HUWA ‘ALAA KULLI SHAY’N QADEER x1 data, rostite dupa fiecare Salah(Rugaciune), sunt mijloc de iertare a pacatelor chiar daca sunt atat de multe precum spuma marii.[Muslim597/146]  

SUNHANALLAH x33 ori+ ALHAMDULILLAH x33 ori+ ALLAHU AKBAR x34 ori-rostite inainte de culcare, mai bune decat a avea un servitor.[Authentic suplication p17]

Doua fapte care daca un Musulman se tine de ele va intra in Paradis:1)sa spuna SUBHANALLAH x10 ori, ALHAMDULILLAH x10 ori si ALLAHU AKBAR x10 ori dupa fiecare Salah(Rugaciune),in total150(30 x 5 Rugciuni zilnice) care echivaleaza cu 1500 de fapte bune in balanta; 2) sa spuna ALLAHU AKBAR x34 ori, ALHAMDULILLAH x33 ori si SUBHANALLAH x33 ori, in total 100 si care echivaleaza cu 1000 de fapte bune in balanta.[Abu Dawood 5065; Tirmidhi, Nisaa’I, Ibn Majah, Ahmad 2/205, Authentic Suplication p52]

Patru fraze care cantaresc mai greu decat daca ai ramane in locul de rugaciune de la Fajr pana la Duhaa pomenindu-L in tot acest timp pe Allah:

SUBHANALLAHI WA BIHAMDIHI ‘ADADA KHALQIHI -WA RIDAA NAFSIHI- WA ZINATA ‘ARSHIHI- WA MIDAADA KALIMATIHI x3 ori

(Fie ca Allah sa fie lipsit de orice imperfectiune de atatea ori cat numarul creatiei Sale, si al satisfactiei Sale, si cat greutatea Tronului Sau si cerneala folosita pentru Cuvintele Sale)[Muslim; Authentic Suplication p7]

LAA ILAHA ILLALLAH WAHDAHU LAA SHAREEKA LAH LAHUL MULK WA LAHUL HAMD WA HUWA ‘ALAA KULLI SHAY’N QADEER x 100 ori( Nu are nimeni drept de adorare in afara de Allah, a Lui este Stapanirea si Lui I se cuvine toata lauda si El este capabil de orice lucru)- are rasplata elibararii a 10 sclavi; 100 de fapte bune sunt inregistrate si 100 de fapte rele sunt sterse; protectie  fata de Shaytan in ziua respectiva pana seara; si nimeni nu va fi in stare sa faca fapte mai bune in afara de cel care spune de mai multe ori.[Bukhari 6403]

LAA ILAHA ILLALLAH WAHDAHU LAA SHAREEKA LAH LAHUL MULK WA LAHUL HAMD WA HUWA ‘ALAA KULLI SHAY’N QADEER x10 ori spuse dimineata echivaleaza cu rasplata eliberarii unui sclav dintre Bani Ismail; 10 fapte bune sunt inregistrate si 10 fapte rele sunt sterse; va fi ridicat in rang cu 10 trepte si va fi protejat de Shaytan pana seara, iar daca le vei spune seara vei avea aceeasi rasplata pana dimineata.[Abu Dawood 5077]

Cea mai buna Du’a este ALHADULILLAH si cea mai buna Dzikr este LAA ILAAHA ILLALLAH.[Tirmidhi 3383; Sahih al Jaami,1104]

Du’ a la intrarea in market:

LAA ILLAHA ILLALLAH WAHDAHU LAA SHAREEKA LAH LAHUL MULK WA LAHUL HAMD YUHYEE WA YUMEET WA HUWA HAYYUN LAA YAMOOT BIYADIHIL  KHAIR WA HUWA ‘ALAA KULLI SHAY’IN QADEER(Nimeni nu are drept de adorare in afara de Allah, fara parteneri, a Lui este Stapanirea si toata lauda I se cuvine Lui. El da viata si El cauzeaza moartea. El este Nepieritor. In Mana Sa se afla tot binele si El este capabil de orice lucru)- cine rosteste aceste fraze la intrarea in market(oricare loc pentru cumparaturi), Allah va scrie pentru cel care rosteste aceste fraze:UN MILION de fapte bune si Ii va sterge UN MILION de fapte rele si Il va ridica in rang cu UN MILION de nivele.[Tirmidhi 3383; Sahih al Jaami’ 1104]. SubhanAllah!!!

Nota: 1. Pentru a nu rata asa o imensa oportunitate, va sfatuiesc sa va scrieti aceasta dzikr pe o hartie sau pe telefon, sau cum este mai usor pentru voi, si nu uitati sa o rostiti intotdeauna cand mergeti la cumparaturi.2. valabil pentru toate du’a si dzikr: “oo” se citeste “u”; “ee” se citeste “i”.

Va urma, inshAllah!

In aceeasi categorie:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/08/12/dzikr-marathoni/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/08/15/rasplata-pentru-dzikrii/

 

Cu pace,

              Cezarina S.

LET’S WORK together FOR ETERNAL PEACE!

