„DUMNEZEU NU ESTE OM SI NICI FIU DE OM”!

Water Drop Pink Flower
„DUMNEZEU NU ESTE OM SI NICI FIU DE OM

BISMILLAH

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin!

In crezul crestin, Isus aleihi salam este mai des privit ca “fiu” al lui Dumnezeu, care implica automat divinitatea, in alta varianta, Isus aleihi salam este in acelasi timp Dumnezeu in totalitate si om in totalitate in acelasi timp, sau Dumnezeu intrupat, si atentie, nascut si nu creat. Se cuvine sa spunem: Astaghfirullah!

Cum se descrie Dumnezeu in Bible:
Isaia 44:6
6 ,,Aşa vorbeşte Domnul, Împăratul lui Israel şi Dumnezeu. Răscumpărătorul lui, Domnul oştirilor: ,Eu sînt Cel dintîi şi Cel de pe urmă, şi afară de Mine, nu este alt Dumnezeu.
Isaia 46:9
Amintiţi-vă lucrurile de la început, acelea din vechime,
căci Eu sunt Dumnezeu, nu este altul! Eu sunt Dumnezeu, nu este altul ca Mine!
Isaia 40:28
28 Nu ştii? N’ai auzit? Dumnezeul cel vecinic, Domnul a făcut marginile pămîntului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă.
Exodul 20:3-5
3 Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine!
4 Să nu-ţi faci vreun idol reprezentând vreun lucru de sus din cer, de jos de pe pământ sau din apele de sub pământ. 5 Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti,

Isaia 43:10
10 «Voi sunteţi martorii Mei, zice DOMNUL,
voi şi Robul Meu (aici Iacov) pe Care L-am ales,
ca să cunoaşteţi, să Mă credeţi,
şi să înţelegeţi că Eu sunt.
Înaintea Mea nu a fost modelat nici un Dumnezeu
şi nici după Mine nu va fi.

Isaia 43:11

1Eu, Eu sunt Domnul
    şi în afară de Mine nu este alt Mântuitor.

Isaia 45:21-22

21 … Nu există alt Dumnezeu în afară de Mine,
Dumnezeu drept şi Mântuitor;
    nu este altul în afară de Mine!

22 Întoarceţi-vă la Mine şi veţi fi mântuiţi,
    toţi cei ce locuiţi până la marginile pământului,
        căci Eu sunt Dumnezeu, nu există altul!

Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac si al lui Iacob, si al lui Moise, este si Dumnezeul lui Isus, care este UNIC- fara parteneri!

Faptele Apostolilor 3:13

13 Dumnezeul lui Avraam, (Dumnezeul lui) Isaac şi (Dumnezeul lui)[a] Iacov, Dumnezeul strămoşilor noştri, L-a proslăvit pe Slujitorul Său Isus, pe Care voi L-aţi dat pe mâna lui Pilat şi v-aţi lepădat de El în prezenţa acestuia, măcar că el hotărâse să-L elibereze.

Matei 22:32

32 „Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov“? El nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii!

Marcu 12:26

26 Iar cu privire la faptul că cei morţi sunt înviaţi, n-aţi citit în cartea lui Moise, acolo unde scrie despre tufiş, cum i-a vorbit Dumnezeu şi i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.“[a]?

Luca 20:37

37 Iar cu privire la faptul că cei morţi sunt înviaţi, însuşi Moise a făcut cunoscut acest lucru, acolo unde scrie despre tufiş, când vorbeşte despre Domnul ca fiind Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov[a].

Luca 6:12
Alegerea celor doisprezece apostoli
12 Într-una din zilele acelea, Isus s-a dus pe munte să se roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu.

Marcu 12:29
29 Isus i-a răspuns:
– Cea dintâi poruncă este:Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn.[a]

Deuteronom 6:4
Moise(vorbeste):”Asculta Israele:”Domnul, Dumnezeul nostru este UN SINGUR DOMN!”

Ioan 20:17
17 Isus i-a zis:
– Nu Mă ţine, pentru că încă nu M-am suit la Tatăl! Du-te însă la fraţii Mei şi spune-le:Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru!“

Biblia declara cat se poate de clar ca Dumnezeu nu poate fi vazut pentru ca:
Exodul 33:20
20 Dar, a zis El, tu nu-Mi poţi vedea faţa, căci omul nu mai poate trăi odată ce M-a văzut.

