SEMNIFICAȚIA MULȚUMIRII LUI ALLAH!!!

SEMNIFICAȚIA MULȚUMIRII LUI ALLAH!!!

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

Care sunt cele mai bune moduri în care un Musulman poate să-i mulțumească lui Allah pentru toate binecuvântările pe care i le-a dat. Ce înseamnă cu adevărat să fii mulțumitor lui Allah?

În primul rând:

Mulțumirea sau recunoștința înseamnă bunătate reciprocă și laudarea celui care a făcut lucruri bune. Cel care merită cel mai mult mulțumiri și laudă din partea oamenilor este Allah Subhanahu wa ta’ala, datorită marilor favoruri și binecuvântări pe care le-a acordat robilor Săi atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere lumesc. Allah ne-a poruncit să-i mulțumim pentru acele binecuvântări și să nu le negăm. Allah ne spune:

Pomeniţi-Mă pe Mine (prin Rugaciune si glorificare) şi o să-Mi aduc aminte de voi! Şi să-Mi fiţi mulţumitori (pentru favorurile Mele asupra voastră care nu pot fi numărate), şi să nu fiţi fără credinţă (nemultumiţori) faţă de Mine!” [2:152] 

În al doilea rând:

Cei mai buni care au ascultat de această poruncă și au mulțumit Domnului lor până când au meritat să fie descriși ca shaakir și shakoor (mulțumitori) sunt Profeții și Mesagerii (binecuvântările și pacea lui Allah fie asupra lor).

Allah ne spune:

Avraam a fost un călăuzitor supus lui Allah (Allah il descrie ca o intreaga Ummah-un lider cu cele mai bune calitati), dreptcredincios (Haneef- care-L adora numai pe Allah Singur), şi nu a fost dintre Al-Mushrikoon (politeişti, idolatri, necredinciosi in Unicitatea lui Allah, si cei care Ii fac parteneri/asociati lui Allah); El a fost mulţumitor faţă de binefacerile Lui şi El (Allah) l-a ales şi l-a călăuzit pe drum drept (Monoteismul Islamic).” [16:120, 121]

În al treilea rând:

Allah a menționat câteva dintre binecuvântările pe care El le-a acordat robilor  Săi și le-a poruncit să fie recunoscători pentru ele și ne-a spus că puțini dintre robii Săi Îi sunt mulțumitori:

Allah spune:

O, voi cei care credeţi (In Unicitatea lui Allah- Monoteismul Islamic)! Mâncaţi din bunătăţile pe care vi le-am dăruit şi mulţumiţi lui Allah dacă numai pe El voi Îl adoraţi! [2:172] 

Noi v-am dat vouă putere pe acest pământ şi v-am dat pe el cele de trebuinţă pentru trai, dar numai puţini dintre voi aduceţi mulţumire.”[7:10] 

Şi printre semnele Sale sunt [acela că El] trimite vânturile de bine vestitoare, pentru ca să vă facă să gustaţi din îndurarea Sa şi pentru ca să plutească la porunca Sa corăbiile, pentru ca să căutaţi harul Său. Poate că voi veţi fi mulţumitori!” [30:46] 

Apoi Allah ne-a binecuvântat și ne-a iertat neajunsurile noastre in a-i mulțumi pentru aceste binecuvântări. El  ne spune:

Şi de aţi [vrea să] socotiţi binefacerile lui Allah, voi nu veţi izbuti să le număraţi. Allah este Iertător, Îndurător [Ghafur, Rahim].” [16:18] 

Musulmanul întotdeauna  Îl roagă pe Domnul său să-l ajute să-i mulțumească Lui, pentru că dacă nu ar fi fost ajutorul lui Allah pentru slujitorul Său, el nu ar fi putut să-i mulțumească. De aceea este prescris în Saheeh Sunnah (învățăturile profetice autentice) să ceară ajutor de la Allah pentru a-l ajuta să fie mulțumitor lui Allah.

A fost relatat de la Muadad ibn Jabal că Trimisul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam) i-a luat mâna și i-a spus: „O Muadad, [jur] pe Allah, te iubesc, pe Allah, te iubesc.” Apoi el (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus:”Te sfătuiesc, O Muadad, niciodată să nu incetezi să spui la sfarsitul fiecarei Rugăciuni (inainte de salam): Allahumma a‘inni ‘ala dhikrika wa shukrika wa husni ‘ibaadatika (O, Allah ajuta-mă  să Te pomenesc, sa-Ti mulțumesc și să Te ador/venerez în cel mai bun mod). [Relatat de Abu Dawood si al-Nasaa’i . 

Recunoștința pentru binecuvântări este cauza înmulţirii  lor, așa cum ne spune Allah:

“Şi (aminteste-ti) când Domnul vostru a vestit:„Dacă veţi fi mulţumitori, vă voi înmulţi [binefacerile Mele], iar de veţi fi nemulţumitori, pedeapsa Mea va fi aspră!” [14:7] 

În al patrulea rând:

Cum poate o persoană să-i mulțumească Domnului Său pentru marile Sale binecuvântări? Recunoștința lui trebuie să îndeplinească toate condițiile necesare, care sunt recunoștința inimii, recunoștința limbii și recunoștința facultăților fizice.

Ibn al-Qayyim (Allah să aibă milă de el) a spus:
Recunoștința poate fi în inimă, în supunere și umilință; pe limbă, în laudă și recunoaștere; și în facultățile fizice, prin ascultare și supunere.

[Madaarij al-Saalikeen (2/246)] 

Explicatia detaliată: 

1. Recunoștința inimii: ceea ce se înțelege este că inima simte valoarea binecuvântărilor pe care Allah le-a acordat slujitorului Său și recunoaște pe deplin că cel care a acordat aceste mari binecuvântări este numai Allah, fără niciun partener sau asociat. Allah spune:

 “Voi nu aveţi binefacere decât de la Allah (toate binecuvântările  și lucrurile bune pe care le aveți, sunt de la Allah).” [16:53]. 

Această confirmare nu este mustahabb (recomandată), ci este obligatorie!!! Cine atribuie aceste binecuvântări altcuiva decât Allah nu a crezut ( a comis necredintă).

Shaykh ‘Abd al-Rahman al-Sa’di (rhA) a spus:
Ceea ce ar trebui să facă omul este să atribuie binecuvântările lui Allah și să le recunoască pe deplin. Astfel el va atinge Tawheed-ul complet. Oricine neagă binecuvântările lui Allah în inima sau pe limba lui, este un kafir (necredincios) și nu are nimic de-a face cu islamul.

Oricine afirmă în inima lui că toate binecuvântările vin numai de la Allah, dar uneori, le atribuie verbal lui Allah și uneori și le  atribuie lui sau acțiunilor sale sau eforturilor altcuiva – așa cum se întâmplă pe buzele multor oameni – acesta este ceva ce necesită Tawbah (căintă) și nu trebuie să atribuie binecuvântarile  nimănui decât Creatorului său și trebuie să se străduiască să facă acest lucru pentru că, credința și Tawheed-ul nu pot fi obținute decât prin atribuirea de binecuvântări lui Allah (Singur).
Recunoștința care este capul credinței se bazează pe trei stâlpi: recunoașterea inimii  față de toate binecuvântările pe care Allah i le-a acordat lui și celorlalți și să vorbească despre ele, lăudându-L pe Allah pentru ele, și să le folosească pentru a se supune Celui care a dăruit binecuvântările și să-L adore pe El.

[Al-Qawl al-Sadeed fi Maqaasid al-Tawheed (p. 140)] 

Allah spune, descriind situația celui care neagă atribuirea binecuvântărilor lui Allah:

Ei recunosc binefacerea lui Allah şi apoi o tăgăduiesc (adorând pe altii alaturi de Allah), iar cei mai mulţi dintre ei sunt nerecredincioși  (negându-l pe Profetul Muhammad sall Allahu aleihi wa sallam).” [16:83]. 

Ibn Katheer (rahimahullah) a spus:”.. ei recunosc că Allah este Acela care le acordă acest lucru și El este Cel care le daruieste aceste favoruri, și cu toate acestea ei Îl neagă, și se închină  altora alaturi de El și le atribuie victoria și proviziile altora decât Lui.”

[Tafseer Ibn Katheer (4/592).]

2. În ceea ce privește recunoștința limbii, înseamnă a recunoaște verbal – după ce crede în inimă – că Cel care acordă binecuvântarea este într-adevăr Allah, păstrându- și limba ocupată cu lauda lui Allah, glorificat fie El.

Allah spune, explicând binecuvântările Sale asupra robului său Muhammad (sall Allahu aleihi wa sallam): „Nu te-a găsit pe tine sărman şi te-a făcut bogat (de sine stătător și cu mulțumire de sine)?” [93: 8]. Apoi El i-a reamintit în schimb:”Și proclamă harul Domnului tău (adică Profetia și toate celelalte haruri)” [al-Duha 93:11].

Ibn Katheer (rahimahullah) a spus:
„..adică, asa cum erai sărac și in nevoie, atunci Allah te-a făcut bogat și independent de mijloace, atunci vorbește despre binecuvântarea lui Allah care ți-a fost dată.”

[Tafseer Ibn Katheer (8/427).] 

A fost relatat că Anas ibn Malik a spus: Mesagerul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus:”Allah este mulțumit de o persoană care mănâncă niște mâncare și apoi Îl laudă pe El pentru ea, sau care bea ceva și apoi Îl laudă pe El pentru ea.”  [relatat de Muslim]

Abu’l-‘Abbas al-Qurtubi (rahimahullah) a spus: 

Lăudare aici înseamnă recunoștință și am văzut mai sus că lauda poate lua locul recunoștinței, dar recunoștința nu poate lua locul laudelor. Acest lucru indică faptul că recunoștința pentru binecuvântări – chiar dacă acestea sunt puține – este un mijloc de a atinge plăcerea lui Allah Subhanahu wa ta’ala, care este cea mai nobilă situație a oamenilor Paradisului.

Când oamenii Paradisului vor spune:”Tu ne-ai dat ceea ce n-ai dat nimănui dintre creațiile Tale„, Allah le va spune: „Să nu vă dau ceva mai bun decât asta?” Ei vor spune: „Ce este aceasta? Nu ne-ai luminat chipurile și ne-ai admis în Paradis și ne-ai salvat de Iad? „El va spune:”Vă voi dărui plăcerea/mulțumirea Mea și niciodată  nu  Mă voi mai supăra pe voi după aceea„.

