CORANUL ESTE TĂMĂDUIRE ȘI ÎNDURARE PENTRU CREDINCIOȘI

CORANUL ESTE TĂMĂDUIRE ȘI ÎNDURARE PENTRU CREDINCIOȘI

 

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salaamu wa salaatu ala Rasulillah!

Coranul este Cuvântul lui Allah care a fost revelat Profetului Muhammad (sall Allahu aleyhi wa sallam) și este recitat ca un act de adorare.

Această definiție a Coranului este cuprinzătoare:

-Expresia „Cuvântul lui Allah” exclude cuvintele ființelor umane sau ale altora.

-Expresia „revelat Profetului Muhammad (sall Allahu aleyhi wa sallam)” exclude orice lucru care a fost revelat oricui altcuiva, cum ar fi Injeel (Evanghelia), Tawraat (Torah) și Zaboor (Psalmii).

-Expresia „este recitat ca un act de adorare” exclude hadeeth-urile qudsi (hadeeth-urile în care Profetul (sall Allahu aleyhi wa sallam) a relatat cuvintele lui Allah care nu sunt parte din Coran).

Coranul aduce lumină și oferă certitudine, este frânghia puternică, este calea celor drepți/neprihăniți. El ne povesteste despre cei care au venit înaintea noastră, despre Profeți și despre oameni evlaviosi, și despre modul în care cei care nu i-au ascultat au gustat pedeapsa lui Allah și au fost umiliți. Conține Versete care vorbesc despre miracolele lui Allah și puterea Lui în acest mare univers. Ne spune despre originea ființelor umane, care sunt create din „apa disprețuită” (sperma). Conține principiile de bază ale credinței care trebuie să fie îmbrățișate de fiecare inimă umilă.

Acesta conține regulile sharee’ah-ei care ne spun ce este permis și ce este interzis; ce este adevărat și ce este fals. Coranul ne spune despre Înviere și soarta ființelor umane, fie în Focul în care vor arde și vor fi printre cei umiliți, fie în Paradis cu grădinile, izvoarele, plantele și locurile de siguranţă.
În el există vindecare pentru inimile oamenilor, lumină și iluminare pentru orbi.

Allah spune (interpretarea semnificației):

Noi pogorâm prin Coran ceea ce este tămăduire şi îndurare pentru dreptcredincioşi (in Monoteismul Islamic si care actioneaza astfel) şi nu face decât să sporească pierderea celor nelegiuiţi (Zalimoon- politesti si facatori de rău).” [al-Isra’ 17:82] 

Al-Haafiz Ibn Katheer a spus în comentariul său asupra acestui verset:

Aici, Allah ne spune despre Cartea Lui, pe care El a revelat-o Trimisului Său Muhammad (sall Allahu aleihi wa sallam) și care este Coranul despre care Allah spune:”Deşertăciunea nu va veni la ea nici dinaintea şi nici din urma ei, pentru că ea este o Revelaţie de la un Înţelept Vrednic de Laudă [Hakim, Hamid]!” [Fussilat 41:42]- si care este “tămăduire şi îndurare pentru dreptcredincioşi” -adică îndepărtează bolile din inimă, cum ar fi îndoiala, ipocrizia, shirk-ul, devierea si ratacirea, abaterea și greșeala; Coranul vindecă toate aceste boli. Și este de asemenea îndurare care aduce credință, înțelepciune  și dorința de bine. Acest lucru este valabil numai pentru cei care cred în el și îl urmează; pentru ei va fi o vindecare și o îndurare. Dar, în ceea ce-i privește pe necredinciosi și pe cei care s-au înșelat pe ei insisi, ascultarea Qur’aan-ului (de către ei)  doar îi îndeparteaza si mai mult (de la adevăr) și le mărește lor necredinta. Problema provine de la ei, de la necredinciosi, si nu de la Qur’aan.