Si ca Dumnezeu nu este om:
Numeri 23:19
19 Dumnezeu nu este un om ca să mintă,
nici un fiu de om ca să-I pară rău

Si Dumnezeu nu se schimba, nu se transforma:

Maleahi 3:6
6 Eu sunt DOMNUL, Eu nu mă schimb!

Deuteronom 4:35

35 Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoşti că numai Domnul este Dumnezeu şi că nu este alt Dumnezeu afară de El.

Isaia 43:10
10 Voi sunteţi martorii Mei, zice DOMNUL,
voi şi Robul Meu (aici IACOV) pe Care L-am ales,
ca să cunoaşteţi, să Mă credeţi,
şi să înţelegeţi că Eu sunt.
Înaintea Mea nu a fost modelat nici un Dumnezeu
şi nici după Mine nu va fi.

Titlul acordat lui Isus aleihi salam in Biblie:

Profet

Matei 21:10-11
10 Când a intrat în Ierusalim, toţi cei din cetate au început să se agite şi să întrebe:
– Cine este Acesta?
11 Mulţimile răspundeau:
Acesta este Profetul Isus din Nazaretul Galileii!

Atunci cum poate fi Isus in acelasi timp si Dumnezeu si Profet?
Luca 24:19
19 – Ce anume? i-a întrebat El.
– Cele privitoare la Isus din Nazaret, i-au răspuns ei, Care era un profet puternic în faptă şi cuvânt înaintea lui Dumnezeu şi a întregului popor.
Ioan 6:14
14 Când au văzut oamenii acest semn pe care l-a făcut El, au zis: „Într-adevăr, Acesta este Profetul[a] Care urma să vină în lume!

-Barbat:

Faptele Apostolilor 2:22
22 Israeliți! Ascultați cu atenție cuvintele acestea: Isus din Nazaret a fost un bărbat pe care Dumnezeu L-a acreditat înaintea voastră prin faptele puternice, prin minunile și prin semnele pe care Dumnezeu le făcea în mijlocul vostru prin El, după cum voi înșivă știți.

-Om:

1 Timotei 2:5
Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos

-Invatator:

Matei 19:16-17
Isus şi tânărul bogat
16 Şi iată că un om a venit la El şi L-a întrebat:
Învăţătorule, ce lucru bun să fac, ca să am viaţă veşnică?
17 Isus i-a răspuns:
– De ce Mă întrebi despre „ce lucru bun“? Cel Ce este bun este Unul singur! Dar dacă vrei să intri în viaţă, împlineşte poruncile!

-Slujitorul lui Dumnezeu:

Faptele Apostolilor 3:13
13 Dumnezeul lui Avraam, (Dumnezeul lui) Isaac şi (Dumnezeul lui)[a] Iacov, Dumnezeul strămoşilor noştri, L-a proslăvit pe Slujitorul Său Isus

Faptele Apostolilor 4:27
27 Căci într-adevăr, împotriva Slujitorului Tău cel sfânt, Isus, pe Care L-ai uns Tu, s-au adunat în această cetate Irod[a], Ponţiu Pilat[b], neamurile şi poporul[c] lui Israel

Petru spune referindu-se la Isus:

” Faptele Apostolilor 3:26
26 Când Dumnezeu L-a ridicat pe Slujitorul Său, L-a trimis mai întâi la voi ca să vă binecuvânteze, întorcându-vă pe fiecare de la nelegiuirile voastre.

Isus (aleihi salam) se numeste pe el insusi:

-Profet:

Luca 13:31-33
31 Chiar în ceasul acela au venit câţiva dintre farisei şi I-au zis:
– Pleacă şi du-te de aici, căci Irod vrea să Te omoare!
32 El le-a răspuns:
– Duceţi-vă şi spuneţi-i acelei vulpi: iată că scot demoni şi înfăptuiesc vindecări azi şi mâine, iar a treia zi voi termina. 33 Trebuie însă ca azi, mâine şi poimâine să-Mi continui drumul, pentru că nu se poate ca un profet să piară afară din Ierusalim!

Matei 13:57
57 Şi astfel ei se poticneau în El. Isus însă le-a zis: „Un profet nu este fără onoare decât în patria şi în casa lui“.

-Om:
Ioan 8:40
Însă acum încercaţi să Mă omorâţi, pe Mine, un OM care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu.

-Fiul omului:

Isus aleihi salam cand se refera la el insusi, se numeste “Fiul omului”, de 81 de ori (de 14 ori in Marcu; 25 in Luca; 30 in Matei; 12 in Ioan), si nu este folosit de nimeni altcineva in afara de Isus, si intotdeauna a folosit acest titlu numai pentru el isusi.
In timp ce Dumnezeu spune:
Numeri 23:19
19 Dumnezeu nu este un om ca să mintă,
nici un fiu de om ca să-I pară rău

-Trimisul lui Dumnezeu:

Ioan 17:3 

Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Cristos[a], pe Care L-ai trimis Tu.