Recunoștința  este un mijloc de a obtine acea mare onoare pentru ca implică recunoasterea Celui Mai Daruitor al binecuvantarilor si recunoasterea Lui Singur ca [si] Creator al acelor binecuvantari si Cel care le-a făcut să ajungă la destinatarul binecuvantarilor,  ca o onoare si favoare din partea Lui și [faptul] că destinatarul binecuvântării este sărac și are nevoie de aceste binecuvântari. Aceasta este o recunoaștere a drepturilor lui Allah și a datoriei și a nevoii slujitorului (de aceste binecuvântari) . Așa că Allah a făcut ca răsplata pentru această  recunostere să fie această mare onoare.

[Al-Mufhim lima ashkala min Talkhees Kitaab Muslim (7/60, 61).] 

De aceea, unii dintre salaf (predecesorii cei drepți) au spus: Oricine ascunde o binecuvântare, a negat-o, dar oricine o manifestă și o răspândește, a mulțumit pentru ea.

Ibn al-Qayyim a spus, comentând:
Aceasta se bazează pe cuvintele: „Când Allah dăruieste o binecuvântare unei persoane, El iubește ca efectul binecuvântării Sale să fie văzut pe robul Său”.

[Madaarij al-Saalikeen (2/246).] 

A fost relatat de la‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azeez (rahimahullah) ca a spus:”Amintiți-vă unii pe altora de binecuvântări, căci menționarea lor este recunoștință”.

3. Recunoștința facultăților fizice, înseamnă folosirea capacităților fizice ale omului pentru ascultarea lui Allah și supunerea față de Allah și retinerea de la comiterea de păcate și acte de nesupunere pe care Allah le-a interzis.

Allah spune:

.. “Lucraţi, voi neam al lui David, [după legea lui Allah], pentru a-I aduce mulţumire!”.. [34:13] 

A fost relatat că Aishah a spus: Când Mesagerul lui Allah (sall Allahu aleihi wa sallam) implinea Rugaciunea, el statea atât de mult încât picioarele lui se umflau. Aishah a spus: O, Messenger al lui Allah, faci asta când Allah ți-a iertat păcatele tale din trecut și din viitor? El (sall Allahu aleihi wa sallam) a spus: „O ‘Aishah, nu ar trebui să fiu un slujitor recunoscător?”  [relatat de al-Bukhari si Muslim] 

Ibn Battaal (rahimahullah) a spus:

Al-Tabari a spus: punctul corect de vedere este că recunoștința persoanei este afirmarea că aceasta este de la Allah și de la nimeni altul, iar afirmarea acestui fapt este o acțiune și este confirmată de fapte. În ceea ce privește afirmația contrară faptelor (adica faptele lui contrazic afirmarea), cel care face acest lucru nu merită să fie numit recunoscător deloc. Dar poate fi numită recunoștință a limbii…

[Sharh Saheeh al-Bukhaari] 

Ibn Rajab al-Hanbali (rahimahullah) a spus: 

Recunoștința este de două feluri (grade), dintre care una obligatorie, care este implinirea de fapte  obligatorii și evitarea lucrurilor haram (nepermise). Acest lucru este esențial și este suficient ca recunoștință pentru aceste binecuvântări.

Prin urmare, unul dintre salaf a spus:
„Recunoștința înseamnă a renunța la păcat”.
Și unul dintre ei a spus: „Recunoștința înseamnă să nu folosesti nicio binecuvântare pentru a ajuta pe cineva să nu-L asculte pe Allah”.

Abu Hazim al-Zahid a menționat recunoștința tuturor facultăților fizice: (înseamnă) abținerea de la păcat și folosirea lor pentru a ajuta pe cineva să facă acte de supunere. Apoi a spus: Cât despre cel care  mulțumește cu limba, dar nu mulțumește cu toate facultățile sale fizice, asemănarea lui este aceea a unui om care are o mantie și se apucă de marginea ei, dar nu o pune pe el, așa că nu este de nici un beneficiu pentru el împotriva frigului sau a căldurii, a zăpezii sau a ploii.

Cel de-al doilea grad de recunoștință este ceea ce este mustahabb, care este atunci când, după ce a făcut acțiuni obligatorii și a evitat lucrurile haram, o persoană face acte voluntare de adorare. Acesta este gradul celor care sunt și mai aproape de Allah.

[Jaami’ al-‘Uloom wa’l-Hukam (p. 245, 246)] 

CONCLUZIE:

Pentru a fi recunoscători Domnului vostru pentru binecuvântările pe care El vi le-a dat, trebuie să recunoașteți în inima voastră că dăruitorul acestor binecuvântări și Cel care este cel mai bun este Allah Subhanahu wa ta’ala, așa că venerați-L, atribuiți-le Lui și recunoașteți-le cu limba voastră,  mulțumiți-i Lui după ce vă treziți din somn pentru că v-a dat o nouă viață și după ce ați mâncat și ați băut pentru că v-a oferit vouă,  și așa mai departe cu fiecare binecuvântare pe care o aveti în viața voastra.

Voi mulțumiți cu facultățile voastre fizice prin faptul că nu le lăsați să vadă sau să audă niciun păcat sau rău, cum ar fi cântecul/muzica sau bârfa; nu umblați cu picioarele voastre catre locuri haram; nu folosiți mâinile pentru a comite rău, cum ar fi scrierea de lucruri Haram într-o relație cu femeile non-mahram (femeia cu care va este permisa căsătoria conform legii islamice) sau să scrieți contracte care sunt haram sau să faceți altceva haram.

Mulțumirile cu facultățile fizice pentru binecuvântări includ și folosirea lor pentru a asculta de Allah, prin citirea Coranului și a cărților de stiinta (islamica), ascultând lucruri benefice și utile și așa mai departe cu toate facultățile pe care ar trebui să le folosiți în diferite feluri de supunere  și adorare..

Amintiți-vă că recunoștința pentru binecuvântări este ea însăși  o binecuvântare pentru care trebuie să i se dea mulțumiri, pentru ca cineva să continue să se bucure de binecuvântările Domnului său, să-i mulțumească Domnului pentru aceste binecuvântări și să-L laude pe El  pentru că l-a ajutat să fie printre cei care mulțumesc.

Îi cerem lui Allah Subhanahu wa ta’ala  să ne ajute să facem ceea ce El iubește și ceea ce Îl mulțumește pe El!

Ameen, Ya Rabbil Alamin!

Allahumma salli wa sallim ‘alaa nabiyyinaa Muhammadin

CITESTE :

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/04/06/%e2%99%a5-alhamdulillah-%e2%99%a5-%e2%99%a5-%e2%99%a5/

 

 

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2018.

URMARIȚI ISLAMUL PACEA ETERNA:

PE PAGINA DE FACEBOOK (LIKE PAGE):

https://www.facebook.com/IslamulPaceaEterna/?ref=aymt_homepage_panel

PE GRUP:

https://www.facebook.com/groups/501221379946302/

INSTALEAZA APLICATIA PENTRU ANDROID SI IOS:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/nou-aplicatia-islamul-pacea-eterna/

ABONEAZA-TE PRIN E-MAIL:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/

 

CREDINCIOSUL (Mu’min) între TEAMĂ (al-Khawf) și SPERANȚĂ (Rajaa)

CREDINCIOSUL (Mu’min) între

TEAMĂ (al-Khawf) și SPERANȚĂ (Rajaa)

– Sharh as-Sunnah

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

Imaam Barbahaaree rahimahullaah  a spus:

‘Și să știți  că este potrivit ca slujitorul să aibă întotdeauna teamă și îngrijorare atâta timp cât rămâne în această lume pentru că nu știe în ce condiții va muri, ce final va avea, neștiind în ce stare Îl va întâlni pe Allah, Atotputernicul, Majestuosul, chiar dacă ar fi făcut toate faptele bune.

Și este potrivit ca un om care a păcătuit foarte mult în detrimentul sufletului său, să nu renunțe la nădejdea/speranța în Allah, PreaÎnaltul, la momentul morții. Mai degrabă, el ar trebui să aibă gânduri bune cu privire la Allah, temându-se de păcatele sale. Dacă Allah are milă de el, atunci aceasta face parte  din favoarea Lui și dacă El îl pedepsește, atunci este din cauza păcatelor sale.

Aceasta este o chestiune extraordinară și credinciosul (mu`min) ar trebui să combine al-khawf war-rajaa (frica și speranța) astfel încât, înfăptuind faptele sale, el să fie precedat de frică și de speranță.

Allah Preainaltul spune:

 “..Nu-şi pierde nădejdea în îndurarea lui Allah decât neamul de necredincioşi!”. (Surah-Yoosuf (12:87)

 “… Dar cine deznădăjduieşte în privinţa îndurării Domnului său, afară de cei rătăciţi?” (Suratul-Hijr (15:56)

Spune: “O, voi robii Mei, care aţi întrecut măsura în defavoarea voastră, nu deznădăjduiţi în privinţa îndurării lui Allah! Allah iartă toate păcatele. El este Iertător, Îndurător [Al-Ghafur, Ar-Rahim].”(Suratuz-Zumar (39:53)

Deci, el nu ar trebui să se teamă cu teamă excesivă, care ar putea sa-l faca să-si piarda nadejdea  în privinţa îndurării lui Allah Atotputernicul, căci aceasta este un tip de frică care este blamat. Și, de asemenea, ar trebui să aibă nădejde în Allah, Cel Atotputernic; totuși, speranța nu trebuie să-l facă să se simtă în siguranță de makr (complotul sau planul) lui Allah. Mai degrabă, ar trebui să se teamă de planul lui Allah.

Iar planul lui Allah Subhanahu wa ta’ala, este ceva ce i se potrivește Lui și face parte din perfecțiunea Lui. Nu este ca makr-ul (complotarea) ființelor create, deoarece makr (complot) în limbaj înseamnă sa te  străduiești în secret să provoci un rău altcuiva într-un mod ascuns, astfel încât el să nu știe (de complot). Asta înseamnă makr în limba arabă.