Islamul Pacea Eterna

DZIKR MARATHON(II)-RASPLATA PENTRU DZIKR

SUBHANALLAH

RASPLATA PENTRU DZIKR(II)

BISMILLAH 

-Cea mai buna pomenire este Coranul, fiecare litera va fi rasplatita de 10 ori[Tirmidhi2910;sahih al Jaami’4/340]

1000 de fapte bune sunt scrise si 1000 de fapte rele sunt sterse, pentru cine rosteste de 100 de ori: SUBHAANALLAH [Muslim 2698/37]

-Pacatele sunt sterse chiar si daca sunt atat de multe ca spuma marii, pentru cine rosteste de 100 de ori:                                  SUBHAANALLAH WA BIHAMDIHI [Muslim2691/28]

-Nimeni nu va veni in Ziua Judecatii cu ceva mai bun decat cineva care a rostit mai mult: SUBHAANALLAH WA BIHAMDIHI, de 100 de ori sau mai mult. [Muslim 2692/29]

-Un palmier va fi plantat in Paradis pentru cel care rosteste: SUBHAANALLAH WA BIHAMDIHI [Tirmidhi&Haakim-sahih64], sau intr-o alta relatare: SUBHAANALLAHIL ‘ADHEEM WA BIHAMDIHI [Tirmidhi&Haakim]

– 2 expresii usoare pentru limba, dar grele pe scala faptelor bune si iubite de catre Allah: SUBHAANALLAH WA BIHAMDIHI WA SUBHAANALLAHIL ‘ADHEEM.

-Umple scala: ALHAMDULILLAH si umple ceea ce este intre ceruri si pamant: SUBHAANALLAH WALHAMDULILLAH [Muslim 223;Nawawi 23]

SUBHAANALLAH WAL HAMDULILLAH WA LAA ILLAAHA ILLALLAH WALLAHU AKBAR reprezinta:

a)4 cele mai iubite expresii de catre Allah[Muslim 2137/12]

b)fiecare fraza este Sadaqa(pomana)[Muslim1006;Nawawi 25]

c)plante in Paradis[Tirmidhi59/3462]

d)cele mai iubite expresii pentru Profet-salAllahu aleihi wa sallam decat orice altceva peste care a rasarit soarele[ Muslim 2659]

e)pacatele dispar asa cum cad frunzele[Tirmidhi 3533;sahih al Jaami’1601]

f)nimeni nu este mai bun in fata lui Allah, decat un credincios caruia i s-a dat viata lunga in Islam si care inmulteste pomenirea lui Allah(takbeer, tasbeeh,tahleel, tahmeed).[Ahmad1/163;Nisaa’I 6/106–

g)te salveaza de Foc; cea mai dainuitoare fapta buna[Sahih al Jaami’3214]

h)nimic mai greu pe scala faptelor bune[ Sahih ibn Hibbaan 3/114 no.338]

ppp

Va urma, inshAllah!

LET’S WORK together FOR ETERNAL PEACE!

CLICK AICI PENTRU DZIKR MARATHON (I):

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/08/12/dzikr-marathoni/

Islamul Pacea Eterna

 

ESTE TIMPUL PENTRU…DZIKR (pomenirea lui Allah)

dzikr zikr

Dzikr- pomenirea lui allah

 

Trimisul lui Allah, salAllahu aleihi wa sallam a spus:

“Sunt doua declaratii care sunt usoare pentru limba (de rostit), dar cantaresc greu pe Scala si Ii sunt foarte dragi lui Allah: Subhan-Allahi wa bihamdihi, Subhan-Allahil-Azim( Slava lui Allah, si toata Lauda I se cuvine, si Allah este Cel mai Mare si  lipsit de imperfectiuni).[Bukhari&Muslim]

“Rostirea expresiilor: Subhan-Allah, Al-hamdu lillah, La ilaha illallah si Allahu Akbar, imi sunt mai dragi mie decat orice lucru peste care a rasarit soarele.”[Muslim]

“Oricine rosteste de 100 de ori intr-o zi: La ilaha illallahu, wahdahu la sharika lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu, wa Huwa ‘ala kulli sha’in Qadir (nu exista alta divinitate in afara de Allah, si care nu are partener. El este Suveran si a Lui este lauda si El este Omnipotent), va avea rasplata eliberarii a zece sclavi, 100 de fapte bune ii vor fi inregistrate in contul sau, 100 din pacatele sale vor fi sterse, si va fi in siguranta fata de rau in acea zi pana seara; si nimeni nu va face mai multe fapte bune decat el, in afara de cel care a recitat mai des.

Si cine spune:” Subhan-Allahi wa bihamdihi”,de 100 de ori pe zi, pacatele lui vor fi sterse chiar daca sunt ca spuma marii.”[Bukhari&Muslim](este vorba de pacatele minore si care nu au legatura cu drepturile oamenilor)

“Sa va spun care care sunt cuvintele cele mai iubite de Allah? Sunt:

“Subhan_Allahi wa bihamdihi”(Allah este lipsit de imperfectiune si Lui I se cuvine lauda).[Muslim]

“Pentru cel care spune: Subhan-Allahi wa bihamdihi– Slava lui Allah si Lui I se cuvine toata lauda-un palmier va fi sadit pentru el in Rai.”[Tirmidhi]

“Este careva dintre voi capabil sa faca 1000 de fapte bune? Unul dintre cei prezenti a spus: “Cum poate cineva sa faca 1000 de fapte bune intr-o zi?”

El, salAllahu aleihi wa sallam a spus:”Spunand:” Subhan Allah” de o suta de ori, 1000 de fapte bune vor fi inregistrate pentru el si 1000 de pacate ii vor fi sterse.” (Muslim)

“Cel mai bun mod dea-L  pomeni pe Allah este sa spui: “La ilaha illa Allah” (Tirmidhi)

“Sa nu te ghidez catre o comoara dintre comorile Paradisului.Recita:”La hawla wa la quwwata illa billah.” ( Nu este forta si putere decat in Allah) “  [Bukhari &Muslim]

Islamul Pacea Eterna