Cine este “Tatal” si cine sunt “Fii”?

1 Ioan 3:1-2
3 Vedeţi ce dragoste mare ne-a dăruit Tatăl: să fim numiţi copii ai lui Dumnezeu. Şi suntem! De aceea nu ne cunoaşte lumea: pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. 2 Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu

Isus spune:

Matei 5:9
9 Ferice de cei împăciuitori,
căci ei vor fi numiţi fii ai lui Dumnezeu!

Si mai tarziu le spune:

Matei 5:45
45 ca să fiţi astfel fii ai Tatălui vostru, Care este în ceruri! Căci El face să răsară soarele Lui şi peste cei răi, şi peste cei buni şi trimite ploaie şi peste cei drepţi, şi peste cei nedrepţi.

Matei 23:9-10
9 Şi «tată» să nu numiţi pe nimeni pe pământ, căci Unul singur este Tatăl vostru, şi anume Cel ceresc. 10 De asemenea, să nu numiţi pe nimeni «îndrumător», căci Unul singur este Îndrumătorul vostru, şi anume Cristosul.

Maleahi 2:10
10 N-avem toţi un singur Tată[a]? Nu ne-a creat un singur Dumnezeu?

Isaia 64:8
8 Dar DOAMNE, Tu eşti Tatăl nostru!
Noi suntem lutul, iar Tu eşti olarul nostru;
noi toţi suntem lucrarea mâinii Tale.

(aici aluzie la crearea primului om- Adam, pe care Allah l-a creat din lut).

Trebuie sa fac o paranteza si sa citez un mare invat, Shaykh al-Islām Ibn Taymiyah (rh) care a scris:’cuvantul original „Father/Tata” in anumite limbi  antice avea inteles asemanator cu cuvantul in limba Araba „Rabb” (Domn, Stapan). Aceasta poate explica traducerea curenta pentru „Father/Tata” cu Dumnezeu in Scripturile crestine. Totusi, din moment ce Allah nu a folosit pentru El acest termen in mod explicit, si deoarece poate sa prezinte conotatii negative, este impermisibil pentru Musulmani sa faca referire la Allah Subhānahū wa ta’ālā – folosind acest nume.’

Ce spune Isus (aleihi salam) despre misiunea sa:

Matei 15:24
24 Isus însă le-a răspuns:
– NU SUNT TRIMIS DECÂT LA OILE PIERDUTE ALE CASEI LUI ISRAEL.

Luca 4:43
Insă El le-a zis: “Trebuie să mă duc și în alte orașe să proclam Evanghelia despre Împărăția lui Dumnezeu, PENTRU CĂ DE ACEEA AM FOST TRIMIS.

Matei 5:17
Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; AM VENIT NU SĂ STRIC, CI SĂ ÎMPLINESC.

Ioan 17:4
Eu Te-am proslăvit pe pământ, TERMINÂND LUCRAREA PE CARE MI-AI DAT-O S-O FAC.

Viata eterna? Mantuirea? Impliniti poruncile!

Matei 7:21-23
21 Nu oricine-Mi zice:«Doamne, Doamne!» va intra în Împărăţia Cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui Meu, Care este în ceruri. 22 Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne, n-am profeţit noi în Numele Tău? N-am scos noi demoni în Numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?» 23 Atunci le voi spune limpede: «Niciodată nu v-am cunoscut! Plecaţi de la Mine, voi, cei ce săvârşiţi fărădelegea!»

Matei 19:17
17 Isus i-a răspuns:
– De ce Mă întrebi despre „ce lucru bun“? Cel Ce este bun este Unul singur! Dar dacă vrei să intri în viaţă, împlineşte poruncile!

Matei 5:17-18
17 Să nu credeţi că am venit să anulez Legea sau Profeţii[a]! Nu am venit să anulez, ci să împlinesc.

Matei 5:19-20
19 Aşa că oricine încalcă una din cele mai mici din aceste porunci şi îi învaţă şi pe alţii să facă la fel va fi numit cel mai mic în Împărăţia Cerurilor. Dar oricine le împlineşte şi îi învaţă şi pe alţii să facă la fel va fi numit mare în Împărăţia Cerurilor. 20 Căci vă spun că, dacă dreptatea voastră nu o întrece pe cea a cărturarilor şi a fariseilor, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia Cerurilor.