Deci, dacă aceasta se face pentru o cauză dreaptă, atunci este dreptate și aceasta este complotarea sau planificarea lui Allah, Perfectul și PreaÎnaltul, pentru că El se opune răufăcătorilor și face ca pedeapsa să vină asupra lor într-un mod în care ei nu percep și aceasta este dreptate de la El,  Cel Perfect. Așa că El este lăudat pentru asta, dar pentru cazul in care  dăunează altcuiva nu este pentru o cauză dreaptă si atunci este dhulm (opresiune) și nu este permis. Iar aceasta face parte din makr (complotarea) ființelor create, iar în ceea ce privește complotarea Creatorului, Celui Prea Înalt, atunci este ceva laudabil deoarece este dreptate și corectitudine din partea Lui, Cel Perfect și Cel PreaÎnalt. Deci, aceasta este diferența dintre cele două; între complotul lui Allah și complotarea ființelor create.

Allah Subhanahu wa ta’ala a spus:

Şi ei au viclenit, dar Allah a făcut ca planurile lor să nu izbutească, fiindcă Allah este cel mai bun dintre plănuitori!”  (Surah Aali `Imraan (3:54)

Acesta este un caz de recompensă pentru ei. Deci nu este o opresiune din partea Lui, El, Cel Perfect și Cel PreaÎnalt. Mai degrabă se întâmplă ca urmare a complotului lor. Ei au complotat și Allaah a complotat împotriva lor ca o pedeapsă pentru ei. Și aceasta este dreptate de la El,  Cel Perfect și Cel PreaÎnalt.

Și aceasta apare in hadeeth-ul:

Unul dintre voi poate să infaptuiasca faptele oamenilor Paradisului până când nu ramâne între el și Paradis, decat (lungimea unui) cot;  apoi ceea ce a fost scris îl depăşește și face faptele oamenilor Focului și, prin urmare, intră în el „.

Acesta este un exemplu a ceea ce Ibn al-Qayyim ( Allah să aibă milă de el) a încercat să scoată în evidență din relatarile  sahih care nu sunt înțelese în mod corespunzător.
Răspunsul este că aceasta se aplică celui care nu face fapte cu sinceritate și credință, mai degrabă el face fapte ale oamenilor Paradisului, așa cum apare numai în fața  oamenilor.

Și unul dintre voi poate să acționeze cu faptele  oamenilor Focului, până când nu mai ramâne între el și Foc, decât (lungimea unui) cot; apoi ceea ce a fost scris îl depăşește și acționează cu faptele oamenilor Paradisului și, prin urmare, intră în el.” [Relatat de al-Bukhaari (3,208) si (6,594) si Muslim (2,643) de la  `Abdullaah ibn Mas`ood radiyAllaahu `anhu.]

El intră în el pentru că a făcut faptele oamenilor Paradisului și a murit astfel. Prin urmare, nu se va intra in Foc , decât pe seama faptelor, si nu se nu va intra în Paradis decât din cauza faptelor săvârșite; iar faptele sunt în concordanță cu finalul lor.

Deci, o persoană nu trebuie să fie înșelată de propria sa neprihănire sau de corectitudinea lui și de aceea să se simta protejat de abatere/deviere. Câți credincioși și câți Musulmani și câți oameni de știință Allah nu i-a determinat să devieze atunci când  acte de nesupunere au provenit de la ei? Deci, o persoană nu ar trebui să se simtă în siguranță față de sine, nici să-și laude propriul sine. Deci, el nu ar trebui să se simtă în siguranță de la deviere și așa mai departe, amestecându-se cu oamenii răi, ascultându-i pe ei, cautând  după probleme și încercări (fitan). Nu ar trebui să se simtă în siguranță pentru el însuși.

Inimile slujitorilor sunt între două degete dintre degetele Celui Milostiv„. [Relatat de Muslim (2,654) din  hadeeth-ul lui  `Abdullaah Ibn `Amr radiyAllaahu `anhumaa.]

Asa cum Ibrahim, care este Khaleel Allah (prietenul lui Allah), alayhi ssalaam a facut o Du’a:

….şi fereşte-mă pe mine şi pe fiii mei să nu-i adorăm pe idoli! Doamne, ei i-au dus în rătăcire pe mulţi oameni..”.  (Surah Ibraaheem (14:35-36) 

Deci, o persoană nu ar trebui să se simtă în siguranță pentru el însuși de la a fi pus la incercare și de la a avea un final rău, chiar dacă el este dintre cei mai neprihăniți dintre oameni. Și nu ar trebui să dispere față de mila lui Allah chiar dacă este unul dintre cei mai răi dintre cei necredincioși dintre oameni, pentru că Allah îl poate favoriza cu căință, astfel încât el moare in Islam și, prin urmare, intră în Paradis. Pentru că atâta timp cât este încă în viață, atunci este deschis sa faca asta sau asta. Deci, faptele sunt în concordanță cu finalul lor.

Spusele sale „și ar trebui să aibă gânduri bune în privința lui Allah și să se teamă de păcatele sale„. El ar trebui să gândească bine in privinta lui Allah și nu să-și piardă nadejdea față  de mila lui Allah.

Și el trebuie să se teamă de păcatele sale„, adică să nu se spere cu o speranță care nu contine  teamă in ea. Mai degrabă ar trebui să se afle între frică și speranță.

Ei se întreceau în bine şi Ne chemau cu dorinţă/speranţă şi cu teamă şi erau evlavioşi faţă de Noi.” (Suratul-Anbiyaa· (21: 90)

Ei erau Profetii și ei se grăbeau să facă fapte bune, să-L adore și să-L invoce pe Allah, raghaban (cu speranță); însemnând speranța pentru răsplata Lui și cu rahaban (adică să se teamă de pedeapsa Lui). Deci, Profeții se aflau între frică și speranță; ei nu au luat un aspect și au lasat celălalt aspect. Ei nu au luat aspectul speranței și au lăsat în urmă aspectul fricii și nu au preluat aspectul fricii și au lăsat în urmă aspectul speranței.

Și slujitorul ar trebui să-și facă gânduri bune despre Allah, mai ales în momentul morții. Invatatii spun că, în timp ce persoana se află într-o stare de sănătate bună, el ar trebui să determine ca aspectul fricii să predomine ca o măsură de precauție, iar în momentul morții ar trebui să determine aspectul speranței să predomine. Pentru că în timpul vieții el este capabil să acționeze și să se căiască și să caute iertare, dar la punctul morții nu mai poate face nimic, și atunci ar trebui să dea prioritate aspectului speranței. Și, prin urmare, se arată în hadith:

Unul dintre voi nu ar trebui să moară decât dacă are gânduri bune în privința lui Allah, Cel Atotputernic, Majestuosul.”  [Relatat de Muslim (2,877) din  hadeeth-ul lui  `Abdullaah ibn `Amr radiyAllaahu `anhumaa.]

Spusele lui, „dacă Allah are milă de El, atunci este din favoarea Lui și dacă El îl pedepsește, atunci este datorat păcatului„. Aceasta este exact așa cum a Allah Preainaltul nu oferă fericire oamenilor si nici nu-i  pedepsește decat in functie de faptelor lor.

Allah Preainaltul spune:

Şi ei vor afla dinaintea lor tot ceea ce au săvârşit şi nu-l va nedreptăţi Domnul tău pe nici unul!” (Suratul-Kahf (18:49)’

[Ithaaful-Qaaree bit-Ta`leeqaat `alaa Sharhis-Sunnah]

În încheiere,

Anas ibn Maalik (ra) a spus:’Mesagerul lui Allah salAllahu aleihi waSallam a spus:”Cand Allah doreste bine pentru slujitorul Său, El îl foloseste.”
Ei au spus:”Cum îl foloseste El?”. El (salAllahu aleihi wa sallam) a raspuns:”El (Allah) îl calauzeste sa faca fapte bune inainte sa moara.” [Imam Ahmad, 11625; al-Tirmidhi, 2142; clasat ca sahih de al-Albaani in al-Silsilah al-Saheehah, 1334]

Mesagerul lui Allah salAllahu aleihi wa sallam a spus:”Cand Allah doreste bine pentru slujitorul Său, El îl îndulceste.” A fost întrebat:”Ce este aceasta îndulcire?” El (salAllahu aleihi wa sallam) a raspuns:”Allah îl calauzeste sa împlineasca fapte bune înainte sa moara, apoi El îi ia (sufletul) în timp ce se afla în aceasta stare.”
[Ahmad, 17330; clasat ca sahih de al-Albaani in al-Silsilah al-Saheehah, 1114]

Un sfârsit bun înseamna că o persoana a fost calauzita înainte sa moara sa se tina departe de ceea ce ar putea cauza Mânia lui Allah si sa se caiasca de pacate, si sa se concentreze pe acte de adorare si fapte bune, si apoi sa moara in acest stadiu.

Într-un hadis Qudsi (Sfânt), Allah Preaînaltul a spus:

Jur pe Maretia si pe Puterea Mea, voi strange in jurul robului meu, doua certitudini si voi lasa asupra lui doua lucruri infricosatoare. Daca se teme de mine in aceasta viata, va fi in siguranta in Ziua Judecatii; si daca se simte in siguranta in privinta Mea (nu se teme de Mine) in aceasta lume, il voi infricosa in Ziua Judecatii.” [clasat ca sahih de Al-Albani]

Fie ca Allah Subhanahu wa ta’ala sa ne calauzeasca sa împlinim faptele care vor obtine Multumirea Lui si sa ne îndulceasca astfel incat sa ne închiem aceasta viata în completa supunere!

Ameen, Ya Rabbil Alamin! Sall Allahu ala Nabyna Muhammad!

Pentru mai multe detalii legate de semnele unui sfârsit bun, citeste acest articol:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/03/23/drumul-catre-un-bun-sfarsit/

CHIAR TREBUIE SA CITITI SI ACEST ARTICOL! NEAPARAT!

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2017/02/04/sunt-asa-cum-slujitorul-meu-crede-ca-sunt/

ALTE ARTICOLE RELATIONATE:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/08/10/ultima-fapta-conteaza/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2017/04/16/o-dua-pe-care-ar-trebui-sa-o-recitam-foarte-frecvent1/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/09/16/dragostea-teama-si-sperantaa/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/06/24/taqwa-originea-oricarui-bine1/

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2013/06/14/taqwa-partea-1/

COPYRIGHT : ISLAMUL PACEA ETERNA

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2018.