Allah spune (interpretarea semnificației):

Spune: „El (Coranul) este pentru cei care cred ocârmuire şi tămăduire, însă aceia care nu cred [au] în urechile lor surzenie şi el (Coranul) este pentru ei rătăcire! Aceştia sunt ca şi cei chemaţi dintr-un loc depărtat (asa ca ei nici nu asculta, nici nu inteleg)!” [Fussilat 41:44] 

Când este revelată o sură, sunt printre ei unii (ipocritii) care zic:”Căruia dintre voi i-a sporit aceasta credinţa?” Cât despre aceia care cred, ea a făcut să le sporească lor credinţa şi ei se bucură. Însă acelora care au patimă (boală) în inimile lor (indoială, necredintă si ipocrizie), [această sură] le va adăuga suspiciune si indoială la suspiciunea  lor şi vor muri ei necredincioşi. [al-Tawbah 9:124-125] 

Qutaadah a spus despre fraza „Și trimitem din Coran ceea ce este o vindecare și o îndurare pentru cei care cred”: când credinciosul îl aude, beneficiază de el (de Coran), îl memorează și îl înțelege; „şi nu face decât să sporească pierderea celor nelegiuiţi (Zalimoon- politesti si facatori de rău)- înseamnă că ei nu beneficiază de el, nu îl memorează si nu-l înțeleg. Allah a făcut acest Qur’an o vindecare și o îndurare pentru credincioși.

Tafseer Ibn Katheer, 3/60. 

Allaah spune:

O, oameni! V-a venit vouă îndemn de la Domnul vostru (acest Coran, poruncirea a tot ce este bun si interzicerea a tot ce este rău) şi tămăduire pentru ceea ce este în piepturi, călăuzire şi îndurare (explicarea lucrurilor premise si interzise) pentru dreptcredincioşi! [Yoonus 10:57] 

În Coran este îndrumare pentru omenire, depărtare de  rătăcire si apropiere de adevăr.

Allah spune (interpretarea semnificației):

Aceasta este Cartea, cea fără îndoială; Ea este Călăuză pentru cei smeriţi (Al-Murraqoon).” [al-Baqarah 2:2] 

Astfel, ţi-am revelat Noi  (O Muhammad-saws) un Rooh (o revelatie si îndurare), la porunca Noastră. Tu nu ai ştiut [mai înainte] ce este Cartea şi ce este credinţa, însă Noi l-am făcut (acest Coran) lumină cu care călăuzim pe cine voim dintre robii Noştri. Şi tu (O Muhammad-saws) călăuzeşti (omenirea) pe un Drum Drept (religia lui Allah- Monoteismul Islamic),

Pe drumul lui Allah, ale căruia sunt cele din ceruri şi de pre pământ. Şi către Allah se îndreaptă [toate] lucrurile (pentru judecată).”  [al-Shoora 42:52-53] 

Coranul conține nenumărate beneficii, astfel încât oricine caută fericirea în această lume și în Lumea de Apoi trebuie să se refere la el pentru judecată și să urmeze poruncile sale.

Imam Ibn Hazm a spus:
Deoarece dovezile și minunile arată că, Coranul este legământul lui Allah cu noi, trebuie să credem în el și să acționăm în conformitate cu acesta. A ajuns la noi prin intermediul generațiilor de musulmani care l-au transmis celor care au venit după ei, ceea ce nu lasă loc la îndoială că, Coranul este cel care este scris în Mus-hafs (exemplarele Coranului sub forma de Carte) pe care le găsim peste tot. Trebuie să urmăm învățăturile din el, pentru că el este punctul nostru de referință, deoarece citim în el cuvintele:

Nu este vietate (creatură) pe pământ, nici pasăre care zboară cu aripile ei, decât în neamuri (comunităti), ca şi voi. Nu am lăsat nimic nepomenit în Carte. Apoi, la Domnul lor vor fi (toti) adunaţi”. [al-An’aam 6:38] 

Orice porunci și interdicții sunt în Qur’an, trebuie să aderăm la ele. [Al-Ihkaam, 1/92] 

Si Allah stie cel mai bine!

 

TOATE ARTICOLELE DIN CATEGORIA: CORANUL-REVELATIA FINALA

https://islamulpaceaeterna.wordpress.com/category/coranul-revelatia-finala/

 

COPYRIGHT : ISLAMUL PACEA ETERNA

© ISLAMUL PACEA ETERNA, autor/deținător: CEZARINA SAIJARI, 2013-2018.

 

Lasă un Comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s