Luca 6:46-49
Casa zidită pe stâncă
46 De ce-Mi ziceţi: «Doamne, Doamne!» şi nu faceţi ce spun Eu? 47 Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la Mine, aude cuvintele Mele şi le împlineşte: 48 este asemenea unui om care, atunci când a construit o casă, a săpat adânc şi i-a pus temelia pe stâncă. Când a venit şuvoiul de apă, torentul a izbit în casa aceea şi n-a putut s-o clatine, pentru că fusese construită bine[a]. 49 Însă cel ce aude şi nu împlineşte, este asemenea unui om care a construit o casă direct pe pământ, fără temelie. Când torentul a izbit în ea, casa s-a prăbuşit imediat şi distrugerea acelei case a fost groaznică.“

Matei 15:8-9

8 Poporul acesta Mă onorează doar cu vorba,

dar inimile lor sunt departe de Mine!

9 Dar Mi se închină în zadar,

pentru că învățăturile pe care le dau

ei, sunt porunci făcute de oameni.”

Cea mai mare porunca dintre toate!!!

Marcu 12:28-30
Cea mai mare poruncă

28 Unul dintre cărturari venise şi-i auzise discutând. Când a văzut că Isus le-a răspuns bine, L-a întrebat:
– Care este cea dintâi poruncă dintre toate?
29 Isus i-a răspuns:
– Cea dintâi poruncă este: „Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn.[a] 30 Să-L iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată mintea ta şi cu toată puterea ta.“[b] (Aceasta este cea dintâi poruncă.)[c]

De notat ca Isus (as) a citat prima porunca din VT, cuvintele lui Moise aleihi sallam- Det 6:4-5 -“4 Ascultă, Israele! DOMNUL, Dumnezeul nostru, este singurul DOMN[a]. 5 Să-L iubeşti pe DOMNUL, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta”.

Isus nu numai ca a confirmat ca aceasta porunca este valida, dar a confirmat ca este cea mai importanta dintre toate!

Mai mult, carturarul care a pus intrebarea, a inteles foarte bine acest lucru, si ceea ce afirma in versetul imediat urmator, arata clar ca Isus nu este Dumnezeu:
Marcu 12:32
32 Cărturarul I-a zis:
– Bine, Învăţătorule! Este adevărat ceea ce ai spus, şi anume că: El este Unul singur, că nu este altul în afară de El.

Luca 4: 8
8 Isus i-a răspuns:
– Este scris:
„Domnului, Dumnezeul tău, să I te închini
şi numai Lui să-I slujeşti!“[a]

Cu alte cuvinte: LAA ILAHA ILL ALLAH (nu exista alta divinitate demna de adorare in afara de Allah)!!!

Fiecare cu pacatul lui:

Ezechiel 18:20
20 Sufletul care păcătuieşte, acela va muri! Fiul nu va fi responsabil de nelegiuirea tatălui şi nici tatăl de nelegiuirea fiului. După cum dreptatea celui drept îi va fi de folos doar lui, tot aşa răutatea celui rău se va răsfrânge doar asupra lui.

Deuteronom 24:16
16 Să nu-i omori pe părinţi pentru copii şi nici pe copii pentru părinţi. Fiecare om să fie omorât pentru păcatul lui.

 

Spre deosebire de restul articolelor mele, acesta este un articol bazat exclusiv pe versete din Biblie, asa cum este ea astazi disponibila in varianta “Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)”.

Nu vreau sa supar pe nimeni si nici sa comentez asupra acestor versete. Am incercat doar sa gasesc o explicatie intre crezul crestinilor de astazi si anumite versete din Biblie, care nu numai ca il contrazic, dar sunt in totala opozitie.

Cu siguranta, poate cineva sa vina si sa argumenteze cu alte versete care sa sustina acest crez, dar atunci este si mai grav, pentru ca ar insemna ca unele le contrazic pe altele, si cu siguranta ceva nu este in regula, pentru ca Adevarul este certitudine, este siguranta, nu naste indoiala si nici dubii si nici contradictii.