*URMARIȚI ISLAMUL PACEA ETERNA*

*PE PAGINA DE FACEBOOK (LIKE PAGE):

https://www.facebook.com/IslamulPaceaEterna/?ref=aymt_homepage_panel

*PE GRUP:

https://www.facebook.com/groups/501221379946302/

*INSTALEAZA APLICATIA PENTRU ANDROID SI IOS:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/nou-aplicatia-islamul-pacea-eterna/

*ABONEAZA-TE PRIN E-MAIL:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/

PE CINE ALEGEM SA MULTUMIM?

please allah

PE CINE ALEGEM SA MULTUMIM?

 

Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu!

Rasul Allah (sal Allahu alaihi wa sallam) a spus:

”Cel care Îl nemultumeste pe Allah cautand  plăcerea oamenilor, Allah este nemultumit de el si acei oameni sunt de asemenea nemultumiti, pentru ca i-a multumit in pofida faptului ca el a câștigat nemulțumirea lui Allah. Si cel care Îl multumeste pe Allah, desi prin asta el îi nemulțumeste pe oameni, Allah este multumit de el, si de asemenea, acei oameni pe care i-a nemultumit pentru ca L-a multumit pe Allah, vor deveni multumiti de el. Allah îl face admirabil, iar discursul său și faptele (sale) le infrumuseteaza in ochii altora”. [Tabarani]

Acest hadith este discutat in contextual lucrurilor care sunt clar haram sau la limita. Este un hadith minunat care simplifica lucrurile extraordinar  pentru noi.

Este imposibil sa multumesti pe toata lumea si tot timpul. De fapt, este imposibil si sa multumesti o singura persoana tot timpul.

Allah Subhanahu wa Ta’ala ne spune ca in loc sa cautam in mod constant sa multumim o persoana sau alta, trebuie sa ne directionam toate eforturile pentru a-L multumi pe Allah, si El va avea grija de restul. De multe ori ne rusinam sa ne  supunem lui Allah, ne temem de repercursiuni la locul de munca sau in relatiile noastre cu apropiatii, rudele sau cu prietenii.

Acest hadith ne avertizeaza impotriva nesupunerii fața de Allah de dragul multumirii creatiei Sale. Pe termen lung, niciunul dintre acesti oameni nu va fi multumit de noi datorita nesupunerii noastre fața de Allah.

Cum putem sa-i multumim pe altii, in detrimentul nemultumirii Celui Care este Cel important si cu Care avem cea mai adanca si cea mai durabila relatie?

Daca toti oamenii sunt multumiti de noi, dar Allah nu este, ce am obtinut?

Iar daca Allah este multumit de noi si toti oamenii nu sunt multumiti, ce avem de pierdut?

Allah le-a promis dreptcredinciosilor si drepcredincioaselor Gradini pe sub care curg paraie, in care vor avea salas vesnic si camine bune in gradinile Edenului. Insa cea mai mare fericire este Multumirea lui Allah; aceasta este o izbanda nemarginita (succesul suprem, pentru ca placerile Paradisului sunt neinsemnate in comparatie cu Multumirea Divina deplina).” Coran 9:72

Asadar, pe cine alegem sa multumim?

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/05/03/daca-cautam-onoarea-in-altceva-decat-in-islam/

 

COPYRIGHT : ISLAMUL PACEAETERNA

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA S, 2014-2015.

CINEVA a INTREBAT:’CINE L-A CREAT pe ALLAH?’

Al-Khaliq-flower-black

CINEVA a INTREABAT:

’CINE L-A CREAT pe ALLAH?’

BISMILLAH

 

Bismillahi wa Alhamdulillahi wa salaatu wa salaamu ala Rasulillah!

Aceasta intrebare a fost pusa de cineva care se declara ateu si cu care am avut un dialog pe mai multe teme. Ce credeti? Are Islamul raspuns la aceasta intrebare?

Intrebarea in sine este absolut ilogica, si daca, de dragul argumentarii cineva ar putea admite ca alticineva l-a creat pe Allah (Astaghfirullah), atunci ar urma o alta intrebare si o alta la fel de ilogica si fara sens, si anume cine l-a creat pe creatorul Creatorului, dar pe creatorul creatorului Creatorului?? Si tot asa  la infinit! Aceasta este irational, imposibil si stupid si cerem adapost la Allah de Sheytan!

Toata creatia se intoarce la Creator care a creat toate lucrurile, vazute si nevazute, materializate si nematerializate, cu forma sau fara forma, palpabile sau nepalpabile. Exista un Singur Creator si orice altceva in afara de El este creatie. El este Intaiul (Al-Awal) si Ultimul (Al-Akhir), El este Cel Viu,Vesnicul (al-Hayyul Qyyum) si nimic si nimeni nu poate fi comparat cu Allah Sunhanahu wa ta’ala!

Coran 45:26

Spune:” Allah va da viata, apoi va da moarte, apoi va va aduna pe voi in Ziua Invierii! Nu este indoilala intru aceasta, insa cei mai multi oameni nu stiu.”

Coran 59:24

El este Allah: Fãcãtorul [Al-Khaliq], Creatorul [Al-Bari’], Dãtãtorul de chipuri [Al-Musawwir]. Ale Lui sunt numele cele mai frumoase. Pe El Îl laudã cele din ceruri si cele de pre pãmânt. El este Cel Puternic [si] Întelept [Al-‘Aziz, Al-Hakim].

Coran 40:64-65  

Allah este Cel care v-a dat vouã pãmântul, ca sã trãiti pe el si cerul, ca acoperis, si v-a dat vouã chip – si ce chip minunat v-a dat!-si v-a înzestrat pe voi cu lucruri bune. Acesta este Allah, Domnul vostru! Binecuvântat fie Allah, Stãpânul lumilor! El este Cel Vesnic Viu [Al-Hayy]. Nu existã altã divinitate afarã deEl, deci chemati-L pe El cu credintã curatã numai în El! Mãrire luiAllah, Stãpânul lumilor!

Coran 31:26.

Ale lui Allah sunt cele din ceruri si de pre pãmânt. Allah este Deajuns pentru Sine [si] Vrednic de Laudã [Al-Ghaniyy, Al-Hamid]!

In legatura cu intrebarea care face obiectul acestui articol, Profetul Muhammad salAllahu aleihi wa sallam ne-a invatat de unde vine si cum sa raspundem la ea.

S-a relatat in cele doua Sahih-uri (Al-Bukhari si Muslim) de la Abu Hurairah:

’Mesagerul lui Allah salAllahu aleihi wa sallam a spus:’Shaytan (Satana/Diavolul) vine la unul dintre voi, asa ca el spune:’Cine a creat asta?’, pana cand spune:’Cine l-a creat pe Domnul tau?”, asa ca atunci cand ajunge aici (la acest punct), atunci trebuie sa caute adapost la Allah (de Sheytan) si sa termine (cu astfel de ganduri).”

Abu Hurayrah (ra) a spus:”Mesagerul lui Allah salAllahu aleihi wa sallam) a spus:

”Oamenii vor continua sa puna intrebari pana cand cineva va spune:’Allah a creat Universul, dar cine l-a creat pe Allah?’ Oricine se va intalni cu asa ceva, sa spuna:’Amantu Billah (cred in Allah).” [Sahih Muslim]

Mesagerul lui Allah salAllahu aleihi wa salla, a spus:”Sheytan va veni la unul din voi si va spune:’Cine a creat cerurile? Cine a creat Pamantul?’ Ei vor spune:’Allah”- apoi a mentionat ceva similar (cu relatarea anterioara) si a adaugat:’Si in Mesagerii Sai”.[adica sa spuna la auzul intrebarii ‘cine l-a creat pe Allah?’, amantu billahi wa Rusulihi-  cred in Allah si in Mesagerii Sai]- sahih Muslim

Mesagerul lui Allah salAllahu aleihi wa sallam a spus:”Sheytan va veni la unul dintre voi si va spune:’Cine a creat asta si asta?’, pana-i va spune lui:’Cine l-a creat pe Domnul vostru?’. Cand va ajunge la acest stadiu, sa ceara adapost la Allah (sa spuna: A’oodhu Billaahi min ash-shaytaan ir-rajeem = cer adapost la Allah de Sheytan/Satana cel blestemat] si sa inceteze sa se mai gandeasca la asta.” [Sahih Muslim]

Tin sa mentionez ca sunt mai multe relatari asemanatoare. Important este sa vedem ce concluzii se pot trage din aceste relatari:

-De unde vin aceste intrebari? Raspuns: De la Sheytan/Satana.

-Cum trebuie sa reactionam?  Raspuns: Sa incetam sa ne mai gandim la aceste trucuri/soapte ale lui Sheytan ; sa spunem :”Amantu billahi wa Rusulihi (cred in Allah si in Mesagerii Sai); sa cerem adapost la Allah de Sheytan cel blestemat spunand:”A’oodhu Billaahi min ash-shaytaan ir-rajeem”.

S-a relatat de asemenea ca cel care este afectat de astfel de ganduri sa scuipe uscat in stanga sa si sa recite Surah al-Ikhlas (Qul Huwa Allaahu ahad..). [Islam q&a]

In legatura cu pre-existenta lui Allah, Profetul nostru salAllahu aleihi wa sallam a spus:”O Allah, Tu esti Intaiul si nu este nimic inainte de Tine; O Allah, Tu esti Ultimul si nu este nimic dupa Tine.” [Muslim, 2713]

Intr-o alta relatare a spus:”Allah a existat cand nu era nimic in afara de El.” [Bukhari 3020]

Nu era nimic inainte de El.” [Bukhari 6982]

CUM A CREAT ALLAH TOATE LUCRURILE?

2:117 “[El (Allah) este] Facatorul desavarsit al cerurilor si al pamantului si daca hotareste un lucru, El spune doar “Fii” si acesta este.

3:59 ”Inaintea lui Allah, Isus este asemenea lui Adam, pe care El l-a facut din lut, si apoi i-a zis lui”Fii” si el a fost”.

3:47 “Ea (Maria) a zis: Doamne, cum sa am un copil fara sa ma fi atins un barbat? I-a raspuns (Jibril/Gavriil):’intocmai asa! Allah creeaza ceea ce voieste El. Cand El hotareste un lucru, El spune doar „Fii” si el este de indata!”

6:73 “Si El (Allah) este Cel care a facut cerurile si pamantul intru adevar. Si oricand El zice “Fii”, va fi. Cuvantul Sau este adevarul. Si a Lui va fi imparatia cand se va sufla din trambita (in Ziua Invierii)…”

16:40 “Cand Noi* (*pluralul de Majestate) voim un lucru, singurul cuvant pe care il spunem este “Fii” si el este.

19:35 “Nu se cuvine ca Allah sa-si atribuie un fiu, Marire Lui! Daca El hotareste un lucru, atunci El zice “Fii” si el este.

36:82 “Si daca voieste El un lucru, porunca Lui este numai sa zica “Fii” si el este.”

40:68 “El (Allah) este Cel care da viata si da moarte, si daca hotareste un lucru, El spune:”Fii” si el este.”

Lauda lui Allah, Stapanul cerurilor si al pamantului, care ne-a creat si care ne-a dat viata si la care ne vom intoarce intr-o Zi, Marire Lui, El este mai presus de ceea ce zic ei! La hawla wa la quata ila billah!

Si Allah stie cel mai bine!

Lui Allah Ii cerem ajutorul si Lui Ii cerem iertare. Pe cine a calauzit Allah, nu poate sa rataceasca si pe cine a lasat sa rataceasca, nimeni nu poate sa-l calauzeasca.

Marturisesc ca nimeni nu are drept de a fi adorat in afara de Allah si marturisesc ca Muhammad salAllahu aleihi wa sallam este slujitorul Sau si incheietorul Mesagerilor Sai.

Sunt multumita cu Allah ca Domn, cu Islamul ca religie si cu Muhammad salAllahu aleihi wa sallam ca Trimis!

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA S, 2014-2015.

Islamul Pacea Eterna

TACTICILE DE ADEMENIRE ALE LUI SHEYTAN

golden_rose_nature_photography_flowers_hd-wallpaper-227442

TACTICILE DE ADEMENIRE ALE LUI SHEYTAN

BISMILLAH

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!
Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu!
Audhubillahi minash-shaytani rajeem!

CUM A INCEPUT?
Dusmania lui Shaytan a inceput atunci cand Allah a creat primul om, si anume pe Adam aleihi sallam. Satan era dintre jinni, care au abilitatea de a se ascunde de vederea omului si care au lumea lor proprie.

Allah ne spune in Coran ca El a poruncit Ingerilor sa se prosterneze (in semn de respect) lui Adam, iar acestia s-au prosternat, cu exceptia lui Iblis care era dintre jinni.

Si cand Noi le-am spus ingerilor:’Prosternati-va dinaintea lui Adam!’, s-au prosternat ei, afara de Iblis care era dintre djinni si nu s-a supus poruncii Domnului sau..” (Quran, Al-Kahf 18:50). Vezi si Al-Baqarah 3:34).

Aroganta lui Sheytan datorata invidiei, l-a impiedicat sa se supuna poruncii lui Allah.

L-a intrebat (Allah):’Ce te-a oprit sa te prostenezi cand ti-am poruncit?’ A raspuns:’Eu sunt mai bun decat el! Pe mine m-ai facut din foc, iar pe el l-ai facut din lut.” (Quran, Al-Aaraf 7:12).

IBLIS CERE UN RAGAZ PANA IN ZIUA JUDECATII
Atunci cand Iblis a refuzat sa se supuna, Allah l-a intrebat care este motivul nesupunerii fata de Rabbil ‘Alamin (Domnul Tuturor Lumilor), iar acesta i-a raspuns:

Eu nu ma voi prosterna dinaintea unui om pe care l-ai facut din lut tare, provenind dintr-un namol moale!” (Quran, al-Hijr 15: 32 – 33).

Dialogul continua, si Allah spune:
A zis (Allah):’Iesi din el (din Rai sau din cer); tu esti Rajeem (izgonit, blestemat) (Tafseer At-Tabaree”
Si blestemul [sa fie] asupra ta pana in Ziua Judecatii.” (Quran, al-Hijr 15: 34 – 35).

Atunci Iblis a cerut un ragaz pana in Ziua Invierii, iar Allah i-a acordat lui aceasta amanare.
Dar el (Iblis) a zis:’Doamne, da-mi mie pasuire pana in ziua in care ei vor fi inviati!’
I-a zis (Allah);’Vei fi tu dintre cei pasuiti. Pana in Ziua timpului hotarat.” (Quran, al-Hijr 15: 36 – 38).

Cand Sheytan a fost sigur ca este osandit, si-a propus sa rataceasca pe oricine dintre slujitorii lui Allah, pentru ca acestia sa fie alaturi de el in Iad.

(Iblis) A zis:’Doamne, pentru ca m-ai dus in ratacire, le voi impodobi lor (oamenilor) [lucrurile, drumul gresit] pe pamant si-i voi duce pe ei toti in ratacire. Afara de robii Tai curati si alesi (calauziti) dintre ei!” (Quran, al-Hijr 15: 39 – 40).

MISIUNEA FINALA A LUI SHAYTAN
Dupa ce Allah i-a acordat ragaz pana in Ziua Judecatii, el si-a facut din ratacirea oamenilor principalul sau scop.

A zis [Iblis]:’Pentru ca m-ai ademenit (m-ai ratacit), ii voi pandi pe ei (pe oameni) pe Drumul Tau cel drept (acesta este echivalent cu un juramant pe care Iblis il face). Si ii voi impresura in valuri, din fata si din spatele lor, de la drapta si de la stanga lor, si nu-i vei afla pe cei mai mulyti dintre ei, multumitori (fata de Tine).” (Quran, Al-Aaraf 7: 16,17).

El este atat de sigur pe el ca isi poate seduce victimele, incat isi declara pe fata strategia de a se apropria de ei din toate partile si de a-i face sa se supuna tentatiilor sale.
Prima lui victima este chiar Adam alaihis salam si Hawwa (Eva).

Sheytan i-a ademenit [sa manance] din el (din pomul oprit) si i-a scos pe ei de unde se aflau. Si le-am zis lor:’Coborati si dusmani va veti fi unul altuia (voi lui Sheytan si el voua). Si veti avea pe pamant un salas si placere pana la un timp!” (Quran, Al-Baqarah: 36).

si placere pana la un timp” – este ceea ce Sheytan a facut. El a decis sa faca ca viata lumeasca sa para frumoasa si atractiva si lucreaza pe diferite cai pentru a-l atrage pe om, limitand perspectivele lui, placerile si dorintele numai la aceasta viata, facandu-l sa uite de Drumul lui Allah.

Scopul sau este sa faca oamenii sa rataceasca si chiar sa-i intoarca la necredinta sau politeism. Maniera in care Sheytan alege sa-si puna in aplicare planul, variaza in functie de interesele si inclinatiile victimelor.

De exemplu, el foloseste pietatea pentru cei piosi, disciplinele academice ca sa atace oamenii invatati, rationamentul fals si logica pentru cei care se mandresc cu faptul ca sunt invatati, si ignoranta pentru a-i ataca pe ignoranti.

O, fii ai lui Adam! Sa nu va amageasca Sheytan, asa cum i-a scos pe parintii (Adam si Eva) vostri din Rai..” (Quran, Al-Aaraf 7: 27).
“..si nu urmati pasii lui Sheytan, caci el va este dusman invederat.”(Quran, Al-Anaam 6: 142).

Asadar, Allah a facut clar oamenilor ca Sheytan este dusmanul lor si scopul lui este acela de a abate oamenii de la ceea ce Allah a stabilit pentru ei, urmarea si adorarea lui Allah Singur si supunerea fata de poruncile Sale. Scopul lui Shaytan este acela de a-i face pe oameni sa fie nesupusi lui Allah si sa-i conduca pe ei catre Iad in viata de Apoi, care va fi si salasul etern al lui Shytan.

Sheytan este pentru voi un dusman, tineti-l asadar ca pe un dusman (feriti-va sa-l urmati). El nu face decat sa-i cheme pe sustinatorii sai ca sa fie oaspeti ai flacarilor.” (Faatir 35:6).

SHEYTAN ESTE SURSA TUTUROR RELELOR
Tot ceea ce se intampla printre fii lui Adam in ce priveste necredinta (kufr), crima, dusmania, ura, raspandirea imoralitatii si relatiilor sexuale nelegitime, expunerea frumusetii femeii, consumul de bauturi alcoolice, adorarea idolilor si alte pacate majore, sunt toate parte din lucratura lui Sheytan pentru a corupe oamenii si pentru a-i indeparta de la Calea lui Allah si a-i conduce catre Focul Iadului alaturi de el. Asadar, atunci cand ne gasim in preajma raului, sa stim ca Sheytan lucreaza, iar sarcina noastra este aceea de a-i zadarnici planurile.

Si daca [vreodata] te va ademeni vreo iesire de la Sheytan, cauta adapost la Allah , caci El este Cel care Aude [si] Atoatestiutor [As-Sami, Al-‘Alim].” (daca vreo soapta de la Sheytan incearca sa te intoarca (O, Muhammad saws) de la a face bine, cauta adapost la Allah..)” (Quran, Fussilat 41: 36).

CUM SE APROPRIE DE NOI

El (Sheytan) va vede -el si Qabiluhu (soldatii sai dintre jinni) in vreme ce voi nu-i vedeti..” (Quran, Al-‘Araf 7: 27).
Sunt mai multe cai prin care Sheytan incearca sa-i abata pe oameni:
Provocarea de rebeliune:
Dupa ce a stabilit suprematia propriului ego in inima cuiva, Sheytan incurajeaza acea persoana sa devina rebela si sa respinga legile si regulile stabilite de Allah Subhanahu wa Ta’ala. Intr-o lume in care slabiciunea umana fata de tentatii si slaba credinta este des intalnita, Shaytan influenteza omul facandu-l sa ignore Cuvintele lui Allah. Il face pe om sa se angajeze in cursa pentru lucruri lumesti si violarea poruncilor Divine, care poate conduce la respingerea adevarului si nesupunere. Sa ne asiguram ca, faptele si gandurile noastre nu ne vor conduce la rebeliune impotriva Mesajului lui Allah pe care El l-a revelat Mesagerului Sau, salAllahu aleihi wa sallam.