Allah a hotarat ca la aproximativ 600 de ani dupa Isus aleihi salam sa-l trimita pe ultimul Sau Profet si Mesager, salAllahu aleihi wa sallam si ultima Sa revelatie, care avea sa desavarseasca Religia Sa, cu un mesaj universal si final, in care sa ne ghideze catre Adevar si sa puna capat falsitatii, catre ceea ce este bun si ingaduit si catre ceea ce este rau si oprit, si bineinteles sa confirme pentru ultima oara, ca pentru a reusi si pentru a intra in Viata Eterna, trebuie sa implinim poruncile, iar cea mai importanta dintre toate si dintotdeauna, dupa cum a spus si Noe, si Avram, si Moise si Isus aleihum salam, este adorarea lui Allah, Singurul Dumnezeu adevarat, Unicul, fara seaman si fara egal, Creatorul desavarsit al cerurilor si pamantului si a tot ce exista vazut si nevazut, Cel care nu depinde de nimeni, si de care toate creaturile depind, Atoateputernicul, Atoatestiutorul, Cel care vede inauntrul inimilor noastre, Cel care stie ce vrem chiar inainte sa-I cerem, Cel in Mana Caruia se afla sufletele si destinele noastre, Cel cu care ne vom intalni intr-o Zi de a carei venire nu ne indoim, Cel caruia Ii vom da socoteala, Cel fara de care nimeni si nimic nu poate fi adus la existenta, Cel care a creat moartea si viata pentru a ne incerca pe noi sa vada care suntem mai buni in fapta, Cel in fata Caruia se prosterneaza toti cei din ceruri si de pe pamant, Cel dintai si Cel de pe urma, Cel Vesnic Viu!
Allahu Akbar! La ilaha ila Huwa!

El v-a oranduit voua religia pe care i-a prescris-o lui Noe, pe care ti-am revelat-o tie si am prescris-o pentru Avraam si Moise si Isus (tuturor Profetilor). Intemeiati religia(adorarea si slujirea lui Allah cel Unic) si nu va despartiti intru ea!…”[42:13]

Spune[O, Muhammad]:’Noi credem in Allah, in ceea ce ne-a pogorat noua si a pogorat lui Avraam, lui Ismail, lui Isaac, lui Iacob si semintiilor, precum si in [cartile] date lui Moise, lui Isus si tuturor profetilor de catre Domnul lor. Noi NU facem nicio deosebire intre ei si noi Lui Ii suntem supusi[musulmani]. Acela care doreste o alta religie decat Islamul, nu-i va fi acceptata, si el se va afla in Lumea de Apoi printre cei pierduti.”[3:84-85]

O, voi oameni ai Scripturii! A venit la voi Trimisul Nostru (Muhammad-salAllahu aleihi wa sallam) ca sa va arate multe lucruri din cele pe care voi le-ati ascuns in Scriptura, trecand peste multe altele. V-au venit voua o lumina (Islamul sau Profetul Muhammad) si o Carte limpede (Coranul) de la Allah. Prin ea, Allah ii calauzeste pe caile pacii si mantuirii pe aceia care cauta multumirea Lui. Si El ii scoate din intunericuri la lumina prin gratia Sa, si ii calauzeste pe un drum drept (Religia Islamica).”[5:15-16]

Pentru aceia care il urmeaza pe Trimis, Profetul care nu stie sa citeasca nici sa scrie (Muhammad sall Allahu aleihi wa salam) despre care afla scris la ei in Tora (Deut 18:15) si in Evanghelie (Ioan 14:16) – el le porunceste lor Al Ma’ruf (Monoteismul Islamic si tot ceea ce Islamul porunceste); si le interzice Al-Munkar (necredinta, politeismul de toate felurile si tot ceea ce Islamul interzice) si le ingaduie lor At-Tayybat (bunatatile si tot ce este permis in legatura cu lucrurile, faptele, mancarea,etc) si le opreste lor pe cele necurate- Al Khaba’ith (raul si cele interzise in legatura cu lucrurile, faptele, mancarea, etc), si ii usureaza pe ei de povara lor si de lanturile care au fost asupra lor (legamantul lui Allah cu poporul lui Israel). Cei care cred in el (Muhammad sall Allahu aleihi wa salam), il onoreaza pe el, si urmeaza lumina (Coranul) care a fost pogorat cu el, aceia vor fi izbanditori.” [7:157]

Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu!
Si Allah stie cel mai bine!

Lui Allah Ii cerem ajutorul si Lui Ii cerem iertare. Pe cine a calauzit Allah, nu poate sa rataceasca si pe cine a lasat sa rataceasca, nimeni nu poate sa-l calauzeasca.
Marturisesc ca nimeni nu are drept de a fi adorat in afara de Allah si marturisesc ca Muhammad salAllahu aleihi wa sallam este slujitorul Sau si incheietorul Mesagerilor Sai.

CezarinaS.

Islamul Pacea Eterna

 

Anunțuri

Lasă un Comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s