Slabirea credintei in Al-Qadr (Hotararea Divina):
Credinta in Hotararea Divina este parte integranta a credintei Islamice. Sheytan ne distrage atentia de la acceptarea Vointei lui Allah, facandu-ne sa fim nemultumiti de situatia noastra si sa ne comparam cu cei care detin mai mult decat noi, ceea ce va face ca gelozia si invidia sa creasca in suflete. De asemenea prezinta aceasta viata ca ceva nu poate fi pierdut .
Ca Musulmani, nu trebuie sa uitam niciodata ca Vointa lui Allah este determinarea finala pentru destinele noastre. De asemenea, trebuie sa ne reamintim mereu de Ziua Judecatii, cand toate socotelile vor fi platite.
..desigur voi veti primi [intreaga] voastra rasplata in Ziua Invierii.” (Quran, Aal-e-Imran 3: 185).
Dar voi nu puteti voi, decat daca voieste Allah, Domnul Aalameen (oameni, jinn si tot ce exista.” (Quran, al-Takweer 81: 29).

Auto-flatarea si semetirea (Ar-Riya):
Cand cineva implineste fapte bune, Shaytan se grabeste sa-i insufle sentimente de mandrie urmate de dorinta de a-si arata virtutiile si realizarile. Indreapta mintea victimei de la dorinta de a fi rasplatit de catre Allah, catre asteptarea laudei din partea oamenilor. Ca Musulmani, cunoastem ca in functie de intentiile noastre, faptele vor fi acceptate sau nu, vor fi valide sau invalide. Mai mult, Profetul salAllahu aleihi wa sallam a avertizat impotriva pericolului Ar-Riya, cunoscut si ca Shirk-ul minor.

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2015/09/02/doreste-cineva-sa-si-consume-energia-degeaba-pericolul-shirk-ului-minor-riyaa/

Inducerea vanitatii fata de realizari:
Inducerea unei false increderi care il face pe om sa creada ca a atins perfectiunea si ca este mult mai bun decat altii. Aceasta duce la auto-flatare si propria admiratie si distantarea de realitate. Nu trebuie sa renuntam si sa continuam sa implinim fapte bune si sa tindem catre perfectiune.

Folosirea lenei si amanarii implinirii de fapte bune:
Shaytan isi foloseste tacticile pentru a ne distanta de obligatiile religioase prin inducerea lenei si amanarii si diminuarea in mintea noastra a acestor obligatii.
De exemplu, desi Musulmanii recunosc obligatia implinirii Rugaciunii, ei esueaza in implinirea acestui act important de adorare.

Intr-un hadis relatat de Abu Hurairah, el a mentionat ca Mesagerul lui Allah salAllahu aleihi wa sallam a spus:”Sheytan leaga trei noduri la ceafa fiecaruia dintre voi, atunci cand merge la culcare si spune:’Ai o noapte lunga in fata, asa ca dormi”. Daca el se trezeste si-L pomeneste pe Allah, un nod se desface. Daca el face wudoo, doua noduri se desfac. Daca el face Rugaciunea, toate nodurile se desfac, si el isi incepe ziua energic si cu buna dispozitie. Altfel, el isi incepe ziua intr-o dispozitie proasta si simtindu-se lenes.” (al-Bukhaari (3269) and Muslim (776)).

Provocarea Musulmanilor unii impotriva altora:
Sheytan induce suspiciuni si dubii in inimile Musulmanilor, facandu-i sa gandeasca rau unul despre altul si provocandu-i unul impotriva celuilalt.

Punerea faptelor obligatorii in urma:
In timp ce in Islam faptele obligatorii au prioritate, deoarece ele stabilesc identitatea Musulmanilor, Sheytan face ca faptele “recomandate” sa para mult mai atractive decat indatoririle obligatorii, indepartandu-ne de la faptele obligatorii ale Islamului. Trebuie sa fim atenti sa nu sacrificam indatoririle obligatorii in detrimentul celor mai putin importante.

IN FINAL, CINE ESTE VINOVAT?

In Ziua Judecatii, cand toti vom fi socotiti pentru ceea ce am facut in aceasta viata, nu vom putea sa-l blamam pe Sheytan pentru faptele rele pe care le-am facut din pricina modului in care el ne-a incitat. Mai mult, Sheytan va zice in Ziua Judecatii, dupa cum Allah ne spune in Coran:
Si cand totul va fi hotarat, va zice Sheytan:’Allah v-a facut voua o fagaduinta adevarata. V-am fagaduit si eu, insa eu nu mi-am tinut cuvantul dat voua (v-am tradat). Eu nu am avut nicio putere asupra voastra, decat ca eu v-am chemat, iar voi mi-ati raspuns. Deci nu ma invinuiti pe mine, ci invinuiti-va pe voi insiva. Eu nu va pot fi de niciun ajutor, si nici voi nu-mi puteti fi de niciun ajutor. Eu ma socotesc nevinovat de faptul ca voi m-ati facut pe mine (Sheytan) candva asociat al lui Allah (prin supunerea fata de mine). Zalimoon (politeistii si facatorii de rau) vor avea parte de osanda dureroasa.” (Quran, Ibraaheem 14: 22).

SubhanAllah ce Verset extraordinar, un Verset la care trebuie sa reflectam cu mare atentie. Din acest Verset reies urmatoarele:
-Sheytan cunoaste adevarul despre Mesajul lui Allah, cand declara:”Allah v-a facut voua o fagaduinta adevarata”, ca mai apoi sa spuna:”Eu ma socotesc nevinovat de faptul ca voi m-ati facut pe mine (Sheytan) candva asociat al lui Allah (prin supunerea fata de mine).”
-Shaytan ne va lua in ras, spunandu-ne:” eu v-am chemat, iar voi mi-ati raspuns
-Sheytan nici macar nu-si va accepta vina si in loc ne va blama chiar pe noi. El va spune: “Deci nu ma invinuiti pe mine, ci invinuiti-va pe voi insiva“.

CUM NE PROTEJAM DE SHEYTAN

In ciuda tuturor metodelor pe care Shaytan le foloseste pentru a rataci oamenii, el nu poate sa-i atinga pe aceia dintre slujitorii lui Allah care sunt constienti de tacticile lui, si se folosesc de mijloacele pe care Allah le-a daruit lor pentru a se apara de aceste tactici.
A zis [Iblis]:’ Pe puterea Ta (jur)! Eu ii voi duce in ispita pe toti, afara de robii Tai cei alesi dintre ei (credinciosi, devotati, supusi, adevarati credinciosi in Monoteismul Islamic).” (Quran, Saad 38: 82-83).

Allah ii spune lui Sheytan:
Tu nu vei avea putere asupra robilor Mei (alesi), afara numai de cei care te-au urmat dintre cei amagiti (Mushrikun si cei care au ratacit, criminali, politeisti si facatori de rau)” (Quran, Al-Hijr 15: 42).

CATEVA METODE DE APARARE

Ignorarea soaptelor lui Sheytan (waswaas).
Primul si cel mai eficient mod, este constientizarea si recunoasterea soaptelor lui Sheytan, pentru a putea sa le ignoram. Asadar, trebuie sa recunoastem cu repeziciune atunci cand simtim ca suntem condusi de tentatiile noastre de a face ceva rau sau de a simti lene sau sa amanam sa facem ceva bun, atunci trebuie sa ignoram aceste waswaas (soapte).

Merita sa-l citam aici pe Ibn Hajar al-Haythami (rh) care a spus in cartea sa ‘al-Fataawa al-Fiqhiyyah al-Kubra (1/149)’, ca cel mai bun remediu este sa le ignori complet, indiferent de cat de frecvent iti vin in minte. Cand aceste waswaas sunt ignorate, ele nu se pot stabili; mai mult ele dispar dupa un scurt timp, dupa cum multi oameni au experimentat. Dar pentru cei care le dau atentie si actioneaza conform lor, ele sporesc pana cand il fac sa para nebun sau chiar mai rau, asa cum vedem pe multi dintre cei care au suferit de ele si care le-au acordat atentie, dupa cum Profetul salAllahu aleihi wa sallam ne-a avertizat. (asa cum s-a explicat in Sharh Mishkaat al-Anwaar).

In cele doua sahihuri este o relatare care sprijina aceasta opinie, si anume ca oricine sufera de waswaas trebuie sa caute refugiu la Allah si sa se intoarca de la waswaas. Asadar, ganditi-va la acest remediu ce ne-a fost daruit de cel care nu a vorbit Ummei sale dupa propriile dorinte si intelegeti ca oricine este lipsit de asta este lipsit de orice bine, deoarece waswaas vine de la Sheytan, in acord cu consensul invatatilor, iar Sheytan nu are alta dorinta decat sa-i faca pe credinciosi sa rataceasca, sa-i faca confuzi, sa le faca viata un calvar si sa le cauzeze suferinta intr-atat incat ei sa paraseasca Islamul fara sa realizeze.

Credinta si increderea in Allah
Allah ne spune:”El (Sheytan) nu are nicio putere asupra acelora care cred si care in Domnul lor se incred.” (Quran, An-Nahl 16: 99).
Mesajul este clar, si anume sa ne directionam atentia nu catre ceea ce il poate ajuta pe Sheytan in asi atinge scopul, ci in ceea ce Creatorul doreste de la noi.
Allah ne mai spune:
Iar aceluia care este cu frica de Allah, ii va da El o iesire [buna]. Si-l va inzestra pe el de unde el nici nu se asteapta.” (Quran, At-Talaq 65: 2-3).

Teama de Allah si nu de Creatia Sa
O alta arma folosita de Sheytan este aceea de a induce frica in inimile oamenilor. El incearca sa-i sperie pe credinciosi cu diferitele consecinte si dificultati in urmarea Drumului cel Drept.
Shaytan va ameninta cu saracia si va porunceste lucruri urate (Fahsha-pacate, fapte rele, relatii sexuale nelegitime, etc), in vreme ce Allah va fagaduieste iertare si har, caci Allah este Cel cu Har Nemarginit, Atoatestiutor [Wasi, ‘Alim].” (Quran, al-Baqarah 2: 268).

Allah ne avertizeaza ca una dintre tacticile lui este aceea de a ne face sa ne fie teama de creatia Sa.
Acela este Sheytan, care va indeamna sa va temeti de partasii (Auliya-suporterii lui) sai; dar voi sa nu va temeti de ei, ci temeti-va de Mine, daca sunteti (adevarati) credinciosi.” (Quran, Aal-e-Imran 3: 175).

Dzikr (pomenirea lui) Allah
An-Nawawi (rh) a spus:”..cand Sheytan aude Dzikr, se indeparteaza, si ‘Laa ilaaha ill-Allah’ este cea mai buna Dzikr, si cel mai eficient remediu pentru indepartarea waswaas este aceea de a-L pomeni pe Allah mult.”

Obtinerea de cunostinte Islamice din surse corecte
Ținând seama de căile lui Sheytan și conștientizarea planurilor sale, este metoda care ne poate ajuta sa fim in alerta fata de influența lui si sa ne faca sa fim in garda mereu.
Pentru asta, este esential sa achizitionam cunostinte Islamice din surse de incredere. Este foarte greu pentru Sheytan sa se apropie de cei care sunt dedicati studiului.
Imam Shafi a spus: ”Toti oamenii sunt morti cu exceptia celor care au cunoastere; si toti cei care au cunoastere sunt adormiti in afara de cei care fac fapte bune; si cei care fac fapte bune sunt pacaliti in afara de cei sinceri; iar cei care sunt sinceri sunt intotdeauna ingrijorati.”

Cauta adapost si ocrotire la Allah
Si daca vreodata Sheytan te imboldeste, ispitandu-te la rau, cauta refugiu la Allah, caci El este Cel care Aude Totul [si] Binestiutor [Sami, ‘Alim].” (Quran, Al-Aaraf 7: 200).
O alta metoda de a cauta adapost de Shaytan este recitarea ultimelor doua capitole din Coran (Surat Al-Falaq si Surat An-Nas), prin du’a pentru a cere protectia lui Allah si cererea constanta de iertare de la Allah Cel mai Milostiv, Cel mai Indurator.

Fii multumitor lui Allah pentru darul Credintei
De multe ori, Sheytan are success in a duce in ratacire oamenii, prin asigurarea lui ca cei mai multi dintre oameni sunt nerecunoscatori Creatorului lor, Domnul tuturor Lumilor.
Allah ne spune in Coran ca Sheytan declara:
“..si nu-i vei afla pe cei mai multi dintre ei multumitori (fata de Tine).” (Quran, Al-Aaraf 7: 17).
Asadar, antidotul fata de soaptele lui Sheytan, este sa ne aflam intr-o stare continua de constiinta de Allah si recunostinta pentru Binecuvantarile Sale fata de noi.

Vezi si:

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/06/09/cum-scapam-de-soaptele-lui-sheytan/

In concluzie, atunci cand cadem prada tentatiilor de a face rau, de a pacatui, de a fi nesupusi fata de Creatorul nostru, sa ne reamintim ca pana si Sheytan cunoaste adevarul si cu toate acestea este hotarat sa ne faca sa obtinem Mânia lui Allah, ca la final, in Ziua Judecatii, sa spuna pur si simplu: “..asadar, nu ma invinuiti pe mine, ci invinuiti-va pe voi insiva”.
[Sursa:IqraSense]

Dragi frati si surori in Islam!
Allah ne spune:
O, voi cei care credeti! Intrati in Islam pe deplin (supunandu-va tuturor regulilor si poruncilor Islamului) si nu urmati pasii lui Sheytan, caci el va este dusman invederat!” (Quran 2:208)
Ibn Katheer a spus:”Allah a poruncit slujitorilor Sai credinciosi sa adere la toate regulile si legile Islamului, sa urmeze toate poruncile si sa se abtina de la toate interzicerile.” [Tafseer Ibn Katheer, 1/566]

Relatat de Ibn Mas’ud(ra) care a spus:

’Mesagerul lui Allah ﷺ a trasat o linie cu mana sa (pe nisip) si a spus:”Acesta este Drumul lui Allah care merge drept”. Apoi a trasat niste linii la dreapta si la stanga acelei linii si a spus:”Aceste sunt alte drumuri; pe fiecare dintre ele se afla un Sheytan (diavol) care cheama la ele”. Apoi a recitat Versetul:
Si acesta este Drumul Meu Drept! Deci urmati-l si nu urmati (alte) drumuri, pentru ca ele va vor abate (va vor indeparta) de la Drumul Lui. Acestea El vi le-a poruncit, poate voi veti fi cu frica.” (Quran 6:153) [Relatat de Ahmad]

Allah ne-a oferit doua posibilitati. Prima, este aceea de a-L urma pe El, sau a doua, de a urma pasii lui Sheytan. Nu cred ca ne permitem a doua varianta, daca ne dorim cu adevarat sa ne asiguram un loc placut in Viata Eterna si daca ne dorim Pacea Eterna!
Am mai explicat cu alte ocazii de ce am ales acest nume pentru blogul meu, si unul dintre motive este acela ca, chiar imi doresc sa parcurgem impreuna drumul cel drept pentru a ajunge catre destinatia pe care sunt convinsa ca cei mai multi dintre noi si-o doresc.
De foarte multe ori, am subliniat importanta covarsitoare a cunoasterii si nu numai, pentru ca, inteligent nu este cel care stie ce este bine si ce este rau, ci inteligent este cel care atunci cand vede binele, nu mai sta pe ganduri, si il urmeaza, iar atunci cand vede raul, se indeparteaza imediat de el.

Eu caut adapost la Allah de viclenia lui Sheytan cel blestemat si ma rog lui Allah sa ne faca dintre cei cu adevarat constienti de scopul pentru care am fost creati, si ma rog sa fim dintre cei care urmeaza Calea cea Dreapta, fara sa ne abatem de la ea, si dintre cei care nu-si doresc de la aceasta viata decat binele care sa-i ajute in Viata de Apoi!
Allahumma Ameen!
Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!
SalAllahu ala Muhammad! SalAllahu aleihi wa sallam!

In cartea lui Ibn al-Sunni este relatat de la Aisha –radiyAllahu anha:
Oricine sufera de aceste waswaas, sa spuna: ‘Aamantu Billaahi wa bi rusulihi (Cred in Allaah si in Mesagerii Sai), de trei ori, si se vor indeparta de la el.

CezarinaS.
TOGETHER FOR ETERNAL PEACE!

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA S, 2015-2016. 

UN ALTFEL DE „LA MULTI ANI!”

Time-is-gone-large

UN ALTFEL DE “LA MULTI ANI”!

BISMILLAH

Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu!

Ce inseamna Anul Nou?
Nu inseamna decat ca a mai trecut inca un an din viata noastra, ca ne-am apropiat si mai mult de inevitabila intalnire cu Allah! Fiecare rasuflare a fiului lui Adam nu este decat o apropiere de destinatia finala!

O, fiu al lui Adam! Nu ești decât un număr de zile. Cu fiecare zi care trece, o parte din tine trece odată cu ea.’-Hassan Al Basri (ra)

Este acesta un motiv de bucurie?

Este momentul sa reflectam, sa ne intrebam:

-Suntem multumiti de ceea ce am agonisit in aceasta viata? Suntem pregatiti de intalnirea cu Allah?
-Suntem oare dintre cei care in fiecare noapte inainte de a merge la culcare ne facem socoteala cu aceasta viata pregatindu-ne pentru o eventuala intalnire cu Allah?
-Am facut noi Du’a si i-am cerut lui Allah sa nu ne lase sa ne complacem in nesupunere fata de El?
-Am cautat in tot ceea ce am facut sa cautam doar Multumirea lui Allah?
-L-am urmat intocmai pe Mesagerul Sau salAllahu aleihi wa sallam, cel mai bun exemplu de urmat pentru intreaga omenire pana la sfarsitul timpului?
-Suntem constienti de cea mai extraordinara binecuvantare care a coborat asupra noastra si pentru care nu am facut nimic ca sa o meritam?
-Vom reusi vreodata sa-I multumim lui Allah si ne-am propus sa nu-L dezamagim niciodata?

Anul Nou, nu este decat o data intr-un anumit calendar!
Miezul noptii nu este trecerea nici catre o alta zi, si nici trecerea catre un alt an.
Anul nou nu ne aduce nimic, nici bun si nici rau, si vai de cei care-si fac sperante de la “anul nou”!

Allah Subhananu wa Ta’ala ne-a scris destinul cu 50 000 de ani inainte de a ne creea pe noi si orice altceva, si singurul lucru care mai poate schimba destinul este Du’a!
Islamul este cea mai minunata religie care ne daruieste pace si confort in sufletele noastre, incredere si puterea de a trece peste orice incercare, care ne permite sa conversam cu Stapanul Lumilor si sa cerem de la El orice ne dorim din aceasta lume si din Viitoarea, oricand si in orice moment, fara niciun intermediar!

Allah ne-a oferit timpuri speciale in care adorarea sa fie rasplatita la un nivel pe care nu ni-l putem imagina.

*Unul dintre acestea este Laylat-ul Qadr, noaptea Destinului, in care se hotarasc destinele pentru anul care urmeaza, si in care adorarea valoareaza mai mult decat intreaga noastra viata! Iar Allah a hotarat sa nu ne-o faca cunoscuta tocmai pentru ca adorarea noastra sa fie mai intensa si pentru ca Du’a-rile noastre sa fie mai sincere.

*Allah Subhanahu Wataala coboara in cerul cel mai de jos al acestei lumi in fiecare a treia parte din fiecare noapte, pentru a-i darui orice celui care cere de la El!

*Allah Subhanahu Wa Ta’ala ne-a daruit o ora (un interval de timp) in fiecare zi de Vineri in care sa-I cerem orice dorim!

*Allah Subhanahu Wa Ta’ala ne-a dat ocazia sa fim cel mai aproape de El la fiecare prosternare din fiecare Rugaciune din fiecare zi si din fiecare noapte a vietii noastre!
Si lista poate continua!

Cel a carui inima este plina de iubire fata de Allah si fata de Mesagerul Sau salAllahu aleihi wa sallam, nu are nevoie de nimeni altcineva si nu poate fi multumit de altcineva si nu simte nevoia de altceva, si iubeste ceea ce Allah iubeste si respinge ceea ce Allah nu iubeste, si porunceste ceea ce Allah a poruncit si interzice ceea ce Allah a interzis!

Allah ne spune:

Jur pe Al-‘Asr (timp). Ca omul va fi in Khusr (pierdere). Afara de aceia care cred si implinesc fapte bune, si se indeamna unul pe altul catre Adevar si se indeamna unul pe altul la rabdare.” [Surat Al-‘Asr 103:1-3]

Al-‘Asr este timpul in care se intampla (au loc) faptele Fiilor lui Adam, fie ele bune sau rele. De aceea Allah jura pe timp, si acesta este juramantul lui Allah care este un juramant mare, ca omul va fi in Khusr, care inseamna pierdere si distrugere.

Apoi Allah face o exceptie si ne spune: “Afara de aceia care cred si implinesc fapte bune”.
Allah face o exceptie dintre cei care vor fi in pierdere, pentru cei care cred (in inima lor) si implinesc fapte bune cu membrele lor. Adica credinta care trebuie sa se reflecte in fapte bune.
si se indeamna unul pe altul catre Adevar”- se indeamna catre implinirea faptelor bune si oprirea de la lucrurile interzise
si se indeamna unul pe altul la rabdare”- pentru a face fata intrigilor, raului si nedreptatilor celor care ii necajesc pe cei care poruncesc binele si interzic raul (ii opresc de la fapte interzise). [Tafsir Ibn Kathir]

 

Si la El (la Allah) sunt cheile necunoscutului

si nu le stie decat numai El.

Si El cunoaste ceea ce este pe uscat si ceea ce este pe mare.

Si nu cade nicio frunza fara ca El sa o stie.

Si nu exista bob in intunericurile pamantului, nimic proaspat si nimic uscat,

fara ca ele sa fie [insemnate] intr-o Carte Limpede (Tablele Pastrate).”

Coran 6:59

 

Allah sa ne calauzeasca numai catre ceea Il multumeste pe El si sa ne daruiasca multi ani in care sa ne sporim faptele bune si supunerea fata de El si sa ne ierte greselile si pacatele noastre!
Ameen!
Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!
SalAllahu ala Muhammad! SalAllahu aleihi wa sallam!

Aceasta este noaptea in care sa ne deosebim de ceilalti in Fața lui Allah! Ya Allah! In momentele in care toata lumea se implica in nesupunere fața de Tine, eu sunt aici, slujitorul Tau care se supune Tie, Ya Allah!

 

CezarinaS.

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/2014/12/31/happy-new-year-2/

 

DIFERENTA INTRE KURSI si ‘ARSH!

Abstract-Art-28-Cool-Wallpapers-HD

DIFERENTA INTRE KURSI si ‘ARSH!

BISMILLAH

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!

Care este diferenta intre Kursi (care se poate traduce cu taburet) si ‘Arsh (Tron)?
In acord cu cea mai corecta opinie a invatatilor, Kursi este taburetul (sau tip de scaunel pe care se sprijina picioarele), iar ‘Arsh – Tronul- este cel mai maret dintre toate lucrurile pe care Allah le-a creat, peste care Domnul nostru s-a ridicat, intr-o maniera potrivita Majestatii Sale. El are stalpi si este purtat de Ingeri de o marime impresionanta (imensa). Allahu Akbar!

S-a relatat de catre Ibn Mas’ud:

Intre primul cer si cel de deasupra lui (este o distanta de) 500 de ani. Intre fiecare dintre ceruri este (o distanta de) 500 de ani. Intre cerul al saptelea si Kursi este (o distanta de) 500 de ani. Intre Kursi si apa este (o distanta de) 500 de ani, si Tronul este deasupra apei. Allah este deasupra Tronului si nimic dintre faptele voastre nu este ascuns Lui.” (Ibn Khuzaymah in al-Tawheed, p. 105; al-Bayhaqi in al-Asmaa’ wa’l-Sifaat, p. 401).
Hadis clasat ca saheeh de Ibn al-Qayyim in Ijtimaa’ al-Juyoosh al-Islamiyah, p. 100; si al-Dhahabi in al-‘Uluw, p. 64).

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen a spus: Acest hadis se opreste la Ibn Mas’ud, dar este unul dintre lucrurile pentru care nu este loc de opinie personala, asa ca intra in hadisurile considerate marfoo- hadisuri al caror isnad (lant) merge la Profet salAllahu aleihi wa sallam. (al-Qawl al-Mufeed Sharh Kitaab al-Tawheed, 3/379)

Imaam Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhaab a spus intr-o lista de puncte dedicate acestui hadis:
-Dimensiunea mare a Kursi in relatie cu cerurile
-Dimensiunea mare a Tronului in relatie cu Kursi
-Faptul ca Tronul este altceva fata de Kursi si de apa.
(Sharh Kitaab al-Tawheed, p. 667, 668).

Tronul Celui Milostiv este cel mai mare si cel mai vast lucru din creatia Lui.
Allah spune:
Preainalt este Allah, Stapanul adevarat! Nu exista alta divinitate in afara de El, Stapanul Tronului sublim.” Coran 23:116

“..caci El este Stapanul Tronului cel mare!” Coran 9:129

Stapanul Tronului, Cel Glorios”. Coran 85:15

Al-Qurtubi a spus:”Tronul este mentionat separat deoarece este cel mai maret lucru pe care Allah l-a creat. (Tafseer al-Qurtubi, 8/302, 303).

Ibn Katheer a spus: “..caci El este Stapanul Tronului cel mare!”(9:129) inseamna:’El este Creatorul tuturor lucrurilor, deoarece El este Stapanul Tronului cel Maret care este deasupra creatiei. Toate lucrurile create, cerurile si pamantul si tot ceea ce este in ele si intre ele se afla sub Tronul lui Allah si se afla sub puterea Sa. Cunoasterea Sa cuprinde toate lucrurile si Puterea Lui controleaza toate lucrurile, si El este Supraveghetor peste toate lucrurile.” (Tafseer Ibn Katheer, 2/405)

A fost relatat de la Abu Sa’eed ca Profetul salAllahu aleihi wa sallam a spus:”Oamenii vor cadea fara cunostinta in Ziua Invierii; voi fi primul care isi va recapata cunostinta, si Musa (Moise) va fi acolo, tinandu-se de unul unul dintre stalpii Tronului. Nu stiu daca el s-a trezit inaintea mea sau a fost exceptat deoarece el si-a pierdut cunostinta pe Muntele Sinai.” [Bukhari 3217]

Tronul are purtatori care il transporta.

Cei care poarta Tronul si cei care-l inconjoara Il preamaresc pe Domnul lor, aducandu-I lauda, cred in El si cer iertare pentru cei care cred:”Doamne! Tu Iti intinzi peste toate lucrurile indurarea si stiinta Ta. Deci iarta-i pe cei care Iti cer iertare, se caiesc si urmeaza Calea Ta si pazeste-i de chinul Iadului.” Coran 40: 7

Ei sunt de o marime impresionanta.

Jaabir ibn Abd-Allah a relatat ca Mesagerul lui Allah salAllahu aleihi wa sallam a spus:’Mi s-a dat permisiunea sa vorbesc despre Ingerii lui Allah, dintre cei care poarta Tronul. Spatiul dintre lobul urechii si umarul sau este (echivalent) cu distanta de 700 de ani de calatorie.”
( Abu Dawood, 4727)

Tronul (Arsh) este deasupra Kursi, si deasupra intregii creatii.

Ibn Qayyim a spus:”Daca Allah este separat de creatia Sa, atunci fie El le cuprinde pe toate ori nu. Daca El le cuprinde pe toate, atunci El trebuie sa fie deasupra lor, deoarece ceea ce cuprinde trebuie sa fie deasupra a ceea ce este cuprins. Din moment ce cerurile inconjoara/cuprind pamantul, ele trebuie sa fie deasupra lui, si deoarece Kursi cuprinde/contine cerurile, trebuie sa fie deasupra lor, si deoarece Tronul cuprinde Kursi, trebuie sa fie deasupra lui. Orice cuprinde/inconjoara toate acestea este necesar sa fie deasupra. Asta nu implica un contact fizic cu nimic din ceea ce El cuprinde, si nici vreo similaritate sau asemanare intre El si ceea ce El cuprinde.” (al-Sawaa’iq al-Mursalah, 4/1308)

In ce priveste Kursi, Allah ne spune in Vesetul pe care il cunoastem sub denumirea de Ayat-ul Kursi:
Kursi(ul) Lui se intinde peste ceruri si peste pamant..” Coran 2:255
S-a spus ca acesta ar fi Tronul, dar opinia corecta este ca este altceva. Aceasta este transmis de catre Ibn Abbaas si altii.
Ibn Abi Shaybah a relatat in Sifat al-Arsh, si al-Hakim a relatat in Mustadrak ca urmatoarea relatare intruneste conditiile celor doi shayks (Bukhari si Muslim): Este relatat de la Sa’eed ibn Jubayr ca Ibn Abbas (ra) a spus in legatura cu “Kursi(ul) Lui se intinde peste ceruri si peste pamant..”(2:255)- Kursi este taburetul, si nimeni nu poate intelege cat de vast este Tronul, in afara de Allah.”

Abu Dharr (ra) a spus:”L-am auzit pe Mesagerul lui Allah salAllahu aleihi wa sallam spunand:”Kursi in comparatie cu Tronul este ca un inel de fier aruncat intr-un pamant gol.”
(Sharh al-‘Aqeedah al-Tahhaawiyyah, p. 312, 313).

Sunt altii care spun ca Kursi este Stiinta lui Allah, iar versetul 2:255 se refera la Stiinta Lui.
Opinia corecta este aceea ca Kursi este un taburet, si Tronul este cel pe care Cel mai Milostiv s-a ridicat (istawaa’).
(al-Qawl al-Mufeed Sharh Kitaab al-Tawheed, 3/393, 394)- Islam q&a
Si Allah stie cel mai bine!

Incercand sa cuprindem cu capacitatea noastra de acum, Maretia lui Allah si a creatiei Sale, poate vom constientiza si mai mult pozitia noastra in comparatie cu toate acestea, care ar trebui sa ne conduca catre supunerea fata de Cel care a creat tot ceea ce este vazut si nevazut, sa ne faca mai umili, cunoscand ca tot ce am realizat sau vom realiza se intampla numai prin binecuvantarea Lui, dar si sa ne intareasca si sa ne sporeasca increderea, cunoscand ca Allah este Wali (Aliatul, Ocrotitorul, Protectorul) celor care cred si se supun Lui!

As-Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu!
CezarinaS.

Islamul Pacea Eterna